LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

Erhvervsfremme-styrelsens analyse ’Iværksætterkvinder nu og i fremtiden’.

Bankers relationer til iværksætterkvinder, kbh. september 2000, på www.

ebst.dk/publikationer/rapporter/bankers.dk/hele.pdf

fredman, sandra: transformation or Dilution: fundamental rights in the Eu

social space, European Law journal 2006 p. 41

Group of specialists on mainstreaming: Gender mainstreaming. Conceptual

framework, methodology and presentation of good practices, strasbourg,

may 1998, http://www.unhcr.org/3c160b06a.html

Groussot, xavier: General Principles of Community Law, Amsterdam 2006

hellum, Anne: CEDAW and the Discipline of Women s Law: Continuity and

Change in the understanding of Gender and Law i Nielsen, ruth and

Christina tvarnø (eds.): scandinavian Women’s Law in the 21st Century,

Copenhagen 2012

hellum, Anne og kirsten ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett,

oslo 2008

Lorenzen, Peer, jens vedsted-hansen, jonas Christoffersen, Nina holst-

Christensen, Peter vedel kessing og sten schaumburg-müller: Den

Europæiske menneskerettighedskonvention med kommentarer, Bd. 1-2,

kbh. 2011

Neergård, ulla og ruth Nielsen: Eu ret, kbh. 2010

Nielsen, ruth og Christina D. tvarnø: retskilder og retsteorier, 3. udgave,

kbh. 2011

Nielsen, ruth: Civilretlige diskriminationsforbud, khhvn. 2010

Nørregaard, marianne: menneskerettighedskonventionens anvendelse

mellem private, kbh. 2004

Nou 2011: 18, struktur for likestilling

olsen, henrik Palmer: magtfordelingslæren og menneskerettighederne, Euret

& menneskeret nr. 3, 2007 s. 143

rees, teresa: mainstreaming equality in the European union, London 1998

153

More magazines by this user
Similar magazines