LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

36

LIGE ADGANG

til ældre kunder, fx kunder over 65 år, kan man spørge om det – fordi der

er flere kvinder end mænd i denne aldersgruppe – er ulovlig indirekte

kønsdiskrimination i strid med ligestillingslovens § 2.

Ifølge definitionerne i ligestillingsdirektiverne foreligger der ulovlig indirekte

kønsdiskrimination, hvis en tilsyneladende kønsneutral bestemmelse,

betingelse eller praksis (fx alder) vil stille kvinder eller mænd særlig

ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende

bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt

mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. her

skal således ske en afbalancering af modstående hensyn.

Indirekte diskrimination fik i den Eu-retlige udvikling sin nuværende

formulering i det etniske ligebehandlingsdirektiv. 32 Definitionen i dette

direktiv er ny sammenlignet med de ældre direktiver om kønsligestilling.

Indirekte diskrimination pga. et af de forbudte kriterier foreligger således,

når en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille

personer af den berørte gruppe særlig ufordelagtigt i forhold til personer fra

andre grupper, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller

praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det

er hensigtsmæssige og nødvendige. Den tilsyneladende neutrale betingelse

kan fx være deltid. Der findes mange kriterier, som under de nuværende

samfundsmæssige forhold er kønsrelaterede, etnisk relaterede, osv.

o’flynn-sagen 33 har i den retshistoriske udvikling haft afgørende betydning

for definitionen af indirekte diskrimination, først for vandrende arbejdstagere

i forhold til nationalitetsdiskrimination. Den forståelse af begrebet indirekte

diskrimination, Domstolen valgte i o’flynn-sagen, er senere indført i

More magazines by this user
Similar magazines