LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

156

LIGE ADGANG

2) foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og

3) offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om

spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

2 2004/113/Ef, se nærmere nedenfor i afsnit 3.

3 Den tyske Grundgesetz indeholder fx vidtgående regler om

Grundrechte, der i væsentlig grad har inspireret Eu’s charter om

grundlæggende rettigheder.

4 se Dickson, julie: how many Legal systems? some Puzzles regarding

the Identity Conditions of, and relations Between, Legal systems in the

European union, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=1279612 (university of oxford Legal research Paper series, Paper

No 40/2008). se også hesselink, martijn: A toolbox for European

judges i ulla Neergaard, ruth Nielsen and Lynn roseberry (eds.):

European Legal method – Paradoxes and revitalisation, Copenhagen

2011.

5 se nærmere Nielsen, ruth og Christina D. tvarnø: retskilder og

retsteorier, 3. udgave, kbh. 2011 kap. 14.

6 se for samme opfattelse Lang, john temple: Community Constitutional

Law: Article 5 EEC treaty, Common market Law review 1990 p. 645.

7 2004/113/Ef.

8 se for en oversigt Blom, Ida og Anne tranberg (red.): Nordisk lov oversikt.

viktige lover for kvinner ca. 1810-1980, Nordisk ministerråd 1985.

9 Group of specialists on mainstreaming: Gender mainstreaming.

Conceptual framework, methodology and presentation of good

practices, strasbourg, may 1998 p. 7, findes på http://www.unhcr.

org/3c160b06a.html, besøgt 24.10.2012.

10 se kom(2003)657 og den underliggende sEC(2003)1213. som

eksempler fra uk og Irland nævnes bl.a. ‘refusal to provide a mortgage

to pregnant women. refusal to offer loans to people working part-time.