Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

it.vejleder.dk

Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

Kære medlemmer

Af Per Kristensen, formand

Der sker temmelig meget for

tiden, både i og uden for folkeskolen.

Vores tilværelse er

præget af IT og medier, for uden disse

ville der stadig som i ”de gode gamle

dage” gå nogle dage, før vi fik rygter

om, at der foregår noget på den anden

side af kloden, som kan have vores interesse.

Vores kære undervisningsminister har

aflyst de nationale test, men alligevel

skal 70000 elever bruge 5 timer hver på

at teste testene. Det giver i alt 350.000

undervisningsmandetimer til at teste

testene i. Man må sandelig håbe, at der

foregår noget læring i alle de timer.

Herudover har ministeren måtte forklare

pressen i forbindelse med sidste

PISA-undersøgelse, hvorfor IT og medier

stadig ikke er en naturlig del af undervisningen.

Ministeren fremhæver det positive, at

pigerne er kommet med, men det er øjensynligt

ikke skolens skyld, for pigerne

ville sandsynligvis ikke være med, hvis

det ikke var på grund af WEB 2.0-kulturens

social networking, og denne dyrkes

i høj grad uden for skolen eller højst i

frikvarterene.

En positiv udmelding fra ministeren

er dog, at man fra oven vil iværksætte

nogle kursustiltag for lærere.

Dette kan vi kun hilse velkommen. Der

bliver nemlig skåret i kurser over en

kam i kommunerne på grund af samme

regerings restriktive politik over for den

offentlige sektor.

Set på afstand virker det, som om regeringen

har en dagsorden, hvor man først

pålægger kommuner og amter (regioner)

en masse lovbundne udgifter. Dernæst

meddeler man, at de økonomiske rammer

ikke må udvides.

Når kommunerne så skærer i de udgifter,

som ikke er lovbundne, og borgerne får

en ringere service, siger regeringen, at

kommunerne og regionerne ikke magter

deres opgave, og truer med at lægge

kommunerne under administration og

fratager dem muligheden for selv at udskrive

skatter. Når det så er gjort, kan

man forvente, at borgerne til sidst bliver

så utilfredse med serviceniveauet, at det

grænser til opstand, hvorefter staten (læs

regeringen) med sindsro kan konstatere,

at den offentlige sektor har spillet fallit,

og det derfor er bedre at udlicitere opgaverne

til det private.

Jeg håber meget, at min frygt er ubegrundet,

men jeg vil lige afrunde med

en historie: Et ungt familiemedlem blev

færdiguddannet som sygeplejerske for

et par år siden og fik et godt job på et

sygehus.

Hun var ikke særlig imponeret af løn-

+

More magazines by this user
Similar magazines