Hvad er solceller? - Energitjenesten

energitjenesten.dk

Hvad er solceller? - Energitjenesten

Hvad er solceller?

FaktaArk

Solceller er en forureningsfri energikilde, der laver

strøm ved hjælp af energi fra solens lys. Ofte bliver

solceller forvekslet med solfangere, men solfangere

producerer varme, mens solceller altså producerer

strøm.

Sådan virker solcellen

I en solcelle omsættes lysets stråling til elektricitet

ved hjælp af den fotoelektriske effekt og kan,

afhængig af type af solceller, omdanne op til 20% af

sollysets energi til el.

Solcellens ydelse er afhængig af sollyset, men kan

også producere i gråvejr, dog ikke lige så meget som

i fuldt solskin. De optimale lysforhold for solceller er

derfor blandet skydække – blå himmel og hvide skyer

– fordi lyset reflekteres ekstra fra de hvide skyer.

Herudover afhænger solcellers ydelse også af solcel-

Vedvarende energi

Solceller behøver ikke være grimme, her et

eksempel på hvor de er fint ingreret på tagfladen

lens temperatur. Effekten falder ved stigende temperaturer. Det er derfor vigtigt, at solceller køles/

ventileres for at få den bedste ydelse.

Solceller er typisk monteret på et solcellepanel, som indeholder 36-72 solceller og som, afhængig af

størrelse og type af solceller, har en effekt på 70-150 W/m 2 . Et solcelleanlæg er sammensat af flere

solcellepaneler, som er koblet sammen. Der er derfor i princippet ingen begrænsninger for anlæggets

størrelse, men i praksis er det den ønskede effekt og/eller fysiske muligheder for placering, der er

afgørende for anlæggets størrelse.

Solcelleanlæg til nettilslutning eller batteri

Der skelnes overordnet mellem to typer solcelleanlæg, nemlig nettilsluttede anlæg og anlæg til

batteridrift (såkaldt stand-alone- eller ø-drift-solcelleanlæg).

Forskellige eksempler på hvordan solceller ser ud

Nettomålingsordningen er en ordning, der gør det muligt at bruge det offentlige elnet, som en

form for batteri, når solcellerne producere mere strøm en der anvendes.

Ordningen gør at din elmåler i princippet løber baglæns, når der produceres mere strøm end du

bruger. På den måde er det muligt at hente strømmen tilbage, når du har brug for den, uden at

betale for den. Nettomålingsordningen omfatter nu alle typer vedvarende energi-anlæg, der leverer

strøm til private husholdninger og som har en maksimal effekt på 6 kW.

Må gerne citeres med kildeangivelse Maj 2012

RS


Nettilsluttet solcelleanlæg

I et nettilsluttet solcelleanlæg er solcellerne tilsluttet det offentlige elnet. For at strømmen kan

bruges i stikkontakten, skal den omdannes til vekselstrøm. Det sker ved hjælp af en vekselretter

(inverter), der placeres imellem solcellerne og el-tavlen/måleren.

Når solcellerne ikke producerer strøm eller laver mindre end det aktuelle forbrug, får man strøm

som normalt fra elnettet. Når solcellerne derimod producerer mere strøm, end der forbruges, sendes

den overskydende strøm ud på elnettet til de øvrige forbrugere. Her er det i dag muligt for private

boliger og offentlige institutioner og lign. at bruge det offentlige elnet, som lager for ens overskudsproduktion.

Det kaldes nettomålerordningen. Husstandens elmåler løber derfor baglæns eller

fremad, afhængigt af den aktuelle solcelleproduktion og husstandens aktuelle strømforbrug. Du kan

læse mere og nettomålerordningen i Energitjenestens Faktaark ”Nettomålerordningen for solceller”.

Batteritilsluttet solcelleanlæg

Har man et sommerhus, kolonihavehus, båd eller lign., som ikke har indlagt strøm, kan man overveje

et såkaldt stand-alone solcelleanlæg. Her lagres den producerede strøm fra solceller på batterier (12

eller 24 V), som derved kan trække et køleskab, tv eller belysning i huset eller båden. Et stand-alone

solcelleanlæg består – udover af et eller flere solcellepaneler – af et batteri, samt et laderelæ, der

beskytter batteriet mod overopladning og afladning. Stand-alone solcelleanlæg er normalt beregnet

til 12 Volt apparater, og ønsker man at bruge apparater til 230 V vekselspænding, skal man også have

en inverter for at lave vekselstrøm. Her skal man være opmærksom på, at inverteren selv bruger

strøm, også selv om man ikke bruger strøm fra anlægget. Husk derfor at slukke inverteren, hvis du

ikke bruger strøm.

Priser

De seneste år er priserne på solcelleanlæg næsten halveret og koster i dag (maj 2012) inkl. montering

typisk omkring 17.000 - 22.000 kr. per kWp installeret og inkl, moms.

Det betyder at et solcelleanlæg på 5 kWp, som på en god placering kan producere omkring 4.500

kWh årligt - svarende til det årlige elforbrug i en typisk husstand (uden elvarme) - kan fås til omkring

100.000 kr.

Fordele

• Solceller producerer ”gratis” strøm

• Solceller er støjfrie

• Solceller har en lang levetid

• Solceller kan integreres i bygningens arkitektur

• Solceller kan erstatte en del af facade- eller

tagbelægningen

Ulemper

• Solceller kræver plads - mellem 6-15 m2 per kWp

• Solceller er meget følsomme overfor skygger

Yderligere info

Med et solcelleanlæg kan du selv lave din egen strøm – uanset og gøre dig uafhængig af stigende

elpriser.

Vil du vide mere om muligheden for at etablere et solcelleanlæg derhjemme, i sommerhuset eller i

båden, så er Energitjenesten gerne behjælpelig.

Kontakt Energitjenesten på 70 333 777 eller energitjenesten.dk for yderligere oplysninger.

Må gerne citeres med kildeangivelse Maj 2012

RS

More magazines by this user
Similar magazines