LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

121 Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against

Women, findes på http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm

122 Bestemmelsen lyder: 1. Adoption by states Parties of temporary

special measures aimed at accelerating de facto equality between men

and women shall not be considered discrimination as defined in the

present Convention, but shall in no way entail as a consequence the

maintenance of unequal or separate standards; these measures shall

be discontinued when the objectives of equality of opportunity and

treatment have been achieved.

123 se i denne retning Anne hellums artikel om CEDAW i hellum, Anne og

kirsten ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, oslo 2008.

124 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm

125 CEDAW har formentlig større betydning i norsk ret, hvor den er

inkorporeret, se nærmere Anne hellum: CEDAW and the Discipline of

Women s Law: Continuity and Change in the understanding of Gender

and Law i Nielsen, ruth and Christina tvarnø (eds.): scandinavian

Women’s Law in the 21st Century, Copenhagen 2012.

126 se generelt Arnardóttir, oddny mjöll: Equality and Non-discrimination

under the European Convention on human rights, the hague, London,

New york, 2003.

127 se for samme opfattelse schiek, Dagmar (hrsg): Allgemeines

Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Ein kommentar aus europäischer

Perspektive, münchen 2007.

128 se fx u 2008.342h.

129 Protokol 12 antages at have samme rækkevidde som CCPr (fN’s

konvention om borgerlige og politiske rettigheder) art. 26, der er

ratificeret af Danmark, men en væsentlig forskel mellem Emrk og fNtraktater

er håndhævelsen af Emrk ved EmD.

130 Application no. 69498/01.

169

More magazines by this user
Similar magazines