LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

I forhold til arbejdsmarkedet er det forbudt at forskelsbehandle af mange

forskellige grunde (køn, etnicitet, alder, religion, handicap, seksuel

orientering, mv.). I forhold til varer og tjenesteydelser er der – bortset fra

straffebestemmelsen i racediskriminationsloven vedrørende race, hudfarve,

national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering – kun forbud

mod kønsdiskrimination i ligestillingsloven og mod etnisk diskrimination

i den etniske ligebehandlingslov. I afsnit 6 behandles forholdet mellem

reguleringen af kønsligestilling og anden ligestilling, navnlig etnisk ligebehandling,

og forholdet mellem kønsdiskrimination og diskrimination af

transpersoner.

I afsnit 7 gennemgås de sager, Ligebehandlingsnævnet har behandlet

om kønsdiskrimination ved adgang til og levering af varer og tjenester

fra nævnets oprettelse 1. januar 2009 til i dag (oktober 2012). Bedømt

alene ud fra lov- og direktivteksterne er reglerne om forbud mod kønsdiskrimination

i ligestillingsloven meget lig de ældre regler i ligeløns- og

ligebehandlingslovene om forbud mod kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet

og de underliggende regler i de arbejdsretlige Eu-direktiver. Den

undersøgelse, vi har foretaget af Ligebehandlingsnævnets praksis til brug

for denne rapport, se afsnit 7, viser imidlertid, at der, uanset at reglerne ser

ens ud, bedømt alene ud fra lovteksterne er ganske store forskelle mellem

de billeder, anvendelsen ved Ligebehandlingsnævnet tegner af forbuddet

mod kønsdiskrimination i forhold til varer og tjenester og i forhold til

arbejdsmarkedet.

I forhold til varer og tjenester er det mest mænd, der klager. I forhold

til arbejdsmarkedet er det mest kvinder, der klager. I forhold til varer og

tjenester handler næsten alle sager om direkte diskrimination og næsten

ingen om indirekte diskrimination. I forhold til arbejdsmarkedet handler

11

More magazines by this user
Similar magazines