LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

164 kom(2008)426, forslag til rådets direktiv om gennemførelse af

princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap,

alder eller seksuel orientering. se også sEC(2008) 2180, Commission

staff Working Document accompanying the Proposal for a Council

Directive on implementing the principle of equal treatment between

persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual

orientation. Impact Assessment.

165 Lovbekendtgørelse nr. 626 af 29.9.1987.

166 Inden for arbejdsmarkedet er diskrimination pga. seksuel orientering

forbudt ved forskelsbehandlingsloven.

167 se rigsadvokatens redegørelse - j.nr. rA-2006-120-0033 - af april

2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager

om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på

grund af race m.v., refereret på http://www.thranesen.dk/default.

asp?cat=1078&aid=8834#bm8834

168 sag 14/2009.

169 http://www.lgbt.dk/uploads/media/20110610_LGBtdk_

Ligebehandlingsnaevn.pdf

170 Lovbekendtgørelse nr. 905 af 3. september 2012 af lov om

Ligebehandlingsnævnet, jf. lov nr. 387 af 27. maj 2008 med de

ændringer, der følger af lov nr. 530 af 11. juni 2012.

171 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 7/2009 - j.nr. 2500119-09

172 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 69/2009 – j.nr. 2500175-09

173 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 86/2012 – j.nr. 2500243-10

174 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 321/2012 – j.nr. 710021-12

175 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 6/2011 – j.nr. 2500236-10

176 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 308/2012, j.nr 7100154-12

177 Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling, BEk nr. 340 af

10. april 2007

173

More magazines by this user
Similar magazines