LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

150

10.

ANBEfALINGEr

Det anbefales, at Danmark i fremtidig ligestillingslovgivning vælger

en terminologi, der ligger tættere på den internationalt brugte, og

kalder forskelsbehandling i direktiv 2004/113/Ef’s forstand, der kaldes

discrimination på engelsk og discrimination på fransk for diskrimination, og

dobbelt diskrimination i det etniske ligebehandlingsdirektivs (2000/43/

Ef) forstand, der kaldes multiple discrimination på engelsk for multipel

diskrimination.

Det anbefales, at sammenhængen mellem mainstreamingpligten i

ligestillingslovens § 4 og forbuddet mod kønsdiskrimination i ligestillingslovens

§ 2 styrkes ved at konstateret ineffektivitet i diskriminationsforbuddet

følges op med aktiv brug af mainstreamingbeføjelsen. I denne

rapport er det påvist, at forbuddet mod kønsdiskrimination vedrørende

entrepriser på diskoteker er ineffektivt, det burde få justitsministeriet

til at pålægge politiet ved administration af alkoholbevillinger efter

restaurationsloven at nægte bevilling til diskoteker, der har overtrådt

diskriminationsforbuddet.

Det anbefales, at de positive pligter, der er indeholdt i mainstreamingpligten,

præciseres og konkretiseres, fx ved at der indføres pligt til at opstille

kønsrelaterede måltal vedrørende serviceområdet og informations- og

rapporteringspligt vedrørende udviklingen.

More magazines by this user
Similar magazines