LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

situationer, der udelukkende eller primært vedrører mænd eller kvinder, fx

sundhedsforsikringer for brystkræft eller prostatakræft. Denne mulighed

er imidlertid udelukket for svangerskab og barsel som følge af den særlige

solidaritetsmekanisme, der indføres i art. 5, stk. 3 i direktiv 2004/113.

8.7 forslag til ÆNdriNg af daNsk implemeNteriNg

fra 21.12.2012 ophæves ligestillingslovens § 1 a, stk. 2 199 som nævnt i afsnit

8.1. § 18 b, stk. 2 og 3 i den danske lov om ligebehandling af mænd og kvinder

i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser skal

også ændres/ophæves inden den 21.12.2012, ellers vil de være ugyldige

efter princippet om Eu-rettens forrang. Det vil da påhvile domstole og andre

retsanvendende myndigheder at undlade at anvende den. Erhvervs- og

vækstministeren har sendt et lovforslag i høring. 200 Det lyder:

I lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med

forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, jf. lovbekendtgørelse

nr. 775 af 29. august 2001, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 133 af 24.

februar 2009, foretages følgende ændring:

1. § 18 b, stk. 2-4, ophæves.

2. I § 19, stk. 1, udgår »og 4«.

145

More magazines by this user
Similar magazines