LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

122

LIGE ADGANG

yderligere kan det opregnes, at næsten alle sager omhandler mænds adgang

til tjenesteydelser, hvor kvinder har fortrin i form af lavere priser. På nær en

enkelt sag, vedrørende et socialt arrangement for mænd og kvinder, der

lever alene, hvor indklagede tilbød mænd at deltage gratis i arrangementet,

mens kvinder skulle betale for deres deltagelse, kan det understreges, at der

er et klart billede af, at det er mænd, som anvender klagemuligheden hos

Ligebehandlingsnævnet, når det drejer sig om kvinder og mænds adgang til

varer og tjenesteydelser.

Der ses også ved opregningen, at størstedelen af de indbragte klagesager

omhandler den private sektor. Der er en klar tendens til, at det er priser

på diskoteker, klubber, arrangementer m.fl., der klages over, og ikke i

samme væsentlige omfang adgangen til hold, arrangementer mv., som

kun er forbeholdt kvinder (herunder findes der ingen indbragte sager, hvor

det kun er forbeholdt mænd). Der er en klar overvægt af diskotekssager,

hvor diskoteker tager højere entrepriser for mænd end kvinder, samt har

mere fordelagtige tilbud for kvinder end for mænd, herunder kan nævnes

Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 69/2009, 176 hvor indklagede gav

tre gratis drinksbilletter til kvinderne, mens der ikke var samme tilbud til

mændene.

figuren øverst på næste side viser antallet af klagesager rettet mod hhv.

det offentlige og det private. Det skal bemærkes, at der ikke tages hensyn

til, om klager fik medhold eller ej. Det offentlige optræder her i rollen som

leverandør af varer og tjenesteydelser, ikke som myndighedsudøver.

figuren nederst på næste side viser antallet af klagesager, der kønsdiskriminerer

i forhold til priser (ikke branchebestemt) og adgangen til

tjenesteydelser. Det skal bemærkes, at der ikke er taget hensyn til, om klager

har fået medhold eller ej.

More magazines by this user
Similar magazines