LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

EsumE

formålet med denne rapport er at præcisere omfanget og rækkevidden af

det forbud mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser,

der i Danmark siden vedtagelsen af ligestillingsloven i 2000 gælder for

alle sælgere/tjenesteydere både i den private og offentlige sektor samt af

den pligt til at indarbejde kønsligestilling i al planlægning og forvaltning,

der gælder i den offentlige sektor (den såkaldte mainstreamingpligt). Det

vil også blive diskuteret, i hvilken udstrækning der, hvis der ønskes mere

kønsligestilling, kan og bør ske skærpelse af reglerne i dansk ret inden for

rammerne af de nugældende Eu-regler.

kønsligestilling og forbud mod diskrimination er grundlæggende rettigheder

(menneskerettigheder). I de seneste år er der i stigende grad udviklet et

samspil mellem elementer i dansk ret, der stammer fra Eu-niveau, og

elementer, der stammer fra folkeretligt eller nationalt niveau, hvilket gør

det relevant at opfatte regler af national herkomst, folkeret og regler, der er

blevet til i Eu-regi, som ét stort system.

fokus i rapporten er på dansk ret, hvor de vigtigste regler findes i ligestillingsloven

fra 2000. Det gælder navnlig § 2 om forbud mod kønsdiskrimination

og § 4 om kønsmainstreaming i den offentlige sektor, dvs. inddragelse af

hensynet til at fremme kønsligestilling i al administration og planlægning.

Disse regler gennemgås i rapportens afsnit 2.

9

More magazines by this user
Similar magazines