Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

it.vejleder.dk

Hent nummer 2008/1 som pdf - IT-vejlederforeningen

Kvalitetskriterier for læringsresurser til IWB

Af Per Kristensen - IT-konsulent i Holstebro Kommune

Baseret på principper udarbejdet af Chris

Warren, director online service, Actis ldt.,

som bl.a. producerer online læringsresur-

-ser, herunder også nogle, som er specielt

designet til IWB.

Den første fejl, som lærere gør, når de

første gang møder en interaktiv tavle, er,

at de møder den med ærefrygt, og alt for

mange tror, at det handler om, at læreren

skal stå og lave tryllekunster på tavlen

foran de betuttede elever. Den myte vil vi

gerne til livs.

Den interaktive tavle bør ikke ses som en

magisk grøn tavle med strøm på. Selvfølgelig

kan der være tale om at bruge tavlen

som et lærred ind imellem, f. eks. til at se

film eller en fremvisning af et produkt,

men det er ikke det, der er interessant ved

tavlen.

Den bør heller ikke ses som en forstørret

computerskærm, hvor der sidder en elev

foran. Tavlen er et andet medie, hvor man

har mulighed for at have en hel klasse

eller en gruppe af elever til at arbejde

med en problemstilling eller et produkt.

Alt for mange af de lærerproducerede

materialer, man kan finde på internettet,

er baseret på envejskommunikation eller

træningsprogram-ideen, og det er spild af

resurser samt et tegn på, at man ikke har

set nye muligheder i selve tavlen som et

nyt læringsmedie. Med disse træningsprogram-lignende

kreationer på en tavle er jeg

overbevist om, at eleverne ville have større

udbytte af at udføre tilsvarende på en almindelig

computer.

Det interaktive element er, at når man

berører tavlen (med pen eller finger), sker

der en interaktion mellem tavlen og brugeren.

Dette kan udløse en handling. Man

kan sige, at den agerende er en ”levende

computermus”.

Den interaktive tavle svarer nogenlunde

til en trykfølsom skærm i overstørrelse.

At den er i overstørrelse appellerer til, at

det ikke kun er en enkelt, der arbejder med

den, (selv om de fleste tavler kun tillader

en bruger ad gangen), men at der sker et

teamwork omkring det, der foregår på tavlen.

Englænderen Chris Warren har sat sig ned

og formuleret nogle kriterier for, hvilke

krav man skal stille til både selvgjorte

såvel som professionelt udarbejdede applikationer

til brug for IWB, således at man

kan tilføre nye dimensioner til elevernes

læringsproces. Her er et sammendrag.

Kommentarerne er undertegnedes:

l Materialerne behøver ikke at være rigtig/forkert typen. Denne tankegang er desværre

dybt forankret i mange lærere, og også for producenter af læringsmateriale. Vi er vokset op

med facitlister til stort set alt, og selv forældrene forventer ofte, at der er facitlister til alt,

hvad deres børn arbejder med i skolen. Den tiltagende testningsbølge er også et udslag af

denne tilgang til læring.

l De behøver ikke at være fuldstændige. Behøver man at starte med Adam og Eva og slutte

med fremtiden hver gang? Nej, vel? Det kunne måske være en skitse, en problemstilling, et

undrekammer, et mindmap, som der kunne bygges videre på sammen.

l De behøver ikke at være formuleret som et spørgsmål, hvortil læreren har et svar. Igen

et opgør med, at læreren behøver at have svar på alting. Hvis man vil udøve den slags

More magazines by this user
Similar magazines