LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

jurIDIsk ANALysE Af

kvINDErs oG mæNDs

ADGANG tIL vArEr oG

tjENEstEyDELsEr

ProfEssor, Dr.jur.

ruth NIELsEN, CBs,

hANDELshøjskoLEN I

køBENhAvN

More magazines by this user
Similar magazines