Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

it.vejleder.dk

Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

Af John Klesner, pædagogisk og teknisk it-vejleder ved Søndervangskolen

i Hammel

Mange skoler har sikkert overvejet om

evt. indkøb af et interaktivt whiteboard

kunne erstattes af projektormodellen,

men forestille jer lige hvor mange

gange det vil være nødvendigt at rulle

op og ned med det hvide lærred, stille

projektoren på stand by og herefter

fortsætte på den almindelige tavle.

Gode læringsforløb involverer aktive

elever og forudsætter interaktivitet med

indholdet.

Denne mulighed giver kombinationen

med projektoren og den grønne kridttavle

ikke, hvor tavlen må kompensere

for den nødvendige interaktivitet.

Det er især i forhold til at skabe et optimalt

interaktionsniveau med indholdet

at de digitale tavler for alvor gør en forskel.

Fokus i dette indlæg vil pege på

applikationer, som er skabt til at bruge

på de interactive whiteboards.

Når skolerne indkøber boards medfølger

der varierende typer af software, som

understøtter interaktivitet, men lærerne

bruger i praksis også mange andre app-

likationer, som ikke nødvendigvis er

knyttet til leverancen, men som kan benyttes

på tværs af fabrikater.

I denne sammenhæng vil jeg sætte

fokus på det der i daglig benævnes

læringsoblekter. ” en samling af information,

der formidles med henblik

på at nå et givent vidensniveau – et

læringsmål – indenfor et afgrænset

delemne på baggrund af veldefinerede

forudsætninger.” (Malberg, 2004)

Som eksempler på læringsobjekter

kan nævnes: en globus, en bog, en

film, en filmsekvens, en PowerPoint

præsentation, en skabelon til en PowerPoint

præsentation eller værktøjet

PowerPoint afhængig af læringsmålet.

Der kan være tale om afgrænsede og

lukkede applikationer, som peger på

meget snævre læringsmål.

Lukkede læringsobjekter

Mange flashapplikationer peger i denne

retning og her er nogle udmærkede netbaserede

eksempler.

+

Teknologisk udvikling:

http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/tech/techslider.html

Atombygger:

http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/atom/builder.html

Diverse materiale fra BBC

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/grouping_materials_

whatnext.shtml

Diverse objekter: (husk at tilmelde sig sign in)

http://www.rwlo.org/refdesk.aspx

More magazines by this user
Similar magazines