Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

it.vejleder.dk

Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

Åbne læringsobjekter

De fleste værktøjsprogrammer kan i

princippet betragtes som interaktive

læringsobjekter, men for nogle programmer

er interaktiviteten lettere

at få sat i spil i modsætning til andre.

Den åbne brugerflade kan knytte dem

til mange læringsforløb og som det

modsatte af de lukkede objekter hvor

eleven i udstrakt grad er placeret som

en modtager af information, så giver

det halvåbne og åbne læringsobjekt

mulighed for at eleven i langt højere

Værksted til beskrivelse af de forskellige

parametres betydning for grafens

udseende.

OneNote kan håndtere import af de

grad kan komme på banen i forhold

til at eksperimentere ud fra egne remmer

og ikke producentens. OneNote,

som oprindelige er et program skabt

til computere med pegefølsomme kan

tilføre tavlerne nye muligheder. Der kan

således anvendes notationer med pen i

dokumenterne. Egentlig kan programmet

også håndtere tegngenkendelse og

omsætte det skrevne til trykt tekst, men

endnu engang er der en undtagelse med

det danske tegnsæt.

Værksted til beskrivelse af de forskellige parametres betydning for grafens udseende

øvrige office-filer+ mange andre objekter

som lyd og video, og det giver

en give brugerflade til designe læringsobjekter

knyttet til et læringsmål eller

More magazines by this user
Similar magazines