LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

114

LIGE ADGANG

til gældende ret, at beskyttelsen mod forskelsbehandling ikke er

ens for alle kriterierne. Det er ministeriets opfattelse, at en ændring

af beskyttelsen i forhold til de enkelte kriterier ikke bør ske ved en

ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet, der alene bør afspejle det

bagvedliggende lovgrundlag.

I forhold til en særlig beskyttelse af de transkønnede bemærkes, at

diskrimination af transkønnede i Danmark betragtes som diskrimination

på grund af køn, og at der derfor allerede efter gældende ret gælder et

forbud mod forskelsbehandling både på arbejdsmarkedet og uden for

arbejdsmarkedet.

her forudsætter Beskæftigelsesministeriet formentlig, at ’transkønnede’ er

personer, der har skiftet køn eller er ved at skifte køn, ellers er det ikke rigtigt

at sige, at de er omfattet af forbuddet mod kønsdiskrimination, jf. foran om

kjole-ole-sagen, hvor en mand, der gik i dametøj, blev anset for beskyttet

af racediskriminationsloven, der bl.a. forbyder diskrimination pga. seksuel

orientering, men ikke kønsdiskrimination. som det fremgår af foranstående,

behandles diskrimination pga. kønsskifte som kønsdiskrimination, men

der findes så vidt ses ingen afgørelser, der behandler diskrimination af

transpersoner, fx mænd der går i dametøj, men ikke har gennemgået

eller er ved at gennemgå et juridisk kønsskifte, som kønsdiskrimination.

Ligebehandlingsnævnet har i en sag 168 fastslået, at det var i strid med

ligestillingslovens § 2, at en pornoklub opkrævede entrépriser, der var

højere for enlige mænd, der ikke var transvestitter, end for kvinder, par

og transvestitter. LGBt Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske,

biseksuelle og transpersoner fortolker i deres høringssvar 169 om den seneste

ændring af loven om Ligebehandlingsnævnet denne afgørelse som udtryk

for, at ligestillingsloven forbyder diskrimination af transvestitter. Det er en

More magazines by this user
Similar magazines