22. maj 2005 Valby Hallen - Danske Ølentusiaster

ale.dk

22. maj 2005 Valby Hallen - Danske Ølentusiaster

Velkommen til

Københavnske

Øldage

20. - 22. maj

2005

Valby Hallen

Entre Entre

kr kr 75,- 75,-


Københavnske øldage

175

178

183

172

12

10

9

6

Velkommen til

[Indhold]

Ølfestival


P R A K T I S K E O PLYSNINGER

F O R O R D

U D S T I L L E R R E G I S T E R

U D S T I L L E R E - STANDORDEN

DM I HÅNDBRYG

H VAD SKAL JEG SMAGE?

S T I K O R D S R E G I S T E R

O V E R S I G T S K O R T

2005

Årets mest velsmagende oplevelse

ale.dk

– her finder du alt om Danske Ølentusiaster


4

Til kamp for bedre øl

Øllets spændende verden omfatter mere end 50 forskellige øltyper og

er derfor meget mere end den almindelige standardpilsner. I

Danmark har vi brygget øl i mere end 5000 år, og kornet er ofte blevet

kaldt Nordens Drue. Desværre har udbuddet af godt øl på værtshuse

og i butikker gennem mange år ikke været ret stort. Derfor har

kendskabet til og mulighederne for at få de mange spændende øltyper,

som kan fås i landene omkring os, været begrænsede. Det er

heldigvis ved at ændre sig markant, idet der de sidste par år har

været en stærkt stigende interesse for godt øl i Danmark.

DANSKE ØLENTUSIASTER

Foreningen blev stiftet den 5. september 1998 og har nu over 10.000 medlemmer over

hele Danmark. Danske Ølentusiaster er Danmarks officielle ølforbruger-, ølbrygger- og

ølinteresseorganisation og fungerer som paraplyorganisation for alle med interesse for

godt øl, enkeltpersoner som klubber. Vi arbejder for et bredt, varieret og mangfoldigt

udbud af bryggerier og øltyper. Vi oplyser og skaber debat om øl, vi stimulerer håndbrygning,

vi udbreder kendskabet til traditionel dansk brygkunst. Frem for alt medvirker

vi til at sikre en markant højnelse af ølkulturen og at øl behandles med respekt.

Vi er økonomisk og politisk uafhængige, officielt medlem af Forbrugerrådet og har

fra starten repræsenteret Danmark i EBCU, European Beer Consumers Union.

ØL ERGUD

Ordet »entusiasme« stammer fra græsk og betyder oprindeligt “besat af guden”. Det

skal dog ikke forstås således, at man skal dyrke øllet som gud for at være medlem af

Danske Ølentusiaster. Den mere nutidige betydning af ordet, nemlig begejstring eller

henrykkelse, er nok mere betegnende for hvad foreningens medlemmer har tilfælles.

HVAD GØR VI?

Vi har indført kåring af Årets Ølnyhed for at få bryggerierne til at prøve noget nyt, indført

Dansk Ølmærke i guld, sølv og bronze til klassificering af værtshuse, pubber og

caféer, uddelt den nationale Ølpris, som første gang gik til brygmester Peter Klemensen

fra Thisted Bryghus samt forsøgt at påvirke politikerne, når det har været relevant.

Sidst, men ikke mindst, har vi arrangeret ølfestivaler i Århus, Kolding og København.


MEDLEMSFORDELE

• Medlemsbladet Ølentusiasten, der udkommer én gang i kvartalet.

• Løbende nyheder via e-mail, nationale såvel som regionale og lokale.

• Der er pt. etableret 49 lokalafdelinger, hvor der løbende afholdes medlemsmøder.

• Studierejser til ølfestivaler i udlandet.

• Bryggeribesøg.

• Foredrag.

• Ølsmagninger.

• Medlemskort, der giver adgang til rabat i en lang række butikker og værtshuse, der

alle er fyldt med godt øl.

• Danmarks største hjemmeside om godt øl på ale.dk.

Danske Ølentusiasters Formål

§2 i Danske Ølentusiasters vedtægter

Stk. 1 – Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Stk. 2 – Danske Ølentusiasters formål er at sikre forbrugerne et bredt, varieret og mangfoldigt udbud

af såvel øl som øltyper.

For at fremme formålet skal Danske Ølentusiaster blandt andet:

a) Arbejde for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af ølimportører og bryggerier i

Danmark.

b) Oplyse og skabe debat om ølrelaterede emner.

c) Støtte og stimulere håndbrygning i Danmark.

d) Udbrede kendskabet til dansk ølhistorie og arbejde for at sikre dansk ølhistorie fremover.

e) Arbejde for at sikre øl en respektfuld behandling.

f) Sikre forbrugernes interesser ved at indtage en forbrugerkritisk holdning overfor kommercielle

og politiske interesser.

g) Organisere alle ølinteresserede enkeltpersoner og ølklubber, samt samlere af bryggerirelaterede

effekter i Danmark.

Stk. 3 – Danske Ølentusiaster samarbejder nationalt og internationalt med andre ølforbrugerorganisationer

blandt andet gennem medlemskab af European Beer Consumers Union. Formålet med

det internationale samarbejde er at sikre øl og ølkultur en fremtrædende opmærksomhed.

5


PRAKTISKE OPLYSNINGER

HVEM HVAD

6

Om denne FestivalGuide

Her får du info om alle udstillere. Du

kan vælge mellem mere end 800 forskellige

øl og mindst 150 nyheder. Slå

op bagerst i guiden og få et overblik

eller benyt stikordsregisteret. Slå dernæst

op under de enkelte bryggerier

og ølimportører og få besked om

deres produkter.

Priser og tider

Entré 75 kr. pr. dag. Foruden denne

guide, får du et smageglas og to poletter

til køb af øl. Ekstra poletter kan

købes på Danske Ølentusiasters stand.

Priserne er:

1 stk. 12 kr.

5 stk. 50 kr.

11 stk. 100 kr.

Åbningstider for publikum:

Fredag 20. maj fra 16 - 23

Lørdag 21. maj fra 12 - 23

Søndag 22. maj fra 12 - 18

Rabat for ølentusiaster

Entré 75 kr. pr. dag. Hvis du har gyldigt

medlemskort fra Danske Ølentusiaster

får du tre gratis smagspoletter. – Du

kan melde dig ind i foreningen på festivalen.

Betal 300 kr. i årskontingent og få

entréfordelen refunderet, i form af tre

ekstra poletter.

Din vejleder

Spørg dig frem. Rundt i hallen finder du

ølfestivalens guider med røde veste. De

fortæller gerne om øltyper og brygmetoder

og viser, hvor i hallen du finder

dine smagsprøver.

Den bedste vejledning får du på

hver stand, hvor ølkyndige folk er parate.

Ikke rus, men sus

På ølfestivalen oplever

du øllets mangfoldighed

via smagsprøver

på 10 cl., på enkelte

udvalgte og sjældne

øl vil smagsprøverne

være på 5 cl.

Jo flere du smager,

des bredere oplevelse.

Det er ingen drukfest.

Berusede folk afvises

ved indgangen, og gæster

til gene for andre bliver bortvist.

Et godt råd: Lad bilen stå.Tag i stedet

bus 10 eller18, som holder ved

Ellebjerg Station. Ellebjerg Station ligger

få minutters gang fra Valby Hallen.

Med hensyn til S-tog er Ellebjerg

Station lukket og der er sporarbejde

ved Ny Ellebjerg Station.


HVOR

Øl med hjem?

Ølfestivalen er en smagsoplevelse –

ingen salgsmesse. Jo flere forskellige øl

du smager, des større oplevelse. Når du

føler dig rustet til rigtige indkøb, så tjek

ale.dk, hvor vi anbefaler indkøbssteder,

men besøg også festivalbutikken, hvor

særlige gavepakninger kan købes.

Rygepolitik – søndag røgfri

Vi henstiller til, at der ikke ryges inden

døre fredag og lørdag den 20-21. maj.

Søndag den 22. maj er helt røgfri.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

praktiske oplysninger

K

OLOFON

Ansv. redaktør og layout: Ole Madsen

Redaktion:

Ole Madsen,

Michael Peters & Lotte Wienberg Nielsen

Grafisk design:

Christian Erichsen

Festivalplakat: Don Telvig

Danske Ølentusiasters bestyrelse:

Klaus Seiersen (formand)

Anne-Mette Meyer Pedersen (næstformand)

Flemming Madsen (økonomiansvarlig)

Per Hartmann

Bjarke Jul Christensen

Christoffer Marckmann

Karen Hein Pedersen

Reklameartikler

Danske Ølentusiasters stand kan du

bl.a. købe:

• ølentusiastiske T-shirts.

• ekstra ølsmageglas.

• udgaver af magasinet ØLentusiasteN.

• medlemskab af Danske Ølentusiaster

Forsvundne sager

Glemte effekter afleveres og udleveres i

Danske Ølentusiasters stand.

Uafhentede sager indleveres til hittegodskontoret

efter festivalen.

Festivalchef:

Joan Ilsø Sørensen

Danske Ølentusiaster:

Sekretariatet

Vestervang 35

3460 Birkerød

Tlf. 45 82 34 00

E-mail: kontakt@ale.dk

Tryk:

Franzen A/S, 9220 Aalborg Ø

Oplag: 12.000 ekspl.

7


Du har nok lagt mærke til

dem. De er overalt – i

supermarkeder, kiosker,

specialforretninger, fredagsbarer, på

tankstationer, pubber og værtshuse.

Specialøllene! Steder, der for et par år

siden kun solgte standardudvalget af

danske pilsnere, reklamerer nu med

100 forskellige øl, eller 200 øl, ja, enkelte

steder med over 300 forskellige øl.

Danmark er ramt af ølfeberen som

aldrig før, men det viser sig ikke blot

som et imponerende boom i antallet af

importerede øl.Vi

kan også selv, hvilket

Danmark er

talrige nye, små

rigtig godt på "mikrobryggerier"

landet over er et

vej til at blive tydeligt bevis på.

Det gode, gamle

Europas nye bryghåndværk

ølcentrum.

mestres stadig

rundt omkring i

kældre og på gårde,

men også de store, etablerede bryggerier

viser, at de kan bidrage med spændende

nyheder.

På denne ølfestival kan du for alvor

kaste dig ud i nye smagsoplevelser.

Mere end 800 forskellige øl venter dig

i Valby Hallen. Det er et overvældende

antal, og de fleste vilvære i tvivl om,

velsmagende og

overvældende

AF KLAUS SEIERSEN, LANDSFORMAND FOR DANSKE ØLENTUSIASTER

hvordan man bør gribe det hele an.

Mit råd er at bruge de første 5 minutter

på at bladre denne festivalguide

igennem for at få et overblik over, hvad

der kunne være mest interessant at

smage. Der er nok at tage fat på, og

før du overhovedet går i gang med

smagningerne, må du nok indse, at du

ganske enkelt ikke kan smage på alt!

Gør dig nogle tanker om, hvilke stande

du helst vil opsøge. Skal det være danske

mikrobryg, engelske real ales, belgiske

klosterøl, tyske hvedeøl eller håndbryg,

der ofte byder på helt fantastiske

smagsoplevelser?

Når ølfestivalen er forbi, så fortsætter

de gode øloplevelser. Danske

Ølentusiaster er med over 10.000

medlemmer Europas største ølforbrugerorganisation

målt i forhold til indbyggertal.

I løbet af de næste 12 måneder

kommer vi formentligt til at opleve

over 10 nye bryggerier lukke dørene

op, og da antallet af importøl samtidig

stiger, så kan man roligt konkludere, at

Danmark er rigtig godt på vej til at

blive Europas nye ølcentrum.

Rigtig god festival!

Klaus Seiersen

Landsformand, Danske Ølentusiaster

FORORD

9


10

UDSTILLERREGISTER

U dstillere

i alfabetisk orden

A

Advanced Bottling UK Ltd 59

Albani 39

Ale Consult 24

Aleimport 28

All-Drinks 17

Amby Import & Sale 22

Andrik, Bryggeriet 34

Apollo, Bryggeriet 7

B

Baggårdsbryggeriet 52

Barley Wine 25

Belgisk Bryg 14

Belgisk Ølimport 3

BeerFactory 45

BrewPub 57

Brøckhouse 43

Bøegh, Forlaget 1

Bøgedal Bryghus 1

C

Udstiller Standnr. Udstiller Standnr.

Carlsberg 21

Ceres 39

Charlie’s Bar 58

D

Danish Beerhouse 16

Dansk Mjød 6

F

Faxe 39

Foreningen Ølsamlerne 30

Flakhaven, Bryggeriet 7

Fuglsang, Bryggeriet S.C. 54

Fur Bryghus 44

Færgekroen Bryghus 5

Föroya Bjór 15

G

Gellivare Cider 40

Gourmetbryggeriet 19

Grauballe Bryghus 31

H

Hancock 23

Heimdal Bryghus 11

Herning, Bryggeriet 7

Herslev Bryghus 32

House of Beer 13

Humleimport 10


Haandbryg.dk 50

Haandbryggeriet 4

j

Jacobsen, Husbryggeriet 21

Jysk Ølimport 40

L

Laudrup - NZ Wine 33

Lindgaard & Bulgur 2

Lund Teknik 4

M

Musikbryggeriet Dacapo 29

My Beer 8

N

Nørrebro Bryghus 9

O

One Pint 60

P

Pomona Cider 36

Premium Beer Import 61

R

Refsvindinge Bryggeri 56

Roskilde Øl 18

Royal Unibrew 39

UDSTILLERREGISTER

S

Samlerforeningen FORT 5

Sct. Clemens, Bryggeriet

Skandinavisk Bryggerisouvenir

7

Samlerforening 41

Skands, Bryggeriet 49

Skotsk Import 53

Sirius, Ølklubben 62

Svaneke Bryghus 42

Søgaards Bryghus 38

T

Tatoverede Enke, Den 26

TheoBrands 55

Thisted Bryghus 35

TS Vinnovation 47

Tuborg 21

V

Vestfyen 27

W

Wintercoat Brewery 46

Wharf,The 58

Ø

Ølbutikken 37

Ølfabrikken 48

Ølmanden 51

Øltorvet 12

Ørbæk Bryggeri 20

11


1 - UDSTILLERE

12

STAND

1

FORLAGET BØEGH

Trepkasgade 8

2100 København

Tlf: 35 35 39 07

Email: mail@artbag.dk

Websted: www.danskhaandbryg.dk

Facts om bogen:

“DANSK HÅNDBRYG

– Øl for Feinschmeckere”

af Henrik Bøegh – Forlaget Bøegh

Udgives i anledning af Ølfestivalen i København

144 sider/140 fotografier

1.udgave, 1.oplag 2005

trykt på 130 g. Munken Pure

- ISBN 87-987757-3-1

Normalpris: kr. 169,-

FESTIVALPRIS kr. 150,-

Ildsjæle

• Mød ildsjælene bag de nye mikrobryggerier

og hør deres historie.

• Brug bogen som indkøbsguide,

besøgsguide og som ølturistguide.

Henrik Bøegh vil selv være til stede og

signere sin nye bog på stand nr.1 i alle

tre dage. Fra hans stand vil der ligeledes

blive budt på smagsprøver fra

Bøgedal Bryghus.

Henrik har nemlig inviteret bryggeren

Casper Vorting til at servere

smagsprøver på sin foretrukne håndbryg

– øllet fra Bøgedal Bryghus.

»Når Casper Vorting viser rundt i

bryggeriet føler man sig umiddelbart

hensat til en efterhånden sjælden stemning,

som man ellers kun oplever, når

vinkyperen stolt viser rundt i kældrene

på en mindre syd-europæisk vingård.

Denne sælsomme stemning og ånd

afspejler sig i alt på stedet; i bryggemetoden,

i valg af flaske, etiket osv.Alt

oser af kvalitet og moden respekt for

øllets egne karaktertræk.« skriver

Henrik i »Dansk Håndbryg – Øl for

Feinschmeckere«.

»Jeg fortæller her om dansk øls

»Grand Cru« som man kender det fra

vinens verden - fælles for alle her

nævnte øl er, at der er tale om øl med

særlig karakter...« fortæller Henrik.

Mon ikke danske ølaficionados har

noget at glæde sig til...

Ole Madsen i ØLentusiasteN nr.

26/marts 05

BØGEDAL BRYG NR. 16

7,2% vol.

Brygget den 5. november 2004, tappet

den 24. november 2004.

Der udskænkes 5 cl pr. polet


2 - UDSTILLERE

14

ª

STAND

2

LINDGAARD & BULGUR

–ØKOLOGISK ØLIMPORT

Provstevej 13, 2400 København NV

Tlf: 24 61 48 01

Websted: www.lindgaard-bulgur.dk

Lille nystartet ølimport som udelukkende

importerer 20-25 økologiske

varianter. Med en baggrund i den økologiske

branche var det nærliggende at

prøve og præsentere nogle af de bedste

økologiske bryggerier. De er alle

kendt som regionale bryggerier med et

godt håndværk. Hvad kan en ølentusiast

ønske sig mere end en øl uden

hemmelige tilsætningsstoffer?

Pinkus Müller

Familiebryggeri som har været i familiens

eje i nogle generationer og som i

dag drives af Hans Müller, Pinkus´søn.

Eksporterer øl til hele verden og driver

værtshus/restaurant i Münster.

PINKUS SPECIAL

Pilsner – 5,1% vol.

Dejlig lys pilsnerøl med en god

humle.

PINKUS HEFEWEIZEN

Hvede – 5% vol.

En syrlig, grynet hvedeøl.

PINKUS ALT

Alt – 5% vol.

En overgæret tysk øl efter klassisk

forbillede. Lagret.

MÜLLERS LAGER

Pilsner – 4,6% vol.

En jævn pilsner som er godkendt af

Demeter (Biodynamisk dyrkning).

Lammsbräu

Lammsbräu i Neumarkt (Bayern) laver

øl og sodavand primært til det økologiske

marked.Vi har valgt 4 af deres

mere end 10 forskellige bryg ud til

denne festival.

DUNKEL

Dortmunder – 4,8% vol.

Et must for dig der elsker en mørk

øl.


DINKEL

Hvede – 5,2% vol.

KRISTALL WEIZEN

Hvede – 5,1% vol.

Filtreret hvedeøl. Meget klar.

ALKOHOLFREI

Lager – 0,0% vol.

Den bedste alkoholfrie øl i

Danmark.

Pitfield Brewery

Fra Pitfield Brewery i London har vi

fået disse øl til Danmark.Andy brygger

øllene og hans bror Martin sælger dem

via sin butik Pitfield Beer Shop.

Altsammen i Pitfield Street,

London N1.

SHOREDITCH STOUT

Stout – 4% vol.

En dejlig stout med en kaffeagtig

eftersmag. PT den eneste økologiske

porter i Danmark.

ORGANIC LAGER

Lager – 3,7% vol.

En lettilgængelig lager i god kvalitet.

Premiere på ølfestival. Forhandles først

i december.

Brakspear

ORGANIC BEER

Lager – 4,6% vol.

Flaskegæret.

UDSTILLERE - 2

Import og salg:

Jaspur Jakobsen

Tlf: 20 97 38 88

Email: jaspurjakobsen@get2net.dk

15


3 - UDSTILLERE

16

STAND

3

BELGISK ØLIMPORT

Rådegårdsvej 4, 4733 Tappernøje

Tlf: 29 42 17 55

Email: lars@belgianbeer.dk

Websted: www.belgianbeer.dk

Kombinerer biavl

med ølbrygning

Belgisk ølimport er et nystartet

importfirma, der specielt lægger vægt

på de små belgiske bryggerier og

enkelte belgiske hobbybryggeres øl.

Det første bryggeri vi har importeret

øl fra er De Regenboog (Regnbuen).

De Regenboog har kun én brygger,

Johan Brandt, en gammel biavler der

har formået at kombinere sin biavl

med ølbrygningens kunst. Johan Brandt

er en meget alternativ brygger der ikke

går af vejen for at brygge »ad nye

veje«, prøv f.eks hans Sleedoorn øl,

brygget på slåenbær.

Selvom Belgisk Ølimport lægger stor

vægt på de små bryggerier vil vort sortiment

også indeholde de mere klassiske

belgiske øl som for eksempel

Rochefort, Duvel etc.

SLEEDOORN

Belgisk frugtale – 6% vol.

Sleedoorn er brygget på slåenbær,

hvilket giver en noget mere anderledes

smag i øllet. Sleedoorn brygges kun en

gang om året nemlig efter at den første

nattefrost har gjort slåenbærrene mere

sødmefyldte.

’T SMISJE HONINGBIER

Belgisk ale – 6% vol.

Har en god balance imellem malt og

humle krydret med honningens bløde

sødme.

’T SMISJE DUBBEL

Belgisk ale – 9% vol.

Er en flot mørk øl, brygget på daddel

hvilket giver øllet en mere fyldig

sødme. Smisje Dubbel bliver kun brygget

på friske dadler.

’T SMISJE TRIPEL

Belgisk ale – 9% vol.

En fyldig og sødmefyldt øl med lette

frugtnuancer i duft og smag der udelukkende

kommer fra malten.

VUUVE

Hvedeøl – 5% vol.

En hvedeøl brygget på koriander og

frisk appelsinskræl.Appelsinskrællen

markerer sig stærkt i smagen og giver

en anden oplevelse af citrus end den

traditionelle citron der af og til bruges

til hvedeøl.


4 - UDSTILLERE

18

STAND

4

LUND TEKNIK

Ålborgvej 81, Hvam, 8620 Kjellerup

Tlf: 86 66 79 15

Email: torben@lundteknik.dk

Websted: lundteknik.dk

HAANDBRYGGERIET®

Torvegade 7

9400 Nørresundby

Tlf: 29 93 07 85

Email: mail@haandbryggeriet.dk

Websted: www.haandbryggeriet.dk

Komplet håndbryggerstand

Besøg denne spændende stand, der vel

nærmest kan kaldes for komplet, med

hensyn til alt der vedrører haandbrygning!

Du finder Lund Teknik, der har specialiseret

sig i udstyr og råvarer til

haandbrygning. Lund Teknik, med

Torben Lund som bagmand, er bl.a.

skaberen af brygsystemet Nimbus 250,

der består af en elgryde med indsatssi.

Et system der med rette er blevet det

mest anvendte blandt haandbryggere i

Danmark!

Dette brygsystem er kendetegnende

for Lund Teknik’s produktsortiment,

der på en og samme tid kombinerer

kvalitet og råvarer/udstyr der fungerer

i praksis – til en overkommelig pris!

Denne succes skyldes bl.a., at

mange af udstyrsdelene er specialproduceret

til formålet af Lund Teknik,

hvilket gør det let at brygge øl selv,

endda i en meget høj kvalitet, fra første

forsøg.

På standen vil Lund Teknik præsentere

nye spændende tiltag på både

udstyrs- og råvarefronten!

HaandBryggeriet® er også til stede

i samarbejde med Lund Teknik.

HaandBryggeriet® er uden tvivl

Danmarks mindste »kommercielle«

bryggeri!

HaandBryggeriet® er et ganske

nystartet eksperimentalprojekt, der har

til formål at lancere ægte haandbrygget

øl – som private haandbryggere brygger

den – på det danske marked!

Brygmesteren og manden bag

HaandBryggeriet®, Martin Rantzau,

nægter dog at omtale bryggeriet som

kommercielt – da brygningen foregår

på det ’gamle’ private brygudstyr, og

dermed bør kaldes et ægte haandbryggeri!

Sideløbende med bryggeriet, der er

beliggende i Nørresundby, findes en

lille butik der netop fører Lund Teknik’s

produktsortiment.

Haandbryg

På standen, udskænkes der selvfølgelig

også en række haandbryggede øl, der

naturligvis er brygget efter all-grain

metoden. Blandt andet kan man opleve

følgende bryg, der alle føres af Lund

Teknik som færdige kits – klar til brug:


NIMBUS ESB

En traditionel overgæret Extra Special

Bitter, med en karakteristisk humlearoma

bl.a. fra anvendelsen af East Kent

Golding.Vinder i kategorien til 'VM' i

Hjørring 2005.

NIMBUS TJEKKET PILS

En værdig repræsentant for den undergærede,

lyse tjekkiske pilsner style,

hvor naturligvis Saazhumlen bidrager til

en stor del af smagsoplevelsen.

NIMBUS SAILOR STOUT

Er man til de lidt mørkere og tungere

overgærede øltyper, bør denne version

af en Irish Stout opleves. Kraftfuld, cremet

og dog let drikkelig er nøgleordene!

UDSTILLERE - 4

NIMBUS BOCK

Dette mørke, ret maltede og stærke

(alc.vol 7,5%) bryg, der er i familie med

pilsneren pga. anvendelsen af undergær,

overrasker de fleste – ikke mindst

efter en pint eller to!

NIMBUS WHITE

Denne lette og lyse, overgærede belgiske

wit, hvor naturligvis anvendelsen af

hvede spiller en central rolle, er en fornøjelse

som tørstslukker.

Derudover vil der i mindre mængder

være en række interessante og spændende

haandbryg som Rauchbier

(Røgøl), Belgisk Dubbel og meget

mere… som løbende udskiftes under

festivalen!

19


5 - UDSTILLERE

20

STAND

5

SAMLERFORENINGEN FORT

Formand: Erik Brorsen

Einarsvej 51, 2800 Lyngby

Tlf: 44 98 42 56

Primært medlemmer i Storkøbenhavn,

der samler på etiketter. Byttemøder

afholdes 2. torsdag i måneden kl. 19.00

på adressen:

Thorasminde, Laurentsvej 9, Bagsværd.

1. lørdag i september afholdes byttestævne.

Foreningen udgiver 5 blade årligt.

FÆRGEKRROEN BRYGHUS

Tivoli,Vesterbrogade 3

1630 København V

Tlf: 33 75 06 80

Websted: www.faergekroen.com

Slog dørene op 1. maj

Færgekroen Bryghus i Tivoli slog dørene

op for publikum 1. maj i år, idet der

i vinter- og forårsmånederne er sket

en gennemgribende renovering samt

opbygning af et helt nyt mikrobryggeri

på stedet.

På Færgekroen Bryghus serverer vi

således vort eget specialøl, både til det

danske frokostbord i dagtimerne og til

a la carte-menuen ud på dagen og om

aftenen.Vi har haft travlt, og deltager

således i Ølfestival og Københavnske

Øldage for første gang, ikke mindst

takket være Samlerforeningen Fort, der

venligt har stillet halvdelen af pladsen i

deres stand til rådighed.

Færgekroen Bryghus ønsker at

brygge øl af den højeste kvalitet, med

højt skum og med den fineste aroma.

Vi brygger undergæret øl af lagertypen,

baseret på originale recepter og i

respekt for de ældgamle brygtraditioner

i Østrig,Tjekkiet og Bayern.

Og vi er stolte over, at vort håndbryggede

øl fremstilles af den prisbelønnede

brygmester Georg Lassacher

fra Østrig. Foreløbig har vi to øltyper

på hanerne, men med tiden vil vi fremstille

andre smagsvarianter og øltyper.

BLOND LAGER

Lager – 4,9% vol.

Frisk, let drikkelig øl med en forfriskende

karakter, der efterlader en velklingende,

let krydret eftersmag af

diskret humlearoma på læberne.Al

malt er fra Stadlauer Malteri i Wien.

Der indgår Hallertau-bitterhumle og

Saaz-aromahumle. Ufiltreret.

AMBRE LAGER

Lager, märzen – 5,2% vol.

Ravgylden med en fyldig og rig maltet

smag. Brygget af münchener-, pilsner-

og karamelmalt. Sammen med bitterhumlen

og aromahumlen giver det

en blød bitterhed med en efterklang af

karamel, der ender som en sødmefuld

aroma på læberne. Ufiltreret.


STAND

6

DANSK MJØD A/S

Sdr. Ommevej 123, 7330 Brande

Tlf: 75 65 76 63

Email: mb@mjod.dk

Websted: www.mjod.dk

Mjød er honningvin

Man koger honning, vand og eventuelt

nogle krydderier, og derefter sættes

mjøden til gæring i ca. 3 uger. Efter

yderligere ca. 6 måneders lagring er

mjøden færdig. Den bliver imidlertid

bedre med alderen, så det er en god

idé at lagre den nogle år. Den bliver

aldrig for gammel.

UDSTILLERE - 6

De fleste tror, at mjød er en slags

øl, men det er ikke sandt. Mjød er en

honningvin, og sådan har det altid

været.Vikingerne drak øl og mjød, og

mjøden var deres vin. De riges drik.

For at gøre forvirringen fuldstændig

udskænker Dansk Mjød smagsprøver

på en mjødøl.

OLD DANISH BEER

Specialøl, mjødøl – 10,15% vol.

Brygget i samarbejde med Ørbæk

Bryggeri på basis af gammel dansk

1700-tals opskrift, som giver den rigtige

smag og fylde.

Old Danish Beer nydes bedst afkølet

og kan drikkes til næsten alt. Fra

mytologien ved vi, at det er en drik for

guder, og fra historien er det kendt, at

vikingerne drak Old Danish Beer kaldet

Mjønsøl ved festlige lejligheder når

konger skulle trakteres.

Brygget af mørke og fyldige malttyper

som bl.a. wiener- og münchnermalt,

udvalgte humletyper og det gode

vand fra Ørbæk, tilsat mjød.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

21


7 - UDSTILLERE

22

STAND

7

BRYGGERIET SCT.CLEMENS

Kannikegade 10-12, 8000 Århus C

Tlf: 86 13 80 00

Email: clemens@a-h-b.dk

Websted: www.bryggeriet.dk

BRYGGERIET APOLLO

Vesterbrogade 3, 1620 København V

Tlf: 33 12 33 13

Email: apollo@a-h-b.dk

Websted: www.bryggeriet.dk

BRYGGERIET HERNING

Torvet 3C, 7400 Herning

Tlf: 96 26 02 70

Email: herning@a-h-b.dk

Websted: www.bryggeriet.dk

BRYGGERIET FLAKHAVEN

Flakhaven 2, 5000 Odense C

Tlf: 66 12 02 99

Email: flakhaven@bryggeriet.dk

Websted: www.bryggeriet.dk

Selvgjort øl er velgjort øl

Familien Damgaard var de første i

Danmark som satte sig for at lære danskerne,

at øl er meget andet end industriøllet

fra landets store bryggerier.

Det skete i 1990, da de slog dørene op

til landets første værtshusbryggeri,

Apollo Bryggeriet ved Tivolis hovedindgang.Allerede

året efter åbnedes

Bryggeriet Sct. Clemens i Århus, og

Bryggeriet Herning åbnede i efteråret

1999. Seneste skud på stammen er

Flakhaven i Odense, som åbnede i år.

Her på ølfestivalen har de fire bryggerier

valgt at servere følgende øl:

PILSNER

Pilsner – 4,6% vol.

Standardøllen på de fire bryggerier

er en pilsner brygget efter det tyske

renhedsprincip.Altså intet andet end

humle, gær, malt og vand - og tid! Tid

og omsorg. Ikke to bryg er helt ens.

Det er med til at pirre smagsløgene –

og nysgerrigheden. Men uanset nuanceforskellene

holder pilsneren altid en let

bitterhed og en frisk syrlighed, der

opvejes af en behersket tilsætning af

Münchner- og karamelmalt, der giver

fylde og en perfekt rund eftersmag og

en lækker lys gylden kulør.

Pilsneren er foregangsøllen for de

mange nye ufiltrerede øl på det danske

ølmarked. Da den første gang blev serveret

i 1990 ved Aage Damgaards

åbning af Bryggeriet Apollo, var den en

stor nyskabelse. Sammen med pilsneren

fra søsterbryggeriet Sct. Clemens i

Århus, som åbnede i 1992, var den i

mange år ene om at revolutionere den

danske ølverden, som dengang var lig

med Carlsberg,Tuborg o.lign.Vores

pilsner bliver løbende fornyet og forbedret

og er i dag en langt mere kompleks

øl end den oprindelige.

Gæret med en tysk undergær.

Primært lavet på pilsnermalt, men tilsættes

desuden en anelse Münchnerog

karamelmalt. Amerikansk bitter- og

aromahumle.


HERNING ALE

Ale – 4,6% vol.

I de to nyeste bryggerier har vi ud

over pilsneren også en Ale som gennemgående

øl.Ale'en er oprindeligt

brygget med en let bitter engelsk ale

som forbillede, men er med tiden blevet

mere maltet og har gennem valget

af en ny overgærstamme fået en endnu

mere karakteristisk blomsteragtig

smag. En øl det er værd at rejse efter.

Ny opskrift i forhold til tidligere år.

Laves på 1/3 pilsnermalt, 1/3

Münchnermalt, karamelmalt og

Weyermanns Cara-red.Amerikansk

Warrior-, Perle- og Sterlinghumle.

Månedens øl

Den 1. i hver måned lancerer vi månedens

øl. Månedens øl er et specialbryg

lavet af bryggeren, så det passer til årstiden.

Månedens øl kan være lavet med

udenlandske ølklassikere som forbillede

tilsat bryggerens mangeårige erfaringer

og lyst til at forfine og sætte sit personlige

aftryk på øllet eller en nyskabelse

som f.eks. Danmarks eneste lovligt

bryggede Hamp Øl, »Boghveden«

Rug Øl,Anis Øl el.lign.At brygge øl er

(næsten) som at koge suppe.Vores

bryggere har mange års erfaringer fra

restaurationsbranchen. Deres kreative

og eksperimenterende tilgang til øllet

ligger bag vores nyskabelser, som ofte

starter som spontane minibryg lavet på

bryggeriets komfur. Mange af eksperimenterne

fører aldrig til øl, som vores

gæster kommer til at smage, men ind

imellem falder forsøget heldigt ud og

eksperimentet ender senere som

månedens øl.

På festivalen præsenterer vi følgende

månedens øl:

UDSTILLERE - 7

CHOKOLADE STOUT

Stout – 5,7% vol.

Månedens øl i januar 2005. Undergæret.

Brygget på chokolade-, pilsner-,

Münchner-, karamel- og farvemalt.

Torben Weirup beskrev blandt

andet øllet således i sin anmeldelse:

»Den er lige som et ekko af besøgene i

bardommen hjemme hos mormor, der

diskede op med chokolade. Det dufter

den af. Og den smager også af det.Af

chokolade og kaffe og noget der er

brændt (men ikke brændt på) eller

ristet, så det har en fin bitter smag, der

dengang var både fremmedartet og tillokkende

på samme tid. Den har tyngde

og dybde og er blød som fløjl.«

FINSK RØGØL

Specialøl, røgøl – 5,7% vol.

Brygget efter det finske værtshusbryggeri

Teerenpelis opskrift. En opfølgning

på, at vi i 2004 gennemførte et

spændende udvekslingsprojekt, hvor

vores bryggere gæstebryggede hos

Teerenpelis og omvendt. Månedens øl i

februar 2005.

Brygget på en stor andel røgmalt

(45%), pilsner-, Münchner- og karamelmalt,

samt amerikanske humler.

TYSK FORÅRSØL

Kölsch – 5,7% vol.

En frisk forårsøl. Gæstebrygget af

den tyske brygmester Harry Klausner,

der har brygget øl og installeret bryghuse

på 6 kontinenter. Månedens øl i

marts 2005.

Overgæret. Brygget på 95 % pilsnerog

en lille andel karamelmalt samt 3

forskellige amerikanske humletyper.

23


7 - UDSTILLERE

24

BOGHVEDEN

Boghvedeøl – 5,6% vol.

En nyskabelse på vores bryggerier

brygget som en stille hyldest til HC.

Andersen, som bl.a. skrev digtet

»Boghveden«. Blev serveret som månedens

øl i april. Overgæret. Brygget på

boghvede, pilsner-, Münchner- og karamelmalt

samt amerikansk bitter- og

aromahumle.

Rune T. Kidde skrev bl.a. i sin anmeldelse

af Boghveden: »Den smager lyst

og gyldenbrunt med en rødlig tone, og

sådan så den også ud,Apollos nye

Boghvedeøl. Det første, der kildrer

smagsløgene, er boghvedesmagen.

Fyldig, frodig, sød og bitter på en gang.

Alle smagsnuancer står klart og smukt.

En spillevende øl!«.

DARK BITTER

Bitter – 5,7% vol.

En mørk og humlet øl, som trods

den mørke farve passer fint til maj,

som forhåbentlig bringer sol og varme.

Månedens øl i maj 2004. Kunstner

John Kørner skrev bl.a. i sin anmeldelse,

»...så var vi forelsket i denne meget

spændende og mørke øl – meget eksotisk.

Den har en ualmindelig dejlig

eftersmag. En meget smagfuld og kraftfuld

øl. Måske er den bedste karakteristik:

En let mørk øl med en sødme og

en meget dejlig smag, som virkelig rummer

den dejlige humle.«

Gæstebryg

BRASSERIE D’ACHOUFFE

Helt fra starten har vi med mellemrum

haft besøg af udenlandske brygmestre,

som kom og gæstebryggede øl hos os.

Denne tradition har vi videreudviklet,

så vi nu laver forskellige udvekslingsprojekter

med udenlandske bryggerier.

Sidst har vi til gensidig glæde haft et

fremragende samarbejde med det lille

belgiske kult-bryggeri Brasserie

d’Achouffe. På den baggrund er det

med stolthed, at vi i år på vores stand

har besøg af brygger Pierre Gobron fra

Brasserie d’Achouffe og kan præsentere

to af hans øl nemlig McChouffe og

Fourquette på fad. Fourquette er

Brasserie d’Achouffes udgave af en witbier

og McChouffe en kraftig overgæret

øl med inspiration fra de engelske

ales.

Pierre Gobron

gæstebrygger på Apollo

I forbindelse med Ølfestivalen brygger

Pierre Gobron lørdag d. 21.

»Fourquette« på Bryggeriet Apollo.

Der vil være mulighed for at følge

brygningen og få en snak med Pierre

Gobron og vores brygger på Apollo

lørdag eftermiddag.

Fourquette er månedens øl på

vores bryggerier i juni måned.


STAND

8

MYBEER

Klostervej 69, 8680 Ry

Email: info@mybeer.dk

Websted: www.mybeer.dk

Brasserie d´Ecaussinnes

MyBeer er et ungt firma som importerer

belgisk øl fra bryggeriet Brasserie

d´Ecaussinnes også kaldet bryggeri

Ultra.

I år er det lykkedes for myBeer at

få brygmesteren fra Ultra, Hugues Van

Poucks, til at besøge myBeer’s stand.

Hugues er på vores stand hele weekenden,

og du kan få en snak med ham,

mens du smager Ultra’s dejlige øl.

ULTRA AMBER

Belgisk amber – 7% vol.

En gylden øl med et behageligt

strejf af krydderier. Let karamelliseret

med en svag bitter smag som afslutning.

Ultra Amber anbefales af ølguruen

Michael Jackson.

UDSTILLERE - 8

ULTRA BLOND

Belgisk ale – 8% vol.

En dejlig belgisk blond med god fyldig

krop og behagelig frugtagtig smag.

ULTRAMOUR

Belgisk frugtøl – 5% vol.

Brygget til den lokale kærlighedsfestival

i Ecaussinnes. Den sur-søde smag

af hindbær, kirsebær, jordbær og et

strejf af citron giver en helt unik smagsoplevelse.

Fås også som destilleret øl!

ULTRA BRUNE

Belgisk ale – 10% vol.

Særdeles velsmagende belgisk

brune. Brygget af fire forskellige typer

malt. En lys, to karamelliserede og en

ristet. Har en god fyldig krop og en

dejlig eftersmag.

ULTRA DELICE

Belgisk ale – 8% vol.

En mørk øl som med sin blanding af

sødme og krydderier skiller sig ud fra

mængden. Delice er oprindelig bryggeriets

juleøl, men brygges nu året rundt.

Vinder af »Coq de Cristal« som den

bedste belgiske mørke øl i 2003.

Særdeles velegnet til julens desserter.

Fås også som destilleret øl!

25


8 • 9 - UDSTILLERE

26

ULTRA SOIF

Belgisk ale – 5% vol.

En øl der med sin gode smag og

fylde er et godt alternativ til en pilsner.

Ultra Soif er lettere at drikke end de

fleste andre belgiske øl og har mindre

fylde end Ultra Blond.

ULTRA COOKIE

Belgisk ale – 9% vol.

Hvem siger en øl ikke kan smage af

kiks? Har smagen af de kendte bastognekiks

og er absolut værd at opleve.

LA LOUBÉCOISE

Belgisk ale – 7% vol.

En mørk øl, der med sin lette

sødme smører ganen blidt. Lavet af

canadisk ahornsirup, hvilket giver den

sin helt egen smag.

ULTRAPRÉS

Destilleret øl – 21% vol.

Destilleret på grundlag af Ultra

Delice. Serveres rygende varm med

flødeskum på toppen.Absolut værd at

prøve!

Der udskænkes 5 cl pr. polet

LIQUEUR D´AMOUR

Destilleret øl – 20% vol.

Serveres iskold som dessertvin

efter aftensmaden. Destilleret på

grundlag af Ultramour.

Der udskænkes 5 cl pr. polet

STAND

9

NØRREBRO BRYGHUS

Ryesgade 3, 2200 København N

Tlf: 35 30 05 30

Email: info@noerrebrobryghus.dk

Websted: www.noerrebrobryghus.dk

Københavns

mest spændende ølsted

Godt øl, et afslappet brasserikøkken i

den bedre ende, lyse omgivelser, glade

mennesker, der nyder livet. Nørrebro

Bryghus er et godt sted at mødes uanset

anledningen. Brygmester Anders

Kissmeyer har realiseret sin store

drøm, der fik ham til at springe ud fra

et 16 års engagement hos Carlsberg

for at skabe Københavns – måske

Danmarks bedste mikrobryggeri.

Rustikke oplevelser

Nørrebro Bryghus har til huse i en tidligere

metalvarefabrik fra 1857 i

Ryesgade på Nørrebro, og den klassicistiske

bygning danner i dag en rustik

ramme om Københavns bedste ølsted.

Brygmester, køkkenchef og restaurantchef

står også til rådighed for

gæster, som ønsker et tilbud på særlige

menuer og arrangementer.


Øl når det er allerbedst

Øl som smager godt, dufter godt og

ser godt ud. Øl som altid er friskbrygget

og giver en enestående og intens

smagsoplevelse.

Brygmesteren står sammen med sin

bryggersvend for ølbrygningen fra start

til slut. Han bestemmer hvilken type øl,

der skal brygges og vælger vand, malt,

humle og ølgær. Han tager en snak

med medarbejdere og gæster for at

høre, om øllet falder i god smag, og

han arbejder på nye ideer. Husets egne

håndbryggede fadøl på ølfestivalen:

STUYKMAN WIT

Hvedeøl – 5,3% vol.

Inspireret af den traditionelle belgiske

Witbier.Vores version er brygget

på biodynamisk hvede fra bageriet

Aurion i Guldager. Den lette syrlighed

og lave bitterhed gør denne ufiltrerede

øl meget forfriskende og perfekt for

dem, der ikke er til de kraftige og bitre

øltyper.

CESKE BÖHMER

Pilsner – 5% vol.

Denne pilsner er mere end kraftigt

inspireret af den böhmiske pilsnertradition.

Brygget udelukkende på böhmisk

malt og saazerhumle, er denne som

sine forbilleder præget af milde maltaromaer

med et diskret krydret humleindslag.

Smagen er rund og meget fyldig

uden påtrængende bitterhed.

UDSTILLERE - 9

NEW YORK LAGER

Lager – 5,2% vol.

En traditionel, amerikansk undergæret

øltype fra før forbudstiden. Kraftig,

fyldig og mørkgylden øl på 5,2% alkohol.

Intens maltkarakter med karamelnoter,

markant bitterhed og en blomsteragtig

duft af nordamerikansk

Cascade-humle.

PÅSKE BOCK

Bock – 7,5% vol.

En kraftig og fyldig forårsbebuder på

7,5% alkohol. Brygget i den originale

bocktradition, som også tidligere var

udgangspunktet for dansk påskebryg.

Undergæret, kobbergylden med en

diskret duft af mørk malt og humle.

Smagen er rund, sødmefuld med præg

af karamel og rosiner. Middel bitterhed

og eftersmag.

BOMBAY PALE ALE

Pale ale – 6,5% vol.

Nørrebro Bryghus’ fortolkning af

alle ale-elskeres favorit – India Pale Ale.

En kraftig øl, brygget udelukkende på

engelsk Maris Otter-malt, som giver en

dyb og intens maltkarakter. Masser af

frugtige ale-aromaer suppleres af intense

indslag af klassiske engelske aromahumler,

som er tilsat efter gæringen.

Stor fylde, bitterhed og sødme præger

denne øl på 6,5% alkohol.

27


9 - UDSTILLERE

28

KING´S COUNTY BROWN ALE

Brown ale – 5,5% vol.

Bryghusets første gæstebryg – en

klassisk Brown Ale modelleret efter

gæstebryggeren Garrett Oliver´s egen

Brooklyn Brown Ale. Mørk, middelfyldig,

frugtig ale med duft og smag af

nødder, chokolade og tørret frugt.

RAVNSBORG RØD

Ale – 5,5% vol.

En variant af den klassiske britiske

Amber eller Red Ale. Rødbrun, blød,

rund og fyldig øl på ca. 5,5% alkohol.

Tæt maltkarakter blandet med en

intens frugtig og aromatisk duft.

Smagen er præget af frugt og et krydret

indslag af Amarillo-humle. Blid bitterhed

og en cremet fylde.

LITTLE KORKNY ALE

Barley wine – 12,25% vol.

Nørrebro Bryghus's første Barley

Wine som denne øltype kaldes. En

meget fyldig øl af ale- og crystalmalt.

Stærk, 12,25%, med udpræget sødme,

markant smag af Cascade-humle samt

et strejf af blommer og karamel.

S:T HANS DUBBEL

Klosterbryg – 8% vol.

Vores version af den klassiske, belgiske

klosterale-type med ca. 8,0% alkohol.

Den markant krydrede duft præget

af nelliker og roser, let syrlig, frugtig

og sødmefuld med et mærkbart kandispræg

fra den mørke muscovadosukker,

som er tilsat før gæringen.

Ufiltreret og med middel bitterhed.

NORTH BRIDGE EXTREME

Imperial india pale ale – 9,6% vol.

Bryggernes gave til Anders på årsdagen

for åbningen af Nørrebro Bryghus.

Inspireret af de sydvestcaliforniske triple

IPA’s. Den er brygget på engelsk alemalt,

justeret med forskellige farvemalte,

bitter ale, med udpræget humle

aroma. Bør nydes absolut sidst – dine

smagsløg kan ikke bruges herefter.

LA GRANJA STOUT

Stout – 7,5% vol.

En variant over engelsk Sweet Stout

på ca. 7,5% alkohol, som er tilsat et

koldtvandsekstrakt af en mexicansk,

økologisk single estate kaffe. Resultatet

heraf er en diskret kaffearoma, som

blander sig med de let brændte,

lakridsagtige aromaer fra de mørke

malte og en i øvrigt krydret duft.

Smagen er let sødlig, middel fyldig, med

behersket bitterhed og eftersmag.

BRUGGE HONNING BLOND

Så ny at den er ubeskrevet.

... og hvem ved, måske en overraskelse

eller to…


STAND 10

HUMLEIMPORTEN

v/Jacob Storm

Tømmerupvang 21, 2770 Kastrup

Tlf: 23 43 76 69

Email: jacob@humleimporten.dk

Websted: www.humleimporten.dk

Specialiserer sig i

mikrobryggerier

Humleimportens idé er at specialisere

sig i at importere øl udelukkende fra

mikrobryggerier, og det er i første

omgang lykkedes at indgå eksklusivaftale

med det lille mikrobryggeri »La

Binchoise«, som ligger i Sydbelgien og

som brygger to gange ugentligt. De

producerer udelukkende overgæret,

ikke-filtreret og ikke-pasteuriseret øl,

som eftergærer på flaske, og det bliver

til 3.500 hektoliter om året.

Generelt om alle øllene fra La

Binchoise kan det siges, at de er blide

og elegante i smagen.

Til at begynde med opererer

Humleimporten udelukkende som

engrosvirksomhed.

BLONDE

Belgisk ale – 6,5% vol.

BRUNE

Klosterbryg – 8,2% vol.

BIÈRE DES OURS

Stærk belgisk ale – 8,4% vol.

Stærk belgisk honningøl.

BELGE

Belgisk ale – 5% vol.

ROSE

Frugtøl – 3,5% vol.

Hindbærøl.

Sæsonøl

FLORA

Belgisk ale – 7% vol.

Påske-/forårsøl.

UDSTILLERE - 10

BIÈRE NOËL

Belgisk ale – 9% vol.

Juleøl. Blev kendt i 1995 da den

vandt Platinum ved World Beer

Championships i Chicago.

29


11 - UDSTILLERE

30

STAND

11

HEIMDAL-BRYG

Nybølle Gadekærsvej 2, Nybølle

2765 Smørum

Tlf: 44 66 21 96

Email: kontakt@heimdal-bryg.dk

Websted: heimdal-bryg.dk

Anpartsbryggeri

Anparter i udbud

Bliv medejer af Heimdal-Bryg for

5000,- ell. 1000,- kr. – 1.600 liters brygværk

med årlig produktion på mindst

200.000 liter håndbrygget øl.

Skriv dig op hos os og få tilsendt

prospekt materialet og bliv medejer af

bryggeriet.Vores planer er at

Bryggeriet er færdigt til lanceringen af

øl ultimo september.

HUGIN

Oatmeal Stout – 5,1% vol.

Denne mørke engelsk/irske øltype

er i Heimdal-Bryg's kraftfulde version

med massive smagsnuancer.

Brygget af 10 forskellige malt- og

korntyper som blandt andet er karamelmalt

og havre der giver god kropsfylde,

chokolademalt og ristet byg tilfører

de ristede/brændte noter og så en

velafbalanceret humlesammensætning

der harmonerer øllet. Store smagsindtryk

i balance!

MESTERMANDENS

English Strong Bitter – 5,4% vol.

Denne engelske øltype har blandt

andet kendetegnene: »maltet og med

god humlebitterhed«.

Mestermandens er rødlig/ravfarvet

med en god frugtig duft og med moderat

kulsyreindhold. En gammeldaws ale

med frugtig duft og god humlebitterhed.

UNDERGROUND

American Pale Ale – 5,6% vol.

Fyldig i maltsmagen og med en solid

humlepalette som præger næsten alle

de nyere amerikanske ølversioner.

Heimdal-Bryg’s American Pale Ale er

rundhåndet humlet med bl.a. humletypen

Cascade, der har en klar citrus-

/grapeduft og smagsnote.

DANEGELD

India Pale Ale – 7,3% vol.

Den avancerede og mellem-kraftige

humlepalette fra 8 humle-typer, sammen

med en fyldig maltsmag og den

forholdsvis høje alkohol-procent, gør

denne øl til en smags og aroma-fornøjelse!

SCULL!


STAND

12

ØLTORVET APS.

Enghave Plads 13,1620 København V

Tlf: 70 27 06 10

Email: kontakt@oeltorvet.dk

Websted: www.oeltorvet.dk

Netbutik

Øltorvet er etableret på øllets dag den

5.9.2004.Vi er en netbutik som sælger

kvalitetsøl fra både ind- og udland.

Vi har Danmarks største udbud af

specialøl. Ikke nødvendigvis til den billigste

pris! Har du ikke tid til at løbe

rundt efter tilbud eller har du lyst til at

smage andet end de gængse mærker så

køb på Øltorvet.

Har du en god idé til noget øl du

synes vi mangler på oeltorvet.dk, skal

du være meget velkommen til at sende

os en email, et brev eller gå ind i vores

forum og komme med forslag.

Du har maksimal frihed til at vælge

dine øl og du får øllet leveret direkte

til døren næsten uanset hvor du bor.Vi

samarbejder med Aarstiderne og dækker

derfor mere end 90 pct. af

Danmark.

UDSTILLERE - 12

Bliv abonnent på Øltorvet

Som abonnent

• får du hver måned en kasse af Øltorvets

bedste øl leveret til din dør

• kassen indeholder 20 af vore bedste

øl til en særpris på 400 kroner inkl.

transport

• du gir 20 kroner pr. øl selvom mange

øl er 1 ⁄2 liters

• kassen indeholder blandede øl fra

vore temakasser

• abonnementskassen kan derfor indeholde

øl fra f.eks den Belgiske kasse,

Stout- Porterkassen eller

Begynderkassen

• øllet leveres første uge i hver måned

Du skal være opmærksom på, at

kassen leveres til din bopæl. Hvis du

flytter i løbet af året skal du huske at

give besked! Vi leverer også til alternative

adresser som f.eks sommerhuse

hvis den står på vores leveringsliste.

Kasserne leveres af Aarstiderne.

Butik på Enghave Plads

Vi har nu åbnet vores butik på Enghave

Plads 13. Her har vi har mange af de

gode øl fra webbutikken på hylderne.Vi

holder åbent fra 10 - 17 på hverdage.

I butikken har vi altid nogle skarpe

tilbud til dem der kommer forbi. Hold

øje med pladsen midt i butikken for

det er her, at vi som regel har gjort

plads til tilbuddene.

I butikken finder du et stort udvalg

af spændende specialiteter. Måske finder

du øl du ikke har smagt før -

måske finder du længe savnede yndlingsøl...

Men du skal ikke regne med at

finde vores fulde udvalg af øl i butikken.

Så vil vi hellere henvise til vores

netbutik.

31


13 - UDSTILLERE

32

STAND

13

HOUSE OF BEER

Vesterfælledvej 100, 1799 Kbh.V

Tlf: 33 27 33 33

Fax: 33 27 31 48

Websted: www.houseofbeer.dk

Email: houseofbeer@houseofbeer.dk

House of Beer A/S importerer øl fra

hele verden. Vi har samarbejdsaftaler

med en række bryggerier rundt

omkring i verden, så vi i dag kan præsentere

et spændende sortiment med

øl fra 11 forskellige lande. Men vi hviler

ikke på laurbærrene.Vi er altid på

udkig efter nye spændende øl, der kan

byde på gode oplevelser for alle os, der

holder af godt øl.

House of Beer A/S blev etableret i

oktober 2002 og ejes af Carlsberg

Danmark A/S.Vi har vores hovedkontor

lige ved akademiets have, et kapselkast

fra det oprindelige Carlsberg

bryggeri fra 1847, hvor der i dag er

museum og besøgscenter.

Fadøl

HOEGAARDEN WITBIER

Hvedeøl – 5% vol.

Den originale flamske witbier brygget

på bryggeriet De Kluis som grundlagdes

i byen Hoegaarden af den navnkundige

Pieter Celis i midten af

1960erne. Øllet trækker på opskrifter

fra det 15. århundrede, hvor Flandern

var Europas centrum for håndværk og

handel, især med krydderier.

STAROPRAMEN

Pilsner – 5% vol.

En bøhmisk pilsner efter alle kunstens

regler. Brygges på mæhrisk malt

og bøhmisk humle.Til mæskningen

bruges fortsat det klassiske dobbeldekoktionsmæskningssystem

der giver

øllet en dejlig læskende fyldighed og

naturlig maltsødme.

STAROPRAMEN GRANAT

Wienerøl – 4,8% vol.

En nyhed i Danmark. Øltypen hedder

i Tjekkiet Polotmavy og har mange

referencer til Anton Drehers røde wienerøl.

Men med sit fokus på saazerhumle

og mæhrisk malt, har øllet begge

ben solidt placeret i tjekkisk ølkultur.

Er man til tjekkiske øloplevelser er

denne nyhed et must på messen.


STAROPRAMEN DARK

Mørk lager – 4,4% vol.

Staropramen-bryggeriet er beliggende

i Prag. Derfor har bryggeriet naturligvis

også altid brygget sin version af

øltypen kaldet tmavé. Staropramen

Dark er brygget på en blanding af lys

pilsnermalt og ristet farvemalt, der

giver toner af karamel og sågar kaffe.

FRANZISKANER HEFE

Hvedeøl – 5% vol.

Franziskaner brygges i München på

det ældste verdslige bryggeri i byen.

Det kan spore sine rødder tilbage til

1363. Franziskaner Hefe er en klassisk

ufiltreret bayrisk weissbier brygget på

70% hvedemalt og 30% bygmalt.

FRANZISKANER DUNKEL

Hvedeøl – 5% vol.

Brygges på en blanding af hvedemalt,

lys bygmalt og farvemalt der alt i

alt giver et ganske komplekst smagsbillede.

Her er toner af mørkt brød

understøttet af forfriskende frugtighed.

LEFFE BLONDE

Belgisk ale – 6,6% vol.

Brygget på lys pilsnermalt tilsat en

særlig blanding af sukker. Øllets rige

aroma er yderligere beriget af den tilsatte

australske og belgiske humle.

UDSTILLERE - 13

LEFFE BRUNE

Belgisk ale – 6,5% vol.

Brygget på en nøjsom blanding af

lys og mørk bygmalt. Øllet overgæres

med bryggeriets egen gærstamme. En

øl som mange kender og bruger som

referencepunkt for studier af mørke

belgiske ales.

CHRISTOFFEL ROBERTUS

Mørk lager – 6% vol.

Brygges på det lille uafhængige hollandske

bryggeri St.Christoffel. En maltfyldig

og smagsrig lagerøl brygget med

forbillede i de sydtyske märzen.

DUCKSTEIN

Altbier – 4,9% vol.

En altbier brygget som øllet blev

brygget før lagerøllet fik overtaget i

Nordtyskland. Som noget unikt filtreres

øllet igennem træflis der giver øllet

en snert mere bitterhed og blødhed

end der ellers kendes fra altbier.

SPATEN MUNCHEN

Lys lager – 5,2% vol.

Velsmagende og meget balanceret

sydtysk helles. Det var fra netop bryggeriet

Spaten at J.C. Jacobsen fandt den

gær han senere introducerede til

Danmark og som var helt afgørende

for Carlsbergs senere succes.

33


13 - UDSTILLERE

34

TETLEYS BITTER

Engelsk ale – 5% vol.

En klassisk britisk bitter fra Leeds.

Tetley er her tappet med en blandingsgas,

hvilket giver en fløjlsblød og cremet

tekstur.

ST. LANDELIN

BIÈRE DE PAQUES

Klosterbryg – 6,5% vol.

Læskende fransk påskeøl med fyldige

krydrede undertoner. Øllet giver

overvejende indtryk af sødme, blødhed

og let varmende fylde. En øl hvor man

fornemmer den underliggende kompleksitet.

BODDINGTON’S PUB ALE

Engelsk ale – 4,8% vol.

Cream Ale fra Manchester, brygget

efter gamle traditioner, med dejlig blød

afrundet smag.

Flaskeøl

Holland

CHRISTOFFEL BLOND

Lager – 6% vol.

Herlig ufiltreret lagerøl fra det lille

hollandske bryggeri.Trækker på traditioner

fra de sydtyske zwickelbier.

New York, USA

BROOKLYN PILSNER

Lager – 5% vol.

Nyhed. En aldeles kompromisløs

fortolkning af den bøhmiske pilsner.

Brygget på mæhrisk malt og saazerhumle.

BROOKLYN LAGER

Lager – 5% vol.

Den første øl fra bryggeriet i

Brooklyn og efterhånden en klassiker

blandt amerikanske mikrobryg.

BROOKLYN BROWN ALE

Ale – 5,5% vol.

Garrett Olivers bud på en britisk

brown ale tilsat amerikanske humlesorter.

BROOKLYN EAST INDIA PALE ALE

India pale ale – 6,9% vol.

Et meget karakterfuldt bud på en

britisk india pale ale. Brygget på britisk

malt og amerikansk humle.

BROOKLYN BLACK

CHOCOLATE STOUT

Stout – 8,5% vol.

En unik russian stout brygget på

ikke færre end 3 separate mæskninger.

Navnet chocolate stout får øllet af det

rige indhold af chokolademalt.


BROOKLYN MONSTER ALE

Barley Wine – 11-12% vol.

Garrett Olivers pragteksemplar af

en barley wine. Efterhånden ved at

være en kultøl fordi den kun brygges i

små partier en gang om året. Udvikler

sig over flere år.

Belgien

HOEGAARDEN

VERBODEN VRUCHT

Belgisk ale – 8,8% vol.

Mørk aromatisk og fyldig belgisk

ale, også krydret med den særlige hoegaardse

blanding.

HOEGAARDEN GRAND CRU

Belgisk ale – 8,7% vol.

En gylden belgisk ale krydret med

hoegaardse krydderblanding. Den komplekse

frugtagtige aroma minder om

orangelikør.

LEFFE RADIEUSE

Belgisk ale – 8,2% vol.

Leffe Radieuse er en kobberfarvet

biere d’abbaye der byder på en fyldig

maltsødme og en let sursød frugtighed.

UDSTILLERE - 13

LEFFE VIEILLE CUVEE

Belgisk ale – 8,1% vol.

Leffe Vieille Cuvée er med sin sødlige

maltede duft og undertoner af tørrede

frugter den mest karakterfyldte øl

i Leffeserien.

LEFFE TRIPLE

Klosterbryg – 8,4% vol.

Leffe Tripel er en klassisk repræsentant

for den belgiske tripel. Øllet er flaskegæret.

BELLE-VUE KRIEK

Lambic/Kriek – 5,2% vol.

En forfriskende og læskende kriek

fremstillet på lambic lagret med kirsebær.

England

BASS PALE ALE

Pale ale – 5,1% vol.

Den verdensberømte pale ale fra

Burton-upon-Trent.

35


13 - UDSTILLERE

36

Tyskland

FRANZISKANER

KRISTALLKLAR

Hvedeøl – 5% vol.

Filtreret version af Franziskaners

weissbier. Dejlig forfriskende på en

varm sommerdag.

Mexico

BOHEMIA

Pilsner – 4,2% vol.

Bohemia er en af de mest prisvindende

øl i Mexico og er flere gange

blevet fremhævet af feinschmeckere i

ind- og udland.Trods sine 100 år har

øllet bevaret sine rødder hos de

bøhmiske pilsnere.

XX DOS EQUIS AMBER

Wienerøl – 4,8% vol.

XX Dos Equis Amber er en mørk

wiener lagerøl, som er tæt beslægtet

med det oprindelige wienerøl fra

Østrig og märzen fra Bayern. Øllet har

en ganske sødlig smag der godt kan

minde om kandiseret sukker.

Frankrig

ABBAYE DE ST LANDELIN

Klosterbryg – 6,5% vol.

Fransk bud på en traditionel biere

d’abbaye. Brygget på lys malt, sukker og

humle fra Flandern.

LA GOUDALE

Biere de Garde – 7,2% vol.

Franske biere de garde fra det

nordligste hjørne af Frankrig. Har sin

frugtige karakter fra overgæringen, men

mildnes af den langvarige koldmodning.

Polen

KOZLAK

Bock – 6,5% vol.

Nyhed. Polsk bock fra bryggeriet

Amber Browar brygget på klassisk vis

med malt og humle fra Polen. En øl i

særklasse der klart er en smagning

værd.


14 - UDSTILLERE

38

STAND

14

BELGISK BRYG

Emdrup Mosevej 12

2400 København NV

Tlf: 26 22 69 66

Email: info@BelgiskBryg.dk

Websted: www.BelgiskBryg.dk

Et paradis af øl

For ølkenderen repræsenterer Belgien

et paradis af eksotiske øl. Kompleksiteten

og de mange smagsnuancer er

umulige at beskrive – de skal opleves!

Belgisk Bryg tilbyder en bred variation

med egen import af mere end 90 forskellige

belgiske øl til dig, der bor i

Københavnsområdet. Du kan bestille

på nettet, eller du kan besøge vores

hyggelige ølkælder i Emdrup.Vi har

valgt at præsentere en række flotte,

nye bryg fra fire udvalgte små bryggerier.

Brouwerij Girardin

GIRARDIN GUEUZE

WHITE LABEL

Gueuze – 5% vol.

En kompleks duft af citron, hø og

fad. Smagen er skarp med antydning af

æbler, skimmelost og træ. Smagen er

umiddelbart ikke så kompleks som duften,

men udvikles alligevel efterhånden

som smagsløgene stimuleres. En gueuze,

der kræver mandsmod og får

mange andre gueuzer til at smage som

tynd æblejuice! – Serveres på flaske.

Brasserie Artisanale de Rulles

RULLES TRIPLE

Triple – 8,4% vol.

Ravfarvet med flot stabilt skum. En

aroma af søde frugter og citrus.

Smagen er en smule sødlig og bærer

tydelig præg af aroma-humle, der giver

en afbalanceret og diskret bitterhed.

– Serveres på fad.

Brasserie Artisanale de Rulles

RULLES BRUNE

Brown ale – 6,5% vol. (serveres på fad)

Mørk-brun bryg med et cremet,

beige skum.Aromaen bærer præg af

ristet malt og tørret frugt. Smagen er

let, med tydelig frugt, æble er det

dominerede smagsindtryk.Afsluttes

med en humlet tør og sød eftersmag.

– Serveres på fad.


Brouwerij De Graal, Brakel

TRIVERIUS

Tarwebier/hvedeøl – 6,8% vol.

Dette er ikke en ordinær hvedeøl.

For at give ekstra fylde, er der 40%

mere malt i bryggen end i en normal

hvedeøl, deraf den høje alkoholstyrke.

Denne hvedeøl er bitter – en karakter,

der er ganske bevidst tilstræbt.

Yderligere er der tilsat både koriander

og orangeskal. Dette, kombineret med

en længere gæring, sikrer et lille indhold

af restsukker og gør denne øl

særlig tør og krydret. – Serveres på flaske.

UDSTILLERE - 14

Microbrouwerij Achilles, Itegem

SERAFIJN CELTIC ANGEL

Brown ale – 6.2% vol.

Achilles er et lille bryggeri, som

startede deres produktion i 1999.

Deres Celtic Angel er ufiltreret og upasteuriseret

og eftergærer i flasken. En

ravfarvet bryg med et stabilt og flot

skum. En tydelig duft af blomster.

Smagen er tydelig humlet, men uden

for meget bitterhed - fine undertoner

af ristet malt, der giver en fornemmelse

af krydret karamel. Serafijn er

flamsk for seraf altså en slags engel; og

på etiketten kommer hun øjensynlig

flyvende med en humleranke. – Serveres

på flaske.

39


15 - UDSTILLERE

40

STAND

15

FÖROYA BJÓR P/F

Klakksvíksvegur 19, Postbox 4

FO-700 Klakksvík, Færøerne

Tlf: (+298) 47 54 54

Email: fb@foroya-bjor.fo

Websted: www.foroya-bjor.fo

Færøsk ølkultur i København

Bryggeriet Föroya Bjór på Færøerne er

et privatejet familiebryggeri, der har

brygget øl siden 1888. Bryggeriet er i

dag et typisk moderne lagerbryggeri.

Bryggeriet ejes i dag af tredje generation

og har en markedsandel på øerne

på godt 60%. Udenfor hjemmemarkedet

kan øllet købes i monopolet på

Island, og i København er Det færøske

Hus agent.

Bryggeriet og Det færøske Hus

præsenterer på festivalen 6 af bryggeriets

produkter, samt et bryllupsbryg.

VEDRUR PILSNAR (VÆDDER)

Pilsner – 4,6% vol.

Lys i farven, aromatisk i smag, behagelig

humlearoma. En traditionel pilsnertype.

CLASSIC

Lager – 4,6% vol.

Kom på markedet i 2002.Velegnet

til meget mad.

GULL

Pilsner – 5,8% vol.

Aromatisk, let frugtagtig, behagelig

bitter. Som en guldøl skal være, og så

er den let at drikke.

PORTARI

Stout – 5,8% vol.

Øl på Færøerne må højst have en

alkoholprocent på 5,8% vol.Alligevel er

det lykkedes at brygge en velsmagende

stout.

SLUPP ÖL

Pilsner – 5,8% vol.

Ravfarvet, brygget af pilsner- og farvemalt

og hallertauer aromahumle.

Kraftig aromatisk i smagen og dog let

drikkelig. Brygget første gang i 1984,

for at fejre 100-årsdagen for et skib fra

den gamle fiskeflåde.


BLACK SHEEP

Lager – 5,8% vol.

En mørk lagerøl, all malt, brygget af

pilsner-, farve- og karamelmalt, samt

hallertauer aromahumle. En kraftig øl

med fyldig smag af karamel.

GREEN ISLANDS STOUT

Stout – 5,8% vol.

Nyhed. Brygget af særlig blødt fjeldvand,

en udsøgt blanding af pilsnermalt,

karamalt og farvemalt, tilsat caribisk

rørsukker. Humlen er en rigelig dosering

af Hallertauer aromahumle.

Smagen er fyldig, frugtagtig, afrundet

med en behagelig smag af ristet malt,

en god bitterhed og en antydning af

chokolade.

Bedømmes meget flot af professionelle

kendere.

Agent i DK:

Jaspur Jakobsen

Tlf: 20 97 38 88

Email: jaspurjakobsen@get2net.dk

STAND

16

UDSTILLERE - 15

DANISH BEERHOUSE

Tlf: 61 77 71 03

Email: db@danish-beerhouse.dk

Websted: www.danish-beerhouse.dk

Brygmester fra Chimay

DANISH BEERHOUSE har agenturet

på øl fra det nordamerikanske mikrobryggeri

Unibroue. Bryggeriet blev

etableret i 1992 og er beliggende i

Chambly, Quebec. Unibroue har den

tidligere Master Brewer Paul Arnott fra

det verdenskendte belgiske bryggeri

Notre-Dame de Scourmont (Chimay

Trappistøl) som brygmester.

DANISH BEERHOUSE henvender sig

til restaurationer og detailhandlen.

Urgammel proces

Unibroue-øl er specielle, da brygningen

sker ved en urgammel proces hvor

gæringen foregår i flasken. Øllene er

kun delvist filtreret modsat de fleste

andre øl, der gennemgår en total filtrering.

Den delvise filtrering medfører at

øllet beholder alle proteiner og en del

af gæren, samt at produktet bliver en

eksklusiv øl med et friskt bundfald.

Denne aflejring på bunden af flasken

er et resultat af de naturlige B-vitaminer.

Unibroues brygningsmetoder er

inspireret af de stolte europæiske

bryggeritraditioner, hvilket gør den

enestående i Nordamerika.

41


16 - UDSTILLERE

42

Unibroue-øl indeholder ingen kemiske

tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler

hvorfor øllet er økologisk

og under en meget streng kvalitetskontrol.

Ydermere har de en længere holdbarhed

og tilpasser sig nemt til stuetemperatur

modsat konventionelle øl.

Unibroue-øl er karakteristiske ved en

rig, raffineret smag med et kraftigere

skum. Unibroue-øl udmærker sig ved

næsten ubegrænset holdbarhed (smagen

udvikler sig til portvin efter 10 år).

TROIS PISTOLES

Ale – 9% vol.

Stærk mørk øl, eftergæret på flaske.

Leder tanken hen på vilde frugter og

en eftersmag af gammel portvin.

Aromaen er moden frugt og chokolade.

Kan serveres til pasta, fjerkræ og

desserter. Den er bla. brygget på ristet

malt. Dens rige og bløde opbygning

fremhæver flaskegæringen og dens

markante smag.

Holdbarhed mindst 8 år.

RAFTMAN

Specialøl – 5,5% vol.

Speciel øl med et koralrødt skær

brygget med whiskymalt og eftergæret

i flasken. Smagsnoter er røget whisky,

malt, antydning af humle og svag karamel.

Ligeledes en røget whiskymaltaroma.

Passer godt til røget fisk og kød

samt til lettere krydret mad.

Raftman blev lanceret i marts 1995.

Kombinationen af whiskymalt og den

udsøgte gær giver øllet en blød, rund

og mild smag.

Raftman har en exceptionel fin bouquet

som giver en vedvarende eftersmag.

Holdbarhed 2 år.

LA FIN DU MONDE

Triple ale – 9% vol.

Blond klostertriple med et gyldent

skær. Rund, blød og lidt syrlig, en balanceret

smag.Vilde krydderier dominerer

aromaen.Velegnet til gastronomi, fine

oste og desserter.

I februar 1994, efter 18 måneders

forarbejde, lancerede Unibroue La Fin

Du Monde (Verdens ende).

En luksusøl fremstillet ved en trippel

gæring og et unikt anstrøg af gær.

Den frembragte smag er en uventet

detalje. Med dens champagnelignende

sprudlen forstærkes fylden i munden.

Med dens lidt syrlige og balancerede

smag af vilde krydderier, malt og

humle, tilhører den samme klasse som

de bedste Trappistøl.

Øllet er brygget til ære for de pionerer

der troede at de havde fundet

verdens ende da de opdagede Amerika.

Holdbarhed mindst 8 år.


EAU BENITE

Triple ale – 7,7% vol.

Gylden triple, eftergæret på flaske.

Smag er lettere frugtagtig med en mindre

krydret aroma.Velegnet til svinekød,

grillet kød og crepes.

Unibroue søsatte denne flaskegærede

øl i juni 1996. Eau Benite er en gylden

øl med en frugtagtig og behagelig

varm karakter. Unibroe har selvfølgelig

udviklet denne øl med samme karakter

som en triple, men med en mindre

alkoholprocent. Holdbarhed mindst 3

år.

MAUDITE

Ale – 8% vol.

Stærk rød ale, mahognifarvetfarvet,

eftergæret i flasken. Svag smag af koriander,

let krydret og let humlet.

Krydret aroma. I vovember 1992 kom

Maudite i handlen. Serveret som ung er

den meget blød og rund, men serveret

efter flere års opbevaring vil smagen

minde lidt om portvin. Maudite er

mahognifarvet, med en egen karakteristik,

særprægethed og kompleks smag.

Bør serveres kølig, men ikke kold.

Holdbarhed mindst 5 år.

LA TERRIBLE

Klosterale – 10,5% vol.

La Terrible er en mørk klosterøl.

Skummet er meget ekstravagant, og

smagen bærer præg af ristet malt og

Madeira.

UDSTILLERE - 16

LA FRINGANTE

Triple ale – 10% vol.

La Fringante er en øl med en meget

stærk karakter, hvor resultatet af den

traditionelle overgæring udmønter sig

ved en rig og blød konsistens. Den

champagnelignende effekt er resultatet

af den anden gæring som foregår i flasken

med en specielt udvalgt gærkultur,

som leder tanken hen på smagen af

eksotiske krydderier, æble og citron.

DON DE DIEU

Triple hvede ale – 9% vol.

Don De Dieu blev første gang lanceret

som en novemberøl i 1998 men

kun i Quebec. Den blev hurtigt en af

Unibroues mest populære flaskegærede

produkter. Unibroue har p.g.a. den

enorme efterspørgsel valgt at sende

den på markedet året rundt.

43


16 - UDSTILLERE

44

Danmarkspremiere

DANISH BEERHOUSE har netop fået

agenturet på det fremadstormende

mikrobryggeri Great Divide i USA,

som er et 10 år gammelt mikrobryggeri

med hjemsted i Denver.

Siden 1994 har Great Divide brygget

meget afbalancerede og velsmagende

øl. Dette engagement er ikke gået

ubemærket hen – Great Divide har

tegnet sig for syv Great American Beer

Festival-medaljer og fire World Beer

Cup-priser, og blev i 2004 hædret som

det 27. bedste bryggeri i verden af

Ratebeer.com’s Top 100 Brewers in the

World.

HERCULES DOUBLE IPA

Dobbelt IPA – 9,1% vol.

Med mere humle, mere malt og

med mere alkohol end en standard

IPA, er Hercules Double IPA helt

bestemt ikke for dem med svagt hjerte.

Dog er Hercules Double IPA en

eliksir for guderne. En skarp men cremet

vidunderdrik, der når den bliver

ophældt har en dyb orange-kobberfarvet

farve, der pryder glasset. Hercules

Double IPA har en stor mængde af fyrreskovsagtig,

blomsteragtig og citrusagtig

humleduft og smager vidunderligt

helt igennem. En heftig rygrad af

nødde- og karamelagtig malt får

Hercules til at balancere i forhold til

den ellers kraftige humle.

Den er kåret som verdens næstbedste

IPA af Ratebeer.com

YETI IMPERIAL STOUT

Imperial Stout – 9,5% vol.

Den største og mest fremhævede af

alle stouttyper, Imperial Stout, var

oprindelig brygget med store mængder

af ristet malt og humle.

Det resulterede i en blød fløjlsagtig

men dog stadig robust øl, som var kendetegnet

ved dens høje alkoholprocent

og utrolige humlebitterhed.Ved at skulle

udfordre denne pågående ølstil, bliver

Great Divide Yeti et stormløb mod

sanserne. Et næsten tyktflydende blækagtigt

bryg der åbner en massiv smag

af chokolade, kaffe og karamel samt en

enorm kvantitet af humle.

OLD RUFFIAN BARLEY WINE

Barley Wine – 10,2%

Old Ruffian Barley Wine er en heftigt

humlet Barley Wine. Med dens

sofistikerede frugtagtige aroma og

komplekse karamelsmag bliver man

nærmest bedugget ved første duft.

Denne mørke mahognifarvede ale viser

hurtigt sit sande jeg ved dens kraftige

humling og efterfølgende bitterhed.

Munden fyldes hurtigt af Old Ruffians`s

lettere smag af karamelmalt, grapefrugt,

fyrretræ samt en blomstrende humlesmag.


STAND

17

ALL-DRINKS I/S

Parkgade 41, 6400 Sønderborg

Tlf: 73 42 99 38

Email: all-drinks@all-drinks.dk

Websted: www.all-drinks.dk

Pionerer

All-Drinks startede i 1993 med det

formål at give danskerne en mulighed

for at opleve den mangfoldighed, rigdom

og kvalitet, som øllets univers kan

byde på.Via landsdækkende distribution

sørger vi for at lige netop du får

mulighed for at opleve denne spændende

verden af anderledes drikkeprodukter.

Nyheder

Especialidades Cerveceras,

Monterrey, Mexico

Danmarkspremiere på ‘Casta’ fra

Mexico, som er noget så sjældent som

mexicansk øl, brygget efter klassiske

europæiske opskrifter. Vi præsenterer

følgende fire typer:

CASTA DORADA

Golden ale – 5,5% vol

CASTA BRUNA

Pale Ale – 5,4%

CASTA MORENA

Ale – 6% vol.

CASTA TRIGUERA

Hvedeøl – 5,5% vol.

UDSTILLERE - 17

Marstons,

Burton-On-Trent, England

OWD RODGER

Stærk ale – 7,6% vol.

Brygget på en mere end 500 år

gammel opskrift. Denne ’Strong Ale’ er

brygget med hele humlekopper og har

en tydelig frugtkarakter i smagen og en

tør bitter-sød afslutning.

BURTON BITTER

Ale – 3,8% vol.

Marston’s ældste øl. Med basis i det

fremragende vand fra Burton-on-Trent

har man skabt en bitter i særklasse. En

klar maltsmag med en delikat afslutning.

RESOLUTION/LOW C

Ale – 4,7% vol.

Marston’s har udviklet en øl med

meget lavt kalorie- og kulhydratindhold.

Indeholder kun halvt så mange

kalorier, som normale øl.

45


17 - UDSTILLERE

46

BARLEY GOLD

Barley Wine – 9,1% vol.

Denne meget stærke øl har vundet

utallige priser på diverse festivaler.

Opskriften er mere end 100 år gammel

og brygges med det bedste engelske

malt, samt sukker fra Caribien.

Fadøl

Young's, England

Et af Englands ældste bryggerier,

historien går tilbage til 1581 og den

lille pub Ram Inn.

DOUBLE CHOCOLATE STOUT

Porter/Stout – 5% vol.

En næsten helt sortfarvet, silkeagtig

chokoladefyldig porter. Fyldig chokoladearoma

med en eftersmag af bitter

chokolade. Double Chocolate har sit

navn fordi man dobbeltrister malten og

derefter tilsætter chokolade.

LONDON SPECIAL

Ale – 5% vol.

Nyhed på fad.Velbalanceret ale.

Charles Wells, England

Det familieejede bryggeri startede første

gang kommerciel brygning i 1875

og er et af Englands ældste bryggerier.

Stadig liden i størrelse, men alligevel

højt elsket for deres gode ales.

BOMBARDIER

Bitter ale – 5,5% vol.

Moden smag af malt, god humlebalance

og en intensiv tør eftersmag af

solbær.

Marstons, England

Et af tre bryggerier under gruppen

WDB. Brygges i Burton-On-Trent, som

er verdenskendt for den naturlige

adgang til ekstremt hårdt brygvand.

PEDIGREE ALE

Ale – 4,5% vol.

Eneste øl i verden, som brygges og

lagres i samme proces i store tyske

egetræsfade. Dejlig blød og rund ale.

OYSTER STOUT

Stout – 4,5% vol.

En utrolig blid og rund stout, som

gør den ideel til kalv og fiskeretter.

Oyster Stout er dobbeltgæret.

Belhaven, Skotland

Beliggende i Dunbar East Lothian. Et af

Skotlands ældste bryggerier, som for

ca. 40 år siden stod foran lukning, men

arbejderne ville det anderledes og

købte selv bryggeriet af de daværende

ejere. Udviklingen blev vendt og arbejderne

kunne 15 år senere sælge med

stor gevinst til de nuværende ejere,

som måtte underskrive en klausul om

at Belhaven skulle forblive uafhængig.

ST.ANDREWS ALE

Ale – 4,6% vol.

St.Andrews er brygget for at hylde

verdens ældste golfbane ’St.Andrews’.

Det er en karakteristisk skotsk ale,

med en let røget smag.

ROBERT BURNS

Ale – 4,5% vol.

Opkaldt efter og dedikeret til poeten

Robert Burns. Let sødlig og med

spor af røg!

WEE HEAVY

Stærk ale – 6,2%

NYHED PÅ FAD. Stærk øl med en

dyb smag, brygget på den klassiske

skotske stil fra 1800-tallet.


De Koninck, Belgien

Fra Antwerpen. Et af Belgiens ældste og

højst estimerede bryggerier.

DE KONINCK

Flamsk ale – 5% vol.

Unik, let sødlig smag.

Øl på flaske

Schneider,Tyskland

I al beskedenhed Tysklands ældste

weissbier-bryggeri. Med beliggenhed i

Bayern i det sydlige Tyskland anses

dette – stadig familieejede – bryggeri

for alle ’Weiss-biers’ stammoder. Den

moderne kommercielle brygning blev

grundlagt i 1872 af Georg Schneider,

men der har været brygget hvedeøl

helt tilbage til det 17. århundrede.

SCHNEIDER AVENTINUS

Mørk Doppelbock Hvedeøl – 8% vol.

Aventinus blev brygget første gang i

1907 og er dermed den ældste af de

tyske ’Doppelbock Hvedeøl’ Efter

gæring i åbne kar flaskes Aventinus, der

tilsættes en smule gær og en anden

gæring påbegyndes på flasken.

Aventinus har en flot mørk farve,

med et stort skumhoved og en intens

perlen i munden. Dejlig maltsmag med

toner af chokolade og vanilje.

UDSTILLERE - 17

SCHNEIDER WEISSE ORIGINAL

Hvedeøl – 5,4% vol.

‘Weisse Original’ er den ældste hvedeøl

–deraf navnet ’Original’.

Overgæret i åbne kar og eftergærer i

en 2. gæring på flaske. Som den eneste

hvedeøl anvendes stadig stadig gærstammer

fra den allerførste gæring!!

Brygges naturligvis efter det tyske

’Reinheitsgebot’, d.v.s. helt uden tilsætningsstoffer.

Er naturligvis ufiltreret og har en

dejlig frugtsmag med vaniljetoner og

lidt nøddesmag.

AVENTINUS ICEBOCK

Hvedebock – 11% vol.

Schneider har lavet denne »Ice«

udgave af Aventinus. Fortsat masser af

smag.

Belhaven, Skotland

SCOTTISH LAGER

Lager – 4,1% vol.

Har en ren og frisk smag, men dog

typisk for det skotske højland.

SCOTTISH ALE

Ale – 4,4% vol.

Typisk skotsk ale, med en karakteristisk

røget smag!

McCALLUMS

Stout – 4,1% vol.

En meget mild og nærmest blomsteragtig

stout.

47


17 - UDSTILLERE

48

Young’s, England

OATMEAL STOUT

Stout – 4,8% vol.

Velbalanceret porter. Brygget af den

fineste malt, ristet byg og havreflager.

OLD NICK

Barley wine – 7,5% vol.

Denne mørke bygøl har en djævelsk

kraft og en dejlig rund smag.

WAGGLE DANCE

Ale – 5% vol.

Kraftig honningale. God humlesmag.

CHAMPION

Pilsner – 5% vol.

Frisk pilsner. Eftergæring på flaske.

Dejlig frugtaroma med tydelig citrussmag.

DIRTY DICK

Ale – 4,6% vol.

Opkaldt efter Young’s berømte pub i

Bishopsgate. Dejlig fyldig.

LONDON

Ale – 5% vol.

Ekstra lang lagring, hvor humle tilsættes

af flere omgange. Eftergæring på

flaske.

RAMROD

Ale – 5% vol.

En dejlig humlet ale! Er koldfiltreret,

som medfører en ekstra frisk smag.

WINTER WARMER

Ale – 5% vol.

Brygges kun fra oktober til februar.

Kraftig ale med en dejlig nøddesmag.

Charles Wells, England

BANANA BREAD

Ale – 5,5% vol.

Banan indgår som en del af smagen.

Marston’s

OLD EMPIRE

Ale – 5,7% vol.

Uden sammenligning en af klassens

bedste IPA’er. Skal smages.

SINGLEMALT

Ale – 4,2% vol.

Brygget på 100% ’Golden Promise’

whiskymalt. Masser af maltsmag.

STRONG PALE PALE

Ale – 6,2% vol.

Relativ stærk rent alkoholmæssigt,

men dog meget blød og let drikkelig.

Eksotiske øl

RED STRIPE

Pilsner – 4,7% vol.

Pilsner fra Jamaica brygget i

England.

ASAHI

Pilsner – 5% vol.

Pilsner fra Japan.

SINGHA

Pilsner – 6% vol.

Premium lager fra Thailand.


Nu

også på

Fyn

28. - 30. oktober 2005

Odense Congress Center


18 - UDSTILLERE

50

STAND

18

ROSKILDE ØL

Søndergade 1 D, 4130 Viby Sjælland

Tlf: 46 14 10 10

Email: roskildeoel@hotmail.com

Websted: www.roskildeoel.dk

Importerer kvalitetsøl

Roskilde Øl gør meget ud af udvælgelsen

af deres import. De importerer øl

fra Tyskland, Belgien, England, Holland,

Tjekkiet og USA. På det seneste har de

udvidet deres sortiment betragteligt og

inden længe lanceres internetforretningen

mund-godt.dk

Andechs,Tyskland

Siden det 15. århundrede har Benediktinerklosteret

i Andechs udskænket

deres øl til de mange pilgrimme som

gæstede, og stadigvæk gæster klosteret.

Traditionen om ølbrygning fra munkene

er ført videre op til vore dage.

DOBBELBOCK DUNKEL

Dobbelbock – 7% vol.

Stærk og smager af mere.

Fremstillet af mørk bayersk malt og

sammenbrygget i en traditionel proces.

En øl der kan nydes på alle tidspunkter

til glæde for krop og sjæl.

DUNKEL

Lager – 4,8% vol.

Krydret efter bayerske forskrifter

og ikke helt så stærk. Den varme, gyldenbrune

farve og den fløjlsbløde smag

stammer fra anvendelsen af mørk malt.

Den lette, forfriskende variant til den

mørke bock-øl.

BERGBOCK HELL

Bock – 7,0% vol.

Behagelig mild og aromatisk. Med

7% alkohol.Andechs´ forfriskende,

stærke, lyse bryg. Elskes og nydes af

mange.

SPEZIAL HELL

Bock – 5,8% vol.

Typisk, stærk og smager af mere.

Med 5,8% alkohol er den brygget som

en original fest-øl.

HEFE WEISSBIER

Hvedeøl – 5,5% vol.

Ædel, frugtagtig, spids (med bid i) og

forfriskende. Gæret i klosterkælderens

åbne kar. Med 5,5% alkohol.Aftappet

ubehandlet og med naturligt bundfald.

WEISSBIER DUNKEL

Hvedeøl – 5,5% vol.

Typisk, stærk og smager af mere.

Brygget som en original fest-øl.

Weihenstephan,Tyskland

Verdens ældste bryggeri, der ligger i

Bayern. Den første historiske omtale af

humle i Weihenstephan går tilbage til

år 768. År 1040 bryggedes der øl i

Weihenstephan. Dette år lykkedes det

Abt Arnold at franarre byen Freising

dens brygge- og udskænkningsret.

Dette var fødselstidspunktet for klosterbryggeriet

i Weihenstephan.


HEFE WEISSBIER DUNKEL

Hvedeøl – 5,3% vol.

Blød, maltet og smagsfuld. Den

udvalgte smag er den store styrke for

mørke hvedeøl. Ikke kun som en god

kombination til kraftige retter.

HEFE WEISSBIER

Hvedeøl – 5,4% vol.

Intet forfrisker Dem mere end

denne naturligt grumsede hvedeøl med

sin vidunderlige gærede smag. (Kendt

fra Langt Fra Las Vegas)

ORIGINAL

Lager – 5,1% vol.

Den lange lagringstid gør vor lyse til

en mild ølnydelse, der smager af mere.

TRADITION

Lager – 5,2% vol.

En aromatisk øl med en maltrig

karakter. En typisk bayersk øl. Passer

fint til kraftige retter, især stegeretter

og vildt.

WEIHENSTEPHAN KORBINIAN

Dobbeltbock – 7% vol.

Sæsonøl der har alt hvad der skal til

for at brygge en perfekt øl. Korbinian

er en sand øl-specialitet.

WEIHENSTEPHAN XAN

Hvedeøl – 5,4% vol.

Den nye hvedeøl fra Verdens ældste

bryggeri. En hvede som er utrolig flot,

og supplerer deres sortiment til det

perfekte. En hvedeøl som bør smages/opleves.

UDSTILLERE - 18

WEIHENSTEPHAN KRISTALL

Hvedeøl – 5,4% vol.

En sommerøl, der kun fås i denne

periode.Oprindelsen til den perlede,

priklende smag er den hemmelige

gæringsproces, som vi har udviklet specielt

til Kristallweissbier.Afhjælper tørsten

som intet andet.

Schlenkerla,Tyskland

Klassisk tysk røgøl fra Bamberg, som

har rødder i 1400-tallet.

RAUCHBIER MÄRZEN

Specialøl – 5,1% vol.

Øllen er en mørk aromatisk, bundgæret

røgøl med 13,5% original ekstrakt

i. Undervurder ikke denne øl.

Brasserie de Abbaye du Val-Dieu,

Belgien

Bryg-traditionen på klosteret går helt

tilbage til år 1216.Traditionen er forstærket

yderligere fordi de bruger de

originale opskrifter der er overrakt i

tidernes morgen af munkene fra Val-

Dieu. Bryggeriet er reinstalleret indenfor

klosterets vægge i 1997.

LA BLONDE

Klosterbryg – 6% vol.

En overgæret kloster-øl der er delvist

filtreret, men upasteuriseret. Den

har en flot parfumeret pikant aroma.

Den smager først lidt sødt, derefter en

smule bittert, og til sidst en bitter

eftersmag. Dejlig frisk.

51


18 - UDSTILLERE

52

LA BRUNE

Klosterbryg – 8% vol.

Ligner sin lyse søster og er også

inspireret af en gammel klosteropskrift.

Den er overgæret og en smule filtreret,

men gennemgår endnu en gæring i

flasken. Den har en mægtig aroma af

kaffe og mokka. Næsten ingen bitterhed

og pikant som den lyse ale.

LA TRIPLE

Klosterbryg – 9% vol.

Øllen er både delikat og fyldig med

en varm, uklar gul farve. Den er en lille

smule sød-krydret i midten af munden

og har en perfekt kombination af alkohol

og bitter-sød smag. Flot hvidt

skum.

Brouwerij Sterkens, Belgien

ST. PAUL BLOND

Hvedeøl – 5,3% vol.

En klosterøl, brygget med de fineste

krydderier blandt andet oregano –

humle af udsøgt kvalitet.

ST. PAUL SPECIAL

Belgisk ale – 5,5% vol.

En dyb kobberrød ale, som er rig på

smag. Du vil blive positivt overrasket

over den diskrete kombination af sød

og bitter smag, som er resultatet af tør

krydring.

ST. PAUL DOUBLE

Ale – 6,9% vol.

Du vil blive positivt overrasket over

den fine kombination af sød og bitter

smag.

ST. PAUL TRIPLE

Ale – 7,6% vol.

En stærk lys ale, lige så herlig som

en god flaske vin.

ST. SEBASTIAAN DARK

Ale – 6% vol.

Den er rimeligt stærk med en blid

smag af karamelmalt. Den bittersøde

smag karakteriserer denne øl som en

typisk specialitet fra Campine.

ST. SEBASTIAAN GRAND CRU

Ale – 7,6% vol.

En meget speciel ale med en blid

smag, men også en lille smule fræk.

God til øldrikkeren der kan lide at forkæle

sig selv.

KRUIKENBIER

Ale – 7,2% vol.

En rigtig maltvin med en udtalt

frugt- og maltsmag. Øllen er i karakteristiske

stenflasker, som ikke kun giver

den et prægtigt udseende, men også en

bedre beskyttelse mod lys.

POORTER

Ale – 6,5% vol.

En mørk ale med fuld krop, oprindeligt

fra nord Campine, hvor der for

mange år siden kun blev brygget til

indbyggerne i Hoogstraten. Poorter

har en sød forsmag med en bittersød

og fløjlsblød eftersmag. En dejlig nektar.

Abbaye Notre-Dame de Scourmont,

Belgien

CHIMAY BLANCHE

Trappist – 8% vol.

Øllens smag kommer fra duften af

humle, og opover er der den frugtige

smag af muskat og rosiner, der giver

øllen en helt bestemt attraktiv aroma.

Aromaen giver en smule bitterhed.

Den er ikke syrlig men har en bitter

eftersmag, der smelter i munden. Den

topgærede trappistøl, der gærer videre

i flasken er ikke pasteuriseret.


CHIMAY BLEU

Trappist – 9% vol.

Denne øl er meget behagelig fordi

den har en blomstret duft af frisk gær.

Den er let krydret og fremhæver kun

en behagelige følelse og fornemmelse i

aromaen, mens den afslører en dejlig

smag af ristet malt.

CHIMAY ROUGE

Trappist – 7% vol.

Chimay Rouge er kendt for sin kobberrøde

farve, hvilket automatisk gør

den meget attraktiv. Skummet der er

cremet afgiver en let frugtig abrikosaroma

fra gæringen. Smagen fornemmes

i munden og bekræfter den frugtige

nuance i duften. Smagen der har en

silkeblød fornemmelse på tungen, er

meget forfriskende med en let bitterhed

til sidst. I ganen er smagen behagelig

og komplimenterer duftens kvalitet

at øllen er meget harmonisk. Denne

topgærede trappistøl, der gærer videre

i flasken er ikke pasteuriseret.

St. Bernardus Brouwerij, Belgien

GROTTENBIER

Belgisk ale – 6,5% vol.

Det enestående klima giver grottenbier

en unik aroma og smag uden sammenligning.

Dens farve er mørk rav og

den har et medium cremet skum. Den

har en aroma af karamel og malt og

smager af vanilje og jul. En dejlig afbalanceret,

men en smule bitter øl, med

en masse interessante smagsnuancer.

UDSTILLERE - 18

Brasserie de l'Abbaye des Rocs,

Belgien

ABBAYE DES ROCS

Belgisk ale – 9% vol.

Farven er dyb og majestætisk rød.

Smagen er rig og fint afbalanceret. Den

deler smag og farve med rødvin, dog

uden garvesyren. Den udvikler en

stærk, sød duft, og bekræfter indtrykket

i den første mundfuld, med en

skarp krop der er afbalanceret med en

smule frugtsmag. Det er en dyb,

mystisk og ekstremt moden øl.

LA MONTAGNARDE

Belgisk ale – 9% vol.

Denne øl, robust og stærk er toppen

af smag. Den har en frugtig og

krydret bouquet, stærk smag imellem

dens skarpe bitterhed og karamelliserede

smag. Den har en lang afslutning

og lægger vægt på en konstant fremtrædende

bitterhed understøttet af en

svag karamelsmag.

Brouwerij Moortgat, Belgien

DUVEL

Belgisk ale – 8,5% vol.

Hemmeligheden bag Duvels fine bitterhed

findes i humlen og gæren der

bruges i bryggeprocessen. Gæren stammer

fra den samme kilde som Albert

Moortgat bragte med sig hjem fra

Skotland i 1918.

Duvel betyder djævel på hollandsk

og er ganske vist en djævelsk øl, fyldt

med modsætninger og overraskende

opdagelser.

53


18 - UDSTILLERE

54

De Proefbrouwerij, Belgien

BOERINNEKEN

Stærk belgisk ale – 9,5% vol.

En dejlig lys ravgul øl. Man kan ane

duften af vanilje, smørkager, banan, ananas,

malt, humle og koriander. Den er

sød, let syret og bitter og afslutningsvis

er den lidt tør med en anelse af citrus.

BOERKEN

Stærk belgisk ale – 9,5% vol.

Denne øl har en klar brun farve,

med aromaer af malt, gær, chokolade

malt, frugter som æble og sukker.

Smagen er også sød, gæret, ristet malt,

og frugtig, men ikke helt så stærk som

søster-øllen Boerinneken.

John Martin SA, Belgien

(Scottish & Newcastle)

JOHN MARTIN´S PALE ALE

Pale ale – 6% vol.

Hvem kan ignorere dene ale, som

vores forfædre kaldte »Den ædleste

Ale af Englands Pale Ales«. Denne unikke

øl er frugten af en usædvanlig håndværksmæssig

dygtighed. En unik teknik

hvor humlen er tilsat efter brygningen.

GORDONS SCOTCH ALE

Skotsk ale – 8,6% vol.

Gordon Scotch Ale blev født i det

klare højland blandt isolerede mænd

der jagtede skotske slotte. Denne

mørke øl minder om en mørk rubin,

den er fuld af kontraster. Både stærk

og blød.

GORDONS FINEST GOLD

Stærk belgisk ale – 10% vol.

Gordons Finest Gold blev lanceret i

1992. En stærk og raffineret øl med en

typisk skotsk karakter, kombineret med

charme og overtalelsesevne.

DOUGLAS CELTIC BLOND

Belgisk ale – 7,9% vol.

Douglas blond er en øl der tillader

malten at udvikle øllens kvaliteter. Den

er en smule bitter og uden sødme,

men frisk uden at være tung.

DOUGLAS CELTIC BROWN

Belgisk ale – 7,9% vol.

En rigtig skotsk øl, fræk som oprindelseslandet,

mystisk som legenderne

og generøs som landets indbyggere.

Timmermans N.V. , Belgien

(John Martin)

TIMMERMANS FARO

Lambic, faro – 4% vol.

Timmermans Faro Lambic er lavet i

det omgivende miljø nær Brussel. Det

er en spontangæret hvedeøl der er

modnet i egetræsfade. Faro Lambic er

blevet til ved at tilsætte sukker til en

lambic.

TIMMERMANS KRIEK

Frugtlambic – 5% vol.

Timmermans Kriek Lambic har en

mørk rød farve, næsten rødvinsagtig.

Duften er tydeligt kirsebær, og aromaen

er svag, men alligevel stærk.

TIMMERMANS GUEUZE

Lambic, gueuze – 5% vol.

Timmermans tradition gueuze har

en funklende mørk guldfarve. Mild

afslappet duft med en smule citrus.

Den er velbalanceret og forfriskende.

TIMMERMANS CAVEAU

Lambic, gueuze – 5,5% vol.

Når Timmermans gueuze caveau

hældes op er den uklar orange med et

tyndt hvidt skum. I duften kan anes hø,

røg, træ og most af en art. Smager

godt og er en smule syrlig.


TIMMERMANS LAMBICUS

Lambic, gueuze – 4,5% vol.

Timmermans Lambicus er også velkendt

som Blanche Wit. Det er en

blanding af hvedeøl og lambic. Den er

en anelse syrlig.

TIMMERMANS BOURGOGNE

DES FLANDRES

Belgisk Sur Rød Ale – 5% vol.

Farven på denne fantastiske øl er en

flot blanding af rubin og rav. Den har et

vedvarende skum og en lækker frugtig

aroma af ribs, abrikos, rosiner og blommer.

Den har fået den sur-søde smag af

at lagre på egetræsfade. En utrolig flot

og harmonisk øl.

Brasserie St-Feuillien, Belgien

ST. FEUILLIEN BLONDE

Klosterbryg – 7,5% vol.

Denne lyse ale har en dyb gylden

farve. Den er meget parfumeret med

en duft af humle og citrusfrugter der

ikke er til at tage fejl af. Kroppen har

en intens bitterhed og en stærk maltet

smag som er en fornøjelse for ganen.

ST. FEUILLIEN BRUNE

Klosterbryg – 7,5% vol.

Kroppen er klart maltet og bitterheden

er resultatet af en kompleks

kemi mellem de fine humletyper og

den specielle malt der er brugt. Denne

øl frembringer en uendelig mangfoldighed

med en varig smag og magtfuld

aroma.

UDSTILLERE - 18

ST. FEUILLIEN TRIPLE

Klosterbryg – 8,5% vol.

Den har en rig aroma med en unik

kombination af aromatisk humle, krydderier

og den typiske bouquet af gær,

meget frugtig.

Brouwerij Van Steenberge, Belgien

URTHEL HIBERNUS QUENTUM

Klosterbryg – 9% vol.

Smagen er elegant, maltet og sød og

den høje alkoholprocent kan kun lige

anes. Den føles som silke i ganen.

URTHEL NOVICIUS VERTUS

Belgisk ale – 5,9% vol.

Den har en stærk flødekaramelaroma,

jordet og meget maltet. Den

har en medium krop med en lidt tør

bitterhed. En flot og kompleks øl.

URTHEL SAMARANTH

Klosterbryg – 12% vol.

Denne gyldne rav-rubin farvede øl

dufter af pærer, abrikos og slik. Den er

som fløjl på tungen med en smule tørhed

i enden.

URTHEL TONICUM

FINIBOLDUS AMBER ALE

Klosterbryg – 12% vol.

Den har en stærk duft af frugt og

krydderier, der går igen i smagen.Den

har en medium krop med en tyk maltet,

krydret alkohol og slikagtig sødhed.

Den har en fast bitterhed og en smagsfuld

lang eftersmag, med en gennemtrængende

ristet malt.

55


18 - UDSTILLERE

56

Anchor Brewing Company, USA

Grundlagt i 1860erne af Ernst Baruth

og Otto Schinkel, men først i 1896 fik

bryggeriet sit nuværende navn.

I 1965 blev bryggeriet reddet fra

lukning af Fritz Maytag, som købte sig

ind i bryggeriet (51% for 5.000 dollars).

Fritz Maytags holdning var at bringe

Anchor tilbage til stadiet, hvor ølbrygning

er et håndværk.

ANCHOR PORTER

Porter – 5,6% vol.

Introduceret først i 70´erne. En rig

og intens smag med en fin nuance af

chokolade, kaffe og flødekaramel.

LIBERTY ALE

Pale Ale – 6,0% vol.

Introduceret i 1975, som var 200

års jubilæumsår for afslutningen på den

amerikanske uafhængighedskrig. Den

lagres i Anchors kældre, hvor den bliver

tørhumlet. Den har en karakteristisk

humleduft og i smagen fornemmer

man blomster, citrus og fyrretræ.

SUMMER ALE

Ale – 4,6% vol.

Lys og frisk øl. Over 50% af malten

kommer fra hvede.

SMALLBEER

Ale – 3,3% vol.

I mange år har det været en tradition

at brygge to øl ud af den samme

mask – smallbeer og barley wine.

Udtrykket smallbeer blev brugt i

England til den tyndere øl af de to.

Boston Beer Company, USA

SAMUEL ADAMS BOSTON ALE

Ale – 4,9% vol.

Typen er en stock ale. Øllet brygges

og gærer som en ale, men koldlagres

som en lagerøl.

SAMUEL ADAMS

BOSTON LAGER

Lager – 4,8% vol.

Helmaltsøl. Eftersmagen er lang og

nuanceret.

SAMUEL ADAMS

OCTOBERFEST

Märzen – 5,7%

Der bruges store mængder af hårdt

ristet krystalmalt, karamelmalt og den

specielle moravianmalt, som tilsammen

giver en frugtagtig, let bitter og maltagtig

karakter.

SAMUEL ADAMS CREAM STOUT

Stout – 4,69% vol.

Den bliver brygget på ristet chokolademalt,

ristet umaltet byg, karamelmalt

og maltet hvede. Der tilsættes

East Kent Golding, Fuggles og Saazhumle,

der giver en snert af krydderi.

SAMUEL ADAMS SUMMER ALE

Hvedeøl – 5,2% vol.

Der bruges maltet hvede, et pift af

lemon, paradisets korn og en sjælden

peber fra Afrika.

SAMUEL ADAMS

HARDCORE CIDER

Cider – 6,2% vol.


St. Peter, England

ST.PETER´S OLD-STYLE PORTER

Porter – 5,1% vol.

Denne fine øl er en blanding af

moden øl og en lidt yngre lys øl, ligesom

en sand porter skal være.

ST. PETER´S CREAM STOUT

Stout – 6,5% vol.

Fuggles- og Challengerhumle og en

blanding af fire lokale bagmalte giver en

aromatisk, stærk, mørk chokolade cremet

stout med en bittersød eftersmag.

ST. PETER'S GOLDEN ALE

Ale – 4,7% vol.

Brygges bl.a.på den engelske malt

Halcyon. Golding humle tilfører denne

dejlige ale smag og aroma.

ST. PETER´S HONEY PORTER

Porter – 5,1% vol.

En flot og fyldig øl, hvor der er tilsat

honning i en passende mængde.

ST. PETER´S ORGANIC

BEST BITTER

Bitter – 4,1% vol.

Økologisk øl når det er bedst, utrolig

fyldig og kraftfuld bitter, hvor der

virkelig er kælet for nuancerne.

ST. PETER´S STRONG ALE

Ale – 5,1% vol.

Et utroligt eksempel på en traditionel

engelsk strong ale. Suffolk-malt og

bryggeriets helt unikke vand gør denne

øl helt enestående.

ST.PETER´S LEMON OG INGEFÆR

Bitter – 4,7% vol.

En let citrusaroma og en delikat

eftersmag af ingefær gør denne ale unik

og forfriskende anderledes. Denne øl

har vundet utallige Camrapriser.

UDSTILLERE - 18

ST. PETER´S GRAPEFRUGT

Frugtøl – 4,7% vol.

Der bruges en hvedeøl som basis

for denne superbe og friske øl. Det

essentielle i grapefrugten giver en komplet

harmoni med humlen og malten.

Den er fortræffelig som aperitif eller

som en forfriskende forandring. Den

har vundet utallige Camrapriser og priser

i udlandet.

ST. PETER´S SUFFOLK GOLD

Ale – 4,9% vol.

Den første gyldne Suffolk-humle gav

inspiration til denne velhumlede præmieøl,

som er brygget med suffolk-malt

for at give den en fuldendt krop og bitter

ale med en varig humlearoma.

Stonehenge Ales,England

STONEHENGE GREAT BUSTARD

Bitter – 4,7% vol.

Denne øl er traditionelt brygget og

der bruges kun den bedste kvalitet

indenfor vand, bygaks, rug, hel humle

og bryggeriets egen overgær.

Farven er dyb ravgul med en smule

rød farvetone fra brygmesterens unikke

sammensætning af ingredienser.

Smagen er delikat frugtig og maltet

med en varig bitter eftersmag.

For hver Great Bustard øl der sælges

donerer Stonehenge et beløb til

The Great Bustard Group for at

genindsætte denne pragtfulde fugl på

Salisbury-sletten.

STONEHENGE SIGN OF SPRING

Bitter – 4,6% vol.

Denne øl har en let grøn farve, er

utrolig blød og meget lækker øl at

drikke. Den er rig på både malt og

humlearoma. Den er specielt brygget

til forårets ølelskere.

57


18 - UDSTILLERE

58

Fischer, Frankrig

FISCHER ADELSCOTT

Specialøl, røgøl – 6,6% vol.

Sød, røget eftersmag. Den er brygget

med tørv-røget whiskeymalt.

Brouwerij ’t IJ, Holland

´T IJ COLOMBUS

Stærk belgisk ale – 9% vol.

Har en tyk melasseagtig maltaroma

med en mild, krydret, blomsterhumle.

´T IJ NATTE

Klosterbryg – 6,5% vol.

Smager af ristet malt. Den har en

dejlig klar, sprød afslutning.

´T IJ PLZEN

Pilsner – 5% vol.

Den er meget humlet og tør, lidt

sød og meget fyldig. Den har en lang

vedvarende eftersmag.

´T IJ STRUIS

Stærk belgisk ale – 9% vol.

Aromaen i denne øl beskrives bedst

som en blanding af ost og julebudding!

´T IJ WIT

Den er meget lemon- og citrusagtig,

med en dejlig tørhed i enden.

´T IJ ZATTE

Klosterbryg – 8% vol.

Uklar ravgylden øl som har appelsin,

lemon, æbler, kanel og honningaromaer.

Dejlig bitter i eftersmagen.

Nymburk,Tjekkiet

BOGAN

Pilsner – 5% vol.

Harmonisk balance mellem sødme,

humle og krop.

TMAVÉ

Lager – 4% vol.

En utrolig flot øl, i fuld harmoni

mellem de forskellige smagsnuancer. .

FRANCINUV LEZAK

Pilsner – 4,0% vol.

En lys lagerøl, der udmærker sig ved

sin humlede karakter.

Særudskænkning

Westvleteren regnes af mange ølelskere

som noget af det fineste øl overhovedet,

og det er ikke kun, fordi den er

vanskelig at få fat på! Bryggeriet er et

trappistkloster, Sint Sixtus, beliggende

langt udenfor lands lov og ret ude i

Vestflandern.At få fat i Westvleteren er

vanskeligt – man ved aldrig hvad de

sælger, klostret sælger kun til private

og mængden er rationeret.

WESTVLETEREN BLONDE

Trappist – 5,8% vol.

Westvleteren blond har en uklar gul

farve, med et tykt hvidt skum. Den dufter

meget af humle, har en sødlig og

frugtig aroma. Der kan anes gær og

den har en bitter eftersmag.

Denne øl vil der være mulighed for at

smage Fredag kl. 17, Lørdag kl. 13 og

Søndag kl. 13.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

TRAPPIST WESTVLETEREN 8

Trappist – 8% vol.

Flot skum og farve med kompleks

duft og smag. Let sødlig og med en

antydning af den specielle

»Westvleteren-aroma«.

Denne øl vil der være mulighed for at

smage Fredag kl. 19, Lørdag kl. 15 og

Søndag kl. 15.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.


TRAPPIST WESTVLETEREN 12

Trappist – 10,2% vol.

Det er en kongeøl, som kan nydes

med stort velbehag til mørk chokolade

eller en god ost. F.eks. virker øl af

denne kaliber glimrende til franske

gedeoste.

Denne øl vil der være mulighed for at

smage Fredag kl. 20, Lørdag kl. 17 og

Søndag kl. 16.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

BUSH PRESTIGE

Stærk belgisk ale – 13% vol.

Bush Prestige-øllen er et resultat af

en 6 måneders lang traditionel modningsproces

i egetønder efter hovedgæring.

Under gæringen afgiver træet

fra tønden berusende aromaer, der

passer i perfekt harmoni med de

naturlige ølaromaer.

Når øllen er kommet på flaske

gærer den endnu en gang helt op til 3

måneder.

Denne triple gæringsproces (hovedgæring,

dernæst gæring på tønder og til

sidst gæring i flasken), gør at øllen kan

nå op på hele 13% alkohol.

Bush Prestige er lavet i begrænsede

mængder, og det gør den til en virkelig

unik og solid/stærk øl, rig på aromaer i

en meget stilet flaske.

Denne øl vil der være mulighed for at

smage Fredag kl. 21, Lørdag kl. 21 og

Søndag kl. 17.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

UDSTILLERE - 18

CUVEE VAN DE KEIZER 2001

Stærk belgisk ale – 11% vol.

Hvert år den 24. februar, Charles

5.’s fødselsdag, brygger bryggeriet traditionen

tro Gouden Carolus »Cuvee

van de Keizer« af høj kvalitet i en

begrænset mængde.

Dette unikke bryg, med meget fin

belgisk humle og en højere alkoholprocent,

garanterer en bedre evolution

end den allerede kendte Gouden

Carolus.

Øllen kommer på 75cl-flasker og

lukkes med en korkprop, hvilket gør

det muligt at opbevare den i flere år.

Hvert år inviteres alle interesserede til

at assistere ved bryggeriprocessen.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

CUVEE VAN DE KEIZER 2002

Stærk belgisk ale – 11% vol.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

CHIMAY GRAND RESERVE

VINTAGE 2001

Trappist – 9% vol.

Chimay Grand Reserve Vintage

2001, øllen har lagret 4 år.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

LA TRAPPE ØLLIKØR

Likør – 30%

Smag denne fantastiske øllikør, som

er brygget henover La Trappe Dubbel.

Indeholder bl. andet: appelsin, koriander,

æble, citrus, honning og vanilje.

En perfekt aperitif.

Der udskænkes 2 cl pr. polet.

59


19 - UDSTILLERE

60

STAND

19

GOURMETBRYGGERIET

Bytoften. 4000 Roskilde

Email: kp@gourmetbryggeriet.dk

Websted: www.gourmetbryggeriet.dk

Roskilde atter bryggeriby

Roskilde får igen sit eget bryggeri efter

mere end 40 års fravær. Gourmetbryggeriet

vil første år brygge 200.000

liter kvalitetsøl. Kapaciteten er dog det

tidobbelte.

Konceptet er samspillet mellem øl,

mad og mennesker, leveret af nogle af

Danmarks bedste på begge områder.

Brygmester Michael Knoth er

uddannet både på den tyske bryggerhøjskole

Weihenstephanen og på den

Skandinaviske Bryggerhøjskole. Michael

har sin kærlighed til de sydtyske

Weissbier, belgisk ale og de amerikanske

humlede specialøl.

Siden 1999 har Lars Dietrichsen

været restauratør og gourmetkok.

Lars har samlet sin viden om mad fra

fiskerestauranten Horizonten i Køge

og gourmetrestauranten Store-Børs i

Roskilde. Lars har de sidste 4 år arbejdet

intensivt med konceptet øl og mad.

Lars’ drøm er at bringe øllet tilbage på

det danske spisebord, og få folk til at

drikke det der matcher maden bedst.

Sommerøl

Foråret bringer med varme, regn og

sol mange nye og friske råvarer frem. I

skov og på eng dukker de første tydelige

sommertegn frem - brændenældeskud,

forårsløg, majroer, mælkebøtter

og rabarber – ja, faktisk er en tur i det

fri den bedste inspirationskilde,en

gourmet kan tænke sig.

For bryggeren er foråret den tid,

hvor de mørke øl når deres klimaks

med de kraftige aromatiske påskebryg

for derefter at glide over i den fantastiske

friske sommerøl.

MY BOCK

Bock

Blandt disse finder vi den berømmede

majbock. På Gourmetbryggeriet

har vi nyfortolket majbocken med

respekt for det tyske forlæg. Resultatet

er My Bock, som er brygget til lam og

spæde urter og grøntsager. Dens delikate

karamel er nem at matche med

sauterede og karamalliserede tilberedninger.

Den friske og lidt provokerende

humle understreger skiftet til sommersæsonen,

hvor specielt urter og grønt

dufter og smager intenst og nyopgravet.

My Bock er en forrygende oplevelse

med sin flotte ravfarve, sin kraftige

skumkrone og forfriskende humle. En

øl der skal nydes i forårssolens tiltagende

kraft.


FINALE

Ale

FinAle er valget til de lette og friske

retter man spiser i sommerhalvåret.

Dens fyldige krop, som ikke mindst

skyldes dens indbrygning på 16% plato,

er hvad ingefær er for sushi, smagsforstærkende

og læskende.

På trods af den høje indbrygningsprocent

er vi ikke gået på kompromis

med øllets bitterhed og friskhed. Med

smagen af modne frugter har øllen en

feminin blød og rund karakter, som gør

den til en vinder.

UDSTILLERE - 19

FinAle er skabt i forbilledet af de

amerikanske ales. Den holder et middelstærkt

alkoholniveau, der er flot

integreret med den maltfyldte smag og

de mange frugter, der både anes i duften,

men som decideret overfalder ens

smagsløg, når øllet rammer tungen. En

øl som skal nydes i små slurke med

dine bedste venner - ingen andre fortjener

det.

Se opskrifter og yderligere informationer

om Øl & Mad på:

www.gourmetbryggeriet.dk

61


20 - UDSTILLERE

62

STAND

20

ØRBÆK BRYGGERI

Assensvej 38, 5853 Ørbæk

Tlf.: 65 33 21 11/86 80 37 67

Websted: www.ørbæk-bryggeri.nu

Email: info@oerbaek-bryggeri.nu

Genopstået fra de døde

Ørbæk Bryggeri blev grundlagt i 1906

af familien Madsen, i hvis ejerskab det

var i tre generationer. Bryggeriet var

oprindeligt et malt- og hvidtølsbryggeri

og var på Fyn specielt kendt for deres

»Stakitøl« som blev fremstillet af røgmalt

fra bryggeriets eget malteri.

Stakitøl var en overgæret, mørk øl med

en røget smag og mørk farve. Øllet

blev altid leveret i 5-liters flasker, som

var anbragt i en kurv af træ - deraf

ordet Stakitøl.

Bryggeriet har fra slutningen af

70´erne ført en hensunken tilværelse

under forskellige ejerskaber og lukkede

i 1996 p.g.a. den hårde konkurrence på

øl og sodavand fra de store bryggerier.

Familien Rømer overtog bryggeriet

i 1998 og man må sige de var heldige,

at hele bryggeriet stod helt intakt med

bryghus, tappekolonne m.v. Efter godt

et års renovering af maskinpark og

bygninger startede de produktionen af

økologiske sodavand under navnet

Natur Frisk. Disse produkter forefindes

i dag i udvalgte dele af den danske dagligvarehandel

(helsekost- og specialforretninger).

Efter 2 års arbejde med

økologiske sodavand og safter var

tiden inde til at opstarte en ølproduktion.

BROWN ALE

Ale – 5,8% vol.

Guldmedaljevinder. Ørbæk Brown

Ale brygget med forbillede i de engelske

aletyper. Der benyttes udvalgte

malttyper bl.a. Münchner,Vienna og

Pilsner der er med til at give karakter,

afrundet fylde og den nøddebrune

farve til øllet.

QUEEN EXTRA LAGER

Lager – 5,8% vol.

En fyldig lagerøl med en frisk smag,

er let humlet og med en lys rød / gylden

farve. Ørbæk Queen er brygget

med forbillede i den tyske øltype

Dortmunder, der i sin sammensætning

af malttyper med bl.a. Münchner,

Vienna, giver denne øl sin karakter.


ØRBÆK HALF & HALF

Porter – 5,8% vol.

Ørbæk Half & Half er en stærk

mørk øl der brygges på malttyperne

Münchner og Carafa. Den er fyldig og

varm med en blød eftersmag af lakrids

og karamel. Ørbæk Half & Half er

brygget med forbillede i den engelske

Stout Porter type, men er dog en anelse

lettere i karakteren.

FYNSK FORÅR

Ale – 4,8% vol.

Fynsk Forår er brygget af økologisk

hvede (spelt) og udvalgte bygmalttyper

tilsat hyldeblomst. En frisk øl med en

liflig duft af forår og sommer.Brygget til

ære for den fynske komponist Carl

Nielsen.

UDSTILLERE - 20

H.C.ANDERSEN EVENTYR ØL

Ale – 6% vol.

Ørbæk Bryggeri vil med dette bryg

være med til at fejre 200-året for H.C.

Andersens fødsel. H.C.Andersen blev

født i Odense år 1805. Som et lille

fynsk bryggeri var det naturligt for os

at fremstille et bryg ud fra gode gamle

fynske traditioner, hvilket vil sige at

øllet er overgæret og sammensat af

udvalgte kornsorter. Etiketten til denne

øl er tegnet af Peter Madsen, som på

smuk vis har fortolket H.C.Andersens

eventyr. Der findes fem forskellige varianter

af etiketten.

63


21 - UDSTILLERE

64

STAND

21

CARLSBERG DANMARK A/S

Vesterfælledvej 100, 1799 København V

Tlf: 33 27 33 27

Websted: www.carlsberg.dk

www.carlsberg.com

Blandt verdens fem største

I 1847 grundlagde den unge brygger

J.C. Jacobsen et industrielt bryggeri på

bakken vest for hovedstadens volde.

Det fik navnet Carlsberg efter sønnen

Carl og efter Valby bakke (berg).

Bryggerens søn Carl Jacobsen fortsatte

faderens linie og med store ambitioner

grundlagde han sit eget bryggeri

Ny Carlsberg i 1881. Siden er Gl. og

Ny Carlsberg smeltet sammen. I 1883

fandt man ud af at rendyrke gær til

brygning med ensartet kvalitet og en

fin smagsbalance fra bryg til bryg.

Metoden er siden taget i brug af alle

bryggerier i verden og benyttes stadig

til Carlsberg Pilsner.

CARLSBERG PILSNER

Pilsner – 4,6% vol.

Klassisk undergæret pilsnerøl med

rund aroma og en smagsbalance mellem

bitterhed og let sødme. Carlsberg

Pilsner er god til de fleste retter i det

danske køkken. Prøv den til grøntsagssupper,

fiskesupper, letkrydrede fiskeretter

og gerne til stegt kød blot ledsaget

af stegeskyen.

CARLSBERG LIGHT

Lys pilsner – 2,7% vol.

Carlsberg Light er brygget som pilsnerøl

og erstattede i slutningen af

2002 den mere bitre Carlsberg Let.

Med sin rene, livlige smag og fine bitterhed

egner Carlsberg Light sig fortrinligt

til en række både kogte og

stegte retter med fisk, skaldyr og lyst,

magert kød. En række grønsagsretter

får det bedste frem i Carlsberg Light.

Med sit lave alkoholindhold og tørre

præg kommer øllets kvaliteter bedst til

udtryk, når det ledsager mad tilberedt

uden for meget fedt. Carlsberg Light

går glimrende til salater, råkost og kål,

men er mindre god til sødlige grøntsager

som f.eks. kogte rodfrugter, løg og

rødbeder.


CARLS SPECIAL

Wienerøl – 4,4% vol.

Maltet aroma fra münchenermalt.

Karamelagtig og ristet karakter. Smagen

er noget sødere end Carlsberg Pilsner.

Eftersmagen præget af aroma fra malten

og humlebitterheden. Nydes til

karakterfulde kødretter, løgtærte, gravad

laks med rævesauce, æg med

bacon, stegte sild eller mellemstærke

retter fra det asiatiske køkken.

CARLS LAGER

Lager – 4,3% vol.

Undergæret bajersk øltype fremstillet

på lagermalt med en fyldig maltaroma.

Duft af fine frugt- og karamelagtige

noter. God fylde, der understreger det

bløde smagsindtryk. Øllen fungerer

glimrende til det stærke asiatiske køkken

og til de mere sødmefulde, mildt

krydrede retter fra det nordafrikanske

køkken.

CARLS DARK

Red beer – 5,6% vol.

Carls Dark, vinder af Carlsbergs

Ølvalg 2003, er en mørk og fyldig øl.

Den mørke farve stammer fra brugen

af karamel-, münchener- og chokolademalt,

og som noget nyt er brygget blevet

suppleret med farin. Dark er præget

af en diskret humling og et let

maltbittert præg, der i modsætning til

humlebitterhed ligger længere fremme

i munden. Under det smagsmæssigt

mørke indtryk anes toner af egetræ,

efterårsæbler, chokolade og valnødder.

Med sine mørke aromaer og tydelige

maltbitterhed vil Carls Dark være

en velegnet ledsager til de fleste røgede

kødspecialiteter.Varm leverpostej

med ristet bacon, røget medister, men

også stegt eller røget ål.

UDSTILLERE - 21

Prøv den til en hakkebøf med bløde

løg, til oksehaler, glaseret skinke eller

stegt and. Dark vil i det hele taget være

god til såvel det danske frokostbord

som til julebordet.

CARLS HVEDE

Hvedeøl – 5,8% vol.

Carls Hvede er en klassisk hvedeøl i

stil med den traditionelle tyske

Hefeweissbier. Det er en overgæret,

fyldig øl med en fin sødme og en vis

cremethed som holder de syrlige og

frugtagtige elementer i skak.

Anvendelsen af overgær giver dels en

svag duft af nelliker og koriander og

bidrager endvidere til smagsindtrykkene

af en syrlig og frugtagtig øl. Øllet er

ufiltreret, bitterheden er lav og kulsyreniveauet

lidt højere end i en pilsnerøl.

Carls Hvede er særligt velegnet til

fiskeretter, hellere bagt end stegt, og

tilberedninger af lyst kød, f.eks. gris

eller kalv. Saucen skal ikke være for

kraftig. Carls Hvede er god til risotto,

salater med hvedekorn og majs – eller

løgsuppe (gerne parfumeret med lidt

nellike). Den er desuden en glimrende

ledsager til mange oste, dog ikke blåskimmeltyper,

fuldmodne rødkitsoste

eller stærke oste i det hele taget.

CARLS PORTER

Porter/Stout – 7,8% vol.

En humlerig øl i fin balance mellem

det let bitre og det søde. Dominerende

aroma med smag af karamel og ristet

malt.

I det salte køkken får kraftfulde blåskimmeloste,

mørke gerne sojamarinerede

kødretter, og intense svampetilberedninger

det bedste frem i øllet. Egner

sig perfekt til chokoladebaserede desserter

og til desserter på basis af æg

og piskefløde.

65


21 - UDSTILLERE

66

SORT GULD

Pilsner – 5,8% vol.

Samme smagskomponenter som

Carlsberg Pilsner, men fyldigere smag.

Aromaen let frugtagtig. Sort Guld har

en lidt mere bitter eftersmag end pilsneren,

da der er brugt mere humle.

Pga. sin tyngde kan Sort Guld serveres

til de fleste kraftige fiske- og kødretter,

som gerne må være tilberedt med

smør og fløde. Prøv den også til ost.

ELEPHANT

Bock – 7,2% vol.

Stærk og fyldig smag. Brygget på lys

pilsnermalt. Stor og stærk aroma med

en frugtagtig karakter. Stor krop, diskret

sødmefuld med godt bid i eftersmagen.

Fortrinlig til kraftige supper, sammenkogte

retter eller braiserede kødretter

ledsaget af rodfrugtemos eller ristede

grøntsager. God til »herremad« og

»vinterretter«.

MASTER BREW

Barley wine – 10,5% vol.

Specialøl i absolut luksusklasse.

Forkælet med mange råvarer og lang

lagringstid – dobbelt så meget af det

hele. Master Brew er lavet på bygmalt

og en anelse mørk münchenermalt.

Det er en meget fyldig og karakterfuld

stærkøl.

God til vildtragout, braiseret kød

med rodfrugter eller røgede kødretter.

Prøv den til salte blåskimmeloste, hummerretter

tilberedt med fløde. I dessertkøkkenet

får syltede pærer og

nøddetærter de bedste sider frem i

øllen.

Semper Ardens

»Semper Ardens«... står der hugget i

granit over hoveddøren ind til

Carlsbergs gamle laboratorium. Det

betyder »altid brændende« og var Carl

Jacobsens krav til brygmestrenes arbejde

med øllet. Semper Ardens er også

navnet på et projekt, hvor Carlsberg i

samarbejde med sine brygmestre og

nogle af landets førende gastronomer

har sat sig for at udvikle øllet og øllets

samspil med maden.

ABBEY ALE

Klostertype – 7,3% vol.

Mørk, aromatisk, overgæret øl.

Brygget på münchenermalt, karamelmalt

og en anelse hårdt ristet chokolademalt.

Det er ufiltreret og derfor uklart.Abbey

Ale er gæret med en overgær, som tilfører

øllet en duft af solbær. Smagen er fyldig

og bitter med duft og smag af tørret

abrikos og chokolade og toner af anis og

orange.


Passer fint til bl.a. stegte kalvebrisler

i mild karrysky, stegt lammebryst, braiseret

svinenakke eller stegt lever med

karakterfuldt tilbehør – gerne syrligesødmefulde

kombinationer.And og gås,

gerne med svesker. Klassiske vildttilberedninger.

Oksetykkam, oksebryst eller

kalvehaler kogt eller braiseret i Abbey

Ale er ganske vidunderligt. Men også

simple retter med hakket kød og bacon

spiller godt op til Abbey Ale.

Valgt som »Årets Ølnyhed 2001«

af Danske Ølentusiaster.

WINTER RYE

Rugøl – 6,5% vol.

Den lidt uklare, kobberfarvede

rugøl er brygget på tre forskellige slags

rugmalte samt lys pilsnermalt og lidt

brygsirup.

UDSTILLERE - 21

Brugen af vinterrug giver øllet en

karakteristisk duft, der løftes af et

strejf af citrus fra cascadehumlen, der

dyrkes i Yakima-området i det nordlige

USA. Den fyldige og tørre smag skyldes

pilsnermalt og den almindelige rugmalt,

mens karamelrugmalten bidrager med

en diskret sødme. Chokoladerugmalten

sørger for at der er balance mellem de

to indtryk. Eftersmagen har en blomsteragtig

humlekarakter.

Øllets karakteristiske kornaromaer

betyder, at Winter Rye med fordel kan

serveres til asiatiske retter med ris. De

mørke og let brændte smagsnuancer

gør den ligeledes velegnet til oksesteg,

udskæringer af svin samt vildt serveret

med rodfrugter.Winter Rye passer

særdeles godt til det store kolde bord.

67


21 - UDSTILLERE

68

FIRST GOLD IPA

India Pale Ale – 6,5% vol.

First Gold IPA har en let nøddebrun

farve, der skabes af den engelske alemalt

fra Lothian & Borders.Alemalten

tilfører sammen med en anelse karamelmalt

noter af nødder, der harmonerer

flot med den let melonagtige frugtsmag,

som den særlige overgær fra de

britiske øer tilfører brygget.

Humlen First Gold giver friske

krydrede aromaelementer som tørret

abrikos og et let røget præg. Smagen

afsluttes af en blød bitterhed, der er

opnået ved brug af Burtoniseret vand –

vand med samme salt- og mineralsammensætning

som i Burton-on-Trent i

England.

Med sin kraftige humling, generøse

toner af moden og tørret frugt og delikate

karamelliserede smagselementer

er SA IPA særligt velegnet til karakterfulde

stegeretter. Glimrende ledsager

til grillet kød med god fedtmarmorering

som lam, svin og oksekød. Humlen

og kulsyren skærer gennem fedtet.

Den er god sammen med tætte

krydrede retter, som man finder dem i

det indiske køkken hvor kanel, koriander,

kardemomme og karry er fremtrædende

krydderier. Også det marokkanske

køkkens Tagines, som for det

meste indeholder tørrede frugter leverer

glimrende samspil til SA IPA.

IPA’en er god til stegt and eller gås,

til frikadeller og andre stegte farsretter

gerne med (senneps)flødesauce eller

flødegratinerede kartofler.

Den er ualmindelig dejlig til postej,

til cheddar, andre faste gule oste og

visse rødkitsoste. IPA’en er ikke nogen

udpræget »fiskeøl« – det skulle da lige

være »fish&chips« eller skaldyr i sammenhæng

med piskefløde.

CRIOLLO STOUT

Stout – 6,8% vol.

Den ufiltrerede Criollo Stout er

brygget på 6 forskellige malte og store

mængder mørk Valrhona chokolade af

højeste kvalitet. Der er desuden

anvendt en smule engelsk lakrids og en

fin aromahumle. I øllets duft blander

komplekse aromaer fra de ædle Criollo

kakaobønner sig med indtryk af rugbrød,

lakrids, ristet kaffe, vanille og

malt. Smagen er fyldig og tør, mens

eftersmagen er karakterfuld med krydrede,

let bitre smagselementer.

Criollo Stout er kendetegnet ved

sine krydrede og letbitre smagselementer.

Det gør den velegnet til vildtretter.

Men anbefalingen er også mørkt kød

(braiseret skank, tykkam eller kalvetunge)

i hovedrollen – gerne med rodfrugter

– rå eller braiserede. Og så er den

fortrinlig til visse typer af fisk, fordi saltet

i øllen matcher fisken perfekt.

Pocheret torsk, østerspande og en

sauce på basis af torskefumet og

Criollo Stout rundet af med smør.

Den mørke øl passer også fortrinligt

som ingrediens til det søde køkken,

hvor »sorte råvarer« som kaffe, svesker,

chokolade og lignende spiller en

fremtrædende rolle. God appetit!


STAND

21

HUSBRYGGERIET JACOBSEN

Gl. Carlsbergvej 11, 2500 Valby.

Tlf: 33 27 33 27

Websted: jacobsenbryg.dk

Åbner den 1. juni

Carlsberg åbner Husbryggeriet

Jacobsen den 1. juni 2005. Dette skal

sikre fortsat udvikling og fremstilling af

unikke specialøl rettet mod ølkendere.

Bryggeriet bliver samtidig et levende

udstillingsvindue for Carlsbergs ølkultur

og brygmesterhåndværk.

»Jacobsen« får en direkte reference til

virksomhedens visionære grundlægger

J.C. Jacobsen og hans søn Carl

Jacobsen. Med det nye bryggeri føres

de historiske rødder fra 1847 videre i

en moderne ølkultur, hvor Carlsbergs

specialøl vil blive solgt gennem detailhandelen

og restauranter, både i

Danmark og i udlandet. Husbryggeriet

er bygget op i én af Gamle Carlsbergs

bygninger fra 1878 i Valby, og bryggeriet

bliver en integreret del af Carlsbergs

Besøgscenter, der er blevet udbygget

og moderniseret i forbindelse med

byggeriet.

Husbryggeriet Jacobsen bliver også

Semper Ardens nye hjem og vi glæder

os til at se ølentusiaster og øvrige ølinteresserede

når Husbryggeriet

Jacobsen åbner dørene den 1. juni

2005.

UDSTILLERE - 21

På denne ølfestival har vi fornøjelsen

af at præsentere de fire nye bryg

fra Husbryggeriet Jacobsen.

På Carlsberg standen har vi i år

»Jacobsen Tema« hvor du kan smage

de unikke Jacobsen produkter inden de

kommer ud i handelen. Her har du

også mulighed for at tale med vores

brygmestre og medarbejdere, samt

høre mere om Husbryggeriet Jacobsen.

JACOBSEN BRAMLEY WIT

Hvedeøl – 5% vol.

Bramley Wit er brygget efter belgisk

hvedeølstradition med et nordligt

stænk af æble. Farven er lys opal med

et tæt cremet skum. Det er skabt af

hvedemalten, den umaltede hvede og

havren. Brygget er ikke filtreret, hvilket

understøtter den bløde fornemmelse i

munden.Witbier’en er gæret ved høj

temperatur med en særlig witbier-gær,

der sammen med korianderen giver

brygget den karakteristiske, men

afdæmpede friske duft af nelliker og

koriander. I duften finder man endvidere

frugtaromaer og en dæmpet frisk

note af appelsin.Aromabilledet afrundes

af æblearomaer fra Belle de

Boskoop-saften, mens Bramley-æblerne

tilfører en let syrlighed, der virker forfriskende

og kompenserer for den

meget lave humlebitterhed. Bramley

Wit har en let fylde og et højt kulsyreindhold,

der gør den velegnet som en

forfriskende aperitif og tørstslukker,

når det er varmt.

Bramley Wit passer perfekt til lyse

magre fisk, skaldyr og dampede blåmuslinger,

samt lette salater.

69


21 - UDSTILLERE

70

JACOBSEN BROWN ALE

Ale – 6% vol.

Jacobsen Brown Ale har hentet det

meste af sin inspiration i den engelske

brown ale-stil, bl.a. ved brug af to

engelske humler til bitterhumlingen.

Den lader sig imidlertid også inspirere

af den oversøiske stil, idet den er aromahumlet

med den vinøse Nelson

Sauvin-humle fra New Zealand.

Jacobsen Brown Ale har en dyb

brun farve, der minder om mahogni.

Farven er skabt af den eksklusive

engelske Maris Otter Ale malt og hele

5 andre malte. Denne blanding af malte

giver øllet dets komplekse ristede elementer.

Brown Ale er middelfyldig. En

særlig ale-gær hentet fra vores engelske

bryggeri tilfører øllet en frugtagtig

karakter. I duften giver den særlige

Nelson Sauvin-humle aromaer, der

minder om Sauvignon Blanche-druen. I

afslutningen opleves et blidt bid af bitterhed

fra de engelske humler Fuggles

og Goldings. Brown Ale passer perfekt

til rødt kød, stegt fjerkræ og svinekød

og til grillmad.

JACOBSEN

ORIGINAL DARK LAGER

Lager – 5,8% vol.

Original Dark Lager er brygget

efter den ældste opskrift, vi har kunnet

finde i Carlsbergs arkiver. Opskriften

er fra 1854, og det skønnes, at den er

lig den originale opskrift fra 1847.

Vandet, vi bruger til brygningen, er

tilsat salte og mineraler, så det efterligner

vandet, som det var på Carlsberg i

1800-tallet. Bryggets hovedråvare er

münchenermalt fra Tyskland, men en

del af malten er hentet i England, da

det er et af de få steder i verden, hvor

man stadig kan få malt, der er gulvmaltet,

som man gjorde dengang.

Gulvmaltning er en lidt langsommere

teknik, hvor malten spredes ud over

et gulv, mens den spirer. Den vendes så

løbende manuelt, hvorfor dette er en

dyrere – og mere krævende metode!

Ved den efterfølgende kølning (tørring/ristning)

indgår der en fase, hvor

der sker en lille karamellisering i malten,

der giver en vis sødme til det færdige

bryg.

Humlen er den fornemme tyske

Hersbrucker, der ikke har ændret sig

siden 1800-tallet, hvorfor vi forventer,

at den minder om den humle, som J.C.

Jacobsen brugte dengang. Humlen dyrkes

i Hallertau i Sydtyskland, der er det

bedste sted for humledyrkning.

Hallertau ligger ikke langt fra München,

hvor Jacobsen hentede sin gær på

Spaten Brauerei. Øllet er som dengang

af Münchner-typen, en mørk, Dunkel

hedder det på tysk, undergæret

lagerølstype. Original Dark Lager har

en mørk rødbrun farve og et hvidt

skum med en brunlig tone.

Farven er skabt af münchenermalt

og en anelse karamelmalt. Duften er

præget af den milde, let florale humlearoma

fra Hersbrucker-humlen, og den

er krydret med maltaromaer, lidt

lakrids og let frugtagtige – abrikos,

blomme – noter fra Carlsberggæren.

Smagen er tør og middelfyldig og har

en lang blød humleeftersmag. I munden

opleves det blide kulsyreindhold og de

maltede og let ristede elementer, der

blandes med et strejf af karamel og

nøddearomaer.

Brygget er som den gang, lavet ved

trippel-dekoration, hvilket tilfører elementer

at ristet brød. Endvidere er

Original Dark Lager gæret ved lav temperatur,

som i 1854, idet gæringen starter

ved 6 grader og over tid stiger til

11 grader, hvor den afsluttes og efter-


følgende lagres. Det er med til at give

meget mild og afrundet smag.

Med sit ristede maltpræg egner

Original Dark Lager sig især godt til

stegte kødretter, idet øllets karamelliserede

noter harmonerer med kødets

stegeskorpe. Den lange humleeftersmag

og middelfylden gør den egnet til

middelfede spiser som magert svine-,

kalve-, og oksekød. Øllen fungerer

glimrende med det traditionelle danske

og sydtyske køkken, men også med

både de stærke retter fra de asiatiske

køkkener og de mere sødmefulde,

mildt krydrede retter fra det nordafrikanske

køkken.

JACOBSEN SAAZ BLONDE

Belgisk ale – 7,1% vol.

Saaz Blonde er brygget efter den

belgiske tradition for lyse overgærede

øl – en type belgierne kalder Blonde,

efter det franske ord for lys.Vi har

endvidere tilføjet et let præg fra

Tjekkiet, idet vi har brugt den fornemme

tjekkiske humle Saaz. De lyse belgiske

ales (overgærede øl) adskiller sig

bl.a. fra de engelske - ved, at der bruges

pilsnermalt i stedet for højt modificeret

alemalt, hvilket giver mere mundfylde.

UDSTILLERE - 21

Jacobsen Saaz Blonde har en lys gylden

glød og et flot blondt skum. Det

er skabt af pilsnermalten og en anelse

karamelmalt. Karamelmalten giver også

en let sødme, farve, og karamelaroma

til brygget.

Bryggets komplekse aroma kommer

fra brugen af en særlig overgær, der har

fået de helt rigtige betingelser i form af

rigelig luft og lov til at arbejde ved høj

temperatur. Dette resulterer i en frugtagtig

aroma, der får et tørt modspil

fra noter af kvan, nelliker, koriander og

lette mineralske toner.

Den tørre aroma skyldes et meget

lavt indhold af restsukker, der er opnået

ved generøs brug af hvedebaseret

brygsirup samt brug af kvan, som giver

brygget en let enebær-agtig smag.

Aromabilledet afrundes af Saazhumlen,

hvis karakteristiske aroma traditionelt

betegnes som mindende om fyrrenåle.

Da vi har tilsat humlen både tidligt

og sent i urtkogningen, opnås både en

afrundet blød bitterhed samt en særlig

aroma. Saaz Blonde er middelfyldig og

har et højt kulsyreindhold, der spiller

godt op mod aromakompleksiteten.

Saaz Blonde passer til det mere fyldige

belgiske køkken

71


21 - UDSTILLERE

72

STAND

21

TUBORGS BRYGGERIER A/S

Grundlagt i Hellerup

Tlf: 33 27 33 27

Websted: www.tuborg.dk

Fra syrefabrik til ølbryggeri

Tuborg blev grundlagt i 1873 som en

del af Tuborgs Fabrikker, der bl.a.

omfattede et glasværk, en svovlsyrefabrik

samt drift og udbygning af Tuborg

Havn. Navnet Tuborg stammer fra det

17. århundrede, hvor en Jonas Thue

ejede en lystejendom ved Ryvangen

nord for København. Efter ham fik

ejendommen og dens jorde navnet

THUESBORG, senere forenklet til

TUBORG.

Grundlagt som eksportbryggeri og

producerede i 1875 sin første øl, en

bajersk lagerøl, senere kendt som Rød

Tuborg. I 1880 lancerer bryggeriet

Danmarks første pilsner, Grøn Tuborg.

Bryggeriets første store eksportsucces

blev født med Guld Tuborg i 1895, som

i Danmark siden har haft en særlig

position. I nyere tid har især lanceringen

af Tuborg Classic i 1993 – bryggeriets

120-årsdag – haft betydning for

udviklingen på det danske marked.

GRØN TUBORG

Pilsner – 4,6% vol.

Duft med toner af blomster, korn

og en anelse malt. Smagen er tro imod

sin duft, men udvikler fine, let sødlige

aromaer. Mediumfyldig med en behagelig,

afdæmpet bitterhed i eftersmagen.

TUBORG SUPER LIGHT

Pilsner – 0,1% vol.

En let, strågul øl. I duften er der

kornblomster og maltede toner. Meget

let med en fin syrlighed. Da øllen er

næsten uden alkohol er den fine humlebitterhed

et fremtrædende element i

øllets samlede karakter.

TUBORG CLASSIC

Lager – 4,6% vol.

Maltene i Classic udtrykker sig i

duften der også har delikate noter af

engelsk lakrids. Smagen giver et frisk,

tørt førsteindtryk og afslører en god

fylde med fine karamelaromaer.

Eftersmagen er vedholdende med

karakter af humle og malt.

TUBORG CLASSIC HVEDE

Hvedeøl – 4,6% vol.

Classic Hvede er en citrusgul øl

med kridhvidt skum. Øllen er ufiltreret.

Den har en duft af nellike, koriander og

frugt. Smagen er prikkende frisk af

frugt og hvede. Den frugtagtige smag

og duft skyldes bl.a. at der er brugt

overgær til brygningen. Der er også tilsat

mere kulsyre hvilket gør øllen friskere

og fremhæver smagen.


TUBORG CLASSIC GYLDEN

Pilsner – 4,6% vol.

Classic Gylden er den tredje øl i

Classic-familien, efter Classic og Classic

Hvede. Lanceringen er den største fra

Tuborg siden Classic blev lanceret i

1993. Classic Gylden er en mørkgylden

pilsnerøl med en let og frisk karakter.

Den er let at drikke, let at nyde og har

en citrusagtig duft fra den særlige

cascade aromahumle.

Classic Gylden minder mest om

Classic, der også er en let drikkelig

pilsnerøl, men der er stadigvæk en forskel.

Classic Gylden er forskellig fra

Classic idet den er brygget med brygsirup,

hvilket gør den mildere. Samtidig

anvendes humletypen Ny Tuborg bitterhumle

og amerikansk cascade aromahumle,

hvor man i Classic bruger

Tuborgs normale bitterhumle.

Brygsiruppen og humlen gør at Classic

Gylden opleves som forfriskende mild,

med en let citrusduft, men stadig med

al den gode ølsmag en Classic skal

have. Classic Gylden har en smuk rødlig

farve og et let gyldent skum.

GULD TUBORG

Pilsner – 5,8% vol.

Guld Tuborg har en indtagende duft

af frugt og malt med undertoner af fennikel.

God fylde og fin syrlighed. En elegant

øl med god balance imellem overvejende

tør fylde, en vis livlighed og en

afdæmpet humlekarakter.

UDSTILLERE - 21

FINE FESTIVAL

Bock – 7,5% vol.

»FF« er en stærk flot aromatisk

pilsnerøl. Udover korn spores både

lakrids og grapefrugt i duften. Fine

Festival leverer et karakterfuldt første

indtryk præget af alkohol mere end

sødme, men er fyldig og rank med et

karakterfast humlebid i eftersmagen.

T-BEER NEUTRAL

Pilsner – 4,9% vol.

Lys i farven og kridhvidt skum.

Smagen er nem at holde af – ingen

bitre efterveer. Er brygget på pilsnermalt,

brygsirup og humle. Der er

anvendt Tuborg bitterhumle med mild

eftersmag og T-Beer er gæret køligt

med Tuborgs undergær og derefter filtreret.

Du vil finde en lettere læskende

smag med frisk duft fra Tuborg-gæren

samt blød og mild bitterhed.

T-BEER CITRUS

Pilsner – 4,9% vol.

Smagen er blød med et frækt bid,

når citrus’en rammer. Den er brygget

på pilsnermalt, brygsirup, citronaroma,

citronsyre, alternative sødemidler samt

humle. Lettere læskende smag med bid

og let sødme af citron. Blød og mild

bitterhed.

PRØVEBRYG

Tuborg eksperimenterer løbende med

nye øl, og har traditionen tro medbragt

et prøvebryg til årets ølfestival. Kom

og få en festlig oplevelse!

73


22 - UDSTILLERE

74

STAND

22

AMBY IMPORT AND SALE

Hårbyvej 22, Hårby,

8660 Skanderborg

Tlf: 86 51 24 00 • 40 51 29 00

Email lars@amby-import.dk

Websted: www.amby-import.dk

Høster de belgiske frugter

Amby Import er et ungt firma som har

specialiseret sig i belgiske øl. De startede

i 1999 med salg på internettet til

private. I dag kan deres øl købe i flere

hundrede butikker i hele landet.

Firmaet beskæftiger 3 ansatte, nemlig

en far samt hans søn og datter. De deltager

på ølfestivalen for 7. gang og har

altså været med lige siden starten. Har

idag øl med fra 7 bryggerier.

Brouwerij Van Steenberge

AUGUSTIJN

Klosterbryg – 8% vol.

Øllet har en gylden farve, stor krop

og et stort hvidt skum, der holder sig

meget længe. Smagen er krydret, maltet

og med en undertone af humle.

Øllet er brygget på en 700-årig tradition.

AUGUSTIJN GRAND CRU

Klosterbryg – 9% vol.

Øllet minder om den almindelige

Augustijn, men er lidt mere rund. Kan

gemmes i flere år ligesom vin.

BORNEM DOUBLE

Klosterbryg – 8% vol.

Øllet har en stor krop, en livlig og

munter smag, som føles dejlig i munden.

Maltet eftersmag med en undertone

af humle. Munkene plejer at faste på

denne type øl i 40 dage. Ingen føde –

kun øl.

BORNEM TRIPLE

Klosterbryg – 9% vol.

Øllet har en gylden farve, perfekt

balanceret smag og spændende aroma.

Stor krop og en rigtig hjertevarmer.

GULDEN DRAAK

Barleywine – 10,5% vol.

Den gyldne drage er en mørk, brun

Triple Ale og er helt exceptionel blandt

de belgiske tripler. Øllet har en dejlig

blød og fyldig smag, kroppen er stor og

efterlader vitaminer fra flere århundreders

gamle bryggerier.

LEUTE BOK

Belgisk ale – 8,2% vol.

Leute Bok er en mørk, rød lidt tung

øl.Aromaen og smagen er unik og slående,

ikke for sød, men fyldig og blød

på tungen.

CELIS WHITE

Hvedeøl – 5% vol.

Det er en witbier brygget i Texas af

Pierre Celis, der var indvandrer fra

Belgien. Øllet har en dejlig aroma af

blomster, lemon, vanilje og er let krydret.

Celis White betragtes af mange

som den bedste hvedeøl i verden.


CELIS PALE BOCK

Belgisk ale – 5% vol.

Celis Pale Bock har nuancer af

Ingrid Marie æbler, hvilket yderligere er

med til at gøre den til en øl med charme,

overraskende finesser og en lethed

udover det sædvanlige.

Brouwerij Van Eecke

HET KAPITTEL PATER

Klosterbryg – 6% vol.

Ale, der som de andre ales i denne

serie kan spore deres historie tilbage

til klosteret i Watou i 1629. Øllet har

en lidt sødlig smag, som bl.a. skyldes de

2 varianter af humle. Øllet er mørkt,

fyldigt og har en lang og lidt bitter

eftersmag, som dog er behagelig.

HET KAPITTEL BLOND

Klosterbryg – 6,5% vol.

Brygget på 2 varianter af den

berømte humle fra Poperinge og 2

varianter af aromatisk malt. Øllet har

en ravgul farve, en fin bouquet, hvor

man i høj grad fornemmer den fyldige

humleduft. Øllet skummer middel, har

en lidt bitter og behagelig eftersmag.

HET KAPITTEL DUBBEL

Klosterbryg – 7,5% vol.

Brygget på to varianter af humle og

fire varianter af malt. Øllet har en

mørk rødbrun farve, er meget fyldig og

man fornemmer straks den sødlige

humle og karamelmalten, der på en

diskret måde stimulerer alle smagssanser.

UDSTILLERE - 22

HOMMEL BIER

Belgisk ale – 7,5% vol.

Watou er en del af Poperinge og et

af de få steder i Belgien, hvor der stadig

dyrkes den eftertragtede humle.

Øllet er brygget på 3 varianter af

denne humle. Øllet har både en sødlig

og bitter smag.

WATOU’S WIT BIER

Hvedeøl – 5% vol.

Øllet er brygget på en perfekt blanding

af hvede og humle fra Poperinge.

Øllet har en fyldig krop, en ravgul farve

og et stort hvidt skum.

Brouwerij De Troch

CHAPEAU CUVEE DE LAMBIC

Lambic/Gueuze – 5,5% vol.

En lambic for kendere. Rustik og

særpræget.

CHAPEAU GUEUZE

Lambic/Gueuze – 5,5% vol.

Sammenblandet øl af nyt og gammelt

lambic. Øllet er syrligt og har en

speciel smag. Meget velegnet til madlavning,

især hvor man vil bruge hvidvin.

CHAPEAU KRIEK

Lambic/Kriek – 3,5% vol.

Ung Lambic øl, tilsat kirsebær og

frugtsirup under gæringen. Har en

meget frisk smag. Øllet er velsmagende

og særlig velegnet som aperitif/velkomstdrink.

75


22 - UDSTILLERE

76

CHAPEAU FRAMBOISE

Lambic/Framboise – 3,5% vol.

Også en frugtøl, hvor der er tilsat

hindbær i den sidste del af gæringen.

Øllet er frisk, lidt syrlig i smagen.

Fremragende som aperitif.

CHAPEAU BANANA

Lambic – 3,5% vol.

Frugtøl med banansmag. Meget frisk

i smagen og har overrasket mange

øldrikkere. Den mest solgte frugtøl.

CHAPEAU FRAISES

Lambic – 3,5% vol.

Frugtøl tilsat jordbær. Øllet har en

lidt sødere, pikant smag.

CHAPEAU LEMON

Lambic – 3,5% vol.

Lemon/citron er frugtøl som er tilsat

lemon. Øllet er lidt syrligt, utrolig

frisk i smagen. Pynt evt. med en citronskive.

Het Anker

GOUDEN CAROLUS CLASSIC

Belgisk ale – 8,0% vol.

Sagnet fortæller, at kejser Carl V gav

sine krigere og jægere »sort øl« for at

de kunne få mere »courage« i deres

gøremål. Det er denne øl, der med små

modifikationer er brygget siden 1369.

En mørkebrun ale med en stor krop

og bouquet, tilpas krydret og fyldig

smag.

GOUDEN CAROLUS - TRIPLE

Belgisk ale – 9% vol.

Trods moderne bryg-teknologi er

denne trippel ale brygget efter de helt

gamle traditioner. De fineste bygmalte

og humletyper, overgæret, upasteriseret

og ufiltreret. Meget frugtagtig og fyldig.

Velegnet til røde bøffer.

GOUDEN CAROLUS - AMBRIO

Belgisk ale – 7% vol.

Opskriften har sin oprindelse helt

tilbage til det 14. århundrede. Balancen

mellem de forskellige malte, de fine

humletyper og de specielle krydderier

giver en harmonisk smag af denne rødbrune

ale.

GOUDEN CAROLUS

EASTER BEER

Stærk belgisk ale – 9,5% vol.

En meget kraftig og fyldig påskebryg.

Stort og flot skum, utrolig fyldig i

smag og duft og særdeles velegnet til

dansk påskemad, både frokost og

varme retter. Bør serveres ved 12-14°

C. Brygget specielt til Amby Import.

GOUDEN CAROLUS

CUVÉE DE KAISER 2004

Stærk belgisk ale – 11% vol.

Hvert år den 24. februar, på Kejser

Charles V’s fødselsdag, brygges “Cuvee

of the Emperor" i et begrænset parti.

En unik og eksklusiv øl, som kun bliver

bedre af mange års lagring.

GOUDEN CAROLUS

CUVÉE DE KAISER 2005

Stærk belgisk ale – 11% vol.

Den nyeste årgang.

HET ANKER BLOND

Belgisk ale – 6,5% vol.

En rigtig sommer øl. Dejlig frisk og

fyldig uden at være for krydret. Fin

balance mellem malt og humle. Bryggen

er som de andre øl fra Het Anker lavet

af de fineste råvarer og uden tilsætningstoffer.

Er lige velegnet på terrassen

og til alle lettere madretter.


HET ANKER BOSCOULIS

Belgisk ale, frugtøl – 6,5% vol.

En nyskabelse fra Het Anker. Brown

ale hvor man har tilsat skovbær under

gæringen. Øllet er med stor fylde, frugtagtig

og med en kraftig humlet smag,

der netop giver en god balance med

frugtens sødme.Anderledes og meget

forfriskende.

Brasserie d’Achouffe

LA CHOUFFE

Belgisk ale – 8% vol.

La chouffe blonde special er IKKE

en nisseøl. Fremstår meget krydret.

Man er ikke i tvivl, når det er La

Chouffe, der rammer munden.

MC CHOUFFE

Belgisk ale - 8,5% vol.

Skotsk-inspireret ale. Mc Chouffe er

en mørk øl, hvor den specialle hvedeagtige

friskhed går igen. Den er dog

slet ikke så frisk som La Chouffe, da

den indeholder en del mere sukker.

Den er et bekendtskab værd, da den

tydeligt er en alternativ bruin i forhold

til de typiske farinnuancer, der ellers

kendetegner bruin.

UDSTILLERE - 22

CORSENDONK PATER

Klosterbryg – 7,5% vol.

En belgisk øl af 'Brown Ale'-typen

med en medium-fyldig krop og en flot

beigefarvet skumhat. Den har en blid,

nærmest karamelagtig maltet og jordet

smag iblandet frugtrige toner med kun

svage bitre nuancer i ganen. Den fløjlsbløde

og venlige smagspalette placerer

den som et meget alsidigt bryg, der

kan nydes i næsten hvilken som helst

sammenhæng.

CORSENDONK AGNUS

Klosterbryg – 7,5% vol.

Er en graciøs repræsentant for

denne gruppe med sin sprøde karaktér

og sin flotte gyldne farve. Smagen er en

palette af smagsindtryk, startende med

en tør og let citrusagtig smag. Ender

op i en distinkt, delikat og parfumeagtig

humlet karakter. Et yderst charmerende,

gyldent klosterbryg fra bryggeriet

Brewery du Bocq beliggende i den sydbelgiske

Namurprovins. Corsendonk

Agnus er formidabel som forfriskning

og bør serveres kælderkold i sit tilhørende

glas, hvis man ønsker at nyde

dens friskhed til fulde.

77


22 - UDSTILLERE

78

Trappister

WESTMALLE DUBBEL

Trappist – 7% vol.

Stærkt overgæret øl brygget på klostret

Westmalle i Belgien. Mørk gylden

farve og en meget velafbalanceret kraftig

smag. Eftersmagen er behagelig.

WESTMALLE TRIPEL

Trappist – 9% vol.

Stærkt overgæret øl brygget på klostret

Westmalle. Øllet har en lys gylden

farve, velafbalanceret kraftig smag og

en behagelig lang eftersmag.

ACHEL BLOND

Trappist – 8% vol.

Særdeles velafbalanceret.Tør øl

med kompleks frugtagtig smag bærer

præg af gærens bidrag til lidt citrusagtig

frugtighed og af humlens antydning af

bitterhed.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ACHEL BRUNE

Trappist – 8% vol.

Flot farve, kraftigt skum, man fornemmer

både valnødder og rønnebær.

Afgjort mild og sødmefuld,

Rochefortens absolutte modsætning.

Modne æbler og blommer melder sig i

eftersmagen.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ACHEL BRUIN EXTRA

Trappist – 9,5% vol.

En øl, der udvikler sig ved lagring.

Bemærk, ligesom de øvrige bryg fra

Trappistenabdij De Achelse Kluis er

dette nye bryg ufiltreret med kraftigt

bundfald til følge.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ORVAL

Trappist – 6,2% vol.

Helt særegen duft og smag.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ROCHEFORT 6

Trappist – 7,5% vol.

Let nøddeagtig smag.Velegnet til

vildt eller til en god dansk frikadelle.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ROCHEFORT 8

Trappist – 9,5% vol.

Denne tørre øl er en ret aromatisk

trappist. Fyldig, med en anelse tobak og

chokolade i smagen.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ROCHEFORT 10

Trappist – 11,3% vol.

Utrolig fyldig med tydelig tobak og

chokolade i smagen. Uovertruffen som

dessertledsager.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

Gammelt øl

Mange belgiske ales ældes med ynde.

Amby Import præsenterer et udsøgt

udvalg af gamle øl.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.


STAND

23

HANCOCK

Humlevej 32, 7800 Skive

Tlf: 97 52 25 77

Email: post@hancock.dk

Kvalitetsprodukter på

gammeldags manér

Som det eneste bryggeri i Danmark

bruges udelukkende den fine og dyre

tjekkiske Saazer-humle, der giver øllet

en mere blød bittersmag. Billigere

humlesorter giver ofte en skarpere bittersmag.

Øllet brygges stadig på gammeldags

manér, dvs. at gæring og

lagring foregår ved meget lave temperaturer

med heraf følgende lang

lagringstid. – Og der tilsættes ikke vand

inden tapningen.

HANCOCK HVIDTØL

Overgæret mørkt øl – 1,8% vol.

LYS HANCOCK

Overgæret lyst øl – 2,6% vol.

HØKER BAJER

Pilsner – 5% vol.

Traditionel pilsnerøl.

BLACK HANCOCK LAGER

Lager – 5,0% vol.

Brygget med lagermalt, som er en

malttype, der giver en mørkere farve

samt mere tyngde og bredde i smagen.

Upasteuriseret fadøl.

HANCOCK BEER

Pilsner – 6,3% vol.

Mere fyldig i smagen end Høker

Bajer, og humlens bløde bitterhed træder

tydeligere igennem.

OLD GAMBRINUS BEER, LIGHT

DoppelBock – 9,6% vol.

På trods af navnet en kraftig og fyldig

guldøl. Der er tyngde og bredde i

smagen.

OLD GAMBRINUS BEER, DARK

DoppelBock – 9,5% vol.

Brygget med lagermalt og en speciel

bryggemetode. Et alternativ til rødvin,

og kan med fordel gemmes mørkt og

køligt i adskillige år, hvorved smagen

nærmer sig en god portvin.

Upasteuriseret fadøl.

PÅSKEBRYG

Tripelbock – 10,5% vol.

En klassiker.

UDSTILLERE - 23

79


24 - UDSTILLERE

80

STAND

24

ALE-CONSULT

v/Helle Jacobsen

Nikolajgade 22, 1068 København K

Tlf: 33 12 56 90

Email: ale@ale-consult.dk

Websted: ale-consult.dk

Import af kvalitetsøl fra

Norge & Sverige

ALE-Consult importerer øl fra det

norske mikrobryggeri Nøgne Ø og fra

det svenske mikrobryggeri Nils Oscar.

ALE-Consult sælger en gros til øl- og

vinhandlere samt til restauranter og

cafeer, der er kendt for salg og servering

af godt kvalitetsøl.

Jamen, jamen – kan de lave godt øl i

Norge og Sverige? Vi forbinder normalt

ikke de to lande som ’gode øllande’.

Nærmest tværtom. Men også i Norge

og Sverige er der en spirende interesse

for at brygge og nyde godt øl. Øl fra

de to nordiske mikrobryggerier er kvalitetsøl

helt i top, og begge bryggerier

hører til blandt de mest velrenommerede

og fremgangsrige nordiske bryggerier.

Men vurder selv!

Nøgne Ø

Nøgne Ø, som kalder sig ’Det

Kompromissløse Bryggeri’, er Norges

mindste bryggeri, etableret i 2002 i

Grimstad – og nu foran en udbygning.

Her brygges kvalitetsøl efter den gammeldags

metode: ufiltreret og upasteuriseret

med eftergæring på flaske. Og

alt øl er ’made by hand’. NØGNE Ø er

desuden Norges eneste producent af

cask conditioned ale.

Nøgne Ø brygger til daglig 7 forskellige

ales: Bitter, Brown Ale, Havre

Stout,Amber Ale, Pale Ale, Porter og

India Pale Ale. Desuden brygges sæsonøl

til jul, bl.a. God Jul, og påske, God

Påske.

Mød chefbrygger Kjetil Jikiun

fra Nøgne Ø på ALE-Consult’s

stand fredag og lørdag, hvor han

udskænker Nøgne Ø Porter fra

cask.

På festivalen er der mulighed for at

smage følgende ales fra Nøgne Ø:

NØGNE Ø BITTER

Ale – 4,5% vol.

Lys ale. En let drikkelig bitter, som

har en god eftersmag af æbler, blomster

og honning. Dette øl åbner sig ved

at lade det falde godt ned i glasset.

Øllet har et flot skum. Det er en god

allround-øl til lyse og lette retter.

NØGNE Ø BROWN ALE

Ale – 4,5% vol.

Mørkebrun engelsk ale med en indbydende

frugtrig duft og med en for

typen typisk maltsmag med ristede

toner. En behagelig bitterhed i eftersmagen.

Det komplekse smagsbillede

er sammensat af 5 forskellige typer

malt. Passer godt til krydret mad.


NØGNE Ø HAVRE STOUT

Stout – 4,5% vol.

Mørkerød, nærmest sort ale, brygget

på byg og havre. Mild og let drikkelig

med ristet malt i fokus. Er velegnet

til de mørke kødretter.

NØGNE Ø AMBER ALE

Ale – 6% vol.

En mørkere udgave af Pale Ale og

alens svar på en bajer. Øllet har et flot

skum, og smagen er rund med balanceret

bitterhed. Behagelig og let drikkelig.

Passer til kraftige kødretter og ost.

NØGNE Ø PALE ALE

Ale – 6% vol.

Læskende lys ale. En robust og kraftig

øl med et godt humleindslag, som

giver en krydret frugtighed i afslutningen.

Øllet passer ganske godt til lyst

kød som fjerkræ og kalv.

NØGNE Ø PORTER

Porter – 7,0% vol.

Mørk kraftig ale.Tydelige mørke

maltaromaer i duften, og den meget

mørke malt giver smag af kaffe og tørret

frugt. Dette krævende øl bør nok

nydes for sig selv, men det passer også

godt til nødder, chokolade eller desserter.

– Også fra cask så længe lager

haves!

UDSTILLERE - 24

NØGNE Ø INDIA PALE ALE (IPA)

India pale ale – 7,5% vol.

Halvmørk, maltrig og godt humlet

ale. Duften er kraftigt maltpræget, og

øllet har et fast og godt skum. En behagelig

og velsmagende IPA, hvor

Cascade-humle giver en lang eftersmag

af grapefrugt og krydderier. Dette øl er

så kraftigt, at det bør nydes for sig selv.

Men det kan også anbefales til robuste

sammenkogte retter, modne oste –

eller til en god cigar.

Nils Oscar

Det svenske mikrobryggeri Nils Oscar

blev etableret i Stockholm i 1996 af 7

ølentusiaster med det mål at brygge

godt øl og medvirke til at skabe en

bedre svensk ølkultur. Siden har bryggeriet

haft stor succes, og dets øl har

modtaget flere priser, bl.a. ved World

Beer Cup.

På festivalen kan der smages følgende

tre af Nils Oscar’s øl:

NILS OSCAR KALASÖL

Lager – 5,2% vol.

Kalasölet er en rund, mørk lagerøl,

som igennem flere år er blevet kåret

som ’Sveriges Bästa Öl’. Dens blanding

af fire forskellige humlesorter giver en

herlig aroma og bitterhed. Passer særligt

godt til kraftige kød- og gryderetter

og til vildt. Denne flotte øl startede

som en oktoberfestøl, men sælges nu

på grund af sin popularitet hele året

rundt.

81


24 • 25 - UDSTILLERE

82

NILS OSCAR IMPERIAL STOUT

Imperial stout – 7,0% vol.

Imperial Stout blev oprindelig gjort

stærk og rig på humle for at klare den

lange rejse til det kejserlige hof i

Rusland, hvor kejserinde Katarina den

store var en stor elsker og importør af

ekstra stærk stout.

Farven er mørk, næsten sort, og

den har en indbydende chokoladeduft.

Smagen er fyldig og maltrig med indslag

af mørk chokolade og mokka. Passer

godt til skaldyr – og som ledsager til

chokolade.

Kan lagres i mange år – og er bedst,

når den er mellem 5 og 10 år gammel.

Tog bronze i Stout-klassen i World

Beer Cup i New York i 2002.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

NILS OSCAR BARLEY WINE

Barley wine – 9,5% vol.

Duften er svagt maltpræget – ligesom

smagen. En fyldig øl med en vis

sødme og en fint afstemt bitterhed. Er

velegnet til en bid ost eller lidt chokolade

– og er rigtig god i sofaen efter

middagen. En stærk specialøl – næsten

som en portvin.

Kan drikkes nu – men kan med fordel

lagres i flere år. Den bliver bare

bedre med tiden.

Vandt guld i Barley Wine-klassen i

World Beer Cup i New York i 2000,

hvor den konkurrerede med 370 bryggerier.

En øl i verdensklasse!

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

STAND

25

BARLEYWINE

Læderstræde 16, 1201 København K

Tlf: 33 91 93 97

Email: bestil@barleywine.dk

Websted: www.barleywine.dk

Byens bedste ølpusher

Importøren BarleyWine ejer den nok

mest velassorterede og hyggelige butik

for kvalitetsøl i København.Altid mere

end 200 forskellige muligheder har du

at vælge mellem, 5 dage om ugen mellem

kl. 12 og 18.

Flasketappet øl fra danske, hollandske,

belgiske, tyske, norske og svenske

mikro-bryggerier.Trappistøl. Engelsk

kvalitetsøl.The best of US. Og ikke

mindst Storkøbenhavns bedste udvalg

af RED-BROWN ALES, GUEUZE OG

FRUGTLAMBIC, SAISON, BOCK samt

BARLEY WINE OG ANDRE STÆRKE.

Kom gående, cyklende eller i bil.Vi

ligger i STRÆDET, Læderstræde 16, 1

minut fra Amagertorv/Strøget/Storkespringvandet/Højbro

Plads - lige over

for Kafé Kys.

Vi har i år valgt at tage følgende

eksempler med til Valby:


Red-Brown

Belgiske ale

BOURGOGNE DES FLANDRES

Brasserie Timmermans, Belgien

Red brown belgisk ale – 5% vol.

Timmermans’ klassiker af en blanding

af belgisk red ale og en lambic er

en anderledes formidabel sur-sød øltype.

DUCHESSE DE BOURGOGNE

Brouwerij Verhaeghe, Belgien

Red brown belgisk ale – 6,2% vol.

Bourgognefarvet belgisk red-ale

med fint struktureret skumhat. Bærduft

og udpræget syrlig vin- og bærsmag.

Dette bryg bliver modnet på store

egetræsfade.

LIEFMANS KRIEK

Brouwerij Liefmans, Belgien

Red brown belgisk ale – 6% vol.

Et kirsebær-bryg på basis af belgisk

brown ale i stedet for den sædvanlige

lambic giver en hel anden dimension til

begrebet øl-aperitif. Markant kirsebærnæse.

Farven er kirsebærrød. Og smagen?

Kirsebær i suveræn forening med

brown ale-bitterheden varer helt ind i

eftersmagen.

RODENBACH GRAND CRU

Brouwerij Rodenbach, Belgien

Red brown belgisk ale – 6% vol.

En tydelig vinøs syrlighed mærkes

allerede gennem det kortlivede porøse

skum. Øllets smag er på samme tid sur

og sød og præget af 2 års lagring på

egetræsfade.

UDSTILLERE - 25

Belgiske gueuze

og frugtlambic

OUDE GEUZE BOON

MARIAGE PARFAIT

Brouwerij Boon, Belgien

Geuze – 8% vol.

Duftens og smagens oplevelse af

syrlighed og vinøsitet er total. Men der

er tale om en dynamisk oplevelse, hvor

syrlighed, frugtig sødme og svag bitterhed

gensidigt giver hinanden plads i

smagsoplevelsen.

3 FONTEINEN OUDE GEUZE

Brouwerij 3 Fonteinen, Belgien

Geuze – 5% vol.

En af de hardcore gueuze-blandinger.

Ferskenfarvet og på trods af sin

voldsomme syrlighed ejer den en varm

tone.

DE CAM OUDE GEUZE

Geuzestekerij De Cam, Belgien

Geuze – 6,5% vol.

Off-white skumhat med æblestrejf.

Tør, med surhed & sødme i en flot

forening.Velegnet til tørre, drøje oste

af pecorino- eller cheddartype.

83


25 - UDSTILLERE

84

3 FONTEINEN KRIEK

Brouwerij 3 Fonteinen, Belgien

Frugtlambic – 5% vol.

Sart kirsebærduft annoncerer denne

– årgang 2003 – svagt kulsyreholdige

Krieklambic. Ingen formildende sødme

i hverken smag eller i den rene og syrlige

eftersmag.

OUDE KRIEK VIEILLE

Brouwerij Oud Beersel, Belgien

Frugtlambic – 6,5% vol.

I duften er det lambic og slet ikke

kirsebær.Tør og delikat syrlig med

voldsom kulsyre. Ideel tørstslukker.

Saison

SAISON 1900

Brasserie Lefebvre, Belgien

Saison – 5,2% vol.

Dufter af maltpræget syrlighed. Flot

cloudy med perfekt skum. Nektariner

og fersken er de smagsmæssige referencer

samt en honningagtig, om end

syrlig, eftersmag.

SAISON DUPONT

Brasserie Dupont, Belgien

Saison – 6,5% vol.

Saison i superklasse.Tung tropisk

mangoduft. Smagen er en udsøgt triangel

af syrlighed, sødme og bitterhed.

Bock

JOPEN VIER GRANEN BOKBIER

Jopen B.V., Holland

Bock – 6,5% vol.

En ’varm’ bok brygget på byg,

hvede, havre og rug. Sammensat, egenartig

smag, som kræver en jomfruelig

gane.

ALFA BOKBIER

Alfa Bierbrouwerij, Holland

Bock – 6,5% vol.

En klassiker og en prototype. Sådan

cirka skal en nederlandsk herfstbok

smage, tæt på dansk jul.

Barley wine og andre stærke

YOUNG'S OLD NICK

Young’s, England

Barley wine – 7,2% vol.

Aromatisk Barley Wine under en

tæt, kakaoagtig skumhat. Klassisk

smagsbouquet med chokoladeindicier

og andre maltnuancer. Som andre af

Young's bryg umådelig 'drinkable'.

Desværre totalt fravær af såvel bitterhed

som sødme.

BUSH AMBER

Brasserie Dubuisson, Belgien

Stærk belgisk ale – 12% vol.

Upasteuriseret, tungt aromatisk belgisk

bryg. Halvtør med mærkbar maltsmag,

hvor alkoholen er elegant pakket

ind i en nøddeagtig, vinøs eftersmag.

DULLE TEVE

De Dolle Brouwers, Belgien

Stærk belgisk ale – 10% vol.

Duften og navnet på dette bryg står

i absolut misforhold. Sødmefuld varm

duft af tørret frugt kommer ens læber i

møde. Smagen præges af madeiraagtig

vinøsitet, men ikke spor dominerende.

Derfor sørger en mærkbar bitterhed,

der også har det sidste ord i eftersmagen.


GRIMBERGEN OPTIMO BRUNO

Brouwerij Union, Belgien

Stærk belgisk ale – 10% vol.

Tæt, cremet skum dækker denne

bronzefarvede Barley Wine. Frugtrig

vinøs sødme dominerer smag og eftersmag.

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE

Arcener Bier Brouwerij, Holland

Stærk belgisk ale – 10% vol.

Dybt kobberfarvet, hollandsk prestige-klosterbryg.

Ret voldsom frugt og

en vis vinøsitet i både smag og eftersmag

i kombination med helt utrolig

fylde. Overraskende fravær af både

malt og humle.

KASTEEL BIER

Brouwerij Honsebrouck, Belgien

Stærk belgisk ale – 11% vol.

Dybt kobberrød bryg med orange

skumhat og noget syrlig næse. Smagen

umiskendelig belgisk, sødlig i en barley

wine-agtig portvinøs udgave. Lidt chokolade

i eftersmagen.

UDSTILLERE - 25

MALHEUR 12

Brouwerij Landtsheer, Belgien

Stærk belgisk ale – 12% vol.

En for øl usædvanlig duft af chokolade

og caribisk rom. Smagen domineres

af den skønneste chokolade-tone.

Det vinøse indtryk vil blive stærkt styret

af serveringstemperaturen – altså

alt imellem en ’icemokka-cocktail-is’ og

en ’kølig café lungo med jamaicarom’.

Skønt at være barn igen!

MALHEUR 10

Brouwerij Landtsheer, Belgien

Stærk belgisk ale – 10% vol.

Næsen fornemmer straks en vinøs,

sødlig og alkoholrig tone. Smagen lever

derimod kun delvis op til duftindtrykket.

Den umiskendelige vinøse – nærmest

manzanillaagtige – barley winetone

holdes flot og elegant i skak af en

fornøden bitterhed.Alligevel er det

overraskende, at det er bitterheden,

der tager over til sidst i eftersmagen.

Nils Oscar, Sverige

NILS OSCAR BARLEY WINE

Barley wine – 9,5% vol.

Nul skum. Duften svagt maltpræget.

Smagen ikke ulig duften, dog med to

spage tilføjelser: vinøsitet og bitterhed.

En Barley Wine af den belgiske skole.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

85


25 - UDSTILLERE

86

ANCHOR OLD FOGHORN

Anchor, USA

Barley wine – 8,8% vol.

Nok et af de flotteste eksempler

på, hvad Barley Wine er for noget, og

hvor meget ’feel good’ de giver.

Klassisk svag duft med efterfølgende

massiv smag af madeira og tørret ’julefryd’.Tung

vinøsitet, som på bagkanten

bliver reddet af den fornødne bitterhed.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

OLD STOCK ALE

North Coast Brewery, USA

Barley wine – 11,4% vol.

Overgangen fra en ægte Old Ale til

en Barley Wine Ale er nutildags ikke så

lang.Vinøsitet og sherryagtige toner er

fælles gods og i N.C.’s tilfælde nærmest

et varemærke.

MONSTER ALE

Brooklyn Brewery, USA

Barley wine – 11% vol.

I årgang 2004 er den svagt kulsyreholdig

med næse af brændt karamel.

Nøddeagtig maltpræg, som går over i

en vinøs tone. Elegant med svag bitter

afslutning.

BIG FOOT BARLEY WINE

STYLE ALE

Sierra Nevada, USA

Barley wine – 9,6% vol.

Ligesom Anchor’s Old Foghorn er

Big Foot indbegrebet af den Barley

Wine-revival, som de amerikanske

mikrobryggere har forestået.

En næse så bitter, at IPA-erne er grønne

af misundelse. Smagen synes at være

en veritabel boksekamp mellem sødme

og bitterhed, der til sidst tager over.

GUINNESS SPECIAL

EXPORT STOUT

Guinness, Irland

Stout – 8% vol.

Sort som natten under den mest

pragtfulde, chokoladefarvede, tætte

skumhat og med maltet bouquet.

Smagen i denne irske eksport-stout er

en fornem, bitter chokolade, tobak og

gammelt læder.

NILS OSCAR IMPERIAL STOUT

Nils Oscar, Sverige

Imperial stout – 7% vol

Kakaofarvet, storboblet kort levende

skumlag. Indbydende cocio-duft, der

afløses af utroligt velafstemt, underspillet

chokoladetone. Imperial-styrke

medbringer en restsødme og en fylde.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.


BROOKLYN

CHOCOLATE STOUT

Brooklyn Brewery, USA

Stout – 8,25% vol.

Et sæsonbryg fra Brooklyn’s brygger

Garret Oliver. Hører til blandt de sorteste

bryg, der overhovedet findes på

porter- & stoutmarkedet.

Men også en af de mest cremede

og chokolademættede, jeg kan komme

i tanke om. Præges af sødme, frugt og

af antydet bitterhed dér, hvor den

hører hjemme, i eftersmagen.

SAMUEL SMITH’S

IMPERIAL STOUT

Samuel Smith, England

Imperial stout – 7% vol.

En svag sær duft; man tænker slet

ikke på øl – men fra det øjeblik, læberne

møder det flotte, tætte skum, handler

det om den ultimative nydelse. En

chokoladedrøm – i småbidder.

Indpakningen er blød maltsmag og lidt

bitterhed til sidst.

SLOTSKÄLLANS IMPERIAL STOUT

Slotskällan, Sverige

Imperial stout – 9% vol.

Noget af en chokoladebombe. Der

er næsten ikke plads til andet i smagsregistret

udover lidt bitterhed, der

minder os om, at det er øl.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

UDSTILLERE - 25

OLD RASPUTIN RUSSIAN

IMPERIAL STOUT

North Coast Brewery, USA

Imperial stout – 9% vol.

Flot vinøs stout med lækker cremet

skumhat.Aromatisk og frugtrig, men

også ret bitter – ikke mindst i eftersmagen.

ST. BERNARDUS ABT. 12

Br. Sint Bernardus, Belgien

Belgisk klosterbryg – 10% vol.

Noget tillukket under flot, tæt

skumhat præsenterer den trappist-like

klosterøl sig med de smagsmæssigt

mørke og nøddeagtige nuancer uden

pågående sødmefuldhed. Blid og behagelig.Vinøs

med chokoladetoner i

eftersmagen.

ACHEL BRUIN EXTRA

Trappist Br. De Achelse Kluis,

Belgien

Trappist – 9,5% vol.

Det ser ud til, at brødrene på Achel

klosteret efter nogle års tilløb har fået

indstillet bryggerkarret helt rigtigt. En

fed sag, der giver de erfarne en reminiscens

om, hvor godt Chimay Bleue

egentlig smagte dengang, før hver eneste

bar og supermarked i hele verden

skulle have den.

Flot massiv frugt i en smagsmæssig

trekant mellem Chimay Bleue,

Westmalle Dubbel og Rochefort 8.

87


25 • 26 - UDSTILLERE

88

LA TRAPPE QUADRUPEL

Trappist Br. Schaapskooi, Holland

Klosterbryg – 10% vol.

Mørkgylden hollandsk super-tripel

trappist med en banan-citrusduft.Varm

maltsmag.

ROCHEFORT 8

Trappist Br. Rochefort, Belgien

Trappist – 9,5% vol.

En ret aromatisk trappist. Fyldig,

med en anelse tobak og chokolade i

smagen. Uovertruffen som både madingrediens

og en uomtvistelig slutter på

en god aften.

ROCHEFORT 10

Trappist Br. Rochefort, Belgien

Trappist – 11,3% vol.

Utrolig fyldig med tydelig tobak og

chokolade i smagen. Udpræget frugt og

vinøsitet i eftersmagen. Er uovertruffen

som dessertledsager eller som substitut

for avec’en.

Der udskænkes 5 cl pr. polet

LA CHOUFFE

Brasserie d’Achouffe, Belgien

Stærk belgisk ale – 8% vol.

En individualist, der ejer en Saison’s

friskhed og en Blonde’s korianderpræg.

Smagen er frugtrig i retning af

fersken eller abrikos. I klasse med

Duvel, men alligevel meget anderledes.

CHOUFFE N’ICE

Brasserie d’Achouffe, Belgien

Stærk belgisk ale – 10% vol.

En julemutant af ‘forældrene’, La

Chouffe og McChouffe.

Endnu mere koriander, orange-peel

og timian brygget til en helhed. Såvel

smagen som duften præges af Saazhumlen.

Et uforligneligt forebyggelsesmiddel

mod vinterdepression.

STAND

26

DEN TATOVEREDE ENKE

Gothersgade 8c, Boltens Gård

1123 København K

Tlf: 33 91 88 77

Websted: www.dentatoveredeenke.dk

Speciale – belgisk øl

Den Tatoverede Enke bar & restaurant

åbnede år 2001 i det centrale

København, med fokus på belgiske øl

og mad.

Modtager af Semper Ardens prisen

2002 og danske ølentusiasters guldmærke

2003 og 2004.

Baren & restauranten serverer 16

fadøl og har over 100 flaskeøl. Mange

af øllene importeres selv af virksomheden.

Hver uge bruger køkkenet mange

liter øl til retter baseret på øl og friske

råvarer. F.eks bruges 3 liter per dag til

vores ølbrød.

Siden åbningen i 2001 har restauranten

serveret en menu med tilhørende

ølmenu. Her kan man kan prøve

belgiske øl og mad sammen. Man kan

også vælge mellem à la carte.


Fadølspecialiteter

Den Tatoverede Enke vil servere et

udvalg af stedets sortiment på fad.

TIMMERMANS GUEUZE

Lambic, gueuze – 5% vol.

Næsten cideragtig i smagen, og

Timmermans Gueuze er ikke nær så

sur som f.eks. Cantillon eller Boon

Geuze. En god introduktion til gueuze.

MARTINI

Hvedeøl – 5,2% vol.

Tysk hvedeøl. Ren, frisk og svagt

krydret duft. Let hvedemaltet krop. En

velsmagende hvedeøl. En klassiker fra

enken.

KASTEELBIER BLOND 7

Belgisk stærk ale – 7%

Fra Brouwerij Van Honsebrouck.

URTHEL HIBERNUS QUENTUM

Klosterøl – 9% vol.

En tripel brygget af Brouwerij Van

Steenberge.

BARBAR

Belgisk stærk ale – 8% vol.

Brygget med honning. Fra Brasserie

Lefebvre i Rebecq-Quenast i Belgien.

GEUZE BOON

Lambic, geuze – 5,0%

Brouwerij F. Boon, Lembeek, Belgien

UDSTILLERE - 26

BIOS KRIEK

Frugtøl – 5% vol.

Bios Kriek er en blanding af

to tredjedele to år gammel lambic og

to år gammel oud bruin. Oud bruin er

en blanding af øl, som har lagret på

egetræsfade. Balancen mellem de syrlige

øltyper og sødmen fra frugten gør

at øllen hverken er sur eller sød.

Tydelig, men ikke dominerende duft af

kirsebær. Livlig og forfriskende smag

med lang eftersmag. Har været serveret

på enken siden dag 1.

STRAFFE HENDRIK BRUIN

Stærk belgisk ale – 8,5%

Fra Huisbrouwerij Straffe Hendrik i

Brugge, Belgien.

ABBAYE DES ROCS

SPECIALE NOEL

Stærk belgisk ale – 9% vol.

En af de mest populære julebryg af

enkens store udvalg. Brygget af

Brasserie de l’Abbaye des Rocs

Montignies-sur-Roc i Belgien.

89


27 - UDSTILLERE

90

STAND

27

VESTFYEN

Fåborgvej, 5610 Assens

Tlf: 64 71 10 41

Email: vestfyen@mail.dk

Websted: www.bryggerietvestfyen.dk

120 års jubilæum

Bryggeriet Vestfyen blev grundlagt i

1885 og kan således fejre 120 års

jubilæum i år. På Bryggeriet Vestfyen er

vi stolte af, at vi stadig er et 100% selvstændigt

bryggeri. Bryggeriet fremstiller

højkvalitets-produkter indenfor øl og

mineralvand (Jolly Cola). De første 100

år bryggeriet eksisterede, foregik salget

rent lokalt, men ved hjælp af produktkvalitet

og en aggressiv markedsføring,

som indbefatter konkurrencedygtige

priser, har Bryggeriet Vestfyen taget

store markedsandele fra konkurrenterne

og har gennem de seneste 15-20 år

været landsdækkende.

Indenfor de sidste par år har bryggeriet

lagt stor vægt på produktudvikling

af nye specielle ølsorter, for at

imødekomme den store efterspørgsel

af netop disse øltyper. I anledning af

bryggeriets 120 års jubilæum har vi

lavet 2 nye ølsorter, som vi er stolte af

at kunne præsentere på Festivalen i

Valby 2005.

WILLEMOES STOUT

Stout – 6,5% vol.

Willemoes Stout er brygget af pilsnermalt,

karamelmalt og specialmalte.

Det er en fyldig overgæret øl med en

smag af karamel og mokka, og med en

behagelig bitter eftersmag. Denne øl er

ikke den stærkeste i »Stoutfamilien«

mht. til alkohol, men lidt lettere og

meget behagelig. Den flotte mørke

farve stammer fra ristet malt.

WILLEMOES ALE

Ale – 5,2% vol.

Willemoes Ale er brygget af pilsnermalt

og den bedste humle fra amerikanske

humleplanter. Gæret med vores

egen overgær. Smagen er afstemt med

farin og lakrids, hvorved der opnås den

rette balance mellem sødme og fylde.

En øl som både kvinder og mænd falder

for.


WILLEMOES STRONG LAGER

Bock – 8% vol.

Willemoes Strong Lager er en

stærk og fyldig øl. Brygget af pilsnermalt,

münchermalt og karamelmalt og

afstemt med forskellige tyske humletyper,

der giver den rette balance mellem

maltsmag og bitterhed. Undergæret og

med lang lagringstid.

NATEXPRESSEN

Bock – 6% vol.

Natexpressen er en guldøl i exportklassen.

Et højt maltindhold giver en

aromatisk smag, der sammen med den

mørke farve gør Natexpressen til en

spændende øl.

Festivalbryg

VESTFYEN PALE ALE

Ale – 6,5% vol.

Pale Ale er brygget af pilsnermalt,

münchnermalt, karamelmalt og smagsmæssigt

afbalanceret med porse,

engelsk bitterhumle og aromahumle.

Smagen af humle (BU 30) er tydelig

uden at overdøve den sødlige maltsmag,

og man kan også fornemme den

frugtagtige aroma fra overgæren. (Kun

som fadøl på festivalen, ikke i handelen).

BRYGGERIET SKANDS A/S • HESSELAGER 21 • 2605 BRØNDBY

WWW.BRYGGERIET-SKANDS.DK

UDSTILLERE - 27

91


28 - UDSTILLERE

92

STAND

28

ALEIMPORT

Email: mail@aleimport.com

Websted: www.aleimport.com

Danmarks mindste importør

Ale importøren er en af Danmarks

mindste distributører. De importerer

kun øl fra Traquair House, som blev

rejst af de skotske konger syd for

Edinburgh. Slottet, der er det ældste

beboede i Skotland, er blevet besøgt af

27 konger og ejes i dag af deres efterkommere.

Slottet huser et af

Storbritanniens ældste bryggerier.

Bryggeriet var oprindeligt et 1700talshjemmebryggeri,

der fremstillede øl

til slottet og dets stab. Efter 1800 blev

faciliteterne dog overflødige og forblev

uberørte frem til 1965.

Bryggeriet fremstiller 600-700 tønder

årligt (heraf 200.000 flasker, resten

på fad). Der brygges året rundt, undtagen

august. 1 1993 blev faciliteterne

udvidet for at kunne øge produktionen

i de originale egetræsfade.

Det er Traquairs ønske at bevare

processen efter originale metoder og i

oprindelige faciliteter.Alen brygges på

rent kildevand fra slottets egen kilde.

Pr. 1. august 2004 har Kristoffer

Carr-Saunders overdraget importen af

Traquair til Erik Mørch, Kaj Larsen og

Ale-Jens.

TRAQUAIR HOUSE ALE

Ale – 7,2% vol.

Mørk maltet ale, brygget efter en

opskrift perfektioneret gennem mange

generationer. Nøddeagtig aroma med

spor af byg og egetræ. Fyldig med hentydninger

til frugt og vanilje.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

TRAQUAIR JACOBITE ALE

Ale – 8% vol.

En krydret sag.Aroma af blåbær,

rosiner og koriander. Farven er en

mørkrød mahogni. Enorm fyldig smag

med spor af lakrids, anis og tobak.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

BEAR ALE

Ale – 5% vol.

Man kan tydeligt fornemme de 200

år gamle egetræsfade, den bliver lagret

på. En fyldig smag af ristet byg og malt,

efterfulgt af karamel og mandel.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

TRAQUAIR LAIRD´S LIQUOR

Ale – 6% vol.

Den er fyldig og brun som Jacobite

Ale, men lysere, lettere.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.


STAND

29

MUSIKBRYGGERIET DACAPO

Henrik Lykkegaard Jørgensen

Ørstedvej 54, 4130 Viby Sj.

Tlf: 46 35 72 33

Dristige fortolkninger

Bryggeriet daCAPO er et dansk

mikrobryggeri hvis idégrundlag er

fremstilling af øltyper vi finder spændende

samt dristige fortolkninger af

traditionelle øltyper.

LARGO

Schwarzbier – 5,2% vol.

Schwarzbier er en forholdsvis sjælden

undergæret tysk lagerølstype.

Øllet er sort som en stout, men mere

letdrikkelig, næsten som en pilsner.

Smagen er maltet med en tydelig,

men afdæmpet bitterhed fra både

humle og ristet malt.

RUBATO

Steambeer – 5,6% vol.

Den ravfarvede RUBATO er en

klassisk øltype fra den amerikanske

vestkyst, kaldet steambeer eller

California Common. Steambeer er en

undergæret øl som vi har gæret ved

18-20°C. Denne, for en lagerøl høje

gæringstemperatur, giver øllet en let

frugtagtig aroma og smag. Brygget på

alemalt, münchner- og karamelmalt,

krydret med amerikanske humler.

STAND

30

UDSTILLERE - 29 • 30

FORENINGEN ØLSAMLERNE

Thorasminde

Laurentsvej 9, 2880 Bagsværd

Websted: www.flaskesamlerne.dk

Formand: Leif Sonne

Tolvkarlevej 6, 3400 Hillerød.

Tlf: 48 28 54 14 • 24 65 04 72

Email: leif@zangger.dk

Ja, der findes jo som bekendt foreninger

for stort set alt her i Danmark, og

naturligvis også en forening for folk

som samler på fyldte ølflasker og øldåser.

Foreningen Ølsamlerne er

Danmarks ældste ølflaskesamlerforening

stiftet i 1983.

Foreningen afholder byttemøde

hver eneste måned året rundt, byttemøder

hvor man er i godt selskab med

gamle og unge såvel øl som ølsamlere.

Til møderne byttes øl og udveksles

nyheder inden for bryggeriverdenen.

Ud over de månedlige møder, afholdes

der også andre arrangementer.

Medlemmerne repræsenterer alle

aldre og jobmæssig baggrund. Alle har

den samme skøre fælles interesse: - At

samle på gamle fyldte ølflasker og

-dåser! Spredningen rent samlermæssigt

er også stor, da mange har specialiseret

sig i enkelte bryggerier eller

typer, f. eks. juleøl. Nogle har 100 øl,

andre 600-900. Storsamlere har 2000-

3000 forskellige danske øl.

93


31 - UDSTILLERE

94

STAND

31

GRAUBALLE BRYGHUS

Gjermosevej 11, Grauballe

8600 Silkeborg

Tlf: 86 87 76 84

Email.: ale@grauballe-bryghus.dk

Websted: www.grauballe-bryghus.dk

Upasteuriseret og ufiltreret

Grauballe Bryghus anno 2002 er etableret

på en mindre landejendom ved

Grauballe Mose.Alt øl fra Grauballe er

fremstillet som håndværk efter de

gamle traditioner. Det er upasteuriseret,

ufiltreret og modnet på fad.

Den lille produktion af fadøl på 200

hl om året sælges i udvalgte pubber og

værtshuse.

Grauballe Bryghus har netop igangsat

salg af flaskemodnet øl i 75 cl flasker

med champagneprop. Denne øl vil

blive solgt til spisesteder og værtshuse

nær Silkeborg. Desuden vil den kunne

købes i forbindelse med smagninger og

besøg på bryggeriet.

Grauballe Bryghus fremstiller desuden

Honeygold, Barley Wine og den

nye juleøl Orange Blossom på 33 cl.

engangsflaske.

Fra august måned vil vi kunne tage

imod besøg i vores nyindrettede

besøgs- og smagelokale, der ligger

ovenpå bryggeriet. Se nærmere herom

på vores websted.

MØRK MOSEBRYG

Ale – 5,2% vol.

Bryggeriets første øl, der er inspireret

af skotsk ale. Brygget med 6 malte

og lige nok røgmalt til at det kan smages,

og single-hopped med First Gold

humle giver en øl, hvor humlen understøtter

den kraftige maltsmag.

RØD MOSEBRYG

Ale – 5,6% vol.

Grauballes bud på en smagskraftig

rød irsk ale. Brygget med flere forskellige

slags karamelmalt uden at karamelsmagen

bliver påtrængende. Single-hopped

med First Gold Humle i en mængde,

der gør at den friske humlesmag og

-aroma står stærkere end maltsmagen.

GOLDEN ALE

Ale – 5,2% vol.

Brygget som en let udgave af belgisk

Golden Ale, hvor vi har ladet Cascadehumle

dominere.

HONEYGOLD

Ale – 7,5% vol.

En fusionsøl inspireret af belgisk

Golden Ale og honningøl. Humlet med

3 forskellige humletyper og brygget

med honning indsamlet fra leatherwood

træer på Tasmaniens vestkyst.

Det giver en stærk men blød øl, der

næsten har præg af tør hedvin. Humlen

og den tørre smag gør dog, at man

ikke glemmer, at det er øl man drikker.

Honeygold blev af publikum på sidste

års ølfestival valgt som det bedste

bryllupsbryg i anledning af kronprinseparrets

bryllup.

Honeygold fås på 33 cl flaske.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.


BARLEY WINE

Ale – 9% vol.

En ny øl fra Grauballe Bryghus.

Inspirationen kommer fra amerikansk

mikrobryg, men vi har som sædvanlig

valgt vores egen stil. En stærk sag med

masser af humle.

Den fyldige maltkrop giver baggrund

for en symfoni af humleindtryk, der er

præget af bl.a. Cascade og en helt speciel

humle. Smagen og aromaen har

strejf af blomster, citrus og solbær.

Barley Wine fås på 33 cl. flaske fra

september.

NØRREBRYG - plan b

Ale – 6% vol.

En ny øl fra Grauballe Bryghus, der

er brygget i samarbejde med plan b på

Frederiksborggade i København.

Nørrebryg er kun til dem, der virkelig

kan lide en god bitter øl.

Nørrebryg er ekstremt velhumlet med

masser af krop.

Den holder »kun« 50 bitterenheder,

men en baggrund af mørke malte, der

giver en rødbrun farve, fremhæver

Grauballe Bryghus humlesmagen og

-aromaen.

UDSTILLERE - 31

KØB EN ØLNØGLE

Vi gentager succesen fra

Jyske Øldage i Kolding.

Køb en ølnøgle og vind

skattekistens indhold, som består af

masser af godt øl og en

håndpumpe som passer til

de fleste fustager.

Samlet værdi ca. 3.000,- kr.

1 ølnøgle 30,- kr

4 ølnøgler 100.- kr.

Fredag kl. 20 og lørdag kl. 18 får

alle der har købt en ølnøgle én efter

én mulighed for at prøve om man

har den forløsende nøgle, der kan

åbne hængelåsen på skattekisten.

Der vil blive solgt 500 nøgler fredag

og 500 nøgler lørdag.

Det er muligt at få den

overvældende præmie, som er et

bredt udvalg af festivalens øl, bragt

til ens hjemmeadresse, så man ikke

behøver at slæbe den rundt under

armen festivalen.

Hvem kan låse

skattekisten op

95


32 - UDSTILLERE

96

STAND

32

HERSLEV BRYGHUS

Kattingevej 8, Herslev

4000 Roskilde

Tlf: 46 40 18 07

Websted: www.herslevbryghus.dk

Fra grise til øl

Herslev Bryghus ejes og drives af Tore

Jørgensen og Mette Kinnerup . Det lille

bryghus er beliggende i naturskønne

omgivelser i landsbyen Herslev, lidt

uden for Roskilde.

Vi har kapacitet til at brygge ca.

2500 liter ugentligt. Omkring 80% tappes

på flasker og 20% på fustager.

Ølbrygning og håndtering af øllet er

håndarbejde hos os og vi er i alt 5 personer

beskæftiget.

Vi er glade for at have tæt kontakt

til kunderne i vores lille bryghusbutik,

se på vores hjemmeside hvornår vi har

åbent på Kattingevej 8, Herslev, 4000

Roskilde.

Besøg gerne vores hjemmeside også

på www.herslevbryghus.dk. Her kan

du blandt andet se hvem der forhandler

vores øl.

Herslev Bryghus modtog sidste år

Den Regionale Ølpris 2004 af Danske

Ølentusiaster.

Herslev Bryghus har i løbet af det

første brygår lavet følgende øl:

PALE ALE

Pale ale – 5,9% vol.

Er karakteriseret ved en frisk og

velafbalanceret smag, som stammer fra

byg- og havremalt og et fint aromatisk

strejf af Amarillo-humle. Stor fylde med

god bitter eftersmag. Nydes såvel alene

som til god mad. Øllet er ufiltreret og

ikke pasteuriseret. I afstemningen om

Årets Ølnyhed 2004 fik vores Pale Ale

en 3. plads. Det er vi meget glade for.

HVEDE

Hvedeøl – 6% vol.

Frisk i smagen med fin frugtagtig

fylde og blød og fin sødme. Let humlet.

Nydes kold og er velegnet som aperitif,

men passer også sammen med god

mad.

PILSNER

Pilsner – 5,5% vol.

Har en flot ravgylden farve. Dufter

dejligt af humle og blomster. Hører til

den kraftige af slagsen med meget

smag af malt og humle og god fylde.

SOMMER ALE

Ale, årstidsøl – 4,6% vol.

Frisk og let i det, en god tørstslukker.

En rigtig sommerøl ! Øllet er ufiltreret

og ikke pasteuriseret.

HØST BRYG KIRSEBÆR

Frugtøl, årstidsøl – 6,3% vol.

Med dette bryg markeres overgangen

mellem sommer og efterår.Vores

Høst Bryg er brygget af byg- og hvedemalt

og masser af friske, solmodne

danske kirsebær, som giver øllet en flot

rød nuance og en fremragende smag,

hvor balancen mellem det søde og det

bitre er vel afstemt. Øllet har stor

fylde og en dejlig eftersmag. Øllet er

ufiltreret og ikke pasteuriseret.


JULEØL - STJERNE BRYG

Belgisk ale, årstidsøl – 6,4% vol.

Den er mørk, og holdes den op

mod lyset har den en flot rødlig nuance.

Der er anvendt 6 forskellige typer

malt, som giver øllet den flotte farve

og som skaber en kraftig fylde. Der er

en stor mængde restsukker, som giver

øllet en dejlig sødme. Øllet har en

alkoholprocent på 6,4 uden på nogen

måde at smage sprittet, hvilket skyldes

anvendelsen af belgisk trappistgær.

Sødmen er afbalanceret med en relativ

stor mængde humle i forhold til hvordan

juleøl traditionelt brygges. Dette

gør, at øllet passer rigtig godt til den

danske julemad. Julestemningen understreges

af et strejf af stjerneanis og

koriander.

SCHWARZ BIER

Schwarzbier, årstidsøl – 5% vol.

Som navnet fortæller, er der tale

om en sort øl, som har fået sin flotte

sorte farve af ristede malte. Schwarz

Bier er ligesom en pilsner undergæret

og er karakteriseret ved en let drikkelighed,

som man måske ikke forventer

af en mørk øl. Smag og duft præges af

de mørke maltes ristning. Sødme fra

malten anes, men det er ikke en sød

øl. Humlen gør sit til at bitterheden

også melder sig. Schwarz bier er en øl,

der passer virkelig godt til mad f.eks. til

god gammeldags oksesteg. Men er også

dejlig, hvis man bare er tørstig.

UDSTILLERE - 32

Kategorien schwarzbier stammer

oprindeligt fra delstaterne Sachsen og

Thüringen i Østtyskland og har rødder

langt tilbage i tiden, hvor meget øl var

mørkt. I gamle dage mente man, at

denne sorte øl var særlig velegnet for

ammende kvinder og syge, der skulle

blive raske.Vi mener nu, at schwarzbier

er godt for de fleste.

FORÅRS BRYG

Stærk belgisk ale, årstidsøl – 8% vol.

Forårs Bryggen har det hele – den

er stærk, 8%, har både fylde, sødme og

bitterhed. Brygget af dansk malt og

med Cascade-humle. En dejlig mundfuld.

Forårs Bryggen er blevet meget

fint modtaget og godt anmeldt. Således

blev den kåret som en »Forrygende

vinder« i Ekstra Bladet den 20.marts,

hvor 18 forskellige Påskebryg blev prøvesmagt

på værtshuset Den gyldne

Hest i Horsens. Det er vi stolte af.

GORMS BRYG

Specialbryg – 5% vol.

Vores seneste øl, Gorms Bryg, er

brygget til Vikingespillet i Frederikssund

og til vikinger i det hele taget. Årets

Vikingespil i Frederikssund hedder

Gorm og Thyra, og har premiere den

17. juni 2005.

Gorms Bryg er brygget med rugmalt

og er tilsat honning.

97


33 - UDSTILLERE

98

STAND

33

LAUDRUP NZ WINE

Mileparken 13, 2740 Skovlunde

Tlf: 44 84 80 86

Email: info@laudrupvin.dk

Websted: www.laudrupvin.dk

New Zealands bedste øl

Eventyret om Emerson’s startede i

Dunedin i 1992. Inden da foregik de

indledende forberedelser hjemme i

Ricard Emersons garage i Dunedin.

Derefter begyndte han at brygge hos

Red Back (Fremantle), og sidenhen

fulgte studierejser til Belgien og

Tyskland.

Der brygges kun 1.200 liter ad gangen,

og kun de bedste ingredienser

bruges.

Emerson’s øl er ikke pasteuriserede,

da de er bottle conditioned. Derfor

skal øllet forsigtig dekanteres for ikke

at få bundfaldet med i glasset.

Den internationale ølskribent

Michael Jackson skriver: »Emersons

laver noget af New Zealands bedste

øl.«

ORGANIC PILSNER

Pilsner – 4,4% vol.

Frisk organisk pilsner, som var New

Zealands første af slagsen. Brygget

efter klassisk pilsneropskrift, og der er

brugt Saaz-humle efter bøhmisk forbillede.

Måske kan den frugtige og friske øl

sammenlignes med Marlborough

Sauvignon Blanc. Emerson’s pilsner har

en citrus- og passionsfrugtaroma.

DUNEDIN BROWN ALE

Brown ale – 4,8% vol.

Klassisk brown ale. Brygget på

engelsk palemalt, tysk lagermalt og

andre specielt udvalgte malte for at

give en blød maltet, men stadig en

kompleks ale.Tilsat humle fra

Nelsonregionen (nordvestlige område

på sydøen).

Alen har en moderat bitterhed med

en balance af behagelig sød ristet maltkarakter,

efterfulgt af en god humlesmag,

som giver en frisk afslutning.

INDIA PALE ALE 1812

India pale ale – 4,9% vol.

Denne IPA 1812 fra Emerson’s ligner

sine engelske aner. Præg af toffee

og malt, balanceret med lidt orangefrugt

og jordlig humle (giver sig udtryk

i paletten og øllets aroma). Dominans

af krydret humle og afsluttes med en

tør bitter finish.


LONDON PORTER

Porter – 4,9% vol.

London Porter er dyb mørkebrun

med en anelse af røde kanter. Mørk og

tør i stilen.

Trods en cremet struktur, en behagelig

krop uden af at være for tung.

Porteren har en ristet aroma, et hint af

sødme og humle med jordnuancer.

Der fornemmes ristet malt, kaffenuancer

og nogen bitterhed i den

tørre afslutning.

OATMEAL STOUT

Stout – 4,8% vol.

Denne stout er mørkebrun med et

rødligt skær og et meget stram koncentreret

cremet hoved af skum.

I munden føles øllet blødt, sød og

olieret. Dejlig kompleks ristet maltsmag.

Denne stout er et klassisk eksempel

på typen og bør ikke overses, men

prøves om muligt.Vær forberedt på at

ændre holding til stout, når du har

smagt denne new sealandske Oatmeal

Stout.

STAND

34

UDSTILLERE - 34

MIKROBRYGGERIET ANDRIK

Lunderød

Højvangsvej 5, 4340 Tølløse

Tlf: 59 18 59 11

Ny øltype hver måned

Konceptet er at lave en ny øltype hver

måned hvor der eksperimenteres med

forskellige malt typer, humlesorter og

gærstammer. For optimal smagskvalitet

er øllet hverken filtreret eller pasteuriseret.

FESTIVAL BOCK

I anledning af øl festilvalen har jeg lavet

en festival bock som er en mørkegylden

pilsnerøl med mere frisk fylde.

Øllen er brygget af münchnermalt, pilsnermalt,

cara-malt og en smule røgmalt.

For at stabilisere skummet er der

tilsat en smule hvedemalt.Til denne

undergærede øl er anvendt en tjekkisk

pilsnergær. Desuden er der hovedsageligt

anvendt bitterhumle af sorten

Warrior dog akkompagneret af lidt

aromahumle af sorten Cascade som

har en aroma der minder om modne

ferskner.

Øloplevelsen er unik da der kun er

brygget 500 liter af denne øl.

Hilsen Brygmester Anders Marcussen

99


35 - UDSTILLERE

100

STAND

35

A/S THISTED BRYGHUS

Bryggerivej 10, 7700 Thisted

Tlf: 97 92 23 22

Websted: www.thisted-bryghus.dk

Moderne økologi fra Thy

Thisted Bryghus er for mange blevet lig

med økologisk øl. Bryggeriet startede

som det første danske bryggeri i 1995

med at lancere Økologisk Thy Pilsner.

Pilsneren har igennem årene fået følgeskab

af fire andre økologiske varianter.

Den økologiske andel af bryggeriets

samlede omsætning stiger støt år for

år. I dag er ca. 20% af omsætningen fra

det økologiske øl.

A/S Thisted Bryghus er grundlagt i

1902. I starten leverede bryggeriet primært

til lokalområdet, men gennem de

senere år har bryggeriets produkter

også bevæget sig uden for lokalområderne.

I dag afsætter bryggeriet en

væsentlig del af deres produktion til

Hovedstadsområdet. Dette skyldes de

mere specielle øl og især det økologiske

øl, som har haft stor fremgang de

senere år.

Thisted Bryghus beskæftiger i dag

omkring 30 personer, så selv om bryghuset

ikke er blandt de største, så

består vores program af hele 18 forskellige

produktvarianter.

PORSE GULD

Pilsner – 5,8% vol.

Lanceret i maj 1984 efter forudgående

eksperimenter i 7 år. Bryghusets

medarbejdere indsamler hvert år på en

kombineret skov- og porseplukningstur

den nødvendige porsemængde. Porsen

erstatter delvist humlen i øllet som

aroma- og bitterstofgiver. Humlen blev

først almindelig anvendt til øl fra det

13. århundrede.

LIMFJORDS-PORTER

Porter – 7,9% vol.

Kom fra Thisted Bryghus i 1989,

men brygmesteren kræsede om den

frem til 1997, hvorefter han ikke mente

længere at kunne forbedre produktet.

Den rette blanding af maltene var

opnået.Af usædvanlige ingredienser

skal nævnes røgmalt og engelsk lakrids,

der tilsammen giver en smagsmæssig

balance på et lidt højere niveau end

det sædvanligvis ses. Brygmesterens

personlige favorit og »hjertebarn«.

THY ØKOLOGISK HUMLE

Pilsner – 5,8% vol.

Kom i år 2000 med indledningsvis

præsentation ved bryghusets generalforsamling

sidste lørdag i januar.

Økologisk ølproduktion er nok det,

der har været vanskeligst for brygmesteren

at gennemføre til succes, men

han fik ved denne lejlighed for første

gang det »meget blå stempel« af aktionærerne

(til hans store glæde i øvrigt)

dels af en her unavngiven depotejer,

der erklærede, »at det her var nu

»hans« øl«. Bemeldte depotejer havde

ret, for øllet er steget voldsomt i salg

år for år. Særligt særkende: Fyldig og

ikke mindst dejlig aromahumle.


ØKOLOGISK CLASSIC

Lager – 4,6% vol.

Kom i år 2002. Øllet blev

forsøgt fremstillet som en classic-øl,

der smagsmæssigt var

meget modsat rettet Thisted

Bryghus´s konventionelle slags af typen,

nemlig mere sød og karamelagtig. Et

specielt raffinement ved dette øl er

den separate hovedgæring af

den stærke og den svage urt,

der »vindes« i bryghuset. En

sådan procedure kræver mere

tankvolumen, men giver dels

en mere aromatisk og fyldig øl

til slut, dels udvikles samlet set lidt

flere af de forbindelser der medvirker

til at øge øls smagsholdbarhed.

Efterfølgende lidt komplicerede

men tilsyneladende vellykkede

procedurer er også med til at

bevirke, at salget af netop

dette øl er steget voldsomt.

PORSE GULD EKSTRA

Pilsner – 5,8% vol.

Øllet indeholder 5,8% som den

gængse Porse Guld, men er alligevel en

yderligere forfining af denne vare i

form af meget mere porse (5,71

gange mere end ellers), længere

lagringstid i de kolde kældre,

samt et par af Brygmesterens

hemmeligheder. Øllet koster

knapt det dobbelte af Porse

Guld, så der er altså tale om en

ret eksklusiv øl – i det mindste efter

brygmesterens mening.

Men som bekendt er det jo kunderne

der bestemmer, i hvilken grad

pris og kvalitet matcher.

Første mindre prøvebryg blev

alene præsenteret for bryghusets

aktionærer ved generalforsamlingen

i januar 2003.

UDSTILLERE - 35

FORSØGSBRYG NR. 21

Specialøl – 5,8% vol.

Indbrygning: 16,4% plato

Bitterstof: 39 ibu.

Urten er fremstillet på basis af

en række malte, der i sig selv giver det

færdige øl en rødbrun farve.

»Krydringen« er foretaget med

både bitterstofhumle og aromahumle,

hvilket har resulteret i

kraftig humlebitterhed, som er

afbalanceret med en helt speciel

og tydelig aroma stammende

fra cascadehumlen. Den

anvendte undergær har i kombination

med den »særlige« brygmetode

afstedkommet en øl med høj restekstrakt

(5%), hvilket giver en høj

sødme passende til det kraftige

humleindhold (efter brygmesterens

mening). Udtrykket »den

særlige brygmetode« dækker

over, at vi i bryghuset har syrnet

urten for kraftigt, så stivelsesomdannelsen

(til lavmolekylesukkerarter)

har været ufuldstændig i

forhold til, hvad man normalt ser i

»undergæret øl«. Herved kommer

øllet en hel del smagsmæssigt til

at minde om »noterne« i overgæret

øl – godt eller skidt ?

Brygmesteren mener nu,

der har været tale om en »heldig

fejl« – og fejl fører jo ikke

sjældent til heldig udvikling !

Endvidere må det ikke glemmes,

at undergær er mere »holdbar« og

giver større sikkerhed for kvalitet fra

gang til gang. Øllet er første forforsøg

til en senere stenøl

gæret på overgær.

Det ufiltrerede øl serveres på

fustager fra Thisted Bryghus’s

stand.

101


35 - UDSTILLERE

102

FORSØGSBRYG NR. 22

En variation over Porse Guld Ekstra,

idet en overgær er valgt frem for den

sædvanlige undergær.

På lagringsniveau (ufiltreret) er der

nogle højst overraskende aromanuancer,

der næsten indikerer anvendelse af

aromahumle, hvilket bare ikke har

været tilfældet.

Yderligere »rafinering« af aromaelementerne

vil blive forsøgt inden produktet

lanceres som Porse Guld

Special, vel engang i løbet af efteråret

2005.

FORSØGSBRYG NR. 23

Limfjordsporter med overgær, men

uden røgmalt og engelsk lakrids.

Brygmesteren ønsker også her aromaerne

yderligere justeret. Lanceringstidspunktet

er derfor endnu uvist.

FORSØGSBRYG NR. 24

Som forsøgsbryg nr. 21, men med overgær

og den sædvanlige brygmetode,

hvilket har givet en tilsyneladende

restekstrakt på 2,3% plato og et alkoholindhold

på ca. 7,1% vol.

Dette øl er med Bjørn Nørgaards

specialetiket klar til lancering i 2005.

Forsøgsbryggene 21, 22, 23 og 24

udskænkes i begrænset mængde fra

fustager under ølfestivalen fra Thisted

Bryghus’ stand.

Stand

nr. 3

FORSØGSBRYG NR. 25

En 7,9% øl brygget under anvendelse af

bitterstof- og aromahumle og gæret

med en anden overgær end den i forsøgsbryggene

22, 23 og 24 anvendte.

Urten er opvarmet med lavasten,

hvorved der er afsat »karamel« på disses

overflade. Denne karamel er igen

frigjort fra stenene ved den efterfølgende

lagring, hvor stenene er anbragt

i lagertanken.

Der er meget gær i det fra fustagerne

udtappede (og ufiltrerede) øl.

Forholdende ved produktion af en

stenøl er afdækket, men lanceringstidspunktet

er uvist, da der endnu mangler

den nødvendige omplantning til driftsskala.

Øllet vil rent og i blandinger med

forsøgsbryg nr. 24 blive udskænket (i

begrænset mængde) fra Christianias

stand under ølfestivalen.

DEMOSTRATION AF

BRYGNING AF STENØL

Kl. ca. 17 hver dag vil princippet i stenølsproduktionen

søges demonstreret,

på standen ved Ølklubben Sirius

fraChristiania.


STAND 36

POMONA CIDER

Dådyrvænget 402

2980 Kokkedal

Tlf: 49 14 30 36

Websted: www.pomona.dk

Email: cider@pomona.dk

Stærk dansk cider

Pomona cider fremstiller stærk cider

baseret på danske spise- og madæbler.

Pomona cider har i samarbejde med

Ørbæk Mostfabrik udviklet kvalitetscider,

der kan drikkes som et friskt alternativ

til øl eller til vin. Pomona er

gæret på mosten af danske æbler med

en efterfølgende lagring og afrunding af

smagen med ugæret æblemost.

Æblerne er behandlet nænsomt for at

bevare den høje kvalitet i smagen og

aromaen. Der er anvendt æblemost,

som ikke har været koncentreret, og

der er hverken tilsat aroma, farve eller

konserveringsmidler.

Pomona er fyldig og aromatisk med

en harmonisk blanding af sødme og

syrlighed af æbler.Aromaen er meget

frugtagtig og præget af æbler og blomster

med et nøddeagtigt islæt. Pomona

er en meget frisk cider velegnet som

velkomstdrink, aperitif eller som en

kølig drink på caféen eller på terrassen.

Pomona er hverken sodavand eller

alko-pop, men et kvalitetsprodukt, der

tåler sammenligning med en god øl

eller et godt glas vin.

UDSTILLERE - 36

POMONA HALVTØR

GYLDEN CIDER

Halvtør cider – 5,8% vol.

Denne cider kan drikkes til mad i

stedet for hvidvin og er især god til

ost. Cider kan desuden med fordel

anvendes i madlavning. Halvtør cider

findes i en 75 cl flaske med champagneprop.

POMONA HALVSØD

GYLDEN CIDER

Halvsød cider – 4,8% vol.

Denne cider er især velegnet som

et alternativ til en stille øl eller et glas

vin. Halvsød cider findes i en 33 cl. flaske

med kapsel.

103


37 - UDSTILLERE

104

STAND

37

ØLBUTIKKEN

Oehlenschlægersgade 2

1663 København V

Tlf:33 22 03 04

Email: mail@olbutikken.dk

Websted: www.olbutikken.dk

Ny specialbutik i København

Ølbutikken er Københavns nye specialbutik

drevet af to ihærdige ølentusiaster,

der sætter godt og specielt øl i

højsædet, og som ikke går på kompromis

med kvaliteten.

I Ølbutikken finder du et stort og

frem for alt interessant udvalg på

omkring 200 forskellige specialøl. De

fleste øl ses kun sjældent i Danmark,

og nogle findes eksklusivt i Ølbutikken

– herunder øllene fra De Struise

Brouwers, som præsenteres her på

ølfestivalen.

Derudover har vi bl.a. specialiseret

os i lambicøl og kan tilbyde Danmarks

nok største udvalg.Velkommen i

Københavns nye ølmekka!

Ølbutikken introducerer for første

gang det belgiske bryggeri De Struise

Brouwers i Danmark. De stolte bryggere

hører til ved den belgiske kyst

nær Oostende. Mød bryggerne på

vores stand under festivalen.

DE STRUISE BROUWERS

PANNEPOT

Stærk belgisk ale – 10% vol.

En udsøgt belgisk stærk ale med en

varm, brun farve og et kompakt og

cremet skum. Duften og smagen er

meget kompleks og indeholder alt fra

banan og kanel til kaffe og vanilje.

Pannepot er en afbalanceret blanding af

sødme og friskhed med stor mundfylde

og bærer sine 10% alkohol med ynde.

En prægtig øl!

Opskriften på Pannepot stammer

fra tiden omkring 1910 og blev oprindelig

brygget af familien Legein.

Sukkermelasse, cikorie (kaffeerstatning)

og havsalt var en del af ingredienserne.

Øltypen var meget almindelig på den

tid og blev kaldt 'Dikbier' (tyk øl). Den

havde en god dosis alkohol og blev

brugt som en styrkende drik og et

nærende supplement til kosten. Nogle

gange piskede konerne oven i købet

æggehvider i øllet for at give ekstra

styrke, energi og mineraler i vintertiden.

Pannepot blev dengang beskrevet

som en mørk, sød øl med masser af

maltsmag, sluttende med kaffenoter.

I dag bruges der ikke længere sukkermelasse,

cikorie og havsalt, men De

Struises Pannepot er blevet vel modtaget

af de ældste fiskergenerationer ved

den belgiske kyst. Gamle historier dukker

op mens de drikker øllet.

Pannepot er navnet på den bådtype,

der kan ses på etiketten, og familien

Legein ejede netop sådan en båd ved

navn Panne 50.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.


DE STRUISE BROUWERS WITTE

Belgisk wit – 5,5% vol.

En forfriskende og lækker belgisk

hvedeøl (wit). Gylden i farven og toppet

af ekstremt cremet skum, mens

duften lokker med citronskal, eksotiske

krydderier og den karakteristiske gær.

Det er en enestående wit med en fyldig

og afrundet smag.

DE STRUISE BROUWERS

ROSSE

Belgisk ale – 5,5% vol.

En ufiltreret rødlig ale med en flot

duft af ristede nødder og ølgær. Det er

en letdrikkelig øl, der formår en fyldig

smag uden at være tung. Meget forfriskende

med en blød og frugtig eftersmag.

UDSTILLERE - 37

DE STRUISE BROUWERS

KLOEKE BLONDE

Belgisk ale – 5,5% vol.

En dejlig og forfriskende blonde.

Ufiltreret og upasteuriseret har den en

uklar, gylden farve med et fyldigt skum.

Duften afslører krydderier, humle og

letristede malte, men smagen er ren og

krydret med noter af Saaz-humle.

GIRARDIN GUEUZE 1882

(BLACK LABEL)

Ufiltreret gueuze – 5% vol.

Girardin laver to Gueuze – en filtreret

med hvid etiket (White Label) –

og denne ufiltrerede (Black Label).

Black Label anses som måske verdens

bedste gueuze og ikke uden grund.

Den meget specielle øltype fås ved at

blande ung (ca. 1 år) og gammel (ca. 3

år) lambic som hældes på flasker hvor

det gærer videre. Herved opnås en

meget kraftig og skarp syrlig øl med

eksplosive grapefrugttoner.

GIRARDIN LAMBIC

Ublandet lambic – 5% vol.

Girardins rene ublandede lambic fås

ikke på flaske men serveres som cask

fra 10-liter bags der er tappet direkte

fra den 250 liter store lagringstønde.

Normalt fås den kun på bryggeriet

men Ølbutikken har fået en enestående

mulighed for at præsentere den her

på festivalen. En meget kompleks og

tør øl med en let syrlig smag af grapefrugt

med toner af træ.Vinøs og uden

kulsyre - meget anderledes.

GIRARDIN KRIEKENLAMBIC

Ublandet kirsebærlambic – 5% vol.

Girardin ublandet lambic tilsat friske

kirsebær, hvilket giver en frisk og vinøs

frugtig smag. Den rene vare – derfor

uden kulsyre overhovedet.

105


38 • 39 - UDSTILLERE

106

STAND

38

SØGAARDS BRYGHUS

C.W. Obels Plads 1 A, 9000 Aalborg

Tlf: 98 16 11 14

Websted: www.soegaardsbryghus.dk

Øl til hele Danmark

Søgaards bryghus ligger lige i hjertet af

Aalborg, nemlig på C.W. Obels Plads,

det hyggelige lille torv ved Budolfi

kirke. Personerne bag bryghuset er

Lisa og Claus Søgaard. Den 1. maj

åbnede de Aalborgs mindste gæstehus

lige bag bryghuset i hjertet af Aalborg.

– Og nu lancerer Søgaards Bryghus øl

på flasker til hele Danmark.

MADAM ALE

Ale – 4,4% vol.

Fyldig med en elegant eftersmag

krydret med afdæmpet bitterhed.

KLOSTERBRYG

Lager – 5,8% vol.

Brygmesterens bud på en traditionel

god øl.

SKIPPER STOWT

Stout – 5,8% vol.

Sød, næsten røget smag, som er i

god balance med bitterheden.

HVEDEØL

Brygget af gæstebrygger Wolfgang

Trautner fra det tyske mikrobryggeri

Schloderer Braü.

STAND

39

ROYAL UNIBREW

Faxe Allé 1, 4640 Faxe

Tlf: 56 77 15 00

Email: contact@bryggerigruppen.dk

Websted: www.bryggerigruppen.dk

Nyt navn til Skandinaviens

næststørste bryggerikoncern

Den 4. maj skiftede Bryggerigruppen

officielt navn til Royal Unibrew A/S.

Med det nye navn slår bryggerikoncernen

fast, at de med ni bryggerier og en

læskedrikvirksomhed beliggende i

Danmark, Baltikum og Polen tilhører

én familie med fælles strategi, værdier

og ønsker til fremtiden.

Bryggerigruppen er Skandinaviens

næststørste bryggerikoncern, som

består af fire danske, to litauiske bryggerier,

to polske bryggerier, et lettisk

bryggeri. De danske bryggerier er

Albani, Ceres, Faxe og Maribo Bryghus.

Bryggerierne i Litauen er Tauras og

Kalnapilis. I Letland ejes bryggeriet

Lacplesa og i Polen ejes bryggerierne

Brok og Strzelec. Endvidere ejer

Bryggerigruppen 48% af det polske

bryggeri Perla, ligesom 25% af Hansa

Borg Bryggerierne i Norge ejes, hvor

flere af koncernens produkter produceres

på licens. Bryggerigruppens produkter

produceres ligeledes på licens i

Caribien og Afrika.


ROYAL STOUT

2003 & 2005

Stout – 7,7% vol.

Royal Stout er en af vore ældste

øltyper. Den kaldes sommetider for en

»mildere porter«. Denne gamle øltype

er lavet med pilsnermalt, münchenermalt

og mørkristet farvemalt.Ved at

holde igen på malten og anvende en

portion råfrugt (majs og glucose)

opnås den mildere smag.

Royal Stout har 5 års holdbarhed.

Smagen udvikler sig med tiden. Den

bliver mildere og mere rund.

Stout er på grund af brugen af ristet

malt sort i farven med et brunt skum.

Royal Stout er i øllets sværvægtsklasse,

men Royal-gæren gør den mere medgørlig

end øvrige »sorte« øl. Den har

visse feminine karakteristika i form af

mildhed og sødme.

Denne øl kan drikkes i langt flere

sammenhænge end man umiddelbart

tror. Prøv den til dessert…

ROYAL PILSNER

Pilsner – 4,8% vol.

For at lave en pilsner der matcher

Royal Export, var vi nødt til først at

udvikle en helt ny malt. Royal malt er

mildere og lettere end pilsnermalt.

Med denne kan vi lave en pilsner på

kun bygmalt og humle. Royal Pilsner

har samtidig fået tilsat en anelse aromahumle,

ikke mere end at det lige kan

anes, og uden at det kominerer på

nogen måde. Serveres kælderkold. Mild

og let, nem at drikke, indtagende.

UDSTILLERE - 39

ROYAL CLASSIC

Pilsner – 4,8% vol.

Brygget med den samme Royal malt

som i Royal Pilsner plus karamelmalt til

at give den gyldne farve.

I Royal Classic er der anvendt en

generøs dosering af aromahumle, som

matcher den fyldige smag fra karamelmalten.

Ikke så bitter som Thor, ikke så sød

som Faxe, mere fyldig end Albani. Med

andre ord en Classic for alle, der lægger

sig midt i smagsbilledet.

ROYAL RED

Pilsner – 4,8% vol.

Dette er en ny pilsnerøl i Royalserien.

Den lyserøde farve stammer fra

brugen af saft fra danske frugter og

bær. Dette er en nutidig fortolkning af

hedengangne Ceres Red Erik, som

udgik af produktion i Danmark for

mange år siden, da den var fremstillet

med kunstigt farvestof. Den optræder

nu i en lysere udgave med naturlig

farve.

Gyldenrød Lambrusco-farve.

Forførerisk, let drikkelig! Serveres kælderkold,

gerne af et slankt glas.

Dette er en øl, som kan drikkes af

alle, som appellerer til både drenge og

piger. Den lette sødme er balanceret af

en mild dosering af humle.

107


39 - UDSTILLERE

108

HEINEKEN

Lager – 4,6% vol.

Fra det hollandske bryggeri

Heineken præsenteres deres bud på en

pilsner til det danske bord. Heineken

holder 4,6% alkohol ligesom de fleste

danske pilsnere. Heineken er brygget

på malt og humle, med brug af

Heinekens originale gær, brygget og

gæret i Holland og tappet i Danmark.

Karakteristika for Heineken inkluderer

en frisk og frugtagtig aroma, der

stammer fra gæren, og en behagelig,

ikke for voldsom bitterhed, der gør

Heineken nem at drikke.

ALBANI HCA 1805

Lager – 4,6% vol.

Albani har kreeret denne jubilæumsøl

som en hyldest til HC Andersen,

der selv roste øllet i Odense i høje

vendinger.

Albani HCA 1805 er en bajersk øl,

som er genbrygget til at være værdig til

den store digters hyldest, såfremt han

var levende i dag.

Det øl man drak på HCAs tid var

overgæret, mørkt og ofte meget røget.

Den nye bajerske øl var mildere, men

stadig mørkere og kraftigere end vore

øl er i dag. Det er dette smagsbillede vi

har bestræbt.

Alkoholprocenten er givetvis højere

end på HCA’s tid, men tidssvarende for

en bajersk øl i dag.

CERES OLD9

Stærk lager – 9,2% vol.

Til vores italienske datterselskab

har vi udviklet en ekstra stærk udgave

af den elskede Ceres Strong Ale.

Vi har med denne øl fået næsten alt

sukkeret fra malten omdannet til alkohol.

Det giver en lethed til øllen, som

sammen med den vinøse karakter gør

denne øl meget let at drikke.

FAXE FESTBOCK

Stærk lager – 7,7% vol.

Faxe Festbock er brygget og tappet

af Faxe Bryggeri, grundlagt i 1901. Kun

det fineste malt, humle og Faxe’s eget

naturligt rene vand er anvendt. Øllen

er brygget i henhold til det tyske

Reinheitsgebot. Festbock er fyldig og

bitter, som man vil forvente det af en

øl udviklet til det tyske marked. Det er

en mørk dobbelt-bock, oprindeligt

udviklet til en mørk efterårsaften.

KALNAPILIS ORIGINAL

Lager – 4,6% vol.

Kalnapilis valgte at teste sine øl i

WBC,World Beer Cup. Det førte til at

de nu er regerende verdensmestre i

kategorien lys Münchener-type med

Kalnapilis Original, i denne den mest

prestigefyldte øltest.

Kalanapilis Original er brygget på

blødt vand og humlet med eksklusiv

Saazhumle fra Tjekkiet.

Den unikke smag og aroma domineres

af blødhed fra vandet og duft fra

Saazerhumlen.


KALNAPILIS BLACK

Mørk lager – 5% vol.

Kalnapilis’ brygmester har udviklet

en ny sort øl til det litauiske folk, inspireret

af input fra litauiske ølentusiaster.

Normalt er alt øl i Litauen lyst.

Kalnapilis Black er brygget på pilsner-,

münchener- og mørkristet malt. Ristet

byg og aromahumle, sammen med det

bløde vand giver en mild, behagelig og

harmonisk øl.

MURPHYS IRISH RED

Ale – 5% vol.

Murphy’s Irish Red er en irsk ale

med rødder helt tilbage til bryggeriets

grundlæggelse i 1856. Den er rød, forfriskende

og perlende, og dejlig ligetil

at drikke.

Kraftigere og mere fyldig end Royal

Red. Smag og farve stammer fra brugen

af mørke malte, herunder karamelmalt,

der giver den flotte gyldenrøde farve.

FORSØGSØL

Stout – 4,8% vol.

Dette er et forsøg på at udvikle en

mørk øl med et lavere alkoholindhold

end Royal Stout. Øllen er brygget på

malt og humle, og er en mellemting

mellem en Guinness og en

Schwarzbier.

Meget mørk. Mild og behagelig,

uden den skarphed, som visse sorte øl

kan have. Serveres kælderkold, gerne af

et bredt glas på stilk.

VITAMALT PLUS

Maltdrik – 0,0% vol.

Som en speciel hilsen til Vitamaltsocietetet

medtager vi i år VITAMALT

PLUS. Dette er en nyudviklet non-alkoholisk

maltdrik. I forhold til Vitamalt er

denne sortere, federe og med et tykkere

skum. Der er tilsat Aloe Vera,

Royal Gelly og Ginseng.

ÅRETS ØL-ETIKET 2004

A/S Bryggeriet Vestfyen Willemoes Julebryg er blevet

kåret til årets etiket 2004 af medlemmerne fra de

5 samlerforeninger, det er 11. gang at foreningerne

kårer årets etiket.

I år var der 10 kandidater ved afstemningen fordelt

på 10 danske bryggerier. Diplomer vil blive overrakt

til bryggeriet, designer og trykkeri.

lørdag den 21. maj 2005,

klokken 15 på ølfestivallen i Valby Hallen

Tilstede vil være repræsentanter fra

de 5 samlerforeninger, trykkeriet og bryggeriet.

Ønskes yderligere oplysninger:

Erik Brorsen på telefon 44 98 42 56

UDSTILLERE - 39

109


40 - UDSTILLERE

110

STAND

40

JYSK ØLIMPORT

Ib Lauritsen

Ålborgvej 383

9362 Gandrup

Tlf: 98 25 38 00/20 72 98 28

GELLIVARE CIDER

Ib Nielsen

Boks 229

Vagtelvej 58, 2000 Frederiksberg

Tlf: 21 64 74 04

ParCon Export er blevet delt i to nye

firmaer: Jysk Ølimport ved Ib Lauritsen

og Gellivare Cider ved Ib Nielsen.

Som en af de få importører havde

Parcon svensk øl. Og det er vel at

mærke rigtige kvalitetsøl fra

Slottskällans Bryggeri. Her er tale om

et lille bryggeri, hvor håndværk og

kompromisløs kvalitet er sat i højsædet.

Endvidere forhandlede ParCon

Export øl fra Hirschbräu Bryggeriet i

Tyskland.

Jysk Ølimport vil fremover forestå

import og salg af Parcons øl, mens

Gellivare Cider vil forestå import og

salg af svenske kvalitetscidere.

Slottskällans Bryggeri

Slottskällans bryggeri i Uppsala blev

etableret i starten af 1998. Lige siden

har man på bryggeriet arbejdet på at

fremelske unikke øl af meget høj kvalitet.

ROSLAGER

Lager – 5% vol.

Helmaltøl. Brygget med pilsner-,

münchener- og lys karamelmalt.

Krydret med fire humler:

Tettnanger, Perle, Styrian Golding og

Saaz.

PALE ALE

Ale – 5% vol.

Frisk og kraftig ale.Brygget af pilsner-,

lys karamel- og mørk karamelmalt.

Fire forskellige slags humle:

Challenger, East Kent Golding, Styrian

Golding og Fuggle.

IMPERIAL STOUT

Imperial Stout – 9% vol.

Overgæret. Kompleks smagsindtryk

af bl.a. kaffe, mørk chokolade og rosiner.

Brygget på pilsner-, mørk karamel-,

chokolade- og sortmalt. Der er brugt

tre forskellige humler: Northern

Brewer, East Kent Golding og Fuggle.

KLOSTER

Belgisk ale – 7% vol.

Belgisk inspireret øl. Mørk og stor

kompleksitet i smag og aroma.


Hirschbräu Bryggeriet,

Tyskland

Hirschbräu Privatbrauerei Höss GmbH

& Co KG brygger en lang række klassiske

tyske øl.

DER WEISSE HIRSCH

Hvedeøl – 5,2% vol.

Forfriskende Hefeweizen, som er en

ægte specialtet i Allgäu. Ægte ølnydelse.

ALLGÄUER ÖKOBIER

Pilsner – 4,7% vol.

Økologisk øl brygget efter »bayerischen

Reinheitsgebot« som alle andre øl

fra Hirschbräu.

HOLZAR BIER

Lager – 5,2% vol.

Ældgammel Allgäuer Bier-Spezialität.

DER DOPPEL-HIRSCH

Dobbeltbock – 7,2% vol.

Allgäuer Doppelbock fik en bronzemedalje

ved International World Beer

Cup 2002, USA.

DUNKLER HIRSCH

Hvedeøl – 5,2% vol.

Mørk Weißbier-Specialitet fra Allgäu.

Krydret eftersmag.

NEUSCHWANSTEINER

Lager – 4,7% vol.

Guldmedalje ved International

World Beer Cup 2002, USA.

HIRSCH GOLD

Pilsner – 5,2%

Fyldig øl i klassisk tysk stil. Fadøl.

Neuzelle Klosterbrauerei

SCHWARZBIER EXTRA

Schwarzbier – 7% vol.

En livsbekræftende Schwarzbier

struttende af kraft. Fadøl.

KIRSCH BIER

Frugtøl – 5,4% vol.

Bockøl tilsat kirsebær.

ANTI AGING BIER

Schwarzbier – 4,8% vol.

Øl mod alderdom?

BADEBIER

Schwarzbier

Øl er ikke kun til indvortes brug.

En øl, som iblandet badevandet vil styrke

immunforsvaret

SCHWARZER ABT

Schwarzbier – 3,9% vol.

UDSTILLERE - 40

Stralsunder Brauerei GmbH.

STÖRTEBEKER SCHWARZBIER

Schwarzbier – 5% vol.

Aromatisk mørk forførende øl.

DLG Goldener Preis 2002 og 2004.

Brauerei Schäffler

SCHÄFFLER WEISSER BOCK

Hvedebock

111


40 • 41 - UDSTILLERE

112

Gellivare Cider

Gellivare Bryggeri var Sveriges nordligste

bryggeri, lokaliseret nær ved

Kiruna. Her kan Laplands vildmark tilbyde

både blåbær, multebær og tyttebær.

Gellivare Cider ved Ib Nielsen har

nu overtaget opskrifterne og viderefører

produkterne i Danmark, Sverige og

Finland.

BLÅBÆRCIDER

Cider – 4,5% vol.

Blåbærcider er en flot mørkerød

cider med sin helt egen smag og duft.

En afbalanceret sødme og fyldighed,

med smagen af blåbær der træder

tydeligt igennem.

HJORTRONCIDER

Cider – 4,5% vol.

Multebær eller på svensk Hjortron

er et af de eksklusive bær fra de svenske

tørvemoser. Gellivare

Multebærcider fanger smagen af tørvemosen

samtidig med at multebærrene

træder meget tydeligt frem. Bronze ved

Stockholm Beerfestival 2004.

TYTTEBÆRCIDER

Cider – 4,5% vol.

Flot rød cider, som har stor fyldighed

og en meget afbalanceret sødme

med smag af skovens røde guld og kildefrisk

vand. Sølv ved Stockholm

Beerfestival 2004.

CAKTUS/LIME CIDER

Cider – 4,5% vol.

Et af de nye produkter. En flot cider

med en helt unik meget fyldig smag af

limefrugt.

STAND

41

SKANDINAVISK

BRYGGERISOUVENIR

SAMLERFORENING

Formand Michael Tullberg

Østervej 30, 2750 Ballerup

Tlf: 44 64 60 23

Websted: www.scanbrew.dk

Forening for samlere

Skandinavisk Bryggerisouvenir

Samlerforening (SBS) er en åben forening

for samlere af bryggerisouvenirs.

Foreningen har knap 200 medlemmer,

der samler på etiketter, glas, flasker,

oplukkere, ølbrikker, dåser og meget

mere.

Som medlem af SBS modtager man to

gange om året Samlerringen, som er et

magasin, der indeholder historiske og

andre bevaringsværdige artikler.

Endvidere modtager man fire gange

årligt bladet Samlernyt. Samlernyt indeholder

oplysninger om nyheder, nyt fra

foreningen, bytteannoncer m.v.

SBS afholder normalt et årligt byttestævne,

hvor medlemmerne kan mødes

og bytte diverse effekter.

Herudover har SBS en postordre,

hvor der tilbydes kataloger over etiketter,

litteratur med bryggerihistorie,

rodeposer med etiketter og mange

andre spændende ting.

Kontingentet for danske medlemmer

er i øjeblikket 160 kr. årligt (plus

25 kr. i indmeldelsesgebyr).


STAND

42

SVANEKE BRYGHUS

Torvet 5, 3740 Svaneke

Tlf: 56 49 73 21

Fax 56 49 73 71

Email bryghuset@mail.dk

Websted: www.bryghuset-svaneke.dk

Atter bryggeri på Bornholm

efter 45 år

Svaneke Bryghus er beliggende i en af

de gamle købmandsgårde i Svaneke,

Bornholm.

Der er både bryggeri og restaurant,

hvor man sidder direkte i bryggeriet

hvor der foregår daglige brygninger.

Svaneke Bryghus åbnede i påsken

2000 under stor bevågenhed.

Bevågenheden skyldes at det er ca. 45

år siden det sidste bryggeri lukkede på

Bornholm, og at åbning af nye bryggerier

som bekendt ikke sker hver dag.

Mini-bryggerierne er på fremmarch

i USA og resten af Europa, fordi forbrugerne

er blevet mere bevidste om

små bryggeriers mulighed for at brygge

en ikke-industrialiseret og ikke-standardiseret

øltype, som ellers præger ca.

95% af verdens ølproduktion.

Svaneke Bryghus' filosofi er at genskabe

det håndværksmæssige i fremstillingen

af øllet. Folks større krav til

smag, farve og duft stiller nye krav til

os om at brygge kvalitetsprodukter,

der er spændende og anderledes.

UDSTILLERE - 42

Øllet fra Svaneke Bryghus bliver

ikke pasteuriseret og kunden kan i

restauranten tillige smage en ufiltreret

pilsnertype som husets øl.Alle smagsog

duftstoffer er stadig i øllet, og den

lille uklarhed der er i øllet, er kendetegnende

for et produkt der ikke er

blevet berøvet noget af smagen.

På ølfestivalen kan du smage:

BORNHOLMERBRYG

MØRK GULD

Lager – 5,7% vol.

En luksusøl brygget på bygmalt,

karamelmalt og humle. Minder i smag

og kulør om den engelske ale-type

eller den tyske altbier. En smag der er

afrundet og harmonisk, let frugtrig

uden at være sødlig. Med et tilpas indhold

af kulsyre er den mange gæsters

favoritøl. Dukker altid op i starten af

november og serveres op til jul.

BORNHOLMERBRYG CLASSIC

Lagerøl – 4,6% vol.

Pilsnerøl, brygget med pilsnermalt

og karamelmalt. Det er en harmonisk

pilsner med en afrundet, lys, gylden

farve, smagsindtrykket er en let bitterhed,

blød og med en let sødme i smagen.

BORNHOLMERBRYG STOUT

Stout – 5,8% vol.

Frisk luksusøl der er tilpas blød i

smagen uden at være sød. Dunkel som

natten i Svaneke.

Øllet fra Svaneke Bryghus kan fås på

mange udvalgte restauranter og hoteller

på Bornholm, samt en lang række

specialforretninger landet over.

113


43 - UDSTILLERE

114

STAND

43

BRØCKHOUSE APS

Høgevej 6, 3400 Hillerød

Tlf: 48 24 24 60

Email: kontakt@broeckhouse.dk

Websted: www.broeckhouse.dk

Startede hjemme i kælderen

Brøckhouse er et dansk mikrobryggeri

beliggende i udkanten af Hillerød.

Bryggeriets stifter Allan Poulsen startede

i 1995 med at brygge øl hjemme i

sin kælder på et 40-liters kobberanlæg,

han selv havde lavet. Det var øl brygget

i hånden, efter gamle traditioner og

med brug af de bedste råvarer. Her i

kælderen eksperimenterede han og

lærte efterhånden den ædle bryggekunst

at kende.

Den ihærdige indsats for at skabe

god øl gav pote. Den, på det tidspunkt,

nystartede forening ”Danske

Ølentusiaster” var begejstret for hans

øl og han fik i det hele taget mange

positive reaktioner. Det gav ham blod

på tanden til at udvide med et større

anlæg, hvor han kunne brygge 2000

liter om måneden. Stadig halvvejs på

hobbyplan, men nu med en ugentlig fridag,

hvor han bryggede.

Efterspørgslen blev bare ved med at

stige og for at dække den tog han i

2002 endelig springet, kvittede sit gode

job som it-konsulent og startede et

mikrobryggerpå Høgevej i Hillerød.

Brøckhouse beskæftiger i dag (start

2005) 11 personer, plus vikarer.Vi fik i

foråret 2004 nyt bryganlæg, så vi kunne

udvide kapaciteten til en halv million

liter øl om året. Selv om det er gået

meget stærkt, glemmer Allan Poulsen

ikke, hvad der drev ham til at starte

Brøckhouse, nemlig kærligheden til god

øl.

Brøckhouse IPA blev af Danske

Ølentusiaster kåret som Årets

Ølnyhed i 2002.

BRØCKHOUSE PILSNER

Pilsner – 5%

Først ville Brøckhouse ikke lave en

pilsner, fordi der var så mange på markedet.

Men det lille bryggeri i Hillerød

har måttet erkende, at pilsneren er

danskernes favoritøl, og hvorfor så ikke

lave en kvalitetspilsner efter ægte tjekkisk

forbillede. Humlet med den fine

tjekkiske Saaz-humle. Mild, lys maltsmag

som er afbalanceret af en markant bitterhed.

Brøckhouse Pilsner er mere

humlet og karakterfuld end danske

standardpilsnere.

Bør serveres ved 5-7 grader. Passer

perfekt til svinekød.


BRØCKHOUSE HVEDE

Hvedeøl – 5,5% vol.

Brøckhouse Hvede: Brygget efter

belgisk tradition på halv hvedemalt og

halv pilsnermalt. Især hvedemalten

giver den en lidt syrlig og frugtagtig

smag. Desuden brygget med koriander

og appelsinskal, der giver den en herlig

frisk smag. Højt indhold af kulsyre. 5,5

procent. Bør serveres iskold.

ESRUM KLOSTER

Klosterbryg – 7,5% vol.

Brøckhouse Esrum Kloster, som er

udviklet i samarbejde med Esrum

Kloster, er nutidens svar på middelalderens

klosterøl.Tro mod munkenes

traditioner, men tilpasset nutidige

smagsløg.

Det er en overgæret øl, brygget af

malt både fra hvede, byg og rug samt

humle og rørsukker. Der er tilsat krydderurterne

citronmelisse, mjødurt,

lavendel, rosmarin, enebær og anis, som

gror i klosterhaven på Esrum Kloster.

Farven er flot rød kastanje, duften

dejlig kraftig og smagen særdeles aromatisk

og fyldig. Passer godt sammen

med kraftige kødretter, f.eks. vildt -

eller nyd den alene. Bør serveres ved

10-12 grader.

BRYGMESTERENS BRYG

Specialøl – 7,5% vol.

Helt ny øl fra Brøckhouse.

UDSTILLERE - 43

115


44 - UDSTILLERE

116

STAND

44

FUR BRYGHUS APS

Knudevej 3, 7884 Fur

Tlf: 97 59 30 60

Email: info@furbryghus.dk

Websted: www.furbryghus.dk

Fur Bryghus er et nyetableret mikrobryggeri

med en kapacitet på 20 hl. pr.

bryg og en lagerkapacitet på 400 hl.

Fur Bryghus er indrettet med barer

og restaurant. Restaurant Bryghuset

kan i Pejsestuen i stueetagen rumme

ca. 25 personer, og restauranten på

1. sal kan rumme ca. 50 personer. Både

fra Pejsestuen samt fra restauranten på

1. sal kan man se bryghuset, de åbne

gærkar samt lagertankene.

Restauranten er åben dagligt i feriesæsonerne,

på andre udvalgte tidspunkter,

samt for grupper over 15 personer

efter aftale.

Vandet på Fur er helt specielt - ikke

bare i Danmark, men i hele verden.

Når det regner på Fur, begynder vandets

lange rejse.

Gennem tusinder år siver vandet

langsomt ned gennem moleret, der er

lag af mikroskopiske kiselalger, som

blev aflejret på havbunden for 55 millioner

år siden. I moleret ligger 200 lag

af vulkansk aske fra Nordatlantens

åbning. 179 af disse askelag er identificeret

og navngivne.

Furvand er med til at give ØLLET

fra FUR karakter.

FUR ALE

Ale – 5,3% vol.

Engelsk inspireret ale med aromatisk

og frugtagtig smag. Brygget med

tre humletyper

FUR LAGER

Lager – 5,4% vol.

Mellemeuropæisk inspireret lager

med karakterfuld frisk, rund og velafbalanceret

smag. Brygget med to humletyper

FUR BOCK

Bock – 7,6% vol.

Tysk inspireret bock med kraftig,

maltet, blød smag. Brygget med to

humletyper.

FUR PORTER

Stout – 6,5% vol.

Engelsk inspireret porter af typen

imperial stout. Frisk smag med strejf af

engelsk lakrids. Røgmalt er med til at

give denne øl en helt særlig smagsoplevelse.


STAND

45

BEERFACTORY

Email: beerfactory@mail.dk

Websted: www.beerfactory.dk

Tysk, belgisk og tjekkisk øl

Beer Factory er et firma, der har specialiseret

sig i import af især tyske, belgiske

og tjekkiske øl med videresalg til

detailhandlen, hoteller, restauranter og

værtshuse for øje. Beer Factory sælger

også en gros til private.

Beer Factory har endvidere indgået

samarbejde med My Beer om distribution

af 6 belgiske øl fra »Brasserie

d´Ecaussinnes«. Ølserien hedder Ultra,

og det er eksempler på det bedste fra

den belgiske brygtradition.

Silly

Et forholdsvis lille familieejet bryggeri

ca. 30 km sydvest for Bruxelles. Ejeren

Didier er 6. generation, og han og

nevøen elsker at eksperimentere med

diverse øltyper. Seneste skud på stammen

er en øl lavet på pink grapefrugt!

UDSTILLERE - 45

Selvom bryggeriet er forholdsvis

beskedent, står de for salg og distribution

af mange af de store ”brands” i en

stor del af Belgien. Årsag: Didier ejer

80 værtshuse!

PRINTEMPS DE SILLY

Belgisk ale – 6,5% vol.

En herlig forårsøl med en dejlig

varm eftersmag. God til en god solid

dansk forårsfrokost.

SILLY DOUBLE ENGHIEN BLONDE

Belgisk ale – 7,5% vol.

En typisk belgisk blonde øl med en

dejlig frisk smag. En herlig aperitif.

SCOTCH SILLY

Belgisk ale – 8% vol.

En atypisk belgisk øl lavet på de

engelske brygtraditioner. Giver en helt

unik fyldig smag..

TITJE

Hvedeøl – 5% vol.

En usædvanlig let og frisk hvedeøl

med en velsmag uden lige.

SILLY DOUBLE ENGHIEN BRUNE

Belgisk ale – 8% vol.

En fyldig mørk øl med en meget

karakteristisk, blød smag.

SILLY LA DIVINE

Belgisk ale – 9,5% vol.

En øl, der lever op til sit navn. Den

er Divine (vidunderlig). Passer til krydret

oksekød eller lammekød.

117


45 - UDSTILLERE

118

Brasserie Cantillon

Brasserie Cantillon er et traditionelt,

familiedrevet bryggeri i Rue Gheude

Straat i Bruxelles. Bryggeriet er over

100 år gammelt.

Bryggeriet Cantillon viderefører

den gamle belgiske tradition for vildgæring.

Først mæskes byg, hvede og malt,

hvorefter urten pumpes op under loftet

i den gamle bygning, hvor det ligger

i et åbent, lavbundet messingfad, én nat.

I løbet af denne nat tager øllet gærpartikler

til sig fra luften, deraf navnet vildgæring,

der i bund og grund betyder, at

bryggeren ikke kan styre proces eller

smag.

GUEUZE 100 % LAMBIC BIO

Gueuze/lambic – 5% vol.

Den oprindelige og originale

Gueuze, lavet økologisk.

Gueuze er ikke tilsat frugt og har

derfor en frisk, nærmest syrlig smag,

som gueuzekendere over hele verden

værdsætter. Som alle Cantillons produkter

er Gueuze godt for fordøjelsen.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

KRIEK 100 % LAMBIC

Lambic/kriek – 5% vol.

500 liter 1 1 ⁄2 år gammelt Lambic tilsat

ca. 150 kg. kirsebær. Før i tiden blev

Kriek altid serveret med tilbehør i

form af 2 sukkerknalde og en sukkertang

til at forsøde den friske, syrlige

drik. En rigtig forårs- og sommerdrik.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ROSÉ DE GAMBRINUS

Gueuze/lambic – 5% vol.

En fremragende blanding af Lambic

og hindbær, der giver en fantastisk

balance af syrlig smag og friskhed.

Brygges på samme måde som Kriek.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

FOU’FOUNE

Gueuze/lambic – 5% vol.

I 1998 blev ideen om en frugtøl

med abrikos født i venners lag i

Bruxelles. Ca. 1 år senere var produktion

af 3.000 liter pr. år sat i gang.

Hovedparten sælges tilbage til Frankrig,

hvorfra abrikoserne kommer, men vi

har været meget heldige at få et mindre

parti til Danmark.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

IRIS

Gueuze/lambic – 5% vol.

I modsætning til øvrige øl fra

Cantillon er der ingen hvede i Iris. Den

er brygget på ren bygmalt. Også humlen

er anderledes.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

Pivovar Benesov/Ferdinand

Mellemstort tjekkisk bryggeri beliggende

ca. 20 km syd for Prag.Var tæt på

lukning i 2002, men er blevet reorganiseret

og satser nu stort på eksport.

Bryggeriet har taget navn efter Prins

Ferdinand, der i begyndelsen af det 19.

århundrede var tronfølger til det

Østrig-Ungarske rige. Ferdinand ejede

slottet Konopiste, der ligger i Benesov,

og han tilskrives derfor æren for etableringen

af bryggeriet. Samme Prins

Ferdinand blev likvideret i Sarajevo i

1914, hvilket udløste 1. verdenskrig.

FERDINAND PILSNER

Pilsner – 5% vol.

Typisk tjekkisk pilsner med fylde og

en dejlig humlet eftersmag.

FERDINAND DARK

Lager – 4,5% vol.

Typisk tjekkisk mørk pilsner med

fylde og en dejlig let lakridssmag uden

at være sød.


FERDINAND SEDM KULI

Lager – 5,5% vol.

Meget usædvanlig tjekkisk kräuterbier

med en fylde og en dejlig humlet

eftersmag som bare skal smages. Passer

til det danske frokostbord og til krydrede

og fyldige middagsretter.

Sedm Kuli betyder syv kugler på

tjekkisk og referer til legenden om

Prins Ferdinand, der angiveligt skulle

være blevet skudt med 7 kugler i

Sarajevo i 1914.

Kulmbacher Brauerei

Bryggeriet består egentlig af 4 meget

forskellige bryggerier, der tilsammen

brygger ca. 30 forskellige kvalitetsøl.

Bryggeriet er beliggende i det nordvestlige

Bayern, i det område som

tyskere og andre benævner »Tysklands

ølhjerte«. I et område på størrelse

med Fyn ligger cirka 700 bryggerier!

Kulmbacher er nok mest kendt for de

legendariske Eisbock og især EKU 28.

En øl der er fremstillet som en almindelig

pilsner, men hvor vand efterfølgende

er frosset væk for at få en kraftig

smag og fylde og en tårnhøj alkoholprocent.

EKU 28 er 11% vol.

KAPUZINER HEFE

Hvedeøl – 5,4% vol.

Karakteristisk hvedeøl med en dejlig,

let syrlig gærsmag. Perfekt sommerøl

og god sammen med let syrlige oste.

UDSTILLERE - 45

KAPUZINER DUNKEL

Hvedeøl – 5,4% vol.

Helt sort og fyldig hvedeøl med en

diskret gærsmag. Passer godt til salte

snacks og dansk pølsebord.

MÖNCHSHOF SCHWARZBIER

Schwarzbier – 4,9% vol.

En mørk og fyldig øl med en let

sødme og smag af lakrids. Ideel til

oksesteg eller desserter.

MÖNCHSHOF BOCKBIER

Bock – 6,9% vol.

Kraftig og velsmagende stærk-øl,

der kan erstatte rødvinen til de fleste

retter med oksekød og lam. Ganske

enkelt verdens bedste Bockbier!

KULMBACHER EISBOCK

Bock – 9,3% vol.

En meget stærk og fyldig øl.

Passer til de fleste desserter,

eller drikkes i likørglas til kaffen.

Øllet er lavet efter en schwarzbieropskrift,

hvorefter man har frosset

vand væk for at opnå de høje procenter.

Kulmbacher Eisbock er endnu ikke

så berømt som sin storbror EKU 28,

der holder hele 11% vol.

EKU 28

Bock – 11% vol.

En meget stærk og fyldig øl.

Passer til de fleste desserter, eller

drikkes i cognacglas til kaffen. En legende

blandt øl.

119


46 - UDSTILLERE

120

STAND

46

WINTERCOAT BREWERY

Niels Jørn Thomsen & Disa Fink

Grønvej 51, 8471 Sabro

Tlf: 28 76 06 37

Email: disa.fink@teliamail.dk

Websted: www.wintercoat.dk

Familiebryggeri

Bryggeriet Wintercoat ligger på et

gammelt husmandssted, som er bryggerens

fødehjem, ved Sabro, ca. 12 km

nordvest for Århus. Brygkapaciteten er

800 liter, og vi kan brygge denne

mængde 4 gange om ugen. Foruden

bryggeren, Niels Jørn Thomsen, er også

sønnen, Kristian, ansat i firmaet. Niels

Jørns kone, Disa Fink, hjælper også til.

Øllene er hverken pasteuriserede

eller filtrerede. Ølentusiaster foretrækker

at drikke dem ved 10-12 grader

celsius. Boghveden bør dog drikkes

iskoldt og med tilførsel af CO2. Øllet

leveres i 19-liters Cornelius-fustager,

men de kan bestilles cask-conditioned

på engelske firkin casks med et par

måneders leveringstid. Enkelte øl kan

forekomme cask-conditioned på festivalen.

ESB

Ale – 6,1% vol.

Den første Wintercoat på markedet.

ESB er en Extra Special Bitter, en

øl, der har mere af det hele - mere

malt (og derfor mere fylde), mere

humle og højere alkoholprocent.

ESB’en har en mørk ravfarve. Frisk bitterhed

og kompleksitet.

OATMEAL STOUT

Stout – 5,4% vol.

Denne stout, med sin typiske, sorte

farve, er mild og behagelig, men samtidig

kompleks p.g.a. sammensætning af

de mange malt- og kornsorter. Havre

giver den en cremethed og flot skum,

samt en nøddeagtig smag, som anes i

eftersmagen.

MORE PLEASE

Ale – 4% vol.

I England kaldes det en »session

beer«, en øl, man kan drikke mere af

uden at blive træt af den. Den har et

lavere alkoholindhold end andre

Wintercoat-øl, og mindre humle. Den

er mild i smagen, men har overgærens

lette frugtsmag uden at være sød, og

en dejlig fyldig maltsmag.

INDIA GOLD

India Pale Ale – 6,3% vol.

India Gold er en India Pale Ale på

6,3% alkohol. Den har en flot ravgylden

farve og en meget frugtagtig aroma,

som balanceres af tre typer humle.

Smagen er fyldig og samtidigt meget

frisk.


COCKNEY IMPERIAL STOUT

Stout – 8% vol.

Denne begsorte stout blev brygget

på foranledning af Cockney Pubs ejer,

Mike Wilson, som ønskede en stærk

stout med en rig smag af chokolade og

ristet byg samt den runde, bløde smag,

man kender fra Wintercoats Oatmeal

Stout. Det fik han, og Cockney Imperial

Stout blev så stor en succes, at den nu

fås over det ganske land.

TARBOLTON BACHELORS ALE

Skotsk ale – 5,2% vol.

Brygget til ære for Robert Burns,

skotsk nationaldigter (1759-1796) og

inspireret af skotsk whisky. Øllet er en

single-hop ale, hvor der kun bruges én

humlesort til både bitterhed og aroma.

Flot mahognifarve, en fyldig maltsmag

med et strejf af dansk røgmalt og man

aner en snert af eg i eftersmagen.

Sæsonøl, fås normalt i januar.

DOUBLE HOP

Imperial IPA – 8,2%

Med fire typer humle i alt! Humlen

er tilsat under mæskningen, kogningen,

og øllet er også tørhumlet under lagringen.

Smagen er meget frisk med en

god balance mellem bitter- og aromahumle.

Duften er himmelsk for en

humleelsker – den herlige duft af frisk

humle som kun tørhumling kan give.

Sæsonøl, påskebryg.

YELLOW JACKET

Ale, specialøl – 5,3% vol.

Helt ny type, der kombinerer ingredienserne

fra India Gold med belgisk

hvedeølsgær og en anelse hvede.

Resultatet er en liflig øl med en gylden

glød. Harmonisk ægteskab mellem

engelsk malt og humle og belgisk gær.

Yellow Jacket er en amerikansk betegnelse

for en hveps. Sæsonøl, sommerøl.

STAND

47

UDSTILLERE - 46 • 47

TSVINNOVATION A/S

Vestre Langgade 43, 8643 Ans By

Tlf: 86 87 05 00

Webssted: www.bosteels.dk

www.tsv.as

Email: mail@tsv.as

Brouwerij Bosteels

TSVinnovation A/S designer, udvikler og

producerer firmagaveløsninger, der

med udgangspunkt i den enkelte kundes

ønsker og behov komponeres til at

løse opgaven præcist igennem »Total

experience, Substance and Vision«.

Derudover importerer TSV vin, og

senest er de begyndt at importere øl.

Brouwerij Bosteels er grundlagt i

1791 af Evarist Bosteels. Hans efterfølgere

har lige siden drevet dette unikke

lille familiebryggeri, således at det idag

er 6. generation, Ivo Bosteels, der sammen

med sønnen Antoine varetager

den ædle brygmester-arv. Deres passion

for ølbrygning og kompromisløse

stræben efter kvalitet gør de ialt 5

ølbrands til nogle af de mest interessante

fra øllandet Belgien. Bosteels

beskæftiger en snes mennesker og

brygger årligt omkring 28.000 hl øl,

hvoraf ca. 65% afsættes igennem eksport.

Opskrifterne til Kwak og

Karmeliet er de ældste, eksisterende øl

i Belgien.

121


47 - UDSTILLERE

122

DEUS BRUT DES FLANDRES

CUVÉE PRESTIGE 2004

Stærk belgisk ale – 11,5% vol.

Hvert glas DeuS er resultatet af en

månedlang produktionsproces. I

Belgien fermenterer brygmesteren

øllet, hvorefter bryggen

transporteres til Frankrig. Her

bliver den omdannet til en vidunderlig

mousserende drik,

igennem den næsten 500 år

gamle »Methode Ancestrale«

champagne-teknik. »DeuS« er en

betydelig anderledes oplevelse.

Malten er meget gennemtrængende

og udmærker sig på en

måde, som de fleste ikke har

smagt før. Fylden er helt i top

og smagen er yderst blid og

harmonisk. De lette, bløde, syrlige

undertoner i øllen gør den

utroligt frisk i smagen.

Denne unikke øl vil der være

mulighed for at smage fredag kl.

20-21, lørdag kl. 15-16 og

kl. 20-21, søndag kl.15-16."

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

PAUWEL KWAK

Belgisk ale – 8% vol.

Kwak er et kælenavn for en

person med et anseeligt korpus.

Her hentyder det til den oprindelige

brygger og kroejer

Pauwel Kwak, der skabte

denne øl i året 1791 i den lille

by Brabant. I dag brygges

KWAK på Bosteels og er

internationalt kendt for sit tilhørende

timeglas-formede ølglas,

som kræver et specielt stativ for at

kunne stå selv. Smagen er fyldig, maltet,

let sødlig og med antydning af banan

og karamel. Den indeholder flere slags

malt og har ikke meget kulsyre.

TRIPEL KARMELIET

Belgisk ale – 8% vol.

I en gammel bog om lokale brygtraditioner

blev det opdaget, at Karmelitbrødrene

bryggede en øl med tre

forskellige korn (byg, hvede og

havre). Brouwerij Bosteels i

Buggenhout har taget denne

tradition til sig i denne enestående

øl. Bryggen, der er gylden

til bronze, kunne kaldes for en

tre-kornsøl eller endda en sekskorns,

da der anvendes både maltede

og umaltede versioner af de

tre kornsorter.Tripel Karmeliet

fermenteres den sidste gang i

flasken, hvilket giver en smule

uklar farve. Kraftigt cremet

skum og duft af abrikos og

orange. Kompleks krydret

smag med lang og tydelig eftersmag

af sød, moden frugt (figen),

samt overtoner af vanilje. Den er

en anelse sødere end andre

kendte »tripler«.

THE SAME AGAIN

Belgisk ale – 6,5% vol.

Taste something different,

take the »Same Again«. »The

Same Again« brygges udelukkende

til salg på pubs i Belgien. Men

det er lykkedes os at overbevise

vore belgiske venner om, at

danskerne også vil tage vel

imod »The Same Again« - igen

og igen, så vi har undtagelsesvis

fået lov til at importere den

til Danmark.The Same Again er

en skøn, fyldig, »sommerlig« og

letdrikkelig øl, der opfattes læskende

på ganen. Den er ligesom Tripel eftergæret

på flasken, hvilket giver en flot,

let sløret farve i glasset.


STAND

48

ØLFABRIKKEN

Holløselund Strandvej 74

3210 Vejby,Tisvildeleje

Tlf: 7020 7930

Email: info@olfabrikken.dk

Websted: oelfabrikken.dk

Ude i sommerlandet

Vi befinder os cirka 60 kilometer fra

København. Bryggeriet ligger tilbagetrukket

fra vejen, midt i et sommerhusområde,

så hvis du tror du er kørt forkert,

er du sandsynligvis på rette spor.

Selve bryghuset har til huse i en

lade, der ligger i tilknytning til en gammel

gård. Placeringen af bryggeriet i

Tisvildeleje-området er optimal, da

området, om sommeren, er velbesøgt

af turister. Det betyder at der er en

stor koncentration af caféer og restauranter,

der gerne aftager lokalt producerede

kvalitetsvarer.

Vi er primært inspireret af de øltyper

man i dag brygger i England, USA

og Belgien. Men vi begrænser os ikke

til kendte stilarter og eksperimenterer

gerne med at lave nye øl, der kan

udfordre smagsløgene.

UDSTILLERE - 48

ØLFABRIKKEN RUG IPA

India pale ale – 7%

Kobberfarvet India Pale Ale med

maltet rug som omdrejningspunkt.

Karamelsmag med blomsteragtig humlethed.

ØLFABRIKKEN BROWN ALE

Brown ale – 5,5%

Mørk ale med kompleks maltprofil,

citrusagtige toner og kraftig chokolade/karamelsmag.

ØLFABRIKKEN WIT

Hvedeøl – 5% vol

Forfriskende hvedeøl med markant

krydring af koriander og appelsinskal.

Mere maltet og kraftigere end normalt

for hvedeøl.

ØLFABRIKKEN FORÅR

Sæsonbryg – 9% vol.

Ølfabrikkens sæsonbryg - en blond

ale med kraftig, sødlig maltsmag og let

bitter eftersmag.

ØLFABRIKKEN FESTIVAL IPA

India pale ale – 6,5% vol.

Et forsøg på at gengive en historisk

korrekt engelsk india pale ale. Lys i farven

og ekstremt humlet med gennemtrængende

bitterhed. Brygget på meget

hårdt vand.

ØLFABRIKKEN SOMMER ALE

Vores kommende sæsonbryg har vi

valgt at lade have premiere på festivallen.

123


49 - UDSTILLERE

124

STAND

49

BRYGGERIET SKANDS A/S

Hesselager 21, 2605 Brøndby

Tlf: 43 75 50 25

Email: info@bryggeriet-skands.dk

Websted: www.bryggeriet-skands.dk

Vild plan realiseret

Bryggeriet Skands er et mikrobryggeri

etableret i 2003. I februar 2004 øgedes

bryggeriets kapacitet ved installering af

et 15 hl (1.500 ltr.) brygværk.

Én af nøglepersonerne i projektet –

Birthe Skands er uddannet brygmester

og har mange års erfaring med ølbrygning.

Hun har altid næret et brændende

ønske om at drive sit eget lille bryggeri,

hvor der er mulighed for at brygge

små serier; fremstille friskt øl med

nye smagsnuancer og mange forskellige

produkter.

Øl er nu engang bedst, når det er

friskbrygget. Bryggeriet vil fokusere på

brygning af øl på udsøgte råmaterialer

under anvendelse af håndværksmæssige

brygtraditioner.

Kreativiteten og fleksibiliteten prioriteres

højt, således at forbrugerne

altid kan forvente sig noget nyt og

spændende. Gæstebryggere vil forestå

brygning af ølspecialiteter såsom for

eksempel traditionelle engelske ales og

overgærede belgiske øltyper.

HUMLEFRYD

Pilsner – 5,5% vol.

Klassisk øl af pilsnertypen med en

dyb gylden farve og en afrundet humlesmag.

Øllet er brygget på pilsner-, münchener-

og karamelmalt. Sidstnævnte

giver øllet den gyldne farve samt den

karakteristiske karamelsmag og en let

sødme. Brygget med aromahumlen

Perle og Saaz, som giver øllet en frisk

og liflig humleduft og -smag. Humlefryd

er blankfiltreret, som traditionelle pilsnertyper.

NEW STOUT

Stout – 5,8% vol.

Mørk aromatisk øl hvor de bedste

smagskomponenter fra stout’en er

bevaret. Øllen er inspireret af den traditionelle

irske stout, men med en

mere afdæmpet smag og aroma, idet

øllen er brygget med en undergær.

Overgær giver typisk en kraftigere

aroma og en smagsmæssig tungere øl.

Vi har tilstræbt at bibeholde den

dejlige smagsoplevelse fra de mørke

malttyper, men samtidig brygget en øl

som har en høj »drinkability«.

New Stout er »blank-filtreret«

modsat de traditionelle stouttyper.


NICK’S ALE

Engelsk ale – 5,1% vol.

Nick’s Ale er brygget efter gammel

engelsk tradition, idet øllen eftergæres

på flasken. Modning på flasken giver en

afrundet og fyldig smag. Øllen har en

flot ravgylden farve og en aroma og

smag præget af blomster/frugt. Den

anvendte humle er engelsk og der er

desuden brugt Kent Goldings som aromahumle.

Med den sammensatte maltblanding

og humledosering er denne

ale yderst harmonisk og typisk.

Nick’s Ale er overgæret, tappet på

flasker med gær og derfor naturligvis

upasteuriseret.

ELMEGADE IPA

India pale ale – 6,4% vol.

En ale brygget på Maris Otter malt

og karamelmalt, der giver IPA’en en

flot fylde og en smuk rødlig farve.

IPA’en er kraftigt humlet med Northern

Brewer og den har en frugtagtig

duft, som kommer fra den velkendte

Cascadehumle. Brygget i samarbejde

med Ølbarens kreative ejere. Øllen er

overgæret, ufiltreret og upasteuriseret.

SKANDS PORTER

Porter – 7,2% vol.

Porter er mørk og kraftig øl med

en behagelig, aromatisk duft af malt og

karamel. Diskret sødme og bitterhed

præger øllen. Råmaterialerne er pilsner-,

karamel- og farvemalt samt velsmagende

Muscovado-sukker, en rørmelasse

der giver porteren duft og

smag af lakrids og tørrede frugter. Ideel

til desserter og ost.Øllen er overgæret,

ufiltreret og upasteuriseret.

HVEDE

Hvedeøl – 5,5% vol.

Helt ny ubeskrevet øl.

STAND

50

UDSTILLERE - 49 • 50

HÅNDBRYGGERSTANDEN

Nick Wilder

Godthåbsvej 30, 3.th., 2000 Frederiksberg

Tlf: 33 22 18 54

Websted: www.haandbryg.dk

Over 30 forskellige håndbryg

På ølfestivalen har håndbryggerstanden

følgende formål:

• Præsentere håndbrygning til det

brede publikum.

• Tilbyde smagsprøver på lige fod

med de kommercielle bryggerier.

• Opfordre folk til at prøve denne

yderst tilfredsstillende hobby.

Der vil blive tilbudt adskillige typer

håndbrygget øl på fad – løbende over

30 forskellige. – Derudover deltager de

små firmaer Brygladen og Maltbasaren på

håndbryggernes stand.

Brygladen

Brygladen er en internetbutik med et

stort udvalg af produkter, der henvender

sig specielt til hjemme- og håndbryggere.

Websted: www.brygladen.dk

Maltbasaren

At kunne brygge når lysten, tiden og formålet

er til stede, og til en god pris er

Maltbasarens overordnede filosofi.

Websted: maltbasaren.dk

125


51 - UDSTILLERE

126

STAND

51

ØLMANDEN APS

Østergade 45 E, 5600 Faaborg

Show-room & Lager:

Mørkebjergvej 2, 5600 Faaborg

Tlf: 62 61 02 40

Email: info@oelmanden.dk

Websted.: www.oelmanden.dk

Forrygende fremgang

Ølmanden aps (tidl. la delizia aps) er nu

efter snart 4 år veletableret på markedet

med udenlandsk øl, og vi er meget

stolte af, at vi her på denne festival kan

introducere 5 helt fantastiske øl fra

mikrobryggeriet North Coast Brewing

Co. i Fort Bragg, Californien (I må ikke

gå hjem før I har smagt Old Rasputin

Russian Imperial stout!).

Desuden har vi fået forhandling af

bryggeriet Herrnbräu, Ingolstadts to

helt fantastiske hvedeøl hhv. blond &

mørk. som også bare skal smages.

Jeg vil også lige nævne at vi igen i år

har Samichlaus på fad.Vi glæder os til

at se jer på vores stand.

North Coast Brewing Company

Bryggeriet er et såkaldt craftbrewery

beliggende ved Mendocinokysten i det

nordlige Californien. Dette område var

frem til 2. verdenskrig et af USA's vigtigste

centre for humledyrkning. Men i

dag er humlekultiveringen rykket nordpå

til Oregon og Washington State.

I stedet er landskabet i Mendocino

county domineret af store frugtplantager

og vinmarker. Ikke desto mindre

var det netop i Mendocino county, at

hele den amerikanske mikrobrygrevolution

havde sin begyndelse. Op igennem

1980erne åbnede stadig flere

bryghuse – et af dem var North Coast

Brewing Company.

Det var biologen Mark Ruedrich og

hans to partnere Tom Allen og Joe

Rosenthal der i 1986 tog initiativ til at

starte husbryggeriet i Fort Bragg.

Takket være en høj standard og kvalitetssikring

kunne bryggeriet desuden

relativt tidligt begynde distribution ud

til de større byer i Californien og sågar

også på den amerikanske østkyst. I dag

distribuerer bryggeriet sit øl til 30 stater

- og nu altså også til Europa.

Bryggeriet har vundet mere end 60

nationale og internationale priser, herunder

adskillige guldmedaljer ved den

prestigefyldte Great American Beer

Festival.

ACME CALIFORNIA BROWN ALE

Brown Ale 5,6% vol.

ACME udvikler en kraftig kridhvid

skumkrone, der er bemærkelsesværdig

sejlivet og klynger sig vedholdende til

glasset. Øllet har en dyb kobberrød

farve og har for sin type en ganske livlig

kulsyreudvikling. Det dufter fortrinsvist

af karamel kombineret med en

antydning af sødlig frugtighed.

Humlearomaen blander sig diskret i

takt med at øllet tempereres. Øllet har

en blød smøragtig fylde med en anelse

snerpende tørhed i finishen. Smagen er

med overvægt sødlig, men suppleres af

toner af lakrids, karamelmalt og en

tydelig aroma fra de anvendte amerikanske

humlesorter.


OLD NO. 38 STOUT

Stout – 5,6% vol.

North Coast Old No. 38 Stout

udvikler en fyldig tæt skumkrone med

en anelse luftigt tekstur. Øllet efterlader

en anelse slør i glasset og skumkronen

er rimelig vedholdende. Øllets

farve er dyb rubinrød, men vil uden

baglys virke sort. Duften er en blanding

af humlearoma, alkohol og ristet malt.

Herunder spores en fin nuance af

vanilje og nyristet kaffe. Øllet har en

cremet tekstur og efterlader en smøragtig

hinde i munden. Smagen er umiddelbar

sød, men overdøves hurtigt af

en markant tør bitterhed.

Ølguruen Michael Jackson har udtalt

at han betragter Old No.38 som en af

de bedste stouts i USA.

OLD RASPUTIN

Imperial Russian Stout – 9% vol.

Øllet har en meget dyb rødbrun

farve, der reelt synes sort på grund af

den manglende gennemsigtighed. Øllets

vældige drøjde og fyldighed gør det,

hvad angår udseende, sammenligneligt

med italienske vine.Aromaen er en

intens blanding af vinøs frugtighed, bitter

chokolade og mørk karamel. Det

har en kraftig tør bitterhed, der forlænges

yderligere af indtrykket af den

hårdt ristede malt. Underliggende er en

diskret sødme der føles en anelse varmende

grundet det høje alkoholindhold.

Øllet har vundet ikke færre end

otte medaljer, herunder to guldmedaljer

ved the Great American Beer

Festival.

UDSTILLERE - 51

PRANQSTER

Stærk belgisk ale – 7,6% vol.

Øllet har en krydret frugtig duft

med noter af nelliker og grapefrugt.

Fylden er ganske stor for typen og

røber at brygmesteren har prioriteret

malt højere end sukker i selve brygningen.

Smagen er domineret af en frugtagtig

sødme og der er ikke nogen nævneværdig

bitterhed eller efterbitterhed

i øllet. Ikke desto mindre opleves øllet

fint balanceret så det trods sin kompleksitet

og høje alkohol fungere som

en eksemplarisk tørstslukker.

OLD STOCK ALE

Barley wine – 11,4% vol.

En mørktonet ravrød øl med en

veludviklet, cremet og beigefarvet

skumkrone. Skumkronen er relativt

hurtigt aftagende og efterlader kun lige

antydningen af et slør i glasset. Duften

er overvejende vinøs med en underliggende

krydret tone af tørrede frugter,

der godt kan minde om figner og dadler.

Det høje indhold af alkohol sætter

sit tydelige præg på smagen, men helheden

er velkomplimenteret af en

balanceret sødme og antydning af bitterhed.

Der brygges kun knap 30.000 flasker

om året og langt de fleste ender i

kældrene hos lokale restauratører og

entusiaster i Fort Bragg. Old Stock Ale

kan nemlig lagres i op til fem år og ved

årgangslagring udvikler øllet nye smagstræk,

der i endnu højere grad giver

øllet karakter af søde vellagrede vine

fra Spanien og Portugal.

127


51 - UDSTILLERE

128

HERRNBRÄU GmbH & Co. KG

Ingolstadt - Tyskland

Ingolstadt – byen hvor kejser Wilhelm i

1516 proklamerede »reinheitsgebot«

for brygning af øl, er stedet hvor dette

bryggeri er beliggende og de brygger

efter vor mening noget af det bedste

hvedeøl som findes på markedet.

Ølmanden aps er enig i bryggeriets

slogan: »Meisterwerke Altbayerischer

Braukunst«.

HERRNBRÄU HVEDEØL BLOND

Hvedeøl – 5,4% vol.

Denne ufiltrerede gyldne hvedeøl

repræsenterer bayersk bryggerkunst

som noget af det ypperste. En fornem

original øl fra Ingolstadt som har »ølaficionados«

langt omkring. Mild humlesmag

og med en overbevisende fyldig

smag. Fadøl.

HERRNBRÄU HVEDEØL MØRK

Hvedeøl – 5,3% vol.

En nydelse for kendere, hvor der er

brugt specialristet bygmalt. Denne øl

har en delikat maltet aroma samt en

velafbalanceret smag. Fadøl.

Birra Menabrea Spa,

Piemonte, Italien

BIRRA MENABREA PALE LAGER

Pilsner – 4,8% vol.

Dejlig frisk øl, med duft af korn, tørret

græs og citrus-frugter. Denne italienske

øl har i tre år – 1997, 1998 og

2000 vundet verdensmesterskabet i

kategorien »pale lager« ved VM i

Chicago. Fadøl.

BIRRA MENABREA AMBER

Lager – 4,8% vol.

Fantastisk harmonisk og flot øl, med

en pragtfuld flot dyb ravfarve og flot

skum. Rund i smagen, moderat bitter

og med en lang eftersmag.VM-guld i

2002 som Amber-beer. Fadøl.

Castle Brewery Eggenberg, Østrig

Et af Europas ældste bryggerier som

startede deres kommercielle aktiviteter

i 1681. Bryggeriet er beliggende i

regionen kaldet Salzkammergut nord

for Alperne.

For ca. tre år siden overtog Eggenberger

licensen til at brygge Samichlaus

fra bryggeriet Hürlimann, Schweiz.

SAMICHLAUS

Barley Wine – 14% vol.

Ny årgang netop hjemkommet. Unik

2 l flaske/gaveæske kan tilbydes i meget

begrænset omfang. Samlerobjekt som

kan henlægges i mange år.

Samichlaus & Urbock 23 nu også

som bierbrand på hhv. 40% & 45%

alc.vol.- tid til at glemme alt om grappa

og single malt whisky.

En af verdens mest sjældne/udsøgte

øl, brygget én dag om året (6. dec.) og

lagres i 10 mdr. før den flaskes.

Samichlaus kan lagres som sherry og

vil udvikle sig på flaske som en mørk

og cremet øl med meget lidt kulsyre.

Samichlaus er perfekt til chokolade,

desserter eller after dinner drink.

Smagen er rig på malt på den søde

side, afslutningen er semi-tør, med lang

tør eftersmag af malt. Fadøl.


EGGENBERGER URBOCK 23

Tripelbock – 9,6% vol.

Urbock er en øl med megen krop,

let cremet, meget afbalanceret med en

elegant bitterhed af humle. Fadøl.

MAC QUEENS NESSIE

Specialøl – 7,3% vol.

Lagres i 6 mdr. Brygget med tilsætning

af skotsk højlands whiskymalt.

Nessie har en klar lys farve af rav, med

en næse som er let ristet med megen

malt. Fadøl.

EGGENBERGER HOPFENKÖNIG

Pilsner – 5,1% vol.

En fremragende pilsner brygget på

den berømte Saazerhumle. Har en frisk

ren tør smag med en næse af humle og

aromatisk smag.

Icobes Ltd., Ertvelde, Belgien.

Bryggeriet er etableret i 1784. I dag

ejes det af de mest anerkendte bryggerfamilier

i Flandern.

BOUCANIER GOLDEN ALE

Ale – 11% vol.

Overgæret, ikke pasteuriseret,

intens robust smag, rig på malt, snert

af karamel. Skummet er hvidt og cremet.

Boucanier betyder i øvrigt sørøver.

BOUCANIER DARK ALE

Ale – 9% vol.

Meget delikat og fyldig smag. Har

ved mange smagninger i og udenfor

Belgien opnået topkarakter.

BOUCANIER RED ALE

Ale – 7% vol.

Overgæret ikke pasteuriseret, med

en rødlig farve, meget aromatisk let

røget smag, en øl med megen fylde og

kraftig cremet skum.

Brasserie du Val de Sambre,

Gozée, Belgien

Lille bryggeri beliggende på et af de

ældste og smukkeste klostre i Belgien.

ADA TRIPLE BLONDE

Belgisk ale – 9% vol.

Klassisk belgier.

ADA TRIPLE BRUNE

Belgisk ale – 9% vol.

Klassisk belgier.

UDSTILLERE - 51

Dupetit,Tyskland

Økologisk mikro-bryggeri. Forholdsvist

nyt bryggeri som brygger to spændende

alternative økologiske øl.

THE 4 ELEMENTS

Pilsner – 4,8% vol.

Produceret efter Reinheitsgebot af

1516. Måske den bedste organiske øl i

verden. Smag den – det 5. element er

dig.

CANNABIA

Hampepilsner – 4,8% vol.

Organisk øl produceret med cannabisplanten

som jo er i familie med

humlen. Øllet har en karakteristisk duft

og smag af cannabisblomsten.

129


52 - UDSTILLERE

130

STAND

52

BAGGÅRDSBRYGGERIET

Danmarksgade 4, 7500 Holstebro

Tlf: 26 27 53 53

Email : ms@baggaardsbryggeriet.dk

Websted: www.baggaardsbryggeriet.dk

Brandmand slukker tørsten

og vinmand brygger øl

Vinhandleren vil brygge øl og brandmanden

vil slukke tørsten. – Bag bryggeriet

står Peder Hermansen, som er

vin- og ølhandler og Martin Schau, som

var brandmand og håndbrygger.

Ideen til bryggeriet opstod i 2003,

da vin- og ølhandler Peder Hermansen

afholdt et foredrag om vin for Holstebro

Brandstation. Der mødte han

Martin Schau, som har været håndbrygger

siden 1989, og medlem af Haandbryggerlauget

af 1970 i Brabrand.

De to begyndte tilfældigt at snakke

lidt om at selv lave øl, og Martin og

Peder gav hinanden hånden på at de

sammen ville starte eget bryggeri.

Vinhandler Peder Hermansen har

30 stk.A-aktier og brygmester Martin

Schau har 60 stk.A-aktier. Derudover

er der 150 folkeaktier eller B-aktier

fordelt på 150 forskellige personer. I alt

er aktiekapitalen på 1,2 million.

Alle øl på festivalen er nye på det

danske marked, da alle er mæsket på

en helt ny måde, som ikke før har

været præsenteret offentligt, som gør

at alle øl er mere runde og kraftfulde.

BLONDIE

Ale – 6,8% vol.

En overgæret lys ale brygget med

Saazerhumle. Hybrid mellem engelsk

ale og tjekkisk pilsner.

AFOXYALE

Brown ale – 6,2% vol.

Kastanjebrun og maltede ristede

aromaer. – Sly as the brown fox and

lovely as the good taste.

BLACK CELEBRATION

Porter – 8,6% vol.

Black Celebration er også titlen på

et af Depeche Mode’s største hits, men

her er der tale om en kraftfuld og

fabelagtig porter.

INDIAN SUMMER

Ale – 6,2% vol.

Helt ny øl. Der er bl.a. benyttet hvedemalt,

mynte og Cascade-humle.

EKSPERIMENTET

Ale – 8,9% vol.

En øl som løbende vil skifte karakter

– et levende øleksperiment.Til

dette eksperiment er der bl.a. benyttet

frisk ingefær, hjemmeristet koriander,

lys og mørk kandis samt mørke specialmalte.

Måske en belgisk klosterklon.


53 - UDSTILLERE

132

STAND

53

SKOTSK IMPORT

Skævlundvej 9, Glud, 8700 Horsens

Tlf: 75 68 39 99

Email: s-import@mail.dk

Websted: www.skotsk-import.dk

Specialister

Skotsk øl har en lang historie bag sig,

og ofte brygges de forskellige ales og

stouts efter gamle traditioner og

opskrifter.

Det er slet ikke usædvanligt, at visse

ales er grundet på opskrifter der går

helt tilbage til før Kristi fødsel.

Typisk er også, at produkterne tager

navn efter historiske berømtheder,

begivenheder eller lokale områder.

The Orkney Brewery

NORTHERN LIGHT

Pale ale – 4% vol.

Superb frisk ale. Så ren og klar som

Orkneys himmel og vand. Fyldig i munden

med fin balance i malt og humle

samt en lang frugtagtig eftersmag.

DARK ISLAND

Dark ale – 4,6% vol.

Mørk Scottish Island Ale med en

rødlig glød, chokolade malt-buket der

glider videre over til en øl med en

klassisk maltet smag. Sød, blød chokoladeagtig

med et strejf af nødder rundet

af med en lang behagelig finish.

DRAGONHEAD STOUT

Stout – 4% vol.

En klassisk mørk stout, som løber

totalt over med ristet maltduft, balancerende

med en kompleks humlesammensætning,

der sikrer en utrolig

nydelse. Dragonhead stout smager

skønt til ALT. Drik den hjemme til ost

og kiks, til en let frokost eller som en

godnat-drink.

RED MACGREGOR

Ale – 5% vol.

En enestående mellem-stærk ale

med en udpræget humle-duft, dejlig

blomsteragtig humle-smag og en blød

maltet eftersmag.

Red MacGregor er en spændende

ale - i sig selv - eller sammen med en

bred vifte af madretter.

SKULLSPLITTER

Barley Wine – 8,5% vol.

Let rødlig og har en intens vinagtig

profil, er fyldig og blød i munden med

en lang tør eftersmag. Dyb fyldig sød

og vinagtig. Beskrevet som »silkeblød -

let og farlig!«

Skullsplitter er god til kylling og

fiskeretter, karry-retter og - hold fast -

chokolade.

RAVEN ALE

Ale – 3,8% vol.

En gylden brunlig ale med en intens

kornduft, fyldig og frugtagtig i smagen

med en forfriskende eftersmag af

humle. Beskrevet af eksperter som en

»rund« ale, frugtagtig med en stor fylde

i forhold til styrken. Raven Ale er en

sessions-øl, der passer til en let frokost

eller som tørstslukker.


Inveralmond Brewery

OSSIAN'S ALE

Ale – 4,1% vol.

Vinder af Champion Beer of

Scotland november 2001 ved Aberdeen

og North East Beer Festival.

LIA FAIL

Ale – 4,7% vol.

Lia Fail er gælisk for »Stone of

Destiny« – en mørk, robust og fyldig

øl med en dyb maltsmag, blød i konsistensen

og med en humlet aroma.

BLACKFRIAR

Stout 7% vol.

En kraftig og fyldig smag efterfulgt af

en tør aromatisk eftersmag. Dette er

flaskeversionen af cask-alen »Greyfriar«,

som har taget navn efter en lang

kæde af restauranter i Skotland.

Broughton Ales

GREENMANTLE

Ale – 3,9% vol.

Greenmantle Ale er en mørk kobberfarvet

ale med en fyldig frugt- bitter

/ sød aroma med reminiscens af stikkelsbær

og en behagelig ren humlet

eftersmag.Greenmantle hører til kategorien

skotsk 80/- ale.

BLACK DOUGLAS

Ale – 5,2% vol.

En mørk rubinrød ale med en rig

maltsmag med overtoner af en ristet

frugtagtig eftersmag. En tribut til den

mægtige ridders kraft og karakter.

UDSTILLERE - 53

THE GHILLIE

Ale – 4,5% vol.

The Ghillie står for klanledernes

førstemand. Hører til Premium Bitter

kategorien. En fyldig, lys, kobberfarvet

ale, med en udpræget maltsmag, med

citrus og krydrede toner.

OLD JOCK

Ale – 6,7% vol.

Jocks er øgenavn for soldater i

Highland- og Lowlandshæren.

Kraftfulde stridsmænd, som har vundet

hæder over hele verden. – Karakteristisk

gær- og frugtagtig duft, i forbindelse

med en stærk alesmag.

SCOTTISH OATMEAL STOUT

Stout – 4,2% vol.

Havre er her brugt til at forstærke

duften af den mørke malt og ristede

byg, som giver denne traditionelle

stout dens kraftige ristede malt-aroma

med reminiscens af kaffe og chokolade.

MERLIN'S ALE

Ale – 4,2% vol.

Magien lever videre i Merlin's Ale. –

Karakteristisk maltsmag og en ren tør

bitter-humlet eftersmag samt en behagelig

humleblomstaroma.

133


53 - UDSTILLERE

134

DR. JOHNSON'S DEFINITIVE ALE

Ale – 5% vol.

Dr. Johnson’s Definitive Ale er en

fyldig, mørk og traditionel engelsk ale

brygget med en fantastisk balance i

krystal- og sorte malttyper,

Northdown-humle til at fremelske

både bitterhed og aroma. Etiketten

beskriver Dr. Johnson’s og James

Boswell’s historiske rejse gennem

England og Skotland.

BORDER ORGANIC GOLD

Ale – 6% vol.

Malten stammer fra organisk dyrket

skotsk byg. Humlen er dyrket på New

Zealand, hvor fravær af pesticider betyder

at humlen kan dyrkes organisk og

af meget høj kvalitet. Det rene vand

kommer fra »The rolling hills of the

Borders« – Det endelige resultat er en

gyldenfarvet øl med fylde og aroma. En

forfriskende rent smagende øl med en

excellent humleduft og eftersmag.

ANGEL ORGANIC LAGER

Lager – 5% vol.

Økologisk lagermalt, New

Zeelandsk humle dyrket uden pesticider.

Lys og frisk i smagen. Pilsneragtig

med en aromatisk eftersmag.

EXCISEMAN 80/-

Ale – 4,6% vol.

Danmarkspremiere!

Isle of Skye Brewery

RED CUILLIN

Ale – 4,2% vol.

Opkaldt efter Isle of Skye's berømte

bjerg af samme navn. Red Cuillin er

en premium ale og har vundet adskillige

priser i sin cask version. Som bjerget

i aftensolen er den rund og behagelig.

Blød, maltet og lidt nøddeagtig.

BLACK CUILLIN

Ale – 4,5% vol.

Black Cuillin er også opkaldt efter

de verdenskendte bjerge på Isle of

Skye - Den mørke ale med den kraftfulde

smag og eftersmag af honning.

En mørk ale brygget med valset,

ristet havre og honning.

CUILLIN BEAST

Ale – 7% vol.

En meget kraftfuldt smagende ale

med tydelig duft og eftersmag af karamel

og humle uden bitterhed.

BLAVEN

Ale – 5% vol.

Blød og cremet specialbryg. Kraftig i

såvel smag som duft. Sommeragtig med

en let humlet eftersmag. Det lokale

bryg – en rigtig Skye Beer…

HEBRIDEAN GOLD

Ale – 4,3% vol.

Danmarkspremiere! En helt anderledes

ale, brygget med havregryn. En

exceptionel blød ale med et dybt cremet

hoved.


Heather Ale

FRAOCH

Ale – 5% vol.

Fraoch er gælisk og betyder simpelt

hen lyng. En lys ravgul ale med blomstrende,

tørveagtig aroma – kraftig

malt-karakter, krydret urteduft og tør

vinagtig eftersmag.

GROZET CELTIC

Ale – 5% vol.

Brygget med masser af malt, hvede,

porse, humle og mjødurt, dernæst

gæret med syrlige skotske stikkelsbær.

En lys gylden øl, med en frisk frugtagtig

aroma, ren palete, frugt-/hvedearoma

og tør eftersmag.Anbefales til de lette

retter, pasta og salat. Drik den vel afkølet

i høje glas.

KELPIE SEAWEED

Ale – 4,4% vol.

Bladderwrack søgræs – tilsat organisk

dyrket byg giver denne fyldige

mørke ale en distinkt smagsprofil.

Fyldig chokolade-ale med en snert af

havbrise. En distinkt ristet aroma med

sprød saltet eftersmag. Perfekt til fiskeretter

og brød.

EBULUM ELDERBERRY

Ale – 6,5% vol.

Ebulum er lavet af ristet havre, byg

og hvede kogt med urter og fermenteret

med umodne hyldebær. En sort fyldig

ale med frugtaroma, silkeblød i konsistensen

og med en mild ristet eftersmag.

UDSTILLERE - 53

ALBA PINE

Ale – 7% vol.

Alba er en triple ale, brygget efter

en traditionel højlandsopskrift bestående

af skotsk fyr- og rødgran-skud plukket

i det tidlige forår. Ren maltet byg er

kogt med unge fyr-skud i flere timer og

dernæst tilføjet de friske rødgran-skud

der trækker kort før fermentering.

En gulbrun stærk ale med fyraroma,

fyldig maltet konsistens og med

en kompleks »træagtig« eftersmag.

Williams Bros. Brewery

WILLIAMS GOLD

Ale – 3,9% vol.

En forfriskende, fyldig og gylden ale,

brygget på 7 forskellige malt-typer.

Undertoner af vanillje, frugtagtig med

en snert citrus-humle, der går over i

en næsten grape- og appelsineftersmag.

WILLIAMS BLACK

Ale – 4,2% vol.

En fyldig mørk ale, domineret af en

stærk ristet maltsmag, som er grundlaget

i denne ale. Bløde kaffe- og chokoladeundertoner

komplimenteret med

en sent høstet humle, der giver en dejlig

let solbæraroma.

WILLAMS RED

Ale – 4,5% vol.

En varm fyldig rød ale, ristet maltsmag,

halvtør og med hint af trøffel.

Balancerende med en frisk og samtidig

krydret humle der giver en behagelig

peberagtig eftersmag.

135


54 - UDSTILLERE

136

STAND

54

BRYGGERIET S.C. FUGLSANG

Bryggerivej 2, 6100 Haderslev

Tlf: 73 52 61 00

Email: bryggeriet@fuglsang.dk

Websted: www.fuglsang.dk

Fuglsang - tradition og kvalitet

Bryggeriet S.C. Fuglsang i Haderslev

blev grundlagt i 1865 og er en ren sønderjydsk

ejet virksomhed. Som landsdelens

eneste bryggeri forener

Fuglsang håndværksmæssig tradition

med moderne teknologi.Al Fuglsang-øl

brygges udelukkende af malt, som produceres

på den tilknyttede Sophus

Fuglsang Export Maltfabrik.

Bryggeriet og maltfabrikken drives i

dag af familien Fuglsang i femte generation.

FUGLSANG PILSNER

Pilsner – 5% vol.

Nu med ny etiket. Denne øl udviser

to karaktertræk:Ypperlig smag og

kompakt skum. Smagen opnås gennem

lang lagringstid, og det indbydende

hvide skum holder til sidste sjat.

Humlearomaen balancerer fint med

øllets smag og karakter.

BLACK BIRD

Lager – 5% vol.

En videreudvikling af Fuglsang

Pilsner. Farven er mørkere, og Black

Bird har en mere fyldig smag med et

tydeligt præg af maltaroma. Også humlearomaen

er tydeligere.

HERTUG HANS PILSNER

Lager – 5% vol.

Har eksisteret i sortimentet siden

1972, ved opstart beregnet for byfesten

i Haderslev ved navn Hertug Hans

fest, Haderslev er jo en Hertug-by, men

Hertug-øl blev hurtig så populær, at

man besluttede at sælge den året rundt

overalt i det sønderjydske. Hertug

indeholder lidt mere humle og farven

er lidt mørkere end Black Bird.

BOCK ØL

Bock – 7,5% vol.

Lagret i næsten ét år ved 0 grader celsius.

Deraf dens særlige karakter med en

vinagtig, velafrundet smag og tilpas højt

indhold af alkohol.


GOLDEN BIRD

Pilsner – 5,9% vol.

Denne øl er lidt stærkere end

Fuglsang pilsner, og smagen er samtidig

frisk med en dejlig aroma af humle

kombineret med frugt, som både spores

i duft og smag. Golden Bird's relativt

lave restsødme er omhyggeligt

balanceret med humlens bitterstoffer.

BIRDIE

Shandy – 3,4% vol.

Golfspillere har inspireret Fuglsang til

en blandingsdrik bestående af et mix af

pilsner og grapesodavand, som giver en

frisk smag, der ikke er så bitter som i øl,

og ikke så sød som i sodavand.

FØNIX

Lager – 5,4% vol.

En ufiltreret undergæret all-malt øl

med ravgylden farve.Aromaen fra

Münchnermalten fornemmes tydeligt og

harmonerer godt med den bløde smag.

NIGHTING ALE

Ale – 5% vol.

Nyhed. En mørk ravfarvet overgæret

ale med bløde toner af karamel og

en behagelig humlearoma.All-malt.

Sælges i 33 cl engangsflaske.

STAND

55

UDSTILLERE - 54 • 55

THEOBRANDS A/S

Skøjtevej 11, 2770 Kastrup

Tlf: 32 52 45 00

Email: mail@theobrands.dk

Websted: www.theobrands.dk

Klassikere og nyheder

TheoBrands byder på Danmarks førende

sortiment af øloplevelser fra hele

verden og vi udvider hele tiden sortimentet

med nye og spændende produkter.

Deres sortiment indeholder

mange velkendte klassikere, men byder

også på flere spændende nyheder.

Tyskland

ERDINGER MIT FEINER HEFE

Hvedeøl – 5,3% vol.

Erdinger mit Feiner Hefe er den

klassiske sydtyske weissbier brygget på

2 ⁄3 hvedemalt og 1 ⁄3 bygmalt. Hefe er ufiltreret

og gærer i 4 uger på fad/flaske.

Farven er gylden og uklar, skummet

kraftigt og cremet og smagen frisk og

frugtagtig med toner af æble og banan.

Fadøl.

ERDINGER KRISTALLKLAR

Hvedeøl – 5,3% vol.

Filtreret weissbier. Øllet har en lys

gylden farve, fremstår klart og sprudlende

og udvikler en stor hvid skumkrone.

Smagen er frisk og syrlig med

moderat fylde - en tørstslukker!

137


55 - UDSTILLERE

138

ERDINGER DUNKEL MIT HEFE

Hvedeøl – 5,6% vol.

En mørk ufiltreret weissbier. Øllet

brygges på en blanding af hvede og

ristet bygmalt og farven er sløret mørkebrun

med råhvidt, cremet skum.

Smagen er sød og frisk med toner af

chokolade. Fadøl.

ERDINGER PIKANTUS DUNKEL

Hvedebock – 7,3% vol.

Erdinger Pikantus er en mørk weizenbock

med en flot mørkebrun farve

og rødligt skær. Smagen er fyldig og

kompleks med smag af rosiner og

modne frugter.

ERDINGER CHAMP

Hvedeøl – 4,8% vol.

Weissbier brygget til at blive drukket

direkte fra flasken! Farven er lys

gylden og smagen diskret frugtagtig.

ERDINGER ALKOHOLFREI

Hvedeøl – 0% vol.

Nu har du muligheden for at smage

en alkoholfri øl, der smager af øl.

RADEBERGER

Pilsner – 4,8% vol.

Radeberger-bryggeriet var det første

i Tyskland der bryggede øl som i

Pilsen. Den har en klar lys farve, luftig,

hvid skumkrone, fast krop og harmonisk

smag med god tør bitterhed i

afslutningen. Fadøl.

ALTENMÜNSTER

Lager – 4,9% vol.

Altenmünster Urig er sydtysk lagerøl

eller Helles, som de også kaldes.

Øllet har en lys gylden farve og en let

hvid skumkrone. Duften og smagen er

maltet og balanceres perfekt med humlen.

SCHÖFFERHOFER HEFEWEIZEN

Hvedeøl – 5% vol.

Schöfferhofer Hefeweizen er en

tysk ufiltreret hvedeøl fra

Schöfferhofer Weizenbierbrauerei i

Kassel.

KROMBACHER PILS

Pilsner – 4,8% vol.

Krombacher Pils har en god fylde

og starter maltet, let sødlig med en

diskret humlet aroma. Øllet har en

moderat, men hurtigt aftagende bitterhed

i afslutningen.

WELTENBURGER BAROCK DUNKEL

Lager – 4,7% vol.

En tysk dunkel som er den ældste

dunkel i verden. Øllet har en mørk

farve med et rødligt skær og har en

god duft af malt og karamel. Kroppen

er let og øllet har en mild karakter.

Den maltede karamelagtige aroma træder

frem i begyndelsen, men aftager

hurtigt og efterlader en mild karamelagtig

smag der blander sig med en

diskret bitterhed.

WELTENBURGER BAROCK HELL

Dortmunder – 5,6% vol.

Øllet har en lys stråfarve med en

luftig hvid skumkrone. Øllet har en god

maltkarakter med en nærmest honningagtig

sødme. Kulsyreindholdet er

beskedent, hvilket giver øllet en meget

blød konsistens.

WELTENBURGER ANNO 1050

Wienerøl – 5,5% vol.

Bryggeriets jubilæumsøl. Øllet har

en dyb gylden farve med en flot holdbar

skumkrone. Øllet har en blød maltet

karamelagtig aroma der afløses af

en fin bitter finish. Den karamelagtige

sødme hænger ved i eftersmagen.


Frankrig

CH’TI AMBRÉE

Bière de Garde – 5,9% vol.

Ukompliceret, forfriskende og let

krydret med duft af ristet malt og

diskrete frugttoner. Fadøl.

CH’TI BRUNE

Bière de Garde – 6,4% vol.

Velbalanceret smag af vanilje og

nødder fra den ristede malt.

PELFORTH BLONDE

Lager – 5,8% vol.

Brygges af Brasserie Pelforth. Fyldig

krop og god balance mellem den søde

malt og den let bitre humle!

PELFORTH BRUNE

Ale – 6,5% vol.

Fed og sødmefuld smag med tydelige

toner af karamelliseret malt og

strejf af chokolade!

PELFORTH AMBRÉE

Ale – 5,3% vol.

Smukt ravfarvet og smagen er fyldig

med sødmefuld maltsmag, diskret bitterhed

og toner af citrus, karamel og

humle!

GEORGE KILLIANS

IRISH RED BEER

Red ale – 4,9% vol.

Brygget er baseret på familien

Killians opskrift lavet til Killians bryggeri

i Irland i 1864! Øllet har en fyldig

ravfarve, let fylde og cremet, sødmefuld

maltsmag.

UDSTILLERE - 55

FISCHER TRADITION

Pilsner – 6% vol.

En speciel udvalgt malt og humle

giver Fischer Tradition en flot gylden

farve samt en fyldig smag og tilpasset

aroma.

DESPERADOS

Aromatiseret øl – 5,9% vol.

Desperados er en frisk, lys lagerøl

tilsat naturlig tequila-aroma!

Australien

COOPERS BEST EXTRA STOUT

Stout – 6,3% vol.

En overgæret og let sløret stout

med en meget karakterfuld aroma. Den

har en let perlende effekt med massiv

skumudvikling. Coopers Best Extra

Stout er tør med markeret kaffearoma

og diskret nøddeagtig sødme.

Eftersmagen er tør og lang med en let

sødme.

COOPERS SPARKLING ALE

Ale – 5,8% vol.

En ufiltreret og overgæret øl der

eftergærer på flaske. Øllet udvikler en

kraftig hvid skumkrone og har en god

frugtagtig og syrlig karakter. Coopers

Sparkling ale brygges stadig efter gamle

håndværkstraditioner og tilsættes ingen

tilsætningsstoffer.

Betegnelsen »Sparkling« henviser til

den meget aggressive kulsyreudvikling

forårsaget af den tilsatte rørsukker.

139


55 - UDSTILLERE

140

COOPERS PALE ALE

Ale – 4,5% vol.

En ale brygget i den klassiske

»Burton-on-Trent« stil. Coopers Pale

har en mild, let citrusagtig og frugtig

aroma.

Irland

CURIM GOLD

CELTIC WHEAT BEER

Hvedeøl – 4,3% vol.

Irsk hvedeøl fra mikrobryggeriet

Carlow Brewing Company. I Irland

bryggede kelterne også hvedeøl, som

de kaldte »Curim«. Kraftigt lyst skum,

god fylde og frugtagtig smag. Det afslutter

med diskret bitterhed og toner af

fersken og banan.

MOLINGS TRADITIONAL

IRISH RED ALE

Red ale – 4,3% vol.

En klassisk irsk rød ale. Den har en

flot rødbrun farve med beige skumkrone,

duft af malt samt frugt og karamel.

Smagen er fyldig, let cremet og karamelagtig

med let tør eftersmag. Der tilsættes

hvedemalt, hvilket giver en mere

frugtagtig karakter.

O’HARA’S CELTIC STOUT

Stout – 4,3% vol.

Den ristede, umaltede byg giver de

irske stouts deres tørhed og O’Hara’s

tilsættes ekstra meget for at give mere

smag, farve, fylde og tørhed. Den er

mørk med lysebrunt skum, fyldig smag

med toner af lakrids og kaffe, samt lang

tør eftersmag med toner af kaffe.

England

HOBSONS OLD HENRY

Bitter – 5,2% vol.

Nyhed – En engelsk mørk bitter

brygget på malttyperne Maris Otter og

ristet krystalmalt. Øllet humles med

den lokale humletype Worcestershire

Challenger og Goldings. Øllet gæres

med Hobsons egen gærstamme og

eftergærer på flaske. Humlearomaerne

træder i karakter i øllet, hvilket giver

en frisk citrusagtig duft.

HOBSONS TOWN CRIER

Ale – 4,5% vol.

Nyhed – En elegant klassisk lys bitter

ale. Øllet har et hint af sødme, som

komplementeres af en sublim humlearoma

der giver øllet en tør finish.

Hobsons Town Crier er flaskegæret og

udvikler sig ved lagring. Efter længere

tids lagring vil bitterheden og tørheden

aftage. Øllet brygges på Maris Otter

Pale Ale malt og humletyperne

Goldings og Progress. Øllet har en fyldig

og god tør afslutning.

HOBSONS MANOR ALE

Ale – 4,2% vol.

Nyhed – Hobsons Manor Ale er

brygget specielt til veterantogbanen

Severn Valley Railway. Hobsons Manor

Ale er brygget på malttyperne Maris

Otter Pale Ale Malt og ristet krystalmalt

og humles med humletyperne

Worcestershire Challenger og

Goldings. Øllet tappes med gær og vil

udvikle sig med tiden.


WOOD’S SHROPSHIRE LAD

Bitter – 5% vol.

Nyhed – Wood’s Shropshire Lad

blev brygget første gang i 1995 som en

sæsonbitter. Men øllet blev hurtigt så

populært at bryggeriet valgte at brygge

det året rundt og tappe det på flasker.

Shropshire Lad er en god afrundet bitter

med en fin smag fra en blanding af

udvalgte engelske malttyper og de

engelske humlesorter Fuggles og

Goldings. Øllet er flaskegæret og vil

udvikle sig med tiden.

WOOD’S HOPPING MAD

Ale – 4,7% vol.

Nyhed – Wood’s Hopping Mad er

en ale der udelukkende er brygget

med anvendelsen af den engelske humletype

Progress. En ægte specialitet for

dem der sætter pris på øl der hylder

en bestemt humletype.

DOROTHY GOODBODYS

WHOLESOME STOUT

Stout – 4,6% vol.

Nyhed – Har på få år etableret sig

som en klassiker efter at den i 2002

vandt prisen som bedste øl i stout- og

porterkategorien ved CAMRA Winter

Beer Festival og vandt den samlede

første plads ved samme festival og

modtog prisen »Supreme Champion

2002«.

Brygges på en blanding af ristet byg,

der giver øllet tørhed, den sorte farve

og kaffearomaer, valset byg der giver

øllet det for stouts klassiske cremede

skum. Øllet humles med irsk dyrket

Northdown der giver øllet en moderat

humlebitterhed og stor dybde der

giver øllet en sammenhængende krop

og underbygger den store smag. Fyldig,

tør med en cremet skumkrone.

UDSTILLERE - 55

ADNAM’S BROADSIDE

STRONG ORIGINAL

Ale – 6,3% vol.

Den har en nøddebrun farve, hurtigt

aftagende skum og fin frugtagtig

duft med toner af ristet malt. Smagen

er cremet og let sød med toner af kirsebær

og brændte nødder, der går godt

med malte.

ADNAM’S SUFFOLK

STRONG BITTER

Ale – 5,4% vol.

En engelsk bitter med farve som

rav, hurtigt aftagende skum og en let

sprudlende karakter. Den har en maltet

duft og fin, tør, balanceret bitterhed,

der dominerer i eftersmagen.

WESTONS CIDER STOWFORD

MEDIUM DRY

Cider – 4,5% vol.

En meget fyldig, frugtagtig og let

mousserende cider! Den lagres på egetræsfade,

og den er en anelse mere tør

end andre cidertyper. På fad.

WESTONS CIDER

MEDIUM SWEET

Cider – 4,5% vol.

Lavet på saften fra flere forskellige

bittersøde cideræbler, der giver en rig,

let syrlig og frugtagtig karakter.

WESTONS CIDER

VINTAGE RESERVE

Cider – 8,2% vol.

Efter gæringen lagrer den i mere

end et halvt år på egetræsfade, der

fuldender denne store cider. Den har

lidt lettere karakter end almindelig

cider, gylden farve og en rå æblearoma

med toner af pærer og karamel. Fylden

er god, den har medium tørhed, bittersød

smag og lang, blød finish.

141


55 - UDSTILLERE

142

USA

MILLER GENUINE DRAFT

Pilsner – 4,7% vol.

Typisk amerikansk lagerøl der kendes

på sin lette og ukomplekse smag.

ANCHOR STEAM BEER

Steambeer – 4,9% vol.

Anchor Steam Beer (kaldes også

Californien Common) er en klassiker,

da den er den eneste øltype med

oprindelse i USA. Betegnelsen »Steam«

menes at oprinde fra den dampstråle

der kom ud af fadene når de blev

åbnet i barerne, forårsaget af det overtryk

der skabes når øllet gærer videre i

fadene.Anchor Steam er bronzefarvet

og har en kompleks maltet og let frugtagtig

smag.

ANCHOR PORTER

Porter – 5,6% vol.

Anchor Porter blev introduceret i

1972. Øllet opnår dets bløde karakter

grundet det naturlige kulsyreindhold

der dannes under overgæringen, hvilket

giver øllet den cremede skumkrone.

Fadøl.

ANCHOR LIBERTY ALE

Ale – 6% vol.

Liberty Ale blev introduceret den

18. april 1975, 200-årsdagen for Paul

Reveres berømte ridetur fra Boston til

Lexington for at advare de amerikanske

revolutionære om englændernes

hensigt om at arrestere dem – en begivenhed

der udløste Amerikas uafhængighedskrig,

deraf navnet Liberty. Den

brygges og tørhumles med amerikansk

Cascade-humle. Den massive humlearoma

og brugen af amerikansk Cascade

giver øllet en intens citrusagtig aroma

og en tør og humlet afslutning. Fadøl.

ANCHOR OLD FOGHORN

Barley wine – 10% vol.

En af de bedste Barley Wines der

brygges i verden. Er brygget på 2-rads

byg og tørhumles med den klassiske

Nordamerikanske humlesort Cascade.

Anvendelsen af Cascade giver øllet en

meget markeret blosteragtig aroma og

et strejf af citrus. Øllet har en meget

humlet næse (85 BU), en let kulsyreudvikling

og en rødlig whiskylignende

farve. Kroppen er maltet, meget fyldig

og let sødlig, hvilket skyldes at øllet

udelukkende brygges på den meget

sødlige første del af mæskudtrækket.

ANCHOR SMALLBEER

Ale – 3,3% vol.

Anchor Smallbeer er en øl brygget

på andet udtræk fra den urt der bruges

til at brygge Old Foghorn.

Traditionen med at brygge to øl på

samme urt er gammmel. Small Beer er

derfor en historisk øl der har ligheder

med de engelske bitters, dvs. at den

relative tynde og alkoholsvage øl tilsættes

en god portion humle for at kompensere

for den manglende fylde.

Mexico

CORONA

Pilsner – 4,5% vol.

Mexicos mest solgte lagerøl.

Corona er lys og let og har behagelig

blid aroma.

NEGRA MODELO

Wienerøl – 5,3% vol.

Mørk mexicansk lagerøl af wienertypen.

Som ved de fleste mexicanske øl

tilsættes ris i brygningen, der giver lethed

uden at der mistes fylde. Negra

Modelo har en sød og maltet smag

med strejf af chokolade.


Trinidad

CARIB

Pilsner – 5,2% vol.

Den er Caribiens favorit med sin

rene smag og fylde og afspejler den

caribiske livsstil – sol, hav og fest!

Italien

PERONI NASTRO AZZURRO

Pilsner – 5,2% vol.

Øllet har en velhumlet, delikat og

bitter smag samt tør eftersmag.

PERONI GRAN RISERVA

Pilsner – 6,6% vol.

Lys lagerøl med tør eftersmag og

perfekt balance mellem malt og humle.

Asien

TIGER BEER

Pilsner – 5% vol.

Lagerøl fra Singapore. Kåret som

»The World’s Best Lager 98/99«.

Holland

LA TRAPPE BLOND

Klosterbryg – 6,5% vol.

Smagen er fyldig, maltet og let frugtagtig

med lang og let humlet eftersmag.

LA TRAPPE TRIPEL

Klosterbryg – 8% vol.

Øllet har kraftigt og fyldigt skum og

en cremet, vinøs fylde. Smagen er

frugtagtig og bittersød med toner af

honning og appelsin. Bitterheden markerer

sig i starten, men aftager hurtigt

og slutter i en let maltet eftersmag.

UDSTILLERE - 55

LA TRAPPE DUBBEL

Klosterbryg – 6,5% vol.

Dubbel har fyldigt og cremet skum

med frisk, syrlig karakter og behagelig

aromatisk tone af eksotiske frugter.

Øllet har strejf af chokolade og æble

samt en moderat bitter eftersmag.

LA TRAPPE QUADRUPEL

Klosterbryg – 10% vol.

Den har en let sløret, mørk rødbrun

farve og cremet fyldigt skum. Den

har stor fylde med frugtagtig, mildt

krydret og let bitter smag samt lang

frugtagtig tørhed i eftersmagen. Den

høje alkoholprocent varmer og understøtter

tonerne af koriander og sirup.

TILBURG'S DUTCH BROWN ALE

Ale – 5% vol.

Nyhed. – Brygges på det hæderkronede

klosterbryggeri i den hollandske

by Koningshoeven. Denne fyldige

Brown Ale brygges på en blanding af

bygmalt, udvalgte humletyper og brygsukker,

der tilsættes for at give øllet

sødme og farve. Figuren på etiketten

stammer fra et maleri af den hollandske

maler Jeroen Bosch der boede nær

bryggeriet. Fadøl.

WIECKSE WITTE

Hvedøl – 4,5%

Nyhed. – Wieckse Witte er en traditionel

flamsk hvedeøl brygget på

umaltet hvede og bygmalt, og den er

krydret med humle, koriander og

appelsinskal. Let og krydret, meget

frugtig og med en diskret sødme.

143


55 - UDSTILLERE

144

Belgien

CHIMAY ROUGE

Trappist – 7% vol.

Denne oprindelige Trappist fra

Abbaye de Scourmont brygges siden

1862. Den har dyb mahognifarve og

kraftigt skum, let frugtagtig smag og

sødlige toner af malt og abrikos samt

diskret humlet bitterhed. Den er upasteuriseret,

ufiltreret og eftergærer på

flaske.

CHIMAY BLANCHE

Trappist – 8% vol.

Chimay Blanche bryggedes første

gang i 1986 i anledning af byen

Chimay’s 500 års jubilæum. Den er lys,

humlet, fyldig og alkoholstærk. Blanche

er let krydret og syrlig med strejf af

muskat og rosiner, skummer kraftigt og

har en lang, tør eftersmag. Den er upasteuriseret,

ufiltreret og eftergærer på

flaske. Fadøl.

CHIMAY BLEUE

Trappist – 9% vol.

Den stærkeste Chimay og en af de

mest kendte Trappistøl. Den er mørkebrun

og kompleks med kraftigt, beige

skum samt fyldig, cremet og portvinsagtig

smag med toner af mørke bær.

Eftersmagen er lang og intens.

Upasteuriseret, ufiltreret og eftergærer

på flaske.

AFFLIGEM BLOND D’ABBAYE

Klostebryg – 7% vol.

Nyhed – Affligem Blond D’Abbaye

er øl af typen belgisk klosterale. Øllet

er filtreret, hvilket giver en flot klar gylden

farve. Skumkronen er hvid og cremet,

og øllet har en krydret og let

frugtagtig karakter med toner af honning.

DUVEL

Belgisk ale – 8,5% vol.

Duvel fra Brasserie Moortgat er en

klassiker og har nærmest kultlignende

status. Det brygges på gær fra

Skotland, aromahumlesorterne Saaz og

Styrian Goldings, fransk og belgisk malt

samt lokalt vand. Smagen er frugtagtig

med aromatisk bitterhed i eftersmagen

og blomstertoner.

ST. FEUILLIEN BLONDE

Klosterbryg – 7,5% vol.

Dyb gylden farve, cremet skummende

top og er en dejlig øl af klostertypen.

Det brygges siden 1873 af belgiske

Brasserie Friart, og den dobbelte

gæringsproces fremhæver den ædle

malt- og humlesmag. Fadøl.

ST. FEUILLIEN BRUNE

Klosterbryg – 7,5% vol.

Mørk chokoladefarve, cremet skummende

top og toner af lakrids og karamel.

Den ædle smag af malt og humle

fremhæves af den dobbelte gæringsproces.

Fadøl.

ST. FEUILLIEN TRIPLE

Klosterbryg – 8,5% vol.

Dyb gylden farve og en cremet

skummende top.Triple eftergærer 3

gange og perler let – som god champagne!

Smagen er fyldig med tydelige

frugttoner og en behagelig eftersmag.

MAREDSOUS BLONDE

Klosterbryg – 6% vol.

En gylden Biere D’Abbaye fra bryggeriet

Duvel Moortgat. Øllet har en

cremet konsistens, let fylde og flot

skumkrone. Smagen er frisk og sødmefuld

med let frugtagtig aroma med

toner af fersken, og den balancerer fint

mellem det bitre og det søde!


MAREDSOUS BRUNE

Klosterbryg – 8% vol.

Øllet har en cremet og fyldig karakter

med balanceret, frugtagtig og

diskret krydret smag med toner af

nødder og rosiner! Det har perfekt

balance mellem malt og humle, og bitterheden

er delikat. Fadøl.

MAREDSOUS TRIPEL

Klosterbryg – 10% vol.

Øllet har en orange farve og

udvikler en stor hvid skumkrone.Tripel

har stor fylde og god balance mellem

maltsødmen og humlebitterheden.

Smagen er kompleks med toner af gær,

frisk ingefær og appelsinskal.

ST. BENOIT BLONDE

Klosterbryg – 6,3% vol.

Brygget har en flot strågul farve

med en frugtagtig, let humlet aroma!

Smagen er lang og velafbalanceret med

let og delikat bitterhed i afslutningen.

ST. BENOIT BRUNE

Klosterbryg – 6,5% vol.

En fyldig klosterøl med intens mørk

kobberfarve! Denne velhumlede øl har

en maltrig aroma og forholdsvis tør,

men delikat eftersmag.

LINDEMANS KRIEK

Frugtlambic – 4% vol.

Efter ca. 6 måneders lagring på egetræstønder

tilsættes den unge Lambic

friske kirsebær. Dufter herligt af friske

kirsebær og øllet har en skarp syrlig

kirsebærsmag.

UDSTILLERE - 55

LINDEMANS FRAMBOISE

Frugtlambic – 2,5% vol.

Den fremstilles ved at tilsætte en 6

måneder gammel Lambic friske hindbær.

Farven er rød med en lys skumkrone

med et pink skær. Øllet har en

stærk hindbæraroma med en sur/sød

smag. Syrligheden dominerer i eftersmagen.

LINDEMANS CASSIS

Frugtlambic – 4% vol.

Lindemans Cassis har en dyb rød

farve, en hvid skumkrone med et skær

af øllets farve og er let mousserende.

Øllet har en syrlig duft af friske solbær

og den balancerer fint mellem det syrlige

og det søde - en balance der giver

en behagelig syrlig smag af friske bær.

LINDEMANS FARO

Faro – 4,75% vol.

Lindemans Faro er en ung årgangs -

lambic blandet med en gammel Lambic

der tilsættes kandiseret sukker umiddelbart

inden tapning.Tilsætningen af

sukker giver den meget syrlige Lambic

den sødme der får øllet til at balancere

og gør det let drikkeligt.

LINDEMANS PÊCHERESSE

Frugtlambic – 4% vol.

Lindemans Pêcheresse er en frugtlambic

tilsat ferskner. Modsat de andre

frugtlambic fra brasserie Lindemans,

har Lindemans Pêcheresse en mere

sødlig smag, i lighed med den man kender

fra sursøde saucer.

145


55 - UDSTILLERE

146

LA GAULOISE BLONDE

Belgisk ale – 6,1% vol.

Delikat, nuanceret smag, fyldigt

skum og fin humlet finish!

LA GAULOISE BRUNE

Belgisk ale – 8,5% vol.

En kompleks, varm og aromatisk

maltsmag med frugttoner og en let tør,

velhumlet finish!

BLANCHE DE NAMUR

Hvedeøl – 4,1% vol.

Denne klassiske belgiske hvedeøl

har en fin og delikat hvedemaltsaroma

krydret af koriander, orangeskal og

humle! Brygges på Brasserie du Bocq.

Fadøl.

Tjekkiet

PILSNER URQUELL

Pilsner – 4,4% vol.

Moder til alverdens pilsnerøl, brygget

i Plzen i Tjekkiet i mere end 150 år.

Fadøl.

KOZEL

Lager – 3,8% vol.

Kozel har høstet et overbevisende

antal guldmedaljer ved diverse internationale

smagninger. Kozel er en nøddebrun,

meget delikat, tjekkisk øl. Fadøl.

BUDÉJOVICKY BUDVAR

Pilsner – 5,0% vol.

Delikat smag. Brygget med den

verdensberømte Saazerhumle. Byen

Ceské Budejovice alias Budweis har

brygget øl siden 1265. Fadøl.

KRUSOVICE IMPERIAL

Pilsner – 5% vol.

Brygges af The Royal Brewery of

Krusovice. Øllet har en flot gylden

farve, en delikat bitter smag og flot fyldig

og smagfuldt skum! Fadøl.

KRUSOVICE DARK

Lager – 3,8% vol.

Øllet har en fyldig og delikat smag

med toner af karamel, fyldigt og smagfuldt

skum samt en let humlet og delikat

eftersmag! Fadøl.

Slovakiet

GOLDEN PHEASANT DARK

Lager – 4,5% vol.

En mørk lagerøl med et flot rødligt

skær og en lysebrun skumkrone. Øllets

sødlige karamel-kaffeagtige aroma, lette

krop og lave kulsyreindhold gør øllen

til en meget smagfuld øl.

GOLDEN PHEASANT

Pilsner – 5% vol.

En tør lys lagerøl af Pilsnertypen.

Øllet har en lys gylden farve og udvikler

en hvid kompakt og cremet skumkrone.Aromaen

er sød og maltet men

har en ren og tør afslutning.

Danmark

THY ØKOLOGISK HUMLE

Pilsner – 5,8% vol.

Kom i år 2000 med indledningsvis

præsentation ved bryghusets generalforsamling

sidste lørdag i januar for

aktionærerne. Særligt særkende: Fyldig

og ikke mindst dejlig aromahumle.


LIMFJORDSPORTER

Stout – 7,9% vol.

Af usædvanlige ingredienser skal

nævnes røgmalt og engelsk lakrids.

Brygmesterens personlige favorit og

”hjertebarn”.

PORSE GULD

Pilsner – 5,8% vol.

Porse Guld fra Thisted Bryghus er i

dag en af de få danske øl med porse til

delvis erstatning for humle.

THY CLASSIC

Lager – 4,6% vol.

Er lidt mere bittert end normalt for

denne type og, hvad der måske er nok

så vigtigt, så holder smagen sig ganske

lang tid.

THY ØKOLOGISK CLASSIC

Lager – 4,6% vol.

Øllet blev fremstillet som en classicøl,

der smagsmæssigt var meget modsat

rettet Thisted Bryghus’s konventionelle

slags af typen, nemlig mere sød

og karamelagtig.

ØKOLOGISK THY PILSNER

Plilsner – 4,6% vol.

Lanceringen af den økologiske Thy

Pilsner i 1995 var et resultat af forsøg

siden 1990.

FUGLSANG BLACK BIRD

Lager – 5% vol.

En ravgylden lagerøl med en citrusagtig

blomsterduft. Finish er rund og

humlet.

FUGLSANG BOCK ØL

Bock – 7,5% vol.

Har en kraftig pilsneragtig smag,

med et pift af alkohol. Finish er lettere

maltet med et humlet præg.

UDSTILLERE - 55

FUR ALE

Ale – 5,3% vol.

Brygget efter engelske traditioner

med tre humletyper. Den er let bitter

med en afbalanceret aroma.

FUR LAGER

Lager – 5,4% vol.

Er brygget på tysk bygmalt og humletyperne

Tettnanger og Perle. Øllet

har en solid krop og fornemmes blødt.

FUR PORTER

Porter – 7,6% vol.

Øllet er brygget på malt, mørkt

ristet malt og humle der giver øllet

den kraftige smag med toner af lakrids.

FUR BOCK

Bock – 7,6% vol.

Fur Bock er en klassisk tysk bock,

en kraftig undergæret øl hvor malten

kommer til sin ret.

ØRBÆK BROWN ALE

Ale – 5,8% vol.

Ørbæk Brown Ale er brygget med

forbillede i de engelske Ale typer.

ØRBÆK QUEEN

Dortmunder – 5,8% vol.

En fyldig lagerøl med en frisk smag.

ØRBÆK BOCK

Bock – 7,8% vol.

Stærk øl brygget efter tysk forbillede.

Den høje alkoholprocent kan fornemmes

uden at være brændende.

ØRBÆK HALF & HALF

Porter – 5,8% vol.

En stærk mørk øl der brygges på

malttyperne Münchner og Carafa. Den

er fyldig og varm med en blød eftersmag

af lakrids og karamel.

147


56 - UDSTILLERE

148

STAND

56

REFSVINDINGE

BRYGGERI &MALTERI

Nyborgvej 80, 5853 Ørbæk

Tlf: 65 33 10 40

Websted: www.refsvindinge.frac.dk

Valgte eget bryggeri

frem for Carlsberg

Grundlagt i 1885 af Hans Poul

Rasmussen som malteri, senere som

hvidtølsbryggeri. I en periode var

Refsvindinge også depot for Carlsberg,

men i 1970’erne blev de udsat for et

mildt pres fra en ny salgsleder. Hvis de

ville fortsætte med deres Carlsbergforretning,

måtte de ikke samtidig

sælge deres egen øl. I stedet valgte

man at satse på bryggeriets egne øl

fremfor Carlsberg, og fra 1989 optages

produktionen af skibsøl, ale, pilsner og

guldøl. Refsvindinge var i mange år ene

om at brygge ale og skibsøl i Danmark.

Endvidere er bryggeriet Danmarks

eneste producent af røgmalt.

Fra 2001 har John Rasmussen overtaget

styrepinden som fjerde generation

på det lille bryggeri.

På ølfestivalen i 2003 i Valby får familien

Rasmussen Danske Ølentusiasters

Ølpris, hædres med15.000 kr., en statuette

og en plakette. På generalforsamling

i marts 2004 bliver Refsvindinges

Mors Stout kåret som årets ølnyhed

2003 ud af i alt 60 ølnyheder.

PILSNER

Pilsner – 4,5% vol.

En almindelig pilsner. Smagen er let,

svagt røget og træagtig. Brygget første

gang i 1986. Fadøl.

HVID GULD

Pilsner – 5,7% vol.

Brygget for første gang i 1989. Lys

ravgylden farve. Det er en gylden

undergæret guld. Smagen af malt mærkes

tydeligt. Fadøl.

A-Z ALE NO. 16

Ale – 5,7% vol.

En overgæret øl, mørk rødbrun

med en flygtig tobakslignende aroma,

kraftig lakridsagtig, rodagtig maltsmag,

og en vinøs eftersmag af blomster og

frugt. Lavet med original engelsk gær

og var i 1995 Danmarks første masseproducerede

ale. Fadøl.

BRYGMESTERENS EGEN PILS

Pilsner – 4,6% vol.

Brygmesterens Egen Pils er egentlig

en ale, og det ligner den da også.

Kobberfarvet krop, god sødme og en

maltet eftersmag er dens kendetegn.

Fadøl.

ENKENS ANDEN LYST

Hvedeøl – 5,7% vol.

Enkens Anden Lyst er en ægte fynsk

hvedeøl med lidt mere af alt det gode

i. Den har en smuk, uklar gul farve, og

en kompliceret smag med noter af

appelsin og karamel.

Brygget første gang i 2002 på vand,

pilsnermalt, münchenermalt, havremalt,

hvedemalt, humle og overgær. Krydret

med tørrede appelsinskaller, pomerans

og timian. Fadøl.


HP BOCK

Bock – 8,6% vol.

HP Bock har en smuk bleg ravfarve,

en afrundet og blød smag med spor

af karamel og en fremragende maltet

eftersmag.

Brygget første gang i 2003 som en

gave til den tidligere brygmester Hans

Poul Rasmussen. Brygget på vand, pilsnermalt,

münchenermalt, humle, og

både over- og undergær. Lagret fire

måneder. Fadøl.

MORS STOUT

Stout – 5,7% vol.

En mild stout, hvor også mor kan

være med. Duften er kaffe og kakao,

mens smagen er en meget harmonisk

blanding af kaffe og kakao med let

brændte toner og en afslutning i det

bitre.

Brygget første gang i 2003 på vand,

pilsnermalt, chokolademalt, humle og

overgær. Fadøl.

Valgt som “Årets Ølnyhed 2003”

af Danske Ølentusiaster.

MØRKT HVIDTØL

Hvidtøl – 2,2% vol.

Mørkt Hvidtøl er den første øl,

Bryggeriet Refsvindinge har lavet, og

den har snart 100 års jubilæum. Meget

mild og sød smag med karamel-finish.

Brygget første gang i 1905 på vand,

pilsnermalt, humle, sukker og overgær.

LYS BJØRNEØL

Hvidtøl – 2,4% vol.

Lys Bjørneøl er en lys hvidtøl med

en let og forfriskende smag. Den har

en gylden krop, en god frugtagtig smag

med spor af røg og en let bitter eftersmag.

BOGHVEDEØL

Overgæret – 5,7% vol.

Refsvindinges bud på en boghvedeøl.

Fadøl.

JORDBÆRØL

Overgæret – 4,6% vol.

Spændende frugtøl, som havde premiere

sidste festival. Fadøl.

LANDØL

Undergæret – 4,6% vol.

Nyhed, pilsner med røgsmag. Gæret

med tjekkisk pilsnergær. Fadøl.

ÆVLE BÆVLE

Overgæret – 4,6% vol.

Nyhed, æbleøl. Pilsnervariant.

Fadøl.

UDSTILLERE - 56

SKIBSØL

Røgøl, specialøl – 2,4% vol.

En af de rigtig sjældne øltyper på

det danske marked med en umiskendelig

og nærmest overvældende smag af

røgmalt.

149


57 - UDSTILLERE

150

STAND

57

BREWPUB

Vestergade 29 - 31, 1456 København K

Tlf: 33 32 00 60

Email: jens.mortensen@brewpub.dk

Websted: www.brewpub.dk

Hovedstadens nye bryghus

BrewPub København er hovedstadens

nye bryghus med tilhørende restaurant

og pub.Vi er beliggende i en fredet

bygning i hjertet af det gamle

København. Disse dejlige omgivelser

huser vores bryggeri, restaurant og

pub, og vi har byens mest charmerende

gårdhave, der har åben hele sommerhalvåret.

I restauranten kan man få et

godt måltid mad, ledsaget af kvalitetsøl

eller -vin, og i pubben kan man, ud

over at nyde et godt glas øl, få serveret

lettere retter.

I BrewPub København vil vores

brygmester Gunnhild Kolvereid – flankeret

af de prisbelønnede håndbryggere

Dan Temple og Jens Mortensen -

brygge øl efter forbilleder fra hele verden.Vi

satser på at kunne bidrage til

ølverdenens mangfoldighed ved at

bruge vores kreativitet og på at tilbyde

det ypperste i de klassiske øltyper.

Lysten til at eksperimentere vil altid

være til stede! Vi vil også lejlighedsvis

invitere gæstebryggere ind i bryggeriet,

samt tilbyde rundvisninger, foredrag og

ølsmagninger.

VON LINDEN

Lager – 5,5% vol.

Von Linden er en »Märzen«, som er

en af de klassiske bayerske ølstilarter,

som måske også er bedre kendt som

en »Oktoberfest«. Denne øltype blev

tidligere brygget i marts måned, og

derefter lagret i grotter og mineskakter

sommeren over for at lagre øllet

køligt. I sidste halvdel af 1800-tallet

bidrog den tyske ingeniør Carl Von

Linden til øllets historie ved at udvikle

køleteknikken, hvorfor det blev muligt

at brygge lagerøl hele året. Han har

derfor også lagt navn til BrewPub

Københavns Märzen, da denne i dag

kan nydes hele året.

Von Linden er en behagelig og fyldig

undergæret lager med et markant

strejf af maltaroma. Med sin moderate

bitterhed og let cremede skum er

denne mørkgyldne lager et glimrende

valg til en frokost eller en velfortjent

pause i hverdagen.

VESTERWEISSE

Hvedeøl – 5,2% vol.

BrewPub Københavns svar på en

bayersk hvedeøl er en ufiltreret »hefeweizen«,

som grundet det høje indhold

af proteiner i hvedemalten fremstår

uklar i glasset.VesterWeisse har tydelige

toner af nelliker og banan, et tæt

skum og er en forfriskende tørstslukker

på en varm sommerdag i gården.

En god ledsager til en frokost eller lettere

aftenretter.


ATLANTIC IPA

India pale ale – 5,5% vol.

I BrewPubs IPA har bryggerne kombineret

de bedste islæt fra henholdsvis

de engelske og amerikanske India Pale

Ales. Derfor navnet Atlantic IPA som

en »brobygning over oceanet«.

IPA som stilart blev oprindeligt

brygget til de engelske kolonier i

Indien, hvor man tilsatte betydelige

mængder humle til øllet for at øge

holdbarheden. Dette er også tilfældet

for Atlantic IPA, hvor der ikke er sparet

på de engelske og amerikanske

humlesorter. Det lader sig være under

kogningen som under den efterfølgende

gæring.Atlantic IPA er en mørk

kobberfarvet ale, hvor balancen mellem

restsødme, bitterhed og frugt sammen

med den markante aroma af citrus og

blomst giver ølnyderen en stor smagsoplevelse.

WILLIAM WALLACE

- 80 SKILLING ALE -

Skotsk ale – 4,5% vol.

William Wallace har fået navn efter

den skotske lovløse ridder, Sir William

Wallace.William Wallace ledede i 1297

den skotske opstand for uafhængighed

mod englænderne og har givet navn til

denne mørke ale. Undernavnet »80

skilling ale« er en ældre betegnelse for

styrken, hvor man havde 60, 70 og 80

skilling og indikerer hermed at det er

den stærkeste type. Dog ikke særlig

stærk efter dansk målestok.

William Wallace har en meget tydelig

maltaroma og en kun ganske let

humlebitterhed. En svag karakter af røg

kan anes i eftersmagen.

Yderligere tilbyder BrewPub

København en øl brygget specielt til

festivalen.

STAND

58

UDSTILLERE - 57 • 58

CHARLIE’S BAR

Pilestræde 33, 1112 København K

Tlf: 33 32 22 89

THE WHARF

Borgergade 16, 9000 Aalborg

Tlf: 98 11 70 10

Den ægte vare

for ølentusiasten

British Cask Ales have come a long

way since Charlies and Nick Sharpe

(now One Pint) cracked-open two

Greene King casks at the first Danish

Beer Festival in May 2001. Seven festivals

later and thousands of casks

»cracked-open« since our first skirmishes,

cask ale drinking has become the

norm at a Charlies Pub.This Festival is

particularly important as it marks yet

another milestone down the cask ale

road to as we say Back To The Future!

This year we’re delighted for the

first time all the major independent

beer importers have cooperated with

us to put on cask beers from the

British breweries. Nick Sharpe the

scarred and seasoned Cask Crusader -

the people’s champion against the pant

barons - is back with his new company

One Pint and is represented by old

festival favourite with some new recipes,

Crouch Vale of Essex, farmers

151


58 - UDSTILLERE

152

glory Harvey’s of Sussex, romantic

Hook Norton of Oxfordshire and

pride of London Fullers. Premium Beer

is represented with Brakspears, the

famous Oxfordshire bitters.Theo

Brands, the veteran campaigner for

quality beers we warmly welcome to

the stand for the first time with casks

from the much loved and respected

Adnams brewery from the coastal

town of Southwold – Jute Country!

The All-Drinks »Brothers« from the

German ‘Border’ are represented by

the »cathedral of brewing«, Marstons

of Staffordshire and doughty Young’s of

Olde London Town.And finally we welcome

a new warrior to the Cask Ale

Crusade, Peter Kragballe of The Beer

Company with a brand new brewery

born in 2002, Copper Dragon of

Skipton in Yorkshire.We welcome all

to the Cask Crusade Army!

Our tasting notes are compliments

from the breweries,Weston’s Ciders,

Michael Jackson, Roger Protz, CAMRA

and us. But please note not our entire

range of cask ales at the festival will be

opened at the same time. Our precious

casks contain Living Beer and under

festival conditions once opened will

last a very short time before they start

to fall in quality, so to maintain them in

tip-top condition we only open six

casks at one time.We do not believe in

serving you bad beer! Sorry for any

disappointments but all the beers we

are showing at the festival are on at

Charlie’s Bar København and The

Wharf Aalborg throughout May.

Adnams, Southwold, Suffolk

BROADSIDE BITTER

Cask ale – 4,7% vol.

Rich fruitcake aromas of almonds,

zest and conserved fruit.A wonderful

balance of malt and hop flavours.An

easy drinking pint rich in flavour.

ADNAMS REGATTA

SUMMER SEASONAL

Cask ale – 4,3% vol.

The perfect summer bitter of proven

popularity. Light, bright, and crisp in

flavour.A refreshing thirst-quenching

pint.

ADNAMS EXPLORER

NEW WORLD SELECTION

Cask ale – 4,3% vol.

Adnams is “Exploring” new ground

by sourcing interesting new hops from

the USA that add different characters

to the beer. By using the hops, not only

in the brewing copper but also in the

cask, the drinker enjoys a mix of the

traditional brewing quality that has

become synonymous with the Adnams

name, but also the contemporary flavours

of the New World.

Brakspear Ales,Witney, Oxfordshire

BRAKSPEAR BITTER

Cask ale – 3,4% vol.

A superb session beer.Amber in

colour with a good fruit, hop and malt

nose.The initial taste of malt and wellhopped

bitterness quickly dissolves

into a predominantly bittersweet fruity

finish.


BRAKSPEAR SPECIAL

Cask ale – 4,3% vol.

Golden red in colour with a wellbalanced

aroma with a hint of sweetness.

Full-bodied, the taste is initially

sweet giving way to dry hop bitterness,

finishing with a slightly sweet fruitiness.

Copper Dragon, Skipton,Yorkshire

SCOTT’S 1816

Cask ale – 4,1% vol.

A full-bodied flavoursome rounded

ale with a distinctive hoppy palate and

aroma. Only the choicest British malt

and Continental hops are used to produce

this fine ale.

BLACK GOLD

Cask ale – 3,5% vol.

A recipe recreated from the restored

brewing records from the 1800’s.

The use of traditional coloured and

roasted malts give this a unique rich

and luscious flavour.

Crouch Vale, Chelmsford, Essex

TOPSAIL

Cask ale – 4,3% vol.

A full-flavoured yet easy drinking

beer with Cascade hops.

ESSEX BLONDE

Cask ale – 4,7% vol.

Superb use of British Cobbs

Goldings hops, lager and wheat malts.

Classy bit of stuff!

UDSTILLERE - 58

OREGON BEST

Cask ale – 4,2% vol.

Light brown and hugely aromatic

due to liberal use of West Coast

America’s finest Brewers Gold hops.

FIREBALL

Cask ale – 4,5% vol.

Rich and powerful ale in the ruby

red style.

BREWERS GOLD EXTRA

Cask ale – 5,2% vol.

Brewers Gold for the brave. Slips

down nice and easy, with dramatic

effects!

AMARILLO

Cask ale – 5% vol.

The Amarillo variety has become

one of our favourite hops – glorious

smells and lasting spicy flavour.

Fullers of London

INDIA PALE ALE, SEASONAL

Cask ale – 4,7% vol.

IPA was originally created to refresh

the troops at the height of the British

Empire in India. Our pale amber classic

faithfully re-creates the traditional characteristics

of this historic beer, well

hopped to leave a pleasant bitterness

on the palate.

153


58 - UDSTILLERE

154

HOCK

Cask ale – 3,5% vol.

Hock is a classic Mild Ale making a

welcome return after ten years it was

last sold in a British pub.The beer is

rich, dark and packed with subtle

sweet, caramel and nutty flavours.

Hook Norton, Oxfordshire

DOUBLE STOUT

Cask ale – 4,8% vol.

Reintroduced in 1996 after a break

of 79 years. Bitter chocolate and coffee

flavours dominate the mouth, with a

long finish packed with dark burnt

grain, bitter fruit and spicy hops.

Harveys, Lewis, Sussex

OLD ALE OR XXXX

Cask ale – 4,3% vol.

A rich dark beer with a good malty

nose, with undertones of roast malt,

hops and fruit.The flavour is a complex

blend of roast malt, grain, fruit and

hops with some caramel. Malty caramel

finish with roast malt.

HARVEYS 1859 PORTER

Cask ale – 4,8% vol.

Brewed from an 1859 recipe faithfully

reproduced from the brewery’s

brewing journals.This porter has hopsack

and cedar in the aroma, bitter

chocolate notes in the palate and a

powerful roasty dryness in the finish.

Marstons, Burton upon

Trent, Staffordshire

PEDIGREE BITTER

Cask ale – 4,5% vol.

One of »beer-guru« Michael

Jacksons favourite beer.This is the

most subtle and complex of all pale

ales.

The brew circulates through halls of

huge oakbarrels, linked in a “union” – a

Victorian system that other breweries

have long abandoned.The Burton

Union system makes for a lively, cleansing

fermentation, producing a beer of

light, malty, nutty dryness and subtle,

desert-apple fruitiness.”

OLD EMPIRE INDIA PALE ALE

Cask ale – 5,7% vol.

Revival of the genuine Burton IPA.

Big citrus fruit taste followed by a very

powerful lingering intense dry hop

finish. Not for the fainthearted!

Young’s of London

SPECIAL BITTER

Cask ale – 4,6% vol.

A clean-drinking smooth best bitter.

Malt on the nose and palate giving way

to citrus hops and a dry lingering bitter

finish.

WAGGLEDANCE

Cask ale – 5% vol.

Mexican honey on the nose and

palate, this beer is sweet but tempered

by malt and hop notes, leaving a rich

finish.


The Apple Bites Back!

British Real Cider is available for the

first time in Denmark on our cask

stand this year.Another first for

Charlie’s! In cooperation with Theo

Brands and Weston’s Ciders of

Herefordshire, England we hope to do

for Real Apples and Pears what we

have done in our crusade for Real

Beers. In the future our pubs will guest

the full range of Weston’s draught

ciders and perry on handpump or gravity

poured.

Weston’s & Sons,The Bounds Farm,

Much Marcle, Herefordshire.The

Weston’s family has been making

Ciders and Perry in the village of Much

Marcle from fruit grown in the local

rich-red soil since 1880 and here is

just two of their range.

OLD ROSIE SCRUMPY CIDER

Cider – 7,3% vol.

Unprecedented Triple Gold Medal

Winning Cider! A traditional still cider

that is allowed to settle out naturally

after fermentation in 200-year-old oak

vats, like all Weston’s ciders.This

results in truly »old-fashioned« cloudy

scrumpy bursting with apple flavour.

HEREFORDSHIRE

COUNTRY PERRY

Cider – 4,5% vol.

Traditional English Perry made from

the fruit of Perry pear trees, grown in

southeast Herefordshire at least since

Elizabethan times.Weston’s Perry is

fully matured in 200-year-old oak vats

where it develops an exquisite delicate,

light and fruity character, softly floral

with a natural pale colour.

STAND

59

UDSTILLERE - 58 • 59

ADVANCED BOTTLING UK

Brealey Works, Station Street,

Misterton, North Nottinghamshire,

DN10 4DD, UK

Tlf: (44) (0) 1427 890099

Email: info@abuk.co.uk

Websted: www.abuk.co.uk

Drømmer du om dit eget bryggeri, skal

du besøge Advanced Bottling UK’s

stand.AB UK kan levere komplette

mikrobryggerier med en kapacitet fra

300 liter til 8000 liter.Alt nødvendigt

udstyr, både nyt og brugt, sælges.AB

har verdens største lager af brugte

mikrobryggerier.

Mangler du en urtkedel, en tank, en

pumpe, en maltmølle, tønder eller en

tappemaskine, så besøg Advanced

Bottling UK Limited.

155


60 - UDSTILLERE

156

STAND

60

ONE PINT A/S

Sjællandsvej 21, 9500 Hobro

Tlf: 51 23 09 09

Email: mail@onepint.dk

Websted: www.onepint.dk

To firmaer blev til et

One Pint og Sharpe Intake var to selvstændige

virksomheder, hvor One Pint

stod for flaskesalget, og Sharpe Intake

havde salget af fade. For at kunne levere

den bedst mulige service kunne

begge levere øl fra hinandens produktprogram.

Men i efteråret 2004 fusionerede

de to firmaer til One Pint A/S og

flyttede ind i nye lokaler i Hobro.

England

Greene King

Bryggeriet ligger ved et meget gammelt

kloster, og familien Greene begyndte at

brygge i år 1799.

OLD SPECKLED HEN

Ale – 5,2% vol.

Strong Pale Ale. Navngivet efter en

MG-bil i 1977 til MG’s 50 års jubilæum.

Blev bryggeriets redning.

ABBOT ALE

Dry Fruity Bitter – 5% vol.

Bryggeriets oprindelige flagskib. Let

fyldig med en vinøs bitterhed.

GREENE KING IPA

India pale ale – 3,6% vol.

En original IPA fra kolonitiden.

TANNER’S JACK

Ale – 4,4%

Nærmest en lys brown ale.

RUDDLES COUNTY

Ale – 4,7% vol.

Fruity Bitter Ale. Kompleks øl.

HEN’S TOOTH

Ale – 6,5% vol.

Strong Ale. Bottle Conditioned.

Kraftig udgave af Old Speckled Hen.

STRONG SUFFOLK

Ale – 6% vol.

Old Ale. Unikt øl. Stærk udgave lagrer

i to år på egetræsfade, hvorefter

det blandes med en mørk let øl.

Hall & Woodhouse

Kendt som Badger Brewery. Familieejet

bryggeri. Bryggeriet har sin egen kilde,

hvor vandet er meget hårdt og friskt,

hvilket giver øllet sin egen smag.

BADGER ORIGINAL ALE

Ale – 4,7% vol.

Kompleks øl som rummer alle mulige

nuancer i en best bitter.


BLANDFORD FLY

Ale – 5,2% vol.

Spiced Ale.Vellykket øl krydret med

ingefær.

TANGLEFOOT

Ale – 4,7% vol.

Klassiker.Tiltaler mange.

GOLDEN CHAMPION

Ale – 5% vol.

Floral Ale. Hyldeblomstøl.

Vanedannende.

GOLDEN GLORY

Ale – 4,7% vol.

Floral Ale. Usædvanlig ale med ferskenblomst.

FURSTY FERRET

Copper ale – 4,4% vol.

Nuanceret med unik maltsmag.

Fuller’s Smith & Turner

Familieejet bryggeri vest for London,

kendt for kompetent håndtering af

humle.

LONDON PRIDE

Ale – 4,7% vol.

Hoppy Bitter Ale. Fuller’s flagskib.

LONDON PORTER

Stout – 5,4% vol.

London Porter er brygget af brun-,

krystal- og chokolademalt og afbalanceret

med Fuggles humle. Kaffeagtig

bitterhed og en behagelig eftersmag.

FULLER’S ESB

Ale – 5,9% vol.

Extra Strong Bitter Ale. ESB er lavet

på lys krystalmalt og en kraftig blanding

af hele 4 slags humle, der giver en

kompleks smagsoplevelse af malt, frugt,

krydderi og citrus.

1845 ALE

Barley Wine – 6,3% vol.

Bottle Conditioned. Brygget til

Fuller’s 150 års jubilæum.

GOLDEN PRIDE

Barley Wine – 8,5% vol.

Full Barley Wine. Frugtig stærk ale.

Intens og fyldig.

ORGANIC HONEY DEW ALE

Ale – 5% vol.

Honeyed Ale. Økologisk malt, humle

og honning.

VINTAGE ALE 1999

Ale – 8,5%

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

VINTAGE ALE 2004

Ale – 8,8% vol.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

UDSTILLERE - 60

Samuel Smith

Samuel Smith er Yorkshire’s ældste

bryggeri og bruger stadig væk

Yorkshire »squares«, firkantede brygkar

i sten og i Samuel Smiths tilfælde

skiffer, som giver øllet en behagelig

blødhed.

157


60 - UDSTILLERE

158

OLD BREWERY PALE ALE

Pale Ale – 5% vol.

Inspector Morse’s yndlingsøl. Den

oprindelige øl fra Samuel Smith brygget

på lys malt, mild og let frugtagtig smag.

WINTER WELCOME

Ale – 6% vol.

Winter Ale. En velafbalanceret

sæsonøl.

INDIAN ALE

IPA – 5% vol.

Som alle IPA er der mindre maltindhold

og større koncentration af humle.

Let bitter, ja næsten egetræsagtig smag.

PURE BREWED LAGER

Lager – 5% vol.

Denne pilsner er lavet med meget

stor omhu som man klart fornemmer

på dybden.

ORGANIC LAGER

Lager – 5% vol.

Brygget på økologisk malt og

humle. Man fornemmer at det er en

special lager vi har med at gøre, ingen

skarpe kanter men derimod en blød og

meget fyldig øl.

ORGANIC BEST

Bitter Ale – 5% vol.

Englændernes foretrukne øltype,

brygget på økologisk malt og humle.

Meget frugtagtig i smagen af en bitter

at være.

TADDY PORTER

Bitter Stout – 5% vol.

Tør porter med en næsten kaffeagtig

smag.

OATMEAL STOUT

Smooth Stout – 5% vol.

Brygget på hårdt ristet havremalt

som giver øllet en afrundet smag, ikke

så bitter som andre af kraftige stouts.

NUT BROWN ALE

Malty Ale – 5% vol.

En ægte Brown ale uden brug af

karamelfarve. Nøddeagtig maltsmag.

IMPERIAL STOUT

Dry Bitter Stout – 7% vol.

Fantastisk flot stout, rig i smagen,

hvor der er en fin harmoni mellem det

tørre og let sødlige.

STRONG GOLDEN

Barley wine – 10,2%

Festivalspecialitet – du går forgæves

i butikkerne!

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

Hook Norton

England’s sidste bryggeri hvor alt drives

af den originale dampmaskine.

Dampmaskinerne findes endnu hos

Gales, Harvey’s og Hall& Woodhouse,

men ikke til daglig brug.

DOUBLE STOUT

Stout – 4,8% vol.


OLD HOOKY

Old Ale – 4,6% vol.

BEST BITTER

Bitter Ale – 3,4% vol.

GENERATION

Golden Ale – 4% vol.

Gales

HORNDEAN SPECIAL BITTER

Ale – 4,8% vol.

Elsket engelsk bitter. Bottle conditioned.

FESTIVAL MILD

Mild Stout – 4,8% vol.

Bottle Conditioned.

PRIZE OLD ALE

Barley Wine – 9% vol.

Bottle Conditioned og håndproppet.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

TRAFALGAR

Barley Wine – 10% vol.

2005 skal fejres. Da englænderne fik

styr på Napoleon til søs.Vi mistede

Nelson, I fik H. C.Andersen!

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

O'Hanlons

Grundlagt i London, men flyttet til

Devon i Sydengland.

THOMAS HARDY ALE

Barley Wine 12,5% vol.

Bottle Conditioned.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

PORT STOUT

Dry Stout – 4,8% vol.

Bottle Conditioned. Stout med

portvin.

WHEAT ALE

Hvedeøl – 4,7% vol.

Hvedeøl som har vundet flere priser.

Bottle Conditioned.

ROYAL OAK

Strong ale – 5% vol.

Efter gammel Eldridge Pope

opskrift. Bottle Conditioned.

Hambleton

THOROUGHBRED

Premium ale – 5% vol.

Pale Pearl og Chocolate malt med

Styrian Goldings humle. Citrus-agtig

pale ale.

STALLION

Premium ale – 4,2% vol.

Klassisk Yorkshire Bitter med

Crystal og Roasted Bygmalt.

UDSTILLERE - 60

BLACK LIGHTNING

Premium ale – 6,5% vol.

Usædvandlig stærk ristet maltsmag,

der minder om saltlakrids. Passer nok

mere til danskernes smag end til englænders!

STUD PREMIUM

Premium ale – 4,3% vol.

Pale ale til lidt større forbrug, dvs.

flere pints på pubben!

159


60 - UDSTILLERE

160

GFB GLUTEN FREE

Premium ale – 4,2% vol.

Nu kan glutenallergikere være med

til ølverdenen.

Diverse engelske

Robinson’s DMBC

DOUBLE MAXIM

Brown Ale – 4,7% vol.

WARD’S BITTER

Best Bitter Ale – 4,5% vol.

Nethergates

OLD GROWLER

Porter – 5,5% vol.

Klassisk eksempel af en engelsk

porter, dvs. bestemt ikke stout!

Titanic Brewery

TITANIC STOUT

Stout – 4,5% vol.

Champion Bottled Ale 2004.

Frederic Robinson's

OLD TOM

Barley Wine – 8,5% vol.

Porter i barley wine-styrke og

Champion Winter Ale 2004

Ridley's Brewery

WITCHFINDER

Porter – 4,3% vol.

Behagelig, fyldig porter.

RUMPUS

Brown Ale – 4,5% vol.

'Nutty' and sær! Nok UK’s mest

undervurderede brown ale.

OLD BOB

Premium Bitter – 5,1% vol.

Fyldig Best Bitter i klassisk stil.

PROSPECT

Golden Ale – 4,1% vol.

Minder meget om en IPA, men

mere aromatisk med Challengerhumle.

King & Barnes

Bryggeriet blev nedlagt i 2003, men vi

har opkøbt en privat samling bottle

conditioned ales:

FAYGATE DRAGON

Ale – 4,7%vol.

Golden ale med Liberty-humle.

FESTIVE CELEBRATION BEER

Ale – 5,3%

Fyldig, gylden ale.

Harvey & Son

Harvey & Son of Lewes har brygget de

fineste Sussex ales siden 1790.

IMPERIAL EXTRA

DOUBLE STOUT

Stout – 9% vol.

Kendt som en af verdens mest

usædvanlige og mest prestigefyldte øl.

Ekstremt kompleks.

Årgangsstout. Guldvinder ved den

internationale øl- og ciderkonkurrence

2002.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.


Melbourn Brothers

Engelsk bryggeri i Stamford,

Lincolnshire, som bl.a. fremstiller spontantgæret

øl i familie med de bedste

belgiske lambics.

STRAWBERRY

Lambic Frugtøl – 3,4% vol.

Jordbærøl.

APRICOT

Lambic Frugtøl – 3,4% vol.

Abrikosøl.

CHERRY

Lambic Frugtøl – 3,4% vol.

Kirsebærøl.

Skotland

Caledonian

GOLDEN PROMISE

Organic Ale – 5,1% vol.

Den første øko-øl! Malt fra samme

marker som MacCallan’s Whiskey.

EIGHTY SHILLING

Malty Bitter – 4,1% vol.

Typisk skotsk øl, dog tæt på den

oprindelige danske øltype.

DEUCHARS IPA

India pale ale – 4,4% vol.

Det hedder d'yooka's! Bare bestil!

Tjekkiet

Rebel

Bryggeri 100km sydøst for Prag i

regionen Østböhmen.

REBEL PREMIUM

Pilsner – 5,0% vol.

Klassisk tjekkisk pilsner, minder en

del om Budvar. Fadøl.

REBEL

Mørk lager – 4,7% vol.

Ny til festivalen.

Tyskland

Schlossbrauerei Kaltenberg

Prinzregent Luitpold’s eget bryggeri

tæt på München. Der bruges frisk gær

til hvert eneste bryg, da prinsen mener

at døde gærceller fra tidligere bryg

ikke må forekomme.

PRINZREGENT LUITPOLD

HELL

Hvedeøl – 5,5% vol.

Fyldig aromatisk og afrundet hvedeøl.

PRINZREGENT LUITPOLD

DUNKEL

Hvedeøl – 5,5% vol.

Mere maltet i smag end Hell.

UDSTILLERE - 60

KÖNIG LUDWIG DUNKEL

Lager – 5,1% vol.

Bemærkelsesværdig frugtig maltsmag.

161


60 - UDSTILLERE

162

Belgien

Trappistøl

ACHEL BLOND

Trappist – 8% vol.

Tør øl med kompleks frugtagtig

smag.

ACHEL BRUNE

Trappist – 8% vol.

Flot farve, kraftigt skum, man fornemmer

både valnødder og rønnebær.

WESTMALLE DUBBEL

Trappist – 7% vol.

Nøddeagtig i duft og smag, som

efterfølges af chokolade og masser af

frugt. Fadøl.

WESTMALLE TRIPEL

Trappist – 9% vol.

En anden belgisk trappist-berømthed

fra omegnen af Antwerpen.

ORVAL

Trappist – 6,2% vol.

Helt særegen duft og smag.

ROCHEFORT 6

Trappist – 7,5% vol.

Let nøddeagtig smag.Velegnet til

vildt eller til en god dansk frikadelle.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ROCHEFORT 8

Trappist – 9,5% vol.

Denne tørre øl er en ret aromatisk

trappist. Fyldig, med en anelse tobak og

chokolade i smagen.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

ROCHEFORT 10

Trappist – 11,3% vol.

Utrolig fyldig med tydelig tobak og

chokolade i smagen. Uovertruffen som

dessertledsager.

Der udskænkes 5 cl pr. polet.

Frank Boon

Spontangæret lambicøl fra det kendte

belgiske bryggeri.

GEUZE BOON

Geuze – 6,5% vol.

MARIAGE PARFAIT

Geuze – 8% vol.

KRIEK BOON

Geuze, frugtøl – 4,5% vol.

OUDE KRIEK BOON

Geuze, frugtøl – 6,5% vol.

FRAMBOISE BOON

Geuze, frugtøl – 5% vol.

Malheur

Navnet betyder 'ulykke'. Et af de nyeste

belgiske bryggerier, men får opmærksomhed

i stiende grad. Malheur Blonde

og Brune er på fad.

MALHEUR 6

Belgisk ale – 6% vol.

MALHEUR 10

Stærk belgisk ale – 10% vol

MALHEUR 12

Stærk belgisk ale – 12% vol.


USA

Nye til festivalen

Sierra Nevada

Bryggeriet begyndte som brewpub i

80erne og overlevede konkurrencen

fra den bølge af nye bryggerier der

opstod i mikro-industrien. Kendt for

deres kraftige brug af humle!

PALE ALE

Pale Ale – 5,6% vol.

STOUT

Stout – 5,8% vol.

PORTER

Porter – 5,6% vol.

BIG FOOT

Barley Wine – 9,6% vol.

Litauen

Nye til festivalen

EKSTRA

Lager – 5,2% vol.

BALTAS

Hvede – 5,2% vol.

PORTERIS

Porter – 6,8% vol.

BALTIJOS

Mørk lager – 6% vol.

1784 JUBILIEJINIS

Lager – 5,4% vol.

Mexico

PATRONA

Premium lager – 4,5% vol.

Der skal ikke citronskive til her.

Humlesmagen har det hele! Brygget

uden råfrugter, men skal unge have

noget sjovt, så kan de også få noget

brygget som øl skal brygges!

Rusland

Baltika

BALTIKA NR. 3

Pilsner – 4,6% vol.

BALTIKA NR. 4

Pilsner – 5,6% vol.

BALTIKA NR. 6

Porter – 7% vol.

BALTIKA NR. 8

Hvedeøl – 5% vol.

BALTIKA NR. 9

Pilsner – 8% vol.

Stepan Rasin Bryggeriet

STEPAN RASIN PORTER

Porter – 8% vol.

UDSTILLERE - 60

163


61 - UDSTILLERE

164

STAND

61

PREMIUM BEER IMPORT

Virkelyst 9, 6000 Kolding

Tlf: 75 24 17 00

Email: premium@premium-beer-import.dk

Websted: www.premium-beer-import.dk

Premium Beer Import er en uafhængig

importør.Til stadighed udvikles sortimentet

med specialprodukter fra små

og mellemstore bryggerier.

England og Skotland

Black Sheep Brewery,

Masham, England

BLACK SHEEP - SPECIAL ALE

Ale – 4,7% vol.

Brygges på en håndfuld nænsomt

udvalgte Goldings-humler. En superb

premium bitter, som bliver brygget i

restaurerede antikke brygkar og gæret

i det usædvanlige Yorkshire Square

system.

MONTY PYTHON'S HOLY

GRAIL

Ale – 4,7% vol.

Smagen er distinkt med masser af

frugtagtig humle. Fyldig i smagen med

en tør og forfriskende bitterhed. Holy

Grail Bitter blev brygget i forbindelse

med Monty Pythons 30 års jubilæum.

EMMERDALE

Ale – 5% vol.

Emmerdale er det bedste fra det

smukke Yorkshire Dales – tappet på flaske.

En smagfuld fyldig golden ale.

Kraftig og forfriskende med en tør

humlet eftersmag.

RIGGWELTER

Ale – 5,7% vol.

Brygget med bl.a. ristet malt og

Golding-humle som giver en frugtig

bananaroma med en forfriskende tør

finish.

Wychwood Brewery, England

HOBGOBLIN STRONG ALE

Ale – 5,5% vol.

Fra Wychwood Brewery i England -

Fiercely Independent. Kraftig maltsmag

med en frugt- og chokoladeagtig karakter.

GOLIATH

Ale – 4,5% vol.

Brygget på den fineste malt, humle

og vand. En elegant citrussmag er perfekt

afbalanceret med en kraftig og

sprød humlesmag. En virkelig gigant

blandt ales.

BLACK WYCH

Stout – 4,7% vol.

Fløjlsagtig, blød og rund stout.

Smagen er tør og karamelagtig og har

en ren og kort humlet finish. Lad Black

Wych tryllebinde dig.

CIRCLE MASTER

Ale – 5,2% vol.

Englands organic ale nr. 1. Et blidt

strejf af citrus står godt til en behagelig

maltsmag og en krydret bittersød

finish.


FIDDLER’S ELBOW

Ale – 5,2% vol.

Brygges på blandinger af hvede- og

bygmalt og Styrian-humle. Smagen er

blød og rund og humlesmagen meget

behagelig, og den har en dejlig behagelig

frugtagtig finish.

DUCHY ORIGINALS

ORGANIC ALE

Ale – 5% vol.

Er brygget på økologisk humle og

korn. Duchy Originals Organic Ale er

en traditionel engelsk ale. Farven er

flot nøddebrun. Smagen er fyldig af

karamel og frugt. En delikat ale.

Duchy Originals, grundlagt af Prins

Charles i 1990, er en af Englands

førende virksomheder indenfor økologiske

føde- og drikkevarer. Brygges af

Wychwood Brewery.

Shepherd Neame, Kent, England

WHITSTABLE BAY ORGANIC

ALE

Ale – 5,4% vol.

Denne elegante engelske økologiske

ale har en bitter/sød smag med blomsteragtige

overtoner og en tør eftersmag.

1698 CELEBRATION ALE

Ale – 6,5% vol.

En mere end 300 år gammel

opskrift. Brygges af kentisk humle og

malt samt vand fra bryggeriets egen

artesiske brønd. Brygges på Shepherd

Neame.

UDSTILLERE - 61

BISHOPS FINGER

Ale – 5,4% vol.

Humlet tørhed og forfriskende syrlighed.

Kaldes »Nun's delight«.

SPITFIRE

Ale – 5,4% vol.

Spitfire blev brygget første gang i

1990 som et »Battle of Britain«-mindebryg

for 50-årsdagen, hvor Spitfire-fly

kæmpede imod Luftwaffe og vandt

himlen over Kent.

EARLY BIRD SPRING HOP ALE

Ale – 4,3% vol.

Denne pale ale fra England har en

flot gylden farve og smagen er forfriskende

som en forårsdag. Brygges på

Early Bird single humle – deraf navnet.

Scottish & Newcastle

McEWAN's INDIA PALE ALE

India pale ale – 5,4% vol.

Storbritanniens største ale på dåse.

IPA-type med skotsk særpræg. Brygget

siden 1856 på Fountainbridge Brewery.

McEWAN's SCOTCH ALE

Ale – 8% vol.

Fyldig og syrlig ale med masser af

malt i såvel aroma som smag.

NEWCASTLE BROWN ALE

Ale – 4,7% vol.

The One And Only – klassikeren

inden for ales. Kom på markedet i

1927. Fast, nøddeagtig tørhed og en

blid frugtrighed.

165


61 - UDSTILLERE

166

John Smith’s Brewery

JOHN SMITH’S EXTRA SMOOTH

Ale – 3,8% vol.

En flot gylden nøddebrun creamy

ale med en tyk blød skumhat. Mild og

blød smag af humle og malt.

Brakspear Brewing Company

BRAKSPEAR ORGANIC BEER

Ale – 4,6% vol.

Brygges på økologisk bygmalt og

Golding-humle. Let og frisk i stilen med

en meget fremtrædende og helt speciel

humlesmag fra den økologiske Golding

Hop.

Ushers Brewing

USHERS RUBY ALE

Ale – 6,2% vol.

En helt speciel rubinrød ale. Den

har en vinøs rund smag, en perfekt

afbalanceret bitterhed og masser af

aroma fra blandingen af humlesorter.

Irland

Scottish & Newcastle

BEAMISH IRISH STOUT

Stout – 4,1% vol.

Hvidt og fast skum på toppen og en

sort, nærmest mørklilla krop.

Coors Brewers Ltd., Irland

CAFFREYS IRISH ALE

Ale – 4,8% vol.

Mild, blød og rund i smagen.

Holland

Grolsche Bierbrouwerij

GROLSCH

Pilsner – 4,5% vol.

Bryggeriet Grolsch blev grundlagt i

1615. Dejlig eftersmag af humle.

Frankrig

1664 DE KRONENBOURG

Pilsner – 5,2% vol.

Fra Brasseries Kronenbourg i Strasbourg.

I 1664 fik Jerome Hatt tilladelse

til at brygge og sælge sit eget øl.

PREMIER CRU

Pilsner – 6% vol.

Gæret langsomt for at give en blødere

afbalanceret smag. Den omhyggelige

kombination af malt og humle

frembringer en glansfuld mørkgylden

farve og en aroma med indtryk af honning,

bourbon og søde frugter.

Spanien

SAN MIGUEL

Pilsner – 5,4% vol.

Har sit udspring på Filippinerne. San

Miguel kom til Spanien i 1946.

SAN MIGUEL 1516 PREMIUM

Pilsner – 4,2%

Er brygget efter Reinheitsgebot og

deraf 1516 i navnet.

Mexico

Grupo Modelo

CORONA EXTRA

Pilsner – 4,5% vol.

Den suverænt mest solgte mexicanske

øl og nu den fjerdemest solgte øl i

hele verden.

MODELO ESPECIAL

Pilsner – 4,8% vol.

En øl som de klassiske europæiske pils.

NEGRA MODELO

Wienerøl – 5,3% vol.

Kendt som »the cream of beer«.

Mere fyldig med en blød og rund smag.


Australien

Fosters Brewing

FOSTER’S

Pilsner 5% vol.

Den verdensberømte lager fra

Australien, landet »down under«.

Carlton & United Breweries, Ltd.

CROWN LAGER

Pilsner – 4,9% vol.

Frugtagtig smag, rig på malt og

efterfulgt af en sprød humlet finish.

CARLTON COLD

Pilsner – 4,9% vol.

Smagen er frisk og let humlet.

VICTORIA BITTER

Lager – 4,9% vol.

Mere en lager end en bitter.

Indien

KINGFISHER PREMIUM LAGER

Lager – 4,8% vol.

En herlig forfriskende øl fra den britiske

kolonitid i Indien.

Japan

KIRIN PREMIUM LAGER

Pilsner – 5% vol.

Kirin er brygget på ris.

KIRIN ICHIBAN

Pilsner – 5,5% vol.

Bliver kun gæret på det første maltafkog.

En mild og blød øl.

UDSTILLERE - 61

Grækenland

MYTHOS

Pilsner – 5% vol.

En herlig øl brygget første gang i

maj 1997. Siden er det gået meget

stærkt og Mythos fik i 2001 en pris på

INTERBEER.

Belgien

Brasserie Union

BRUGS

Hvedeøl – 5% vol.

Belgisk hvedeøl fra Alken Maes.

Farven er lysgul og smagen er frisk og

frugtagtig. Både syrlig og sødlig i smagen

på én gang.

Brouwerij Van Honsebrouck,Belgien

ST. LOUIS GUEUZE

Lambic/gueuze 5% vol.

Øltypen kaldes også for øllets

champagne. Men i modsætning til traditionel

øl, er denne type spontangæret i

åbne kar. Smagen er syrlig og meget

tør. Fremkommer ved blanding af flere

årgange lambic. Øllet er ufiltreret og

kan lagres i 20-30 år.

ST. LOUIS KRIEK

Lambic/kriek 3,2% vol.

I mindst 6 måneder »forædles« kirsebær

i denne gueuze-lambic.

Kirsebærstenene giver øllet endnu et

særpræg. Skarpt overvåget af brygmesteren

blandes det unge kriek-bryg

med det »gamle« lambic og derved

udvikles den fulde optimale smag.

167


61 - UDSTILLERE

168

Brouwerij Van Steenberge

CORSENDONK BRUIN (PATER)

Klosterbryg – 7,5% vol.

Den har en blid, nærmest karamelagtig

maltet og jordet smag iblandet

frugtrige toner med kun svage bitre

nuancer i ganen. Den fløjlsbløde og

venlige smags-palette kan nydes i hvilken

som helst sammenhæng.

Du Bocq

CORSENDONK AGNUS

Klosterbryg – 7,5% vol.

Er en graciøs repræsentant for sin

type med sin sprøde karaktér og sin

flotte gyldne farve. Smagen er en palette

af smagsindtryk, startende med en

tør og let citrusagtig smag. Ender op i

en distinkt, delikat og parfumeagtig

humlet karakter.

CORSENDONK CHRISTMAS ALE

Stærk belgisk ale – 8,5% vol.

Corsendonks dejlige juleøl med en

flot bouquet, blød mørkbrun kulør, en

stor krop med rige smagsoplevelser og

en let krydret eftersmag.Virkelig et

usædvanligt belgisk julebryg.

Haacht

MALONNE BLONDE

Belgisk ale – 6,3% vol.

Malonne-klosterets traditioner er

bibeholdt med brug af forårsbygmalt,

krystalliseret sukker, bayersk humle og

gær. Den har en fin balance mellem

dens sødme og bitterhed og et delikat

parfumeret skum.

MALONNE BRUNE

Belgisk ale – 6,3% vol.

Brygget efter de samme traditioner

som den blonde men beriget med et

mix af krydderier og naturlige aromaer.

Brasserie Union

GRIMBERGEN BLOND

Klosterbryg – 7% vol.

En dejlig og udmærket blond øl,

som er ret let og ligetil. Frisk og hvedeagtig

i smagen. Skumhatten er dejlig

og cremet og bliver til det sidste.

GRIMBERGEN DUBBEL

Klosterbryg – 6,5% vol.

Den har en sødlig duft af karamel,

men smagen er ikke »sød«, men lettere

frugtagtig ale-smag som dog har en

stor fylde og lettere humlet finish.

Dens lysebrune skum er stabilt og med

fine bobler.

GRIMBERGEN

CUVÉE DE L'ERMITAGE

Klosterbryg – 7.5% vol.

Interessant øl, som bør smages.

Delikat humlet og tør eftersmag.

GRIMBERGEN OPTIMO BRUNO

Klosterbryg – 10,5% vol.

Nærmest en barley wine.Vinøs

sødme dominerer smag og eftersmag.

GRIMBERGEN TRIPEL

Klosterbryg – 9% vol.

En klassiker. Malt og honning dominerer

smagen. Er helt uden bitterhed.


St. Bernardus Brouwerij

ST. BERNARDUS PATER 6

Klosterbryg – 6,7% vol.

Fra bryggeriet Brouwerij St.

Bernardus, som er nabo til

Westvleteren. Kan man ikke få fat på

de klassiske trappistøl fra

Westvleteren, så er bryggene fra St.

Bernardus en fuldgod erstatning.

ST. BERNARDUS PRIOR 8

Klosterbryg – 8% vol.

Prior 8 har en smuk rubinrød farve

og en usædvanlig frisk, frugtrig, nærmest

citrusagtig duft. Smagen er blomsterlig

med toner af melon - og strejf

af kokos (og honning?) klæder i den

grad den brændte malt, og skaber tilsammen

en buket af sødligt, friske

smagsindtryk.

ST. BERNARDUS ABT 12

Klosterbryg – 10,5% vol.

Abt 12 er en umådelig interessant

Prestige Ale. En charmerende, forfriskende,

gæret næse indleder denne

sjældne bryg. Flot skum og en dyb vinrød

farve. Smagen er fyldig, jordagtig og

præget af brændt malt med friske,

gærede overtoner.

ST. BERNARDUS TRIPEL

Klosterbryg – 7,5% vol.

En frisk, gæret næse prydet af frugtige

æbleagtige strejf, en dyb-gylden

farve og en kraftig, hvid skumhat præsenterer

dette uforglemmelige bryg.

Smagen er let og blomsterlig med

orange, gær-friske nuancer.

ST. BERNARD BIÉRE BLANCHE

Hvedeøl – 5,5% vol.

Unik belgisk hvedeøl når det er

bedst, bør nydes afkølet.

UDSTILLERE - 61

Tyskland

Paulaner Brauerei GmbH

PAULANER

HEFE-WEISSBIER NATURTRÜB

Hvedeøl – 5,5% vol.

Denne hvedeøl, med den store

tykke skumhat, har en stor smagspalette.

Er det en smag af honning og frugt?

Er det fersken? Banan? Måske endda

jordbær og vanilje.

PAULANER

HEFE-WEISSBIER DUNKEL

Hvedeøl – 5,3% vol.

En sand oplevelse – en fryd for

ganen. Den kastanjebrune farve er lokkende

og den store tykke hvide skumhat

står flot i relief hertil. Smagen er

frisk og kraftig og minder om smagen

af ristet malt.

PAULANER ORIGINAL

MÜNCHNER HELL BIER

Pilsner – 4,9% vol.

Den originale tyske pilsner med den

fyldige smag som kun tysk pilsnerøl

kan have. Har en fin humlebouquet og

eftersmag. Dejlig klar og forfriskende

med et dejligt tykt skum.

PAULANER SALVATOR

Bock – 7,5% vol.

Den oprindelige Påskebryg. Blev

først brygget af Sankt Francis af Paulamunkene

i 1634. De begyndte at sælge

deres øl udenfor klosteret i 1780 og

opkaldte deres påskebryg efter frelseren

– på latin »Salvator«. Dette kraftige

og næringsrige bryg skulle bringe dem

gennem fasteperioden op til Påsken, da

de hverken måtte spise kød eller fisk i

40 dage. Salvator er en rødbrun undergæret

øl, der er lagret i 41 uger.

Kraftig, men velafbalanceret smag.

169


61 - UDSTILLERE

170

PAULANER PREMIUM PILS

Pilsner – 4,9% vol.

Brygget i overensstemmelse med

den traditionelle pilsnerstil.

PAULANER OKTOBERFEST-BIER

Pilsner – 6% vol.

Brygget specielt til den måske mest

kendte »byfest« i verden. Hvert år serveres

der over en million literkrus af

den til Oktoberfesten.

Bitburger Brauerei

BITBURGER PREMIUM PILS

Pilsner – 4,8% vol.

Bitburger Premium Pils er den mest

solgte pilsnerøl på fad i Tyskland.

Köstritzer Schwarzbierbrauerei

KÖSTRITZER SCHWARZBIER

Schwarzbier – 4,8% vol.

Dyb sort, men fylden er alligevel let

og forfriskende med en tydelig maltet

smag og en let bitter eftersmag.

Tjekkiet

Budejovicky Mestansky Pivovar

B.B. PILSNER

Pilsner – 5% vol.

Budweiser Beer har været brygget

af Budejovicky Mestansky Pivovar i

Ceske Budejovice siden 1795. Det er

det første bryggeri i verden der brugte

navnet Budweiser til sine produkter.

Mere end 200 års brygerfaring ligger

bag denne originale tjekkiske kvalitetspilsner.

B.B. DARK

Lager – 5% vol.

Premium lager. Farven er mørkbrun

fra den ristede malt. B.B. Dark lagrer i

12 måneder. Den lange lagring giver

øllen en stor krop med en afbalanceret

bitterhed og en frisk smag.

USA

Boston Beer Company

SAMUEL ADAMS BOSTON LAGER

Lager – 4,8% vol.

Ravgylden lager. Den er fyldig og rig

på smag med relativt stor bitterhed.

SAMUEL ADAMS BOSTON ALE

Ale – 4,9% vol.

Rød/brun New England stock ale.

Tydelig karamelmalts sødmekarakter

med frugt og citrussmag fra Spalt-

Spalter Noble-humlen.

Cider

HP Bulmer Ltd., England

STRONGBOW CIDER

Cider – 4,5% vol.

En halvtør og forfriskende cider,

som er brygget på sur/søde æbler.

Åbro Bryggeri, Sverige

REKORDERLIG PÄRON CIDER

Cider 4,5% vol.

Brygges af rent kildevand og frugtvin

af bedste kvalitet. Behagelig sødlig

smag af pære. En dejlig forfriskning på

en varm dag eller i godt selskab.


REKORDERLIG SKOGSBÄR CIDER

Cider 4,5% vol.

Rekorderlig Skogsbär har en sødlig

smag af skovbær.

Trappistøl

WESTMALLE DUBBEL

Trappist – 7% vol.

Stærkt overgæret øl brygget på klostret

»Westmalle« i Belgien. Mørk gylden

farve og en meget velafbalanceret

kraftig smag. Eftersmagen er behagelig.

WESTMALLE TRIPEL

Trappist – 9% vol.

Stærkt overgæret øl brygget på klostret

»Westmalle«. Øllet har en lys gylden

farve, velafbalanceret kraftig smag

og en behagelig lang eftersmag.

ACHEL BLOND

Trappist – 8% vol.

Særdeles velafbalanceret.Tør øl

med kompleks frugtagtig smag bærer

præg af gærens bidrag til lidt citrusagtig

frugtighed og af humlens antydning af

bitterhed.

ACHEL BRUNE

Trappist – 8% vol.

Flot farve, kraftigt skum, man fornemmer

både valnødder og rønnebær.

Afgjort mild og sødmefuld,

Rochefortens absolutte modsætning.

Modne æbler og blommer melder sig i

eftersmagen.

ACHEL BRUIN EXTRA

Trappist – 9,5% vol.

En øl, der udvikler sig ved lagring.

Bemærk, ligesom de øvrige bryg fra

Trappistenabdij De Achelse Kluis er

dette nye bryg ufiltreret med kraftigt

bundfald til følge.

ROCHEFORT 6

Trappist – 7,5% vol.

Let nøddeagtig smag.Velegnet til

vildt eller til en god dansk frikadelle.

ROCHEFORT 8

Trappist – 9,5% vol.

Fyldig, med en anelse tobak og chokolade

i smagen.

ROCHEFORT 10

Trappist – 11,3% vol.

Utrolig fyldig med tydelig tobak og

chokolade i smagen. Uovertruffen som

dessertledsager.

STAND

62

UDSTILLERE - 61 • 62

ØLKLUBBEN SIRIUS

Christiania

Bådsmandsstræde 43, 1407 København K

Tlf: 32 96 15 51

Kult på festivalen

Måske vil der blive budt på noget så

eksotisk som varmt øl, Det varme øl

har i mange år været en af de mange

ingredienser på Christiania Julemarked.

Måske vil der også være smagsprøver

på øl fra et måske kommende

mikrobryggeri i staden.

Men sidst men ikke mindst er det

sikkert, at Thisted Bryghus’ brygmester

Peter Klemensen vil præsentere øleksperimenter

på Sirius’ stand.

Læs mere under Thisted Bryghus.

171


DM I HÅNDBRYG

172

Danmarksmesterskabet i håndbryg 2005

For fjerde år i træk er Ølfestivalen i Valby Hallen rammen om DM i Håndbryg. I år

deltager over 178 øl, og vi håber naturligvis, at mange af festivalens gæster vil lægge

vejen forbi området, hvor konkurrencen finder sted.

KATEGORIER:

DM i håndbryg

lørdag d. 21. maj kl. 13-16

med kåring kl. 16.30

Lys Lagerøl: Dækker pilsner, de lyse tyske lagerøl, den almindelige lyse lager

som vi allesammen kender.

Pale Ale: Dækker ales hvor farven er på den lyse side, og bitterheden og

humlekarakter er mere fremtrædende.

Brown Ale: Dækker mange typer af Brown Ale, det vil sige den mørkere,

mindre bitre halvdel af ale-kategorien.

Hvedeøl: Hvedeøl er karakteriseret ved at indeholde hvede i store

mængder. I denne kategori skal mindst 40% af det forgærbare

sukker stamme fra hvede, rå eller maltet. Kategorien er åben

for både de belgiske og tyske stilarter, og både lyse og dunkle

eksemplarer er tilladte.Alt fra Wit til Weizenbock.

Stout/Porter: Dækker alle former for Stout og Porter.

Mørk Stærkøl: Dækker stilarter som er høje i alkohol og er på den mørke og

frugtige side.

Lys Stærkøl: Dækker stilarter som er høje i alkohol, men samtidig lysere

såsom den belgiske tripel og andre. Barley wine og old ale er

midt imellem, så de optræder her for at kategorierne udlignes.

Andet: Denne kategori dækker alle øltyper, der ikke indgår i de andre

kategorier. F.eks: Frugt-/grøntsagsøl, krydret øl, røgøl og gueuze.


Kvalifikationsrunden blev afholdt den 8. maj på BrewPub i København.

DOMMERE

Alle ikke-kommercielle bryggerier kan deltage, forstået på den måde, at alle, der

ikke sælger af deres øl, kan være med. Dommere kan dog ikke deltage. Deltagende

øl skal være hjemmebrygget, dvs. brygget uden brug af kommercielt brygudstyr.

Smagningen foregår i to runder - en kvalifikationsrunde et par uger før slutrunden

sørger for at kun få, gode øl kommer frem til slutrunden. Dommerne til slutrunden

er blandt andre:

Anders Evald (formand), ølskribent

Anders Kissmeyer, brygmester, Nørrebro Bryghus

Claus Meyer, Meyers Madhus, Noma m.m.

Garrett Oliver, brygmester, Brooklyn Brewery

William Frank, brygmester, Grauballe Bryghus

Anders Selmer, øl-sommelier, restaurant Noma

DM I HÅNDBRYG

KVALIFIKATIONSRUNDEN

Kvalifikationsrunden blev afholdt den 8. maj på BrewPub med dommere fra

Ratebeer.com, Barleywine, Belgisk Bryg, samt brygmestre og bryggere fra BrewPub,

Skands, Ølfabrikken og Nørrebro Bryghus. Her blev der udvalgt 54 bryg ud af 178,

som går videre til slutrunden.

Yderligere oplysninger: www.haandbryg.dk

173


DM I HÅNDBRYG

174

Det skandinaviske

mesterskab i håndbrygning

For anden gang kædes den danske konkurrence sammen med de tilsvarende konkurrencer

i de øvrige skandinaviske lande (dog kun Sverige og Norge indtil videre),

og der afholdes et Skandinavisk Mesterskab når alle landenes egne mesterskaber er

overståede. Så dyster de 3 bedste øl fra hvert land mod hinanden, med et dommerpanel

bestående af en dommer fra hvert land.

De tre bedste øl vil blive kåret med guld, sølv og bronze, med en særudgave af Det

Danske Ølglas som pokal til guldvinderen.

Skandinavisk Mesterskab i håndbryg

søndag d. 22 maj i festivalhallen

Smagning og bedømmelse finder sted kl. 13-15

Kåring af vinderne kl. 15.30

DOMMERE OG BEDØMMELSE

Dommerne til SKM bliver følgende:

Otto Lundell (Sverige), ølskribent og øldommer, SHBF

Lars Bjørnstad (Norge), øldommer, Norbrygg

Dansk dommer er endnu ikke udpeget

Dommerne arbejder ud fra to dokumenter:

• Øltypedefinitioner. De overordnede kategorier oversat til mere

tekniske beskrivelser.

• Score Sheet. Øllene vil ved både DM og SKM blive bedømt efter en 50-points

skala, udarbejdet af det amerikanske Beer Judge Certification Program (BJCP).

Pointene betyder:

45-50: Verdensklasse

38-44: Ekstremt god

30-37: Meget god

21-29: God

14-20: OK

0-13: Dårlig

Bemærk, at noget af bedømmelsesmaterialet er baseret på BJCPs egne dokumenter

og er blevet videreudviklet med deres tilladelse. Det nyeste materiale fra BJCP kan

altid findes på www.bjcp.org.


Det kan virke ganske

uoverskueligt, når der er

over 800 forskellige øl at

vælge mellem. Jeg giver dig her et par

forslag til, hvordan du kan fokusere

dine smagninger, når nu du mest har

lyst til ….

MARKANTE

FORNYELSER

De nye mikrobryggerier imponerer, se

herunder, men der er også andre markante

nyheder.Amerikanske øl er kraftigt

på vej ind i markedet, og de sure

øltyper fra Belgien vinder også større

indpas. Mjød og mjød blandet med øl

kan smages på (6), Danish Beer House

(16) har en ny spændende serie fra

mikrobryggeriet Great Divide i USA,

norske Nøgne Ø er stærkt til stede på

(24) og All-Drinks (17) har en spændende

serie, Casta, fra Mexico.

DET NYESTE NYE FRA

DANMARK

Der åbner et bryggeri om måneden for

tiden - besøg de 12 nye mikrobryggerier

Bøgedal (1), Håndbryggeriet (4),

Færgekroen (5), Heimdal (11),

Gourmetbryggeriet (19), Musikbryggeriet

HVAD SKAL JEG SMAGE

Hvad skal jeg smage?

når jeg har mest lyst til

AF ANDERS EVALD, MEDLEM NR. 1 OG FORFATTER TIL GYLDENDALS ØLGUIDE

daCapo (29),Andrik (34), Søgaards (38),

Fur (44), Ølfabrikken (48),

Baggårdsbryggeriet (52) og Brewpub

København (57). Men der er også …

NYT FRA DE STORE

Vestfyen (27), medbringer en ny Pale

Ale og en ny lager i Willemoesserien.

Fuglsang (54) har en ny ale med –

deres første,Tuborg (21) har et og

Thisted ikke mindre 5 prøvebryg med.

Og så er der premiere for Carlsbergs

nye satsning med specialøl fra bryggeriet

Jacobsen (21).

GAMLE

MIKROBRYGGERIER

- eller hvad man nu kalder dem, når de

har mere end 1 år på bagen, er også et

besøg værd. Brøckhouse (43) har 2 nye

mærker med og de øvrige i ny forbedret

kvalitet,Apollo/St. Clemens/Herning

(7) har 5-6 forskellige »Månedens

Bryg«, Nørrebro (9) har premiere på

Brugge Honning Blond, Refsvindinge

(56) har en øl med æble med, og vi

kunne blive ved! Og de kommende

mikrobryggere kan du møde på stand

(50), hvor de udskænker prøver af

deres veltillavede håndværk.

175


HVAD SKAL JEG SMAGE

176

PROVOKATIONER

- af smagsløgene finder du mange steder.

Men prøv f.eks. champagneøllen

Deus på 11,5%, helt usædvanlig fremstilling;

dejlig smag (begrænset

udskænkning se (47)). Eller hvad med

øl med chokolade; der er faktisk adskillige,

f.eks. på (7), (17), (21), (25). Øl

med kaffe fås hos Nørrebro Bryghus

på (9). Prøv også den stærkt krydrede

Esrum Kloster fra Brøckhouse (43).

ØKOLOGISK ØL

Hele programmet hos Ørbæk (20) og

(55) er økologisk, Lindgaard & Bulgur

på (2) har en lang række økologiske øl

fra England og Tyskland. Men der er

mange andre, i alt omkring 25-30 forskellige

på festivalen.

TI GANGE TO GLAS

I min bog Gyldendals Ølguide giver jeg

to glas til øl som enten er bemærkelsesværdige

eller som er rigtig gode i

min smag. Her en liste, hvor du kommer

i gennem 10 vidt forskellige øl,

som alle har fået to glas:

Staropramen (13), Cannabia (51),

Golden Champion Ale (60), Coopers

Sparkling Ale (55),Anchor Steam Beer

(55), Duchesse de Bourgogne (25),

Refsvindinge Skibsøl (56), Semper

Ardens Criollo Stout (21), La Chouffe

(22) og (25),Westmalle Dubbel (22),

(60) og (61).

TRAPPISTØL

BELGISKE KLOSTERØL

Igen i år har vi et stort udvalg af de

pragtfulde belgiske trappister, f.eks. på

(18), (25), (55), (60) og (61). Hollandske

La Trappe må formelt ikke kalde sig

trappistøl mere, men prøv dem alligevel

på (55), inklusive deres nye Tilburgøl.

Den yderst sjældne Westvleteren

udskænkes på stand (18) Roskilde øl,

men kun på ganske bestemte tidspunkter

under festivalen.

BELGISK

Der er omkring 200 forskellige belgiske

øl at vælge mellem på festivalen!

Gå f.eks. til Amby (22), Roskilde Øl

(18), BarleyWine (25), Belgisk Bryg

(14), MyBeer (25),TheoBrands (55),

Ølbutikken (37) eller Beer Factory

(45).

GUEUZE OG FRUGTØL

- er der usædvanligt mange af i år, med

repræsentation af Cantillon,

Timmermans, Girardin, de Troch, Drie

Fonteinen, Boon, Liefmans og

Lindemans på (13), (18), (22), (25), (26),

(37), (45), (55) og (60). Prøv også det

usædvanlige forsøg ud i frugtøl fra

Melbourn Brothers (60) i England (!).

REAL ALE

Standene (58) og (60) er stedet at

holde til, hvis du vil smage rigtigt

engelsk ale serveret fra cask. Men kig

dig for på de øvrige stande også!

AMERIKANSK ØL

- er usædvanlig godt med i år.Vi har

Brooklyn fra New York på (13) og (25),

Unibroue (Canada) på (16), Great

Divide på (16), Samuel Adams på (18)

og (61), Celis på (22), North Coast

Brewery på (51),Anchor på (55) og

Sierra Nevada på (60). I alt næsten 50

forskellige.


HVEDEØL

Der er omkring 40 forskellige hvedeøl

på festivalen. Masser af tyske selvfølgelig,

på (13), (18), (51) og (55), men også

en del fra Belgien og Holland, samt

mindst to fra Østeuropa hos OnePint

på (60). Hvedeøl er også blevet meget

populære fra danske bryggerier, prøv

f.eks. Carlsberg og Tuborg (21) (der er

stor forskel), Nørrebro (9), Herslev

(32), Søgaards (38), Brøckhouse (43),

Ølfabrikken (48) eller Skands (49).

RØGET ØL

Den mest røgede af dem alle er

Danmarks sidste skibsøl fra

Refsvindinge (56), men prøv også Aecht

Schlenkerla Rauchbier, som fås hos

Roskilde Øl på (18).Apollo m.fl. (7) har

Finsk Røgøl med,Thisteds (35) porter

er også let røget i smagen, ligeså flere

andre af de kraftigere mørke øl.

JEG KAN SLET

IKKE LIDE ØL

Prøv den gamle danske drik mjød,

gæret på honning på stand (6). På 6

stande kan du få 15 forskellige cider og

perry fra Sverige og England: (18), (36),

(40), (55), (58) og (61) og på (38)

Pomona fra Danmark. For børn og

Torben Steenberg er der Vitamalt på

stand (39) og alkoholfri øl fra Erdinger

hos TheoBrands på (55).

HVAD SKAL JEG SMAGE

Bliv medlem af

Danske

Ølentusiaster

Det kan du blive:

På festivalen

Besøg vores stand

og meld dig ind.

Forær et medlemskab

Din næste gave kan blive et medlemskab

af Danske Ølentusiaster.

På vores stand kan du købe et

gavekort.

Er du i tvivl?

Få nærmere oplysninger på

vores stand.

Efter festivalen

Se ale.dk

177


ØLINDEX

178

1664 de Kronenbourg 166

1698 Celebration Ale 165

1784 Jubiliejinis 163

1845 Ale 157

3 Fonteinen Kriek 84

3 Fonteinen Oude Geuze 83

A-Z Ale No. 16 148

Abbaye de St Landelin 36

Abbaye des Rocs 53

Abbaye des Rocs Speciale Noel 89

Abbey Ale 66

Abbot Ale 156

Achel Blond 78, 162, 171

Achel Bruin Extra 78, 87, 171

Achel Brune 78, 162, 171

ACME California Brown Ale 126

ADA Triple blonde 129

ADA Triple brune 129

Adnam’s Broadside Strong

Original 141

Adnam’s Suffolk Strong Bitter 141

Adnams Broadside Bitter 152

Adnams Explorer New World

Selection 152

Adnams

Regatta Summer Seasonal 152

Affligem Blond D’Abbaye 144

AFoxYale 130

Alba pine 135

Albani HCA 1805 108

Alfa Bokbier 84

Allgäuer Ökobier 111

Altenmünster 138

Amarillo 153

Anchor Liberty Ale 142

Anchor Old Foghorn 86, 142

Anchor Porter 56, 142

Anchor Smallbeer 142

Anchor Steam Beer 142

Angel Organic Lager 134

Anti Aging Bier 111

Apricot 161

Asahi 48

Atlantic IPA, Brewpub 151

Augustijn 74

Augustijn Grand Cru 74

Aventinus Icebock 47

B.B. Dark 170

B.B. Pilsner 170

Badebier 111

Badger Original Ale 156

Baggårdsbryggeriet Blondie 130

Baggårdsbryggeriet

Indian Summer 130

Baltas 163

Baltijos 163

Baltika Nr. 3 163

Baltika Nr. 4 163

Baltika Nr. 6 163

Baltika Nr. 8 163

Baltika Nr. 9 163

Banana Bread 48

Barbar 89

Barley Gold 46

Barley Wine, Grauballe 95

Bass Pale Ale 35

Beamish Irish Stout 166

Bear Ale 92

Belge. La Binchoise 29

Belle-Vue Kriek 35

Bergbock Hell 50

Best Bitter 159

Bière des Ours 29

Bière Noël, La Binchoise 29

Big Foot Barley Wine Style Ale

86, 163

Bios Kriek 89

Birdie 137

Birra Menabrea Amber 128

Birra Menabrea Pale Lager 128

Bishops Finger 165

Bitburger Premium Pils 170

Black Bird 136, 147

Black Celebration 130

Black Cuillin 134

Black Douglas 133

Black Gold 153

Black Hancock Lager 79

Black Lightning 159

Black Sheep, Föroya Bjór 41

Black Sheep - Special Ale 164

Black Wych 164

Blackfriar 133

Blanche de Namur 146

Blandford Fly 157

Blaven 134

Blåbærcider 112

Bock Øl, Fuglsang 136, 147

Boddington’s Pub Ale 34

Boerinneken 54

Boerken 54

Bogan 58

Boghveden 24

Boghvedeøl, Refsvindinge 149

Bohemia 36

Bombardier 46

Bombay Pale Ale 27

Border Organic Gold 134

Bornem Double 74

Bornem Triple 74

Bornholmerbryg Classic 113

BornholmerBryg Mørk Guld 113

Bornholmerbryg Stout 113

Boucanier Dark Ale 129

Boucanier Golden Ale 129

Boucanier Red Ale 129

Bourgogne des Flandres 83

Brakspear Bitter 152

Brakspear Organic Beer 15, 166

Brakspear Special 153

Brewers Gold Extra 153

Brooklyn Black Chocolate Stout 34

Brooklyn Brown Ale 34

Brooklyn Chocolate Stout 87

Brooklyn East India Pale Ale 34

Brooklyn Lager 34

Brooklyn Monster Ale 35

Brooklyn Pilsner 34

Brown Ale, Ørbæk 62

Brugge Honning Blond 28

Brugs 167

Brygmesterens bryg 115

Brygmesterens Egen Pils 148

Brøckhouse Hvede 115

Brøckhouse Pilsner 114

Budéjovicky Budvar 146

Burton Bitter 45

Bush Amber 84

Bush Prestige 59

Bøgedal Bryg nr. 16 12

Caffreys Irish Ale 166

Caktus/Lime cider 112

Cannabia 129

Cantillon Fou’Foune 118

Cantillon

Gueuze 100 % Lambic Bio 118

Cantillon Iris 118

Cantillon Kriek 100 %Lambic 118

Cantillon Rosé de Gambrinus 118

Carib 143

Carls Dark 65

Carls Hvede 65

Carls Lager 65

Carls Porter 65

Carls Special 65

Carlsberg Light 64

Carlsberg Pilsner 64

Carlton Cold 167

Casta Bruna 45

Casta Dorada 45

Casta Morena 45

Casta Triguera 45

Celis Pale bock 75

Celis White 74

Ceres Old9 108

Ceske Böhmer 27

CH’TI Ambrée 139

CH’TI Brune 139

Champion 48

Chapeau Banana 76

Chapeau Cuvee de Lambic 75

Chapeau Fraises 76

Chapeau Framboise 76

Chapeau Gueuze 75

Chapeau Kriek 75

Chapeau Lemon 76

Cherry 161


Chimay Blanche 52, 144

Chimay Bleu 53

Chimay Bleue 144

Chimay Grand Reserve

Vintage 2001 59

Chimay Rouge 53, 144

Chokolade Stout,Apollo m.fl. 23

Chouffe N’ice 88

Christoffel Blond 34

Christoffel Robertus 33

Circle Master 164

Cockney Imperial Stout 121

Coopers Best Extra Stout 139

Coopers Pale Ale 140

Coopers Sparkling Ale 139

Corona 142, 166

Corsendonk Agnus 77, 168

Corsendonk Christmas Ale 168

Corsendonk Pater 77, 168

Criollo Stout 68

Crown Lager 167

Cuillin Beast 134

Curim Gold Celtic Wheat Beer 140

Cuvee van de Keizer 2001 59

Cuvee van de Keizer 2002 59

Cuvee van de Keizer 2004 76

Cuvee van de Keizer 2005 76

Danegeld 30

Dark Bitter 24

Dark Island 132

De Cam Oude Geuze 83

De Koninck 47

De Struise Brouwers Kloeke

Blonde 105

De Struise Brouwers Pannepot 104

De Struise Brouwers Rosse 105

De Struise Brouwers Witte 105

Der Doppel-Hirsch 111

Der weisse Hirsch 111

Desperados 139

Deuchars IPA 161

DeuS Brut des Flandres Cuvée

Prestige 2004 1