Havnelods

samples.pubhub.dk

Havnelods

Forord

Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere den

15. udgave af lystsejlernes foretrukne havnelods.

Kommaʼs Havnelods 2011-2013 dækker hele

Danmark samt Sverige fra Strömstad i nord via

Øresund og den smukke Blekinge Skærgård, der

ender i Karlskrona Skærgård i øst og derfra op

gennem Kalmarsund til Mem, hvor Göta Kanalen

starter, samt de svenske søer Vänern og Vättern.

Også hele Tyskland er dækket fra Polen i øst til

Danmarks grænse ved Flensborg samt ud gennem

Kielerkanalen til Elben og via Helgoland op

langs Nordsøen til Rømø. Denne udgave er udvidet

med Polen. Med denne havnelods kan sejlerne

få dækket hele det populære ferieområde i og

omkring Danmark i ét opslagsværk, hvor alle de

informationer, sejleren har brug for til planlægningen

og i feriehavnene, findes.

Kommaʼs Havnelods 2011-2013 indeholder 1039

havne i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.

Kommaʼs Havnelods er naturligvis blevet gennemgribende

opdateret, og det kan vi i høj grad

takke utallige danske, svenske og tyske sejlere

for. Uden deres hjælp via brevkort og breve med

deres iagttagelser ville vi ikke kunne lave en havnelods

af så høj kvalitet, som vi gør hvert andet år.

Der skal atter lyde en særlig tak til tursejleren

Anders Høegh-Post, som gennem årene omhyggeligt

har gjort sig notater om faktuelle fejl og

ændringer i alle de havne, han har besøgt gennem

de to sidste sæsoner og ansvarsfuldt kommunikeret

med redaktøren.

Også fremover er det uhyre vigtigt med oplysninger

fra sejlerne, så tøv ikke med at indsende de

frankerede kort, som igen sidder bagest i Kommaʼs

Havnelods, hvis I observerer ændringer.

Naturligvis kontakter vi også alle landets havnekontorer

og lokale myndigheder for at få ajourført

havneplaner og alle de andre informationer, Kommaʼs

Havnelods bugner af.

I “gå i land-lodsen” er der lidt for enhver smag,

hvad enten familien er til finkulturelle museer og

udstillinger, historiske bygningsværker eller beva-

ringsværdige landsbymiljøer, gravhøje, interessante

kirkebygninger, fyrtårne, traveture i skoven,

naturreservater eller en herlig dag i tivoli, zoo eller

et nærliggende vandland.

Besejlingsvejledningen giver kun information om

havnens umiddelbare nærhed. En havnelods skal

ikke være en farvandsbeskrivelse, men et hjælpemiddel

ved havneanløb. Kommaʼs Havnelods

tager over, når navigationen til havnen via bådens

søkort er fuldført.

Hverken Kommaʼs Havnelods eller nogen anden

officiel kilde vil være 100 % korrekt, for det er en

lang og omstændelig proces at lave trykte udgivelser,

så det er bådførerens pligt og ansvar at

sejle med fornuftig fart og være agtpågivende, når

havne anløbes. I den forbindelse er det vigtigt at

præcisere, at redaktionen af Kommaʼs Havnelods

sluttede 25. februar 2011. Der vil naturligvis være

ændringer i havnene, som det ikke har været

muligt at anføre som ”under etablering” eller

”planlagt”.

Men ingen er fuldkomne. Selv om redaktionen

personligt checkede samtlige danske havne og

ikke kun de udenlandske, ville der være fejl, der

ikke blev opdaget. På samme måde er det for alle

Danmarks og utallige hjælpsomme svenske havnemyndigheder.

De får sidste udgaves havneplaner

m.v. tilsendt til kontrol og opdatering, men det

er menneskeligt at overse detaljer, fordi man er tilbøjelig

til at se det, man forventer at se. Det er

faktisk synd, når sejlere overfuser havnekaptajner,

hvis de finder fejl eller mangler. Som oftest er

det jo fordi, de sejler rundt med en gammel udgave

af Kommaʼs Havnelods!

Der skal til slut lyde en stor tak til kommunale

myndigheder, havnebestyrelser, havnekaptajner

og de mange lystsejlere for deres hjælpsomhed

og samarbejde op til udgivelsen af denne 15.

udgave af Kommaʼs Havnelods.

Med sejlerhilsen

Bent Lyman

More magazines by this user
Similar magazines