LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

164

LIGE ADGANG

er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede havde brugt for

at opnå dette mål, ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og

nødvendigt. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke havde handlet i

strid med ligestillingsloven.

77 se nærmere mcCrudden, Christopher: Equality in Law between men

and Women in the European Community, united kingdom, Luxembourg

1994 p. 15.

78 h.D. 9. oktober 2012 i sag 188/2009 (1. afd.). En teletjeneste formidlede

telefonkontakt primært mellem mænd og kvinder. tjenesten var

tilrettelagt på den måde, at der kunne ringes på et betalingsnummer

eller et gratisnummer. Personer, som ringede på betalingsnummeret

kunne alene komme i kontakt med personer, som ringede på

gratisnummeret, og omvendt. højesteret lagde efter bevisførelsen til

grund, at denne tilrettelæggelse af teletjenesten førte til, at kvinder

benyttede gratisnummeret og mænd betalingsnummeret, således

at mænd, der ønskede kontakt med kvinder, var nødt til at benytte

betalingsnummeret, mens kvinder, der ønskede kontakt med mænd,

kunne benytte gratisnummeret. Der blev herved for samme ydelse

opkrævet forskellige takster hos mænd og kvinder, og der forelå

forskelsbehandling på grund af køn. Der var ikke et legitimt formål,

der kunne begrunde forskelsbehandlingen, og forskelsbehandlingen

var derfor i strid med ligestillingslovens § 2. Ligestillingsnævnet var

tidligere kommet til samme resultat.

79 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 167/2011 og 247/2012.

80 j.nr. 7100301-12.

81 se nærmere Neergård, ulla og ruth Nielsen: Eu ret, kbh. 2010 kap. 3.

82 Art. 8 tEuf lyder: I alle sine aktiviteter tilstræber unionen at fjerne

uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

More magazines by this user
Similar magazines