UDSTILLING

kunstbib.dk

UDSTILLING

510.

UDSTILLING


kM •


FORTEGNELSE

OVER DE TIL

UDSTILLINGEN AF DANSK KUNST FRA ITALIEN

SKÆNKEDE KUNSTVÆRKER, DER BORTSPILLES

I TOMBOLAEN

HVOR INTET ANDET ER ANFØRT ER DET PAAGÆLDENDE

ARBEJDE SKÆNKET AF KUNSTNEREN

C. F. AAGAARD. Den grønne Grotte. Skænket af Fuldm. Chr. Hvidl.

C. AARSLEFF. Carlo Alberto fra Annacapri.

— Carlo Alberto fra Annacapri.

— Carlo Alberto fra Annacapri.

— Carlo Alberto fra Annacapri.

— Carlo Alberto fra Annacapri.

— Carlo Alberto fra Annacapri.

OTTO BACHE. Studiehoveder. Pompeji.

BRITA BARNEKOW. En Hospitalsgaard i Florens.

CHR. BLACHE. Marine.

CARL J. BONNESEN. Danserinde. Gibsstatuette.

H. BRASEN. Tegning fra Italien.

H. A. BRENDEKILDE. Vej ved Rønnebæk.

ALFRED BROGE. Klinter ved Seierøbugten.

GODFRED CHRISTENSEN. Italiensk Studie.

R. CHRISTIANSEN. Farvetegning.

HANS DALL. Fra Florens.

LORENS FRØLICH. Tegning. Skænket af Kontorchef Christensen.

HANS NIKOLAJ HANSEN. Radering.

— Radering.

— Radering.

— Radering.

— Radering.

— Radering.

— Radering.

— Radering.

— Radering.


HEINRICH HANSEN. Tegning. Skænket af Fru Rigmor Stampe.

I.T. HANSEN. Parti af Roms gamle Mure. Monte Mario i Baggrunden.

KONSTANTIN-HANSEN. Tegning. Skænket af Fru Rigmor Stampe.

CARL HOLSØE. Maleri.

— Maleri.

HENRIK JESPERSEN. Sollys Vinterdag paa Palatinerhøjen.

AXEL JOHANSEN. Vesuv set fra Pompeji.

H. KOFOED. Motiv fra Palatinerhøjen. Akvarel. Skænket af Fru

Ingeborg Kofoed.

VALD. KORNERUP. Italiensk Landskab.

J. KRAGH. Monte Porzio Catone.

— Romersk Model. Tempera.

KNUD LARSEN. Fra Pompeji. Farvelagt Tegning.

EMIL LUND. Italienerinde ved et Vadskested.

F. C. LUND. Akvarel. Italiensk Motiv. \ Skænket af Maleren J. Lub-

— Akvarel. Italiensk Motiv. f schitz.

VILH. MARSTRAND. Tegning. Skænket af Kontorchef Christensen.

TH. MOGENSEN. Maske af en Sicilianer. Bronce.

N. P. MOLS. Bøndergaarde i Pompeji.

P. MØNSTED. Vadskepiger fra St. Remo.

MAX NATHAN. Fra Villa d'Este.

NIELS NIELSEN. Liggende Tiger. Skænket af Hof-Broncestøber

L. Rasmussen.

VILH. PACHT. Modelskolen paa Charlottenborg.

JUL. PAULSEN. Marine.

TOM PETERSEN. Opgangen til Civita d'Antino. Radering.

— Ponte vecchio i Florens. Radering.

PETZOLD. Tegning. Skænket af Fru Rigmor Stampe.

J. RESEN-STEENSTRUP. Romersk Køretøj. Farvelagt Tegning.

J. ROED. Tegning. Skænket af Fru Rigmor Stampe.

JOH. ROHDE. Udenfor Porta San Sebastiano i Rom.

H. SLOTT-MØLLER. Tegning.

OLGA MARIE SMITH. Fra Palatinerhøjen. Rom.

F. VERMEHREN. Tegning. Skænket af Fru Rigmor Stampe.

C. WEGENER. Portrætstatuette.

J. WILHJELM. Aften ved Arno.

CHR. ZACHO. Fra Sorrento.

KR. ZAHRTMANN. Kniplerske.

Desuden bortspilles som Tillægsgevinster forskellige Raderinger,

Litografier og Bøger.

H H Thieles Bogtrykkeri Kulieiilmvn


TI LLÆG

461. ARNESEN, VILH. .ETNA, SET FRA HAVET. Tilh. Kunstneren.

462. BLOCH, CARL. FRA F.T ROMERSK OSTERI. Tilh. Frøken

Melchior.

463. BLOCH, CARL. HVILENDE NAPOLITANSK FISKER. Tilh. Bogbinder

H. H. Rasmussen.

464. DANNESKJOLD-SAMSØE, S. PORTOFINO. Tilh. Kunstneren.

465. DOHLMANN, AUGUSTA. VILLA BORGHESES HAVE. Tilh.

Kunstneren.

466. DORPH, A. GADEPARTI. Tilh. Kunstneren.

467. DORl'H, A. STUDIEHOVED. Tilh. Kunstneren.

468. DORPH, N. V. UDSIGT OVER FIRENZE. Tilh. Kunstneren.

469. FRYDENSBERG, CARL. LANDSKAB. OLEVANO. Tilh. Partikulier

L. C. O. Schiilte.

470. HANSEN, HEINRICH. SAL I PALAZZO PITTI. FIRENZE. Tilh.

Grosserer Cornelius Stem.

*

471. HASLUND, OTTO. To ÆSLER. Tilh. Kunstneren.

i


472. HASLUND, OTTO. EN MUNK DRIVER ET ÆSEL MED GRØNT­

SAGER TIL KLOSTERET. Akvarel. Tilh. Kammerherre P. R. Krag.

473. HENRIQUES, MARIE. FORUM ROMANUM. Akvarel. Tilh.

Kunstnerinden.

474. HENRIQUES, MARIE. FONTÆNE. VILLA BORGHESES HAVE.

Akvarel. Tilh. Kunstnerinden.

47"). HENRIQUES, MARIE. KAKTUS. TAORMINA. Akvarel. Tilh.

Kunstnerinden.

476. HILKER, (I. C. EN PERGOLA. Tilh. Kunsthandler M. Grosell.

477. JERICHAU-BAUMANN, ELISABETH. UNG PIGE VED ET BLOM­

STRENDE FRUGTTRÆ. Tilh. Gehejmeetatsraad L. Bramsen.

478. KOEFOED, H. LANDSKAB MED PINJER. Tilh. Fru Ingeborg

Koefoed.

479. LUND, F. C. Hos KLOSTERSKRÆDDERNE. Tilh. V. Winkel &

Magnussen.

480. MARSTRAND, WILH. BJERGLANDSKAB. Tilh. Overlærer I. H.

Koch.

481. MUNCH, ANNA E. SETTIGNANO. Tilh. Kunstnerinden.

482. OLSEN-VENTEGODT, P . PARTI AF COLOSSEUM. Tilh. Kunstneren.

483. OLSEN - VENTEGODT. P. CONCORDIA-TEMPLET VED GIRGENTI.

Tilh. Arkitekt Alfred Thomsen.

484. OLRIK, DAGMAR. HAVEGÆRDE MED VINRANKER. CIVITA

D'ANTINO. Tilh. Kunstnerinden!

485. OLRIK, II. UDSIGT FRA MONTF. PINCIO. SOLNEDGANG. Tilh.

Professorinde Olrik.

9


480. PAULSEN, JULIUS. VENEZIA. Tilh. Kunstneren.

487. PETERSEN, EDVARD. VED VASKEPLADSEN. Tilh. fhv. Bankkasserer

J. Simmelkjær.

488. PETZHOLDT, F. EN GAMMEL KONE. AKVAREL. Tilh. Fru

Rigmor Stampe.

489. PHILIPSEN, SALLY N. STUDIEHOVED FRA FATTIGGAARDEN I

ASSISI.

490. PHILIPSEN, SALLY N. STUDIEHOVED FRA FATTIGGAARDEN I

ASSISI,

491. PHILIPSEN, SALLY N. STUDIEHOVED FRA FATTIGGAARDEN I

ASSISI.

492. RØRBYE, M. PERGOLA MED UDSIGT TIL AMALFI. I BAGGRUNDEN

KYSTEN AF CALABRIEN. Tilh. Enkefru F. Henriques.

493. RØRBYE, M. LANDARBEJDERE. TEGNING. Tilh. Overlærer

I. II. Koch.

494. SEIDELIN, INGEBORG. LANDSKAB VED ANTICOIJ. Tilh.

Kunstnerinden.

49."I. SEIDELIN, INGEBORG. UDSIGT OVER PORTA DEL POPOI.O

Tilh. Kunstnerinden.

49(5. SKOVGAARD, P . C. BJERGENK VED OLEVANO. Tilh. Enkefru

F. Henriques.

497. SKOVGAARD, P. C. CANALE GRANDE. VENEDIG. Tilh. Enkefru

F. Henriques.

498. SONNE,.!. EN CAMPAGNUOL. Tilh. Partikulier L. C. O. Schiitte.

3


499. WILHJELM, JOH. FILOMENA. Tilh. Kunstneren.

500. ZAHRTMANN, KR. SANTA. STUDIEHOVED. ROM. Tilh. Partikulier

L. C. O. Schutte.

501. ZAHRTMANN, KR. GRAAVEJR I IUVELI.O. Tilh. Maler Th.

Philipsen.

502. ZAHRTMANN, KR. LANDEVEJ VED PISA. Tilh. Kunstneren.

mim

m

København. — Trykt hos J. li. Schultz A/S.


UDSTILLING AF

DANSK

KUNST FRA ITALIEN

i

UDSTILLINGSBYGNINGEN

VED CHARLOTTENBORG

1909

UNDER PROTEKTION AF

HDS. KGL. HØJHED PRINSESSE MARIE


UDSTILLINGEN AF

DANSK KUNST FRA ITA­

LIEN ER TIL FORDEL FOR DE

NØDLIDENDE I SYDITALIEN TILVEJE­

BRAGT AF KUNSTNERFORENINGEN AF

ATTENDE NOVEMBER OG DAGBLADET POLI­

TIKEN MED TILSLUTNING AF DANSK BILLEDHUG­

GERSAMFUND OG AKADEMISK ARKITEKTFORENING

KATALOGET ER FREMSTILLET VED SAMVIRKEN IMELLEM DE

0

FORENEDE PAPIRFABRIKKER OG L. LEVISON JUN., DER HAR

SKÆNKET PAPIRET, DANSK REPRODUKTIONSANSTALT, NOR­

DISK REPRODUKTIONSANSTALT, F. HENDRIKSENS REPRODUK-

TIONSATELIER, CHARLES HANSENS REPRODUKTIONSANSTALT

OG ILLUSTRATIONSKOMPAGNIET WENDT OG JENSEN, DER HAR

UDFØRT CLICHEER, BOGTRYKKERNE GRÆBE, NIELSEN & LYDICHE,

J. H. SCHULTZ, MARTIUS TRUELSEN, H. H. THIELE OG BIANCO

LUNO, BOGBINDERNE PETERSEN & PETERSEN, D. L. CLEMENTS

EFTFLG., ANKER KYSTER, CARL PETERSENS ENKE OG P. O.

OLSEN SAMT KGL. HOFFOTOGRAF P. ELFELT, DER

ALLE U DEN VEDERLAG HAR YDET ARBEJDE

f#

NYE DANSKE BRANDFORSIKRING

HAR U DEN VEDERLAG ASSU­

RERET D E UDSTILLEDE

KUNSTVÆRKER


7. Bloch, Carl: En Munk, der har Tandpine.


17. Bredal Niels. Ruiner af antike Vandledninger.

MALERIER OG STUDIER.

1. AAGAARD, C. F . FRA PETERSKIRKEN. ROM. Tilhører Professorinde

A. Aagaard.

2. AAGAARD, C. F. EPIDIUS RUFUS' HUS POMPEI. Tilh. Professorinde

A. Aagaard.

3. BACHE, OTTO. Ex TIGGER. POMPEI. Tilh. Dispachør L. N.

Hvidt.

4. BISSEN, RUD. VILLA D'ESTES HAVE. Tilh. Fru Bertha Schalburg.

i


5. BLOCH, CARL. PARTI FRA PALESTRINA. Tilh. Grosserer Th.

Celinder.

6. BLOCH, CARL. KÆRESTEFOLKENE. Tilh. Vexelmægler Martin

R. Henriques.

7. BLOCH, CARL. EN MUNK, DER HAR TANDPINE. Tilh. Vexelmægler

Martin R. Henriques.

8. BLOCH, CARL. EN ROMERINDE. Tilh. Fabrikejer Bernhard

Hirschsprung.

9. BLOCH, CARL. EN GAMMEL KONE I SAMTALE MED EN UNG PIGE.

Tilh. Grosserer Jul. S. Lippmann.

10. BLOM, G ERHARD. VEJ LANGS GARDASØEN. Tilh. Kunstneren.

11. BLUNCK, 1). SAN PIETRO IN VINCOLI. Tilh. Fru Mathilde Koch.

12. BLUNCK, D. SOVENDE HYRDEDRENG. Tilh. Handelsminister

Joh. Hansen.

13. BOESEN, A. V. LANDSKAB FRA SORRENTO. Tilh. Cand. polit.

V. Thaning.

14. BRASEN, H. BJERGPAS VED GARDASØEN. Tilh. Kunstneren.

15. BRASEN, H. VEJ VED GARDASØEN. Tilh. Kunstneren.

16. BRASEN, H BOCCIASPILLERE. Tilh. Kunstneren.

17. BREDAL, NIELS. RUINER AF ANTIKE VANDLEDNINGER. Tilh.

Kammerherre P. R. Kragh.

18. BREDAL, NIELS. PARTI FRA ROM. Tilh. Kommandør P. Grove.


27. Clement. Gar/ F. Pastorale.

llrt#*'

< n'f J~

19. BREDAL, NIELS. GADEPARTI I BOM. Tilh. Tandlæge G. Sprechler.

20. BRENDSTRUP, THORALD. MOTIV FRA VILLA PONIATOWSKY

VED ROM. Tilh. Kontorchef H. Gram.

21. BRENDSTRUP, THORALD. FRA SORRENTO. Tilh. Generalmajor

C. H. Åreruirup.

22. BRENDSTRUP, THORALD. FRA SORRENTO. Tilh. Generalmajor

C. H. Arendrup.

23. BRENDSTRUP, THORALD. DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh.

Kunsthandler \I. Groseli.


24. CARLSEN, C. SCHLICHTING. PAA CAPRI. Tilh. Malermester

H. Chr. Nielsen.

25. CHRISTENSEN, GODFRED. STELLA. Tilh. Fru Godfred Christensen.

26. CHRISTENSEN, GODFRED. STUDIF.. Tilh. Kunstneren.

27. CLEMENT, GAD F. PASTORALE. CIVITA DANTINO. Tilh. Fru

Elise Wessel.

28. CLEMENT, GAD F. FRANCESCA. ROM. Tilh. fhv. Kontorchef

H. Chr. Christensen.

29. CLEMENT, GAD F. FRA DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh.

Grosserer Julius Just.

30. CLEMENT, GAD F . UNG PIGE MED SIT SYTØ.I. CIVITA DANTINO.

Tilh. Grosserer Julius Just.

31. CONSTANTIN HANSEN. VESTA TEMPLET MED DETS OMGI­

VELSER. ROM. Tilh. den Hirschsprungske Samling.

32. CONSTANTIN HANSEN. VESTA TEMPLET MED DETS OMGI­

VELSER. Tilh. Maler, Professor L. Tuxen

33. CONSTANTIN HANSEN. To MORRASPILLERE. Tilh. Grosserer

Th. Celinder.

34. CONSTANTIN HANSEN. MORRASPILLER. Tilhører Maler Joachim

Skovgaard.

35. CONSTANTIN HANSEN. MORRASPILLER. Tilh. Kunsthandler

M. Groselt.

4


32. Constaiitin Hansen. Vesta Templet med dets Omgivelser.

36. CONSTANTIN HANSEN. SCENE VED MOLOEN VED NEAPEL.

OPLÆSEREN Tilh. den Hirschsprungske Samling.

37. CONSTANTIN HANSEN STIDIK TIL OPLÆSEREN. Tilh. Maler

P. Ilsted.

38. CONSTANTIN HANSEN. STUDIE TIL OPLÆSEREN. Tilh. cand.

jur. E. Koch.

39. CONSTANTIN HANSEN. SIDDENDE NØGEN MAND. Tilh. cand.

phil. Aug. Vogelius.

40. CONSTANTIN HANSEN. BUGTEN VED NAPOLI. Tilh. Frøken

Thora Constanlin Ilansen.


41. CONSTANTIN HANSEN. BUGTEN VED NAPOLI. Tilb. Maler

P. Ilsted.

42. CONSTANTIN HANSEN. To FISKERDRENGE FRA CAPRI. Tilh.

Etatsraad C. .4. Næser.

43. CONSTANTIN HANSFN. NEPTUN TEMPLET I PÆSTUM. Tilh.

Kontorchef H. Gram.

44. CONSTANTIN HANSEN. PARTI FRA POMPEI. Tilh. Grosserer

Oscar Wandel.

45. CONSTANTIN HANSEN. COLLOSSEUM. Tilh. F røknerne .1/. &

.4. Buch.

46. CONSTANTIN HANSEN. UDSIGT FRA INDGANGEN AF VILLA

ALBANI, Tilh. Kontorchef H. Gram.

47. CONSTANTIN HANSEN. UDSIGT FRA INDGANGEN AF VILLA

ALBANI. Tilh. Maler, Professor L. Tuxen.

1 . •

48. CONSTANTIN HANSEN. FORUM ROMANUM MED CONCORDIA

TEMPLET OG SEPTIMIUS SEVERUS' TRIUMFBUE. Tilh. forhv. Bankkasserer

P. Siinmelkjær.

49. CONSTANTIN HANSEN. BONDEPIGE. Tilh. Dr. phil. I. Forchhammer.

50. CONSTANTIN HANSEN. MORRASPILLERE. Tilh. Bogbinder

//. H. Rasmussen.

51. CONSTANTIN HANSEN. NAPOLITANSKE DRENGE. Tilh. Bogbinder

II. H. Rasmussen.

52. CONSTANTIN HANSEN. BJERGLANDSKAB. Tilh. Fru Mathilde

Koch.

G


Constantin Hansen. Morraspillere.


53. CONSTANTIN 7 HANSEN. TRE MUNKE. Tilh. Fru Mathilde

Koch.

54. CONSTANTIN HANSEN. BJERGSTI. Tilh. Maler Joachim Skovgaard.

55. LA COUB, JANUS. GADE I TIVOLI. Tilh. Handelsminister Joh.

Hansen.

56. LA COUB, JANUS. FRA VILLA DESTE. TIVOLI. Tilh. den

Hirschsprungske Samling.

57. LA COUR, JANUS. FRA VILLA D ESTE. TIVOLI, Tilh. V. Winkel

& Magnussen.

58. LA COUB, JANUS. AFTEN VED NEMISØEX. Tilh. Professor

Chr. Barnekow.

59. LA COUB, JANUS. AFTEN VED NEMISØEX. Tilh. Kaptajn G. F.

Hamann.

60. LA COUR, JANUS. ClVITELLA. Tilh. V. Winkel Magnussen.

61. DANNESKJOLD-SAMSØER S. FRA PANTHEON. Tilh. Kunstneren.

62. DANNESKJOLD-SAMSØE. S. CANDIDUCCIA. CIVITA D ANTINO 1902.

Tilh. Kunstneren.

63. DOHLMANN, AUGUSTA. PARTI FRA TAORMINA. Tilh. Kunstneren.

64. DORPH, A. EN MUNK. Tilh. Overretssagfører Chr. Hede.

65. ECKERSBEBG, C. W. KLOSTERGAARDEN I S. LOREXZO FUORI.

ROM. Tilh. Fabrikejer Bernhard Hirschsprung.

8


37. Constantin-Hansen. Oplæseren paa Neapels Mole.

66. ECKERSBERG, C. W. KLOSTERGAARD I S. LORENZO FCORI. ROM.

Tilh. Cand. jur. C. W. Westrup.

67. ECKERSBERG, C. W . PARTI AF KIRKEN S. LORENZO FUORI.

ROM. Tilh. den Hirschsprungske Samling.

68. ECKERSBEBG, C. W . KLOSTERGAARD I ARACOELI. BOM. Tilh.

Maler, Professor Otto Haslund.

69. ECKERSBERG, C. W. UDSIGT GF.XNEM EN AF BUERNE I COLOS-

SEUM. Tilh. Fru Elisabeth Hvidt.

70. ECKERSBERG, C. W. UDSIGT FRA AVENTINERBJERGET. Tilh.

Fru Sofie Trier, f. Hall.

71 ECKERSBEBG, C. W. UDSIGT VED TIBEREN I NÆRHEDEN AF

PONTE ROTTO. Tilh. kgl. Fuldmægtig Thøger Holm.

9


72. ECKERSBERG, C. W. FORUM HOMAXUM. Tilh. .Maler, Professor

L. Tuxen.

73. ECKERSBERG, C. W. ACQUA ACETOSA. Tilh. Fru Mathilde Koch.

74. ECKERSBEBG, C. W. KNÆLENDE PILGRIM. Tilh. Justitsraad

A. Schioldann.

75. ECKERSBERG, C. W. FRA VILLA BORGHESE. Tilh. Fru Ville

Heise.

76. EDDELIEN, M. EN FRANCISKANERMUNK. Tilh. Ekspeditionssekretær

V. Aagesen.

77. EILERSEN, E. BASM. MARINA GRANDE. CAPRI. Tilh. Kunstneren.

78. EILERSEN, E. BASM. CAPRI FRA MONTE CASTELLO. Tilh.

Kunstneren.

79. EXNER, JULIUS. FRA KARNEVALET I ROM. Tilh. Handelsminister

Joh. Hansen.

80. FRIEDLÆNDER, JULIUS. FISKERBØRN PAA CAPRI. Tilh. Kunsthandler

M. Grosell.

81. FRIEDLÆNDER, JULIUS. MARKARBEJDER. Tilh. Forstkandidat

P. Barfoed.

82. FRYDENSBERG, CABL. SMAA MUSIKANTER. BOM. Tilhører

Kunstneren.

83. FBYDENSBEBG, CARL. FRA DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh.

Partikulier L. C. O. Schiitte.

84. FRØLICH, LORENS. ROMERSK PIGE. Tilh. Etatsraadinde

Frølich.

10


90. GOTTSCHALK, ALBERT. FRA DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh.

Fru L. Gottschalk.

91. GOTTSCHALK, ALBERT. FRA VIU.A BORGHESES MAVE. Tilh.

Fru L. Gottschalk.

92. GOTTSCHALK, ALBERT. FRA BOMS OMEGN. Tilh. Fru L.

Gottschalk.

93. GOTTSCHALK, ALBEBT. VEJEN OVERFOR PONTE MOLLE. Tilh.

Fru L. Gottschalk.

94. GOTTSCHALK, ALBERT. FRA DEX ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh.

Fru L. Gottschalk.

95. GOTTSCHALK, ALBEBT. VANDLEDNING I DEN ROMERSKE CAM­

PAGNE. Tilh. Fru L. Gottschalk.

96. GOTTSCHALK, ALBEBT. FRA LIVORNO, Tilh. Fru Hans Dall.

97. GURLITT, LOUIS. FRA ARICCIA. Tilh. Overretsassessor F.

Schrøder.

98. HAMMER. H. .1. ARICCIA. Tilh. Fabrikant Aug. Doberck.

99. HAMMER, H. J . GADEPARTI I ARICCIA. Tilh. Handelsminister

Joh. Hansen.

100. HAMMER, H. J. LANDSKAB PAA ARICCIA. Tilh. den Hirschsprungske

Samling.

101. HAMMER, H. J. TORVET I ARICCIA. Tilh. V. Winkel & Magnussen.

102. HANSEN, HANS NIC. KONE MED HAANDTEN. Tilh. Grosserer

Chr. Christensen.

12


48. Constantin Hansen. Forum romanutm.

103. HANSEN, HANS NIC. KIRKEN S. MARIA. RAPALLO. Tilh.

Kunstneren.

104. HANSEN, HANS. NIC. GADEPARTI I FIRENZE. Tilh. Kunstneren.

105. HANSEN, HANS NIC. VILLA CAROLINA. FIESOLE. Tilh. fhv.

Kontorchef H. Chr. Christensen.

106. HANSEN, HEINRICH. DET INDRE AF DOMKIRKEN I PISA. Tilh.

Kammerherre P. R. Krag.

13


107. HANSEN, I. T. KIRKE S. ANNUNZIATA. Tilh. Etatsraad C. A.

Næser.

108. HANSEN, I. T. KLOSTERGAARD VED S. CROCE. FIRENZE. Tilh.

Kunstneren.

109. HANSEN, I. T. GAARDEN I BARGELLO. FIRENZE. Tilh. Kunstneren.

110. HANSEN, I. T. KIRKEN I CERTOSA DI PAVIA. Tilh. Kunstneren.

111. HANSEN, I. T. FRA LAGUNERNE VED VENEDIG. Tilh. Kunstneren.

112. HANSEN, I. T. PORTAL PAA ARAZZIA S. GREGORIO. VENEDIG.

Tilh. Kunstneren.

113. HANSEN, I. T. PARTI AF ROMS GAMLE MURE.

114. HANSEN, I. T. GAARD I S. GREGORIO. VFNEDIG. Tilh. Kunstneren.

115. HANSEN, PETEJ1 HYRDER, DER SPILLER PAA SÆKKEPIBER

FORAN ET MADONNABILLEDE. Tilh. Grosserer Chr. Christensen.

116 HANSEN, PETER. TIGGERE UDENFOR EN KIRKE. POMPEI.

Tilh. Restauratør C. P. Christensen.

117. HANSEN, PETER. GØDNINGSSANKERE. POMPEI. Tilh. Grosserer

Waldemar Davidsen.

118. HANSEN, PETER. HYRDE FRA CIVITA D ANTINO. Tilh. Restauratør

C. P. Christensen.

119. HASLUND, OTTO, GADE I ANTICOLI. Tilh. Kunstneren.

120. HASLUND, OTTO. EN BONDE. Tilh. Kunstneren.

n


58. La Cour, Janus. Aften ved Nemisøen.

121. HASLUND, OTTO. EN LILLE PIGE. Tilh. Kunstneren.

122. HASLUND, OTTO. INTERIØR FRA ALLEGRO DEL SOLE, POMPEI.

Tilh. Kunstneren.

12.'!. HASLUND, OTTO. ET ROMERSK ÆSEL. Tilh. Professorinde

I. Haslund.

124. HEIN, EINAR. ET APPELSINTRÆ:. Tilh. Sagfører Carl Ebbe.

12O. HEIN, EINAR. MONTF. SOLARO. Tilh. Kunstneren.

15


126. HELSTED, AXEL. GENREBILLEDE. CAPRI. Tilh. Den Hirschsprungske

Samling.

S

127. HELSTED, AXEL. FRA VILLA BORGHESE. Tilh. Professor C.

Nyrop.

128. HELSTED, AXEL. LOGGIA PAA ISCHIA. Tilh. cand. jur. Poul

Helsted.

129. HELSTED, AXEL. LILLE PIGE. Tilh. cand. jur. Poul Ilelsted.

130. HELSTED, AXEL. KLOSTERHAVE. Tilh. cand. jur. Poul Helsted.

131. HENNINGSEN, FRANTS. STELLA. Tilh. Overretssagfører

Chr. Hede.

132. HOLM, CHR. CAMPAGNEBØNDER HOLDE NATTERAST PAA

CAMPO VACGINO (FORUM ROMANUM). Tilh. kgl. Fuldmægtig Thøger

Holm.

133. HOLM, EMIL. FRA PALERMO. Tilh. Direktør M. L. Christensen.

134. HOLM, EMIL. UDSIGT FRA MESSINA. Tilh. Direktør M. L. Christensen.

135. HOLSØE, CARL. PARTI AF LOGGIA DEI LANZI. Tilh. Kunsthandler

Vald. Kleis.

136. ILSTED, P . VED MORGENKAFFEN. Tilh. Kunstneren.

137. ILSTED, P. FRA DOMKIRKEN I SIENA. Tilh. Kunstneren.

138. IRMINGER, V. EN ARBEJDER. Tilh. Kunsthandler Chr. Larsen.

139. IRMINGER, V. BØFLER VED TERRACINA. Tilh. Kunsthandler

Vald. Kleis.

16


70. Eckersberg, C. W. Udsigt fra Adventinerbjerget.

140. IRMINGER, E. I ET ROMERSK ATELIER. Tilh. Grosserer Oscar

Wandel.

141. JENSEN, GABRIEL. DE TO FARAGLIONI VED CAPRI. Tilhører

Kunstneren.

142. JENSEN, LOUIS. MARINESTUDIE FRA RAPALLO. Tilh. Grosserer

Max Levig.

143. JENSEN, LOUIS. AFTEN I VENEDIG. Tilh. Papirhandler Ad.

Levison.

144. JENSEN, SOYA. CAMOGLI. Tilh. Kunstneren.

17 2


145. JENSEN, SOYA. RAPALLO. Tilh. Kunstneren.

146. JERICHAU - BAUMANN, E LISABETH. KVINDEHOVEDS. Tilh.

Gehejmeetatsraad L. Bramsen.

147. JERICHAU, HARALD. SKIZZE FRA ROMS CAMPAGNE. Tilh. Dr.

phil. Fr. G. Knudtzon.

148. JERICHAU, HARALD. GADEPARTI. Tilh.Dr.phil.Fr.G.Knudtzon.

149. JERICHAU, HARALD. FRA VILLA BORGHESE. Tilh. Overretssagfører

Ivan Hartvigson.

150. JERICHAU, HARALD. SORRENTO. Tilh. Grosserer C. A. Leth.

151. JERICHAU, HOLGER. POMPEI. Tilh. Grosserer C. A. Leth.

152. JERNDORFF, AUG. MORGEN. Motiv fra Venedig Havn. Tilh.

Professorinde B. Jerndorjf.

153. JERNDORFF, AUG. SOLNEDGANG OVER VENEDIG HAVN. Tilh.

Professorinde B. Jerndorj].

154. JERNDORFF, AUG. RAFAELLA CASTAGNA. Ischia. Tilh. Professorinde

B. Jerndorff.

155. JOHANSEN, VIGGO. VESUV. Tilh. Fru Mathilde Koch.

156. JOHANSEN, VIGGO. I NÆRHEDEN AF POMPEI. Tilh. Fru Mathilde

Koch.

157. KOEFOED, H. RAPALLO. Tilh. Kunsthandler Chr. Larsen.

158. KORNBECH, J. P. ET GAMMELT PALADS VED SPALATO. Tilh.

Handelsminister Joh. Hansen.

18


82. Frijdensberg, Carl. Smaa Musikanter. Rom.

159. KORNERUP, VALD. DEN FREMMEDE MALER. S. MARGHERITA

LIGURE. Tilh. Grosserer Vald. Petersen.

160. KRAFT, FR. LANDSKAB. Tilh. Ingeniør P. N. Holst.

161. KRAFT, FR. LANDSKAB. OLEVANO. Tilh. Kunsthandler M. Groseli.

162. KRAFT, FR. LANDSKAB. Tilh. Professor Chr. Barnekow.

19 2*


163. KRAGH, JOHANNES. CIVITA D'ANTINO. 1897. Tilh. Professor

Camillus Nyrop.

164. KRAGH, JOHANNES. ABBUZZERHYRDE I DEN ROMERSKE CAM-

PAGNE. Tilh. Kunstneren.

165. KRAGH, JOHANNES. PAATUSCOLUMS RUINER. Tilh. Kunstneren.

166. KRØYER, P. S. NANNINA. NAPOLI. Tilh. Den Hirschsprungské

Samling.

167. KRØYER, P. S. LANDSBYHATTEMAGERE. SORA. Tilh. Fru Herman

Trier, f. Adler.

168. KRØYER, P. S. MARKARBEJDERE. SORA. Tilh. Fy en s Stiftsmuseum

i Odense.

169. KRØYER, P . S. AMBROGIO. CIYITA D'ANTINO. Tilh. Fabrikejer

Bernhard Hirschsprung.

170. KRØYER, P. S. FISKERBAADE VED AMALFI. Tilh. Den Hirschsprungské

Samling.

171. KRØYER, P . S. BLOMSTRENDE NERIER. Capri. Tilh. Justitsraad

A. Schioldanri.

172. KUCHLER, A. STUDIE TIL ROMERSKE ALMUESFOLK KJØBE EN

ABBATEHAT TIL DERES LILLE SØN. Tilh. Læge, Professor Sigfred Levy.

173. KTJCHLER, A. ROMERSK KØKKEN. Tilh. Frøken Emilie Wulff.

174. KUCHLER, A. INTERIØR. Tilh. Fru Mathilde Koch.

175. KUCHLER, A. JÆGERE i ET OSTERI Tilh. Professor Chr. Barnekow.

176. KYHN, VILH. ACQUA ACETOSA. Rom. Tilh. Maler, Professor

Julius Paulsen.

20


116. Hansen. Peter. Tigge,re udenfor en Kirke i Pompei.

177. KYHN, VILH. DEN TARPEISKE KLIPPE. Rom. Tilh. Fru Mathilde

Koch.

178. KYHN, VILH. PARTI FRA CAPRI. Tilh. Ingeniør R.Hartmann.

179. KYHN, VILH. DE TO FARAGLIONI VED CAPRI. Tilh. Fru Vogt

Moller.

180. KØBKE, CHRISTEN. PARTI AF MARINA GRANDE. Capri. Tilh.

Den Hirschsprungské Samling.

181. KØBKE, CHRISTEN. PARTI AF MARINA GRANDE. Capri. Tilh.

Fru Mathilde Koch.

21


182. KØBKE, CHRISTEN. CASTEL DELL' UOVO. Napoli. Tilh. Professorinde

I. Haslund.

183. KØBKE, CHRISTEN. KASTELSKLIPPEN PAA CAPRI. Tilh. Overlærer

I. II. Koch.

184. KØBKE, CHRISTEN. STRANDPARTI. Tilh. Handelsminister

Joh. Hansen.

185. KØBKE, CHRISTEN. UDSIGT OVER VESDV. Tilh. Expeditionssekretær

P. Kobke.

186. KØBKE, CHRISTEN. FORUM I POMPEI. Tilh. Expeditionssekretær

P. Købke.

187. KØBKE, C HRISTEN. EN VAGTEL. Kopi efter et pompejansk

Maleri. Tilh. Professorinde I. Haslund.

188. KØBKE, CHRISTEN. EN VAGTEL. Kopi efter et pompejansk

Maleri. Tilh. Expeditionssekretær P. Købke.

189. KØBKE, CHRISTEN. EN PAAFUGL. Kopi effer et pompejansk

Maleri. Tilh. Expeditionssekretær P. Købke.

190. KØLLE, C. A. PARTI FRA DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh. Grosserer

N. Giersing.

191. KØLLE, C. A. PORTA PINCIANA. Tilh. Fru Ville Heise.

192. KØLLE, C. A. NEMISØEN. Tilh. Fru Ville Heise.

193. KØLLE, C. A. ROMERSK RUIN. Tilh. Departementschef A.

Krieger.

194. KØLLE, C. A. UDSIGT FRA MONTE PINCIO. Tilh. Direktør M. L.

Christensen.

22


186. Købke, Christen. Forum i Pompei.

195. LUND, F. C. ALTER I PETERSKIRKEN. Tilh. Kammerherre P.

R. Krag.

196. LUND, F. C. TRAPPE I ROM. Tilh. Cand. polit. V. Thaning.

197. LUNDE, A. SARINERRJERGENE. Tilh. stud. jur. Sv. Hansen.

198. LUNDE, A. UDSIGT OVER DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh. stud.

jur. Sv. Hansen.

199. LUBBERS, HOLGER. MESSINAS HAVN. Tilh. Skibsfører H. F.

Fenger.

23


200. LÆSSØE, T. UDSIGT OVER ROM. Tilh. Fru Sophy Læssøc.

201. LÆSSØE, T. HAVEPARTI. Tilh. Fru Sophy Læssøc.

202. LÆSSØE, T. DEN PROTESTANTISKE KIRKEGAARD I ROM. Tilh.

cand. jur. E. Koch.

203. LÆSSØE, T . CIVITELLA. Tilh. V. Winkel Jc Magnussen.

204. MACKEPRANG, A. ET ÆSEL UDENFOR ET Hus. Tilh. Kaptajn

G. F. Hamann.

205. MARSTRAND, WIL1I. UNG PIGE. Brystbillede. Tilh. Grosserer

Julius Just.

206. MARSTRAND, WILH. EN PIGE MED SIN TEN. Napoli. Tilh.

Den Hirschsprungské Samling.

207. MARSTRAND, WILH. EN ABBATE OMRINGET AF DANSENDE PIGER.

Tilh. Den Hirschsprungské Samling.

208. MARSTRAND, WILH. SKITSE TIL SCENE AF OCTOBERFESTEN I

ROM. Tilh. Fru Elisabeth Hvidt.

209. MARSTRAND, WILH. DANSENDE PIGE. Studie til Octoberfesten.

Tilh. Den Hirschsprungské Samling.

210. MARSTRAND, W ILH. DANSENDE PIGE. Studie til Octoberfesten.

Tilh. Bogbinder H. H. Rasmussen.

211. MARSTRAND, WILH. UDSIGT FRA MONTE PINCIO OVER ROM.

Tilh. Handelsminister Joh. Hansen.

212. MARSTRAND, WILH. STUDIE TIL ST. ANTONIUSFESTEN. Tilh.

Bogbinder H. H. Rasmussen.

213. MARSTRAND, WILH. EN NAPOLITANSK FISKER I EN BAAD SPIL­

LER FOR KVINDELIGE TILHØRERE. Tilh. Bibliothekar Raphael Meger.

24


197. Lunde, A. Sabinerbjergcne.

214. MARSTRi\ND, WILH. OSTERISCENE. Tilh. Kaptajn, Direktør

H. Wolfhagen.

215. MARSTRAND, W ILH. OSTERISCENE. Tilh. Bogbinder H. H.

Rasmussen.

216. MARSTRAND, WILH. SKIZZE FRA ET OSTERI. Tilh. Professorinde

A. Aagaard.

217. MARSTRAND, WILH. KVINDEPORTRÆT. Tilh. Gehejmeetatsraad

L. Bramsen.

218. MARSTRAND,WILH. ITALIENERINDE.Tilh.MalerFransSchwarlz.

219. MARSTRAND, WILH. ITALIENERINDE. Brystbillede. Tilh. Maler

Frans Schwartz.

25


220. MARSTRAND, W ILH. DANS I SKUMRINGEN PAA ISCHIA. Tilh.

Overretsassessor A. Lutken.

221. MARSTRAND, W ILH. DRENG FRA ISCHIA. Tilh. Bogbinder

H. H. Rasmussen.

222. MARSTRAND, WILH. GADEPARTI FRA ISCHIA. Tilh. Bogbinder

H. H. Rasmussen.

223. MARSTRAND, WILH. GENREBILLEDE. Tilh. Handelsminister

Joh. Hansen.

224. MARSTRAND, WILH. EN MUNK DRIVER ET ÆSEL MED GRØNT­

SAGER TIL KLOSTERET. Tilh. Kammerherre P. R. Krag.

225. MARSTRAND, WILH. SCALA SANTA. Tilh. fhv. Bankkasserer

I. Simmelkjær.

226. MARSTRAND, WILH. REJSENDE I VENEDIG. Tilh. Den Hirschsprungské

Samling.

227. MARSTRAND, WILH. GONDOL I VENEDIG. Tilh. Professorinde

B. Hartmann.

228. MARSTRAND, WILH. CANALE GRANDE. Tilh. Læge, Professor

Sigfred Levy. . *

229. MARSTRAND, WILH. AFTENSTUDIE FRA VENEDIG. Tilh. Postexpedient

./. M. Wilde.

230. MARSTRAND, WILH. EN UNG PIGE KNÆLER BEDENDE I EN

VENETIANSK KIRKE. Tilh. Grosserer Julius Just.

231. MARSTRAND, WILH. EN IMPROVISERET GYNGE. Tilh. Maler

Kr. Zahrtmann.

232. MARSTRAND, WILH. ARBEJDERE FLYGTE FOR ET VULKANSK

UDBRUD. Tilh. Konsul Vald. Gluckstadt.

26


209. Marstrand, Willi. Dansende Pige.


233. MARSTRAND, WILH. KVINDE PAA EN ALTAN. Tilh. Bogbinder

H. H. Rasmussen.

234. MARSTRAND, WILH. PIGE, DER SER DD AD ET VINDU. Tilh.

Kunsthandler M. Grosell.

235. MARSTRAND,WILH. EN SMEDIE. Tilh. Kunsthandler Vald. Kleis.

236. MARSTRAND, W ILH. TRE HOVEDER AF ROMERINDER. Tilh.

Grosserer Budde-Lund.

237. MARSTRAND, WILH. HIEMKOMST TII. ROM UNDER VINHØSTEN.

Tilh. Direktør M. L. Christensen.

238. MARTENS, H. PARADISKLOSTERET VED VITERBO. Tilh. Skolebestyrer

I. C. Melchior.

239. MELBYE, W. STRAND VED AMALFI. Tilh. Grosserer N. Giersing.

240. MELCHIOR, H. E. MODELLEN FORTUNA. ROM. Tilh. Forfatterinden,

Frøken K.Jensen.

241. MELCHIOR, H. E. MODELLEN ANTONIO. ROM. Tilh. Kunstneren.

242. MEYER, ERNST. FISKEREN PAA SIT LEJE. Tilh. Den Hirschsprungské

Samling.

243. MEYER, ERNST. To VENNER. OLEVANO. Tilh. Den Hirschsprungské

Samling.

244. MEYER, ERNST. ITALIENERE. Tilh. Professorinde B. Hartmann.

245. MEYER, ERNST. KVINDE UDENFOR EN DØR. Tilh. Bogbinder

H. H. Rasmussen.

28


231. Marstrand. Willi. En improviseret Gynge.

246. MEYER, ERNST. AFTENLANDSKAB MED FIGURER. Tilh. Maler

Frans Schwartz.

247. MEYER, ERNST. LILLE PIGE VED EN VUGGE Tilh. Maler

Frans Schwartz.

248. MEYER, ERNST. STUDIEHOVED. Tilh. fhv. Bankkasserer I.

Simmelkjær.

249. MEYER, ERNST. UNG PIGE. Tilh. Dr. phil. Rektor I.Forchhammer.

29


250. MEYER, ERNST. ITALIENERINDE. Tilhører Kunsthandler M.

Grosell.

251. MEYER, ERNST. LIGGENDE DRENG. Tilh. Kunsthandler M.

Grosell.

252. MEYER, ERNST. ALBANERBJERGENE. Tilh. Grosserer Chr.

Christensen.

253. MEYER, ERNST. LANDSKABSSTUDIE. Tilh. Bogbinder H. H.

Rasmussen.

254. MEYER, ERNST. MARINESTUDIE. CAPRI. Tilh. Ingeniør

P. N. Holst.

255. MOGENSEN, THORVALD H . TEATRO GRECO. TAORMINA. Tilh.

Kunstneren.

256. NISS. THORVALD. LOGGIA PAA CAPRI. Tilh. Fabrikejcr Bernhard

Hirschsprung.

257. NISS, THORVALD. MOTIV FRA CAPRI. Tilh. Justitsraad A.

Sehioldann.

258. NISS, THORVALD. KALKUNSÆLGER. Tilh. Justitsraad A.

Sehioldann.

259. OLSEN-VENTEGODT, P. COLOSSEUM. Tilh. Grosserer Johan

Simonsen.

260. OLSEN-VENTEGODT, P. UDGRAVEDE HUSE I POMPEI. Tilh.

Fru /. Blicher-Hansen.

261. PAULSEN, JULIUS. LANDSKAB VED FIRENCE. Tilh. Kunstneren.

262. PAULSEN. J ULIUS. SICILIANSK LANDSKAB MED TEMPEL. Tilh.

Kunstneren.

30


243. Meyer, Ernst. To Venner.

263. PEDERSEN, OLE. TORVET I PERUGIA. Tilh. Overretssagfører

Chr. Hede.

264. PEDERSEN, OLE. STRANDBILLEDE. Tilh. Frøken Schow.

265. PEDERSEN, VIGGO. LANDSKAB FRA SORA. Tilh. fhv. Proprietær

Chr. Pedersen.

266. PEDERSEN, VIGGO. MAANESKIN VED LIRIFLODEN. Tilh. Grosserer

Axel Levin.

267. PEDERSEN, WILHELM. TAORMINA. Tilh. Bankfuldmægtig

A. Kieldrup.

268. PETERSEN, EDVARD. GADE I PALESTRINA. Tilh. Handelsminister

Joh. Hansen.

31


269. PETERSEN, EDVARD. VASKEPIGER, SOM FORSTYRRES AF EN

FLOK SVIN. Tilh. fhv. Bankkasserer I. Simmelkiær.

270. PETERSEN, GYDE. PALAZZO FRANCHETTI, CANALE GRANDE.

VENEDIG. Tilh. Konsul Valdemar Gluckstadt.

271. PETERSEN, GYDE. VESTA-TEMPLET. ROM. Tilh. Konsul Vald.

Gluckstadt.

272. PETZHOLDT, F . PARTI VED OLEVANO. Tilh. Kontorchef H.

Gram.

273. PETZHOLDT, F. UDENFOR FIRENZE. Tilh. Kunsthandler M.

Grosell.

274. PETZHOLDT, F. BJERGLANDSKAB. Tilh. Grosserer Julius Just:

275. PETZHOLDT, F, TERRACINA. Tilh. Fru Mathilde Koch.

276. PETZHOLDT. F. SABINERBJERGENE. Tilh. V. Winkel& Magnussen.

277. PHILIPSEN, T H. OSTERI I SORA. Tilh. Kunstneren.-

278. PHILIPSEN. TH. VIA DEL OLMO. Tilh. Kunstneren.

279. PHILIPSEN, Th. PARTI AF EN FRESCO I POMPEI. Tilh. Kunstneren.

280. PHILIPSEN, T H. TORVET I SULMONA. Tilh. Undernotar O. V.

Philipsen Prahm.

281. PHILIPSEN, TH. VIA FLAMINIA. Tilh. Undernotar O. V. Philipsen

Prahm.

282. PHILIPSEN, TH. TRE ÆSLER. Tilh. Undernotar O. V. Philipsen

Prahm.

283. PHILIPSEN,TH. RAVELLO. Tilh. Undernot. O. V. Philipsen Prahm.

32


269. Petersen, Edv. Vaskepiger som forstyrres af en Flok Svin.


284. PHILIPSEN, TH. LIRIFLODEN VED SORA. Tilh. fhv. Kontorchef

H. Chr. Christensen

285. RAADSIG, P. GADEPARTI FRA SUBIACO. Tilh. Bogbinder

H. H. Rasmussen.

286. RAADSIG, P. FOLKELIVSBILLEDE. Tilh. stud. jur. Sv. Hansen.

287. RAADSIG, P. FRA TIVOLI. Tilh. Kunsthandler M. Grosell.

288. RESEN-STEENSTRUP, J . EN VINVOGN FRA CAMPAGNEN. Tilh.

Kunstneren.

289. RING, L. A. VESUV, SET FRA POMPEI. Tilh. Raadmand

Hother Hage.

290. RING, L. A. MONTE CATALFANO. PALERMO. Tilh. Kontorchef

H. Gram.

291. RING, L. A. MONTE PELLEGRINO. PALERMO. Tilh. fhv. Kontorchef

H. Chr. Christensen.

292. RING, L. A. APOLLO TEMPEL. POMPEI. Tilh. Grosserer

Julius Behrens.

293. RING, L. A. APOLLO TEMPEL. POMPEI. Tilh. Konsul Vald.

Gluckstadt..

294. RING, L. A. GADEPARTI. POMPEI. Tilh. Grosserer Julius Herlz.

295. RING, L. A. SLUSE VED POMPEI. Tilh. Overretsassessor E.

Eckert.

296. RING. L. A. HENAD AFTF.N. TERRACINA. Tilh. Grosserer

Julius Just.

34


291. Ring, L. A. Monte Pellegrino Palermo.

297. ROED, J ØRGEN. STUDIE FRA DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh.

Professorinde I. Haslund.

298. ROED, J ØRGEN. EN DEL AF NEPTUNS TEMPEL MED UDSIGT

TIL BASILIKAEN I PÆSTUM. Tilh. den Hirschsprungské Samling.

299. ROED, J ØRGEN. STUDIE FRA POMPEI. Tilh. fhv. Bankkasserer

I. Simmelkjær.

300. ROED, J ØRGEN. CIVITELLA. Tilh. Maler P. Ilsted.

301. ROED, J ØRGEN. PIPERNO. Tilh. Fru Ville Heise.

302. ROED, JØRGEN. TERRACINA. Tilh. Overlærer J. H. Koch.

35


303. ROED, JØRGEN. STUDIE FRA ISCHIA. Tilh. Professorinde

I. Haslund.

304. ROED, J ØRGEN. STUDIE FRA CASAMICIOLA PAA CAPRI MED

UDSIGT MOD NAPOLI. Tilh. fhv. Bankkasserer I. Simmelkjær.

305. ROED, J ØRGEN. LILLE PIGE. Tilh. Ingeniør P. N. Holst.

306. ROHDE, FR. VILLA BORGHESES HAVE. Tilh. Grosserer Budde-

Lund.

307. ROHDE, F R. FRA DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh. Kammerherre

P. R. Krag.

308. ROHDE, FR. STUDIE FRA OLEVANO. Tilh. Grosserer Julius Just.

309. ROSENSTAND, VILH. SKITSE FRA POMPEI. Tilh. Professorinde

A. Aagaard.

310. ROSENSTAND, VILH. UNG MAND BAG EN DISK KOKETTERER

MED EN UNG PIGE Tilh. Generalmajor C. H. Arendrup.

311. ROSENSTAND, VILH. EN OSTERISCENE. Tilh. Fru Elisabeth

Hvidt.

312. ROSENSTAND, VILH. ROMERINDE. Tilh. Maler Vald. Kornerup.

313. RØRBYE, M. ROMA. PIFFERARI. Tilh. Kammerherre C. v.

Bornemann.

314. RØRBYE, M. KLOSTERGAARD MED TO MUNKE. ROM. Tilh.

Kammerherre, Overførster P. E. Muller.

315. RØRRYE, M. PARTI AF DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh.

Kammerherre P. R. Krag.

36


313. Rørbye, M. Pitt'erari, Roma.

316. RØRBYE, M. To HYRDEDRENGE, SIDDENDE VED ILDEN. Tilh.

Kammerherre C. v. Bornemann.

317. RØRBYE, M. PARTI AF FRANCISKANERKLOSTRET I SORRENT.

Tilh. Professorinde Stein.

37


318. RØRBYE, M. EN BEDENDE ITALIENERINDE. CERVARA. Tilh.

Professorinde Stein.

319 RØRBYE, M. ABBATEX. Tilh. Fabrikejer Bernhard Hirschsprung.

320. RØRBYE, M. TORVET I AMALFI. Tilh. Grosserer E. le Maire.

321. RØRBYE, M. PIAZZA MARINA I PALERMO. Tilh. Apotheker,

cand. polit. Otto Benzon.

322. RØRBYE, M. BUGTEN VED PALERMO. Tilh. Professorinde Stein.

323. RØRBYE, M. KLOSTERGANG I PALERMO. Tilh. Fru Elisabeth

Hvidt.

324. RØRBYE, M. LANDSKAB VED GIRGENTI. Tilh. Frøkenerne

M. og A. Buch.

325. RØRBYE, M. CONCORDIA TEMPLET I GIRGENTI. Tilh. Kammerherre

P. R. Krag.

326. RØRBYE, M. EN SPINDENDE KONE FRA SUBIACO Tilh. Kammerherre

P. R. Krag.

327. RØRBYE, M. KAPEL. Tilh. Kunsthandler M. Grosell.

328. SCHIØTTZ-JENSEN, N. F. KLOSTERGANG. CAPRI. Tilh.

Fabrikant Aug. Doberck.

329. SCHIØTTZ-JENSEN, N. F. TEATRET I TAORMINA. Tilh.

Budtz-Muller & Co.

330. SCHOU, L. A. MODELLEN STELLA I ROM. 1866. Tilh. den Hirchsprungske

Samling.

38


315. Rørbye, M. I'arti af den romerske Campagne.

331. SCHOU. L. A. ROVERE. Tilh. Maler P. A. Schou.

332 SKOVGAARD, JOAKIM. BØNDER FRA SOHA. Tilh. Grosserer

Budde-Lund.

333. SKOVGAARD, JOAKIM. PIGE FRA SORA. Tilh. Maler Th. Philipsen.

334. SKOVGAARD, JOAKIM. PIGER, SOM BÆRE KORN. Tilh. Maler,

Professor Julius Paulsen.

335. SKOVGAARD, JOAKIM. OPGANGEN TIL CIVITA D'ANTINO. Tilh.

Fru .4. Skovgaard.


336. SKOVGAARD, JOAKIM. PINJER VED POSILIPO. Tilh. Grosserer

F. Gigas.

337. SKOVGAARD, JOAKIM. PORTA SEBASTIANO. ROM. Tilh. Kunstneren.

338. SKOVGAARD, JOAKIM. BAKKELINIER. GIRGENTI. Tilh. Kunstneren.

339. SKOVGAARD, JOAKIM. SICILIANSK LANDSKAB. Tilh. Kunstneren.

340. SKOVGAARD, JOAKIM. TEMPEL PAA SICILIEN. Tilh. kgl. Hofbroncestøber

L. Rasmussen.

341. SKOVGAARD JOAKIM. KOPI EFTER MOSAIK I S. PUDENZIANA.

ROM. Tilh. Kunstneren.

342. SKOVGAARD, P. C. Pius DEN NIENDE PAA MONTE PINCIO. ROM.

Tilh. Kunsthandler P. Magnussen.

343. SKOVGAARD, P. C. VENEDIG. Tilh. Handelsminister Joh. Hansen.

344. SKOVGAARD, P. C. SUBIACO. Tilh. Fru Mathilde Koch.

345. SKOVGAARD. P. C. SUBIACO. Tilh. Maler Joakim Skougaard.

346. SKOVGAARD, P. C. SUBIACO. Tilh. V. Winkel & Magnussen.

347. SKOVGAARD, P. C. CARARA. Tilh. V. Winkel & Magnussen.

348. SKOVGAARD, P . C. MONTE PINCIO. Tilh. Fru Ville Heise.

349. SKOVGAARD, P . C. BUGTEN VED NAPOLI. Tilh. Fru Ville Heise.

350. SONNE, J . BØNDER KØRE TIL MARKED. Tilh. Malermester

I. Chr. Adrian.

40


330. Schou, L. A. Modellen Stella i Rom,


351. SONNE, J . ET SKIB TRÆKKES OP AD TIBEREN VED HJÆLP

AF BØFLER. Tilh. Professor Chr. Barnekow.

352. SONNE, J . TYREHIDSNING I EN ROMERSK LANDSBY. Tilh.

Kunsthandler M. Grosell.

353. SONNE, J. SABINERBJERGENE. Tilh. Kunsthandler M. Grosell.

354. SONNE, J. RYTTERE RIDE OVER CAMPAGNEN. Tilh. Fru

Ville Heise.

355. SONNE, J. PARTI AF DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Tilh. Overlærer

I. H. Koch.

356. THIELE, ANTON. INTERIØR FRA ARACOELI I ROM. Tilh.

Expeditionssekretær P. Købke.

357. THIELE, ANTON. INTERIØR FRA ARACOELI I ROM. Tilh.

Professorinde I. Haslund.

358. THIELE, ANTON. STUDIE FRA CAPRI. Tilh. Professorinde

I. Haslund.

359. THIELE, ANTON. MARINESTUDIE. CAPRI. Tilh. Expeditionssekretær

P. Købke.

360. THOMSEN, CARL. UDSIGT FRA MONTE PINCIO. ROM. Tilh.

Kammerherre P. R. Krag.

361. THOMSEN, CARL. ET KØKKEN. Tilh. Justitsraad A. Schioldan.

362. THOMSEN, CARL. ABBATE MED ET BARN. Tilh. Papirhandler

Ad. Levison.

363. TORNØE, W ENZEL. EN ITALIENERINDE. Tilh. Overretssagfører

Chr. Hede.

42


342. Skougaard, P. C. Pius den niende paa Monte Pincio.

364. TORNØE, W ENZEL. OSTERISCENE. Tilh. Bogbinder H. H. Rasmussen.

365. TUXEN, L . Kopi efter Rafl'aello Santi: To VENETIANSKE LÆRDE.

PALAZZO DORIA. ROM. Tilh. Kunstneren.

366. TUXEN, L. ROMERINDE. Tilh. Kunsthandler M. Grosell.

367. VERMF.HREN, F. EN HYRDEDRENG. Tilh. Fru Ville Heise.

368. WERNER-PASBERG, A. BJERGE VED SUBIACO. Tilh. Kunstneren.

369. WILHJELM, JOH. MALEREN ZARTMANN I CIVITA D'ANTINO.

Tilh. Grosserer J. Levin.

370. WILHJELM, JOH. VINHØST. Tilh. Kunstneren.

371. WILHJELM. JOH. ANNA MARIA. Tilh. Kunstneren.

43


372. WILHJELM, JOH. ANNUNZIATA. Tilh. Kunstneren.

373. WILHJELM, JOH. NAZARENA. Tilh. Kunstneren.

374. ZACHO, CHR. LANDSKAB. Tilh. Handskefabrikant Fr. Larsen.

375. ZACHO, CHR. MONTE EPOMEA. ISCHIA. Tilh. Kunstneren.

376. ZACHO, C HR. CAPO DI MONTE. SORRENTO. Tilh. Kunstneren.

377. ZAHRTMANN, KR. EN SABINERINDE, DER VUGGER SIT BARN.

Tilh. Fabrikejer Bernh. Hirschsprung.

378. ZAHRTMANN, KR. EN ROMERSK FRUGTHANDEL. Tilh. Grosserer

Th. Celinder.

379. ZAHRTMANN, KR. HVEDEHØST. CIVITA D'ANTINO. Tilh. C. E.

Grene Reventlow.

380. ZAHRTMANN, KR. KIRKETJENER. CIVITA D'ANTINO. Tilh. fhv.

Kontorchef H. Chr. Christensen.

381. ZAHRTMANN, KR. SMØGE I RAVELLO. Tilh. Kammerherre

P. R. Krag.

382. ZAHRTMANN, KR. REGNVEJR I RAVELLO. Tilh. den Hirschsprungske

Samling.

383. ZAHRTMANN, KR. FUGLEPERSPEKTIV FRA RAVELLO. Tilh. fhv.

Kontorchef H. Chr. Christensen.

384. ZAHRTMANN, KR. EN SLANGE. Tilh. Architekt, Professor

Albert Jensen.

385. ZAHRTMANN, K R. ET MØDE PAA TRAPPEN. CIVITA D'ANTINO.

Tilh Grosserer Wald. Davidsen.

44


345. Skovgaard, P. C. Subiaco.

386. ZAHRTMANN, KR. S. PIETRO I PISTOJA. Tilh. Fabrikant Bernh.

Hirschsprung.

387. ZAHRTMANN, KR. EN GRUSGRAV. PISA. Tilh. Grosserer Max

Levig.

388. ZAHRTMANN, KR. KEJSER OG KEJSERINDE FRIEDERICH PAA VILLA

CARNARVON. Tilh. Kunstneren.

389. ZAHRTMANN, KR. SANTA FRANCESCA ROMANA. Tilh. Kunstneren.

390. ZAHRTMANN, KR. EN HØNSEPIGE. CIVITA D'ANTINO. Tilh.

Grosserer Th. Celinder.

45


391. ZAHRTMANN, KR. MATILDIS. CIVITA D'ANTINO. Tilh. V. Winkel &

Magnussen.

392. ZAHRTMANN, KR. FEST. CIVITA D'ANTINO. Tilh. Konsul Vald.

Glucksladt.

393. ZAHRTMANN, KR. KNÆLENDE BØNDER UDENFOR EN KIRKE

CIVITA D'ANTINO. Tilh. Grosserer Max Levig.

394. ZAHRTMANN, KR. SEN EFTERMIDDAG I CIVITA D'ANTINO. Tilh.

Kunstneren.

395. ZAHRTMANN, KR. FAMILIENS STOLTHED. CIVITA D'ANTINO.

Tilh. Grosserer Max Levig.

396. ZAHRTMAN, KR. KNÆLENDE PRÆST. AMALFI. Tilh. Grosserer

Th Celinder.

397. ZAHRTMANN, KR. LÆSENDE PRÆST. AMALFI. Tilh. Overretssagfører

Chr. Ilede.

398. ZAHRTMANN, KR. FRU ANNA OG JOMFRU MARIA. CIVITA

D'ANTINO. Tilh. Kunstneren.

399. ZAHRTMANN, KR. VARM EFTERMIDDAG. CIVITA D'ANTINO.

Tilh. V. Winkel & Magnussen.

4 li


i, Huxtn- .1,6.

366. Tuxen, L. Romerinde.

47


377. Zahrtmann, Kr. En Sabinerinde der vugger sit Barn.


429. Marstrand, Wilh.: Pater og Italienerinde.

AKVARELLER OG TEGNINGER.!

400. BLOCH, CARL. OSTEMSCENE. Akvarel. Tilh. Fru Rigmor

Stampe.

401. BOESEN, A. W . STENEGE. Tegning. Tilh. Kommunelærer

Louis Leopold.

402. BONNESEN, CARL J. PIAZZA MINERVA. Tegning. Tilh.

Kunstneren.

403. BBASEN, H. ITALIENERINDE. Akvarel. Tilh. Handelsminister

Joh. Hansen.

49


404. BREDAL, NIELS. EN GAARD I ROM. Akvarel. Tilh. Hr.

Anders Møller.

405. ECKERSBERG, C. W. UDSIGT OVER ROM. Tegning. Tilh.

Overretssagfører Harald Koch.

406. ECKERSBERG, C. W. EN KLOSTERGANG. Tegning. Tilh.

Fru Mathilde Koch.

407. FRØL1CH, LORENS. MANDSHOVED. Tegning. Tilh. Etatsraadinde

Frølich.

408. FRØLICH, LORENS. CAPRIFOLK. TO Akvareller. Tilh.

Etatsraadinde Frølich.

409. FRØLICH, LORENS. CAPRI. Tilh. Etatsraadinde Frølich.

410. HANSEN, PETER. HUNDEDRESSØR. Napoli. Akvarel. Tilh.

Kunstneren.

411. HANSEN, PETER. LØGSÆLGER. Napoli. Akvarel. Tilh

Fabrikant M. Rasmussen.

412. HANSEN, PETER. BLIND VIRTUOS. Pompei. Akvarel. Tilh.

fhv. Kontorchef II. Chr. Christensen.

413. HANSEN, PETER. LANDEVEJ. Pompei. Akvarel. Tilh.

Fabrikant M. Rasmussen.

414. HANSEN, PETER. PIGF. FRA CIVITA D'ANTINO. Akvarel.

Tilh. Grosserer F. Gigas.

115. HANSEN, PETER. LATERANKIRKENS KLOSTERGAARD. Akvarel.

Tilh. Frøken Inga Koch.

416. HANSEN, PETER. LATERANKIRKENS KLOSTERGAARD. Akvarel.

Tilh. Ingeniør I. Rump.

r>o


380. Zahrtmonn. Kr.: En Kirketjener.

417. KRØYER, P. S. MARKARBEJDERE. Sora. Pen. Tilh. Konsul

Vald. Glticksladl.

418. KYHN, VILHELM. S. GIOVANNI E PAOLO. Akvarel. Tilh.

Overlærer S. H. Koch.

51


419. KYHN, V ILHELM. FRA DEN ROMERSKE CAMPAGNE. Akvarel.

Tilh. Ingeniør I. Rump.

420. KYHN, VILHELM. TORVET I PERUGIA. Akvarel. Tilh. Ingeniør

I. Rump.

421. KØBKE, CHRISTEN. BLYANTSTEGNING. Tilh. Overlærer

I. H. Koch.

422. KØBKE, CHRISTEN. BLYANTSTEGNING. Tilh. Overlærer

/. H. Koch.

423. LUNDBYE, I. T. TEGNINGER. Tilh. cand. jur. Lundbye.

424. LUNDBYE, I. T. PENNETEGNING. Tilh. Ingeniør Rump.

425. LUNDBYE, I. T. LANDSKAB. Akvarel. Tilh. Guldvarefahrikant

Georg Hertz.

426. LUNDBYE, I. T. ROMERINDE. Akvarel. Tilh. Maler,

Professor L. Tuxen.

427. MARSTRAN1), WILH. DE TO ABBATER. Tegning. Tilh Læge,

Professor Sigfred Levy.

428. MARSTRAND, WILH. ET OSTERI. Pen. Tilh. Fru Sofie

Trier, f. Hall.

429. MARSTRAND, WILH. PATER OG ITALIENERINDE. Pen. Tilh.

Professorinde Nicolaj Bøgh.

430. MARSTRAND, WILH. ITALIENERE. Akvarel. Tilh. Guldvarefabrikant

Georg Hertz.

431. MARSTRAND, WILH. To TUSCHTEGNINGER. Tilh. Overlærer

I. H. Koch.

52


385. Zahrlmann, Kr.: Et Møde p:ia Trappen.

432. MARSTRAND, W ILH. PARTI FRA CANALE GRANDE. Pen.

Tilh. Overlærer I. H. Koch.

433. MARSTRAND, W ILH. OXEKÆRRE I CAMPAGNEN. Pen. Tilh.

Overlærer I. H. Koch.

434. MARSTRAND, WILH. TEGNINGER. Tilh. Maler Urban Gad.

435. MARSTRAND, WILH. KVINDE MED TO BØRN. Tegning.

Tilh. Fru Mathilde Koch.

53


436. MARSTRAND, WILH. DANSEN PAA ISCHIA. Tegning. Tilh.

Ingeniør Rump.

437. MARSTRAND, WILH. GADESANGER. Tegning. Tilh. Ingeniør

Rump.

438. MARSTRAND, WILH. ÆSLET SADLES. Tegning. Tilh. In

geniør Rump.

439. MARSTRAND, WILH. VED BRØNDEN. Tegning. Tilh. Ingeniør

Rump.

440. MARSTRAND, W ILH. FRA BARBERSTCEN. Tegning. Tilh.

Ingeniør Rump.

441. MARSTRAND, W ILH. MCNK PAA KT ÆSEL. Tegning. Tilh.

V Winkel & Magnussen.

442. MEYER, ERNST. AKVAREL. Tilh. Professor Chr. Barnekow.

443. MEYER, ERNST. AKVAREL. Tilh. Professor Chr. Barnekow.

444. MEYER, ERNST. MODER OG BARN. Akvarel. Tilh. Overretssagfører

Harald Koch.

445. MEYER, ERNST. LILLE BARN OG .HUND. Akvarel. Tilh.

Fru Mathilde Koch.

446. MEYER, ERNST. BLIND MAND OG LILLE DRENG. Akvarel.

Tilh. Fru Rigmor Stampe.

447. MEYER, FRNST. PIGE MED TAMBURIN. Akvarel. Tilh.

Fru Sofie Trier.

448. MEYER, ERNST. EN MCNK OG EN DRENG. Akvarel. Tilh.

V. Winkel & Magnussen.

54


390. Zahrtmann, Kr.: En Høusepige, Civita d'Antino.

449—52. PETERSEN, RUD. Fire Rammer med Akvarel-Kopier

af antike Vasemalerier fra Museerne i Rom og Napoli. Tilh.

Kunstneren.

453. ROED, HOLGER. MODELLEN STELLAS VÆRELSE. Tilh. cand.

jur. Einar Koch.

454. RØRBYE, M. EN MUNK. Tegning. Tilh. Overretssagfører

Harald Koch.

55


455. SKOVGAARD, JOAKIM. EN LILLE PIGE DER VOGTER MAJS.

Akvarel. Tilh. Frøken P. M. Lange.

456. SKOVGAARD, P. C. PARTI FRA LAGUNERNE. Akvarel. Tilh.

Overlærer J. H. Koch.

457. SKOVGAARD, P. C. LANDSKAB. Akvarel. Tilh. Fru Mathilde

Koch.

458. VILLUMSEN, J. F . DRENG SIDDENDE VED STRANDEN. Capri.

Tilh. fhv. Kontorchef H. Chr. Christensen.

459. ZAHRTMANN, KR. VIRGINIA. Civita d'Antino. Akvarel.

Tilh. Grosserer F. Gigas.

460. ZAHRTMANN, KR. GIACINTA. Civita d'Antino. Akvarel.

Tilh. Ingeniør ./. Rump.

56


391. Zalirtniann. Kr.: Matildis.


12. Bærentzen, Thomas: En romersk Olding.

BILLEDHUGGERKUNST.

1. AARSLEFF, CARL. EN UNG FLORENTINER. Statue i Gibs. 1896.

2. AARSLEFF, CARL. FADERGLÆDE. Motiv fra Capri. Gruppe

i Gibs. 1883.

3. AARSLEFF, CARL. I)F FUNDNE EROTER. Motiv fra Pompei.

Statuette i Gibs. 1887.

4. AARSLEFF, CARL. CARLO ALBERTO FBA ANACAPRI. Statue

i Gibs. 1885.


:?%. Zahrtmaiui, Kr.: Knælende Præst, Amalfi.

5. AARSLEFF, CARL. CARLO AI.BERTOS »NONA«. Portrætrelief.

1885.

6. AARSLEFF, CARL. HYRDE FRA SABINERNE. Studiehoved i

brændt Ler. 1884.

7. BISSEN, V. BUSTE AF GARIBALDI, modelleret 1861 paa Caprea.

8. BISSEN, V. SKITSE I BRÆNDT LER AF GARIBALDI. 1861.

9. BISSEN, V. EN ROMERSK TYR. Bronze.

10. BISSEN, V. EN ROMERSK TYR. Brændt Ler.

59


11. BISSEN, V. EN ROMERSK BØFFEL. Bronze."

12. BÆRENTZEN, THOMAS. EN ROMERSK OLDING. Studiehovcd

i Gibs.

13. BÆRENTZEN, THOMAS. EN 90-AARIG FI.ORENTINERINDE SOM

GAAR i BARNDOM. Studiehoved i Gibs.

14. DAN, JOHANNE. SCALA SANTA. Statue i Gibs.

15. HASSELRIIS L OUIS. ET ROMERSK BARN I LEDEBAAND. Marmor

1880.

16. KRAGH, JOHANNES. MALINCONIA. Statue. Gibs.

17. LARSEN, JØRGEN. EN NAPOLITANSK MANDOLINSPILLER

Model i Gibs.

18. PHILIPSEN, TH. EN ROMERSK TYR.

19. PHILIPSEN, TH. To ÆSLER.

20. PHILIPSEN, TH. EN DRENG PAA ET ÆSEL.

21. PRIOR, LAURITZ. MODEL.

22. PRIOR, LAURITZ. STELLA.

23. PRIOR. L AURITZ. PASCCTIA.

24. SAABYE, A. V. EN FISKERDRENG, NIANCI. Tilh. Kunstneren.

25. SAABYE, A. V. BUSTE AF MODELLEN STELLA.

26. SCHULTZ, JUL. VITTORIA. Statuette. Marmor.

27. STEEN-HERTEL. ELNA. BLIND TIGGERSKE. Gruppe i Gibs.

28. STEIN, T H. NAPOLITANSK FISKERDRENG.

60


UDSTILLINGENS TOMBOLA

er ordnet og ledes af Komiteen for Foraarsudstillingens Tombola.

I Hjulet nedlægges successivt et saadant Antal Lodder,

at deres Værdi, som sættes til 1 Kr. pr. Stk., svarer til Værdien

af de til Tombolaen skænkede Hovedgevinster. Blandt

de saaledes nedlagte Lodder vil findes saa mange Gevinster

(mkt. Nr. 1. 2. 3. osv.), som svarer til Antallet af Hovedgevinsterne,

og Vinderne vil efter Tombolaens Ophør, Dagen forinden

Udstillingens Slutning, faa Lejlighed til at vælge blandt

Hovedgevinsterne i den Orden deres Gevinstlodder angive.

Ved en lignende Fremgangsmaade som den, der følges

ved Foraarsudstillingen, vil Komiteen sørge for, at Chancerne

for at vinde saa vidt mulig ere lige store hver Dag; dog be­

mærkes det udtrykkeligt, at der i Begyndelsen formentlig vil

være større Chance for at vinde et Nummer, som giver Ret

til at vælge først, medens paa den anden Side senere Spil­

lere vil have en lidt større Chance for at vinde overhovedet.

Ved Tombolaens Beregning er som nævnt taget Hensyn

til Værdien af de skænkede Hovedgevinster; men desuden

bortspilles som Tillægsgevinster et betydeligt Antal Raderinger

o. desl., ligeledes skænkede til Tombolaen, der udleveres til

de Spillere, som udtrække Lodder mkt. A. B. C. osv. Disse

Gevinster udleveres straks. Dagen for Valg af de udtrukne

Hovedgevinster vil senere blive bekendtgjort. Efter denne

Dag tilfalde uvalgte eller uafhentede Gevinster Tombolaen.


Salget af

Tuborg Pilsner

har atter i 1908 vist

betydelig Fremgang.

T • v i

Den stærke Stigning

i Salget beviser

Tuborg øllets

overlegne Kvalitet.


[dressemapper. Jubilzeuma-^ibumi

IPPJENSENI

Adressemapper og Jubilæums-Albumer leveres paa Bestilling efter særlig

komponerede Tegninger.

Albumer i forskellige Formater, saavel til Fotografier som til Amatørbilleder

og Postkort.

Mapper til Opbevaring af Kobberstik, Tegninger etc.

Skrivemapper, Avismapper, Dokumentmapper.

Papirkurve, Papirkasetter. — Dametasker i nve, elegante Facons.

Portemonnaier, Cigar- & Cigaret Etuier.

Fotografirammer, Kasser til Fotografier.

Smykkeskrin & Æsker. — Brevtasker, Visitkortbøger.

Puder, Stole & Bænke med Læderbetræk.

Skærme, Hylder og mindre Borde.

P. F. Jensen,

if Bredgade 33. Telefon Palæ 453 y.


Kejserlig russisk Hofleverandør.

C. R. Evers & Co.

/ / / '

S5i 0

S i r E V E R S ^ G

§§k\

g^"<

E M K Z S V

77/ Forbrugerne!

SKATTEFRIT

Endskønt Afsætningen paa von mangeaarige, bekendte Maltextraktøl (dansk Sundhedsøl) stadietiltager,

har vi dog, for at kunne byde Forbrugerne af de billigere Sorter Maltextraktøl eller Maltøl, i

nu paa Opfordring sat i Handelen et skattefrit, undergæret, og derved sundt Produkt under

Navnet C R. Evers & Co., Export Malt-Extrakt a 2S Øre pr. Va Fl. excl. Fl.

Produktet, som er undergæret og betryggende pasteuriseret, er vel egnet til Export.

Ved at tilvirke dette vort nye Fabrikat undergæret liiir vi fulgt vort Hovedprincip fra vort

velkendte Maltextraktøl (dansk Sundhedsøl), ligesom det ogsaa kun indeholder den passende Extraktmængde,

hvorved det kan taales af svagere Maver, og tillige er styrkende, appetitvækkende,

velsmagende og letfordøjeligt.

For de, som maatte ønske stor Extraktmængde, (som Fedningsmiddel) kan vi anbefale, som den

billigste Form herfor, vor concentrerede Maltsaft (den lyse Maltextrakt), som kan nydes ublandet eller

blandet efter Behag med 01, M.elk eller Vand.

Fabriken tilvirker altsaa nu 2 Sorter, nemlig:

som liidlil Maltextraktøl (dansk Sundhedsøl) a 40 Øre pr. Va Fl.

£3 samt Export Malt-Extrakt a 25 Øre pr. Vs Fl.

p "Ti Kjøbenliavn, i Januar 1906. C* R- E)V£RS &. CO.

Kun 1ste Kl. Fabrikata tilvirkes.

Fabriken er tilkjendt talrige Udmærkelser:


i

Det danske

Koloniallotteri.

50,000 Numre, med 21,550 Gevinster og

8 Præmier (450,000 Francs, 250,000 Francs,

150,000 Francs, 100,000 Francs o. s. v.). Det

samlede Gevinstbeløb er 5,175,000 Francs.

Loddernes Pris til 1. Kl. er : 1 * Lod Kr. 2,75,

>4 Lod 5,50, l li Lod 11,00, Vi Lod 22,00.

(Til hver af de følgende Klasser er Fornyelsesprisen

de samme Beløb).

Lodsedler faas hos de aut. Kollektører

(grønne Skilte), og i Dansk Hovedkontor,

Nygade 5.

k A


HOTEL

D'ANGLETERRE

RESTAURANT LOUIS SEIZE GRILL-ROOM

DINER DINER

å 4 1 /2 Kr. fra Kl. 5 1 '*—8. å 2 1 a Kr. fra Kl. 2—8.

.j*

SELSKABSLOKALER

til større og mindre Selskaber anbefales.

V •- J

.$>

TEKONCERTER

fra KL 3—4 1 /s.

TEATERSOUPER

å 2'/i Kr.

JULIAN OLSENS ORKESTER


^ S N I U S S ^

v MERCHANT TAILORS

5, HOLMENS KANAL, 1. SAL

VED DET KGL. THEATER

KØBENHAVN. K


TELEFON 4199

TELEGRAMADRESSE: AXELRAS, KØBENHAVN

c


oÆrD\fI%?ferfen &Jøn.

Bredgade' 23,

Piano- og Flygel-Fabrik,

København * Stockholm * Malmø.

Grand]. 1849.

Største Fabrik i Skandinavien.

Fabrikerer aarlig ca. 600 Pianoer og Flygler.

Salg pr. Kontant og paa Afbetaling.

Brugte Pianoer af ethvert Fabrikat tages i Bytte.

Stedsevarende Garanti for ethvert fra Fabriken udgaaet

Piano eller Flygel.

Følgende Autoriteter anbefaler skriftlig vore Pianoer og

Flygler for stor, kraftig og smuk Tone samt fortrinlig Spillemaade.

Fru Agnes Adler. Professor Bartholdy. Birkedal-Barfod. Professor

Julius Bechgaard. Professor Victor Bendix. Ed. Borregaard.

Fru Geelmuyden-Christensen. Fru Marie Dahl, f. Musaens.

Aug. Enna. Domorganist Gunnar Foss. Fru E. Anker Heegaard.

Professor Anton Hartvigson. Gustav Helsted. Fini Henriques.

Professor C. F. E. Hornemann. Fru Elma Hornemann. Hans

Ishøy. Thorvald Jerichau. Viggo Kihl. Charles Kjerulf. Professor

Joh. Adam Krygell. Frøken Sophie Olsen. Albert Orth.

Schnedler-Petersen. Fru Dagmar Råven. Professor Salmson.

Professor Vald. Schiøtt. Frøken Helga Thless m. fl.

Illustr. Katalog sendes paa Forlangende gratis.


Severin & Andreas Jensen.

Møbeletablissement.

Tegnet at* Arkitekt Magdalil-Nielsen.

Møbler, tegnede af: Th. Bindesbøll, Th. Jørgensen, Magdalil-Nielsen, Johan

Rohde, Erik Schiødte m. fl.

Komplet Møblement til 3 Værelser Kr. 1485,00. Alt eget Fabrikat.

Kongens Nytorv 21. Stue, iste, 2den, 3die Sal.


UNDER DEN DANSKE STATS KONTROL.

Samlede Garantimidler: ca. 38 Millioner Kr.

LANDETS ÆLDSTE,

STØRSTE OG RIGESTE

PRIVATE LIVSFORSIKRINGS-SELSKAB.

M W praktiske Forsik- |\|V Tarifer med bil- |\|V liberale Forsikrings-

I ' I ringsformer. • ' • lige Præmier. ' ' I betingelser.

75% af Overskudet fordeles som BONUS til de Forsikrede.

Ved sidste Bonusudbetaling 1905 udbetaltes ca. 1 Million Kr.

HOVEDKONTOR: GAMMEL MØNT NR. 4, KØBENHAVN K.

TELEFON NR. 1890.

AKKVISITIONSKONTOR: REGNEGADE NR. 2.

TELEFON NB. 1890.

GENERALAGENTUR I KØBENHAVN:

Grosserer JENS EMIL JUHL, Nygade 4.

K.

Amagertorv Nr. 55 — Løveapoteket —

Telefon Nr. 2361.

Bestvrer: Gross. VICTOR LAKSEN.

AFDELINGSKONTORER:

F.

Gamle Kongevej Nr. 132.

Telefon Nr. 2601.

Bestvrer: Gross. RICH. HENRIQUES.


A. MICHELSEN

KCL. HOF- OG ORDENSJUVELER

RIGT UDVALG I GULD- OG SØLVVARER

BREDGADE N° 11

HJØRNET AF PALAISGADE

KJØBENHAVN

TELEFON H 229


3~c-Cefon 3726. Sta&leiet 185S.

t-e3 Scftou

aif

cftovt


Giovanni Ventur i.

Import af ægte italienske Produkter, Delikatesser, fin ital.

Biscuits, Konserves, Olie og Vine

Specialitet: Thunfisk, Oste: Gorgonzola, Strachino fra

Mailand, Parmisan. — Konserveret Frugt.

Macaroni i 32 forskellige Fagons.

Italienske Vine: Malvasia, Aleatico, Marsala o. s. v.

Forlang Katalog.

Badstuestræde 4. Telefon Byen 2766 y.

Kgl. Hofforgylder

Alex. W. Mogensens Eftf.

Forgylder- og Indramnings-Etablissement

Palægade 5.

Telefon: Palæ 351 & 378 x

Malerirammer i alle Stilarter, righoldigt Prøveudvalg.

Fineste Omforgyldning af alt gi. Arbejde.

Stort Udvalg i: Spejle. Møbler, Staffelier, Ovnskærme, Rensning

og Restaurering af Malerier & Kobberstik.


AARLIGT

J


Luksustoget ^| r 3^

Ilusions-Theater for Fremføring af levende Bileder.

Aabent daglig fra Kl. 1 til 11. Entre 25 Øre, 2 Børn under

10 Aar gaar paa en Billet.

Dette Theater er en hel ny Ramme for Forevisning af levenda

Billeder, det er Prospekter og autentiske Aktualiteter fra Jordens

forskellige Egne, der præsenteres Publikum fra en Luksusvaggons

Forperron. Fra Ventesalen begiver de Rejsende sig ind i en stor

rummelig og smukt udstyret Jernbanevogn, hvis elektriske Lamper

ere tændte. De slukkes først i samme Øjeblik, Toget sættés i Bevægelse,

og Tæppet trækkes til Side for Scenen forude. Og medens

Vognen i hvilken man befinder sig, og som hviler paa en paa lang^

lagt Aske, bevæger sig med Rystelser og Helgninger, ved Kurvene,

figesom en veritabel Jernbanevogn glider Billederne forbi Øjet i

vekslende Mangfoldighed. — Programmet veksles hver Søndag.

Alfred Johnsen.

Antikvar. Kunsthandel.

Holmens Kanal 7.

Tegninger

af Købke, Echersberg, Marstrand, Rørby,

Gertner o. s. v.

llnhharciil/ franske og engelske, k un gamle, kolo-

IXUUUCI o l ift rerede og sorte.

Malerier danske, engelske, franske og italienske.

Topografi. Silhuetter. Miniaturer.

Kobes og sælges.


DDDDDDDODflDDODDDDDDDDDDDODOODDQDOD

D •

• •

• D

• D

• •

• •

S SMUKKE

I MØBLER i

D O

• •

• EFTER KUNSTNERISKE TEGNINGER FAAS HOS D

• •

• •

H Snedkermester H


f Cathrine Horsbøl, f

D D

• ODD-FELLOW-PALÆET O

• D

g BREDGADE 28. g

• •

• TELEFON 6030. D

D •

• •

5 OVERSLAG OG TEGNINGER LEVERES GRATIS. 5

• O

o GARANTI FOR MØBLERNE. O

• •

D •

D D

• •

• •

• D

• •

•DQDDODDDDDODDflDDDDDDDDDDDDDDDODDD


Slott-Møllers Udstilling

i „den fri Udstilling"s Bygning

aaben 9—4


• MARTIUS •

TRUELSENS

BOGTRYK

KØBENHAVN

More magazines by this user
Similar magazines