Havnelods

samples.pubhub.dk

Havnelods

Komma’s

Havnelods

2011-2013 1037 havne

490 danske • 287 svenske • 228 tyske •32 polske

lindhardt & ringhof

UDVIDET

MED

32 POLSKE

HAVNE


HAVNELODS

KOMMA’S

2011-2013 LINDHARDT & RINGHOF


Indhold

Bindets indersider

Farvandsafmærkning - Signalflag og morsealfabetet

Frankerede brevkort til redaktionen

Sider med blå kant foran i bogen

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sådan bruges bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piktogrammerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strømforhold og strømkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skibslys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dagsignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiskeriafmærkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skib for indgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oversigtskort Danmark og Sydsverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oversigtskort Sveriges øst- og vestkyst, Vänern og Vättern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oversigtskort Tysklands Vesterhavskyst, Ejderen, Kielerkanalen og vigtige tlf. nr. . . . . . .

Oversigtskort Tysklands Østersøkyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oversigtskort Polen. Værd at vide om sejlads i Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vejrmeldinger - vindstyrketabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forsvarets skydepladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signaturer og forkortelser i danske søkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nødsignaler - opmærksomhedssignaler - hjælp fra luften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VHF- stationer og -kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sider med hvid kant midt i bogen

Danske havne og anløbsbroer i alfabetisk orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sider med blå kant sidst i bogen

Svenske Skagerak-, Kattegat- og Øresundshavne i alfabetisk orden . . . . . . . . . .

fra Strömstad i NW til Falsterbokanalen i S

Svenske Østersøhavne i alfabetisk orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fra Falsterbokanalen i S til Götakanalens indsejling ved Mem i NE

Svenske havne på Göta Älv, Vänern og Vättern i alfabetisk orden . . . . . . . . . . . .

fra Kungsälv i W til Motala i E

Tyske Østersøhavne i alfabetisk orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fra Flensborg i W til Travemünde i E

Tyske Østersøhavne i alfabetisk orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Travemünde i W til Polen i E

Tyske Vesterhavshavne i alfabetisk orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Kielerkanalen via Elben, Eideren og Helgoland til Rømø

Polske havne i alfabetisk orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Forord

Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere den

15. udgave af lystsejlernes foretrukne havnelods.

Kommaʼs Havnelods 2011-2013 dækker hele

Danmark samt Sverige fra Strömstad i nord via

Øresund og den smukke Blekinge Skærgård, der

ender i Karlskrona Skærgård i øst og derfra op

gennem Kalmarsund til Mem, hvor Göta Kanalen

starter, samt de svenske søer Vänern og Vättern.

Også hele Tyskland er dækket fra Polen i øst til

Danmarks grænse ved Flensborg samt ud gennem

Kielerkanalen til Elben og via Helgoland op

langs Nordsøen til Rømø. Denne udgave er udvidet

med Polen. Med denne havnelods kan sejlerne

få dækket hele det populære ferieområde i og

omkring Danmark i ét opslagsværk, hvor alle de

informationer, sejleren har brug for til planlægningen

og i feriehavnene, findes.

Kommaʼs Havnelods 2011-2013 indeholder 1039

havne i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.

Kommaʼs Havnelods er naturligvis blevet gennemgribende

opdateret, og det kan vi i høj grad

takke utallige danske, svenske og tyske sejlere

for. Uden deres hjælp via brevkort og breve med

deres iagttagelser ville vi ikke kunne lave en havnelods

af så høj kvalitet, som vi gør hvert andet år.

Der skal atter lyde en særlig tak til tursejleren

Anders Høegh-Post, som gennem årene omhyggeligt

har gjort sig notater om faktuelle fejl og

ændringer i alle de havne, han har besøgt gennem

de to sidste sæsoner og ansvarsfuldt kommunikeret

med redaktøren.

Også fremover er det uhyre vigtigt med oplysninger

fra sejlerne, så tøv ikke med at indsende de

frankerede kort, som igen sidder bagest i Kommaʼs

Havnelods, hvis I observerer ændringer.

Naturligvis kontakter vi også alle landets havnekontorer

og lokale myndigheder for at få ajourført

havneplaner og alle de andre informationer, Kommaʼs

Havnelods bugner af.

I “gå i land-lodsen” er der lidt for enhver smag,

hvad enten familien er til finkulturelle museer og

udstillinger, historiske bygningsværker eller beva-

ringsværdige landsbymiljøer, gravhøje, interessante

kirkebygninger, fyrtårne, traveture i skoven,

naturreservater eller en herlig dag i tivoli, zoo eller

et nærliggende vandland.

Besejlingsvejledningen giver kun information om

havnens umiddelbare nærhed. En havnelods skal

ikke være en farvandsbeskrivelse, men et hjælpemiddel

ved havneanløb. Kommaʼs Havnelods

tager over, når navigationen til havnen via bådens

søkort er fuldført.

Hverken Kommaʼs Havnelods eller nogen anden

officiel kilde vil være 100 % korrekt, for det er en

lang og omstændelig proces at lave trykte udgivelser,

så det er bådførerens pligt og ansvar at

sejle med fornuftig fart og være agtpågivende, når

havne anløbes. I den forbindelse er det vigtigt at

præcisere, at redaktionen af Kommaʼs Havnelods

sluttede 25. februar 2011. Der vil naturligvis være

ændringer i havnene, som det ikke har været

muligt at anføre som ”under etablering” eller

”planlagt”.

Men ingen er fuldkomne. Selv om redaktionen

personligt checkede samtlige danske havne og

ikke kun de udenlandske, ville der være fejl, der

ikke blev opdaget. På samme måde er det for alle

Danmarks og utallige hjælpsomme svenske havnemyndigheder.

De får sidste udgaves havneplaner

m.v. tilsendt til kontrol og opdatering, men det

er menneskeligt at overse detaljer, fordi man er tilbøjelig

til at se det, man forventer at se. Det er

faktisk synd, når sejlere overfuser havnekaptajner,

hvis de finder fejl eller mangler. Som oftest er

det jo fordi, de sejler rundt med en gammel udgave

af Kommaʼs Havnelods!

Der skal til slut lyde en stor tak til kommunale

myndigheder, havnebestyrelser, havnekaptajner

og de mange lystsejlere for deres hjælpsomhed

og samarbejde op til udgivelsen af denne 15.

udgave af Kommaʼs Havnelods.

Med sejlerhilsen

Bent Lyman


Sådan bruges bogen

Læs dette! Bogens systematiske og overskuelige

opbygning gør den meget nem at anvende.

Men erfaringer fra tidligere udgaver viser, at man

ikke får det fulde udbytte af bogen, hvis man

springer dette indledende afsnit over.

Bogens inddeling. Efter de generelle afsnit (blå

kant) følger danske havne og anløbsbroer i alfabetisk

rækkefølge (hvid kant) og til sidst svenske,

tyske og polske havne i alfabetisk rækkefølge (blå

kant). Svenske havne er opdelt i havne mellem

Strömstad og Falsterbo i vest og fra Falsterbo til

Mem ved Göta Kanalen i øst samt Göta Älv,

Vänern og Vättern. Tyskland er opdelt i øst og

vest efter den tidligere øst/vesttyske grænse.

Tyske Vesterhavshavne er anbragt bagest efterfulgt

af de polske havne.

Alt på et opslag. Plan, besejlingsvejledning og

alle øvrige oplysninger om hver enkelt havn findes

altid på samme opslag, så man ikke skal blade

frem eller tilbage i bogen. Oplysninger om fx

klapbroer og sluser findes i umiddelbar tilslutning

til havnene og så vidt muligt på samme opslag.

Udover almindeligt forekommende forkortelser i

danske søkort anvendes i besejlingsvejledningerne

Vn for vinkelfyr.

Position og søkort. Ud for havnens navn er

anført farvandsområde, position og nummer

(numre) på relevante søkort. Generelt er positionen

angivet for havneindløbet, men det må frarådes

at benytte denne kritikløst til GPS-navigering,

da der forekommer positioner i flere forskellige

“datum” som WGS 84 og ED 50.

Ved svenske og tyske havne betyder DK foran

nummeret, at der er tale om danske søkort, D og

S betyder henholdsvis tyske og svenske søkort. I

Tyskland står S for søsportskort.

Man bør så vidt muligt altid benytte det lands

søkort, hvis farvand man befinder sig i, da det må

antages, at de er mest opdaterede.

Karakteristik. Umiddelbart under havnens navn

gives en kort karakteristik. Det er også anført, om

de danske havne er A-, B- eller C-havne, som er

forsikringsselskabernes klassifikation.

På www.forsikringsoplysningen.dk kan man i

søgeord skrive havneliste for at få yderligere

oplysninger.

Planerne er tegnet efter samme principper, som

benyttes af Kort- og Matrikelstyrelsen og i danske

søkort. De anvendte symboler og forkortelser er

også de samme. Hvor det har været muligt, er

havnens faciliteter tegnet ind på planen. Når intet

andet er anført, er dybderne angivet ved middelvandstand.

Alle dybder under 2 m er vist i blå farve.

Der kan stå 2 m i det blå område som et grænsetilfælde.

De stiplede linier i havneindløb og havnebassiner

angiver udgravede områder til den

angivne dybde. Prikker ved molehoveder og

langs stensætninger er afviserpæle.

Vandstand. I umiddelbar tilslutning til planerne

oplyses en forskel mellem middel-højvande og

middel-lavvande på fx 0,5 m således: Middel HV

÷ LV: 0,5 m, og i fortsættelse heraf de størst forekommende

udsving samt de vindretninger, der

betinger dem. Så store afvigelser vil meget sjældent

forekomme og så godt som aldrig i sommerhalvåret.

Havnepenge. Taksterne for 2010/11 er anført.

Man kan altså ikke gå ud fra, at beløbene er helt

korrekte, men priserne er vejledende.

I Sverige er det prisen i højsæson, der er angivet.

Havnekontor. Telefonnummer er oplyst overalt,

hvor det forefindes, men jobbet som havnefoged

eller opsynsmand på små havne er ofte kombineret

med anden beskæftigelse, så man kan ikke

altid forvente svar på opringning, selv om mobiltelefoner

er blevet meget udbredt.


Post. Nærmeste postkontor eller blot -indleveringssted.

I småhavne kan landpostbudet eller

evt. postbådsføreren ofte klare en del enklere

ekspeditioner.

Apotek. Nærmeste apotek eller håndkøbsudsalg,

hvor dette er fundet mest hensigtsmæssigt.

Der er stor forskel på, hvor meget udsalgene kan

ekspedere øjeblikkeligt, og hvor hurtigt det manglende

- herunder al receptpligtig medicin - kan

skaffes. Man kan evt. slå op under nærmeste

større havn for at finde frem til et egentligt apotek.

Lægehjælp. Telefonnummer til lægevagt er anført

ved hver havn. I øvrigt henviser Falck til vagthavende

læge, tandlæge eller dyrlæge på tlf. 70 10 20 30

efter lukketid.

I nødstilfælde drejes alarm 112.

Turistbureauerne giver alle de oplysninger, du har

brug for som gæst i lokalområdet. Her kan også fås

en bredere information om områdets turistattraktioner,

som rubrikken seværdigheder blot giver en

overfladisk beskrivelse af eller henvisning til.

Seværdigheder er fortrinsvis beskrevet for det

nære område, og ofte er der et historisk tilbageblik i

de byer, der har haft stor betydning for den lokale

historie. Der er især lagt vægt på de meget gamle

bygninger, som har modstået omfattende brande

og gennemgribende byfornyelser. Hvis kirker har

noget specielt at fremvise, er dette beskrevet, og

naturligvis henvises der til museers særudstillinger,

ligesom der fortælles kort og godt om vore spændende

fyrtårne i havnenes nærhed.

Der gives også anvisning på længere udflugter til

turistattraktioner som veteranjernbaner, veteranbilmuseer,

vikingeborge, vandlande og tivolier samt

ikke at forglemme de mange smukke naturområder,

Danmark og vore nabolande er så rig på.


Piktogrammerne

WC

60

B

D

T

GAS

Blå farve i felterne angiver, at den

pågældende facilitet findes på havnen

eller i umiddelbar nærhed.

WC B D T

60

GAS M @

Rindende koldt drikkevand på havneområdet

- på særligt øde steder evt. i umiddelbar

nærhed. Opslag om at spare på

vandet skal respekteres.

El-stik (220V) på havneområdet.

Brusebad på havneområdet - på særligt

øde steder evt. i umiddelbar nærhed fx. en

campingplads.

Toilet, evt. tørkloset på havneområdet.

Provianteringsmulighed i større eller mindre

omfang inden for 5-10 minutters gang.

Møntvask på havnen eller inden for 5-10

minutters gang.

Benzinstander på havnekaj.

Dieselstander på havnekaj.

Toilettømning: Fast sugestation på havnen,

mobil slamsuger eller udslagskumme

for kemisk toilet.

Flaskegas: Udskiftning af flasker på havnen

eller i umiddelbar nærhed. I Tyskland

og Sverige dog ikke Kosangas.

M

@

Bådudstyr: Specialforretning inden for 5-

10 minutters gang.

Kran/mastekran på havnen.

Bedding eller anden ophalingsmulighed

for større både fx. travelift eller bådekran.

Jolle/trailerrampe angives på havneplanen.

Bådeværft på havnen eller i umiddelbar

nærhed.

Motorværksted på havnen eller i umiddelbar

nærhed.

Sejlmager i umiddelbar nærhed.

Klubhus eller andre opholdsmuligheder

for gæstesejlere på eller ved havnen,

Mulighed for internetadgang eller trådløs

internetopkobling på havneområdet.

Legeplads på havnen.

Cafeteria, grillbar eller restaurant, hvor

man kan få et måltid mad inden for 5-10

minutters gang.

Cykeludlejning inden for 5-10 minutters

gang.


Strømforhold

Kortene på side 18-32 viser strømretningen og strømstyrken

ved vind fra de fire kompasretninger. Disse

kort i forbindelse med radioens strømmeldinger kan

være til stor gavn ved navigationen og planlægning af

næste dags sejlads.

Strømhastighed i knob

under 0,2

0,2 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0

Strømhyppighed i procent

mere end 75

50 - 75

25 - 50

Stiplede pile: Ikke baseret på direkte observationer.

Strømforholdene i de danske farvande er både en

charme og en ulempe. Forstår man at udnytte dem,

kan det i mange tilfælde betyde et ret pænt farttilskud.

Sundet og Bælterne kan i virkeligheden sammenlignes

med en vældig flodmunding, hvorigennem de 470

millioner kubikmeter ferskvand, der strømmer ud i

Østersøen hvert år fra de østeuropæiske floder, skal

presses videre ud i Nordsøen. Nu skulle man tro, at

det ville resultere i en støt og stabil strøm fra Østersøen

og ud mod Nordsøen, men det er ikke tilfældet.

Det ferske flodvand lægger sig ganske vist oven på

det tunge saltvand, men vinden får alligevel en helt

dominerende indflydelse på strømmens forløb. Ikke

alene den lokale vind i området, men i højere grad

hele det vindsystem, der ligger over Nord- og Østersøområdet.

Vinden vil stemme vandet op - det, der

kaldes vindstuvning - således, at der hyppigt er store

vandstandsforskelle mellem den W-lige Østersø og

Kattegat. Det er disse vandstandsforskelle, som

bevirker de kraftige, men stærke varierende strømme,

der er så karakteristiske for de danske farvande. Med

en lille smule viden om strømmens opførsel ved forskellige

vindretninger kan man allerede, inden man

har hørt farvandsudsigterne, danne sig et indtryk af

dagens strømforhold.

Ved E-lig og NE-lig vind presses vandet væk fra Skagerrak,

den E-lige Østersø samt Den botniske Bugt.

Dette vand stuves op i den W-lige Østersø, hvor man

nu får højvande. Da der er højvande i den W-lige

Østersø og lavvande i Skagerrak, vil man få en Ngående

strøm op gennem Sundet, Bælterne og Kattegat.

Omvendet vil W-lig vind give højere vandstand i

Skagerrak end i den W-lige del af Østersøen, og vi vil

således få en S-gående strøm. Man skal dog være opmærksom

på, at det ikke er noget, der sker lige med

det samme. I Øresund kommer en sådan strømvending

ikke, før det har blæst fra W i over 12 timer.

Som en tommelfingerregel kan man regne med, at

der vil være N-gående strøm ved vind fra N, E og S

samt ved svage vinde. W-vinden skal op over styrke

3, før den kan stuve så meget vand op, at der bliver

tale om S-gående strøm. Man kan ofte under N-vind

komme ud for, at strømmen er N-gående i Øresund,

men S-gående i Store- og Lillebælt. I det store og hele

er den N-gående strøm den hyppigste. I gennemsnit

er strømmen i Sundet og Bælterne N-gående omkring

62% af tiden og S-gående 38% af tiden.

Strømhvirvler

I nærheden af kysten vil strømmen som oftest opføre

sig anderledes end ude i åbent farvand. Passerer

hovedstrømmen tæt forbi et næs eller en pynt, vil den

rive en del af de vandmasser med sig, der ligger bag

pynten. Disse vandmasser må nu erstattes, og det bliver

de ved, at vand strømmer til langs kysten i modsat

retning af strømmen. Disse lokale strømninger,

der går i modsat retning af hovedstrømmen, kaldes

idvande, og det er et ganske almindeligt fænomen i

vore farvande.

Tidevand

Forskel i vandstandens højde kan give store problemer,

når man ligger godt fortøjet i en havn. Hvis man

ikke er opmærksom på tendenser til ændring i vandstanden,

kan man godt risikere, at båden kommer op

at hænge i fortøjningerne, hvis man har fortøjet langs

med kajen. Tidevand af betydning skal man dog ikke

vente at træffe på i de danske farvande - Nordsøen

undtaget. Og man kommer under alle omstændigheder

slet ikke op på de højdeforskelle, man møder

langs Den engelske Kanal. Langt den overvejende

årsag til sænkning og stigning af vandspejlet skyldes

vindstuvning. Enten på det store plan, hvor E-vinden

presser vandet op langs Jyllands E-kyst, eller på det

mindre, hvor en snæver fjords tragtform forstærker

den svage stuvning, som er fremkaldt af en lokal vind.


Snævringen i Lillebælt

Der kan løbe en meget kraftig strøm gennem Snævringen

i Lillebælt. Mellem 3 og 5 knob er ikke ualmindeligt

i kulingsvejr, og selv under rolige vindforhold

løber strømmen som regel med flere knob.

Det er vindretningen, der bestemmer strømmens

retning, Men afvanding fra Østersøen spiller også en

rolle. Især om foråret med meget overskudsvand fra

floderne kan den N-gående strøm løbe hårdt, men

hele året igennem gælder det, at N-gående strøm har

større kraft end S-gående.

Nord-strøm Syd-strøm

Fredericia Fredericia

Stenderup

Hage

Strib Strib

Lyngsodde Lyngsodde

Galsklint Galsklint

Middelfart

Fænø Fænø

Snævringens kraftige slyngninger giver markante

områder med idvand, hvor vandet trækkes i modsat

retning af hoverstrømmen. Under sejlads i modstrøm

kan der spares meget i tid eller brændstof ved at udnytte

idvandet, og under kapsejladser er det en helt

afgørende faktor. Kortene viser hovedstrømmens retning

ved N- og S-gående strøm (sorte pile) samt det

idvand, der skabes (blå pile).

På sejlads S-over i modstrøm holder man først langs

Røjle Klint til Strib Fyr. Her krydses strømmen, og

man følger nu Jyllands-siden ind under den nye bro

og videre over mod den gamle. Her krydses strømmen

endnu en gang, så man kan holde tæt under

Gals Klint og Fænø. Normalt betaler det sig ikke at gå

gennem Fænøsund.

Kommende sydfra skal man følge stort set samme

rute i modstrøm. Dog skal man krydse over til Fynssiden

så snart den nye bro er passeret, idet der med

S-gående strøm løber et kraftigt idvand nordpå langs

kysten mod Strib Fyr.

Stenderup

Hage

Middelfart

Fønsskov Fønsskov

Under rolige vejrforhold findes der ingen helt sikre

regler for strømmens retning, og man må tage bestik

af et sømærke, når man nærmer sig Snævringen.

Vind fra NE gennem S til SW giver med sikkerhed Ngående

strøm, mens vinde fra W og N kan give Sgående

strøm, men især W-lig vind skal have god

styrke for at kæntre strømmen. Også høj- og lavtryk

over Østersøen spiller ind, idet fx et kraftigt højtryk

presser vandet ud og altså giver N-gående strøm -

forstærket af, at højtrykket oftest vil give E-lige eller Slige

vinde.

I øvrigt kan man ofte se strømmens retning på havoverfladen.

Går vind og strøm i samme retning er

overfladen roligere end normalt - går de imod hinanden

er bølgerne høje, krappe og tætte. Strømskellet

ses tydeligt.

Et eksempel: Med vind fra SW er havoverfladen N for

Fredericia rolig i midtfarvandet, men urolig langs

kysterne. Hovedstrømmen er da N-gående og idvandet

S-gående.


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

NORDENVIND STRYRKE 3

JYLLAND

FYN

SJÆLLAND

NORDENVIND

STYRKE 3 beaufort

3-5 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

NORDENVIND STYRKE 6

JYLLAND

FYN

SJÆLLAND

NORDENVIND

STYRKE 6 beaufort

11-14 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

ØSTENVIND STYRKE 3

JYLLAND

FYN

SJÆLLAND

ØSTENVIND

STYRKE 3 beaufort

3-5 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

ØSTENVIND STYRKE 6

JYLLAND

FYN

SJÆLLAND

ØSTENVIND

STYRKE 6 beaufort

11-14 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

SØNDENVIND STYRKE 3

JYLLAND

FYN

SJÆLLAND

SØNDENVIND

STYRKE 3 beaufort

3-5 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

SØNDENVIND STYRKE 6

JYLLAND

FYN

SJÆLLAND

SØNDENVIND

STYRKE 6 beaufort

11-14 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

JYLLAND

VESTENVIND STYRKE 3

FYN

SJÆLLAND

VESTENVIND

STYRKE 3 beaufort

3-5 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


57°

56°

55°

10° 11° 12° 13°

STRØMKORT

JYLLAND

VESTENVIND STYRKE 6

FYN

SJÆLLAND

VESTENVIND

STYRKE 6 beaufort

11-14 m/sek.

10° 11° 12° 13°

57°

56°

55°


Den lille hvide prik agter på fartøjet antyder agterlys,

men det må kun kunne ses agten fra og agten for tværs.

Skibslys

6

En sejlbåd eller motorjolle under 7 meters

længde, der er let, skal føre reglementerede

navigationslys, hvis det er praktisk muligt.

Alternativt skal man kunne vise et hvidt lys

eller lyse med en lommelygte, så sammenstød

kan forebygges.

En robåd kan føre skibslys eller vise hvidt lys

som ovenfor nævnt.

En sejlbåd under 20 meters længde, der er

let, skal vise sidelys og agterlys.

Her ses en sejlbåd med sammensat lanterne

i mastetop.

Hvis sejlbåden sejler for motor, skal den føre

et hvidt toplys.

Reglementeret toplys skal anbringes mindst

1 meter over sidelys, men ses generelt

anbragt under den sammensatte lanterne.

En sejlbåd under 20 meters længde, der er

let, skal vise sidelys og agterlys.

Her ses en sejlbåd med sammensat lanterne

for og hvidt lys agter.

Her vil sejlbåden for motor med toplys på

masten (motorbådslys) være regelmenteret

udstyret.

Større sejlskibe må føre to lys, rød og grøn

lodret over hinanden, som ses hele horisonten

rundt, når de er let.

Dette røde og grønne lys må kun føres som

supplement til sidelys og agterlys (navigationslys).


Den lille hvide prik agter på fartøjet antyder agterlys,

men det må kun kunne ses agten fra og agten for tværs.

Skibslys

En motorbåd, der er let, skal vise sidelys, agterlys

samt toplys.

Er motorbåden under 12 meters længde, kan

den i stedet for top- og agterlys, vise et hvidt lys,

der ses horisonten rundt samt sidelys.

En motorbåd under 7 meters længde, hvis

største fart ikke overstiger 7 knob, kan nøjes

med et hvidt lys, der ses horisonten rundt, men

skal, hvis det er praktisk muligt, vise sidelys.

Et maskindrevet skib under 50 meters længde,

der er let, skal vise et toplys forude samt

sidelys og agterlys.

Det kan også vise et ekstra toplys agten for

og højere end det forreste.

Et maskindrevet skib over 50 meters længde,

der er let, skal vise et toplys forude og et toplys

agten for og højere end det forreste samt

sidelys og agterlys.

Til venstre ses et fiskefartøj, der fisker med

redskaber som fx “snurrevod” (ikke trawlfiskeri).

Fartøjet kan gøre fart gennem vandet

og har begrænset manøvreevne.

Hvidt lys, der ses horisonten rundt, ses i den

side, hvor redskaberne er ude, hvis de er

over 150 meter vandret væk fra skibet.

Til højre ses et fiskefartøj, der trawler. Er fartøjet

over 50 mete langt, ses et hvidt toplys

agten for og højere end det viste grønne lys.

Fiskefartøjer under 50 meter kan vise toplys.


Skibslys

Maskindrevet skib med slæb under 200 meters længde. Bemærk det gule slæbelys over agterlys.

Maskindrevet skib, der manøvrerer dårligt, med slæb over 200 meters længde.

Den lille hvide prik agter på fartøjet antyder agterlys,

men det må kun kunne ses agten fra og agten for tværs.

2

Øverst til venstre og nederst ses et maskindrevet

skib, der skubber et skib eller en genstand.

Genstanden, der skubbes, fører sidelys.

Øverst til højre ses en genstand, der slæbes

på siden af et maskindrevet skib.

Der vises ikke gult slæbelys, når slæbet er

langs siden af det maskindrevne skib.

Der skal vises sidelys og agterlys på den

slæbte genstand.

Maskindrevet skib, der manøvrerer dårligt og

slæber en eller flere genstande, som er delvist

nedsænkedeogvanskeligeatse.Detkanfxvære

store flåder af tømmer, sænket pram eller skib.

De nedsænkede genstande er markeret for hver

100 meter med et hvidt lys, der ses horisonten

rundt

Her ses et slæb, der er bredere end 25 meter. Så

er der yderligere to hvide lys, der ses horisonten

rundt. Bredden i slæbet kan også ligge i midten

eller helt agter, og så vil de to ekstra lys være

anbragt der.


Skibslys

Skibet er ikke under kommando (ligger stille). Skibet er ikke under kommando, men gør fart gennem vandet.

Skib over 50 m længde til ankers. Skib under 50 m længde til ankers. Skib over 50 m længde på grund.

Den lille hvide prik agter på fartøjet antyder agterlys,

men det må kun kunne ses agten fra og agten for tværs.

2

Et skib, der er hæmmet af sin dybgang, kan

ud over navigationslys føre 3 røde lys lodret

over hinanden.

De 3 røde lys skal ses horisonten rundt.

Et skib, der er beskæftiget med minerydning,

skal ud over navigationslys vise 3 grønne lys,

der ses horisonten rundt.

Et af disse grønne lys skal føres nær toppen

af formasten og de 2 lavere placerede føres

på hver ende af en rå.

Disse lys betyder, at det er farligt at komme

minerydningsfartøjet nærmere end 1000

meter.


Den lille hvide prik agter på fartøjet antyder agterlys,

men det må kun kunne ses agten fra og agten for tværs.

Skibslys

3

Til venstre og midtfor ses et lodsfartøj, der er

let.

Det hvide og røde lys lodret over hinanden

ses horisonten rundt. Uanset lodsfartøjets

størrelse viser det ikke toplys, men kun sidelys

og agterlys.

Til højre ses lodsfartøj til ankers.

Her ses et maskindrevet skib, der er begrænset

i sin manøvreevne og udfører uddybningsarbejde

eller andet undervandsarbejde

som fx kabelarbejde.

De to røde lys lodret over hinanden, der ses

horisonten rundt, viser på hvilken side en forhindring

findes.

De to grønne lys lodret over hinanden, der

ses horisonten rundt, viser til hvilken side,

man kan passere fartøjet.

Her ses et skib til ankers, der er begrænset i

sin manøvreevne og udfører uddybningsarbejde

eller andet undervandsarbejde som fx

kabelarbejde.

De to røde lys lodret over hinanden, der ses

horisonten rundt, viser på hvilken side en forhindring

findes.

De to grønne lys lodret over hinanden, der

ses horisonten rundt, viser til hvilken side,

man kan passere fartøjet.

Et “luftpudefartøj”, der uden deplacement

bevæger sig over vandet, skal udover navigationslys

vise et gult blinklys, der ses horisonten

rundt.

Lyset vises også om dagen.

Ved “blinklys” forstås et lys, der blinker

regelmæssigt med en frekvens på mindst

120 blink i minuttet.

Luftpudefartøjer kan “sejle” med farter

omkring 60 knob, men “blinklyset” giver ikke

krav på rettigheder eller “særbehandling”.


Skib der slæber, hvor

afstanden er større end

200 m. Der kan være flere

slæb med “diamant”.

Til venstre: En trawler.

Til højre: Et fiskeskib

med redskaber ude i

“kegle-siden”.

Skib der er begrænset

i sin manøvreevne og

har dykker ude fx under

arbejde med sømærker.

Dagsignaler

Skib der slæber og har

begrænset manøvreevne,

hvor afstanden

er større end 200 m.

Et skib der er begrænset

af sin dybgang.

Skib der har dykker

ude. Signalflag A.

Skib der er begrænset

i sin manøvreevne.

Et skib der ikke er

under kommando.

Skib der erbeskæftiget

med uddybning i “kuglesiden”.

Man passerer

på “diamantsiden”.

Sejlskibderogsåfremdrives

for motor.

Til venstre:

Et skib på grund.

Til højre:

Et skib til ankers.

Skib der er beskæftiget

med minerydning.


Fiskeriafmærkning

Ifølge loven om saltvandsfiskeri må fiskeredskaber ikke

anbringes på en sådan måde, at den frie sejlads hindres

eller vanskeliggøres. Det betyder ikke, at man har krav

på uhindret sejlads overalt, men at der skal være rimelig

plads til at passere redskaberne. Forvolder man skade

på lovligt anbragte og afmærkede redskaber, er man

erstatningspligtig.

Bundgarn skal, hvor den yderste hovedpæl i en garnrække

står på vanddybder over 2 meter, på den yderste

pæl være markeret med 2 sorte flag og 2 lysreflekser,

der rager mindst 2 meter op over vandoverfladen. Flag

skal være firkantede og korteste kant mindst 25 cm.

Desuden kan Fiskerikontrollen påbyde, at der foretages

lysafmærkning på yderste hovedpæl.

På redskaber, som for indgående skal holdes om Sb,

skal lanternen vise grønt hurtigblink. På redskaber, der

skal holdes om Bb, skal lanternen vise rødt hurtigblink.

For redskaber anbragt på landløse grunde kan såvel

yderpæl som inderpæl kræves afmærket.

Gennemsejling skal være mulig, hvor der sættes rækker

af bundgarn i forlængelse af hinanden ud fra kysten.

Regnet indefra skal der være 20 meters bredde for hvert

andet redskab, og disse passager skal være markeret

med 1 sort flag og 1 lysrefleks.

Afbrækkede pæle skal straks fjernes. Forhindrer vejret

eller andet at det kan gøres, skal pælestumpen afmærkes

med et sort flag og 1 gult lysrefleks.

Redskaber uden pæle (flytbare redskaber) skal markeres

med flydende bøjer, som skal være forsynet med

stager og flag.

I den østlige sektor skal yderenden markeres med 1 flag

og 1 gult lysrefleks.

I den vestlige sektor skal yderenden markeres med 2

flag og 2 gule lysreflekser.

Enkeltstående garn, som ikke er udsat i lænker, kan, i

stedet for fiskemærker, afmærkes med en fiskekugle

med en diameter på mindst 15 cm.

Redskaber, der er anbragt udenfor 3 sm grænsen, skal

mellem enderne afmærkes med et fiskemærke (vage)

for hver sm, og indenfor 3 sm grænsen for hver halve

sm. Fiskemærket skal være forsynet med 1 hvidt flag og

1 gult lysrefleks.

Mellemvagerne skal ikke anvendes for “oversejlingsbare”

redskaber i Østersøen.

Et fiskemærke, som markerer et overfladeredskab, skal

udenfor 3 sm grænsen være forsynet med en radarreflektor.

Dog ikke i Øresund.

Hvis det p.g.a. strøm eller vindforhold ikke er muligt ved

udsætning at afgøre, i hvilken retning redskaberne kommer

til at stå, må afmærkningen være af samme slags,

og da som i den østlige sektor: 1 flag og 1 gult lysrefleks.

Fiskemærker skal udenfor 3 sm grænsen være mindst

2 meter over vandoverfladen, og indenfor 3 sm grænsen

mindst 1,2 m.

Lys på fiskemærker skal udsende 1 gult blink hvert 5.

sekund og være synlige mindst 2 sm hele horisonten

rundt.

Hvor fiskemærker er forsynet med 2 lys, skal afstanden

mellem de 2 lys være mindst 50 cm, og de skal blinke

samtidig.

Fiskerbåde

Ifølge de internationale søvejsregler skal en fiskerbåd

med redskaberne ude vise et signal bestående af 2 kegler

med spidserne mod hinanden. I praksis føres dette

signal konstant, og så må man vurdere på skibets fart

og manøvrer, om det fisker eller ej. En trawler, der sejler

meget langsomt, selv om man kan høre, at maskinen

arbejder kraftigt, vil have trawlet ude.

Der passeres forom stævnen i god afstand.

Ved passage bagom skal man holde godt klar og vurdere

trawllinens vinkel mod vandoverfladen.

NB. Der fiskes både med bundtrawl og flydetrawl. Vær i

øvrigt opmærksom på, at parvis fiskeri ofte forekommer.

Flydetrawl må kun anvendes fra 2 timer før solopgang

til 1 time efter solnedgang. Der må kun benyttes flydetrawl

på vanddybder over 9 meter undtagen i Limfjorden,

hvor mindstedybden er 6 meter.

Trawlere skal om natten vise et grønt lys over et hvidt

lys.

Både, der fisker med andet end trawl, viser derimod et

rødt lys over et hvidt. Såfremt deres redskaber strækker

sig over 150 meter i vandret retning fra skibet, skal de

føre et hvidt lys, der ses hele horisonten rundt. Om

dagen en kegle med spidsen opad anbragt i retning af

redskabet.

Efterårets sildefiskeri med drivgarn foregår oftest om

natten, og kommer man ind i en flåde af sildefiskere,

kan det være meget vanskeligt at orientere sig.

Det vil oftest være mest praktisk at sætte kurs mod kutteren.

Derfra vil der så blive givet signal om, til hvilken

side man kan passere. Med lyskasteren kan fiskeren

markere til hvilken side, garnene står. Ofte kan man

også kommunikere på VHF.

Omkring Bornholm, og især øst herfor, fiskes laks med

store drivnet, der ligger i overfladen. De kan være flere

sømil lange og vanskelige at se i grov sø. Lyt på VHF.


Sejerø

Nekselø

Odden O

St Starreklit t

Havn Havnsø

128 28

Hesselø

Stigsnæs S æ

Hvid Hvide Svaner

Bisseru Bisserup

Næstved

Pouls Vig

Jakobshavn

Lund Rødvig

Fakse Ladeplads

Karrebæ Karrebæksminde

Elnasminde

Dybsø

Svinø

Præstø

Jungshoved

Sandvig Sa andvig

Stavreby

190

Vejrø

Rågø

Urne

Skalø

Femø

Vesterby by

Dybvig

Klintholm Klint

Kragenæs

163 Se S Se S næste næs n stte

t opslag oppslag

p

Askø Guldborg

o

Blans

Oreby

Bandholm B dh l

Kristineberg Hesnæs

Maltrup Vænge Sakskøbing

16 160

Nykøbing Falster

Kramnitse

Errindlev

Lundehøje Lund

Nysted

Rødbyhavn

Stubberub

Se næste opslag

164

129

Se næste n opslag ops ops

197

196

160

Gedser

131

Mölle

Lerhamn

Arild

Skäret

Vejbystrand

Magnarp

Nyhamn

Ângelholm

Höganäs Svanshall

Gilleleje

Lerberget

Viken

Hornbæk æk

Ålsgårde

Helsingnør Helsingnørr

Domsten

Brøndby Strand

Ishøj-Vallensbæk

Mosede

Hundige dige

188

Køge

188

Jærnen

Bøgeskov

133

12 129 29

Middelgrundsfortet

delgrundsfoortet

KØBENHAVN

KØB KØ NHAVN

Klagshamn

Trelleborg

Falsterbokanalen

198

Skåre

132

197

198

Flakfortet 131

Lomma

Malmö

Skanör

1133


Helsingnør

Snekkersten

Espergærde

Humlebæk

Sletten

Nivå

Rungsted

Vedbæk

Tårbæk

Tuborg Havn

Skovshoved

København

Hvidovre

Norreborg

Kyrkbacken

Bäckviken

Helsingborg

Råå

Ålabodarna

Bostahusen

Landskrona

Vikhög

Barakkebro

Kastrup

Dragør

Malmø

Lagunen

Limhamn

Gislövsläge

Smygehamn

Abbekås

Ystad

Kåseberga

Hörte

Vik

Baskemölla

Brantevik

Skillinge

Simrishamn

Vitemölla

Kivik

Hammerhavnen Sandvig

Vang

Teglkås

Helligpeder

Hasle

Nørre-Kås

Rønne

Arnager

Boderne

Bakkerne

Snogebæk

Balke

Neksø

Årsdale

Svaneke

Listed

Bølshavn

Melsted

Gudhjem

Tejn

Allinge

Tosteberga

Edenryd

Hermans Heja

Sölvesborg

Torsö

Hällevik

Nogersund

Hanö

Tärnö

Hörvik

Krokås

Pukavik

Karlshamn

Vägga

Gunnön Tjärö Karön

Järnavik

Utklippan

Ronneby

Ekenäs

Göholm Hallarna

Garpahamnen

Drottningskär

Sanda

Ekenabben

Stenshamn

Ungskär

Torhamn

Karlskrona

Åslätten

Tallholmen

Tromtö

Dragsö

131

132

134

Svensk kort 839

189

188

188

Barsebäckshamn

Sundby Sejlforening

Hellerup

Kastrup Strandpark

829

829

821

821

Åhus

822

822

Christiansø

Svanemøllen

Matvik


129

Klintebjerg

C Kommas Havnelods

Orehoved

C Kommas Havnelods

116

Nykøbing Sj.

Sidinge

Masnedø

Gåbense

Gundestrup

Hørby

Holbæk

Vordingborg

Sortsø

Rørvig

Bognæs

Holbæk Marina

Orø Havn

Petersværft

Store Fredskov

Tærø

Skåninge Bro

Stubbekøbing

117

Bogø

Hundested

Lynæs

Ejby

Sandvig

Borreknold

Kyndby Værket

Nordhammer

116

Kalvehave

Byåsgård Frederiksværk

Sølager

Kulhuse

Borgsted

118

Møllekrogen

Gershøj

Nyord

Hårbølle Hestehave

Hårbølle

Kignæs

Bavnehøj

Herslev

Skuldelev

Torpe Bro

Østby

Østskov

Ulvshale

Stege

117

Frederikssund

Frederikssund

Lystbådehavn

Marbæk

Sønderby

162

Jyllinge Nordhavn

Jyllinge

Lystbådehavn

Risø

Veddelev

Roskilde

161

118

Klintholm

129


112

112

128

128

141

113

114

114

145

143

143

142

142

155

152

152

154

195

196

195

195

196

171

172

144

144

158

153

153

159

159

151

151

115

157

195

171

172

1

14

151

Hjelm

Øer

Ebeltoft

Lyngsbæk

Kongsgårde

Skødshoved

Knebel

Vig

Nappedam

Kaløvig

Egå

Århus

Marselisborg

Norsminde

Hov

Tunø

Mårup

Langør

Vejrø

Sælvig

Ballen

Kolby Kås

Endelave

Hjarnø

Snaptun

Horsens

Odden

Sejerø

Nekselø

Havnsø

Røsnæs

Kalundborg

Romsø

Reersø

Mullerup

Musholm

Korsør

Halsskov

Korshavn

Midskov

Bregnør

Otterup

Klintebjerg

Odense

Stige Ø

Boelsbroen

Kerteminde

Æbelø

Knudshoved

Slipshavn

Nyborg

Avernakke Pynt

Vejle

Brønsodde

Fakkegrav

Rosenvold

Brejning

Fredericia

Juelsminde

Strib

Bogense

Båringvig

Middelfart

Svinø

Kongebro

Skærbæk

Kolding

Skarre Odde Fænø

Hejlsminde Brandsø

Bågø

Assens

Torø

Årø

Årøsund

Haderslev

Ørby Hage

Sønderballe

Kalvø

Barsø

Ballebro

Aabenraa

Varnæs

Vig

Dyvig

Mjels Vig

Hardeshøj Fynshav

Mommark

Faldsled

Fåborg

Sottrupskov

Gråsten

Egernsund

Marina Minde

Okseøerne

Kollund

Iller

Augustenborg

Hørup Hav

Søby

Ærøskøbing

Marstal

Svendborg

Thurø

Rudkøbing Spodsbjerg

Lohals

Lundeborg

Tårs

Bagenkop

Albuen

Langø

Enehøje

Nakskov

Hestehoved

Lindelse

Onsevig

Kragenæs

Urne

Kramnitse

Rødbyhavn

Vejrø

Omø

Agersø

Vasebro

Skælskør

Stigsnæs

Sønderborg

Se næste opslag

C Kommas Havnelods

Gisseløre


195

93

93

93

93

93

109

109

108

108

99

99

61

61

60

95

94

94

172

172

152

152

151

171

171

152

Mærsk Møllers

Havn

C Kommas Havnelods

Rudkøbing

Spodsbjerg

Vemmenæs

Grasten

Gambøt

Svendborg Sund Marina

Svendborg

Strynø

Ristinge

Marstal

Kleven Strandbyen

Ærøskøbing

Birkholm

Hjortø

Drejø Gl. Havn

Drejø

Skarø

Ballen

Vesterøn

Rantzausminde

Troense

Vindeby

Korshavn

Svelmø

Fjællebroen

Avernakø

Bjørnø

Fåborg

Dyreborg

Lyø

Søby

Bøjden

Torsminde

Ringkøbing

Lyngvig

Hvide

Sande Stavning

Skaven

Hemmet

Bork

Varde

Esbjerg

Nordby

Ribe

Rømø Højer

Thyborøn

Lemvig

Lemvig

Marina Åmølle

Bredalsvig

Struer

Venø

Gyldendal

Humlum

Oddesund

Tambohuse

Jedingø

Krik

Agger

Doverodde

Skive

Glyngøre

Nykøbing

Mors

Sillerslev

Thissinghuse

Vorupør

Vilsund

Thisted

Hovsør

Amtoft

Ejerslev

Dråby

Skarum

Løgstør

Livø

Fur

Sundøre

Branden

Bro

Rønbjerg

Hanstholm

Roshage

Storodde


105

Aggersund

109

Løgstør

Hvalpsund

109

Virksund

Haverslev

Hjarbæk

C Kommas Havnelods

Hanstholm

Attrup

Nibe

Gjøl

Nr. Sundby

Norden

Bro

Nørre Uttrup

105

102

102

106 0

Ålborg

Løkken

100

Vive

Stinesminde

110

Hobro Sejlklub Høllet

Hobro Mariager

Blåkilde

Mølle 111

100

101

Hirtshals

102

123

102 2

102

124

Anholt

101

100

107 122

Vendsysselværket

Romdrup

Fladbjerg

Dronningborg

Randers

Mou

Hadsund

Kongsdal

Rønnerhavn

Frederikshavn

Hals

Uggelhuse 111

Sæby

Voerså

Egense

Ålbæk

Strandby

Aså

Hou

Als Odde

110

Udbyhøj Nord

Udbyhøj Syd

Mellerup

Øster Hurup

Voer

Skagen

106

Hirsholm

Vesterø

Bønnerup

Østerby

124

Grenå

Glatved

124

122

Göteborg

102

124


Klövingen

Kostersundet

C Kommas Havnelods

Vettnet

Ekenäs

Brevik

Ursholmen

Kyrkosund

935 Ramsö

934

Ramskär

Väderöbad

Kalvön

Resö

Havstenssund

Sotenkanalen

Hasselösund

Smögen

933

Hållö

Strömstad

Råssöhamn

Sannäs

Grebbestad

Tanum Strand

Fjällbacka

Hamburgsund

Väjern

Malmön

Bovallstrand

Hunnebostrand

Kungshamn

Lilla Kornö

Stora Kornö

Lysekil

Fiskebäckskil

Bassholmen

Grundsund

Hättan

Gullholmen

Käringö

Edshultshall

Måseskär Mollösund

932

Räbbehuvud

Ellös

Stoken

Hälleviksstrand

Dragsmark

Hänån

Kungsviken

Almösund

Björholmen

Ängeviken

931

Mossholmen Stansvik

Klädesholmen

Åstol

St. Dyrön

Hätteberget

Marstrand

9321

Skärhamn

Nordön

St. Askerön

Uddevalla

Gustavsberg

Ljungskile

Stenungsund

Stenungsbaden

Sverige

Nordvest

Rörö

Stora Pölsan

Hyppeln

Halsö

Källö Knippla

Björkö

Björlanda

Göta âlv

9313

Öcerö

Hönö Röd

Hönöhuvud

Hönö Kläva Söö

Fotö

Göteborg - Lilla Bommen

Långedrag

Trollhätte Kanal


DK 100

9312

Göteborg Lilla Bommen

DK 101 Långedrag Saltholmen

Vinga Hinsholmskilen Fiskebäck

Tången Önnered Bjöla Hamn

Styrsö

Hovås

Donsö

Amundön

Vrångö 9313

931

Enens Båthamn

925

DK 102

Gottskär

DK 101

DK 100

Kullavik

Särö

Vallda Sandö

Lerkil

Videberg

Buahamn

Getterön

Stavder

924

Varberg

Träslövsläge

Galtabäck

923

DK 131

Glommen

Falkenberg

C Kommas Havnelods

DK 101

C Kommas Havnelods

Göta Kanal Mem

Sverige Sverige

Vest Øst

Stensjöhamn

Skallakroken

Grötvik

Torekov

Ramsjöhamn

Halmstad

Båstad

DK 102

Svensnabben

S 713 Kalmar

Ekenäs

Sandhamn

Blankaholm

Revsudden

Valdemarsvik

Kalmar Sund S

Loftahammar

Västervik

Klintemåla

Figeholm

Oskarshamn

S 624

Påskallavik

Mönsterås

Timmernabben

DK 131

Arild

Vejlbystrand

Magnarp Berkvara

Skäret

Svanshall

Ängelholm

Kristianobel

Stegeborg

Lagnöströmmen

S 712

S 621

Gryts Brygga

Kalmar Sund N

Store Rör

Öland

Mörbylånga

Sandvik

Färjestaden

Degerhamn

Grönhögen

Flatvarp

Källvik

Idö

Händelöb

Byxelkrok

Borgholm

S 711

S 819

S 622

Mon

Tyrislöt

Fyrudden

S 623

Grankullavik


Dalslands Kanal

C Kommas Havnelods

Köbmannebro

Sunnanå

Grönvik

Vänersborg

Dalbergså

Lille Edet

Kungälv

Göteborg

Duse Udde

Åmål

Trolhättan

Säfle Kanal

Liljedal

Karlstad

Vänern

Kristinehamn

Ekenäs

Otterbäcken

Askersund

Mariestad

Spiken Hörviken

Läckö

Årnäs

Hönsäter

Hällekis

Råbäk

Blomberg

Lidköping

Sjötorp

Olshammar

Göta Kanal

Djäknasundet

Granvik

Karlsborg

Åmmeberg

Kärravik

Medevi

Göta Kanal

Motala

Mem

Söderköping

Vadstena

Hörnum

Amrum

Vigtige

telefonnumre

103

Helgoland

Alarm 112

Politi (fra fastnet tlf.) 114

Oplysning Danmark 118

Oplysning udland 113

Lyngby Radio VHF 80 60 40 20

SOK 89 43 30 99

Falck 70 10 20 30

108

List

Cuxhaven

Baskarp

Domsand

Skoghall

Jönköping

Munchmars

Hjo

Vättern

Visingö

Gränna

Huskvarna

Danmark

Tyskland

106

Tönning

Eider Sluse Eideren

104Gieselau

Kanal

Büsum

Meldorf

3010

Wyk

107

105

Husum

Friedrichstadt

Nordfeld

Borghamn

Hästholmen

Pahlhude

Rendsburg

Kielerkanalen

3014

Lexfähre

Elben Brunsbüttel

Vänern & Vättern

Søkort Göta âlv nr. 1351

Vänern nr. 13

Vättern nr. 121

Holtenau

Schreiber Marina

Kieler Bugt

Kiel

Vejrmelding 1853

Klokken 70 10 11 55

Service telefon:

Tele Danmark/ Mobil 80 80 80 80

Fejlmelding 80 80 80 80

Selvvalg fra:

Lande i Europa 00 45


C Kommas Havnelods

1

Schausende

Glücksburg

C Kommas Havnelods

Boltenhagen

Flensburg

Wassersleben

blad 1

3

Timmendorf

4 5

Wohlenberg

Bockholmwik

Fahrensodde Langballigau

Sonwik

blad 3 Gelting

Tysk kortmappe 3003

Wackerballing

blad 3

Maasholm Schleimünde

Missunde

Schleswig

Wiking

Haddeby

Kappeln

blad 12-15

Slei

Lindaunis

Arnis Kobberby

Stauertwedt

Damp

Fahrdorf

Stexwig

Schrader-Marina

Borgwedel Fleckeby

6

10

Kirchdorf

Wismar

Wieschendorf Wendtorf

7

Kühlungsborn

Bohnert-Hülsen

Rerik

1

blad 2

Eckernförde

blad 11 Strande

Olympiahafen

blad 11

Stickerhörn

Holtenau

Wik

Düsternbrook

Reventloubrücke

Seeburg

KIEL

Wendorf

Laboe

Möltenort

Mönkeberg

Dietsichdorf

Wellingsdorf

blad 2

blad 3

TYSKLAND

Tysk kortmappe 3005

Althagen

Wustrow

Dierhagen

Born

12

Prerow

Darser Ort

Zingst

Waase

13/13

4

Wieck

3

2

Barhöft

14/12

Barth 3008/1

15/11

Dabitz

Altefähr

Stralsund

Dändorf

Ribnitz

Warnemünde

Rostock Gehlsdorf

8

Hohe Düne

Schmal Langenort

Marina Kock

9

Marstal

Bagenkop

Tysk kortmappe 3004

blad 1

Lippe

Teerhof

Lübeck

Bodstedt

Neuendorf Saal

7

5

Damgarten

Neustadt

Fuhlendorf

Pruchten

Vogelsang

TYSKLAND

Orth

Lemkenhafen

Burgstaaken

Beelitz Burgtiefe

Heiligenhafen

Kochs

blad 5

Orthmüle Grossenbrode

Travemünde

Kattegat

Albuen

blad 8

Niendorf

blad 4

blad 2

Grömitz

Schlutup

Stau blad 11-15

Rødbyhavn

blad 3

Tysk kortmappe 3004

blad 9

Wohlenberg

10

3006

blad 4

blad 6

Boltenhagen

9


3005 11

14 Dranske

Kloster

Kuhle

15

Bregge

Wiek

16 Lohme

Vitte

Vieregge Glowe

Neuendorf

Grubnow

Wittower Fähre

Schaprode

Sassnitz

Martinshafen

3

13/13

Waase

Lietzow

Ralswiek

Barhöft

14/13

Tysk kortmappe 3007

Tysk kortmappe 3006 2

Stralsund

3005 1

Andershof

15/11

Altefähr

Gustow

Lauterbach

Wilm

Puddemin

4

5

6 Sellin

Baabe

Seedorf Gager

Thiessow

10 Neuhof

9

Glewitzer Fähre 3

Greifswalder Oie

7/2

Stahlbrode

Riemserort

Wieck

Yachtcentrum

8

Greifswald

Ladebow

Ruden

Lubmin

Freest

Peenemünde

Kröslin

Vierow 4 Karlshagen

Zecherin 5

Krummin Zinnowitz

Zempin

Wolgast Netzelkow Koserow

Ziemitz

Loddin

Ückeritz

Stagniess

Lassan

Neppermin

3007 1

Rankwitz

USEDOM

Anklam

Usedom

Karnin

Kamp

Vadder Genz

Kamminke

C Kommas Havnelods

RÜGEN

TYSKLAND

1

Quilitz Süd

Mönkebude

Balm

Ückermünde Altwarp

6 7

3007 1

3006 2

POLEN


C Kommas Havnelods

Tyske søsportskort

3020

3021

3022

Swinouscie

Lunowo

Trzebiez

Nowe Warpno

Goclaw

Szczecin

Kolobrzeg

Dziwnow Mrzezyno

Wolin

Stepnica

3020

3021

Kamien Pomorski

Lubczyna

Klubhavne v. Szczecin

Leba

Wladyslawowo

Puck

Jastarnia

Gdynia

Ustka

Hel

Gdansk

Twierdza

Darlowo Wisla Smiala

3022

Polen

Værd at vide om sejlads i Polen

Ind- og udklarering

Det er meget vigtigt at gøre opmærksom på, at i hver

polsk havn på Østersøkysten skal man som sejler ved

ankomst indklarere hos ”Toll”, ”Custoum”.

I de mindre havne er det oftest et mindre undseeligt hus

nærmest havnens indsejling.

Man kan godt få det indtryk, at huset er ubenyttet, og tolderen

er ikke nødvendigvis til stede!

I større havne er havnekontor og toldkontor i samme

bygning. Det fremgår i havneplanen.

Skipperen medbringer skibspapirer og besætningens

pas, og indklarering forløber uden problemer.

Tidligere skulle man også aflevere en ”crewlist”, besætningsliste

med info om alle besætningsmedlemmer.

Det er en god idé at medbringe en sådan, evt i kopier,

for det kan muligvis lette klareringen visse steder.

Man skal ikke forvente, at polske told- og havnemyndigheder

behersker fremmede sprog, men tysk er brugbart

de fleste steder.

Før afsejling skal skipperen udklarere i samme lokalitet.

Forglemmelse kan medføre problemer. Man kan blive

”antastet” af en hurtiggående båd, eller der affyres hvide

opmærksomhedsraketter.

3021/1

N

W E

Ved indsejling fra Østersøen til Swinoujscie indklareres

i første hus på Bb side, og den klarering gælder for sejlads

mellem alle polske havne på Stettiner Haff.

Ved udsejling til Østersøen udklareres samme sted.

Hvis man anduver polsk farvand ”indenskærs” fra Tyskland

via Peenestrom, skal man sejle tæt på et polsk

vagtskib, der ligger for anker på grænsen.

Det polske vagtmandskab noterer navn og hjemsted

(skal stå på båden) på den ankommende udenlandske

båd.

Vagtskibet vil praje, at man skal sejle til Trezbiez på sydkysten

af Stettiner Haff og indklarere.

Ved afsejling fra Polen til Peenestrom er det vigtigt at

udklarere i Trezbiez eller Swinoujscie, før man sejler forbi

vagtskibet, som vil vinke båden forbi - vagtmandskabet

er informeret af toldmyndighederne i land.

I tilfælde af meget dårligt vejr kan vagtskibet ligge sydligst

i kanalen mod Swinoujscie.

Penge

Det er en god idé at veksle polske zloty (PLN) hjemmefra,

da der ikke er hæve-automater eller ”Vexel Kantor”

i de mindre byer.

S


Vejrmeldinger

Regionalradiofrekvenser

FM P1

FM P2

FM P3

FM P4

91,4

101,3

99,2

95,6

90,2

100,3

92,9

98,5

88,7

102,5

92,3

99,0/97,7

95,1

102,1

97,2

99,9

Danmark

Vejroversigt, udsigter samt de seneste observationer fra

en række inden- og udenlandske stationer sendes

kl. 05.45, 08.45, 11.45 og 17.45.

I udsendelserne kl. 11.45 og 17.45 bringes desuden en

5- og 7-døgns udsigt.

Kalundborg mellembølge P5 (1062 kHz)

sender på alle disse klokkeslet.

FM P3 og P4

bringer i forbindelse med timenyhederne korte vejrudsigter

for landdistrikterne samt varsel om hård vind,

kuling og storm, med angivelse af de forventede vindhastigheder.

Telefonvejrmelding

Tlf.: 1853

Internet

www.dmi.dk

95,5

100,9

90,7

94,0

C Kommas Havnelods

93,3

102,7

89,7

98,1

94,9

101,1

92,0

96,7

88,1

103,0

91,7

95,9

94,2

107,3

98,0

96,6

91,0

100,7

96,6

94,4

89,0

100,5

92,6

96,8

89,2

102,5

89,9

102,0

91,6

97,3

88,4

93,7

96,2

103,5

90,0

99,3

90,8

102,3

88,4 93,9

101,1 96,5

94,3

92,0

94,8

101,6

99,6

97,5

89,4

98,8

94,1

92,2

VHF

Storm- og kulingsvarsler udsendes over VHF kanal 16

for de varslingsdistrikter, der er dækket af pågældende

radiostation. Første udsendelse sker straks efter modtagelsen

fra Meteorologisk Institut. Derefter gentages

varslet én gang 3 minutter efter udløbet af den næstfølgende

halve time (svarende til udløbet af en tavshedsperiode

på mellembølgeradio).

Lyngby Radio imødekommer anmodning om vejrudsigter

fra såvel danske som udenlandske skibe.

Sverige

Program I på FM

Alle dage kl. 05.55, 06.55 (landvejrmelding), 07.55,

13.00, 15.55 og 21.50.

Uddevalla 89,9 kHz Hörby 88,8 kHz

Göteborg 89,3 kHz Karlshamn 90,3 kHz

Varberg 90,4 kHz Karlskrona 89,1 kHz

Halmstad 87,7 kHz Emmaboda 93,0 kHz

Helsingborg 89,8 kHz Västervik 88,3 kHz

Malmö 87,9 kHz Norrköping 90,0 kHz

Program I på mellembølge (1179 kHz)

Alle dage kl. 05.55 og 07.55.

VHF

Stockholm Radio sender regelmæssigt vejrmelding på

VHF.

Telefonvejrmelding for kystområder

Tlf.: 0771-535400

SMS: 0900-2000 306 (48 SEK/uge)

Internet

www.sjosakert.nu og www.smhi.se/batvadret

Tyskland

Deutschlandfunk (1269 kHz)

Deutschlandradio kultur (177 kHz)

Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen

kl. 01.05, 06.40, 11.05 og 21.05.

Seewetter service

Tlf: 0221-345 29918

Internet

www.dradio.de/seewetter

www.dwd.de

-Wetter+Warnungen-Seewetter-Seewetter aktuel


Farvandsbetegnelser DK

1. Sydøstlige Østersø

2. Østersøen omkring Bornholm

3. Vestlige Østersø

4. Bælthavet og sundet

5. Kattegat

6. Skagerrak

7. Sydlige utsira

8. Fisker

9. Tyske Bugt

Vindstyrketabel

beaufort knob m/sek havets udseende

stille 0 under 1 0,0-0,2 Spejlglat hav.

C Kommas Havnelods

næsten stille 1 1-3 0,3-1,5 Små kattepoter uden skumtoppe.

svag vind 2 4-6 1,6-3,3 Små krappe søer, glasagtige toppe, der ikke brækker.

let vind 3 7-10 3,4 5,4 Små hvide toppe på bølgerne.

jævn vind 4 11-16 5,5-7,9 Søerne vokser, de fleste får hvide toppe.

frisk vind 5 17-21 8,0-10,7 Langstrakte bølger, alle har hvide toppe, en smule søsprøjt.

hård vind 6 22-27 10,8-13,8 Søerne vokser, der dannes store skumflager, når de bryder.

stiv kuling 7 28-33 13,9-17,1 Søerne tårner sig op. Hvide skumstriber strækker sig mod læ.

hård kuling 8 34-40 17,2-20,7 Kraftige søsprøjt pisker hen over havet. Søerne tårner sig op.

stormende 9 41-47 20,8-24,4 Tårnhøje søer. Kraftige skumstriber mod læ. Sigten svækket af

kuling skumsprøjt.

storm 10 48-55 24,5-28,4 Vældige bølgebjerge med lange, brækkende kamme. Havet hvidt

af skum og søsprøjt.

stærk storm 11 56-63 28,5-32,6 Usædvanligt høje bølgebjerge. Luften fyldt med flyvende skum

og sprøjt.

orkan 12 over 63 32,7- Luftet tæt af skum og søsprøjt. Havet helt hvidt af brækkende

søer. Sigten næsten nul.

7

8

9

6

4

5

4

3

2

1


Forsvarets skydepladser

Foruden de skydepladser, der er markeret i søkortene,

findes en række skydepladser i åbent farvand.

Hvor der ikke er forbud mod at sejle gennem skydepladserne,

anmodes skibsfarten om at udvise forsigtighed

og ikke gøre ophold, så skydningerne forsinkes og

derved koster samfundet unødigt spild af tid og penge.

Hvis der er et afvisningsfartøj i området, skal man følge

dets anvisninger.

På de pladser, hvor sejlads er forbudt under skydning,

straffes overtrædelse med bøde.

15

EK R 33/ D 380/ D 381

EK D 373

EK R 38

C Kommas Havnelods

EK D 370

EK R 48

14

EK R 44

EK D 389

EK D 371

EK R 45

EK D 352 & 353

EK R 11, 12, 13 & 14

EK D 350 & 351

EK R 18

EK R 15

EK R 16

11

13

Skydetiderne offentliggøres i Efterretninger for Søfarende

samt i den daglige Farvandsefterretning i radioen

umiddelbart efter vejrmeldingen kl. 17.45 på 1062 kHz.

Ved de landfaste skydeområder hejses desuden signaler,

normalt en kugle på en stang og/eller et hvidt blinkende

lys, fra en time før skydningen skal begynde.

Desuden kan man telefonisk - eller nogle steder over

VHF-radio - få skydetiderne oplyst og modtage instruks

om passage af området.

FORSVARETS SKYDEPLADSER

ES D 140

EK D 396

EK D 395

ES D 138

ES D 139


Beliggenhed og opkald ° Sejlads er forbudt under skydeøvelser

Nordsøen

° EK D 373 Rømø W 74 54 13 40

° EK R 38 Rømø E 73 75 52 19 eller

VHF: Fly Rømø

kanal 16 og 11

° EK R 33 Vejers 76 54 12 13 eller

° EK D 380 Kallesmærsk E VHF: Oksbøl

° EK D 381 Kallesmærsk W kanal 16, 6 og 8

° 15 Nymindegab 76 52 33 34

VHF: Nymindegab

kanal 16, 6 og 8:

Skagerak

° EK R 48 Tranum S 98 23 50 88 eller

° EK D 370 Blokhus VHF: Tranum

kanal 16, 9, 12 og 13

EK D 389 Skagen N 89 43 30 99 SOK

Kattegat

° EK R 45 Hevring 86 48 80 69

EK D 352 Lysegrund N 89 43 30 99 SOK

EK D 353 Lysegrund S 89 43 30 99 SOK

EK R 11 Sjællands 59 32 30 00

Odde W VHF: Gniben Radio

EK R 12 Gniben kanal 16 og 6

EK R 13 Sjællands Rev

EK R 14 Sjællands Odde E

EK D 350 Yderflak

EK D 351 Schultz Grund

Farvandet N for Fyn/Odense Fjord

° 13 Seden 64 43 22 40

Lillebælt

° EK R 44 Halk 74 57 11 37 eller

74 22 47 01 eller

40 70 83 84

° 14 Hyby Fælled 76 22 76 22

Samsø Bælt/Sejrø Bugt

° EK R 15 Sejrø E 59 26 93 02,

21 24 03 93 eller

° EK R 16 Sejrø W VHF: Stold

kanal 16 og 6

Isefjord

° EK R 18 Jægerspris 47 56 73 73

lokal 311 / 312 eller

VHF: Jægerspris

kanal 16, 6, 8 og 67

° 11 Bredetved 59 32 30 00

Østersøen

° EK D 395 Raghammer 56 97 81 06 eller

° EK D 396 Hullebæk VHF: Raghammer

kanal 16, 6, 8 og 77

ES D 138 Bornholm N 56 94 24 00

ES D 139 Bornholm E 56 94 24 00

ES D 140 Bornholm W 56 94 24 00

EK D 371 Marstal Bugt 89 43 30 99 SOK


VHF Radiostationer

Den danske radiotelefonistation er Lyngby Radio.

På grund af den begrænsede rækkevidde for VHF er

der en række fuldautomatiske understationer som vist

på kortet, hvor også arbejdskanalerne er angivet.

Alle stationer er desuden udstyret med kanal 16 og 70.

Bovbjerg

2

Blåvand

23

C Kommas Havnelods

Hanstholm

1

Vejle

65

Als

85

Hirtshals

66

Silkeborg

27

Frejlev

3

Lyngby Radio holder lyttevagt på kanal 16 hele døgnet,

men det henstilles, at man kontakter Lyngby Radio på

arbejdskanalerne.

Kanal 16 benyttes kun i nødsituationer, eller hvis man

ikke kan komme igennem på arbejdskanalen.

Skagen

4, 28

Læsø

64

Fornæs

5

Anholt

7

Røsnæs

4, 23 DSC 002191000

København

3, 26

Svendborg

1

Karleby

28, 61

Vejby

83

Mern

2,64

Årsballe

4, 7

Lyngby Radio


Danske havne

og anløbsbroer

i alfabetisk orden


Agersø

Trafik-, fiskeri- og lystbådehavn. 150 pladser. A-havn.

Færgehavnen må ikke benyttes.

N

W E

S

9

1

4

C Kommas Havnelods

7

6

10

2,5

2,8

2

2

2,8

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5

2,5 2,5

2

2,5

3

2,8

2,8

2,5

0 50 100m

3

8

2

2,9

Fl.R

2,8

F.G

3,4

Smålandsfarvandet

NW-lige del

Agersø Sund

WC B D T

60

GAS M @

Besejling:

Anløbes dag og nat fra anduvningsbøje på pos. 55°

12,7ʼ N, 11° 12,3ʼ E. (Udlagt i perioden 1/4-15/11).

Herfra styres 265° mod det grønne molefyr (0,2 sm).

Bortset fra molefyret og en rød stage på S mole er havneindløbet

ikke afmærket. Pas på den stenede landgrund

S for indløbet.

Strømmen i Omø Sund og Agersø Sund følgerløbenes

retning. NE-S-WSW-lig vind sætter N-gående og W-

NW-lig vind S-gående strøm.

Lystbåde skal så vidt muligt undgå den trafikregulerede

rute i Storebælt og Langelandsbælt og må kun gå på

tværs af dybvandsruterne. De store skibe, der sejler her

og til og fra Stigsnæs gennem Agersø Sund, kan ikke

vige. Vis hensyn til færgetrafikken.

Middel HV ÷ LV: 0,2 m

NE-lig vind: +1,2 m

SW-lig vind: ÷ 1,2 m

1 Havnekontor

2 Grill, borde/bænke

3 Diesel

4 Bådeværft

5 Færgeleje

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 8 m: 110 kr.

8-12 m: 125 kr.

12-15 m: 135 kr.

15-20 m: 170 kr.

over 20 m: 350 kr.

Havnekontor:

58 19 80 17

21 48 61 85

www.agersoe.net

www.agersoe.com

Agernæs: se næste opslag

55° 12,7ʼ N

11° 12,0ʼ E

Kort 143

(142, 160)

6 Bad, toilet, møntvask,

udslagskumme

7 Legeplads

8 Badebro

9 Benzin

0 Klubhus/sejlerstue

Vand og el på broerne

Benzin 30 m

Post:

Skælskør

Apotek:

Skælskør

Lægevagt:

70 15 07 00

Turistbureau:

Skælskør

58 19 53 74

Seværdigheder:

Agersøs største charme er den blide natur, der indbyder

til lange gåture. Mod N ligger den kuperede vindblæste

ø Egholm, som er privatejet.

Mod SW strækker en 2 km lang tange (Skagen) sig ud

mod Helleholm fyr, hvor der står en bautasten.

Øen har også rester af et par langdysser.

For ornitologisk interesserede er der mulighed for skønne

vandreture i vådområderne.

En lang allé fra 1700-tallet fører op til byen, der har hyggelige

gamle stråtækte huse og stengærde-omhegnede

haver. Møllen, der er nyrenoveret, samt kirken er et

besøg værd.


Agger

Limfjorden

Nissum Bredning

Krik Vig

Fiskeri, og lystbådehavn, 30 pladser. A-havn. Færgehavnen syd for Agger må ikke anløbes.

Gode ankringsmuligheder ud for Krik.

0 50 100m

2 F.R 298°

1

4

C Kommas Havnelods

WC B D T

60

GAS M @

R

2

3

3

G

G

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr og

under hensyn til vind- og strømforhold. Den 1 sm lange

rende til havnen er for smal til at krydse op mod vinden.

Havgus fra Nordsøen kan undertiden meget pludseligt

nedsætte sigtbarheden betragteligt.

Løbene op til Agger er ikke fyrbelyst bortset fra fyrbåkerne,

der viser gennem den gravede rende til havnen i 298°.

Krikdyb er markeret af røde tønder med topbetegnelse,

som skal holdes tæt om bagbord indtil kompasafmærkningen

ved indsejlingen til den gravede rende, der er

afmærket med grønne og røde topstager.

I Krik Vig løber næsten aldrig strøm af betydning.

Bundgarn og andet fiskegrej står tæt til løbet gennem

vigen.

Fartbegrænsning: 2-3 knob

Vis hensyn til færgetrafikken.

3

3

1,2

Gæstepladser

Gæstepladser

3

1

1,5

3

1,2

3

3

N

W E

S

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

SE-SW-lig vind: + 1,0 m

NW-NE-lig vind: ÷ 0,5 m

1 Havnekontor,

vand, bad, toilet

2 Vand

Vand og el på broerne

Tankstation 6 km fra havnen

Havnepenge:

- alle størrelser:

100 kr./døgn

Trailerrampe:

Gratis

Havnekontor:

97 94 15 55

56° 46,6ʼ N

08° 14,9ʼ E

Kort 108

3 Lystbådebro

4 Bedding, værft,

motorværksted

Post:

Hurup Thy (12 km)

Apotek, håndkøb:

Spar købmand

Vesterhavsvej 14

Lægevagt:

70 15 03 00

Turistbureau:

Hurup Thy

97 95 22 00

Seværdigheder:

Vesterhavet, med sine uendelige sandstrande, har

været en barsk nabo til Agger. Gennem de sidste 200 år

har havet tvunget kystlinien 1 km mod øst, og derfor er

Agger kirke nyopført i 1838.

Ved fjordhavnen står mindesmærket Nabostenen. Den

er rejst til minde om thyboernes kamp mod svenskerne

i 1657, hvor de trængte op over tangen fra syd.

5 km fra Agger ligger Vestervig kirke bygget ca. år 1100

som domkirke. Den er Danmarks største landsbykirke,

og blev i 1917-21 ført tilbage til sin oprindelige form.

Danmarks ældste solur findes i kirkemuren, og en gravsten

fra 1217 menes også at være den ældste.

Her findes også Liden Kirstens Grav. Hun var søster til

Valdemar den Store, der blev rasende over, at hun blev

med barn med Prins Buris og tvang hende til at danse

hele natten som straf. Hun faldt om og døde af en blodstyrtning.

Prins Buris blev lænket til klosterporten og

døde 11 år senere i sit fangenskab. Han blev begravet

ved siden af Kirsten, og i dag er det en skik på egnen,

at brude lægger en blomst på graven efter brylluppet.

En romersk jernalderlandsby er afdækket ved siden af

kirkegården. Her ses brolagte veje, rendestene, sivbrønde

og hustomter m.v.


Agernæs

Aggersund

Limfjorden

Løgstør Bredning

Aggersund

57° 00,0ʼ N

09° 17,6ʼ E

Kort 105, 109

65 m lang kaj umiddelbart W for Aggersundbroen. 20 pladser. Dybde ved kajen 3,7 m. Urolig ved SW-lig vind.

Aggersund Bådelaug har en lille jollehavn i det tidligere færgeleje. Under udbygning. Dybde 1,3 m.

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro SSW for havnen må ikke benyttes.

Albuen FH

Lillebælt

S-lige del

Storebælt

Langelandsbælt

Nakskov Fjord

55° 12,0ʼ N

09° 59,2ʼ E

Kort 151

Ombygget jollehavn for lokale både. Dybde 2 m. Ingen gæstepladser. A-havn. Kan kun besejles i dagslys.

Agtpågivenhed må udvises ved anløb, da tilsanding forekommer. Faciliteter: Vand, el, bad, toilet, jollerampe.

WC B D T

60

GAS M @

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr, og

fra E kun i normal åbningstid for broerne i Aalborg og for

Aggersundbroen.

Havnen og farvandet mellem Løgstør og Aalborg er ikke

fyrbelyst, men belysningen på Aggersundbroen vejleder

ved anduvningen.

I roligt vejr går ingen nævneværdig strøm mellem Løgstør

og Aalborg. Over Løgstør Grunde og i løbet herfra

mod Aggersund følger strømmen som regel vindens

retning. E-gående strøm ved W-lig blæst kan sætte indtil

4 knob og gøre besejlingen vanskelig.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Kabelfelt tæt E for Aggersundbroen.

Seværdigheder:

Aggersborg var Danmarks største vikingeborg og er fra

ca. år 1000. Ringvolden har en diameter på 240 m, og

på borgpladsen var der 48 huse. Borgen blev muligvis

ødelagt i 1086 under opgøret med Knud den Hellige.

Ringvolden er ikke særlig synlig og ses bedst, når solen

står lavt på himlen og kaster lange skygger.

Der er genopført et lille stykke af volden og voldgraven,

og i nærheden er et museum.

Aggersborggård lige S for vikingeborgen er en trefløjet

bygning med egebindingsværk og kampestensfundament,

der menes at stamme fra en nedbrændt kongsgård.

Aggersundbroen

Gennemsejlingsbredden er 30 m og gennemsejlingshøjden

3,8-5,4 m.

Lystfartøjer, der ikke kan passere under broen, kan få

denne åbnet gratis fra solopgang til 1 /2 time efter solnedgang,

når hensynet til trafikken i øvrigt tillader det.

Broen åbner normalt hver hele og halve time.

Uden for åbningstid åbnes broen efter aftale med brovagten.

Aftale skal træffes i åbningstiden på VHF, kanal

16 og 12 eller tlf. 98 22 10 52.

Ønskes broen åbnet, sættes internationalt signalflag N

(eller nationalflag) på halv fortop, og der gives lang og

kort tone. Signalerne gives mindst 0,5 sm fra broen.

Fra broen svares med følgende signaler:

1 rødt lys + 1 sort kugle: Gennemsejling forbudt.

2 røde lys + 2 sorte kugler: Skibe fra E kan passere.

3 røde lys + 3 sorte kugler: Skibe fra W kan passere.

Når to modgående skibe ankommer til broområdet samtidig,

skal det skib, der har strømmen imod, vente på det

skib, der har strømmen med.

Lang tone fra broen betyder, at gennemsejling er forbudt,

uanset hvad signalerne viser.

54° 50,2ʼ N

10° 58,0ʼ E

Kort 144

(142)

Naturhavn med to anløbsbroer. 20 liggepladser og gode ankringsmuligheder. Læ for alle vinde.

Ingen faciliteter og ingen renovation, hvorfor affald ikke må efterlades.

Sandodden rundes i en afstand af mindst 50 m og højst 100 m, kompasafmærkningen holdes tæt om styrbord.

Der er en smal gravet rende, afmærket med røde og grønne bøjer, dybde 2 m. Halvvejs ind mod broerne ligger

store sten markeret med en stage. Afmærkningen er privat og kun udlagt i tiden 1. maj - 1. oktober.

Området er under tilsanding!


Allinge

Østersøen

omkring

Bornholm

Lods-, trafik- og lystbådehavn, 70 pladser. A-havn.

Rutebåden til Christiansø og Simrishamn optager halvdelen af indløbet i kortere perioder kl. 8 - 20.

2

1

3

4,5

4,5

A

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn inkl. el, bad:

undel 10 m: 140 kr.

10-13 m: 170 kr.

13-16 m: 210 kr.

16-20 m: 250 kr.

20-30 m: 380 kr.

Havnekontor:

56 92 23 28

WC B D T

60

GAS M @

4,5

4,3

4

Rutebåd

B

4,5

Post:

Kirkegade 12

Apotek:

Kirkegade 13

Lægevagt:

56 95 22 33

Turistbureau:

Kirkegade 4

56 48 64 48

208,9°

Besejling:

Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind, strøm

og sigtbarhed. Ikke ved pålandskuling.

2 grønne fyrbåker leder ind i 208,9° og markerer, når de

er tændt, at havnen er åben og kan besejles. En grøn

bøje markerer et mindre skær i den NW-lige del af indsejlingen.

Havneindløbet mellem klipperne ses først på nært hold.

Når de grønne ledefyr er slukket, og der er 3 røde lanterner

over hinanden og en sort kugle vist fra en mast

på havnen, er porten mellem yder- og inderhavnen lukket.

Typisk ved N og NE-lig kuling.

4,3

1,4

6

0,9

4,1

4,6 5

G

2 F.G

5

0 50 100m

Fl.R

1

6,4

N

W E

S

55° 16,7ʼ N

14° 48,3ʼ E

Kort 189

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

N-NE-lig vind: + 1,0 m

SW-lig vind: ÷ 1,0 m

A Yderhavn

B Inderhavn

1 Havnekontor

2 Bad, toilet

3 Miljøstation

4 Rutebåd til Simrishamn

og Christiansø

5 Møntvask, bad, toilet

Vand og el på kajerne

Tankstation 800 m

Seværdigheder:

Allinge-Sandvig fik købstadsstatus omkring 1800, og

derefter er havnene anlagt. Allinge Havn er en rigtig

bornholmerhavn sprængt ud i klippen.

Byen “bugter sig i bakkedal”, og de smukke gamle bindingsværkshuse

er såkaldte ”højsokkelhuse” bygget på

de skrånende grunde.

Madsebakke er en stor klippeflade, hvor vi finder Danmarks

største samling af helleristninger. Der er 12 skibsmotiver,

et hjulkors og skåltegn.

Ols Kirke (Olsker på bornholmsk) 4 km fra Allinge er den

højeste og slankeste af de bornholmske rundkirker.

Den ligger 113 m over havet og er Bornholms 6. højeste

punkt. Rundkirken er i 3 stokværk og opført i 1100tallet.

Nederst kirkerummet, herover forrådskammer og

beskyttelsesrum til børn, kvinder og ældre. Øverst et

tagrum, der oprindeligt var et åbent brystværn.

Kirkens prædikestol fra renæssancen er enkel og stilren,

men blev omdannet og malet i 1750.

Der afholdes jazzfestival på havnen hvert år i uge 28.


Amtoft FH

Lille fiskeri- og lystbådehavn. Ca. 80 pladser. A-havn.

Det S-lige bassin er forbeholdt de lokale jollefiskere.

0 25 50m

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr.

Hannæs Vn viser fri af Feggerøn og Holmtange Hage

og vejleder ved anduvningen.

Under indsejlingen følges 2 m-kurven.

Ud over molelyset er indsejlingen markeret med hvide

pæle.

Fartbegrænsning: 3 knob.

Als Odde

2

2,7

2,7

2,7

3,5

G

2,7

4

Limfjorden

Løgstør Bredning

Havnepenge:

-alle størrelser:

100 kr./døgn inkl. el

FH-sejlere:

Miljøafgift: 30 kr./døgn

Trailerrampe:

Gratis

Havnekontor:

97 99 32 11

www.amtofthavn.dk

Kattegat

Aalborg Bugt

Mariager Fjord

57° 00,3ʼ N

08° 56,7ʼ E

Kort 109

WC 60

B D T

GAS M @

C Kommas Havnelods

7

9

N

Middel HV ÷ LV: 0,2 m

SW-lig vind: + 0,5 m

E-lig vind: ÷ 0,5 m

5 Legeplads

6 Diesel

5 1

6

W E

1 Klubhus med køkken, 7 Grillplads

3

2,7

S

bad, toilet, grillplads

2 Toilet

8 Skudebro, gæstepladser

2

4

8

3 Trailerrampe

4 Gæstepladser

9 Havkajak-bro

Vand og el på broerne

Post:

Vesløs (5 km)

Apotek, (håndkøb):

Amtoft Købmand

Lægevagt:

70 15 03 00

Turistbureau:

Thisted

97 92 19 00

Seværdigheder:

Forfatteren Johan Skjoldborg blev født i Øsløs (4 km)

som søn af en skomager. Barndomshjemmet er både

en mindestue for forfatteren og interiør-museum. Man

ser hvorledes befolkningen på landet boede for 2-3

generationer siden.

Johan Skjoldborg var læreruddannet, men helligede sig

forfatterskabet. Han beskriver i romaner og skildringer

den jyske bonde- og husmand samt de sociale brydninger

omkring århundredskiftet.

Vikingegravpladsen “Højstrup Mark” er fra ca. år 800.

Der findes 32 tue- og rundgrave samt skibssætninger.

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat på 6000

ha (7 km). Kirsten Kjærs museum.

56° 42,3ʼ N

10° 19,8ʼ E

Kort 110

20 m lang betonbro med 10 m langt og 7 m bredt brohoved, dybde 2 m. Forbeholdt lodsbåde og fiskere, men

enkelte gæstesejlere kan anløbe for kortere ophold, når der er plads. Ingen faciliteter udover toilet ved broen.

Gode ankringsmuligheder på den S-lige bred W for broen, hvor Dansk Sejlunion har udlagt bøje.


Anholt

Kattegat

Aalborg Bugt

56° 42,9ʼ N

11° 30,5ʼ E

Kort 124

(102)

Fiskeri- og færgehavn med liggemulighed for lystbåde. 250 pladser med stævn mod bro og hækanker. A-havn.

Grundet kæder på bunden er det en god ide med en line i ankeret. Ankring i havnen i øvrigt kun efter tilladelse

fra havnekontoret. NE-lige kaj er forbeholdt erhvervstrafik og må ikke benyttes af lystsejlere.

C Kommas Havnelods

G

R

W

G

Iso.WRG

5,1

R

R

Fl.G

3,7

0,4

3,7

F.G

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 11 m: 150 kr.

11-13 m: 200 kr.

13-15 m: 250 kr.

over 15 m: 350 kr.

Ved opkrævning dagen

efter ankomst opkræves

gebyr på 50 kr.

Havnekontor:

86 31 90 08

WC B D T

60

GAS M @

R

2,5

0,9

F.R

2

5

3,7

Post:

Nordstrandvej 19

Apotek, håndkøb:

Brugsen, Anholt By

Lægevagt:

86 31 90 05

Turistbureau:

Anholt By

86 31 91 33

6

3,7

0 100 200m

3,7

4

Reserveret færge og fiskere

Besejling:

Anløbes dag og nat. Anholt Fyr - synsvidde 18 sm - og

en gul/sort lystønde 5 sm SSW for havnen vejleder ved

anduvningen.

Havnens fyr viser ind fra W i hvid og grøn vinkel, ved

anløb fra N kun i hvid vinkel. Om dagen vejleder et 50

m højt radartårn på Nordbjerg.

Fartbegrænsning: 3 knob.

Vis hensyn til færgetrafikken.

3,5

3,5

3,7

3,7

3

3,5

2

7

1

2

N

W E

S

Middel HV ÷ LV: 0,4 m

W-lig vind: + 1,0 m

E-lig vind ÷ 0,8 m

Dybderne er usikre p.g.a.

sandvandring

1 Havnekontor

2 Bad, toilet, sejlerkøkken

3 Benzin, diesel

4 Skibsproviantering,

cafeteria, restaurant,

møntvask

5 Færge til Grenaa

6 Cykeludlejning

7 Badestrand

Vand og el på broerne

Seværdigheder:

Anholt har en enestående natur, hvor især Ørkenen

med dens vidtstrakte flyvesandsklitter sætter fantasien i

gang. Længst mod øst på Totten står Anholt Fyr (1788),

men det første fyr blev opsat i 1561 på Frederik IIʼs befaling.

Det var et såkaldt ”papegøjefyr” på Anholts østligste

pynt, hvorfra det advarede de søfarende mod det

farlige Knoben Rev. Et ”papegøjefyr” var en fyrkurv af

jern, som var ophængt i en trækonstruktion, så lampen

(kurven) kunne sænkes ned, tændes og atter opsættes.

Anholts første rigtige fyr med åbent kulfyr blev bygget i

1623, men i 1629 opsatte man i stedet et vippefyr (som

det vi ser i Skagen), der dog havde store problemer i

stormvejr. Særligt slemt var det i 1700, da en storm skyllede

både fyr og fyrpasserbolig i havet.

Under krigen mod England i 1807-14 blev fyret fra 1788

befæstet af englænderne, og Danmark forsøgte forgæves

at indtage befæstningen.

I dag er der sælreservat på revet ud for fyret, og ofte ses

store flokke af sæler.

Der er museum i den gamle lægebolig, hvor der vises

skiftende udstillinger med materiale fra de sidste 150 år.


Arnager

Lille fiskeri- og lystbådehavn med begrænset plads til gæstesejlere. B-havn.

Eneste havn på Bornholms SW-kyst, der kan anløbes af kølbåde.

1

2

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

- alle størrelser:

120 kr./døgn

inkl. el og bad

Havnekontor:

56 97 60 54

20 43 60 54

1,7

1,5

2,2

Askær Odde

N

W E

0 50 100m

3

S

2,6

Østersøen

omkring Bornholm

Arnager Bugt

WC B D T

60

GAS M @

Post:

Rønne (7,5 km)

Apotek:

Rønne (7,5 km)

Lægevagt:

56 95 22 33

Turistbureau:

Rønne (7,5 km)

56 95 95 00

Middel HV ÷ LV: 0,6 m

NE-lig vind: + 1,0 m

SW-W-lig vind: ÷ 0,6 m

1 Vand, toilet

2 Badestrand

Færgebro. Må ikke anløbes. Ankringsmulighed SW for broen i Struer Bugt.

Limfjorden

Venø Sund

Venø Bugt

Struer Bugt

55° 03,1ʼ N

14° 46,9ʼ E

Kort 189

El på broerne

Proviant, benzin og diesel fås 3,5 km fra havnen

Besejling:

Anløbes kun om dagen med forsigtighed fra SE.

Vindmølle på pilegård holdt i 315° leder E om revet til

havnen. Havnen er belyst hele natten.

Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse

med dårlig sigt kan være farlig.

Arnager Rev er markeret med en kompasafmærkning.

Strømmen i anduvningsfarvandet spiller kun sjældent

nogen rolle.

Bundgarn og andet fiskegarn i området.

Seværdigheder:

Der er 1 km til Arnager jættestue.

Der findes en klint med Danmarks ældste kridtaflejring.

Der er naturligvis et røgeri, så man kan få varme røgede

sild til frokostbordet.

Nylars Kirke eller Sct. Nikolaus, som den hed er måske

Bornholms bedst bevarede rundkirke, fordi den er så

velbygget. Skibets midterpille har smukke kalkmalerier

fra 1300-tallet. I våbenhuset står to runesten. Ved siden

af kirken står der et særpræget klokketårn.

56° 31,1ʼ N

08° 36,9ʼ E

Kort 108


Askø

Idyllisk og rolig færge- og bådehavn. 18 pladser. A-havn.

Færgelejet må ikke benyttes.

C Kommas Havnelods

Jollehavn

1,25

2,5

3

2,5

0 25 50m

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 105 kr.

9-12 m: 130 kr.

12-15 m: 160 kr.

Baltic Sailing Bonuskort

kan benyttes

Havnekontor:

61 54 92 85

6

Tilsander

4

1

5

Tilsander

F.R

0,5

2,5

2,5

2

3

3

N

W E

F.G

S

1,7

Smålandsfarvandet

SW-lige del

Ståldyb/Femø Sund

Lindholm Dyb

WC B D T

60

GAS M @

Post:

I færgehuset kl. 8

Apotek:

Maribo

Lægevagt:

70 15 07 00

Turistbureau:

Torvet, Maribo

54 78 04 96

Seværdigheder:

Askø består af to øer, Askø og Lilleø, som blev forbundet

med en dæmning i 1914. Askø er kun 4 m over

havet, og store dele af øen oversvømmes ved ekstrem

højvande.

Øens største aktiv er det sindige miljø en lille ø i Smålandsfarvandet

kan byde på.

Fin badestrand lige ved havnen.

Middel HV ÷ LV: 0,4 m

NE-NW-lig vind: +1,2 m

SE-SW-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Havnekontor,

klubhus, toilet, bad

2 Færge til Bandholm,

turistinfo

3 Gæstepladser

maks. 10 x 3,5 m

54° 53,1ʼ N

11° 29,0ʼ E

Kort 160

Tilsanding forekommer

Uddybes hvert år

4 Teltplads

5 Kran 3 t

6 Trailerrampe

El på broerne

Købmand 2 km fra havnen

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr, da

farvandet ikke er fyrbelyst.

Fra Avernakke Hage er det naturlige løb markeret af

grønne og røde tønder med og uden topbetegnelse.

Havneindløbet er ikke markeret.

Afmærkningen står mange steder tæt til stenede grunde

og skal nøje respekteres.

Farvandet SE om Askø er ikke afmærket og vanskeligt

at besejle uden stedkendskab.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Kabel fra ca. 150 m W for havnen til NE for Reersnæs

på Lolland.

Vis hensyn til færgetrafikken.


Assens

Lillebælt

S-lige del

55° 16,3ʼ N

09° 53,2ʼ E

Kort 151

Erhvervs- og færgehavn samt stor lystbådehavn med 650 pladser. A-havn. Gæstesejlere kan benytte bro nr. 1

samt alle ledige pladser med grønt skilt. Alle både under 15 m henvises til lystbådehavnen.

C Kommas Havnelods

W

G

11

2

6

9

R

7

10

8

12

1

4,3

Fl.G

2

2

2

2

2

2

7

2

3

2 Iso.R

7

Oc.WRG

3,1

1,8

10

WC B D T

60

GAS M @

171,5°

3

7

3

C

0 100 200m

G

G

2,5

2,5

4,5

Fl.R

2,5

3

7

5

Iso.R

2,5

2,6

7

3

A

3

0,9

7

4

B

5

Sti til centrum

7

4

4

N

W E

Besejling:

Anløbes dag og nat. Et system af fyrlinier leder i begge

retninger gennem Lillebælt. Den hvide vinkel i Assens

Vn leder fra N til havnens fyrlinie. Ved kraftig N-lig vind

kan der være en del dønning på gæstebroen.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Kabel til Bågø N for havnen. Fartbegrænsning 4 knob.

Vis hensyn til færgetrafikken.

S

1

5

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

N-lig kuling: + 1,4 m

SW-lig kuling: ÷ 1,0 m

A Trafikhavn

B Værftshavn

C Lystbådehavn

1 Havnekontor

2 Klubhus, toilet, bad,

telefon, møntvask,

havnepengeautomat

3 Benzin, diesel

4 Skibsværft

Havnepenge:

-længde/døgn inkl. el:

under 9 m: 130 kr.

9-12 m: 150 kr.

over 12 m: 200 kr.

Trailerrampe: 30 kr./dag

Havnekontor:

64 71 35 80 Marina

64 71 31 65 Trafikhavn

www.assens-marina.dk

5 Færge til Bågø

6 Camping

7 Trailerrampe

8 Legeplads

9 Søsportscenter,

roklub, dykkerluft

0 Grill-plads

a Tursejlerklub

b Travelift

Vand og el på alle broer

Post:

Østergade 53

Apotek:

Østergade 27

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Tobaksgården 7

64 71 20 31

Seværdigheder:

Vor Frue Kirke er et sengotisk anlæg og Fyns næstlængste,

men mest interessant er det otte-kantede tårn,

der ligesom andre dele af bygningen er inspireret af

nordtysk arkitektur. Der er en del spændende inventar,

og der nævnes især et monstransskab, der i den katolske

tid blev brugt til opbevaring af kirkens hellige kar.

Sejlere vil sikkert finde søhelten Willemoesʼ fødehjem tiltrækkende.

Han blev berømt ved Slaget på Reden, og

Willemoesgården er idag ført tilbage til den skikkelse,

den havde for 200 år siden, hvor den fungerede som

købmandsgård.

Mands Samlinger overfor kirken er skabt af smedemester

Anton Mandsbyrd og indeholder mange værksteder

og spændende snurrepiberier af alskens slags.

Byen rummer mange gamle særegne bygningsværker,

og det ældste hus fra 1575 ligger i Korsgade 11.

Det mindste hus er kun 18 tagsten bredt!


Asaa

Kattegat

Læsø Rende

Fiskeri- og lystbådehavn i stort sommerhus- og campingområde. 175 pladser. A-havn.

Gæstesejlere kan benytte fiskerihavnen eller lystbådehavnen.

Besejling:

Anløbes dag og nat, dog ikke ved NE-E-S-lig kuling.

Indløbet er markeret af 2 grønne og 2 røde bøjer, de

yderste er røde og grønne pæle.

Ved besejling om natten holdes hvidt lodret lys på Auktionshallen

mellem molefyrene, dybde min. 2 m.

Forbudt område (ammunition) umiddelbart NE for Voerså.

Dybden over Stensnæs Flak er kun 1,5 m. Lige S

for flakket ligger uafmærkede sten på 2,2 m.

1-2 sm NNE for havnen er en uafmærket sandpulle,

hvorover dybden kun er 1,6 m.

Tågesignal, kun når anløb ventes: 1-tone hvert 1 min.

NE-E-S-lig blæst kan gøre anløb besværlig.

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 100 kr.

over 10 m: 120 kr.

Trailerrampe:

100 kr./dag

Havnekontor:

98 85 15 12

57° 08,7ʼ N

10° 25,8ʼ E

Kort 123

(101)

WC 60

B D T

GAS M @

7 6

N

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

W-lig vind: + 0,5 m

SE-lig vind: ÷ 0,5 m

2

0,3

1,5

2 1,5

Tilsanding forekommer

A Lystbådehavn 5 Kran, 6,3 t.

0,3

2

B Fiskerihavn 6 Legeplads

10

11

4

1

3

9

8

2

1

7

2

B

0,5

2

5

1

C

2

1,8

A 0,3

2,2

0,3

D

Siren

(Occas)

W E

S

G

F.G

2,2

F.R

C Inderhavn

(Beddingshavn)

D Yderhavn

1 Havnekontor,

motorværksted

2 Bad, toilet, kiosk,

klubhus, affald

3 Bedding, værft

4 Toilethus, bad

7 Grillplads

8 Badestrand

9 Diesel

0 Fiskerimuseum

a Toilettømning

Gratis cykeludlån

Vand og el på broerne

Benzin og flaskegas

fås 1 km fra havnen

C Kommas Havnelods

0 50 100m

Post:

Sæbyvej 3

Apotek, håndkøb:

Sæbyvej 3

Lægevagt:

70 15 03 00

Turistbureau:

Asaa Camping

98 85 13 40

Seværdigheder:

Havnen blev anlagt som en ø-havn i 1877, og de fine

badestrande er dannet i læ af denne.

På havnen er Asaa Havns Fiskerimuseum.


Attrup FH

Lystbådehavn med 180 pladser. A-havn.

1,8

1,8

27°

3

1,8

C Kommas Havnelods 0 50 100m

Havnepenge:

-alle størrelser:

125 kr./døgn

FH-sejlere:

Miljøafgift: 34 kr./døgn

Trailerrampe:

37 kr./dag

Havnekontor:

40 91 11 69

72 57 73 85

www.attruphavn.dk

R

1

4

1,5

1,5

5

2

N

W E

S

Limfjorden

mellem Aalborg

og Aggersund

WC B D T

60

GAS M @

Post:

Brovst (6,5 km)

Apotek:

Østergade 16

Brovst (6,5 km)

Lægevagt:

70 15 03 00

Turistbureau:

Brovst

72 57 89 75

Middel HV ÷ LV : 0,1 m

W-SW-lig vind: + 0,5 m

E-lig vind: ÷ 0,5 m

1 Klubhus, toilet,

restaurant

2 Trailerrampe

3 Kran 6 t

Havneindløbet kan tilsande til 1,6 m

4 Mastekran

5 Legeplads

57° 02,3ʼ N

09° 27,3ʼ E

Kort 105

Vand og el på broerne

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr.

Havnens båker leder fra Attrup lo ind til havnen i 27°.

Besejling til Attrup Havn skal gå gennem den afmærkede

rute over Middelgrund.

Ruten er afmærket med rød og grøn afmærkning fra 1.

april til 15. november.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Fartbegrænsning: 3 knob

Seværdigheder:

De nærmeste udflugtsmål er jættestuen Hvissihøj og

herregården Kokkedal (3 km).

Syd for Brovst finder vi herregården Oxholm, der oprindeligt

var et kloster.

Det stammer fra 1475, men er blevet om- og tilbygget i

1800-tallet. En ny fløj blev bygget i 1916, da herregården

ejedes af etatsråd H.N. Andersen.

Endvidere kan anbefales en gåtur i Alsbjerg Bakker tæt

på havnen med en storslået udsigt over Limfjorden.


Augustenborg

Lillebælt

S-lige del

Als Fjord

Augustenborg Fjord

54° 56,7ʼ N

09° 52,3ʼ E

Kort 155

(152)

Lille kommunal- og stor privat lystbådehavn samt erhvervskaj, hvor store lystbåde kan ligge. 45 pladser ved de

gamle bådebroer i havnens NW-lige del og 216 pladser i den moderne marina S for erhvervskajen.

C Kommas Havnelods

N

2,2

4

W E

S

G

C

2,5

2,5

1,3

6

4

3

4

2,5

14

2

5

1 10

12 8 13

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 8 m: 100 kr.

8-12 m: 130 kr

over 12 m: 150 kr.

el: 5 kr.

Havnekontor:

74 47 15 62

WC B D T

60

GAS M @

B

A

4

2,5

2,5 2,5

11

www.augustenborg-yachthavn.dk

G

4

1,7

2,5

7

1,9

1,8

9

4

0 50 100m

Post:

Banegårdsgade 9

Apotek, håndkøb:

Storegade 41

Lægevagt

70 11 07 07

Turistbureau:

Sønderborg

74 42 35 55

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr.

Augustenborg Fjord og havnen er ikke fyrbelyst.

En grøn tønde med topbetegnelse på Halvmånen og en

rød tønde med topbetegnelse ved Sebbelev Nor er eneste

afmærkning indtil en kompasafmærkning og en grøn

tønde med topbetegnelse ved indsejlingen til den gravede

rende. Denne er markeret af grønne og røde tønder.

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

A Erhvervskaj, B-havn

Store lystbåde

B Lystbådehavn

A-havn (Augustenborg

Yachthavn)

C Bådelaug, B-havn

1 Havnekontor

2 Bad, toilet,

restaurant, legeplads

3 Klubhus, toilet, bad

4 Tankstation

5 Diesel

6 Slæbested

7 Bådudstyr, kran,

motorværksted, værft

8 Bådeværft

9 Hotel, restaurant

0 Travelift, mastekran

a Grillplads i skoven

b Møntvask,

tørklosettømning

c Bådehaller

d Toilettømning

Vand og el på broerne i

lystbådehavnen

Benzin 400 m

Seværdigheder:

Augustenborg Slot er opført i 1770ʼerne af hertug Frederik

Christian I. Det består af en hovedfløj og to sidefløje.

I nordfløjen er der en spændende fyrstekirke.

Altertavle, prædikestol og orgel er bygget over hinanden,

og hertugen havde sin loge i den modsatte ende,

hvor der nu er forhal.

Døbefonten af alabast er skænket af den russiske zar

Alexander I i 1807. Slottet er omgivet af en stor park, og

der er også et slotsmuseum samt et minimuseum i klokketårnet.

Slottet blev hospital for sindslidende i 1932.

Sebbe Als er søspejdernes nybyggede kopi af et vikingeskib.

Ketting Kirke fra 1150 er en romansk langhuskirke med

valmtag fra baroktiden (3 km).

Egen kirke nord for Augustenborg (7 km) har landets

mest imponerende kirkestalde. Det er en 80 m lang bindingsværksbygning

med 34 rum til kirkegængernes

heste. Den er formentlig bygget i 1700-tallet.

Danfoss Universe er en science- og oplevelsespark fuld

af levende naturfænomener, spændende og inspirerende

teknik og sjove maskiner. Her kan man blive klogere

på naturens kræfter og videnskabens verden.


Avernakke Pynt

Anlægsbro for tankskibe. Må ikke benyttes af lystbåde.

Avernakø

Lystbådehavn E for Avernakø Færgebro. A-havn.

N

W E

S

1

3

4

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 7 m: 70 kr.

7-10 m: 90 kr.

over 10 m: 110 kr.

El: 10 kr./døgn

Lejrskoleskibe:

Efter aftale

4

2

5

4

1,5

Avernakø Trille

2

1,5

2,5

2

0,6

2,5

1

2,5

2,5

1 1,5

Storebælt

Nyborg Fjord

Farvandet S for Fyn

Øhavet mellem

Fyn, Ærø og Tåsinge

WC B D T

60

GAS M @

Havnekontor:

40 10 99 90

Apotek, håndkøb:

Købmand

Avernakø By

Turistbureau:

Fåborg

62 61 07 07

Besejling:

Molehovedet er belyst. Indsejlingen er afmærket med

en grøn stage.

Vær opmærksom på, at havnen er anlagt på Avernakø

Trille, så der er meget grundt på begge sider af havnen.

0 50 100m

2

G

3

2,5

55° 17,9ʼ N

10° 47,4ʼ E

Kort 143

(142)

55° 02,4ʼ N

10° 15,1ʼ E

Kort 152

Middel HV ÷ LV: 0,2 m

NE-lig storm: + 1,2 m

W-lig storm: ÷ 1,7 m

1 Betalingsautomat,

toilet, bad, affald,

vaskeplads

2 Café

3 Badestrand

4 Grillplads

5 Info-tavle,

el-sikringsskab

Vand og el på broen

Gas og proviant fås hos

købmand (1,5 km)

Seværdigheder:

Avernakø er i virkeligheden 2 øer, hvor den sydligste

hedder Korshavn. De to øer blev forbundet med en 700

m lang dæmning i 1937. I Valdemartiden var øen skovrig

og en af kongens jagtøer, men i dag er der ikke megen

skov men mange levende hegn.

Syd for Avernakø By er der rester af et dyssekammer

med dæksten og ved Munke rester af en langdysse.

Der er stadig tradition for at rejse “majtræet” pinselørdag.

Øen, eller øerne er 7 km lang og indbyder til gå- eller

cykelture i det smukke kuperede terræn.


Bagenkop

Fiskeri- færge- og lystbådehavn. 150 faste og 120 gæstepladser. A-havn.

2

G

6

Iso. 102,3°

3

R

4,2

Fl.G

W

Siren

(Occas) 6 Fl.R

4

5,5

A

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 8 m: 130 kr.

8-10 m: 150 kr.

10-12 m: 170 kr.

12-15 m: 195 kr.

15-20 m: 220 kr.

over 20 m: 390 kr.

El 380 V: 25 kr.

Trailerrampe:

40 kr./gang

3

3,5

6

8

3,5

4

B

3

3,1

Iso.WRG

5,5

2

2,4

3

5

10

3

C

9

N

W E

Iso.

10

1

3

7

2

3

0 50 100m

S

Østersøen

W for Gedser Rev

Langeland SW kyst

WC B D T

60

GAS M @

Havnekontor:

62 56 18 61

Post:

DagliʼBrugsen

Østergade 2 A

Apotek, håndkøb:

Bredgade 12

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Rudkøbing

62 51 35 05

Besejling:

Anløbes dag og nat. Ca. 0,4 sm WNW for havnen er en

rød gruppeblink, og 0,4 sm N for havnen er udlagt en gul

fortøjningstønde.

Fyrbåker viser ind i 102,3°.

Tågesignal: 1-tone hvert 30. sek. -kun når anløb ventes.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Fra Gulstav til ca. 1 sm N for Bagenkop anbefales det i

perioden 15. september - 15. november at holde mindst

1 sm afstand fra kysten grundet intensivt fiskeri med sildegarn

og bundgarn.

Lystbåde skal så vidt muligt undgå de trafikregulerede

områder og må kun gå på tværs af dybvandsruten. De

store skibe, der sejler her, kan ikke vige.

Vis hensyn til færgetrafikken.

Middel HV ÷ LV: 0 m

NE-lig storm: + 1,0 m

SW-lig storm: ÷ 1,0 m

A Store gæstebåde

B Fiskerihavn

C Lystbådehavn

1 Havnekontor, vaskeri,

sejlerkøkken, TV,

netcafé, cykeludlån

2 Bad, toilet, bagerbutik

3 Telefon, proviant,

restaurant

54° 45,2ʼ N

10° 40,3ʼ E

Kort 142

(195)

4 Kran 8 t

5 Bedding 80 t,

bådeværft

6 Diesel

7 Legeplads, petanquebaner,

grillplads

8 Proviant, telefon, post

9 Miljøstation

0 Restaurant, grillbar

Vand og el på broerne

Benzin 800 m fra havnen

Seværdigheder:

Bagenkop siges at være grundlagt af hollandske fiskere,

hvilket navnet indikerer. Omkring 1800 talte bagenkopperne

et sprog, som langelænderne længere mod

nord ikke forstod.

Byen ser ikke ud til nogensinde at have været velstående,

da alle bygninger er meget beskedne, men havnen

er god og naturen mod syd meget smuk at vandre i.

Her finder man Hulbjerg Jættestue ved siden af den statelige

gård Søgård. Jættestuen er intakt og åben, men

det anbefales at medbringe en lommelygte, så det

imponerende gravkammer kan udforskes.

Fakkebjerg er en 37 m høj bakke, der tidligere fungerede

som fyrbakke. Herfra kan man i klart vejr se helt til

Tyskland. Kelds Nor Fyr har overtaget Fakkebjergs

funktion, men er i dag privatejet og har adgang forbudt.

Langelandsfortet er nu et spændende museum, hvor

man kan se, hvorledes et moderne fort fungerede. Se

omtalen under Ristinge.

Syd for fyret går man langs strandsøen Kelds Nor, der

er dannet af en rullestensvold i strandkanten, og videre

fremme knejser Dovns Klint med sine 16 m høje havskrænter.

Man kan besøge naturcentret Dovnsgården,

og der er mulighed for at se vilde heste.

Med bussen kan man besøge Kong Humbles Grav i

Humble (12 km). Det er en af Danmarks længste langdysser,

og den består af 77 store randsten samt et dyssekammer

med en meget stor dæksten.


Bakkerne

Balka

Østersøen

omkring Bornholm

Ålhammer Bugt

Østersøen

omkring

Bornholm

54° 59,9ʼ N

14° 59,5ʼ E

Kort 189

Lille privat fiskerihavn for enden af en 80 m lang bro. Forbeholdt erhvervsfiskere, idet der ikke er plads til lystbåde.

Dybden er kun 1 m og forskellen mellem høj- og lavvande 1,5 m. Kan ikke anløbes i pålandsblæst. Ledefyrene,

der i pejling 11° leder E om S-lige mole, tændes kun, når fiskerne er på søen. Havnekontor: 56 97 82 90.

Seværdigheder: Silderøgeri og gammel vandmølle, hvor de før i tiden malede korn. I nærheden af vandmøllen er

en sten, der markerer skæringspunktet for 55° N og 15° E.

Privat jollehavn. Dybden er kun 0,7 m. Havnen er fuldt belagt af lokale fiskere, der har fortrinsret.

Gæstesejlere henvises til Neksø eller Snogebæk.

0 25 50m

1

Anløb

frarådes

C Kommas Havnelods

Havnekontor:

56 49 39 91

40 46 38 91

Post:

Neksø

Apotek:

Neksø

WC B D T

60

GAS M @

WC B D T

60

GAS M @

0,6

0,6

1

0,6

0,8

0,9

0,7

1

1,2

Lægevagt:

56 95 22 33

Turistbureau:

Neksø

56 49 70 79

N

W E

Ballebro: se næstfølgende opslag

S

1 Trailerrampe

55° 02,4ʼ N

15° 06,8ʼ E

Kort 189

Seværdigheder:

Dejlig børnevenlig badestrand ved havnen.

Et af de flotteste naturområder i Danmark ligger ikke

langt fra Balka. Paradisbakkerne er en del af et stort

skovdistrikt Almindingen. Det er et eldorado af sprækkedale,

småsøer og damme, og den berømte Rokkesten

er en af turistattraktionerne. Højeste punkt er 113 m.

I den sydvestlige udkant af Paradisbakkerne lå i jernalderen

en borg, Gammelborg, på en 20 m høj klippeknude

omgivet af den nu udtørrede Borre Sø.

Borgpladsen var 187 m lang og 80 m bred, og langs de

mindst stejle sider anlagdes en stenvold til beskyttelse.

Borgen blev bygget ca. 250 år før Kristi fødsel.

Besejling:

Kan kun besejles om dagen og ikke i hård pålandsvind.


Balle Bådehavn

Smålandsfarvandet

Bøgestrømmen

Småbådshavn S for Kindvig Hoved. 0,6 m i indsejlingen og 1 m i bassinet. B-havn.

En rød/hvid stage 200 m ENE for havnen markerer indsejlingen. Faciliteter: vand, el og toilet.

Ballen (Fyn)

55° 02,1ʼ N

12° 08,6ʼ E

Kort 161

Privat lystbådehavn i tidligere fiskeleje. 145 pladser. A-havn. Ballen Bådelaugs havn i Syltemade Ås udløb

0,1 sm E for Ballen havn kan kun anløbes ved dybgang under 1 m. Indsejlingen er ikke afmærket.

C Kommas Havnelods

2

1,9

0 25 50m

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 70 kr.

over 10 m: 90 kr.

Trailerrampe:

50 kr./gang

Post:

Fåborgvej 80

V. Skerninge (5 km)

2

Gæstepladser

2,5

2

1,5

3

2,5

1

2,5

Apotek:

Fåborgvej 80

V. Skerninge (5 km)

Lægevagt

70 11 07 07

Turistbureau:

Svendborg

62 23 57 00

1,5

5

1,5

2,5

F.R

2

Farvandet S for Fyn

Svendborg Sund

WC B D T

60

GAS M @

4

3

N

W E

S

Middel HV ÷ LV: 0,4 m

E-lig storm: + 1,0 m

W-lig storm: ÷ 1,0 m

1 Mastekran 250 kg

2 Klubhus, telefon,

toilet, bad, grillplads,

legeplads

3 Trailerrampe

4 Sandstrand

5 Toilet

55° 02,5ʼ N

10° 28,4ʼ E

Kort 152

Vand og el på broerne

Proviant (4 km)

Cykler udlånes

Besejling:

Anløbes dag og nat. Bækkehavn Vn leder fri af Skarø

Rev og vejleder ved anduvningen.

Indsejlingen er ikke afmærket.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Kabel til Skarø SE for havnen.

Moderat fart påbudt.

Seværdigheder:

Ballen ligger meget idyllisk ved Syltemade Ås udløb, og

der er en 3 km lang sti langs denne i et meget kuperet

terræn.

Nærmeste by er Ollerup, som er kendt for sine højskoler

- især Ollerup Gymnastikhøjskole.


Ballen (Samsø)

Kattegat

Samsø Bælt

Bælthavet

Lystbådehavn. 300 pladser. A-havn. Ankringsmulighed N for havnen.

Gæstesejlere kan benytte alle broer, dog er E-lige del af Sdr. mole forbeholdt større fartøjer.

0 50 100m

1

N

W E

2

S

3

1

3

C Kommas Havnelods

A

0,5

0,5

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 135 kr.

10-12 m: 155 kr.

over 12 m: +20 kr. pr. m

Betales på havnekontoret

Trailerrampe:

50 kr./dag

Havnekontor:

30 10 54 65

www.ballenhavn.dk

WC B D T

60

GAS M @

6

8

3

4

1

1,4

0,4

9

7

3

3

3,5

0,7

1,5

3

B

3

3

3

2

3

Post:

Langgade 1

Tranebjerg (5 km)

Apotek:

Langgade 6

Tranebjerg (5 km)

Lægevagt:

70 11 31 31

Turistbureau:

Tranebjerg

86 59 00 05

B

3

Besejling:

Anløbes dag og nat.

Bortset fra molefyrene er indsejlingen ikke afmærket,

men kysten er ren.

Om dagen ses havnens siloer på lang afstand.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Fartbegrænsning: 3 knob.

2

3,5

3

5

3

G

3,5

3,5

F.G

D

3,5

3,5

3,2

F.R

C

3,5

3,5

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

NW-N-lig storm: + 1,0 m

E-SE-lig storm: ÷ 1,0 m

55° 49,0ʼ N

10° 38,4ʼ E

Kort 112

A Inderhavn

B Gæstehavn

C Forbeholdt større

motorbåde

D For både over 16 m

1 Havnekontor,

internet-café

2 Bad, toilet, sejlerstue

m. TV, tekøkken

3 Restaurant

4 Diesel, benzin

5 Toilet, bad, sauna

6 Trailerrampe

7 Grill

8 Proviant

9 Krabbebro

Vand og el på broerne

Lystbåde skal så vidt muligt undgå den trafikregulerede

rute gennem Samsø Bælt og Storebælt og må kun gå

på tværs af dybvandsruterne. De store skibe, der sejler

her, kan ikke vige.

Seværdigheder:

Syd for havnen er der børnevenlig badestrand og en

gammel kalkbrænderovn. Nord for ligger Samsø energiakademi

med eksperimentarium.

Den gamle smedie i Langemark er arbejdende værksted

om sommeren.

Samsøs “hovedstad” Tranebjerg ligger en rask cykeltur

på 5 km væk. Der er velkomstcenter i det gamle mejeri.

Samsø Museum er indrettet som et bondehjem fra 1830

og viser også en oldtidssamling. Tranebjerg Kirke fra

1500 har også fungeret som forsvarsværk, idet tårnet er

udstyret med skjoldehuller og skydeskår.

Den lille landsby Besser (5 km) regnes for en af de hyggeligste

på øen og kirken, som ligger i ensom majestæt

syd for landsbyen, har en flot udskåret altertavle.

Samsø Golfbane ligger lige SE for Besser (4 km).


Bandholm

Smålandsfarvandet

SW-lige del

Ståldyb/Femø Sund

Lindholm Dyb

Privat udskibningshavn ejet af Knuthenborg Gods. 100 pladser til lystbåde. A-havn.

C Kommas Havnelods

4

4,4

5

0 50 100m

Havnepenge:

Gratis

Trailerrampe: Gratis

Havnekontor:

54 78 85 76

Post:

Havnegade 31

WC B D T

60

GAS M @

4,4

2,5

5

5,5

4

Gæstepladser

5,5

1 3

2

2,5

Apotek, håndkøb:

Havnegade 31

Lægevagt:

70 15 07 00

Turistbureau:

Maribo

54 78 04 96

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr, da

Ståldyb, Femø Sund og Lindholm Dyb ikke er fyrbelyst.

Alle lede- og molefyr i Bandholm Rende er tændt året rundt.

To fyrbåker med trekanttopbetegnelse på Lindholm

leder i 313° til knækket E for Hollændergrund, hvorfra to

andre fyrbåker med trekanttopbetegnelse SE for havnen

leder frem til Havneø i 201°.

Afmærkningen står mange steder tæt til stenede grunde

og skal nøje respekteres.

Udgående skibe skal vente på indgående i Bandholm

Rende. Vis hensyn til færgetrafikken.

5,5

3

5,5

Fl.G

G

5,5

Fl.R

R

N

W E

S

54° 50,3ʼ N

11° 29,6ʼ E

Kort 160

Middel HV ÷ LV: 0,4 m

NW-lig storm: + 1,0 m

SW-lig storm ÷ 1,0 m

1 Havnehus,

bad, toilet

2 Færge til Askø

3 Badebro

4 Info-tavle

5 Miljø-station

Vand og el på kajerne

Tankstation 400 m fra

havnen

Seværdigheder:

Knuthenborg Safaripark (5 min. fra havnen) er Nordeuropas

største herregårdspark med 800 eksotiske dyr

og fugle. Især tiger- og bavianparken får gyset frem.

Knuthenborg har været i slægten Knuth´s eje siden

1681. Den engelske stil tilskrives en ung greve, som

overtog Knuthenborg i 1856. Han ønskede grevskabsidyl,

som man finder det i England, og anlagde den

smukke park. En 7,2 km kampestensmur omhegner

parken, og Bandholmsporten og Maglemerporten fik

kunstfærdige jerngitre. I parken findes forskellige miniature-slotte.

I sommertiden går veterantoget til Maribo ad den 7 km

lange jernbanestrækning. Det trækkes af landets ældste

lokomotiver, bygget i 1878-79.


Ballebro

Lille jollehavn med 28 pladser. Pælebredde 2,25-3,20 m. B-havn.

1,5

3

F.R

C Kommas Havnelods

1

Barsø

2

2,5

1,6

1,1

F.R

5,5

4

W E

0 50m 100m

Nyetableret bådebro bag dækmole E for færgebroen.

Færgelejet overfor på fastlandet i Barsø Landing må ikke benyttes.

C Kommas Havnelods

1

2

0 25

50m

3

1,9

3,7

1,2

2,5

2,5

1,9

2,7

227°

5,5

2,2

2,7

N

S

N

1,5

W E

1,3

3,3

S

Havnepenge:

-alle størrelser:

40 kr./døgn

Trailerrampe:

20 kr./dag

Havnepenge:

-alle størrelser:

100 kr./døgn

Havnekontor:

74 61 77 15

Lillebælt

S-lige del

Als Fjord

Lillebælt

S-lige del

Genner Fjord

55° 00,0ʼ N

09° 40,3ʼ E

Kort 159

WC 60

B D T

GAS M @

2

2,5

3,5 1 Kiosk, toilet 4 Færge til Hardeshøj

2,5

3

2,5 2 Trailerrampe

1,5

1,7

2 3 Badestrand med Vand og el på broerne

2,1

5,5 badebro

2

Post:

V. Sottrup (5 km)

Apotek:

V. Sottrup (5 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Sønderborg

74 42 35 55

WC B D T

60

GAS M @

1 Færge

2 Toilet

El på broen

Lægevagt:

73 62 00 26

Turistbureau:

Aabenraa

74 62 35 00

55° 07,2ʼ N

09° 33,1ʼ E

Kort 151

152


Birkholm

Lille fiskeri- og lystbådehavn på øens S-side. 40 pladser. A-havn.

2

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 60 kr.

over 9 m: 80 kr.

Trailerrampe:

50 kr./dag

Havnekontor:

62 54 15 01

30 66 15 03

Bavnehøj

1

R

2

29°

Privat udskibningshavn. Må ikke anløbes af lystsejlere.

2

G

1

2

3

1

N

W E

0 25m

S

Farvandet S for Fyn

Øhavet mellem

Fyn, Ærø og Tåsinge

Mørkedyb

WC B D T

60

GAS M @

Post:

Birkholm 17

Apotek:

Marstal

Lægevagt:

63 52 30 90

Turistbureau:

Marstal

62 53 13 00

Middel HV ÷ LV: 1,0 m

NE-lig vind: + 1,0 m

SW-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Postbåd til Marstal

2 Badestrand

Barakkebro: se Saltholm

Kattegat

Farv. N for Sjælland

Roskilde Fjord S for

Kronprins Frederiks bro

54° 55,7ʼ N

10° 30,0ʼ E

Kort 152

3 Trailerrampe

El på broerne

Vand kan hentes i nr. 17 eller ved forsamlingshus

Tilsanding af den gravede rende forekommer

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr, da

Mørkedyb ikke er fyrbelyst.

To lysmaster på havnen leder i 29° gennem den 2 m

dybe og 10 m brede rende, der er afmærket.

I roligt vejr løber strømmen i Mørkedyb sjældent over 1

knob, overvejende i vindens retning.

Kabler N og S for havnen tværs over Mørkedyb.

Vis hensyn til færgetrafikken.

Seværdigheder:

Birkholm er et lilleputsamfund med 7 beboere.

Øen er kun 1,8 m over vandet, og derfor omgivet af

diger.

Her er ingen historiske mindesmærker eller finkulturelle

bygninger, men et ø-samfund med 18 helårshuse og et

pænt forsamlingshus.

55° 49,9ʼ N

12° 02,5ʼ E

Kort 118


Bisserup

Smålandsfarvandet

NW-lige del

55° 12,0ʼ N

11° 29,5ʼ E

Kort 160

Lille fiskeri- og lystbådehavn. 57 pladser. B-havn. Lystbåde kan fortøjes langs broernes eller molens vestside

eller benytte ledige pladser i lystbådehavnen.

0,5

0,3

2

2

2,5

2

.

0,4

12°

2,5

2

0,4

C Kommas Havnelods

1,5

F.R

1

F.R 2

Havnepenge:

-alle størrelser:

120 kr./døgn inkl. el, bad

Trailerrampe:

75 kr./dag

Havnekontor:

Bisserup Sejlklub

25 79 88 20

www.bisserupsejlklub.dk

WC B D T

60

GAS M @

4

0,3

3

3

N

W E

0 50 100m

Post:

Daglig Brugsen

Apotek, håndkøb:

Daglig Brugsen

Lægevagt:

70 15 07 00

Turistbureau:

Skælskør

58 19 53 74

S

3

5

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

N-lig vind: + 1,2 m

S-lig vind: ÷ 0,6 m

1 Havnekontor, bad,

toilet

2 Klubhus

3 Kiosk, kro, café

4 Trailerrampe

5 Legeplads

Vand og el på broerne

Tilsanding forekommer

Nøgle til toilet og bad udleveres af havnefogeden

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr.

Kommer man fra E holdes godt klar af Bisserup Hage

og fra W holder man godt fri af Glænø.

En rød/hvid kugle på Bisserup Vestre Red på pos. 55°

11,33ʼ N, 11° 29,23ʼ E viser anduvningen af den 20 m

brede, gravede rende, der er afmærket med grønne og

røde stager med refleks. Herfra viser havnens fyrbåker

viser ind i 12°. Afmærkningen er udlagt i perioden 1/4 -

15/11. Renden uddybes årligt til 2,5 m, men sidst på

sæsonen kan tilsanding forekomme, men dybden er

ikke under 2 m ved normal vandstand.

Til og fra Holsteinsborg Nor skifter strømmen

regelmæssigt hver 6. time og kan løbe 3 knob. Læg

mærke til hvilken vej bådene, der ligger for svaj lige efter

det østlige stenrev, vender - så er man forberedt på,

hvilken vej strømmen løber.

Bundgarn og andet fiskegrej i området langs kysten.

Seværdigheder:

Godset Holsteinborg ligger kun 2 km fra Bisserup.

Det er den ottende generation, der sidder på godset

efter slægten Trolle, der opførte godset i perioden 1562-

1767. Godset er ikke anlagt med tanke på forsvar, men

porten i nordlængen, hvor der tidligere var en vindebro,

er udstyret med skydeskår.

Det siges at familien Holstein indførte juletræet i Danmark,

og at det første gang blev tændt på godset i 1808.

H.C. Andersen har boet og blevet inspireret og skrevet

mange af sine eventyr her.

Den 10 ha store park i engelsk stil er åben for publikum.

Se i øvrigt www.bisserupsejlklub.dk


Bjørnø

Blåkilde Mølle

Farvandet S for Fyn

Fåborg Fjord

Anløbsbro for postbåden til Fåborg for enden af 120 m lang dæmning.

Lystbåde kan fortøje på begge sider af brohovedet. 8-15 pladser afhængig af vejret.

N

1

1

W E

S

1

C Kommas Havnelods

1,5

2,5

Havnepenge:

-alle størrelser:

40 kr./døgn

erlægges i opsat kasse

Havnekontor:

62 61 19 14

20 61 89 14

WC B D T

60

GAS M @

Privat industrihavn. Må ikke anløbes.

2

1

3,5

0,5

1

2,5

2

0 25m

Post:

Fåborg

Apotek:

Fåborg

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Fåborg

62 61 07 07

1

2

Middel HV ÷ LV: 0,2 m

NE-lig vind: + 1,0 m

SW-lig vind ÷ 1,0 m 1 Færgeleje

Kattegat

Aalborg Bugt

Mariager Fjord

55° 04,1ʼ N

10° 15,2ʼ E

Kort 152

Tilsanding forekommer på SE-lige side af broen

El på broen

Vand ved toilettet

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr, dog kun om

dagen gennem Grydeløb, der ikke er fyrbelyst.

Fåborg Havn fyrlinie og en rød lystønde i forlængelse

heraf vejleder ved anduvning af broen, der er belyst.

Indsejlingen er ikke afmærket, og der er ikke langt fra

broen til den bløde sandgrund.

Mærkerne står mange steder tæt til grundene og skal

nøje respekteres. Sten forekommer adskillige steder.

I roligt vejr går ingen nævneværdig strøm i farvandet. I

blæsende vejr kan skiftende strømme sætte mærkbart i

Grydeløb og i løbet N om Bjørnø.

Bundgarn og andet fiskegrej i området.

Kabelfelt til Fyn W for broen.

Seværdigheder:

Et lille ø-samfund er altid charmerende at besøge, og

Bjørnø er så tilpas lille, at det ikke er den store ulejlighed

at trave hele øen rundt i strand- eller markkanten. En

dejlig tur med flot udsigt over ø-havet hele vejen rundt.

Bliver man træt i fødderne, går der en lille sti på tværs

fra “byen” og ned mod sydstrandens lerklinter. Når man

sigter El-tårnet er man på rette vej og kan gå langs hegnet.

Se stisystem ved opslagstavlen.

56° 38,3ʼ N

09° 48,6ʼ E

Kort 110


Blans FH

Lille fiskeri- og lystbådehavn ca. 1 km fra landsbyen Blans. A-havn.

80 pladser, men ofte overfyldt.

N

W E

S

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-alle størrelser:

100 kr./døgn

Trailerrampe:

70 kr./gang

Havnekontor:

54 78 83 13

Post:

Bandholm (6 km)

Boderne

2

1

2

0 25 50m

2

2

1

1,5

Smålandsfarvandet

SW-lige del

Ståldyb/Femø Sund

Lindholm Dyb

WC B D T

60

GAS M @

Apotek, håndkøb:

Stokkemarke Brugs

(7 km)

Lægevagt:

70 15 07 00

Turistbureau:

Maribo

54 78 04 96

Østersøen

omkring

Bornholm

Lille fiskerleje og privat jollehavn. Kun for dybgang indtil 0,9 m. B-havn.

Faciliteter: Klubhus, vand, el, toilet, bad, bådudstyr, motorværksted og trailerrampe. El på broerne.

Havnepenge: 25 kr./døgn. Trailerrampe: 50 kr./dag. Havnekontor: www.bodernehavn.dk

Et skydefelt ud for Raghammer Odde er markeret af to båkesæt på land.

Boels Bro: se næste side

2

54° 52,1ʼ N

11° 26,0ʼ E

Kort 160

Middel HV ÷ LV: 0,4 m

NW-lig storm: + 1,5 m

SW-lig storm: ÷ 1,0 m Vand og el på broerne

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr, da

Ståldyb, Femø Sund og Lindholm Dyb ikke er fyrbelyst.

Molefyrene på Askø og ledefyrene på Lindholm til Bandholm

Rende vejleder ved anduvningen, ledefyrene dog

kun i tiden 1. august - 15. maj. Havnen er belyst.

Fra den yderste afmærkning af Bandholm Rende styres

i 257° mod havneindløbet, mindste dybde 2 m.

Indsejlingen er markeret af grønne og røde stager, som

står tæt til læge dybder.

Farvandet SE om Askø er ikke afmærket og vanskeligt

at besejle uden stedkendskab.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Seværdigheder:

Der er ca. 6 km til Bandholm, hvor man kan besøge

Knuthenborg Safaripark og køre med veteranjernbanen

til Maribo.

55° 01,4ʼ N

14° 54,2ʼ E

Kort 189


Bogense

Lillebælt

N-lige del

55° 34,2ʼ N

10° 04,7ʼ E

Kort 114

Stor lystbådehavn med 750 pladser og fiskerihavn, hvor gæstesejlere kan benytte den E-lige mole. A-havn.

4

2

12

R

3

4

7

10

C Kommas Havnelods

WC B D T

60

GAS M @

3

3

G

3

12

W

Oc.WRG

Siren

4

7

12

R

7

3

3

B

2,5

13

7

3

2

9

3

2

8

11

1,5

7 3

8

Besejling:

Anløbes dag og nat, om natten kun gennem den fyrbelyste,

gravede rende fra N.

Båker med trekanttopbetegnelse og faste røde fyr leder

gennem den yderste del af den gravede rende i 164,5°

E om Holmen. Denne del af renden er tillige markeret af

en grøn lystønde og en grøn tønde med topbetegnelse.

Herfra viser den hvide vinkel i molefyret videre frem til

en rød lysstage 180 m N for havneindløbet. Når denne

er passeret om bagbord, styres ret ind i havnen.

Anduvning fra W kun for dybgang indtil 1,8 m og kun i

lyst og sigtbart vejr. I tiden 1. april - 15. november er dette

løb markeret af en rød/hvid spidstønde med kugletop

og videre frem i 102° af en rød og en grøn tønde med

topbetegnelse.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

4

2

1,5

3

2

4

7

2

3

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

N-NE-lig storm: + 1,6 m

S-SW-lig storm: ÷ 1,6 m

11

A

N

W E

F.R

1,5

2,5

6

2

5

3

8

1

14

0 100 200m

S

F.R

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 120 kr.

10-15 m: 140 kr.

over 15 m: 210 kr.

Trailerrampe:

25 kr./gang

Havnekontor:

64 81 21 15

www.nordfynskommune.dk

A Gamle Havn

B Marina

1 Havnekontor, telefon,

klubhus, toilet, bad

2 Benzin, diesel, travelift

(20 t), mastekran,

trailerrampe

3 Miljøstation

4 Legeplads,

petanque-bane

5 Møntvask

6 Internet, køkken, TV

7 Grillplads

8 Bad, toilet

9 Toilettømning

0 Toilet

a Hundetoilet

b Badestrand

c Skibsværft

d Svømmehal 300 m

Vand og el på broerne

Post:

Vestre Engvej 2

Apotek:

Vestergade 9

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Adelgade 13

64 81 20 44

Seværdigheder:

Landbohjemmet er byens mest værdifulde bindingsværkshus,

og torvet er et af landets smukkeste med torvedag

hver torsdag. Kirkens østvendte tårn har 27.000

håndkløvede egetræsspåner som tagdækning.

Byens stolthed er kopien af skulpturen Manneken Pis.


Boels Bro

Bognæs

Kattegat

Farv. N for Sjælland

Isefjord, Orø Vestre

Løb, Holbæk Fjord

55° 45,1ʼ N

11° 46,2ʼ E

Kort 116

Holbæk Marinas anløbsbro på N-siden af fjordmundingen må kun benyttes til kortere ophold, da området er fredet.

Dybde ved brohovedet 1,9 m. Ingen overnatning. Ingen faciliteter. Gode ankringsmuligheder.

Borgsted

Tidligere færgebro, ingen faciliteter.

Dybde under 1 m, sten. Bogødæmningens gennemsejlingshøjde er 3,5 m.

Kattegat

Farvandet N for Fyn

Odense Fjord

Smålandsfarvandet

SE-lige del

Grønsund

55° 28,6ʼ N

10° 33,6ʼ E

Kort 115

Lille fiskeri- og jollehavn. Meget sjældent ledig plads. Anløb med dybgang over 0,8 m frarådes. A-havn.

C Kommas Havnelods

1,5

0 25m

50m

Havnepenge:

-alle størrelser:

50 kr./døgn

Trailerrampe:

50 kr./dag

Havnekontor:

65 97 43 43

WC B D T

60

GAS M @

R

1,5

Post:

Munkebo (2 km)

Apotek, håndkøb:

Munkebo (2 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Kerteminde

65 32 11 21

1,5

R

2

N

1

W E

S

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

N-lig vind: + 1,0 m

S-lig vind: ÷ 1,0 m

Tilsanding forekommer

1 Klubhus,

sejlerkøkken, toilet,

nødtelefon

2 Trailerrampe

Vand og el på broerne

Tankstation 2,5 km

Besejling:

Anløbes kun om dagen.

To orange overetmærker leder gennem den 10 m brede,

uafmærkede sejlrende.

Seværdigheder:

Der er en storslået udsigt over Odense Fjord fra den 58

m høje Munkebo Bakke.

54° 54,1ʼ N

12° 06,8ʼ E

Kort 162


Bogø

Lille fiskeri- og færgehavn. 74 pladser. A-havn.

Færgelejet må ikke benyttes.

R

C Kommas Havnelods

2,5

R

2,5

0 50 100m

3

F.G

F.G

355°

1

2,5

Gæstekaj

2,5

G

2

0,9

G

2

0,7

0,9

4

0,6

2

0,4

N

W E

S

Smålandsfarvandet

SE-lige del

Grønsund

WC B D T

60

GAS M @

Seværdigheder:

Bogø består af Gammelby med kirke og smukke binningsværkshuse

og Nyby, som er et almindeligt parcelhuskvarter.

Kirkens ældste dele er fra 1100-tallet, men ombygninger

i 1300-tallet giver den sit sengotiske præg.

Bogø har altid været en søfartsby, og 3 smukke skibsmodeller

i kirken vidner herom.

Stendøbefonden er fra 1100-tallet, men alter, alterbord

og prædikestol er fra 1600-tallet.

Bogø Mølle fra 1852 er en hollandsk mølle med udvendig

platform møllen rundt.

I Østerskoven finder man en stor jættestue.

Middel HV ÷ LV: 1,0 m

N-NE-lig vind: + 1,0 m

S-SW-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Havnekontor, vand,

toilet, bad, vaskemaskine,

tørretumbler,

fællesrum m. køkken

2 Klubhus, grill

Havnepenge:

-alle størrelser:

140 kr./døgn

Trailerrampe:

45 kr./gang

Havnekontor:

40 36 36 17

54° 54,8ʼ N

12° 03,2ʼ E

Kort 162

Tilsanding forekommer

3 Maste- og bådekran 3t

4 Trailerrampe

Vand og el på broerne

Benzin, diesel og gas

2 km fra havnen

Post:

Bogø Hovedgade 131

Apotek, håndkøb:

Brugsen

Bogø Hovedgade 131

Lægevagt:

70 15 07 00

Turistbureau:

Stege

55 86 04 00

Besejling:

Anløbes dag og nat. Fyrlinier leder i begge retninger

gennem Grønsund til havnens fyrlinie, der viser ind i

355°.

Ud for den 20 m brede rende til havnen er udlagt en rød

fyrpæl i perioden 1/4-15/11, og renden er markeret af

grønne og røde topstager.

Tågesignal fra Farøbroen (horn): 2-toner hvert 30.sek.

(retningsbestemt og skiftevis mod NW og SE).

I roligt vejr skifter strømmen i Grønsund og Storstrømmen

regelmæssigt, E-gående ved flod og W-gående

ved ebbe, normalt 1-2 knob.

N-W-lig vind sætter E-gående og E-S-lig vind W-gående

strøm, 4-5 knob i kuling. Samtidig kan vandstanden

variere indtil 1 m over og under middel. Ved anløb fra W

kan vandstanden aflæses på S-siden af Storstrømsbroens

midtergennemsejlingsfag.

Vis hensyn til færgetrafikken.

I en afstand af 500 m på hver side af Farøbroen er sejlads

på tværs af gennemsejlingsretningen forbudt og ankring

kun tilladt i nødstilfælde.


Bork FH

Fiskeri- og lystbådehavn. 250 pladser. A-havn.

Fiskerihavnen må ikke benyttes af gæstesejlere.

G

1,8

≠124°

3

1,8

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 50 kr.

over 9 m: 80 kr.

El: 20 kr.

Trailerrampe:

50 kr./dag

Havnekontor:

23 25 68 95

www.rksk.dk

1,8

1,8

1,8

11

Borreknold

0

A

Husbåde

BB

1,8 2

F.

N

W E

100 200m

S

F.

Nordsøen

Ringkøbing Fjord

Søndre Dyb

WC B D T

60

GAS M @

Post:

Kvik Spar

Nr. Bork (3 km)

Apotek, håndkøb:

Edeka, havnen

Lægevagt:

70 11 31 31

Turistbureau:

Hvide Sande

70 22 70 01

Seværdigheder:

Værnengene og Tipperne vil med sine fuglereservater

være et spændende udflugtsmål for de naturinteresserede,

men i yngletiden er der forskellige regler at forholde

sig til, så forhør lokalt eller på turistbureauet.

Fahl Museum (1,5 km) i Gl. Fjordkro fra 1856 har vikingeby

og havn med udstillinger om jagt og livsformer på

Værnet, vikingernes værktøj og historisk bådebyggeri.

Kopi af vikingeskib.

(Grønsund

Færgebro)

Middel HV ÷ LV: 0,2 m

NW-N-lig vind: + 0,5 m

SE-lig vind: ÷ 0,2 m

A Lystbådehavn

B Fiskerihavn

Vand og el på broerne

Tankstation 2 km fra havnen

Smålandsfarvandet

SE-lige del

Grønsund

55° 51,0ʼ N

08° 16,7ʼ E

Kort 99

(93)

1 Havnekontor, bad,

toilet, telefon

2 Trailerrampe

3 Kran

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr og fra

Nordsøen yderligere begrænset af indsejlingsmulighederne

til Ringkøbing Fjord.

Fra den sidste grønne topstage på Nordhage styres ret

S til en række rød/hvide ballonstager leder frem gennem

Falen Dyb til den gravede rende.

En rød/hvid spidstønde med kugletop viser indsejlingen

til renden og en rød tønde med topbetegnelse markerer

sten umiddelbart NE for indsejlingen.

Renden er afmærket med røde og grønne topstager, og

havnens fyrbåker viser ind i 124°.

Afmærkningen, der kun er udlagt 1. april - 15. november

skal nøje respekteres.

Fartbegrænsning: 2 knob i indsejlingen. I Ringkøbing

Fjord i en afstand af 500 m fra kysten: 5 knob.

Hold afstand på mindst 1 sm til de fredede områder

Klægbanke og Tipperne af hensyn til fuglelivet.

Omfattende restriktioner for al færdsel over Harvig

Grund og Stavning Grund, spørg turistbureauerne.

55° 53,3ʼ N

12° 07,0ʼ E

Kort 162

30 m lang dæmning med forfaldent brohoved. Dybde ca. 2 m på W-siden og 1,6 m på N-siden. Ingen faciliteter.


Bregnør

Kattegat

Farvandet N for Fyn

Odense Fjord

55° 29,2ʼ N

10° 35,9ʼ E

Kort 114

141

Lille fiskerihavn, forbundet med land ved 200 m lang dæmning. 40 pladser. A-havn. Gæstesejlere langs W-molen.

N

W E

S

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-alle størrelser:

60 kr./døgn inkl. el.

Trailerrampe: Gratis

Havneopsynsmand:

65 32 21 53

Post:

Munkebo (5 km)

Apotek, håndkøb:

Bycentret

Munkebo (5 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Kerteminde

65 32 11 21

Seværdigheder:

Der er en storslået udsigt over Odense Fjord fra den 58 m

høje Munkebo Bakke.

Afmærket cykelrute på Hindsholm.

Fjordsejlads med Fjordbåden.

Brandsø

WC B D T

60

GAS M @

4

Branden Bro

2

2

3

1

1,5

2

Privat dæmning på øens SE-side. Må ikke anløbes af lystsejlere.

2

F.G

G

R

0 25 50m

Middel HV ÷ LV: 0,6 m

NE-N-lig vind: + 1,0 m

S-lig vind ÷ 1,0 m

1 Klubhus med køkken,

køl/frost, bad, toilet

2 Miljøstation

3 Bedding 15 t, mastekran,

jollerampe

4 Søbad

Vand og el på kajerne

Teltplads på land

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr.

Havnens molefyr viser ind. Indsejlingen er markeret af

en grøn og en rød stage.

Ved dybgang på 1,7 m bør man være opmærksom på

sandpulle ud for havnen.

I øvrigt er farvandet rent udenfor 2 m-kurven, men W for

havnen løber landgrunden ud i Bregnør Hage med sten

på 0,9 m.

I roligt vejr løber strømmen i Odense Fjord med ringe

hastighed og skifter regelmæssigt med ebbe og flod.

Større fartøjer kan forårsage sugning og uberegnelige

vindforhold gennem fjordens smalle løb. Der skal vises

stort hensyn til disse skibe, som er bundet af at følge

løbene meget nøje.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Fartbegrænsning i de afmærkede løb: 6 knob.

Limfjorden

Fur Sund

Færgebro med færgelejer på N- og S siden af broen. Der er meget færgetrafik til og fra færgelejerne.

Der kan fortøjes på W- siden på 3,5-4,0 m vand.

Lillebælt

Bredningen

56° 48,0ʼ N

09° 01,5ʼ E

Kort 109

55° 21,2ʼ N

09° 43,0ʼ E

Kort 151


Brejning

Nybygget lystbådehavn. 205 pladser. A-havn.

Gæstesejlere ved øen i midten af havnen samt ved grønt skilt overalt.

C Kommas Havnelods

7

1,5

1

2,7

1,7

Havnepenge:

-alle størrelser:

120 kr./døgn inkl. el, bad

Lægges i kuvert i

stålboks ved klubhus

Trailerrampe:

Kun for medlemmer

Havnekontor:

20 13 65 40

www.brejninghavn.dk

2,7

Brønsodde

Børresens Bådeværft. Privat værftshavn. Ingen gæstepladser. A-havn.

Byåsgård

3

4

2

5

3,1

3

2,7

3

3

2,5

3

8

3

W E

0 25 50m

3

Lillebælt

N-lige del

Vejle Fjord

WC B D T

60

GAS M @

2

2

2

Post:

Søndergade 38

Apotek:

Børkop

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Vejle

76 81 19 25

Lillebælt

N-lige del

Vejle Fjord

Kattegat

Farv. N for Sjælland

Roskilde Fjord N for

Kronprins Frederiks Bro

Broen tilhører Byåsgård Camping og må kun benyttes af pladsens campister. Ringe dybde.

6

N

S

1 Klubhus, toilet, bad,

sejlerkøkken

2 Trailerrampe

3 Kran 5 t

4 Gæstepladser

5 Miljøstation

55° 40,3ʼ N

09° 41,2ʼ E

Kort 157

(114)

6 Legeplads,

badestrand

7 Restaurant, café

8 Diesel

Vand og el på broerne

Proviant, benzin 1,5 km

Gratis cykeludlån

Besejling:

Anløbes dag og nat.

Indsejling sker mellem lodrette molehoveder i kurs 180°.

Molehovederne er facadebelyst.

I Vejle Fjord går ingen mærkbar strøm i roligt vejr, ved

blæst følger strømmen vindens retning.

Seværdigheder:

Der er meget smukke vandringsmuligheder i omegnens

gamle skove.

Et besøg på Børkop Vandmølle med museum og

restaurant vil være en oplevelse.

For de spillelystne er et besøg på Munkebjerg Kasino

sikkert sagen - det er ikke sikkert man vinder andet end

erfaring, men maden er god!

55° 42,3ʼ N

09° 33,4ʼ E

Kort 157

(114)

55° 57,8ʼ N

11° 57,9ʼ E

Kort 117


Brøndby FH

Nordligste sejlsportshavn i Køge Bugt Strandpark. 500 pladser. A-havn.

Se også Hundige, Ishøj og Vallensbæk.

C Kommas Havnelods

4

3

2

3

2

F.G

Havnepenge:

-alle størrelser:

100 kr./døgn

FH-sejlere

Miljøafgift: 20 kr./døgn

Trailerrampe:

100 kr./dag

Havnekontor:

43 73 61 00

3

2

3

3

1,5

3

2

8

3

5

3

10

7

1

2,5

9

3

6

1

2

11

2,5

2

2,5

2,5

2

2

0 50 100m

Øresund

S-lige del

Køge Bugt

WC B D T

60

GAS M @

Post:

Brøndby Strand Centrum

Apotek:

Brøndby Strand Centrum

Lægevagt:

44 53 44 00

Turistbureau:

København

70 22 24 42

N

W E

S

55° 36,4ʼ N

12° 26,4ʼ E

Kort 133

(132)

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

E-lig vind: + 1,0 m

W-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Bad, toilet, klubhus,

restaurant,

havnekontor

2 Diesel

3 Mastekran

4 Badestrand

5 Legeplads

6 Trailerrampe

7 Pølse- og isbod

8 Fælleshus, toilet

9 Roklub, dykkerklub

0 Miljøstation

a Værft, værksted

Mobilkran: 20 t

Vand og el på alle broer

Benzin 2 km

Besejling:

Anløbes dag og nat. Indsejlingen til sejlergaden er markeret

af et W-mærke og en rød stumptønde, og Brøndby

Strand Vn viser ind i 345°-354° til molefyret.

Molehovederne er belyst, og der er lys på havnen.

Bundgarn strækker sig indtil 4 sm ud fra kysten.

Fartbegrænsning: 3 knob.

Seværdigheder:

Køge Bugt Strandpark er en charmerende nyskabelse

af lystbådehavne.

Det gamle landsbymiljø i Brøndby samt Københavns

gamle forsvarsværk Vestvolden er et besøg værd.


Bøgeskov

Fiskerihavn med 55 pladser til lystbåde, heraf 15 gæstepladser. A-havn.

Bør ikke anløbes med dybgang over 1,9 m.

N

W E

S

1,5

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 100 kr.

10-15 m: 120 kr.

15-25 m: 180 kr.

El: 20 kr./døgn

Havnekontor:

22 36 61 88

G

2

R

1,5

3

1,5

1,8

4

1,5

F.R

2 216°

1,8

1

2

1,8

RW

0 50 100m

Øresund

S-lige del

Køge Bugt

WC B D T

60

GAS M @

Post:

St. Heddinge (9 km)

Apotek:

St. Heddinge (9 km)

Lægevagt:

70 15 07 00

Turistbureau:

Rødvig

56 50 64 64

Middel HV ÷ LV: 1,0 m

NE-E-lig vind: + 0,8 m

SW-W-lig vind: ÷ 0,6 m

1 Havnekontor

2 Bad, toilet

3 Legeplads

4 Grill-plads

55° 22,3ʼ N

12° 25,0ʼ E

Kort 132

Tilsanding forekommer

jævnligt i havneindløbet

El på broerne

Morgenbrød og proviant

kan bestilles på havnekontoret

Gratis cykeludlån

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr. Stevns Fyr

vejleder ved anduvningen, havnens fyrbåker leder ind,

og molerne - men ikke molehovederne - er oplyst.

Pas på sten NW for havnen på 2,1 m dybde.

Hård blæst kan sætte kraftig strøm og sø langs kysten

ud for havnen.

Bundgarn ca. 1 sm ud for kysten NW for havnen.

Lystbåde skal så vidt muligt undgå det trafikregulerede

område ved Falsterbo. De store skibe, der sejler her, kan

ikke vige.

Seværdigheder:

Stevns Klint er umiddelbar nabo til Bøgeskov.

Det er ikke i den nordlige del klinten er højest, men

søgen efter forstenede søpindsvin eller vættelys og

hvad man ellers kan være heldig at finde i de nedstyrtede

kridt- og flintebunker er ikke mindre spændende af

den grund, og den hyggelige lille fiskerihavn er et godt

udgangspunkt.

Til fods vil en udflugt til Højerup Gl. Kirke være for lang.

Dertil egner Rødvig sig bedre.

Der er 2 km til Gjorslev, et særpræget slot opført i Dronning

Margrete Iʼs tid. Det er et trefløjet, korsformet anlæg

med et 25 m højt tårn i midten.

Om- og tilbygninger er opført i 1600- og 1800 tallet.

Der fører en smuk slotsgade med bindingsværkslænger

op til slottet fra øst.

Stevns Klint Trampesti er en 20 km lang natursti fra

Bøgeskov Havn til Rødvig, som er etableret med velvilje

af de berørte lodsejere. En trampesti er ikke anlagt,

men vedligeholdes ved, at der gås på den.


Bøjden

Bølshavn

Lillebælt

S-lige del

Helnæs Bugt

Østersøen

omkring

Bornholm

55° 06,4ʼ N

10° 05,8ʼ E

Kort 152

(151)

Lille anløbsbro for fiskere og ganske enkelte gæstesejlere for enden af 105 m lang dæmning. Brohovedet kan

evt. også benyttes, men normalt ikke broens E-side. Færgehavnen må ikke anløbes.

C Kommas Havnelods

2

0,5

1

1,5

1

1,5

2

1,8

Havnepenge:

-alle størrelser:

50 kr./døgn

Trailerrampe:

30 kr./dag

Havnekontor:

Bøjden Bådelaug

62 60 10 76

WC B D T

60

GAS M @

1,8

2

1,2

1,5

1

0,5

0 25 50m

Lille fiskerleje med plads til mindre end 10 joller. Dybde 1 m. Toilet og bad.

1,5

1,8

Post:

Faaborg

Apotek:

Faaborg

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Fåborg

62 61 07 07

N

W E

S

E-NE-lig vind: + 1,0 m

W-SW-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Toilet, el, vand

2 Jollerampe El på broen

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr.

Færgehavnen har grønt og rødt molefyr. Anløbsbroen

er ikke fyrbelyst, men to lysarmaturer på broen overét

leder ind fra NNE. Det tilrådes dog at anløbe fra en mere

E-lig position grundet tilsanding fra Kalvøre Rev.

Havnen bør ikke anløbes i hård N-NE-lig vind, hvor den

er meget urolig.

Fiskegrej forekommer.

Vis hensyn til færgetrafikken.

Seværdigheder:

Horne Kirke er en af landets 7 bevarede rundkirker,

omend der ikke ses meget af den oprindelige fæstningskirke

grundet til- og ombygninger.

Den blev opført ca. 1100 som fæstningsværk mod de

hærgende vendere.

Der er et krucifiks fra 1500-tallet, og døbefonten er lavet

af Bertel Thorvaldsen.

Horne Lands Folkemindesamling er ligeledes ca. 4 km

fra havnen.

55° 09,4ʼ N

15° 04,6ʼ E

Kort 189


Bønnerup Havn

Kattegat

Aalborg Bugt

Fiskeri- og lystbådehavn med 225 pladser. A-havn. Pladsernes bredde er angivet på broerne.

W E

8

N

S

6

1,5

3

2

A

2,5

2,6

3

3

C Kommas Havnelods

WC B D T

60

GAS M @

7

3

2,5

3

1

3

4

4

B

2,5

2,5

B

4

F.G F.R

2

4

4

3

4

2

4

3

4

B

4

2

2,5

3

3

5

0 50 100m

Besejling:

Anløbes dag og nat.

På Stavnshoved Rev E for havnen er udlagt en N-tønde.

7 vindmøller, der står samlet, er et godt pejlemærke på

havnen.

Bundgarn E og W for havnen.

Under skydeøvelser er sejlads forbudt i de afmærkede

områder på Hevring Flak.

2,6

1,8

8

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

W-lig vind: + 1,0 m

SE-lig vind: ÷ 0,5 m

A Lystbådehavn

B Fiskerihavn

1 Havnekontor, toilet,

turistinfo, sejlerstue,

TV, køkken, grillplads

2 Bad, toilet, møntvask

3 Trailerrampe,

legeplads

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 8 m: 110 kr.

8-12 m: 130 kr.

12-15 m: 160 kr.

over 15 m: 250 kr.

skonnert: 500 kr.

Trailerrampe:

40 kr./gang

Havnekontor:

86 38 65 22

20 24 65 22

www.boennerup-lbh.dk

4 Diesel

56° 32,1ʼ N

10° 42,8ʼ E

Kort 122

5 Bedding 15 ton

6 Mastekran

7 Både over 12 m

8 Badestrand

Vand og el på broerne

Benzin 400 m fra havnen

Post:

Glesborg (6 km)

Apotek, håndkøb:

Bageren

Lægevagt:

70 11 31 31

Turistbureau:

Grenå

87 58 12 00

Seværdigheder:

Meilgård Slot fra 1500-tallet er opført af landsdommer

Axel Juul, og Krudthuset ved Bønnerup Strand var

godsejerens opholdssted, når han var ved vandet.

Krudthuset fik sit navn under Napoleonskrigene, hvor

det blev brugt som krudtmagasin. Meilgårds park er

åben, og en af staldlængerne er indrettet som slotskro.

Ø-havnen er først opført i 1934.

En længere udflugt går til Stenvad, som er kendt for sine

mange langdysser. Den mest kendte er dén lige NW for

byen. Den var afbildet på de gamle femkronesedler.

Det er en fin bustur ( 1 ⁄2 time) at besøge Djurs Sommerland

med forlystelser og vandland lige nord for Nimtofte

(20-25 km). Bus afgår fra havnen.


Baagø

Lille færge- og lystbådehavn. 45 pladser. A-havn.

C Kommas Havnelods

2

5

3

2,5

0 50 100m

1

3

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 7 m: 85 kr.

7-12 m: 105 kr.

over 12 m: 125 kr.

El: 10 kr,/døgn

Trailerrampe:

Gratis

Gæstekaj

Båringvig

3

3

5

4

Gæstekaj

2,5

3

2,5

Post:

Assens

Apotek:

Assens

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Assens

64 71 20 31

3

N

W E

S

Lillebælt

S-lige del

WC B D T

60

GAS M @

Middel HV ÷ LV: 0,5

N-E-lig vind: + 1,2 m

N-W-lig vind: ÷ 1,6 m

1 Bad, toilet

2 Telefon

55° 17,9ʼ N

09° 48,4ʼ E

Kort 151

3 Kiosk, proviant

4 Færge til Assens

5 Badestrand

Vand og el på broerne

Besejling:

Anløbes dag og nat.

Havnen er ikke fyrbelyst, men to lysarmaturer ved færgelejet

leder overét i 307° til havneindløbet.

Bågø Flak er afmærket med en grøn tønde med topbetegnelse.

Herfra kan styres direkte mod havnen, mindste

dybde 3,4 m.

Ved anduvning fra W holdes fri af Sandhammeren, dybde

1,5 m.

Fiskeredskaber forekommer.

Vis hensyn til færgetrafikken.

Seværdigheder:

Der er 2 km fra havnen op til den lille prydelige landsby

Baagø By, der er kendt for sine smukke gårde og haver.

Store dele af øen er uopdyrkede engarealer med moser

og strandsøer, hvor et rigt fugleliv yngler.

Afmærkede vandrestier. Øens fyr fra 1816 er fredet. Det

er åbent for besøg 1/6-1/9 kl. 10-17.

Midt på øen ligger "Hestestalden", hvor der er en samling

af gamle redskaber, som er indsamlet rundt på øen.

Lillebælt

N-lige del

Båring Vig

55° 31,1ʼ N

09° 57,2ʼ E

Kort 114

(151)

Lille privat lystbådehavn i Storåens udløb. 40 pladser. A-havn. Stort feriehusområde med hotel og camping.

Dybde 1,4 m. Hyppig tilsanding. Revle N for havnen, ca. 1 m. Ingen afmærkning. Besejling uden stedkendskab frarådes.

WC B D T

60

GAS M @

Christiansminde

Farvandet S for Fyn

Svendborg Sund

55° 03,6ʼ N

10° 38,2ʼ E

Kort 171

(152)

100 m lang nyrenoveret bådebro i Svendborgs E-lige udkant. 45 pladser. Dybgang indtil 2 m. Vand, el, toilet.

Brohovedet er forbeholdt sundfærgen “Helge”. Restaurant, fin badestrand, legeplads. Havnepenge: 100 kr./døgn.


Christiansø

Østersøen

omkring

Bornholm

55° 19,2ʼ N

15° 11,3ʼ E

Kort 189

Fæstningsværk og flådehavn fra 1600-tallet. 60 pladser. Urolig i hård N- og S-lig vind. Havnefogeden anviser

plads. Større både langs kaj på E-siden. Kæder med indhalere på tværs af havnebassiner.

N for svingbroen over havnen kan få gæstesejlere ligge ved broen på Frederiksø.

WC 60

B D T

GAS M @

0 50 100m

G W

3,7

8,7

R

5,6

N

E-N-lig vind: + 0,6 m

SSW-W-lig vind: ÷ 0,4 m

1 Toilet, bad, møntvask

2 Købmand

3 Havnekontor

5 Bedding

6 Redningsstation

7 Læge

8 Reserveret mandagfredag

kl. 11-14.30

5

4 Færge

El på kajerne

0,6

Iso.WRG

FREDERIKSØ

C Kommas Havnelods

6

0,9

1,2

3

R

3

2,2

6,9

5,5

R

4

4

0,6

3

8

5,3

W

1,8

3

4

Reserveret

1

G

4,5

Fl

2

1

W E

CHRISTIANSØ

3

7

Besejling:

Anløbes med forsigtighed dag og nat under hensyntagen

til vind, strøm og sigtbarhed.

Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse

med dårlig sigt kan være farlig.

Bortset fra nødsituationer skal skibe over 20 BRT indhente

tilladelse forud for anløbet.

Christiansø Fyr på Store Tårn, synsvidde 15 sm og Tat

1,2

S

Spar på vandet. Tankning forbudt.

Hunde og katte må ikke bringes i land.

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 140 kr.

10-15 m: 210 kr.

15-20 m: 280 kr.

20-25 m: 500 kr.

over 25 m: 700 kr.

Flerskrogsbåde + 50%

Havnekontor:

40 45 20 14

Brevsamlingssted:

Christiansø

Apotek, håndkøb:

Købmanden

Lægevagt:

56 46 20 82

Turistbureau:

Svaneke

56 99 63 50

Fyr i hvidt/rødt tårn med synsvidde 5,5 sm, vejleder ved

anduvningen. Den røde tønde med topbetegnelse, der

markerer Snarken med kun 0,9 m dybde, kan ikke altid

forventes at være på plads.

Følgende signaler fra en mast på S-siden af Frederiksø

betyder, at havnen ikke kan anløbes p.g.a. kraftig sø,

eller fordi alle pladser er optaget:

Sort kugle eller 3 røde lanterner under hinanden.

Mellem Ertholmenes øer og skær kan strømmen sætte

meget hårdt, overvejende i vindens retning.

Strømmen kan løbe meget kraftig gennem havnen.

Det smalle havneløb giver ikke plads til sejlmanøvrer.

Fartbegrænsning: 3 knob. Ankring forbudt.

Ertholmene og søterritoriet i en radius af 2 km fra Christiansø

Fyr er et fredet fuglereservat. Sejlads ikke tilladt

indenfor 100 m fra Græsholm og Tat. Landgang forbudt.

Seværdigheder:

Lille Tårn på Frederiksø er museum, men hele øen kan

opfattes som sådan, og der er gangstier rundt på begge

øer. Fæstningen blev bygget af Christian V med materialer

fra bl.a. Hammershus. Har kun én gang været i

brug som befæstning i krigen mod England.


Dageløkke

Storebælt

S-lige del

55° 03,8ʼ N

10° 51,8ʼ E

Kort 142

Lille marina og moderne feriecenter i tidligere fiskerleje. 100 pladser. A-havn. Gæstepladser ved grønne skilte.

C Kommas Havnelods

G

R

N

W E

S

2

1,5

122°

0,5

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 120 kr.

10-15 m: 135 kr.

0ver 15 m: 195 kr.

Flerskrogsbåde: + 50%

El: 15 kr./døgn

Trailerrampe:

65 kr./dag

Havnekontor:

40 92 24 44

WC B D T

60

GAS M @

2

2

F.G

8

Post:

Tranekær

Apotek, håndkøb:

Snøde (5 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Rudkøbing

62 51 35 35

Besejling:

Anløbes dag og nat. Havneindløbet er fyrbelyst, dog

kun i tiden 1. april - 15. november.

Ved pålandsblæst kan udsejling fra havnen være vanskelig

uden motor.

Bundgarn og andet fiskegrej mange steder i området.

Kabel til Fyn tæt N for havnen.

Seværdigheder:

Egeløkke syd for havnen har en offentlig park, som er

åben om søndagen.

Grundtvig var huslærer 1805-08, og i parken er der en

“Grundtvigs” bænk samt en mindesten.

Det er ikke den oprindelige bygning, for den nuværende

blev opført i 1845 i klassicistisk stil.

Gæstepladser Gæstepladser

2

2

Gæstepladser

2

F.G

10

11

2 12

0

7

50 100m

2

Tilsanding forekommer.

Uddybes hvert år i maj.

Vand og el på broerne

5

1

4

6

3

9

Middel HV ÷ LV: 0,1 m

N-lig vind: + 1,0 m

S-SE-lig vind: ÷ 0,6 m.

1 Havnekontor

2 Bad, toilet

3 Restaurant

4 Proviant

5 Trailerrampe

6 Møntvask

7 Telefon

8 Badestrand

9 Legeplads

0 Diesel

a Sejlerstue

b Fiskebutik

Der er 7 km til slottet Tranekær, som er en af Danmarks

ældste middelalderborge. Murene er op til 3 m tykke, og

oprindeligt var den 4- længet, men blev i 1600-tallet 2længet.

Den blev sidst ændret i 1860, hvor de takkede

gavle og hjørnetårnet blev tilført.

Slottet er ikke åbent, men der er et lille museum lige

overfor, som fortæller om slægten Ahlefeldt-Laurvig på

Tranekær, og en spadseretur søen rundt i parken er

spændende med de mange forskellige gamle træer.

Som noget nyt er parken også blevet kunstneres sted at

udfolde sig. Der er såkaldt Land-Art-Park, hvor kunstnere

udtrykker sig i skulpturer med naturens materialer,

som jo ikke er uforgængelige, hvorved der vil blive en

naturlig udskiftning.

Langeland betegnes som øen med 15 møller, 15 bøller

og 15 kirkesogne. Der er i dag færre møller, men de er

alle fredede, og den gamle kornmølle nord for Tranekær

er nu møllemuseum.


Doverodde FH

Limfjorden

Kås Bredning

Nees Sund

Lystbådehavn. 86 pladser. Gæstepladser ved grønt skilt overalt i havnen. B-havn.

Gode ankringsmuligheder.

C Kommas Havnelods

N

W E

S

1

Havnepenge:

-alle størrelser:

100 kr./døgn

FH-sejlere:

Miljøafgift: 30 kr./døgn

Trailerrampe:

Gratis

Havnekontor:

Klubhuset

WC B D T

60

GAS M @

2

2

2

Post:

Hurup Thy (5,5 km)

Apotek:

Sundsvej 1

Hurup Thy (5,5 km)

Lægevagt:

70 15 03 00

Turistbureau:

Hurup Thy

97 92 19 00

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr, og

fra N kun i Vilsundbroens åbningstid.

Doverodde Bro er belyst.

Om dagen vejleder en hvid silo på havnen.

Hager, grunde og næs er velafmærkede med grønne

og røde tønder, topstager og kompasafmærkning.

Strømmen i farvandet W om Mors er afhængig af vandstanden

i de tilstødende bredninger, men er normalt

uden betydning for besejlingen af Doverodde.

Kabler over Nees Sund 1,5 sm N for broen, over Vilsund

ved Skyum og på begge sider af Vilsundbroen.

Vis hensyn til færgetrafikken over Nees Sund.

2

Bølgebryder

2,1

3

2

2,1

2,1

2,3

Gæstepladser

0 25 50m

56° 43,1ʼ N

08° 28,5ʼ E

Kort 108

Middel HV ÷ LV: 1,0 m

W-lig vind: + 1,0 m

E-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Klubhus, internet,

toilet, bad

2 Trailerrampe

3 Mastekran 750 kg

El og vand på broerne

Tankstation 5 km

Seværdigheder:

Landskabet omkring Doverodde er et eldorado for

naturelskere. Her møder Thylandskabet spor fra sidste

istid. I stenalderen gik fjorden ind over Doverkil. S for

kilen finder man de lyngklædte Boddumbakker og Brokjær,

hvor der gror sjældne planter og buske, og området

er rigt på fugle, sjældne pattedyr og padder.

Doverodde var fra begyndelsen af 1800-tallet ladeplads.

I 1847 blev købmandsgården bygget, og året

efter indrettedes kro.

I dag er Limfjordscentret - "Doverodde Købmandsgård"

den bedst bevarede købmandsgård langs den

vestlige del af Limfjorden. Der en spændende udstillinger

om Limfjordsliv, skudefart, fjordfiskeri og landboliv.

Ydby Hede, 2 km fra havnen, er et spændende område

for de oldtidsinteresserede. Egnen har ikke mindre end

150 gravhøje. Den største samling kaldes Oldtidskirkegården,

hvor der er 32 bronzealderhøje.

Ved Ydby Kirke er der 16 og heraf er de to langhøje, og

ved Dover Plantage er der 12 tætliggende høje.

5 km mod nord ligger Lundhøj med Ullerup jættestue.

Lige vest for Hurup (5 km) ligger Thys højeste punkt. Fra

den 93 m høje bakke kan i klart vejr ses en snes kirker.

Er man på en lidt længere udflugt, er der ikke langt fra

Hurup til Vestervig, hvor Liden Kirstens Grav findes.

Se Agger.


Dragør

Øresund

S-lige del

Drogden

55° 35,7ʼ N

12° 40,9ʼ E

Kort 133

(132)

Fiskeri- og lystbådehavne. 200 pælepladser i Gamle Havn og 300 pladser i den nye lystbådehavn. A-havn.

Tidligere færgehavn er forbeholdt større fartøjer, anløb kun efter aftale. Fiskerihavnen må ikke anløbes.

Ingen gæstepladser i graven omkring fortet. Yderbassinet i Gamle Havn er uroligt ved blæst fra E-NE.

Overnattende gæstesejlere bedes melde sig på havnekontoret i førstkommende kontortid

(kl. 8-10, 11-12, 16-17.30, 19-21) efter anløb.

0,6

1,2 1,8

3,5

F.G

RGR

5

R

2,8

F.R

4,8

2,8

Fl.G

1,8 2

3,5 2,5

2,8

2

A 3,5

Fl.R

4,8

7

3,5

2,8

Iso.R B

C

2,8

8 3

1

Iso.

0,3

N

W E

S

0,9

254°

6

2

C Kommas Havnelods

WC B D T

60

GAS M @

0

100 200m

Iso.

1,3

228,5°

G

5

1,5

1,7 G

2,1

1,8

G

4

1,7

3

2,1

G

D

2,1 0,5

G

2,5 G

Fl.G

2,5

1,5

G

2,2

2,5

Fl.R

Seværdigheder:

Dragør er en rigtig skipperby med bittesmå bindingsværkshuse

i op til 2 plan og miniaturehaver, der klynger

sig til hinanden, så man virkelig må frygte brand.

Dragør var Danmarks trediestørste søfartsby i slutningen

af 1800-tallet, og fra gammel tid var den kendt som

fiskerby. I middelalderen var sildefiskeriet af stor betydning

og Dragør en vigtig plads for Hanseaterne og husede

Danmarks ældste lodseri fra 1684. Det høje lodstårn

på havnen er byens vartegn, og der planlægges

lodsmuseum i den gamle lodsbygning.

Dragør museum på havnen er en lille smuk bygning, og

man skal især lægge mærke til den snoede skorsten.

Marinemaleren Chr. Mølsted havde sit atelier i Dragør,

og det er nu et museum med en fin samling af hans

malerier.

Dragørfortet, hvor der er lystbådehavn, var en del af

Københavns befæstning i begyndelsen af 1900-tallet.

Der går bus til Amagermuseet i St. Magleby.

G

G

0,3

2,8

R

4,8

2,2

G

R

Middel HV ÷ LV: 0,6 m

NE-lig storm: + 1,4 m

SE-lig storm: ÷ 1,0 m

A Gamle Havn

B Fiskerihavn

C Tidligere færgehavn

kun anløb efter aftale

D Ny lystbådehavn

1 Havnekontor,

bad, toilet, telefon,

betalingsautomat

2 Bad, toilet

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 130 kr.

10-15 m: 150 kr.

over 15 m: 250 kr.

Trailerrampe:

35 kr./gang

Havnekontor:

32 89 15 70

www.dragoerhavn.dk

3 Mastekran

4 Slæbested

5 Klubhus

6 Gæstehus, fjernsyn

7 Kran 2 t

8 Diesel

Vand og el på broerne

Benzin 500 m fra havnen

Post:

Dragør Stationsvej 3

Apotek:

Kongevejen 11

Lægevagt:

70 13 00 41

Turistbureau:

Kongevejen 20

50 55 44 60

Besejling:

Anløbes dag og nat.

Molefyrene på den nye lystbådehavn tændes kun i tiden

1. april-15. november, ligesom indsejlingen hertil kun er

afmærket i samme periode. Denne afmærkning ændres

på grund af tilsanding.

Sten inden for 2 m-kurven N for Gamle Havn.

Ringe dybde og store sten E og S for Dragørfortet.

Fartbegrænsning i begge havne: 3 knob.


Dragerup Vig: se Holbæk Marina

Drejø

Farvandet S for Fyn

Øhavet mellem

Fyn, Ærø og Tåsinge

Lystbådehavn og færgeleje.

Færgelejet må ikke benyttes. Fine ankringsmuligheder i Skovens Vig S for Drejet.

N

W E

S

3

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 120 kr.

9-12 m: 150 kr.

12-15 m: 180 kr.

15-20 m: 230 kr.

Havnekontor:

62 23 30 80

WC B D T

60

GAS M @

1

0,5

Besejling:

Anløbes dag og nat.

Kabelfelt NE for havnen til Hjortø.

Vis hensyn til færgetrafikken.

2,5

Apotek:

Svendborg

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Svendborg

62 23 57 00

2

2,5

2,5

5

0 25 50m

4

0,7

5

2

2,5

F.R

3,7

F.

2

54° 57,9ʼ N

10° 26,3ʼ E

Kort 152

Middel HV ÷ LV: 1,0 m

E-NE-lig vind: + 1,0 m

W-SW-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Vand, bad, toilet

2 Færge til Svendborg

3 Badestrand

4 Forbeholdt større

både

5 El

El på broerne

Proviant, gas 1,5 km

Seværdigheder:

I middelalderen var Drejø kongelig jagtø ligesom de fleste

andre småøer i det sydfynske øhav i Valdemartiden.

Her var også hesteopdræt, men i dag er det et lille hyggeligt

øsamfund i udvikling. Kirken ligger lidt udenfor

byen, som blev hærget af en storbrand i 1942, og lige

så undseelig den var, er den dog smuk at se. Tidligere

stod den altid åben, og selv kirkebøssen var ikke låst,

men stigende turisme er måske årsagen til, at kirken

kun er åben til kirketiderne som så mange andre steder

i Danmark.

I ”Gammel Elmegård” midt i byen er indrettet egnsmuseum.

Her er en model af byen, som den var før branden.

Der er åbent dagligt.

Drejø Gammel Havn nord for byen er et smukt eksempel

på et lille aktivt fiskerleje, men kun småbåde med

ringe dybgang kan anløbe denne lille perle.


Drejø Gl. Havn

Dråby: se Kignæs

Farvandet S for Fyn

Øhavet mellem

Fyn, Ærø og Tåsinge

Lille bådehavn. 15 pladser. A-havn.

Camping er ikke tilladt, der henvises til teltpladsen ved den nye havn ved færgebroen.

0,8

Dråby Vig

G

1

1,5

1,5

1,4

R

2

W E

C Kommas Havnelods 0 50 100m

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 6 m: 65 kr.

6-9 m: 90 kr.

over 9 m: 115 kr.

Kajakker: 20 kr.

Trailerrampe: Gratis

Havnekontor:

22 50 44 70

WC B D T

60

GAS M @

1,3

0,5

Post:

Købmanden

Apotek:

Svendborg

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Svendborg

62 23 57 00

N

Limfjorden

Løgstør Bredning

Livø Bredning

Lille privat havn. 25 pladser. Ingen faciliteter. Proviant, diesel, flaskegas og telefon 300 m fra havnen.

Gæstesejlere er velkomne, men dybden er kun 0,8 m.

Gode ankringsmuligheder, læ for alle vinde bortset fra SE-lige.

S

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

N-NE-lig storm: + 1,0 m

SW-lig kuling: lavvande

1 Trailerrampe

2 Toilet, bad

Vand og el på broerne

Telefon og flaskegas 500 m fra havnen.

54° 58,5ʼ N

10° 25,3ʼ E

Kort 152

Tilsanding og tangaflejring gør dybden i renden ustabil,

og de anførte dybder gælder kun om sommeren.

Besejling:

Anløbes kun om dagen i lyst og sigtbart vejr.

Den 880 m lange og 6 m brede gravede rende til havnen

er markeret af grønne og enkelte røde topstager.

Vanddybden er lav langs sejlrendens E-lige side p.g.a.

opgravet materiale.

Seværdigheder:

Se Drejø.

56° 53,1ʼ N

08° 50,8ʼ E

Kort 109


Dronningborg FH

Dybsø

Kattegat

Aalborg Bugt

Randers Fjord

Privat lystbådehavn 3 km E for Randers. 156 pladser. B-havn.Gæstesejlere overalt på ledige pladser.

C Kommas Havnelods

1,5

4

2

2

1,9

Havnepenge:

-alle størrelser:

75 kr./døgn

Trailerrampe:

50 kr./dag

Havnekontor:

Dronningborg Bådelaug

86 42 95 43

WC B D T

60

GAS M @

R

G

1,8

2

3

1,7

2

2

2

1,7

Post:

Udbyhøjvej 152

Apotek:

Middelgade 2

Lægevagt:

70 11 31 31

Turistbureau:

Rådhustorvet 4

86 42 44 77

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr. Havnen

og indsejlingen er ikke fyrbelyst. Den 3 m dybe rende

til havnen er afmærket med røde og grønne stager.

Anduvning og besejling af Randers Fjord kan være vanskelig

med vind og strøm imod, især uden motor.

Løbene i fjorden er mindst 22 m brede og markeret af

fyrbåker, fyrpæle, grønne og røde topstager samt kompasafmærkning.

Det naturlige sejlløb W om Kanaløen er afmærket med

gule bøjer i tiden 1. april-15. november.

0 50 100m

Smålandsfarvandet

NW-lige del

Karrebæksminde Bugt

56° 28,1ʼ N

10° 05,0ʼ E

Kort 111

55° 07,8ʼ N

11° 43,0ʼ E

Kort 160

Naturhavn mellem Dybsø og Svinø i indløbet til Dybsø Fjord. Primitive bådebroer med dybde indtil 1,2 m.

Anløbes med forsigtighed midt mellem de lave skrænter. Ingen sømærker leder gennem det smalle løb.

Mange sten og kraftig strøm ind og ud af fjorden. Ankring ud for indløbet i godt vejr.

1

2

2

2

1,8

N

W E

S

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

NW-NE-lig vind: + 1,6 m

S-SE-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Mastekran 250 kg

2 Trailerrampe

3 Klubhus

4 Legeplads

Vand og el på broerne

Tankstation 500 m

Afmærkningen står tæt, men også tæt til grundene, og

skal nøje respekteres, da dybden udenfor er meget ringe

og vandet uklart.

Bundgarn og andet fiskegrej står tæt til sejlløbene.

Strømmen følger løbenes retning, og inderst i fjorden

skifter den regelmæssigt med ebbe og flod i roligt vejr.

Kuling kan forstyrre det regelmæssige skift og sætte

indtil 2,5 knob ind og 4 knob ud.

Fartbegrænsning: 6 knob fra Skalmstrup Vig til Randers.

Skibe med modgående strøm skal vente på skibe, der

har medgående strøm. Vis hensyn til færgetrafikken.

Kabel mellem Voer og Mellerup. Ankring forbudt 100 m

på hver side af kablet.

Fortøjning forbudt overalt langs siderne af den gravede

kanal. Benyt havnen på V-siden af “Kanaløen”. 2 m.

Seværdigheder:

Randers byder på mange muligheder kun 3 km væk.

Randers Regnskov har et rigt dyreliv genskabt i spændende

omgivelser.


Dybvig

Smålandsfarvandet

SW-lige del

Ståldyb og

Femø Sund

Lystbådehavn på S-siden af Fejø. 50 pælepladser. Kajpladser til store både. A-havn.

Se også Vesterby.

2

C Kommas Havnelods

F.R

9

3

2,5

7

8

10

2

1

F.R

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 105 kr.

9-12 m: 130 kr.

12-15 m: 160 kr.

Baltic Sailing Bonuskort

kan benyttes

Trailerrampe: Gratis

Havnekontor:

21 27 18 84

www.fejoe.dk

WC B D T

60

GAS M @

2,5

4

3

2

2,2

Gæstepladser

3

3

G

5

9

3

0,8

Post:

Herredsvej 259

Apotek, håndkøb:

Herredsvej 259

Lægevagt:

54 71 31 25

Turistbureau:

Herredsvej 278 A

54 46 21 21

6

0,8

0 50 100m

N

W E

S

54° 56,7ʼ N

11° 26,2ʼ E

Kort 160

Middel HV ÷ LV: 0,6 m

NE-lig vind: + 1,2 m

SW-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Diesel

2 Bad, toilet

3 Havnekontor

4 Restaurant

5 Mastekran 700 kg

6 Bedding og værft

7 Legeplads

8 Cafe, grill

9 Trailerrampe

0 Vand

El på broerne

Flaskegas og benzin 3 km

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr, men den gravede

rende til havnen er smal og vanskelig at krydse op

mod vinden.

Havnens ledefyr viser gennem den gravede rende, der

er markeret af fem grønne topstager og en rød tønde

samt fire røde topstager. Sten umiddelbart E for renden

lige før havneindløbet.

Ved blæst fra S kan det være vanskeligt at komme fri af

Dybvig Havn uden rigelig motorkraft

Fiskegrej forekommer.

Kabelfelter mellem Fejø og Askø SW for havnen.

Seværdigheder:

Fejø er Smålandshavets største ø og kendt for sine store

frugtplantager, så et besøg, når frugttræerne blomstrer,

kan anbefales.

Fejø er forbundet med Skalø med en dæmning.

Der er et ø-museum på skolen, åbent tirsdag kl. 19-22.

Landsbysmedien i Østerby er 250 år gammel, nyrestaureret

og åben for besøgende ved henvendelse hos

naboen.

Fejø Mølle er under restaurering.


Dyreborg

Lille idyllisk fiskerihavn. 50 pladser. A-havn.

Ankringsmuligheder i bugten foran havnen.

0 25m

3

1

2

Badebro

5

2

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 6 m: 95 kr.

6-10 m: 105 kr.

10-12 m: 125 kr.

12-15 m: 160 kr.

Trailerrampe:

35 kr./dag

Havnekontor:

www.dyreborg.nu

Post:

Fåborg (5 km)

Apotek:

Fåborg (5 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Fåborg

62 61 07 07

Farvandet S for Fyn

Dyreborg Vig

WC B D T

60

GAS M @

1

4

1,5

2,5

2,2

1,5

2,5

2,5

3

2,5

2,6

2,5

F.G

N

W E

S

Middel HV ÷ LV: 0,9 m

NE-lig vind: + 1,5 m

NW-lig vind: ÷ 1,0 m

1 Havnekontor,

toilet, bad, vaskemaskine,

tørretumbler

2 Toilet, bad

3 Telefon

55° 04,3ʼ N

10° 13,1ʼ E

Kort 152

4 Bedding 25 ton,

trailerrampe

5 Toilettømning

Vand og el på broerne

Besejling:

Anløbes dag og nat, dog ikke E om Bjørnø, da Gydeløb

ikke er fyrbelyst.

Fra den grønne lystønde på Langetang Flak NW for

Bjørnø kan styres direkte mod havnens molefyr.

Grunde og flak er markeret af kompasafmærkning, tønder

med topbetegnelse samt topstager.

Afmærkningen står tæt til grundene og skal nøje

respekteres. Dybderne kan være små og sten forekommer

adskillige steder.

I roligt vejr går ingen nævneværdig strøm i farvandet.

I blæst kan skiftende strømme sætte mærkbart i Gydeløb

og i løbet N om Bjørnø.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Seværdigheder:

Dyreborg er en seværdighed i sig selv med sit gamle

fiskermiljø.

Dyreborg skov byder på smukke vandremuligheder.

En længere udflugt kunne gå rundt om noret eller til Horne

Kirke, der er en af Danmarks 7 rundkirker (ca. 5 km).


Dyvig

Lillebælt

S-lige del

Als Fjord

Stegvig

De S-lige broer tilhører Dyvig Bådelaug med 150 pladser, heraf 40 gæstepladser. A/B-havn.

Den N-lige bro har 35 pladser, B-havn.

F.G

0,5

3

4

1,7

5

6

5

3

2,5

1

9

C Kommas Havnelods

0 25 50m

4

4

6

8

1,5

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 100 kr.

over 10 m: 130 kr.

Dyvig Bådelaug

Klubhus:

90 90 07 17

Havnemester:

27 51 80 33

www.db-dyvig.dk

WC B D T

60

GAS M @

2

3,5

3

4

1

9

N

W E

S

2,5

3,5

3

Post:

Stationsvej 12

Nordborg (4 km)

Apotek:

Storegade 28

Nordborg (4 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Sønderborg

74 42 35 35

9

1

3

2

3

A

Dyvig

0 100 200m

7

4

B

6

0 25 50m

55° 02,6ʼ N

09° 42,4ʼ E

Kort 159

(152)

Middel HV ÷ LV: 0,8 m

E-lig kuling: + 1,0 m

W-lig kuling: ÷ 1,0 m

A Dyvig Bro

B Dyvig Bådelaugs

broer

1 Klubhus, telefon, bad,

toilet, cykeludlejning,

kiosk

2 Servicekaj,

mastekran 300 kg

3 Bedding

4 Kemisk toilettømning

5 Restaurant, bad, toilet

6 Toilet, bus

7 Diesel

8 Legeplads

9 Grillplads

Vand og el på broerne

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr.

Stegsvig er ikke fyrbelyst.

Stegsgab er markeret af grønne og røde vagere.

Renden er 2,5 m dyb, kun 5 m bred. Blæst kan sætte

indtil 2 knob strøm. Hold lav fart gennem Stegsgab a.h.t.

tangen på løbets nordside. Fiskegrej kan forekomme.

Seværdigheder:

I Holm kun 1 km væk kan ses kopi af Hjortspring-båden

(ca. 300 f. Kr.). Nordborg Slot ligger malerisk på sydsiden

af Nordborg sø. Det er dog ikke det oprindelige slot,

men opført i 1909 af en tysk arkitekt, i dag er slottet

efterskole. Fin vandretur til Oldenor.

Danfoss Universe med attraktioner (8 km).


Ebeltoft

Kattegat

Ebeltoft Vig

Lille trafik- og fiskerihavn. Museumshavn. Stor, moderne lystbådehavn. 327 pladser. A-havn.

Trafikhavnen kan benyttes, når lystbådehavnen er optaget, men ikke fiskerihavnen.

Gode ankringsmuligheder overalt i vigen, dog ikke ved Bogens Hoved eller Lyngsbæk.

G

3

3

R

5

2,2

2,2

2,2

2,7

104°

Fl.R

3

7

C Kommas Havnelods

92°

F.R

3

F.G

2,1

1

Fl.R

4,5 4,5

Fl.G

4,5

1,5

A

1,5

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 120 kr.

10-13 m: 140 kr.

over 13 m: 240 kr.

Trailerrampe:

60 kr./dag

Havnekontor:

86 34 30 08

40 16 75 54

WC B D T

60

GAS M @

3

3

3

B

3

C

3

3

3

3 3

3

3

3

2

5

4,5

3

1

3

3

2

3

4

6

4

4

0 100

D

F.R

Post:

Øster Alle 6

Apotek:

Bryggerivej 4

Lægevagt:

70 11 31 31

Turistbureau:

S.A. Jensensvej 3

86 34 14 00

N

W E

S

200m

F.G

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

WNW-lig storm: + 1,3 m

ESE-lig vind: ÷ 0,9 m

A Trafikhavn

B Fiskerihavn

C Lystbådehavn

D Museumshavn

1 Bad, toilet

2 Havnekontor,

bad, toilet, vaskeri,

fællesrum, kemisk

toilettømning

3 Diesel

56° 11,7ʼ N

10° 40,2ʼ E

Kort 112

4 Slæbesteder

5 Grillplads, legeplads

6 Havnekontor

(trafikhavn),

bad, toilet, telefon

7 Badebro

Vand og el på broerne

Benzin 100 m fra havnen

Besejling:

Anløbes dag og nat. Den røde fyrlinie leder fri af Sandhagen.

Fra grøn SB-afmærkning på Sandhagen NE

sejles ret på lystbådehavnens indsejling, der viser R 3s.

Den grønne fyrlinie leder ind til en 380 m lang og 30 m

bred gravet rende til Trafik- og museumshavnen. Indsejlingen

til renden er afmærket med en grøn og en rød

stage med topbetegnelse.

E for Sletterhage ligger en uafmærket sten lige inden for

2 m-kurven.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Sejlads er forbudt i området 500 m på hver side af

Lyngsbæk Bros fyrlinie og 1.400 m til søs.

Vis hensyn til færgetrafikken.

Seværdigheder:

Ebeltoft er kendt for sine bindingværkshuse og toppede

brosten, og museet i det gamle rådhus på torvet er et af

de mest karakteristiske og helt specielt med sit spir.

Fregatten “Jylland” har endelig fundet sin sidste havn og

er blevet gennemgribende restaureret. Det stolte skib er

verdens længste træskib, og vi danskere kan bryste os

med, at det var med til at slå tyskerne i slaget ved Helgoland

den 9. maj 1864.

Ebeltoft Folkemuseum har samlinger fra egnen, bl.a. en

molbostue.

Der er dukkemuseum i den gamle præstegård.


Egense

Kattegat

Aalborg Bugt

Limfjorden

Langerak

Lystbådehavn, ejet af Egense Sejlklub, beliggende i rolige omgivelser. 300 pladser. A-havn.

Ankring SE for havnen i læ af Korsholm, hvor Dansk Sejlunion har udlagt 3 ankerbøjer i sæsonen.

2

C Kommas Havnelods

0,3

Havnepenge:

-længde/døgn inkl. el:

under 9 m: 110 kr.

9-13 m: 130 kr.

over 13 m: 150 kr.

Trailerrampe:

60 kr./gang

Havnekontor:

98 31 00 57

www.egense-sejlklub.dk

WC B D T

60

GAS M @

0 100 200m

1

4

3

0,4

2

5

Post:

Storvorde

Apotek:

Stationsvej 5C

Storvorde

Lægevagt:

70 15 03 00

Turistbureau:

Vildmosevej 16

99 31 75 60

R

0,8

0,5

G

R

N

W E

Seværdigheder:

Er man interesseret i den jyske natur, kan man tage

bussen til Lille Vildmose, som i dag er et stort naturreservat.

Området er dannet af hævet havbund fra stenalderen

og dækket af tørvemose, lyng og krat.

I Vildmosecentret kan man opleve store flokke af vildsvin

og kronhjorte, og fra udsigtstårnet er der gode

muligheder for et se havørn og kongeørn.

G

R

S

0,8

G

2

Middel HV ÷ LV: 0,6 m

W-lig vind: + 1,2 m

E-lig vind ÷ 0,5 m

1 Klubhus, TV, køkken

bad, toilet, møntvask

2 Færge til Hals

3 Mastekran 250 kg,

diesel kortautomat

4 Legeplads

56° 59,1ʼ N

10° 18,5ʼ E

Kort 106

(122)

5 Børnevenlig badestrand

Vand og el på broerne

Gratis cykeludlån

Besejling:

Anløbes dag og nat. Forsigtighed tilrådes ved anløb om

natten, da belysningen af færgevejen W for havnen kan

virke generende.

Fra anduvningsbøjen styres mod den 10 m brede, gravede

rende, hvis begyndelse er markeret af en rød/hvid

stage i perioden 1. april - 15. november. Renden er

afmærket med røde og grønne stager, der nøje skal

respekteres.

Fartbegrænsning i rende og havn: 3 knob.

Strømmen i Limfjorden er W-gående ved flod og Egående

ved ebbe indtil Nibe Bredning.

I roligt vejr løber strømmen i Langerak 1-2 knob. I blæst

forstyrres det regelmæssige skift, idet strømmen normalt

følger vindens retning.

I snævre passager kan strømmen sætte indtil 3 knob.

Egensefærgerne sejler ca. hvert 5. minut kl. 07-23.50.

Vis hensyn til erhvervs- og færgetrafikken.


Egensedybet: se Otterup

Egernsund

Lillebælt

S-lige del

Flensborg Fjord

54° 54,5ʼ N

09° 36,1ʼ E

Kort 154

(152)

På E-siden kan gæstesejlere anløbe kajen S for Egernsundbroen, laste/lossebroen samt Bådelaugets bro.

På W-siden kan Marina Toft og Gråsten Sejlklubs broer NW for trafikhavnen benyttes.

N

W E

S

C Kommas Havnelods

WC B D T

60

GAS M @

2,5

E

3

4

4

8

4

9

6

D

1

3

8

2

A

1

2

2,5

B

R

5

5,2

Fl.R

8

C

0 50 100m

Middel HV ÷ LV: 1,4 m

N-NE-lig vind: + 1,5 m

W-SW-lig vind: ÷ 1,5 m

A Egernsund Kaj

B-havn

B Laste- og lossebro

B-havn

C Bådelaugets bro FH

B-havn

D Gråsten Sejlklub FH

A-havn

E Marina Toft

B-havn

1 Klubhus, toilet, bad,

internetadgang

2 Trailerrampe,

mastekran

3 Legeplads, grillplads

4 Havnekontor,

bådeværft, motorværksted,

kran,

diesel, telefon,

bad, toilet

5 Toilettømning

6 Egernsundbroen

Vand og el på broerne

Benzin 300 m fra havnen

i Ulsnæs Center


Havnepenge:

Gråsten Sejlklub:

74 44 00 67

21 22 00 68

-længde/døgn:

inkl. el og bad

under 10 m: 80 kr.

over 10 m: 100 kr.

Marina Toft:

74 65 12 25

-længde/døgn

under 10 m: 70 kr.

over 10 m: 100-120 kr.

Egernsund

Egholm

Post:

SuperBrugsen

Gråsten

Apotek:

Ulsnæs Center

Gråsten

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Gråsten

74 65 09 55

Besejling:

Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind og

strøm, men kun i Egernsundbroens åbningstid, med

mindre andet er aftalt.

Egernsund W fyrlinie viser ind i 335,5° mellem Østerhage

og Vesterhage suppleret af en grøn lystønde på

Østerhage.

Egernsundbroens gennemsejlingsfag er markeret med

fast grønt fyr på E-siden og rødt på W-siden.

I Flensborg Fjord går ingen strøm af betydning i roligt

vejr. Ved blæst følger strømmen vindens retning, den

kan være strid og uberegnelig i snævringer.

SW-lig kuling kan sætte ubehagelig sø.

Strømmen i Egernsund følger nogenlunde løbets retning,

i roligt vejr skifter den regelmæssigt og er uden

betydning. Ved hård blæst kan den sætte 3-4 knob og

være umulig at gå op mod uden motor. Pas på ved

gennemsejling af Egernsundbroen.

Kabelfelt og gasledninger tværs over havnen, på grund

af brandfare advares mod ankring.

Fartbegrænsning: 3 knob

Lystbåde skal gå af vejen for større skibe.

Duc dʼalberne ved Østerhage må kun benyttes, hvis

Egernsundbroen ikke kan åbnes.

Seværdigheder:

Egernsund eller rettere området mellem Nybøl og

Brunsnæs havde tidligere hele 40 teglværker.

Der er indrettet et teglværksmuseum i et nedlagt teglværk,

Cathrinesminde.

Se i øvrigt Gråsten.

Egernsundbroen

Gennemsejlingsbredden er 25 m og gennemsejlingshøjden

4,5-6 m.

Broen åbnes i tidsrummet 1/4-31/10: kl. 06.30-22, 1/11-

31/3: kl. 06.30-15.45. Tidspunktet for næste broåbning

vises på tavle ved broen, normalt hver hele time.

Ellers åbnes broen mod betaling, hvis der inden for normal

åbningstid træffes aftale herom med brovagten på

tlf. 74 65 18 23 eller VHF kanal 16.

Kraftig blæst kan medføre, at broen ikke åbnes af sikkerhedshensyn.

Kan broen ikke åbnes, må skibe fra S

fortøje ved duc dʼalberne ved Østerhage, men kun indtil

broen kan passeres.

Ønskes broen åbnet, sættes internationalt signalflag N

(eller nationalflag) på halv fortop, og der gives lang og

kort tone. Om natten hvidt lys for boven og lang og kort

tone.

Fra broen svares med følgende signaler:

1 rødt fast lys = Gennemsejling forbudt

2 røde blinkende lys = Broen åbnes for skibe fra N

2 røde faste lys = Skibe fra N kan passere

3 røde blinkende lys = Broen åbnes for skibe fra S

3 røde faste lys = Skibe fra S kan passere

Indtil gennemsejlingssignal gives, skal der holdes en

afstand til broen på mindst 100 m.

Indenfor 200 m fra broen må kun sejles med den for

manøvreringen nødvendige fart.

Blåt signalflag eller violet lys betyder, at sejlskibe skal

bugseres.

Lang tone fra broen betyder, at gennemsejling er forbudt,

uanset hvad signalerne viser.

Limfjorden

Langerak

Færgebroen på øens SE-side kan anløbes for kortere ophold med dybgang indtil 1,5 m.

Færgelejet må ikke benyttes. Ganske få pladser og ingen faciliteter bortset fra traktørsted.

Båden skal overvåges omhyggeligt, da forbisejlende fartøjer kan sætte meget kraftige dønninger.

Broen anløbes flere gange dagligt i sommerhalvåret af havnerundfart.

57° 03,8ʼ N

09° 52,8ʼ E

Kort 107

(105, 106)


Egå Marina FH

Seværdigheder:

Egå Kirke ligger i Hjortshøj. Den oprindelige kirkebygning

i kampesten og tilhuggede kvadre er fra 1100-tallet,

og døbefonden af granit med løver med menneskeansigter

er oprindelig. Kirken blev til- og ombygget i senmiddelalderen.

Kirkeskibet er en smuk tremastet fuldrigger

”Emanuel”, som er skænket af menigheden i 1884.

Kattegat

Århus bugt

Kalø Vig

Stor og moderne lystbådehavn med 650 faste pladser og 100 jollepladser. A-havn.

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

NW-lig vind: + 1,0 m

SE-lig vind: ÷ 0,6 m

6

11

5

3

3

11

2,5

3

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-alle størrelser:

120 kr./døgn

FH-sejlere:

Miljøafgift: 25 kr./døgn

Trailerrampe:

50 kr./gang

Havnekontor:

86 22 55 51

www.egaa-marina.dk

WC B D T

60

GAS M @

1

7

8 2

4

2

12

2

10

9

2,5

2

1,5

2

2,5

2,5

2,5

3

Post:

Center Øst

Apotek, håndkøb:

Center Øst

Lægevagt:

70 11 31 31

Turistbureau:

Århus Rådhus

87 31 50 10

3

F.G

1,5

1,5

3

1,5

3

1,5

3

Dommertårn

2,5

F.R

3

3

N

W E

0 100 200m

S

56° 12,6ʼ N

10° 17,5ʼ E

Kort 112

1 Havnekontor,

bad, toilet

2 Proviant, grillbar

3 Benzin- og dieselautomat

4 Bådudstyr

5 Mastekraner

6 Bedding, travelift

7 Klubhus

8 Restaurant

9 Legeplads, grillplads

0 Minigolf, café

a Toilettømning

b Trailerrampe

Vand og el på broerne

Besejling:

Anløbes dag og nat. Ved anduvning fra S bør man ikke

sejle W for linien mellem fjernsynsmasten ved Moesgård

og dommertårnet på molen, da der indenfor ligger

en meget stor uafmærket sten 400 m fra stranden.

De fleste grunde og flak i området er ellers dagafmærket,

men ikke pullerne SW for Skødshoved med sten på

2,8 m dybde. Sejlads er forbudt i et afmærket område

mellem havnen og Skødshoveds Flak, hvor der ligger

ammunition fra 2. verdenskrig. Dog fører en afmærket

rende gennem feltet.

I Kalø Vig går ingen strøm af betydning bortset fra

udgående strøm efter perioder med NW-W-lig blæst,

som sætter højvande i vigen.

Fartbegrænsning: 3 knob.

Lystbåde skal så vidt muligt undgå de afmærkede løb til

Århus Havn og Studstrupværket og altid vige for anden

trafik.


Ejby

Lille fiskerihavn. 50 pladser, ofte overfyldt. A-havn.

Gode ankringsmuligheder i Bramsnæs Vig og ud for Dragerup Skov.

N

W E

S

F.R

2

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-alle størrelser:

50 kr./døgn

Trailerrampe:

50 kr./dag

Havnekontor:

51 35 70 88

1,3

1,3

1,3

0 25 50m

1

1

Apotek, håndkøb:

Ejby Strandvej 4

Post: kl. 13-17

Ejby Strandvej 4

Lægevagt:

70 15 07 07

Turistbureau:

Holbæk

59 43 11 31

Seværdigheder:

Dejligheden er et kendt og yndet udsigtspunkt syd for

havnen. Herfra kan man skue ud over land og vand, og

der er mange stier i området, bl.a. andet ind i landet til

Rye Dyrehave.

2

1

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

NW-lig vind: + 1,0 m

SE-lig vind: ÷ 0,6 m

Kattegat

Farv. N for Sjælland

Isefjord, Inderbredning

Bramsnæs Vig

WC B D T

60

GAS M @

55° 41,8ʼ N

11° 50,2ʼ E

Kort 116

1 Toilet 2 Trailerrampe

Tilsanding forekommer

El på broerne

Tankstation 1 km fra havnen

Besejling:

Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr.

Kyndby Rev og Næsby Rev strækker sig mere end 1sm

ud på hver side af løbet. Sten inden for 2 m-kurverne.

Eneste afmærkning i Inderbredningen foruden molefyret

på Ejby Havn er kompasafmærkningen på Orø SW

Pulle, mindste dybde 1,7 m, og Dronningedyssen med

sten på 0,6 m dybde samt de gule tønder, der markerer

skydefeltet NW for Ejby. Det stenede rev NNW for

Bramsnæs ud for havnen er ikke afmærket.

Strømmen i Isefjord og Orø Vestre og Østre Løb skifter

hver 6. time med ebbe og flod. Blæst fra N eller S kan

forstyrre det regelmæssige skift og sætte kraftig strøm

gennem Isefjordens munding og gennem løbene til og

fra Inderbredningen.

Gennem Munkholmbroen i bunden af Bramsnæs Vig

kan strømmen sætte indtil 2 knob i kuling.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

De afmærkede skydefelter i Jægerspris Bugt og Inderbredningen

og den ligeledes markerede torpedoskydebane

fra Kongsøre mod NE må ikke besejles under skydeøvelser,

jfr. Efterretninger for Søfarende og lokale signaler:

i Inderbredningen ved Bredetved hvidt blink.


Ejerslev

Ny lystbådehavn. 50 pladser heraf 10 gæstepladser. A-havn.

1

3

2

Uddybes

0,8

Havnepenge:

-alle størrelser:

100 kr./døgn inkl. el

Trailerrampe:

20 kr./gang

Havnekontor:

havnekiosken

23 86 87 51

www.ejerslevhavn.dk

Enehøje

Post:

Sejerslev (4 km)

Apotek, håndkøb:

Sejerslev (4 km)

Lægevagt:

70 15 03 00

Turistbureau:

Nykøbing Mors

97 72 04 88

Limfjorden

Livø Bredning

4

C Kommas Havnelods 0 50

100m

56° 55,2ʼ N

08° 55,3ʼ E

Kort 109

Besejling:

Anløbes kun om dagen i lyst og sigtbart vejr.

En 200 m lang og 20 m bred gravet, afmærket rende

fører til havnen.

Et lavvandet område i havnen er afmærket med bøjer.

Fartbegrænsning: 3 knob.

Seværdigheder:

Vandretur rundt lagunen med mulighed for at finde fossiler.

Sælreservat på Ejerslev Røn. Molermuseum 5 km.

Storebælt

Langelandsbælt

Nakskov Fjord

Øen er privat og fredet. Må ikke anløbes af lystsejlere. Ingen faciliteter.

Gode ankringsmuligheder på Enehøje Red E for øen og i Sofierenden på skrænterne på W-siden,

omkring 200 m fra kysten. Længere ude er der ned til 0,6 m over Knølen og den store Hvide Grund.

Errindlev

WC B D T

60

GAS M @

Planlagt udbygning af broer vist stiplet

2,5

2,5 1,7

G

2

1,5

G

W E

W-lige Østersø

W for Gedser Rev

Farvandet N for

Rødsand

54° 50,2ʼ N

11° 01,4ʼ E

Kort 144

(142)

54° 38,8ʼ N

11° 33,1ʼ E

Kort 196

Meget lille fiskerihavn 4 km fra landsbyen Errindlev. 60 pladser i 2 bassiner. Dybde ca. 1 m. A-havn.

Den 200 m lange og 6 m brede rende til havnen er ikke afmærket. Besejlingen er meget vanskelig og frarådes.

Ingen faciliteter udover toilet og vand.

2

N

R R R

S

4

G

Middel HV ÷ LV: 0,1 m

W-lig kuling: + 0,8 m

E-lig kuling: ÷ 0,5 m

1 Toilet, bad

2 Udekøkken

3 Kiosk

4 Trailerrampe

Vand og el på broerne

Brændstof, proviant 4 km


Endelave

Ny lystbådehavn og færgeleje. 100 pladser. A-havn.

0 50 100m

1,5

1,2

C Kommas Havnelods

2,5

2

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 12 m: 120 kr.

over 12 m: 200 kr.

Havnekontor:

75 68 91 50

www.endelavehavn.dk

3

2,5

3,5

Fl.G

3

2,6

3

1

4 5

0,8

N

W E

S

Kattegat

Farvandet W for

Samsø

WC B D T

60

GAS M @

Post:

Kongevejen 57

Apotek, håndkøb:

Kongevejen 10

Lægevagt:

75 68 90 23

Turistbureau:

Søndermølle 29

75 68 91 00

Middel HV ÷ LV: 0,4 m

NW-NE-lig storm: + 1,3 m

SW-SE-lig storm: ÷ 1,0 m

1 Færge til Snaptun

2 Bad, toilet

3 Havnekontor

Vand og el på molerne

Benzin 300 m fra havnen

55° 45,8ʼ N

10° 16,4ʼ E

Kort 114

(112)

Tilsanding forekommer,

især omkring N-lige

molehoved

4 Grill-kiosk

5 Cykeludlejning,

minigolf

Besejling:

Anløbes dag og nat.

Ved anduvning fra N leder Endelave fyrlinie ca. 600 m

W for havnen ind i 165°. Fra den røde topstage styres

mod havnen, idet kompasafmærkningen umiddelbart N

for havnen holdes om styrbord..

Med dybgang under 1,9 m kan havnen anduves fra SW

mellem Endelave og Møllegrund. Fra midtfarvandsbøjen

på pos. 55° 45,8ʼ N, 10° 13,49ʼ E styres tæt til N

kompasafmærkning på Møllehage på pos. 55° 46,31ʼ N,

10° 14,76ʼ E, herfra mod den røde topstage og videre

mod havnen.

Sælreservatet på Møllegrund er markeret med gule

bøjer, inden for disse bøjer er sejlads forbudt.

Vis hensyn til færgen, den bakker helt ud og vender N

for havnen.

Seværdigheder:

Endelave Kirke er bygget ca. 1400 og har 2 smukke kirkeskibe,

en 150 år gammel fuldrigger samt linieskibet

Dannebrog, som er ophængt 1958.

Museet er i den gamle præstegård fra 1741 og beskriver

den gamle ø-kultur.

Der er lægeurtehave med over 200 forskellige urter.

På strandengen ved Lynger ligger en stor sten, “Fandens

Sten”, med et hesteskolignende aftryk. Ifølge sagnet

er det sat af Fanden, da han sprang fra Hjarnø til

Samsø og satte af på stenen undervejs.

Endelave er kendt for sin store kaninbestand, og disse

jages her ved hjælp af “fritter”, et lille barsk rovdyr.


Esbjerg FH

Nordsøen

Grådyb

55° 28,0ʼ N

08° 26,0ʼ E

Kort 95

(60, 61, 94)

Stor fiskeri-, industri-, trafik- og færgehavn. B-havn. Lystbådebroer i konsumfiskerihavnen. A-havn.

Ingen adgang for lyst- og fiskerfartøjer i C, D, E, F og G. Kontakt havnevagten inden anløb (VHF, kanal 12).

10,3

G

F.G

2

Iso.WRG

10,3

Oc.WRG

6,7

Fl.R

7,5

BY

Havnepenge:

- alle størrelser:

100 kr./døgn inkl. el.

Havnekontor:

75 13 84 86

22 16 90 25

www.essoesport.dk

Trailerrampe:

50 kr./gang

WC B D T

60

GAS M @

5

4,4

YBY

A

7,5

Fl.G

10,3

9,3

7,5

6,7

5

Fl.R

6

5

Oc.WRG

4,4

H

2 3

6

1

4,4

B

6

Fl.G

2

F.R

Post:

Torvet

Apotek:

Kongensgade 36

Kongensgade 79

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Skolegade 33

75 12 55 99

Y

Y

Y

F.G

0 250 500m

3

C

10,3

Ingen adgang for

fiskeri- og lystbåde

G

2

N

W E

2

C Kommas Havnelods

1 Klubhus, toilet, bad

2 Toilet

3 Telefon

4 Havnevagt

S

Middel HV ÷ LV: 1,6 m

W-lig vind: + 2,0 m

E-lig vind: ÷ 1,0 m

Dybderne, der er angivet

ved middel-springtidslavvande,

er usikre på grund

af tilslikning (løst slam).

A Industrifiskerihavn

B Konsumfiskerihavn

C Trafikhavn

D Færgehavn

E Dokhavn

F Østerhavn

G Sønderhavn

H Esbjerg Søsport

gæstesejlere

5 Bedding, bådeværft

6 Restaurant, cafeteria

Vand og el på broerne

Tankstation 500 m


Besejling:

Anløbes dag og nat. Sædden Strand fyrlinie viser i 54°

gennem den gravede rende over Grådyb Barre.

Indsejlingen og den 200 m brede rende frem til havneindløbene

er yderligere markeret af grønne og røde lystønder,

kompasafmærkning og ledefyr.

En vandstandsmåler på S-siden af den gravede rende

over barren er forsynet med gult blink.

Afmærkningen skifter lige S for Esbjerg.

Tidevandsstrømmen løber indtil 2 knob gennem Grådyb

og på tværs af havneindløbene.

Tilslikning forekommer, men oprensning foregår til stadighed.

C Kommas Havnelods

3,4

D

8,4

9,3

Ingen adgang for

fiskeri- og lystbåde

F.R

F.G

9,3

Fl.G

G

6

3

2

Fl.G

G

6,7

E

Losseplads

Seværdigheder:

Ved tabet af Sønderjylland i 1864 til Tyskland mistede

Danmark sin vigtige nordsøhavn Husum. I 1868 besluttedes

det at bygge en ny havn i stedet til støtte for den

danske landbrugseksport.

Esbjerg Havn blev taget i brug i 1874. Tidligere havde

der kun ligget 2 gårde på stedet, men nu opbyggedes

Esbjerg by med lige gader og veje i rette vinkler.

Esbjerg har naturligvis et Fiskeri- og Søfartsmuseum,

og saltvandsakvariet og sælariet vil de fleste finde

spændende. Her kan man se et stort udsnit af det liv,

der udfolder sig under de danske vandoverflader, og

man kan nyde sælernes evner under vandet. Foran

museet er der rejst en bronzestatue af Martin Spangsberg,

som var Vitus Berings næstkommanderende.

G

2

3

4

6

9,3

3,4

F

5,3

Store fartøjer kan forårsage sugning og uberegnelige

vindforhold gennem de smalle løb. Der skal vises stort

hensyn til disse skibe, som er bundet af at følge løbene

meget nøje. Udgående skib skal vente på indgående.

Vis hensyn til færgetrafikken.

Forbudt område langs den jyske W-kyst fra Skallingens

S-spids til Husby Klit N for Ringkøbing Fjord.

Afmærkede skydefelter mellem Blåvandshuk og Hvide

Sande.

Vadehavet er ramsar område.

0 250 500m

Fl.G

4,4

G

G

6,3

N

W E

Ved Esbjerg Søsport ligger Fyrskib nr.1 som museum.

Her er også afgang for havnerundfart om sommeren.

En længere udflugt kunne gå til Marbæk Plantage.

Her findes et landbrugsmuseum, hvor man kan se, hvorledes

oldtidsbønderne levede, og hedebønderne opdyrkede

heden. På heden findes 2 bopladser fra jernalderen.

Bogtrykmuseet i Esbjerg viser bogtrykkerkunsten gennem

500 år. Det er et arbejdende museum, der viser

bogtrykkermetoder gennem de sidste 100 år.

Svømmestadion Danmark har stort badeland, og der er

åbent alle dage året rundt fra kl. 06.00 til 21.00.

Andre seværdigheder er:

Historisk Samling fra besættelsestiden, Esbjerg Museum,

Kunstpavillonen, Vandtårnet og Musikhuset.

S


Espergærde

Lille idyllisk fiskeri- og lystbådehavn. 100 pladser. A-havn.

Stor ren badestrand lige op til havnen.

C Kommas Havnelods

N

0,3

W E

S

2,5

2,5

2,5

Havnepenge:

-bredde/døgn:

under 2,5 m: 100 kr.

2,5-3 m: 125 kr.

over 3 m: 150 kr.

incl el max. 1200 W

Trailerrampe:

max. 300 kg: 50 kr./dag

Havnekontor:

22 86 10 26

Fakkegrav

1,8

1,8

Øresund

N-lige del

WC B D T

60

GAS M @

Lillebælt

N-lige del

Vejle Fjord

Privat anløbsbro ved tidligere badehotel. Broen er meget forfalden, og anløb frarådes.

2,5

F.R

1,8

0 25 50m

Post:

Espergærde Centret

Apotek:

Espergærde Centret

Lægevagt:

48 25 00 41

Turistbureau:

Helsingør

49 21 13 33

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

W-lig kuling: + 1,0 m

E-lig kuling: ÷ 1,0 m

55° 59,5ʼ N

12° 33,8ʼ E

Kort 131

Tilsanding forekommer Vand og el på broerne

Tankstation 2 km

Besejling:

Anløbes dag og nat. Fyrene på Kronborg og Ven samt

Snekkersten og Humlebæk Havn vejleder ved anduvningen.

Renden er markeret af en rød og grøn topstage

ca. 100 m fra indsejlingen.

Seværdigheder:

Espergærde er Øresundskystens mindste havn og et

gammelt fiskerleje fra 1880. Grundet de fine badestrande

opførtes badepensionater, og siden er det blevet til

et fashionabelt villakvarter. Havnen er i sommerperioden

afspærret for kørende trafik.

Flynderupgård Museum (3 km) er et egnsmuseum med

skolestue, købmandsbutik, møntsamling og en fiskerstue

fra 1823.

Der er regelmæssig busforbindelse til Helsingør (Kronborg)

og Humlebæk (Louisiana).

55° 40,9ʼ N

09° 46,8ʼ E

Kort 157

(114)


Faldsled

Lillebælt

S-lige del

Helnæs Bugt

Fiskeri- og lystbådehavn. 200 pladser. A-havn.

Ankringsmulighed SE for havnen samt i Nørrefjord, bl.a. ud for Illum og Vigø, men pas på sten.

C Kommas Havnelods

F.R

2,5

F.G

2,5

8

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 100 kr.

9-12 m: 120 kr.

over 12 m: 120 kr. +

10 kr. pr. m

Trailerrampe:

30 kr./gang

Havnekontor:

21 28 49 60

WC B D T

60

GAS M @

2,5

2,5

Post:

Millinge (3 km)

Apotek, håndkøb:

Dagliʼ Brugsen

Millinge (3 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Fåborg

62 61 07 07

Besejling:

Anløbes dag og nat.

Løbet gennem Sønderfjord til Faldsled er markeret af

grønne og røde topstager, og fra Faldsled til Nørrefjord

med kompasafmærkning, men kun 1. april - 15. nov.

Mindste dybde over Helnæshoved Flak og gennem

løbet er 3,1 m.

Flakkene i begge sider har sten på ned til 0,3 m.

Afmærkningen skal nøje respekteres overalt i bugten.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Kabler mellem Tjørnehoved og Helnæs, mellem Helnæs

og Illum og mellem Vigø og kysten N for Faldsled.

2

5

4

1,5

8

1

0 25 50m

1,5

2

6

3

7

N

W E

S

55° 09,2ʼ N

10° 08,7ʼ E

Kort 152

Middel HV ÷ LV: 1,0 m

N-E-lig vind: + 0,5 m

S-W-lig vind: ÷ 0,5 m

1 Legeplads

2 Klubhus, bad

3 Telefon

4 Slæbested

5 Mastekran

6 Grill

7 Toilet, bad

8 Gæstepladser

Vand og el på broerne

Gratis cykeludlån

Seværdigheder:

Faldsled Kro er ikke blot skøn at skue, men den har et

formidabelt godt ry for sin gode mad. Det er måske ikke

lige stedet, hvor man inviterer alle havnens unger til børnefødselsdag,

men givet den rette atmosfære for en

bryllupsdag.

Jordløse Kirke (4 km) har en meget smuk altertavle med

udskårne figurer udført ca. 1515. Den smukke bindingsværkspræstegård

er fra 1734.

En hyggelig cykeltur kunne gå til Svanninge Bakker eller

til Fyns rundkirke Horne Kirke.

Kirken er grundlagt i slutningen af 1100-tallet under Valdemarʼerne

som et kongeligt kapel. Kirken fremstår ikke

som de bornholmske rundkirker grundet de mange tilbygninger.

I senmiddelalderen blev der tilført gotisk

præg, men i dag er det mest klassicismen, der præger

kirken. Det er især greven til Hvedholm, Preben Bille

Brahe, som har bekostet ombygningerne. Han lod også

opføre en privat loge i kirken samt et mausolæum på kirkegården.

De kunstinteresserede vil glædes ved altertavlen, som

er malet af Eckersberg, der ofte besøgte greven i

begyndelsen af 1800-tallet.


Fanø (Nordby) FH

Lystbådehavn S for Nordby. 70 pladser med pontonbomme. A-havn.

Gæstesejlere kan også benytte Søndre Havnebro (Langelinie).

0 25 50m

1

C Kommas Havnelods

1,6

2

Gæstepladser

1,3

2

1,8

0,5

161,6°

1,3

N

W E

S

Nordsøen

Grådyb

Fanø Lo

WC B D T

60

GAS M @

Besejling:

Nordby Havn anløbes dag og nat, lystbådehavnen kun

om dagen i lyst og sigtbart vejr.

I Fanø Lo mellem Kremer Sand og Kremer Sand Syd er

udsat 3 grønne stager.

Langs havnen mellem færgeleje og lystbådehavn er

udlagt 3 røde stager.

Indsejlingen gennem den gravede rende (2,7 m) Slunden

er markeret af 2 Iso i 242°. Herfra viser havnens

fyrbåker ind i 213,7°.

To båker med trekanttopbetegnelse viser overét i

161,6° fra Nordby Havn til lystbådehavnen. Båkerne er

belyst. Afmærkningen skal nøje respekteres.

Tidevandsstrømmen i Grådyb løber indtil 2 knob.

Strømmen langs kajerne spiller normalt ingen rolle.

En vandstandsmåler på S-siden af den gravede rende

over Grådyb Barre er forsynet med gult blink.

Lystsejlere må kun benytte sejlrenden i Slunden under

hensyntagen til fanøfærgerne.

Både med motor skal benytte denne. Så vidt muligt sejles

i styrbord side uden for afmærkningen.

Indgående lystsejlere må kun passere renden umiddelbart

efter færgens passage af Slunden.

Fartbegrænsning: 3 knob.

Middel HV ÷ LV: 1,3 m

SW-W-lig vind: + 1,5 m

- storm: 2,3-3 m

NE-E-lig vind: ÷ 1,5 m

- storm: betydeligt mere

1 Klubhus, telefon,

toilet, bad

2 Mastekran

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 10 m: 90 kr.

over 10 m: 110 kr.

Trailerrampe:

20 kr./gang

Havnekontor:

Fanø Sejlklub

75 16 21 73

55° 26,6ʼ N

08° 24,5ʼ E

Kort 95

(60, 61, 94)

Dybderne, der er angivet

ved middel-springtidslavvande,

er usikre på

grund af løst slam

Vand og el på broerne

Benzin, diesel og gas

fås 900 m fra havnen

Post:

Færgevej 1

Apotek:

Hovedgaden 64

Lægevagt:

75 16 32 22

Turistbureau:

Færgevej 1

70 26 42 00

Seværdigheder:

Indtil 1741 var Fanø kongens ejendom, men ved snilde

og list lykkedes det beboerne ved auktionen over øen at

købe denne for næsen af rige købmænd fra Ribe.

Ejerskabet gav ret til skibsbygning, og 4 træskibsværfter

lagde grunden til, at skibsbygning og søfart gav Fanø

så store indtægter.

De mange penge blev investeret i smukke huse i Nordby

og Sønderho. Alle de gamle stråtækte huse er bygget

i øst-vest orientering af hensyn til vestenvinden, og

indvendigt er de ofte udsmykket med hollandske kakler,

som var hjembragt af skipperne.

Sønderho Kirke fra 1782 har mange smukke skibsmodeller,

der vidner om øens velstand på sejlskibenes tid.

Nordby har flere museer af maritim karakter og endog et

internationalt legetøjsmuseum.

Vildtbiologisk Station driver en gammel fuglekøje ved

Albuebugt til ringmærkning af andefugle. En fuglekøje

er en gammel fangstform, en sindrig indrettet fælde, som

nu er forbudt. Der var tidligere 4 fuglekøjer på Fanø, og

man fangede 5000-6000 ænder om året.

2. weekend i august er der ”Familiedag” med fremvisning

af Fanødragter, ”Sømandens hjemkomst” og et tilbageblik

til øens storhedstid indenfor skibsfart.


Faxe Ladeplads

W-lige Østersø

E for Gedser Rev

Faxe Bugt

Fiskeri- og lystbådehavn bag Faxe Kalkbruds udskibningshavn. 130 pladser. A-havn.

Gæstepladser ved ydermolen i lystbådehavnen eller ved grønt skilt. Trafikhavnen må ikke benyttes.

C Kommas Havnelods

N

4

W E

S

6

5

2,5

1

2

3

A

2,5

Havnepenge:

-længde/døgn inkl. el:

under 8 m: 120 kr.

8-12 m: 140 kr.

over 12 m: 170 kr.

Trailerrampe:

450 kr./år

Havnekontor:

56 71 62 32

www.fakseladepladshavn.dk

WC B D T

60

GAS M @

1,8

B

0 100 200m

3

4

2

2

3

3

Post:

Postvej 2

Apotek, håndkøb:

SuperBrugsen

Faxevej 5

Lægevagt:

70 15 07 07

Turistbureau:

Postvej 3

56 71 60 74

Besejling:

Anløbes dag og nat, dog ikke i pålandskuling.

Havnens fyrbåker viser ind i 345,5°. Om dagen ses havnens

siloer på lang afstand.

Den 1000 m lange, gravede rende er markeret af topstager

og kompasafmærkning.

Sejlads i rende og trafikhavn skal være for motor.

4

1,5

2,8

C

4

F.R

4

4

FR 345,5°

55° 12,9ʼ N

12° 10,0ʼ E

Kort 190

(198)

Middel HV ÷ LV: 0,5 m

E-lig storm: + 1,5 m

W-lig storm: ÷ 1,5 m

Tilsanding forekommer

A Lystbådehavn

B Fiskerihavn

C Trafikhavn

1 Havnekontor, bad,

toilet, møntvask,

kemisk toilettømning

2 Klubhus

3 Gæstepladser

4 Trailerrampe

5 Restaurant

6 Legeplads

Vand og el på broerne

Tankstation 500 m

Seværdigheder:

Havnen er anlagt til udskibning af Faxekalken, som var

og er en stor industri. Noget af kalken er så hård, at det

kaldes Faxemarmor. Det er muligt, at det er denne kridt,

der er brugt i Faxe Kirke, som er bygget af tegl med striber

af kridt.

Geomuseum Faxe har en fin samling af sjældne forsteninger,

der måske kan inspirere til en vandring langs

Stevns Klint. Det er ret almindeligt at finde vættelys og

forstenede søpindsvin, men der er mere spændende

sager af finde, hvis man er heldig.

Faxe Bryggeri behøver vel ikke nærmere introduktion,

men der arrangeres rundvisninger for turister.

Der er oldtidsgrave i Strandegårds Dyrehave (3 km).

Vemmetofte Kloster er opført af Lave Brock i 1560.

I 1715-24 blev der tilføjet en en meget smuk trefløjet

barokhovedbygning. Fra 1735 har Vemmetofte været

adeligt jomfrukloster. I dag er det dog ikke kun adelige

jomfruer, der bor her, men både damer, herrer og ægtepar

uden adelig herkomst. Parken er offentlig.

Busforbindelse hver time til Bon-Bon land (3 kvarter).


Fedhavn

Fejø: se Dybvig

W-lige Østersø

E for Gedser Rev

Præstø Fjord

Lille privat bådehavn i forbindelse med campingplads. 30 pladser.

Kan anløbes med dybgang indtil 1 m. Ingen afmærkning.

Faciliteter på campingpladsen. Feddet Camping: 56 72 52 06. Havnefoged: 21 73 01 21.

Femø

Færge- og lystbådehavn. 80 pladser. A-havn.

2

N

W E

3

S

G

1,5

3

C Kommas Havnelods

2,5

96°

3

3

1

F.R

3

4

1,8

0 50 100m

3

3

2

2

1,5

2

5

2

1,5

2 F.GF.G

G G

Y Y

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 105 kr.

9-12 m: 130 kr.

over 12 m: 160 kr.

Baltic Sailing Bonuskort

kan benyttes

Havnekontor:

23 60 30 32

Post:

Landposten

v/færgen kl. 8.10

Lægevagt:

70 15 07 07

Turistinformation:

Maribo

54 78 04 96

2

Middel HV ÷ LV: 0,6 m

N-NE-lig vind: + 1,5 m

S-lig vind: ÷ 1,5 m

1 Havnekontor,

toilet, bad, møntvask,

sejlerkøkken

2 Sejlerhus

Smålandsfarvandet

SW-lige del

Femø Sund

WC B D T

60

GAS M @

3 Købmand

4 Diesel

55° 10,3ʼ N

12° 05,5ʼ E

Kort 190

54° 58,3ʼ N

11° 30,9ʼ E

Kort 160

5 Færge til Kragenæs

Vand og el på broerne

Besejling:

Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr.

Vejrø Vn vejleder ved anduvning af Femø Sund, og

havnens fyrlinie leder gennem den gravede rende, der

er markeret af fem grønne tønder med topbetegnelse.

Bundgarn og andet fiskegrej forekommer.

Kabelfelt til Fejø ud for havnen.

Vis hensyn til færgetrafikken.

Seværdigheder:

Naturen på Femø er meget kuperet, og øen var tidligere

kendt for sine frugthaver på de rige morænemuldjorde.

Mere kendt nu til dags er måske kvindelejrene, de såkaldte

ø-lejre som blev startet i 1971.

Hvert år afholdes jazz-festival den 1. weekend i august.

Femø har en smuk gammel kirke af kampesten og røde

munkesten. Der er en del sengotiske kalkmalerier og

den udskårne prædikestol er fra 1580.


Fiskenæs: se Gråsten

Fjællebroen

Farvandet S for Fyn

Nakkebølle Fjord

Moderne lystbådehavn. 180 pladser. A-havn.

Gæstesejlere overalt på ledige pladser, se de grønne og røde skilte, efter havnefogedens anvisning.

0 50 100m

0,9

1,5

1,6

C Kommas Havnelods

Havnepenge:

-længde/døgn:

under 9 m: 100 kr.

over 9 m: 130 kr.

Betales i klubhuset

Trailerrampe:

50 kr./dag

Havnekontor:

62 61 59 53

WC B D T

60

GAS M @

2

1,5

2

2,2

5

3,1

2

4

2

2,2

6

2

1,5

2,5

Post:

Brugsen V. Åby

Apotek:

V. Skerninge (5 km)

Lægevagt:

70 11 07 07

Turistbureau:

Fåborg

62 61 07 07

Besejling:

Anløbes bedst om dagen. Anløb om natten kræver

lokalkendskab, men indsejlingen er afmærket, og havnen

er belyst.

Ingen mærkbar strøm i fjorden.

Fiskeredskaber forekommer.

2,3

2

3,1

2

R

2,5

3

2,8

2,2

3

G

1

N

W E

S

55° 03,6ʼ N

10° 22,9ʼ E

Kort 152

Middel HV ÷ LV: 0,3 m

N-E-lige vinde: + 1,0 m

W-lige vinde: ÷ 1,0 m

1 Kiosk

2 Klubhus, telefon,

sejlerstue, bad, toilet

3 Mastekran 300 kg

4 Trailerrampe 10 t

5 Legeplads

6 Affald, miljøstation

Vand og el på broerne

Brændstof, gas og

proviant 3 km fra havnen

Seværdigheder:

Øhavnsstien, der er en trampesti, går fra langs kysten

fra Svendborg til Fjællebroen og videre til Faldsled.

Rødkilde er en af Fyns ældste herregårde, der første

gang omtales ca. 1314. Den ligger meget idyllisk ved en

lille sø, som er mølledam for Rødkilde Mølle. Møllen er

stråtækt og opført 1862.

Nakkebølle Slot ved Åstrup er fra 1599, men ombygget

for 100 år siden.

Det fortælles, at en af ejernes koner, Anna Bilde, fødte

17 børn, som alle døde. To stedlige kvinder fik skylden

for denne ulykke og blev brændt på bålet som hekse.

Det er en smuk travetur til det gamle sanatorium på den

anden side af fjorden.

More magazines by this user
Similar magazines