LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

118

LIGE ADGANG

Det følger af forarbejderne til ligestillingsloven, at varer og tjenesteydelser,

der ikke normalt leveres mod betaling, som udgangspunkt ikke er omfattet

af loven. Dette kan forstås således, at der åbnes for en diskussion i de enkelte

sager, som rammes af dette, af om der kan ske afvisning fra nævnets side.

Det er ikke sket i praksis, at denne diskussion er blevet taget, da sagerne har

haft et yderligere element imod sig, navnlig at indklagedes forhold ikke er

omfattet af lovens udtryk ’offentlig forvaltning’ eller ’almen virksomhed’.

Dette ses blandt andet i Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 111/2011,

hvor et offentligt bibliotek ikke var omfattet af lovens udtryk ’offentlig

forvaltning’ eller ’almen virksomhed’, da biblioteket udlejede lokaler,

uden at være medarrangør, til en politisk-religiøs organisation, hvor der

var adskilte tilhører- og adgangsforhold for mænd og kvinder, og hvor der

ikke var tale om en tjenesteydelse, som blev leveret mod betaling. samt i

Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 113/2011, hvor en klinik tilbød gratis

hiv-test til bøsser og mænd, der havde haft sex med andre mænd, hvor

klager ikke fik medhold i, at der var tale om diskrimination over for kvinder

og heteroseksuelle mænd, da ydelsen, som klinikken tilbød, var gratis, og da

klinikken ikke kunne anses for omfattet af lovens udtryk ’offentlig forvaltning’

eller ’almen virksomhed’.

7.2 ligestilliNgsloveNs aNveNdelsesområde

Ligestillingslovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og

mænd, og dermed modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling

på grund af køn, jf. lovens § 1. Dette gælder for enhver myndighed eller

organisation, samt alle personer som leverer varer og tjenesteydelser, der er

tilgængelig for offentligheden inden for både den offentlige og den private

sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og

familielivet, samt transaktioner i den forbindelse, jf. lovens § 1a, stk. 2.

More magazines by this user
Similar magazines