LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

3.

Eu-rEGLEr om køNsLIGEstILLING vED ADGANG tIL oG

LEvErING Af vArEr oG tjENEstEr

3.1 geNerelt om eu-udvikliNgeN: fri bevÆgelighed og

gruNdretsperspektiv

retskildestrukturen vedrørende ligestilling og diskrimination er ændret

væsentligt i årene fra Eu’s oprettelse i 1958 til i dag (2012). Perioden kan

opdeles i følgende faser:

1. fra rom-traktaten til Amsterdam-traktaten (1958-1999)

2. fra Amsterdam-traktaten til Lissabon-traktaten (1999-2009)

3. Efter Lissabon-traktatens ikrafttræden (1.12.2009)

retskilderne i Eu-retten klassificeres på følgende måde: 81

• primærretten: Eu’s traktatgrundlag og grundlæggende rettigheder og

almindelige retsprincipper, dvs. Eu- og Euf-traktaterne og Eu’s charter

om grundlæggende rettigheder samt uskrevne grundrettigheder og

almindelige retsprincipper,

• bindende sekundærregulering (afledt ret: forordninger, direktiver,

afgørelser mv.),

• soft law: ikke-bindende sekundærregulering og

• praksis, navnlig Eu-Domstolens praksis.

Der er over årene sket store ændringer/udvidelser i ligestillings- og

diskriminationsreguleringens forankring i Eu’s primærret. Den første – og i

67

More magazines by this user
Similar magazines