LOKALUDVALG I DIT - onlinePDF

onlinepdf.dk

LOKALUDVALG I DIT - onlinePDF

2012

I DIT

LOKALUDVALG


2

Kære medborger i Amager Vest

2012 har været et specielt år i udviklingen af det lokale arbejde. Københavns Kommune har anmodet hvert lokaludvalg

om at fremhæve og udvikle projekter i området, som kan være til gavn for borgerne. På lokaludvalgets


mandat til at inddrage nye samarbejdspartnere. Flere af vores bydelsprojekter, som nu er fremsat til kommunens


gavn for vinterbadefolket, Ørestad Idræts Forening og Metrohaverne. Andre projekter mangler kun fåIslands Brygge

Udover bydelsplan har vi i 2012 bl.a. bidraget til et nyt forum til udvikling af Vestamager

Sundholmskvarteret

Fælled. Planen arbejder med naturområdet fra Amager Fælled i nord til Kongelunden i syd,

måske endda videre til strandengene syd for Dragør. Vi har også taget de første skridt i et

forsøg på at samle de sociale boligindsatser til gavn for alle. Vi ser frem til at fortsætte dette

arbejde i 2013.

Endelig kan du i denne årsberetning læse lidt om de mange gode projekter, vi har støttet

igennem året. For lokaludvalget er det vigtigt at kunne støtte projekter, der sætter

fokus på den demokratiske dialog og netværksarbejdet i bydelen. I 2013 skal der et

endnu stærkere fokus på at inddrage vores borgere med etnisk baggrund. Vi skal

i Amager Vest have større glæde af bydelens mangfoldighed, skabe mere fæl-


Til slut en stor tak til alle medlemmer af Lokaludvalget samt vores mange

samarbejdspartnere.

På vegne af Amager Vest Lokaludvalg

Lars Rimfalk Jensen

Formand

Ørestad

Sundbyvester


Hvad er Amager Vest Lokaludvalg?

Bydelens stemme

Amager Vest Lokaludvalg er sat i verden

for at styrke nærdemokratiet. Vi er talerør

for borgerne i bydelen og arbejder for, at

politikerne på Rådhuset hører dine ønsker

og holdninger. Vi arrangerer debatter, informationsmøder

og andre events, hvor du

kan komme til orde og fortælle, hvordan

aktuelle problematikker og temaer ser ud

fra din vinkel.

Ny Bydelsplan

I 2012 lavede vi ny bydelsplan for Amager

Vest sammen med en masse lokale kræfter.

vikling.

Forslagene er nu sendt til Borger-

repræsentationen, og i de næste år vil vi

arbejde på, at få realiseret planerne sammen

med Københavns Kommune og lokale

samarbejdspartnere. Læs mere om nogle af

bydelsplansprojekterne under overskriften:

Bydelsplan.

Vi sætter i gang

Vi arbejder for at udvikle din bydel, så Amager

Vest bliver et endnu bedre sted at bo.

Vi vil bygge videre på bydelens enestående

grønne kvaliteter, gå den grønne vej og

styrke mangfoldigheden, så vi får et dynamisk,

levende og bæredygtigt lokalmiljø.

Læs mere om nogle af lokaludvalgets projekter

under overskriften: Vi sætter i gang.

Vi støtter

Planlægger du et idrætsarrangement, en

festival eller en anden aktivitet, som skaber

dialog og netværk i bydelen? Så kan vi

måske hjælpe med økonomien. Amager

Vest Lokaludvalg råder over en årlig

bydelspulje på 2,6 mio. kr. Læs mere om

nogle af de projekter vi har givet penge til i

2012 under overskriften: Vi støtter.

Vi mener

Amager Vest Lokaludvalg bliver hørt i sager,

der handler om vores bydel. Vi drøfter de

forskellige forslag fra Københavns Kommune,

diskuterer dem med borgerne og

sender svar tilbage med konstruktiv kritik

og nye ideer. På den måde kan Borgerrepræsentationen

tage lokale interesser

med i overvejelserne, når de træffer vigtige

beslutninger. Læs mere om nogle af de

forslag, vi har taget stilling til under overskriften:

Vi mener.

Hvem er vi?

Lokaludvalget består af 23 medlemmer. 16

af os repræsenterer lokale foreninger, og

7 er repræsentanter for politiske partier.

Vi mødes en gang om måneden til lokaludvalgsmøde,

hvor du er velkommen til at

deltage. Lokaludvalget har også et sekretariat,

hvor du meget gerne må stikke

hovedet ind.

3


Bydelsplan

”Der er masser af mennesker og liv omkring Kay Fiskers

Plads, men vi mangler noget, der får folk til at blive hængende.

Derfor kommer vi med en række forslag til Københavns

Kommune til, hvordan vi kan forbedre byrummet i

Ørestad City”

Lars Rimfalk Jensen, formand for Amager Vest Lokaludvalg

Byliv i Ørestad City


fyldt med folk, som er på vej til og fra arbejde, eller kommer for at opleve

indkøbsmekkaet Fields. Men trods menneskemyldret virker stedet tomt

og forblæst. Ingen stopper op. Alle er på vej et sted hen. Der er brug for

et byrum, som engagerer folk, så vi får gang i bylivet.

lægningsstuderende

og arkitektstuderende, hvor de skulle komme med

dende

ideer, som efterfølgende blev diskuteret og videreudviklet på en


Konklusionen på arbejdet blev, at vi har brug for noget, der bryder

Ørestads mange lige linjer. Kay Fiskers Plads skal tydeligt markeres som en

neret.

Derudover foreslår vi at omdanne cykelparkeringskælderen til et


unge kan indtage byrummet.


”Borgerne skal belønnes, hvis de klimasikrer deres grund

med regnbede eller lignende. Man kan for eksempel sørge

for, at det også i fremtiden er muligt at få refunderet tilslutningsafgiften

til kloakken, hvis borgeren selv sørger for at

skaffe sig af med regnvandet.”

Claus Knudsen, leder af Miljøpunkt Amager

Klimatilpasning

Sidste års skybrud efterlod tusindvis af københavnske kældre under vand.

Amager var hårdt ramt, fordi vi ligger lavt og har et højtstående grundvand.

For at forhindre at Amager bliver ligeså hårdt ramt igen, må vi sikre

os mod fremtidens store vandmasser. Miljøpunkt Amager er med bydelsplanen

kommet med en række idéer til, hvad vi kan gøre for at klimasikre

bydelen.


tage, der kan samle noget af vandet op. Vi foreslår, at Københavns kommune

begynder et forsøg med de forskellige initiativer og undersøger,

hvad der skal til for, at man i langt højere grad kan bruge regnvand til

toiletskyl og tøjvask. Men ligeså vigtigt er det at tilskynde borgerne til at

gøre noget ved problemerne lokalt.

Miljøpunkt Amager er i gang med at skrive en vejledning til grundejere

i, hvordan man undgår vand i kælderen. Derudover foreslår vi, at kommunen

giver en økonomisk belønning til de borgere, der tager fat på

problemerne.

Bydelsplan

5


6

Bydelsplan

Visualisering: BIG

”Vinterbadning kræver ikke meget andet end mandsmod

og mandshjerte. Man skal bare hoppe i vandet. Både unge

og gamle kan være med. Det er oplagt, at vi får det her på

Bryggen, der ligger så centralt i København.”

Anders Bo Nielsen, Amager Vest Lokaludvalg

Vinterbad bryggen

Tilhængere af det kolde gys har fået endnu et sted at dyrke deres interesse.

Amager Vest Lokaludvalg har støttet den lokale forening Vinterbad

Bryggen med at få udviklet planer for et nyt vinterbad, der skal ligge i

forlængelse af det eksisterende havnebad på Islands Brygge. Vinterbadeanlægget

er tegnet af tegnestuen BIG, og rummer blandt andet omklædning

og toiletter.

Vinterbadet vil stimulere bylivet på Bryggen i nogle af årets kolde og stille

måneder. Om sommeren vil solhungrende badende kunne se frem til et

600 m2 soldæk på taget af vinterbadet, som vil kunne nydes af alle –

vinterbadere eller ej.

Realiseringen af det endelige projekt er afhængigt af økonomisk støtte

fra private fonde og Københavns Kommune, og mens vi venter på at få


så de næsten 1.000 modige medlemmer af Vinterbad Bryggen allerede fra

februar kan kaste sig i vandet.


”Amagerbrogade er en handelsgade med mange arbejdspladser.

Det er vigtigt, at kommunen får skabt forhold,

der tilgodeser handlen, så det er muligt at få fragtet varer

til og fra butikkerne.” Tom Fuglevig, medlem af Amager Vest

Lokaludvalg og formand for Ama’r Butikkerne

Amagerbrogade som strøggade

Amagerbrogade har brug for et løft, hvis den skal genvinde fordums


cykelstierne og smalle fortov. Flere butikslokaler står tomme, mens andre

butiksfacader er præget af forfald. Der er brug for en massiv indsats, så


tangenter, så vi både får skabt et godt bymiljø, bedre forhold for cyklister

og gående og gode muligheder for parkering og varelevering.

Københavns Kommune har en plan for at gøre Amagerbrogade til en

strøggade. Det vil sige en gade, hvor cyklister, gående og bilister færdes påmed Amager Øst Lokaludvalg om en genopretning af Amagerbrogade, og

opfordrer Københavns Kommune til at tage udgangspunkt i udviklingsplanen

for Amagerbrogade fra januar 2009. Det er af afgørende betydning,

at de lokale interessenter tages med på råd, ligesom det er vigtigt at

bevare Amagerbrogades særlige identitet.

Vi sætter i gang

Bydelsplan

7


Bydelsplan

”Området under metroen er et stort byrum, som ikke bliver

brugt til noget rekreativt. Tænk hvor hyggeligt det ville

være med en masse små haver mellem metroens søjler. Det

ville også være oplagt at etablere skolehaver, hvor børnene

kunne lære om processen fra jord til bord.”

André Just Vedgren, næstformand Amager Vest Lokaludvalg

Nyttehaver under metroen


udnytte området til haver, hvor bydelens beboere kan dyrke blomster og

grøntsager og komme hinanden ved?

I sommer opførte Amager Vest Lokaludvalg to testhaver under metroen

for at se, om borgerne i Ørestad var klar til at få jord under neglene. Der

har været stor interesse for haverne. En gruppe frivillige har passet de to

testhaver hen over sommeren, og 60 har skrevet sig på venteliste til at

få et lille jordlod under metroen. Forud venter arbejdet med at stifte en
kanalerne i Ørestad er derfor helt rent. Vi håber, at haverne i havesæsonen

2013 vil kunne vandes med et solcelle-vandingsanlæg, der automatisk

pumper vand fra kanalen ud til haverne på solrige dage.


”Ørestad IF er virkelig blevet en succes. Allerede en måned

efter foreningen blev stiftet, var 60-70 børn ude på grønsværen.”

Niels Balling, medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Ørestad IF

Der er behov for et bedre idrætsliv i Ørestad. Bydelen vrimler med

børnefamilier, der skriger efter fritidsaktiviteter i nærområdet. Det visteSkole og DBU. Næsten inden arrangørerne havde nået at sige velkommen,

var Ørestads nye idrætsforening Ørestad IF en realitet. Den nye forening

tilbyder fodbold, motionsløb, gymnastik og dans.

Men vi kan stadig gøre meget for at sætte skub i idrætslivet. Derfor

opfordrer vi Københavns Kommune til at investere i rigtige 11 mands fodboldbaner.

Vi er glade for, at kommunen har opgraderet den forestående

lethal i Ørestad, så den får omklædningsrum, toiletter og klublokale. Den

nye lethal kan hermed fungere som en motor for idrættens sociale liv

ved at danne rammen om sociale og kulturelle arrangementer. Det er

glædeligt, at kommunen har inddraget de lokale aktører, herunder Ørestad

Idræt, i udformningen af hallen og vi håber, at borgerne gennem idrætsforeningerne

kan være med til at drive hallen i det daglige.

Bydelsplan

9


10

Vi mener

Vi støtter

”I stedet for at gemme vandet væk og lede det ud i kloakken, skal vi udnytte

vandets rekreative kvaliteter og skabe en blå hovedstad.”

André Just Vedgren, næstformand Amager Vest Lokaludvalg

Mere vand i gadebilledet

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en skybrudsplan, som


højde for forholdene på Amager. På Amager kan vi ikke bruge faskiner til

at løse problemerne med store vandmængder, da grundvandet står højt.

lemerne

længere ned ad gaden, da vandet ikke kan komme væk. Vi mener”Rulleskøjteløb giver frihed og fart. Det er en fed form for bevægelse, som samtidig

dende

begivenhed her på Amager. Støtten fra Lokaludvalget har været altafgørende

for, at vi kunne gå videre med projektet. ” Initiativtager Charlotte Ehrhardt fra VKR

Foto: Lars Schmidt

Fart på Fælleden

Der var sved på panden og fart under hjulene, da Fælleden lagde jord til

Nordens største rulleskøjteløb Inline Challenge. Over 700 løbere var

mødt op for at dyste på et væld af distancer lige fra maratonløb til

børneløb.

Amager Vest Lokaludvalg har rullet projektet i gang med 30.000 kr.


”Tanken om en social fordeling af midlerne til klubberne er meget fornuftig. Men vi

vil gerne have at beslutningen om, hvordan midlerne fordeles foregår lokalt. Jo tættere

beslutningerne ligger på borgerne jo bedre” Niels Balling, Amager Vest Lokaludvalg

Sammen om klubberne

Københavns Kommune vil samle hovedstadens klubber i en række klubfæl-


fællesskab skal det være muligt at differentiere beløbet, som hver enkel

klub får alt afhængig af, hvilke sociale udfordringer klubben står overfor.

Amager Vest Lokaludvalg er positiv overfor ideen om et klubfællesskab,

der kan trække på hinandens kompetencer, ligesom vi bakker op om en

mere social fordeling af midlerne, hvis beslutningen træffes lokalt.

”Der var mange, der deltog i forestillingen. Især de unge engagerede sig og kom med

forslag til, hvordan skuespillerne skulle håndtere de forskellige scenarier. Det var en

stor succes. ” Iwona R. Abildgaard en af initiativtagerne til forestillingen

Vores fælles rum

Vigtige emner som racisme, medborgerskab og medansvar kom til debat,

da forumteateret PRISME rykkede ud på Multibanen i Sæterdalsparken i

august med forestillingen Dit rum, mit rum, vores rum. Beboere og folkeskoleklasser

i området var inviteret til at komme og se på eller sågar blive

en del af forestillingen ved at give skuespillerne anvisninger til, hvordan de

skulle tackle forskellige hverdagssituationer.


Vi mener

Vi støtter

11


12

Vi sætter igang

Vi støtter

Foto: Michael Paldan

”Amager kan prale med et rigt kulturliv. På torvedagene viser vi de

mange ting, der foregår i bydelen, og giver borgere mulighed for at

komme og være med til en festlig dag i kulturens tegn.”

Ulla Støvelbæk, en af initiativtagerne til Musiktorvet.

Festlige torvedage

Trylleri, loppemarked og lækre tunes. To gange om året forvandles pladsen

foran Amager Bio til et levende torvemarked med kulturelle arrangementer

for borgere i alle aldre. Årets sidste torvedag bød blandt andet på debat

om Amagers fremtid, hvor debatlystne borgere kunne krydse klinger

med politikere fra Borgerrepræsentationen. Der var også billedværksted

for de mindste og musik for bydelens unge og mere modne publikum.

”Vi ville gerne inspirere til større livsudfoldelse og livskvalitet ved at

arrangere en dag med andre typer af aktiviteter end kørestolsbrugerne

er vant til” Peter Pinkowsky, foreningen for Social Innovation

På hjul på Bryggen

Der var geo caching, kørestolszumba og god mad på programmet, da

foreningen for Social Innovation inviterede til feriecamp for kørestolsbrugere

på Islands Brygge. Formålet med dagen var at inspirere brugerne

til at give sig i kast med nye aktiviteter og skabe et større socialt netværk

på tværs af bydelen.

Amager Vest Lokaludvalg har støttet arrangementet med 16.000 kr.


Grønt motionsrum

Amager Fælleds mange løbere har fået endnu en ting at glæde sig over.

Udover de smukke grønne omgivelser kan de nu også teste deres kondital

på det nye Sundhedsspor, som er blevet til i samarbejde mellem Amager

Vest Lokaludvalg, Miljøministeriet og Sundhedsministeriet. Sundhedssporet


Bagefter viser en opslagstavle, hvad konditallet er.

”Sundhedssporet giver mulighed for at udføre en personlig konditest hurtigt og


på Amager og vores mange hotelgæster, som kommer hertil med løbeskoene i

kufferten.” Lars Rimfalk Jensen, formand for Amager Vest Lokaludvalg

Ind i kunstens verden


tæt på kunsterne på dette års alternative kunstmesse Alt Cph på Fabrikken

for Kunst og Design. I år arbejdede kunstnerne nemlig med deres

kunst på messen, så publikum kunne opleve værket tage form og stille

spørgsmål til kunstnerne.

Lokaludvalget har støttet skønmaleriet med 15.000 kr.

”Vi vil gerne give et indblik i den kunst, som foregår på små skjulte steder,

og som ikke er så kendt i den brede offentlighed. Derfor har vi prøvet at

lave en ramme, som er så imødekommende som muligt.”

Nikolaj Friis Rasmussen, Fabrikken for Kunst og Design

Vi sætter igang

Vi støtter

13


Vi sætter igang

”Vi vil godt støtte op om at mindske trængslen og forureningen.

Vi vil både gøre noget selv og på længere sigt

engagere vores medlemmer, så de kan udbrede det på deres

arbejdspladser. ”

Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden

Kør smart


tager cyklen, toget eller bussen til arbejde. Men hvordan får man lige sine

medarbejdere til at skifte de varme bilsæder ud med cykelsadlen? Det kan

virksomheder lære mere om ved at deltage i Transport Netværk Amager.


af bydelens største virksomheder i, hvordan de får motiveret medarbejderne

til at vælge en mere miljøvenlig transportform, ligesom virksomhederne

udveksler erfaring på tværs.

Transport Netværk Amager tæller pt. 15 virksomheder med tilsammen

11.000 medarbejdere. En af de virksomheder, som deltager i netværket er-på intranettet, så medarbejderne kan se, hvornår der går metro og busser.


”Vi vil gerne vise de ældre, at der er masser af muligheder

for at møde andre mennesker og holde sig aktiv.

Vores klubber og aktivitetscentre tilbyder et væld af

aktiviteter fra fysisk træning over madlavning til ture ud

af huset. Det var en stor succes. Over 100 mennesker var

mødt op.”

Lene Vangsgaard, medarbejder på Hørgården

Vild med dans

Der er mange foreninger for de ældre på Amager, men det er ikke alle de


på dansegulvet bød Amagers mange ældreklubber og aktivitetscentre til en

dag i dansens tegn. Under overskriften Vild med dans blev bydelens ældre


Amager Vest Lokaludvalg satte skub i festen med 33.500 kr.

”Det var en fantastisk dag. Det var ligesom, man var blevet


Jeg kom også ud at danse, selv-om jeg går meget dårligt. Og

så vandt jeg en masse gaver. Jeg var så glad, så glad.”

Tove Nissen, 78 år, beboer på Hørgaarden

Vi støtter

15


16

Vi mener


”Vi er glade for, at kommunen prioriterer de grønne

indsatser. Der er meget at tage fat på. Her i bydelen er vi

særligt interesseret i udviklingen af Amagerbrogade, som

med fordel kan laves om til en strøggade.”

André Just Vedgreen, næstformand Amager Vest Lokaludvalg

Mere grøn transport

Københavns kommune har lavet en plan for at øge den grønne mobilitet,

der blandt andet foreslår miljøzoner, så kun biler af nyere dato må køre

inde i byen. Det er vi glade for i lokaludvalget, og vi opfordrer kommunen

til at udvide ordningen, så den også omfatter erhvervsbiler.

På Amager har vi iværksat initiativet Kør smart, hvor Miljøpunkt Amager


bruge cykel og metro frem for bil til møder i byen. En anden mulighed er

delebilsordninger rettet med virksomheder.

-


på cykelstien og tillade højresving ved rødt lys. Det vil gøre det hurtigere

for cyklisterne at komme frem. I forhold til Amagerbrogade opfordrer vi


færdes på lige fod. De erhvervsdrivende kan så have parkering i sidegaderne.


Store byttedag

Tøm din kælder og få en skat med hjem. Tæt på 500 mennesker var mødt

op på Peder Lykkes Skole til Store Byttedag, hvor mere end 1 ton sko og

tøj skiftede hænder til glæde for miljøet og pengepungen. Udover mulig-”Store Byttedag viser, at der er mange i bydelen, der går op i

genbrug. Folk kom slæbende med ting og slæbte læssevis med

hjem igen. Vi gentager det helt sikkert næste år.”

Claus Knudsen, Miljøpunkt Amager

Kulturens kontanter

Det kan være svært for en lille forening at vide, hvor og hvordan man skal

søge støtte til sine projekter. Det vil Amager Vest Lokaludvalg gerne gøre

noget ved. Derfor har vi indkøbt 50 abonnementer på fundraising-værktøjet

Kulturens Kontanter, som vi stiller til rådighed for lokalområdets

foreninger. Værktøjet giver viden om relevante fonde, støttemuligheder på

lokalt, nationalt og europæisk plan og hjælp til at skrive bedre ansøgninger.

”Lokaludvalget er sat i verden for at styrke netværket, foreningslivet

og nærdemokratiet i Amager Vest. Derfor er det naturligt for os at

tilbyde Kulturens Kontanter til vores foreninger, så de kan få hjælp til

fundraising.”

Niels Balling, medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Vi sætter igang

17


Vi mener

Vi støtter

Mindre trængsel på Artillerivej

Området omkring Artillerivej har fået en ny plads og et ændret vejforløb.

Det betyder, at det nu er Ørestads Boulevard, som fører bilisterne ud til

Amager Boulevard, mens Artillerivej slutter ved Svend Aukens plads. Mod

syd er Artillerivej også blevet ændret, så den munder ud i Lossepladsvej,

der nu hedder Artillerivej helt til Vejlands Alle. Derved bliver der plads til


”Lokaludvalget hilser ændringerne velkommen, men vi havde gerne set,

at der var taget mere hensyn til cyklisterne og deres fremkommelighed

og krydsningsmuligheder i planlægningen.”

André Just Vedgren, næstformand i Amager Vest Lokaludvalg

Utøya song

Mange norske unge mistede venner og familie, da Anders Breivik begik

sin terrorhandling på Utøya. På et-årsdagen for udåden gik en række unge

på Amager sammen om at komponere en reggaesang som gave til dem,andet Shaka Loveless. Udover at skrive en sang indspillede de unge også

en video på Amager Strand.


”Sangen var vores måde at ligge en blomst på. De unge skrev en god

og meget vedkommende sang.” Patrick Amoabeng, onezong


”Arbejdet med byrummet byggede bro mellem beboerne

og de unge mænd i bebyggelsen, som mange har været

utrygge ved. De unge oplevede, at de kunne bidrage med

noget til fællesskabet. Det var meget positivt.”

Søren Løkke, partnerskabet i Urbanplanen

Fra træt center til nyt byrum

Det gamle butikscenter Solvang har længe været et trist og utrygt område

i Urbanplanen. Men henover sommeren blev der gjort noget ved det takket

være støtte fra Amager Vest Lokaludvalg og Realdanias pulje Byggeriets

ildsjæle. Efter to inspirationsmøder tog beboere og forretningsdrivende

penslen og hammeren i egen hånd og omdannede det gamle center til

et farverigt og hyggeligt mødested. Den triste beton blev peppet op med

farver, hjemmelavede byrumsmøbler og blomster, mens de unge fra Urbanklubben

sørgede for at bygge bænke og træningsudstyr foran klubben.

Imens kunne de mindre børn glæde sig over en scene at optræde på og de

voksne et hyggeligt siddemøbel med indbyggede planter.

Amager Vest Lokaludvalg satte skub i byggeriet med 90.000 kr.

“Før var centret spøgelsesgråt, og alle syntes, det var trist og grimt. Nu gør de nye farver og


forskellige som os beboere, der bor her’”

Camilla Sandahl, aktiv i projektet

Vi støtter

19


20

Vi sætter igang

”I Skovhjælperne forsøger vi at skabe en socialøkonomisk

virksomhed og kan se, at vi gør en forskel for de mennesker,

vi har ansat. Det er dejligt, at omgivelserne også anerkender

vores arbejde.”

Mads Madsen, Amager Skovhjælpere

Skulderklappet

Amager Vest er fyldt med mennesker, som bruger tid og kræfter på at

gøre en forskel. Den indsats vil Amager Vest Lokaludvalg gerne sige tak for.

Derfor har vi indstiftet prisen Skulderklappet, som vi tildeler en person,

en forening, en organisation eller offentlig/privat virksomhed, som gør

Amager Vest til et bedre sted at bo. Alle borgere i bydelen kan nominere

kandidater til prisen, som vi uddeler i december måned.

I år gik prisen på 25.000 kr. til ildsjælen Mads Madsen fra Amager Skovhjælpere

i Friluftshuset på Naturcenter Vestamager. Skovhjælperne tilbyder

mennesker med funktionsnedsættelse og særlige behov en arbejdsplads

med mening og indhold. Samtidig danner aktiviteterne omkring Friluftshuset

rammen om unikke oplevelser i det fri for alle københavnere i alle

aldre.

”Skovhjælperne nøjes ikke med at tale om manfoldighed

og inklusion. De viser, hvordan det skal gøres.”

André Just Vedgren, næstformand Amager Vest Lokaludvalg


Klassiske koncerter på Amager

Præstekjolerne var pakket væk, og lysene tændt, da klassiske ensembler

fra ind- og udland gav koncerter i kirkerne på Amager i forbindelse med


de mange koncerter, byder festivalen også på en talentpris til en ung

kunstner. I år gik prisen til Michael Min Knudsen, orgelstuderende ved det

Kongelige Musikkonservatorium.

Amager Vest Lokaludvalg stemmer i med 5.000 kr.

”Takket være støtten fra Amager Vest Lokaludvalg har vi kunnet tiltrække

lidt dyrere solister til festivalen.”

Niels Henrik Jessen, organist i Kastrup kirke og formand for festivalen

Grønt storindkøb


en af lokaludvalgets ladcykler. Det er gratis og kræver kun et depositum.

Ladcyklerne står parkeret ved Islands Brygges Kulturhus, Partnerskabet


yderligere to ladcykler. De nye cykler er el-drevne.

”Vi er meget glade for ordningen. Vi oplever en stor efterspørgsel

fra vores lokale kunder. Ladcyklen bruges primært

til transport af varer købt i Field’s, men det sker også, at


sommeren.”

Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager i Field’s

Vi støtter

Vi sætter igang

21


22

Medlemmer Høringssvar

Anders Bo Nielsen

Venstre

Bo Sand

VIBO

Jan Sørensen

Amager S/K

Niels Balling

Liv i Sundby

André Just Vedgren

(Næstformand)

Amager Fælled

Økohaver

Eleonora


Nabocenteret

Jørgen L. Melskens

Sundby Lokalhistoriske

Forening

Ole William Ullby

Socialdemokraterne

Arne Bjørn Nielsen

E/F Snorrehus

Erhardt Franzen

Grundejer-foreningen

Gylfe


Sundholmskvarteret

Områdeløft

Per Klougart

Mortensen

Kanal Urban

Arne Mikkelsen

Amager Vest

Ældreråd

Fini Sickinger

Dansk Folkeparti

Kresten Thomsen

Socialistisk

Folkeparti

Preben Poulsen

Enhedslisten

Berit Bro

Sundby Lokalråd

Birte Illemann

Peder Lykke

Centret

Isak Korn

Mønsted

Peder Lykke

Amager Fælled Skole Centret

skolebestyrelse

Lars Rimfalk Jensen

(Formand)

Det Radikale Venstre

Tom Fuglevig


Margit Møldrup

Det konservative

Folkeparti(Ørestad Syd)for Artillerivej 96-101stoppesteder

og familier


Januar
30.000 kr.Februar17.960 kr.


21.250 kr.

Marts

April17.000 kr.
Maj

Juni


August
Støttede projekter 2012

15.000 kr.
Badminton 5.236 kr.


September


teaterscenen 20.000 kr.
Oktober
November
6.000 kr.


20.500 kr.


December23


Udgives af:

Amager Vest Lokaludvalg


2300 København S

Tlf. 21162202

info@avlu.dk


Tekst:

Marie Leth Rasmussen


Amager Vest Lokaludvalg

Tryk:

Lasertryk

Portrætfotos:

Thomas Frandsen

Forsidefoto:

Ljudmila Trojanova

Vær med til at gøre en forskel!eller e-mail din gode idé til os. Du er også meget velkommen på

More magazines by this user
Similar magazines