At være elev Værdigrundlag Gensidige ... - SOSU Silkeborg

sosusilkeborg.dk

At være elev Værdigrundlag Gensidige ... - SOSU Silkeborg

At være elev

Værdigrundlag

Gensidige forventninger


AT VÆRE ELEV

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 3

MENNESKER

! At arbejde med mennesker

! At uddanne sig sammen med mennesker

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 4

VÆRDIGRUNDLAG

nøgleord

! Demokratiske rettigheder og pligter

! Kulturel mangfoldighed

! Rummelighed, tolerance og engagement

! Nærhed, nærvær og dialog

! Ansvarlighed og tillid

! Individuelle hensyn

! Humanistisk livssyn - respekt for det enkelte

menneskes ret til udvikling

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 5

FORVENTNINGER

os til jer

! At I er voksne mennesker og opfører jer sådan

! At I møder til undervisningen – hver dag

! At I melder afbud i forb. med sygdom, i elevplan

! At I er uddannelsesparate – og vil tage uddannelsen

! At I tager ansvar

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 6

FORVENTNINGER

jer til os

! ???

! At vi tilbyder jer en uddannelse

! At vi til enhver tid gør vores bedste

! At vi bistår jer med faglig og personlig vejledning hele

uddannelsen igennem

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 7

AT VÆRE PÅRØRENDE

opbakning

! Følge med i, hvad der foregår i uddannelsen – stort

og småt

! Hjælpe med hjemmearbejde

! Hjælpe med at komme af sted i skole

! Reagere, hvis det begynder at skride

! Tage kontakt til skolen – gerne kontaktlæreren

Educating Tommorrow´s Professionals


SOCIAL-­‐ OG

SUNDHEDSSKOLEN

UDDANNELSERNE

OG MULIGHEDER

GRUNDFORLØBET


Kort om skolen 1

§ Udbyder 4 uddannelser:

ú Grundforløbet

ú Social-­‐ og sundhedshjælper

ú Social-­‐ og sundhedsassistent

ú Pædagogisk assistent

§ Kursus-­‐ og efteruddannelsesvirksomhed

§ Omkring 450 elever – fra 15 til 50+

§ Ca. 50 undervisere


§ Lokaler:

Kort om skolen 2

ú Høgevej 4 – Silkeborg

ú Højvangens Torv 2 – Skanderborg


På Social-­‐ og Sundhedsskolen

i Silkeborg

kan man uddanne sig til

Social-­‐ og

sundhedsassistent

(1 år og 8 måneder)

Arbejde

Social-­‐ og Sundhedshjælper

(1 år og 2 måneder)

Grundforløb

(20-­‐60 uger)

Pædagogisk assistent

(2 år og 3½ måneder)


Efter Social-­‐ og Sundhedsskolen

kan man uddanne sig til

Katastrofe –og risikomanager

Ernæring og sundhed

Farmakonom

Tandplejer

Bioanalytiker

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Jordemoder

Pædagog

Radiograf

Socialrådgiver

Sygeplejerske

Pædagog

Socialrådgiver

Psykomotorisk terapeut

Katastrofe-­‐ og risikomanager

Pædagogisk assistent


Vigtigt

§ Der er ingen automatik i overgangen fra

grundforløb til hovedforløb

§ Mulighederne for at komme ind på

hovedforløbene a]ænger i høj grad af

deltagelsen i undervisningen på

grundforløbet

§ Der er heller ingen automatik i overgangen

fra SSH til SSA


§ Grundfag:

ú Dansk

ú Idræt

ú Naturfag (SSH-­‐retningen)

ú Samfundsfag (PA-­‐retningen)

ú Engelsk (tilbudsfag)

§ Undervisningsformer:

ú Teori på klassen

ú Praksis på klassen

ú Besøg ud af huset

ú Besøg udefra

ú Mv.

Om grundforløbet

-­‐ undervisning -­‐

§ Prøver:

ú 1 afsluttende områdeprøve

ú = Selvstændigt projekt med

mdt. forsvar

§ Andet:

ú Hyttetur i lokalområdet

ú Studietur til udlandet


Skole

Om grundforløbet 3 – forløb

Uge 20

Afslut-­‐

ning

Praktik 8 uger

Afslut-­‐

ning

Skole + Skole

Uge 60

Afslut-­‐

ning


SU og

transport


06/06/13 side 17

Du kan få SU

! Kvartalet efter du er fyldt 18 år

! Når du er studieaktiv på GF

SU udbetales forud, dvs. SU for august udbetales d. 31. juli

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 18

Satser 2013

18 eller 19 år – før skat

Grundsats (før skat): 1.274 kr.

Maksimalt tillæg til hjemmeboende,

afhængig af dine forældres indkomst

(før skat):

1.586 kr.

Maksimum i alt (før skat): 2.860 kr.

Grundsats til udeboende med særlig

godkendelse* (før skat):

Maksimalt tillæg afhængig af dine

forældres indkomst (før skat):

Maksimum i alt (før skat):

* Når du er under 20 år og går på en

ungdomsuddannelse, kan du normalt kun

få SU med satsen for hjemmeboende -

også selv om du er flyttet hjemmefra.

3.690 kr.

2.063 kr.

5.753 kr.

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 19

Mulighed for dispensation

• Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit

uddannelsessted og dine forældres bopæl.

• Transporttiden (med offentlig transportmidler) mellem dit uddannelsessted og

dine forældres bopæl er på mere end 75 minutter.

• Du har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder, inden du blev

berettiget til SU i din nuværende uddannelse.

• Du kan ikke længere bo hjemme på grund af ganske særlige omstændigheder i

hjemmet

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 20

Satser 2013

20 år eller derover – før skat

Bopælsstatus

Kroner pr. måned

(før skat)

Hjemmeboende 2.860 kr.

Udeboende 5.753 kr.

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 21

At søge SU

! Bestil NemID. Det kan tage nogen tid at modtage

denne, så bestil i god tid

! Gå ind på www.su.dk

! Log på minSU

! Søg SU. Vælg ”Anden ungdomsuddannelse”.

! SU kan tidligst søges 1 måned inden studiestart.

! Hvis du søger dispensation, skal du benytte et særligt

ansøgningsskema

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 22

Transport - Ungdomskort

! Erstatter Hypercard

! Kan søges af alle, der er tilmeldt en

ungdomsuddannelse

! Koster ca 340 kr/mdr

! Gælder til offentlig transport alle dage fra din bopæl

til uddannelsesinstitution + dit eget takstområde

! Giver adgang til rabat hos DSB og Arriva

! Læs mere på Ungdomskort.dk

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 23

At søge Ungdomskort:

! Gå ind på www.ungdomskort.dk

! Du skal bruge:

o NemId. Skal bestilles i god tid. VIGTIGT!

o En mailadresse

o Et digitalt foto

o Navnet på skolen

! Tidspunkt for bestilling offentliggøres på

www.ungdomskort.dk

! Læs mere på www.ungdomskort.dk

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 24

Det praktiske

! Din SU går automatisk ind på din Nem-konto.

! Breve fra SU-styrelsen og ungdomskort.dk sendes til

din e-boks.

! Din folkeregisteradresse skal være opdateret

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 25

Info

! Skolen: www.sosusilkeborg.dk / 86 80 47 55

! Sekretær Kitt wackerhausen: kiw@sosusilkeborg.dk

! SU: www.su.dk

! Transportkort: www.ungdomskort.dk

! Nem-konto: www.nemkonto.dk

! E-boks: www.e-boks.dk

Educating Tommorrow´s Professionals


06/06/13 side 26

NB

! Skolen holder lukket uge 28, 29 og 30.

! Slides ligger på hjemmesiden fra i næste uge.

Educating Tommorrow´s Professionals

More magazines by this user
Similar magazines