LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

stk. 4. uanset stk. 2 må omkostninger i forbindelse med graviditet og

moderskab ikke føre til forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser.

forbuddet mod kønsdiskrimination ved handel med varer og tjenester

gælder efter ligestillingslovens § 1 a, stk. 2 ikke for anvendelse af køn som

faktor ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og

lignende finansielle ydelser, hvis anvendelse af køn er en afgørende faktor

ved beregningen. Ligestillingslovens § 1 a, stk. 2 ophæves fra 21.12.2012.

8.3 uNisex-priNcippet i direktiv 2004/113

før vedtagelsen af direktiv 2004/113/Ef var den finansielle sektor og

mediesektoren de to sektorer, der lobbyede kraftigst imod, at direktivet blev

vedtaget, eller for selv at blive undtaget fra direktivet. mediesektoren slap

ud af direktivets anvendelsesområde, således at mediebilledet af kvinder og

mænd, og den kønsdiskrimination, der måtte være i den forbindelse, fortsat

ikke er Eu-regulerede, mens den finansielle sektor principielt er omfattet.

Efter tilpasningen af dansk ret til test-Achats-dommen fra 21.12.2012 vil den

finansielle sektor i fuldt omfang være omfattet, se nedenfor.

hovedreglen på forsikringsområdet er efter direktivets art. 5, stk. 1, at unisexprincippet

skal respekteres. Bestemmelsen lyder:

1. medlemsstaterne skal sikre, at anvendelse af køn som en faktor

ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og

lignende finansielle ydelser i alle nye kontrakter, der senest er indgået

efter den 21. december 2007, 194 ikke fører til forskelle i enkeltpersoners

præmier og ydelser.

133

More magazines by this user
Similar magazines