LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

med varer og tjenesteydelser og derfor kun har indirekte betydning for

problemstillingen i nærværende rapport. Det er et generelt træk ved

Eu’s ligestillingsregulering, at den startede med udgangspunkt i køn og

arbejdsmarked, men – navnlig siden 2000 – er blevet bredt ud til en række

andre kriterier og samfundsområder. Det kommer tydeligt til udtryk både

i udviklingen af grundlæggende rettigheder, herunder Eu’s charter om

grundlæggende rettigheder, og i vedtagelsen af specifikke direktiver om

ligestilling uden for arbejdsmarkedet (det etniske ligebehandlingsdirektiv

fra 2000, 85 kønsligestillingsdirektivet vedrørende handel med varer og

tjenesteydelser fra 2004 86 og forslaget til horisontalt direktiv 87 ).

Det etniske ligebehandlingsdirektiv har et bredt anvendelsesområde. Det

omfatter både arbejdsmarkedet, handel med varer og tjenesteydelser

og en række andre retsområder. Eu’s kønsligestillingsregler omfatter

arbejdsmarkedet og handel med varer og tjenesteydelser og ikke ret meget

andet. Diskriminationsforbud som en del af de grundlæggende rettigheder

er accessoriske i forhold til alt, hvad der i øvrigt er Eu-reguleret. Alt, hvad der

findes af Eu-regler, har således en diskriminationsretlig side, idet alle Euregler

skal anvendes både på Eu-niveau og i medlemsstaterne på en måde,

der respekterer Eu’s grundlæggende rettigheder, herunder bestemmelsen

i art. 20 i Eu’s charter om grundlæggende rettigheder, hvorefter alle

mennesker er lige for loven, og det brede diskriminationsforbud i art. 21 i Eu’s

charter om grundlæggende rettigheder.

Det etniske ligebehandlingsdirektiv og beskæftigelsesdirektivet udvider

spektret af forbudte kriterier fra køn til en række andre kriterier (race og etnisk

oprindelse, religion og tro, seksuel orientering, alder og handicap). Der er på

Eu-niveau (og i de fleste europæiske lande) sket en væsentlig udvikling af

lovgivningen om ligestilling og forbud mod diskrimination i de sidste ca. 50

69

More magazines by this user
Similar magazines