LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

148

LIGE ADGANG

som overvågningsorgan for Eu’s kønsligestillingsregler at arbejde for en

ændring af mainstreamingpligtens forankring i vekslende politisk velvilje

til forankring i de grundlæggende rettigheder, dvs. det sandra fredman

kalder ’a new human-rights paradigm’ for kønsmainstreaming. folketinget

ombudsmand kan også inddrage hensyntagen til køn i sin vurdering af,

om offentlige myndigheder har handlet korrekt. Der findes så vidt ses ikke

sager, hvor ombudsmanden har gjort dette. statsforvaltningerne kan også

som tilsynsorgan med kommunerne kritisere manglende overholdelse af

mainstreamingspligten.

Der pågår en retspolitisk diskussion om styrkelse af ligestilling, bl.a. ved at

sikre flere kvinder i ledelse. Der er i Danmark allerede udarbejdet lovforslag

herom i forhold til det personelle aspekt af mainstreamingsbeføjelsen, hvor

der indføres pligt for de ca. 1100 største virksomheder både i den offentlige

og private sektor til at opstille måltal for ligestilling vedrørende kvinder

i ledelse og udarbejde rapporter om, hvordan det går med opfyldelse af

målene. Det er nærliggende i forlængelse heraf at indføre tilsvarende pligter

vedrørende serviceområdet i den offentlige sektor og at udvide kredsen af

pligtsubjekter i ligestillingslovens § 4 fra offentlige myndigheder til også at

omfatter store private virksomheder og børsnoterede virksomheder uanset

størrelse.

mange – blandt andre Institut for menneskerettigheder – anlægger en

horisontal synsvinkel på diskriminationsproblemer og ser kønsdiskrimination

og andre former for diskrimination som forskellige aspekter af samme mere

generelle problematik. I forhold til denne synsvinkel er det et problem,

hvis reglerne om forskellige diskriminationsgrunde er forskellige. I dansk

ret er reglerne vedrørende forskellige diskriminationsgrunde på forskellige

samfundsområder spredt i forskellige love, og der er bedre retsbeskyttelse

imod visse former for diskrimination end andre.

More magazines by this user
Similar magazines