LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

100

LIGE ADGANG

ligegyldigt hvilken rolle de optræder i, fx myndighedsudøvelse, anskaffelse af

varer og tjenesteydelser eller præstation/levering af tjenesteydelser.

Det danske forbud i den offentlige sektor er forpligtende for en bredere kreds

end de underliggende Eu-regler kræver. De underliggende Eu-regler finder

kun anvendelse på levering af varer og tjenesteydelser via et marked, mens

nationale myndigheders myndighedsudøvelse er nationalt anliggende. Den

danske ligestillingslov forpligter alle offentlige myndigheder og institutioner,

uanset hvad de laver, fx træffer forvaltningsafgørelser som led i deres

myndighedsudøvelse eller præsterer tjenesteydelser.

Direktivet om ligebehandling af kvinder og mænd ved adgang til og levering

af varer og tjenesteydelser handler derimod kun om varer og tjenesteydelser

i Euf-traktatens forstand og finder ifølge art. 3 anvendelse på alle personer,

som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden,

både inden for den offentlige og den private sektor, samt transaktioner i den

forbindelse. Eu-reglerne forpligter til forskel fra den danske ligestillingslov

ikke medlemslandene i forbindelse med deres myndighedsudøvelse,

men kun når de leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for

offentligheden, hvilket er det samme som, at de er omfattet af de Eu-retlige

regler om fri bevægelighed.

En række offentlige serviceydelser, fx hospitalsbehandling, anses for

en tjenesteydelse, der er omfattet af Eu’s fri bevægelighedsregler, og

ikke kun af de danske regler, men også af de underliggende Eu-regler.

Princippet om fri bevægelighed for tjenesteydelser giver både leverandører

af tjenesteydelser fri bevægelighed og modtagere af tjenesteydelser, fx

patienter i sundhedssektoren. I forbindelse hermed har de krav på ikke at

blive kønsdiskrimineret.

More magazines by this user
Similar magazines