LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

102

LIGE ADGANG

forbindelse. Bestemmelsen indebærer, at aktiviteter af rent privat karakter,

fx udleje af værelser i private boliger, ikke er omfattet af forbuddet mod

forskelsbehandling. Bestemmelsen afspejler ifølge forarbejderne til den

danske ligestillingslov dels et hensyn til privatsfæren, dels at et sådant forbud

kan være vanskeligt at håndhæve.

I den private sektor er det kun sælger/leverandørsiden, der er forpligtet af

forbuddet mod kønsdiskrimination. En privat køber er som udgangspunkt

berettiget til at fravælge sælgere/leverandører pga. deres køn efter

forgodtbefindende. En kunde, der foretrækker at modtage rådgivning

af fx en mandlig arkitekt eller læge, kan frit gå udenom selvstændigt

næringsdrivende kvindelige arkitekter eller læger. hvis der er tale om

ansatte læger eller arkitekter eller andre, der præsterer serviceydelser, kan

deres arbejdsgivere ikke fravælge dem under hensyn til, at kunderne evt.

foretrækker at blive betjent af det ene eller det andet køn. hverken private

eller offentlige sælgere/tjenesteydere må afgrænse den kundekreds, han/

hun vil modtage, efter køn.

Private erhvervsvirksomheder drives normalt med det formål at tjene profit

til ejerne. Eu’s charter om grundlæggende rettigheder beskytter mange

forskellige rettigheder, bl.a. også retten til erhvervsudøvelse. Erhvervsfrihed

er reguleret i art. 15. 144 Art. 16 i Chartret bestemmer:

friheden til at oprette og drive egen virksomhed anerkendes i overensstemmelse

med fællesskabsretten og national lovgivning og praksis.

I de forklarende bemærkninger til art. 16 om frihed til at oprette og drive egen

virksomhed nævnes aftalefriheden udtrykkeligt som en grundlæggende

rettighed.

More magazines by this user
Similar magazines