LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

while this model has important advantages, its weakness lies in its

dependence on political will. the challenge is therefore to ensure that

proactive strategies are firmly centred on fundamental rights rather than

political discretion.

58 se nærmere Andersen, Agnete, ruth Nielsen og kirsten Precht:

Ligestillingslovene med kommentarer, Bind I og II, kbh. 2008 og 2010.

59 se nærmere Andersen, Agnete og ruth Nielsen: mainstreaming i

juridisk perspektiv, kbh. 2007.

60 se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=88372

61 Betænkning nr. 1370 om det fremtidige ligestillingsarbejde og dets

organisering afsnit 5.4.4.

62 se fx rees, teresa: mainstreaming equality in the European union,

London 1998 p. 4. henvisningerne til Eu-reglerne er opdateret til status

efter Lissabon-traktatens ikrafttræden (1.12.2009).

63 se karin Buhmann, Danske lovkrav om Csr-rapportering, Nts (Nordisk

tidskrift for selskabsret) 2009:3, s. 77.

64 se tvarnø, Christina D.: Women Quotas on Company Boards

in scandinavia and Eu i Nielsen, ruth and Christina D. tvarnø:

scandinavian Women’s Law in the 21st Century, Copenhagen 2012.

65 L 2, 2012-13.

66 Ligger på høringsportalen på borger.dk.

67 Nou 2011: 18, struktur for likestilling p. 57.

68 se om sundhedsområdet Brigit toebes, mette hartlev, Aart hendriks

and janne rothmar herrmann (eds.): health and human rights in

Europe, Intersentia 2012.

69 http://webarkiv.ft.dk/samling/19991/lovforslag_som_fremsat/L193.

htm

70 ved lov nr. 434 af 11. maj 2007, der implementerede dele af direktiv

2004/113/Ef.

161

More magazines by this user
Similar magazines