LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

muligheder for bagudskuende, retlig oprejsning til de individer, der har

været udsat for diskrimination.

• systematisk contra ad hoc. mainstreaming kræver en systematisk indsats,

mens anvendelse af diskriminationsforbud typisk sker ad hoc, når nogen har

overtrådt det.

• Normal situationer contra særtilfælde. mainstreaming handler om

at gøre normalsituationer ligeværdigt tokønnede, mens forbud mod

forskelsbehandling primært retter sig mod diskrimination som en afvigelse

fra det normale, der formodes at være fravær af diskrimination.

• Dynamisk contra statisk perspektiv. Ligestillingsbegrebet i Eu, Euftraktaten

og Eu-chartret om grundlæggende rettigheder er dynamisk.

De, der skal mainstreame, skal ikke blot vogte over, at et eller andet

status quo-niveau af ligestilling opretholdes. De skal deltage aktivt i en

gendering proces, hvor ligestilling udvikles videre. mainstreaming indgår i

forandringsstrategier. til forskel herfra er forbud mod forskelsbehandling

mere statisk. forbuddet vil typisk være overholdt, blot pligtsubjekterne

(navnlig arbejdsgivere, myndigheder og erhvervsdrivende) opretholder en

tilstand uden kønsdiskrimination.

• samarbejdsorienteret contra konfliktorienteret. mainstreaming indebærer

en kvalitetsforbedring for de fleste involverede og giver dermed

mulighed for win-win-situationer, mens sager om overtrædelse af

diskriminationsforbud ofte får karakter af konflikter mellem en potentiel

taber og vinder.

2.5.3 rapporteringspligt, måltal og lignende

Den generelle pligt til kønsmainstreaming i den offentlige sektor efter

ligestillingslovens § 4 suppleres i den offentlige sektor af regler om

redegørelsespligt vedrørende ligestilling for offentlige myndigheder

og institutioner i ligestillingslovens §§ 5-7 samt af regler om

51

More magazines by this user
Similar magazines