LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

Det kan derfor diskuteres, hvorvidt ligestillingslovens § 2, stk. 2-3 fungerer.

Der er en generel tendens i Ligebehandlingsnævnets praksis til, at der kun

afgøres efter § 2, stk. 1, da denne i sin helhed foreskriver et forbud mod

direkte og indirekte virkning, og at der ikke sker en præcisering, herunder

henvisning til stk. 2-3, i afgørelserne.

ved en opregning af afgørelserne vedrørende sager om forskelsbehandling

af kvinder og mænd ved adgang til varer og tjenesteydelser fra 2009-2012,

kan det klart påvises, at de sager, som afgøres af nævnet, omhandler direkte

diskrimination. se nedenstående figur.

Afgørelse vedr. sager om forskelsbehandling

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2009 2010 2011 2012

Indirekte diskrimination

Direkte diskrimination

121

More magazines by this user
Similar magazines