LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

Der er stort set ingen diskriminationsforbud i den danske grundlov, se dog

grundlovens § 70, der bestemmer, at ingen på grund af sin trosbekendelse

eller afstamning må berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og

politiske rettigheder eller må unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig

borgerpligt. Den magtfordeling mellem folketing, domstole og regering,

grundloven foreskriver, er ændret gennem Danmarks medlemskab af Eu,

som flytter væsentlige dele af lovgivningsmagten til Eu-institutioner, mens

de danske domstole har fået udvidet deres funktioner, idet de ud over fortsat

at være nationale domstole nu også er Eu-rettens almindelige judicielle

instanser ifølge art. 4, stk. 3 tEu. 6

siden 1970’erne er der med udgangspunkt i Eu-direktiver vedtaget

omfattende lovgivning om kønsligestilling på arbejdsmarkedet. Centrale

elementer er ligelønsloven, oprindelig fra 1976, der implementerer

ligelønsdirektivet fra 1975, og ligebehandlingsloven, oprindelig fra 1978,

der implementerer ligebehandlingsdirektivet fra 1976. I 1996 vedtoges

forskelsbehandlingsloven, der forbyder diskrimination på arbejdsmarkedet

pga. race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering,

alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Diskrimination

pga. alder og handicap blev dog først forbudt i slutningen af 2004.

før 2000 havde Danmark – ligesom Eu – ikke specifik lovgivning om

diskrimination, der gjaldt i forbindelse med handel med varer og tjenesteydelser.

I 2000 vedtoges ligestillingsloven og i 2003 den etniske ligebehandlingslov.

kønsligestilling ved handel med varer og tjenester, som

er emnet for nærværende rapport, er således først taget op til selvstændig

regulering i det 21. århundrede, i Danmark ved ligestillingsloven af 2000 og i

Eu i 2004 ved vedtagelsen af direktivet om gennemførelse af princippet om

lige behandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

af varer og tjenesteydelser. 7

25

More magazines by this user
Similar magazines