LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

140

LIGE ADGANG

(ligestillingslovens § 3), tilfælde, hvor forskelsbehandling er begrundet i

et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige

og nødvendige (ligestillingslovens § 3 a, stk. 1), samt beskyttelse af gravide

(ligestillingslovens § 3 a, stk. 2) – ikke tilladt. formålet med forbud mod

direkte diskrimination er at sikre, at den enkelte bliver behandlet på grundlag

af egne fortrin og mangler og ikke på grundlag af gennemsnitlige fortrin og

mangler ved en gruppe, den pågældende tilhører.

Når forsikringspræmier og -ydelser beregnes forskelligt for mænd og

kvinder udelukkende eller hovedsageligt på basis af statistikker, forudsættes

det, at de – kun statistisk optrædende – forskelle i forventet levetid for

mandlige og kvindelige forsikringstagere, i deres risikovillighed i trafikken

og i deres tilbøjelighed til at gøre brug af lægelige ydelser i afgørende grad

kan tilskrives deres køn. Det synes oplagt, at også mange andre faktorer

spiller en vigtig rolle for de nævnte forsikringsrisici. således påvirkes

en forsikringstagers forventede levetid ud over af køn også af hans/

hendes økonomiske og sociale forhold samt levevis. I betragtning af det

betydningstab, de traditionelle kønsroller i en årrække har været udsat

for, kan adfærdsbetingede faktorers indflydelse på en persons helbred og

forventede levetid ikke (længere) entydigt sættes i forbindelse med køn.

som anført i 18. betragtning til direktiv 2004/113, var anvendelse af

kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer almindeligt udbredt for så vidt angår

forsikringsydelser på tidspunktet for vedtagelsen af direktivet. Eu-lovgiver

kunne dermed frit med passende overgangsperioder gradvist gennemføre

princippet om lighed mellem mænd og kvinder, nærmere bestemt ved

anvendelse af reglen om ikke-kønsrelaterede præmier og ydelser. Det er

i denne sammenhæng, at Eu-lovgiver i art. 5, stk. 1 i direktiv 2004/113 har

bestemt, at de forskelle i præmier og ydelser, som følger af anvendelse

More magazines by this user
Similar magazines