LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

44

LIGE ADGANG

er af så mild karakter, at adfærden ikke kan karakteriseres som chikane.

Chikane kan også begås ved undladelse, fx ved isolation af en person ved at

undlade at tale til den pågældende eller i øvrigt ved at undlade kontakt med

vedkommende.

I forslaget til direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder ved adgang til

og levering af varer og tjenesteydelser siges det, at: 53

Chikane på grund af køn består i en kønsrelateret dårlig behandling

af en person, dog ikke nødvendigvis med seksuelle undertoner (et

eksempel kunne være en mandlig ekspedient, der hele tiden kommer

med nedsættende bemærkninger om kvindelige kunder).

Efter handelspraksisdirektivet 54 omfatter urimelig handelspraksis navnlig

vildledende og aggressiv handelspraksis. Efter art. 8 indgår chikane i

begrebet aggressiv handelspraksis. Det defineres dog ikke i direktivet om

urimelig handelspraksis, og der er ikke altid konsistens i begrebsbrugen

i Eu-direktiver, så det er ikke givet, at det skal fortolkes som defineret i

direktivet om ligebehandling af kvinder og mænd ved handel med varer og

tjenesteydelser.

2.4.4 sexchikane

sexchikane defineres som:

at der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk

adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning

at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende,

fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

More magazines by this user
Similar magazines