LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

106

LIGE ADGANG

På Eu-niveau er der to direktiver, der eksplicit forbyder diskrimination ved

levering af varer og tjenesteydelser:

• Det etniske ligebehandlingsdirektiv 150

• kønsligestillingsdirektivet vedrørende varer og tjenesteydelser 151

Andre diskriminationskriterier som alder, handicap, religion og seksuel

orientering er endnu ikke omfattet af noget direktiv. Der behandles, som

nævnt foran, for tiden i Eu et forslag til horisontalt direktiv, der, hvis det

vedtages, vil udstrække diskriminationsforbuddet vedrørende varer og

tjenesteydelser til også at gælde for diskrimination pga. religion eller tro,

handicap, alder eller seksuel orientering. 152

Der er ikke på nuværende tidspunkt (2012) forbud i dansk ret mod

diskrimination pga. alder og handicap ved handel med varer og

tjenesteydelser. I fN-regi blev der indgået en handicapkonvention i

2006 (Convention on the rights of Persons with Disabilities). 153 såvel

Eu som medlemsstaterne i Eu underskrev konventionen i 2007. I Eu’s

handlingsprogram vedrørende handicappede 154 henvises også til denne

konvention, der er den første menneskeretskonvention, Eu har tiltrådt.

konventionen trådte i kraft i de lande, der på det tidspunkt havde ratificeret

den, den 3.5.2008. Den 24. juli 2009 ratificerede Danmark konventionen, der

trådte i kraft i Danmark en måned efter.

Almindelige Eu-retlige principper og de Eu-retlige grundrettigheder

(menneskerettigheder), herunder det brede diskriminationsforbud i art. 21 i

Eu’s charter om grundlæggende rettigheder, skal som nævnt respekteres i

national ret på Eu-regulerede områder.

More magazines by this user
Similar magazines