LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

6.

muLtIPEL DIskrImINAtIoN. INtErsEktIoN mELLEm

køNsLIGEstILLING oG forBuD moD DIskrImINAtIoN PGA.

ANDEt END køN, fx EtNICItEt, sEksuEL orIENtErING ELLEr

ALDEr oG hANDICAP

6.1 geNerelt

Diskrimination retter sig, som omtalt foran i afsnit 2, ofte mod delgrupper

af kvinder eller mænd, fx gravide kvinder, ugifte kvinder eller kvinder eller

mænd i en vis alder, kvinder eller mænd fra en vis etnisk gruppe eller

med en vis religion. man taler undertiden om multipel diskrimination

og intersektionalitet. Der findes ikke eksplicitte regler om multipel

diskrimination 146 i dansk ret, men forbud mod kønsdiskrimination gælder

klart også i situationer, hvor kun en delgruppe af kvinder eller mænd rammes

af diskriminationen. man kan aldrig legitimere kønsdiskrimination med, at

man ikke diskriminerer alle kvinder eller alle mænd, men kun en delgruppe

af kvinder eller en delgruppe af mænd. herved bliver en del tilfælde af

intersektionalitet mellem forskellige diskriminationsgrunde, fx køn og

etnicitet, omfattet af forbuddet mod kønsdiskrimination.

I forhold til forbud mod diskrimination ved levering af varer og

tjenesteydelser er der i dansk ret tre love, der er særlig relevante:

• Ligestillingsloven, 147 der forbyder kønsdiskrimination

• Den etniske ligebehandlingslov, 148 der forbyder etnisk diskrimination

• racediskriminationsloven af 1971, 149 der forbyder diskrimination pga. race,

hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering

105

More magazines by this user
Similar magazines