Fremtidens finansielle rådgivning - CFIR

cfir.dk

Fremtidens finansielle rådgivning - CFIR

Fremtidens finansielle rådgivning

Rolf Poulsen, KU, rolf@math.ku.dk

Kourosh Marjani Rasmussen, DTU, kmra@man.dtu.dk

13/09/2012 1


Holistisk finansiel rådgivning

• Rådgivning med fokus på helheden i den

enkelte husholdnings økonomi

• Rådgivning på tværs af områder: realkredit,

pension, forsikring

• Rådgivning på tværs af pengeinstitutter

• Rådgivning over hele livet

• Rådgivning under hensyntagen til risici

(indkomst, liv, marked)

13/09/2012 2


• Ældende befolkning

Er der et behov?

• Mere personlig investering -> større risiko

• Flere og mere komplekse produkter -> større

risiko

• Stadig mindre offentlige ydelser

Ja, der er behov for personlig finansiel

rådgivning og behovet er stigende

13/09/2012 3


Har pengeinstitutterne et incitament?

• I dag er det forholdsvist dyrt at yde personlig

finansiel rådgivning.

• Den umiddelbare indtjening står ikke mål med

udgifterne.

• Den langtsigede potentielle gevinst er stor,

men også usikker.

13/09/2012 4


Har samfundet et incitament?

• Boligmarkedet skal behandles forsigtigt.

• Jo mere egen opsparing , jo mindre behov for

offentlige ydelser.

• Jo bedre investeringer, jo bedre

vækstmuligheder.

Samfundet/staten har i høj grad brug for, at der

er bedre personlig finansiel rådgivning.

13/09/2012 5


Hvad med universiteterne?

En søgning på forskellige nøgleord i et par

akademiske databaser gav dette resultat

Søgeord Wiley Online

Library

#fundne resultater

Hedge funds 137 1079

Corporate finance 8401 1059

Household finance 15 192

Social Science

Research Network

13/09/2012 6


Konklusionen:

Personlig finansiel rådgivning er et forholdsvist

uudforsket område

MEN...

• Vi er med helt fremme inden for forskningen

• KU og DTU har stort fokus på området

• Sammen dækker vi mange forskningshjørner

DER ER DOG BRUG FOR ET SAMLENDE PROJEKT

13/09/2012 7


Fremtidens finansielle rådgivning

• Arbejdstitlen på en fælles satsning

• Forsknings- og udviklingsprojekt (R&D) på

tværs af sektoren.

• Universiteterne står for forskningen og

virksomheder for udvikling.

• Forskningen skal være udviklingsorienteret

• Målbare resultater både på kort og lang sigt.

13/09/2012 8


Et innovationskonsortium

• En række virksomheder går sammen om et

stort R&D-projekt.

• De skriver en konkret forsknings- og

udviklingsplan.

• De finder et eller flere universiteter, der kan

agere som deres forskningsafdeling.

• Der tilknyttes et Godkendt Teknologisk Service

(GTS) institut.

13/09/2012 9


Udfordring 1

• Det er dyrt at yde personlig rådgivning

Løsning:

• Mere automatisk rådgivning / nye netbanksløsninger

13/09/2012 10


Udfordring 2

• De færreste interesserer sig for finansiel planlægning

Løsning:

• Mere folkelig debat – formueplanlægning skal gøres

nærværende og spændende

• Underholdende uddannelse / edutainment

13/09/2012 11


Udfordring 3

• Manglende samlet overblik pga. dataadgang

Løsning:

• Bredt samarbejde på tværs af platforme

• Skattemappe, Pensionsinfo, osv. bliver mere

detaljerede og tilgængelige

13/09/2012 12


Udfordring 4

• Manglende standardisering

Løsning:

• Fælles forudsætninger for beregninger

• Konsistente budskaber og metoder

13/09/2012 13


Udfordring 5

• Manglende metoder til helhedsrådgivning

Løsning:

• Samarbejde på tværs af sektoren

• Samarbejde med universiteterne

13/09/2012 14


Igangværende arbejde

• Realkreditrådgivning

• Pensionsproduktudvikling og -rådgivning

• Livscyklusanalyser

13/09/2012 15


Realkreditrådgivning

• Realkreditrådgivning – et studie af danskernes

valg af realkreditlån og konverteringspraksis:

http://www.bvc.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Konverteringsanalyse.pdf

• Nyt regelsæt for lånekonvertering

– Ny BVC rapport udkommer senere i år

– Bredt samarbejde med realkreditinstitutterne

• Mange års forskning inden for feltet i et

samarbejde mellem KU, DTU og FinE Analytics

13/09/2012 16


Pension

• Actulus – et samarbejde mellem Edlund, KU

og ITU:

http://www.actulus.dk/SitePages/Home.aspx

– Sidste fase af Actulus har et

produktdesignelement

• INTAA – en model-baseret asset allokerings

værktøj udviklet af FinE Analytics og Ihedge

• Et nyopslået PhD-stipendie i samarbejde

mellem HIPERFIT og Nykredit

13/09/2012 17


Livscyklusanalyser

• Financys formueplan og optimering

http://financys.eu/loesninger/optimeringsplan/

– Beregne den optimale op- og nedsparingsstrategi

med henblik på at maksimere kundens

forbrugsmuligheder

– Værktøjet kan bruges som en central livscyklus

simulationseværktøj under forskellige økonomiske

forudsætninger

• Financys er med i konsortiet

13/09/2012 18


Formålet med innovationskonsortiet

• Samle den igangværende forskningsindsats

under samme paraply

• Forskningen skal blive endnu mere

udviklingsdrevet

• Bredt samarbejde med sektoren

• Internationale muligheder

13/09/2012 19


Næste skridt

• Samle konsortiets virksomheder

• Projektansøgning i 2013

• Gå i gang med arbejdet allerede f.eks. i form

af Erhvervs-PhD’er eller samarbejde om

enkelte projekter med de involverede

virksomheder

13/09/2012 20

More magazines by this user
Similar magazines