LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

Der er stærkere retsbeskyttelse af kønsligestilling end af etnisk

ligebehandling. Der er mainstreamingpligt i den offentlige sektor vedrørende

kønsligestilling, men ikke vedrørende etnisk ligebehandling. I hidtidig

praksis (det tidligere klagenævn for etnisk ligestilling) er det antaget, at

forbuddet mod etnisk diskrimination kun forpligter erhvervsdrivende og

fx ikke private hushandlere, der ikke vil sælge til visse etniske grupper.

Det strider formentlig mod de underliggende Eu-regler. Det er derfor en

ugyldig fortolkning, men der er behov for at tydeliggøre retsstillingen. Efter

Ligebehandlingsnævnets praksis omfatter den etniske ligebehandlingslov

ikke myndighedsudøvelse. kredsen af pligtsubjekter er således bredere

i ligestillingsloven end i den etniske ligebehandlingslov. Det vil være

nærliggende at bruge ligestillingsloven vedrørende køn som en løftestang

for forbedring af retsbeskyttelsen mod etnisk diskrimination.

flere Eu-lande, bl.a. tyskland og sverige, har i de senere år samlet

deres ligestillingslovgivning i én samlet, generel lov, der gælder for alle

diskriminationsgrunde og på alle samfundsområder. På lang sigt vil det

formentlig være en fordel, hvis dansk ret går i denne retning. Det vil gøre

det lettere at tage hensyn til intersektionaliteten mellem forskellige

diskriminationsgrunde og gøre problemerne med at afgrænse forskellige

diskriminationsgrunde indbyrdes mindre. I dansk ret falder transpersoner

i dag mellem forskellige love. Den uklarhed i retsstillingen, det kan give

anledning til, ville formentlig være mindre, hvis alle var omfattet af samme

lov.

149

More magazines by this user
Similar magazines