LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

108

LIGE ADGANG

multipel diskrimination kan fx være samtidig diskrimination pga. køn, etnicitet

og religion. Det forekommer uhensigtsmæssigt, at det kaldes dobbelt

diskrimination i den danske version af det etniske ligebehandlingsdirektiv.

sager om diskrimination relateret til det muslimske tørklæde kan fx rejses

såvel efter regler om kønsdiskrimination som efter regler om diskrimination

pga. etnicitet og religion. Den ledende danske dom om emnet i forhold

til arbejdsmarkedet er føtEx-sagen, 156 der udelukkende blev ført som

en sag om (indirekte) religionsdiskrimination, muligvis fordi den konkrete

kvinde, der var af tyrkisk afstamning, i flere år havde været ansat hos den

pågældende arbejdsgiver (føtEx), og alt var gået godt, indtil hun på et

tidspunkt efter at have deltaget i nogle religiøse kurser begyndte at bære

tørklæde på jobbet, hvilket stred mod virksomhedens uniformsreglement

og udløste en afskedigelse. højesteret fandt énstemmigt, at et forbud mod

hovedbeklædning, der var fastsat af arbejdsgiveren efter aftale med de

kollektive repræsentanter for personalet (forbuddet i sagen gjaldt en hvilken

som helst hovedbeklædning, ikke specielt det muslimske tørklæde), var

et tilsyneladende neutralt kriterium, der ville stille kvindelige medlemmer

af en bestemt religion (islam) ringere end andre. Det ramte således

en delgruppe af kvinder. højesteret anså i den konkrete sag forbuddet

mod hovedbeklædning for retfærdiggjort i et sagligt/legitimt hensyn

(virksomhedens ønske om over for kunder og ansatte at fremtræde politisk

og religiøst neutralt) og mente, at det var et egnet middel hertil og ikke

gik videre end nødvendigt (virksomheden havde tilbudt den ansatte, at

hun iført sit tørklæde kunne arbejde på et lager, hvor kun få personer ville

kunne se hende og hendes religiøse signaler, men hun krævede at beholde

sin funktion i frontlinjen, hvor en bred kreds af kunder og ansatte kunne

se hende og hendes tørklæde). Der forelå derfor ikke en overtrædelse af

forskelsbehandlingsloven. 157

More magazines by this user
Similar magazines