LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

racediskriminationsloven af 1971 165 forbyder bl.a. diskrimination pga.

seksuel orientering. Loven, hvis officielle navn er lov om forbud mod

forskelsbehandling pga. race mv., er en strafferegel, der fastsætter straf for

den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed pga. en

persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle

orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre.

straffen er bøde eller fængsel indtil seks måneder. racediskriminationsloven

kan ikke bruges mod kønsdiskrimination, men det er den eneste nugældende

danske lov, der ved handel med varer og tjenesteydelser, dvs. uden for

arbejdsmarkedet, 166 kan bruges mod diskrimination pga. seksuel orientering,

herunder diskrimination af transpersoner, der ikke er ved eller har skiftet

køn. racediskriminationsloven af 1971 blev således i 2007 brugt i en sag

om en mand, der gik i kjole (kjole-ole-sagen). han blev afvist i en B&oforretning.

forhandleren fik et bødeforlæg på 3.000 kr. for overtrædelse af

racediskriminationsloven, som han vedtog. 167

Den danske ligestillingslov gælder ikke for diskrimination pga. seksuel

orientering. terminologien vedrørende transpersoner er undertiden uskarp.

I Beskæftigelsesministeriets brev af 9. februar 2012 om høringen om den

seneste revision af loven om Ligebehandlingsnævnet anføres følgende:

flere har fremsat ønske om en udvidelse af nævnets kompetence,

så nævnet gives mulighed for at behandle klager over samtlige

diskriminationsgrunde og på alle samfundsområder. Endvidere er det

foreslået, at der indsættes en særlig beskyttelse af transkønnede.

Beskæftigelsesministeriet har valgt ikke at imødekomme disse ønsker.

Nævnets kompetence følger den lovgivning, hvor der i dag gælder

et forbud mod forskelsbehandling. Det betyder i praksis og i forhold

113

More magazines by this user
Similar magazines