LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

med denne rapport ønsker Institut for menneskerettigheder at sætte

fokus på ligestillingslovens regler om kønsligestilling i forbindelse

med køb af varer og brug af såvel offentlig som privat service.

reglerne, som har været gældende siden 2000, favner bredt og har

stor praktisk betydning i hverdagens mange gøremål. rapporten

giver et overblik over Ligebehandlingsnævnets praksis på området

og den uddyber hvad det vil sige at indarbejde kønsligestilling

i al planlægning og forvaltning i det offentlige – den såkaldte

”mainstreamingspligt”.

Institut for menneskerettigheder skal som nationalt ligebehandlingsorgan

på kønsligestillingsområdet fremme ligebehandling uanset køn.

Det gør vi blandt andet ved at gennemføre analyser og undersøgelser

som denne og give anbefalinger til fx ministerier og myndigheder. vi

bistår også individer i konkrete sager om forskelsbehandling.

9 788791 836664