LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

120

LIGE ADGANG

afgørelsen, der blot henviste til det generelle diskriminationsforbud, jf. lovens

§ 2.

Det ses af afgørelserne, at det er tilladt, at en annonce i princippet kun retter

sig mod det ene køn, såfremt det er anført, at begge køn har lige adgang og

mulighed for køb, 173 samt at en vare/tjenesteydelse gerne må henvender

sig direkte til det enkelte køn, hvis det andet køn har samme betingelser i

form af en tilsvarende appellerende vare/tjenesteydelse, og at fordelene

er de samme. herunder kan der henvises til afgørelsen, hvor klager ikke

fik medhold i sin klage over direkte forskelsbehandling, ved at et diskotek

udstedte guldkort til kvinder og ikke til mænd, da mænd i stedet for fik tildelt

et vIP-armbånd med de samme gældende fordele. 174

7.3.2 Indirekte diskrimination

hvad angår afgørelser, der er behandlet efter ligestillingslovens § 2, stk.

3 om indirekte forskelsbehandling, findes der ikke nogen sager, hvor

afgørelsen har været truffet alene under henvisning til § 2, stk. 3, såfremt kun

afgørelsesmaterialet tages i betragtning. Der henvises i afgørelserne, hvor

der er en indikation af indirekte forskelsbehandling, til lovens § 2, stk. 1-3.

Dette ses bl.a. i Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 6/2011, 175 hvor det var

i strid med ligestillingsloven ikke at give samme tilbud om drinksbilletter til

mænd og kvinder, herunder fik kvinder tilbudt drinksbilletter, mens mænd

fik tilbudt ølbilletter. Drinksbilletterne repræsenterede en potentiel højere

værdi end ølbilletterne, og diskoteket overtrådte loven ved ikke at oplyse

de mandlige gæster om, at de havde mulighed for at få drinksbilletter i

stedet for ølbilletter. I denne afgørelse blev der – bedømt ud fra hvad der

fremgår af afgørelsesmaterialet – ikke anvendt ordene direkte eller indirekte

forskelsbehandling, men henvist til bestemmelsen i lovens § 2, stk. 1-3. Det

ville i denne afgørelse have været muligt at præcisere og dermed anvende

lovens § 2, stk. 3 om indirekte forskelsbehandling.

More magazines by this user
Similar magazines