LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

3.4. eu-regler om positiv sÆrbehaNdliNg

Art. 157, stk. 4 tEuf giver adgang til positiv særbehandling på

arbejdsmarkedet, men formentlig ikke uden for arbejdsmarkedet. Art. 6 i

direktiv 2004/113 om positiv særbehandling lyder:

for at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis må

princippet om ligebehandling ikke afholde nogen medlemsstat fra at

opretholde eller vedtage særlige foranstaltninger for at forebygge eller

kompensere for ulemper på grund af køn.

holdningen til positiv særbehandling på nationalt plan varierer en del.

Engelsk ret giver kun snæver adgang til positiv særbehandling, 103 mens

hjemmelen hertil er langt bredere i fransk ret. 104 I tyskland har nogle Länder

været meget positive over for positiv særbehandling. mange af de sager, der

har været forelagt Eu-Domstolen, kommer fra tyskland. sverige og Norge

har også benyttet positiv særbehandling en del.

traditionelt har Eu-bestemmelserne om positiv særbehandling ikke

pålagt medlemslandene pligt til at indføre positiv særbehandling, men

kun indrømmet dem en vis kompetence hertil. Nogle læser CEDAW art. 4

som udtryk for en pligt til at indføre positiv særbehandling. Den stigende

tendens til at henvise til CEDAW i Eu-regler om ligestilling, kan måske på

længere sigt føre til, at der sættes spørgsmålstegn ved, om Eu- reglerne

stiller medlemsstaterne frit med hensyn til, om de vil indføre positiv

særbehandling, eller om der i et vist omfang er Eu-retlig pligt hertil.

spørgsmål vedrørende positiv særbehandling er i de senere år behandlet af

Eu-Domstolen i flere sager vedrørende arbejdsmarkedet. 105 Det generelle

underliggende princip i Eu-Domstolens praksis om positiv særbehandling

77

More magazines by this user
Similar magazines