LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

60

LIGE ADGANG

Bestemmelsen omfatter ikke ligebehandlingslovens bestemmelser om

arbejdsgiveres pligt til at ligebehandle alle uansat køn og muligheden

for at fravige disse bestemmelser, jf. ligebehandlingslovens § 13, stk. 1.

spørgsmålet har været aktuelt i sager, hvor der for eksempel har været

fremsat ønsker om bestemt køn ved tildeling af hjemmehjælp. hvis der

foreligger saglige grunde for ønsket, skal der søges om dispensation

efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

beskæftigelse m.v. hos ressortministeren.

Bestemmelsen gennemfører artikel 4, stk. 5.

Den direktivbestemmelse (art. 4, stk. 5 i det underliggende direktiv

2004/113), der henvises til, lyder:

5. Dette direktiv udelukker ikke forskelsbehandling, hvis leveringen

af varer og tjenesteydelser udelukkende eller først og fremmest til

personer af det ene køn er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til

at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

I følgende formulering fra forslaget til direktiv om ligebehandling af kvinder

og mænd ved adgang til og levering af varer og tjenesteydelser fremhæves,

at forbuddet mod forskelsbehandling kun gælder, når kvinder og mænd

befinder sig i en sammenlignelig situation: 72

visse varer og tjenesteydelser er specielt beregnet til at blive anvendt

af personer af det ene køn (f.eks. perioder, hvor svømmehaller er

forbeholdt personer af det ene køn, eller private klubber). I andre

tilfælde praktiseres færdigheder forskelligt, alt efter om kunden er en

mand eller en kvinde. Dette direktiv finder ikke anvendelse i forbindelse

More magazines by this user
Similar magazines