Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

it.vejleder.dk

Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

nen, og i 2007 fandt hun ud af, at vikarerne

fra de private vikarbureauer får en

højere løn end det faste personale, så nu

er hun ansat i et privat vikarbureau til

50 kr. mere i timen for det samme arbejde,

og kan oven i købet bestemme sin

egen arbejdstid. Ak ja, men hvori består

kvalitetsforskellen, kunne man fristes til

at spørge.

Hvad har det med it-vejledere at gøre,

kunne man også spørge.

Jo, vi er midt i et vadested, hvor de

fleste af it-vejlederne i DK ikke har nogen

formel uddannelse ud over nogle

tilfældige småkurser af forskellig art.

En målrettet pædagogisk uddannelse af

alle it-vejledere i at hjælpe og vejlede

kolleger med den svære kunst at få it og

medier indplaceret som en naturlig del

af elevernes læringsproces ville være

ønskeligt på kort sigt. Når man snakker

med skoleledere, får man et indtryk af

forståelse og velvilje, men sparegrisen

er ved at være så voldsomt underernæret,

at det grænser til dyremishandling!

Det jeg gerne så er, at der kræves en påbegyndelse

af en obligatorisk uddannelse

inden for de første 3 år af ens funktion

som it-vejleder på en skole.

Indtil da må vi nøjes med de tiltag, som

forskellige uddannelsesinstituioner,

herunder UNI-C, kan tilbyde.

På længere sigt vil vi IT-vejledere efter

mit skøn være bedst tjent med som

+

More magazines by this user
Similar magazines