LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

ulovlig direkte diskrimination mod mænd og i strid med den engelske sex

Discrimination Act 1975. 77

2.8 håNdhÆvelse

forbud mod kønsdiskrimination gennemtvinges primært ex post ved

traditionel judiciel (de almindelige domstole) eller quasi-judiciel (Ligebehandlingsnævnet)

håndhævelse. Domstolene har kun behandlet meget

få sager om kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenester. højesteret

har afgjort en sag om en teletjeneste, der tog forskellige priser af mænd

og kvinder, 78 og et par af Ligebehandlingsnævnets afgørelser vedrørende

kvindeværelser på hotel Bella sky er indbragt for de almindelige domstole. 79

Den quasi-judicielle håndhævelse af forbuddet mod kønsdiskrimination ved

Ligebehandlingsnævnet er mere omfattende. Den er gennemgået nedenfor i

afsnit 7.

Ligebehandlingsnævnet har kun kompetence vedrørende forbuddet mod

kønsdiskrimination i ligestillingslovens § 2 og ikke vedrørende pligten til

mainstreaming i ligestillingslovens § 4, hvorefter alle offentlige myndigheder

har pligt til inden for deres område at arbejde for ligestilling og indarbejde

ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligebehandlingsnævnet antog

således i en sag, 80 at det ikke havde kompetence til at behandle en klage

over påstået forskelsbehandling på grund af køn, som følge af manglende

kønsmainstreaming af forældreansvarsloven i det lovforberedende arbejde i

2005-2007. sagen blev derfor afvist fra nævnet.

Institut for menneskerettigheder kan som overvågningsorgan i forhold

til kønsligestilling komme med henstillinger om, hvordan offentlige

myndigheder skal opfylde deres mainstreamingpligt. Det kunne være

en nærliggende opgave for Institut for menneskerettigheder som over-

65

More magazines by this user
Similar magazines