LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

64

LIGE ADGANG

Det følger af § 6 i bekendtgørelsen om initiativer til fremme af ligestilling,

der er udstedt i medfør af ligestillingsloven og ligebehandlingsloven, 75 at

det er tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for

idræt, herunder svømning mv. Denne bestemmelse har tidligere været brugt

som hjemmel til at tillade særlige åbningstider for kvinder i svømmehaller

og særlige afdelinger for kvinder i fitnesscentre. De Eu-retlige regler om

positiv særbehandling, se nærmere nedenfor i afsnit 3.4, tillader dog kun

medlemslandene at anvende positiv særbehandling som en midlertidig

løsning for at overvinde virkningen af tidligere kønsrollemønstre eller lære

nye færdigheder. De kvinder, der ønsker at benytte en svømmehal eller et

fitnesscenter uden at blive set af mænd, har formentlig en varig opfattelse af

blufærdighed, der gør dette ønskeligt, hvilket gør ligestillingslovens

§ 3 a om legitim forskelsbehandling til en mere relevant begrundelse for at

tillade forskelsbehandling, se ovenfor i afsnit 2.5. Det synes også at være

den vej, tendensen går i Ligebehandlingsnævnets praksis. I en række sager

om særlige kvindefaciliteter i et fitnesscenter har Ligebehandlingsnævnet

således i en række sager i september 2012 76 anset sådan forskelsbehandling

for lovlig efter ligestillingslovens § 3 a om legitim forskelsbehandling og ikke

efter reglerne om positiv særbehandling.

Direktivet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med handel

med varer og tjenesteydelser berører efter art. 4, stk. 2 ikke gunstigere

bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og

moderskab.

I forhold til mænd sker direkte diskrimination ofte i kombination med alder.

I England har house of Lords på et tidspunkt, hvor folkepensionsalderen var

60 år for kvinder og 65 for mænd, afgjort en sag, hvor kvinder over 60 og

mænd over 65 havde gratis adgang til en svømmehal og fastslået, at det var

More magazines by this user
Similar magazines